Skip to main content

Full text of "Historisk tidsskrift"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain lx)oks l>elong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may t« able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials tlirough Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| .8 i « 

; f 
/ C 
^iftvtift m^^fitih ubgivet flf luett liatiflie l^tftorifke /oretittiø, é » 


• • •• é 

« • * * . • • ! . 
• «•• • • • • • • • • • ••• » •« • » ••• • Webijf ret * 

af 
ben (iflonffe Soretitnød ^ecretair. Jinlift |lm)». Sryft i Stanto %unod Sootrylfm. 
1841. * . .■T'' t -K 41 ^, . ^ <*■ 


• •• • 


to 


to*" •" *> w 


to" 


kø 
• • 


to 


w <« «, V 


te 


W 
• * 


to 

• 

* to * 


toto« to to 
* * to to 

•to« * «. 


« 


te 
te 
te 
/••: 


to 


to** ••* 
• to 


_ to to • 
>• •.. 


• to 


•to^ — • 
«v « 


» to 


• to • 

• • • < 


• to • 

• « 


• • •• 

9 o 1 1 alt. 

t&nbtitt htrbe Ut 9el ^ctxt ®ranb tit at ^itnta^t, ^t>ab før 

itoget oi^er et Sfar ftben Meo fagt t Sortaten tt( førfle 9tttb 

of iiær)xrrc«be Xib^flrift: at faa^el bette Soretagenbe fr(t>, foai 

@rii!abet, fra ^otlfet bet iibgaaer, t f?rø.W(^. Strteii 09er(o»e* 

bet, maa anfee6 for at t><rte| |-eii>9^]^tftt9g<V^^^M/' l^^^^or begge« 

fremh^iV ©fittelfe og gWgtiJr foidfl eå. fengere libé forlob 

fmine bebotnmed. 2)eti ^t{|br(jljj|^iett&gé8eft9relfe, ogZtb€# 

flriftetd Stebacteur, $aoe smd^IexhV t>e#rppbt iig for, efter bebjle 

(Sone at benytte be tRtker* o^r^tVftérl, Vfom ^obe tfl bere« 

Stoabtg^eb. 2)et Hffommer iffe bem, at bomme om Srngternc 

of beime Sirffom^ebj %oxmnQtn felo tilhorer bet norrmefl at 

afgtbe en X)om ooer, ^oorotbt ben finber ftg ttKfreb^ftiflet t»eb 

bet ^Ml opnaaebe $09ebrefnltat : at i et Zibéntm af (ibt o»rr 

to Sar (aoe to Stnb af originale ^tflorifle Stbrag og Vf^anb« 

Itnger, ber ttKfammen nbgtore tmeSem 70 og 80 %xt, fnnnet 

fortabe ^reøfen og ttlbele« @elffabetd tDteblemmer. 9efty# 

relfen fan ber^o« iffe anbet enb beHage, at ben fertil maa 

fete ben 93emcer(ntng : at af be 12 S(rrbe, ber t Sortalen tfl 

ifleSb. @. XII næonebed fom faabanne, ber ^aobe gtoet(>aab 

og tofte om 93tbrag til 3:{b^flriftet, ^ar ^tbttt htn een øpø 

^{bt Xtlfagnet. SSi finbe berfor ogfaa Stntebntng til faa 91^ 

at bringe t SRebtemmerneC Srinbring^ at bet btl b<rre nmne* 

ttgt at tUfittxt en rege(m(r«ftg ^aloaarltg ^ortforttelfe af bel 

(iflorifle Zi^^ilift) men at man, i SaTb en faaban maattt nbe« 

Hioe t et ^at^aat, alttb oi( foge, og, fom ot ^aabe, ftnbe tib« 

bet ttl }faa en anben , tit Btl^aUté S^iemeb foarenbe tØIaabe 

at benytte be tnbgaaenbe WtUt faalebeé, at ^oremngen mt 

fttbe fig tilfrebé meb farameé an»enbe(fe. 3miblerttb oil tit* lige Ztbeflrifieté Zryfmtig og ttbgt^elfe »iifSnibt fortføttte«, 
faa fnart og faa ofte^ font ^orraab af antagelige og ))a^fenbe 
Stbrag Uxtn ^oe^ )^m rebe ^aanb« 

@el{Ia(et ^ax, fom man maatte oetite ftg^ t bet asttet 
Sav af ftn Xtlocerelfef tffe t>ttnbet faa flonrf en Sorogelfe af 
WlttUmmtx, fonr i bet forfle ; vq ©ejl^telfei ^ar ^olbt bet for 
^a^fenbe og rigttg^, at af^olbe fig fxa otbere smfbbelbar 3nb' 
oirfntttg ^erpaa. ^mtblerttb ^ar en oeblige^olbt jDeeltagtffr 
for beU S^^nt<i<kl H 93trffoni^eb yttret ftg ^od Slange, dt 
93eou^ ^erpaa oti man ogfaa ftnbe bert, at SOteblemmerne^ %n^ 
tal, fom ben 15« Wlaxté 1840 oar omtrent 530/ uagtet ben 
%<^ttS/ \^^*'ff9.^f^X/^^ iiiie/Hiidl for {ZteUttfet ttbgtor 
omtrent 630. •* SSTt *ttta^e •antage* at*cf ^abant Hutal oti bc^«« 
oe^, ^otd 3orentn(fett ioeti fej^ne jl^fter fla( htnne oirfe noget 
^af Setpben^eb^ qg*b|;t/t|r,**pf.*pafttjrltge ©rnnbe^ maa giorti^ 

9tegntng paa en ^ttr^ iftøH^!^?^'^ ^^ onjle^ at benne Om^ 
fiirttbtg^eb et maatte bitoe ooerfeet af bem, ber af fturr%^ 
til 9tattonaI(^t{lorten og ^tftortf! Rnnbflabd og SStbenflab« fremme 
t S^brelanbet, onfle @el{labet en oeboarenbe og ttttagenbe 93trf« 
fom^eb. 

Zii ^iint ^Xtaal ^ar iBejl^relfen ogfaa troet at fnnne mt^ 
oeb at bringe be t>eb @elf!abetd Xar^mobe i 1840 (gort. til 
ZiUffv. Ifle æb. (B. XVI) i gorflag fatte oibenftabelige 
gorfamlinger til Ubforelfe. Sen maa beHage, at ben iffe 
ofte nof ^or f eet ftg nnberftottet af |)i{}oriend ælbre eØer ^ngre 
Sqrtere i ^ooebflaben meb be til faabanne gorfamlinger for« 
nobne ^iflorifle 9)tebbelelfer og gorebrag* 3>niblertt'b ^aoe bog 
i et %åx^ Zit fem eOer fei: 3)7ober af ben 9(rt fnnnet finbe 
®teb i @elf!abet3 og oi tor l^aait, at en 3nbretning, ber et 
$ar manglet SSifalb, frembeled otl funne ^olbe ftg) maaflee 
entog i gremttben, fom onfleligt oar^ bitoe ubot>et til en reg€^ 
mce^ftg maaneblig @ammenfom|l. 

Sefiyrelfen ^ax berimob (ibtil enbnn ti oæret i ®tanb til 
at funne foette bet oigtige goretagenbe i ®ang, ber i ben bi^ 
ftorijle Sorening^ SSebtcegter er 0)>{H(let fom en ^ooebgienflanb 
for ©elfltabet« SÉirfen: UbgiVelfen af et banjl og norf! ^ifto* tM4^eb, om el faabanl SJirrf »il fiMivf v^^rel efter bcniof^c 
9toi, og ntet Uu ttijigtebe Snlt^fUrMiølck, (f* IfU Wx^i %9tt. 
@. XIU) iffe ^wtU Seftyrelfea ^ar bog ^t»frfeii Pi>gioct 
^Albet ^rfOW/ eSer £)»efftei^iitiigeii øm SbrbfM^ (tore ^ 
teredfe og. Skytte* 2>eii ^r faaleke^ troet, i tet »in^fle «( 
hu^e fiSre be fomokiie fkngeimbUr til engasg, ^oi4 (elMgere 
SNingelfer ntbtrirbe/ at (egynbe yUitiett^ Ubforelfe* Sn bertit 
)>aéfeQbe (Sum af ®el{laiet^ Sa^fetH^lolbm'iig er t betle SNt^ 
web inbfat i £toteit|Kibné @|>oreca^fe« 

9{f aitbre lot^em^af^elige Sorettgevber/ ber Huut atfcei 
(»arenbe til ^elMetd :#fMiKtl v^ar /i(»t|^^^ beflemt fig 
f»r Ubgtt)eIfeo af en 6ati(rtig af 4ii$torlf?e Btartocf r ^^ 
^eanbboger^ i Siig^b mebct»tt^,:fom?»)iber 2ttel af ^'Ao** 
Buaires hlstoriques*^, fra 4837 ^ofi^ eiSr |tbg,iojie i |)aril af bet 
^«]i{Ie $i{f4>ri{Ie @el{Iab . f Sciéidl^ 4]e i^iiUioire 4e France;) 
Sttt^olbet af famnie oil blu>e e» efter^anben anlagt ®aistiag 
af faabonne {)telf>ent{bler, O^lyéntnger, Unberfogelfer, Xobefter, 
@tegtregiflere^ m. m. f om Innne tknt til {Manbbrug^ eØer icnw* 
% Sen^ttelfe for SlfFere af be &orbi{{e Stiger^, føerbele^ 2)aiM 
tnerh ^'florie. SDtan oil bog ^ od ifte a årlig en^ i9en. 
hø af og til, naar (Stof bertil er famlet, nbgive en foaban^ 
liW a)og; og bet for f te S^inb, fom bl. a* er btflemt tit ol 
nibe^olbe en genealogi^« ^iflorifl Ubfigt ooer be banfle 9<^nge# 
fl^egter, fra @orm ben (Samle inbtil oore S)age, er beftemi 
at nUomme i norfte ^aloaar* (£t anbet, oeb ftbfte Slardmobe 
omtalt goretagenbe, Zr^fningen af en nboalgt @amling af 
^fle 9Rtt»itahtt og S^iplvmtt fra bet XV. og XVI. 
Sar^nnbrebe, ^obe oi at fnone i bet minbfte fee be^^nbt unber 
en p(iéknt>c ^eboirlning af @el{!abet. 

Snbelig ^ar 93c^;;^relfen anfeet bet for ooereen^fienunenbe 
«eb et af @elffabeU Sormaal (efter Sebteegterne« S* i: „at 
frewwe ^iftoriff Ronft og Zalent, og ^iftoriffe 
etttbier og Sirbeiber^) at nbfortte en l^iftøvifV ^tiié^ 
9p%ø^, af (aoban $(r.t^ ai ben foerbele^ maotre lunne antogef VI 

I 

ftm Of»fétMtts 9g 0)»iiiiitthJii3 fK 9A dttt)e«bc ^netrfiigai uf 
gntii^tst ©tnbtuiR mcl^ et mobaet fh'liflifl Zaieiit ))iio ^fi^TJflt 
9f|atiMttt8er og C9m))oftHotter i bet battfle ®)>FOg. SRan ^r 
betfor ogfaa førfie ^attg aaifrnet en mt^tt Dtb ftteM fot £)f>^ 
^en^ f9r at gtioe en^er (Sottcttnent^ og iforv bet yngre Xm^ 
l^i, en faameget fterre ^rt^eb t ftt ^mned Salg* g^nbctr 
matt Sttlebmng og Sttbler ttl oftere at jStextage ^ronmeiié VC^ 
førttelfe^ ba oti ber ogfaa gtoe^ l'etltg^eb tit at foratibre teiif 
IttM, eØer tnbflrmfe fammed Omfang. 

Sefh^relfen %ax tnobtaget flere Stbne^lyrb om^ ai ben %U 
ftoriffe Soremng^ Orgatitfation og ^trffomf eb ^ar oitttbet 0)»« 
»uerffom^eb ti^Sl^iSS^ff^ cad>uA(^&^ @amfitnb. ©aale^eé 

^tHSåObet'fh^i^T^^/^JXl^^^ ^tftorifte 

®e(ftaf^ tilfenbt iy^i é^bH iifé^mtfor Sotemngené ttlfoni' 
metibe S&ogfamltngt^ a^be*|éfkfi^*|ibgt»ne^tftonfTe®(rifte^^ fomt 
bet 35itrøorftf!e, x>iii^i fåf^V^^.^^ 

Stplomatariitm. 3 Segynbetfen af 1841 ^aoe ot Itgelebe« ntob^ 
toget fra ,rgore»tngen for SWeftentorgé ^tftorte og 
Dlbtibéfunbffab" be i^tbtrt ttbgtone/ oeb mange oærbtfntbc 
»tbrag ttbmctrlcbe 5 ©mb af ©elflaiet« ©frifter O/a^^rbttc^er« 
0gM3«^rerteri^te'0fawtljtea9tnb afbet^SWelfenborgffe 2)t>Io# 
matartnm. Sif banfle otbenffabeltge ©amfunb ^ar bet f^enff e 
Itteratre ©elfJab oiijl foreningen ben Dpmcerlfom^eb , at 
tilfenbe fainme ben n^Itg nbgtone ©amltng af „SIctfl^Rer tt( 
Oi)T9énmg af ©onmarW tnbre gor^olb t (ribre !ttb»" 

^ra be ollerflelle af bc ubenlanbfle ?cerbe, ^oilfe i S^re^ 
tttngen« Slar^mobe ben 29bc Januar 1840, t golge SBebtceg* 
ternet §• 8, af aSepprelfen forefloge«, og af ©elffabet t)eb 
©temmcgtonmg oalgteS ttt bets correfj)onberenbe 5Keb^ 
lemmer, ^ar Seftprelfen mobtaget fTrtftligc @»ar, meb %H^ 
ft'enbegioelfe af bered 3ntere«fe for bette ©amfnnbd ©tiftelfc 
og Strfen og af bered 2:t(frebd^eb meb bet )^a bem fatbne 
Salg. ^xa toenbe af be oalgte correfponberenbe SDleblemmer, 
frofedfor Oeiier t Upfala og frofedfor SB. 9i^ntt i 
étettfn; er tntet ®oar tnbtobet. (Eet af btdfe ^Reblemmer/ YD 

Sbmecl )Nui Ztb og Setttøleb Hl at weMffe IA O^adfni «f 

6i(ffa(rtt ISteweb, ittibfbuiet lig f ot «t møbtoge et faobMt SMf* 

^etcbei cre fra tre of be, »<b fawnic Sfifig^b, ii( 6ck 

{h^eM cotrcfyonbermbe WtMtmmtt »algte I^IfiecnfN teibc 

f^'^ortfere, |)rofc«fot 3* Slém«4feii i degebefg, (EteMrtA 

•e Ihrofføfox n. %alå Pg fhrofe^for S, 2« % 9(t#elfett i 

Kiel, Strioelfer ittbbbse, ^»eri be bettage^ tffe «t hmif nrpb» 

tage bet )faa bem falbite Salg, )>aa ^toiib af bet ^xiwebf, 

Selflabet faat>et i ftse Sebt(egter, fom s^eb ot^etUMtPotc Balg* 

^nblmg fprmeaed at PtKe gtere gtelbenbe^ peb, i {>eiifeciibe 

tfl be cptrefppoberenbe SReblemmeré Salg, at beflemme et fpr« 

{KeOtgt S^v^^Ib for be tp .^ertugbprnmer, tfplge (ptlfet fao* 

baime SRebtemmer tamt P)>tage^ t {)pl{teeii/ meti ifte t ®(e4« 

Pig. Z)et ^ar albrtg pocret @el{fabeté Stiftere^ eOer bet« 

SReblemmeré ZanU, at PiQe fprbtnbe ttoget )>Plttiff Otemeb 

meb en Sc^emmelfe , ber hm grnnber ftg }faa itpmtpt^tltge 

fifiorifle ^pr^plb« Z)a nemlig ^ertagbprnmet @IeéPtg, fpr^cs 

» firpptnbé af !Z>asatarf, fpr fler^e 3)eel bebpet af Vauflt, 

meb battfl @)>rPB, banfle SpPe, Soeber Pg Snftittttipner, pg 

fenere et battjpt Se^a, lige tU PPr Zib (ar Pirret Pg er apie 

hoftttt ai I>atimaH, peb ^'flprieité, StatiPiialiteteiiø Pg @]^rp< 

|eté Saanb) ba, fom ett S^Ige beraf, bet« {>t{lprie tffttit fa» 

jhibere« gntubtgeti t ^Prbtnbelfe meb ftpngertget«/ pg ttlbeeM 

pfe4 af be famme ftilber: faa maattt et banff (iflprifl @am# 

fttttb {tube {ig p)>forbret pg berettiget til, at inbUmme i ftit 

csentlige Sirfefreb« benne ^beel af ben banfle @tat/ fom^ (Pab 

mon enb Pt( bPmme pm be beflaaenbe ftatéretlige gpr^Plb tmet 

lem ftpttgeriget Z)attmarf eg ^ertttgbPmmeme @U«Pig Pg ^oU 

jken, i (tftpriff {)enfeettbe nnegteltgen (prer til X)anmar{} 

tmeben« bet maattt erfienbe, at ^oljteen, (pi« Sebpere« 9la< 

iionalitet, @prpg, Sppgipning, gprfatning Pg @(eber ere Pg 

fra Srilb« Xib (aPe Perret t^bfte, t (iftprift ^enfeenbe 

(pter til X^bfHanb, uagtet bet i 4 Sar^nnbreber (ar (apt fftPi 

Sentet ti(f<rlleb« meb ftpngeriget Z)anmarf* 2)a berfor ben Vftf 

ben 2Vbt Stnitat 1840 tHbtfø, «t Orbene i SoonK« 8be # 
{MH Mrrt at fovflaae fadt bf <^ «t corrfff)Ptiberciibe SUte' 
fm«ier(^iot^ £))>taeelfe »oeraefl er betragirt fom et ^dTberé^ 
h»iii fra ®elflabet6 6tbe) M«t tunnt 9ttliti vCotnftt ft«iigr# 
vtget Danmarf 9g ^rtugbønmiet ^e^Dig, troebe ben« 9leb^ 
femmer »tfliiof tRe^ at benne SSeflemmelfe funbe tttxt yaafal« 
benbe for 9Range, etter i ftg feb mtnbre natnrlig, (nb ben aU 
bdeé t{lft>arenbe SSe^emmeffe^ fem bet ^(tberltst befienbte 09 
»iiffomme ^iftortfle ®amfnttb, ber ^ar fit @æbe t 9itU ^ar 
tnbfert i fine Statnter (§ 2), ^Dorefter correfponbe* 
renbe SDleblemmer fnsi tfta^t^ nbenfor l^ertug« 
bømmerne @Ie^t>{g, ^otfteen og Saneniborg; t^' 
Kegg« bt^fe SefkmmeTfer flabfirfle egentlig f un, ^t^ab ber er ^U 
ftorffl fftfnbégiermtig; at ^ertngbommet @(ed9tg, oeb fin {)t{lorie 
00 ^(orfatntng^ er neie fnp ttet (aabe Hi "^anmaxt og til $)oI|leen. 
X)eti ^'{loriffe gorentng fan faalebcd meb 9lette tritcm 
fFg fri for ben C>^«ftgt at Jorøe, t nogenforø^elfj t>oIcmif( 
Stetntng, Manbe fig i inbiotflebe ^t{lort{! « poIttt{!e ^otfolt 
rnieOem be nnber ben banfle jtonge^ 9Iegtertng f orenebe Sanbe f 
9g ^i ere foroiéfeDe om, atSelflabet, fom foabant, flebfe om« 
(9ggel%t ott af^ofbe fig berfra , om enbog betd ^'bdffrift tnX 
og XMia flaae aaWnt for grtinbtge ^r^ortff«flat^TetItge Stbrag' 
og Unberfogetfer^ fra Wgge mobfatte ©yn^^unfttr/ Hi btVfegor« 
^olb^ 0)>{!^éntng. SSe^^relfen ^ar^ giennem Setftoftet^ (Seere^ 
♦otr, tefltcrbt fig for at fieme ben 9Wrtfor(la«e!fe , fom fpacø 
øi ^aoe fremfaibt be tre nceonte ^olfleenfle So^rbed Sægriug 
t^éb at mobtage et SSatg, ^txoroeb ©elflof^et ^r oitffet at gtt>e 
bem et SJibne^t^^rb om agtrtfe«fnlb SrKenbelfe af bereé ^oor« 
tienefler af ^ijlorien og ben ^(flon'ffc ?iteratur. t)tt ocnsjfa* 
Idelige, og meb ^n^i^n }faa oort (BelfTat) og bet^ Jormaal . 
meget oelotflige og beettagenbe &^x, ^Sejl^relfen t ff« Kib 
mobtog )faa bfefe SWebbelelfer, ber n<prmefl rettebed tit ^r. 
Stat^raab $ald(, ^x foabant^ at 83ef(9relfeii ^elfl ml ietiagte 
benne @ag fom enbnu nafgtort. 


li 29be Samtav 184 J, Uet» frrmlaøt (Ea4fcrereii4 afflttttcbe og retni» 
ituU 9tegii{Idt for tbiret 1810, ^90raf, t é^ge ScMfirøter^ 
te^ lObe 9-, feTøetAe ttMrag tteMeM: 

I. 3n6t<(f|teit i 1840 ^r !Mrret: 

a. 9e^oIhiuiø fra 18S9 «73 MK 6 fllff« 14 f 

b. 3nt>bdalte (Sontiodenter t begge ^(t»aar 12:itf _ , ^ » . 

c. {)an6 kongelige $>m(eb ^ronprinb« 

fené ®ctf^e loo — » ^ »- 

d. %ta 9o^nbtcre for fo(g(e (grenq^knrer 
af be HHtlttbfrnmir^eftrr af ^et liito« 

rljfe aibéffrift 150 _ J — l- 

e. De titfiaaete aarlige ^ibrag fra bet 
(Ilaéfenffe 3ibei«(£ommi9 for 4 

Ooartaier 100 ^ n ^ g ^ 

r. gra ben tongelige @eneratpcflbiTectioii 
for refunberct ©rcb» og ^JaRc-^orto . . 35 - I — 12 - 

@umma li>98 9ibb. 2 W. il js 

II. Udgifter i »arct 1840: 

a. 9ogtT0f!er»9Tbetbe. 

Sor ^fnrngen af {(béffrtftet I. 9b. 
2 ^fte og II. 53b. 1 $)efte famt of 
©elffabelé Sebtagter, m. m 374 9ibb. 3 SR?. ~ /S 

b. 9cgbmber«9rbeibe. 

3nb(^eftnhtg af bemelbte to ^ter, og 
3iibbinbiiig af ben famlebe 8Ief) af 
2:tb^fteté Ifie 8b. i comi^lette (foenu 

piarer 60 - » — 13- 

c papiret til bemelbte to l^efter 142 — » — » - 

(boortifbog b<^Obeé 2 9aOer iSorraab; 
f. »egtiøabet f. 1830.) 

d. Ubbetait honorar for famme 2 hefter 241 — » >- • - 

e. 8or 3nca^fation af kontingenter i Siw* 

benbaon, 4 pCt. af ©elobet 24 — .5 — 8 - 

r. 9ubet0^nfori840,og9lvta<>røbottcciir 35 -. » — » . 

g. 55re^ og ^affe-^orto i 1840 m — 1 — 12 - 

h. Ubbetalt for nogle S3ibrag til bet W- 

Megr. toicoti • 10 — • — 

i. Ufffriontng af€>wi9nønter og dcet««. a -- • ~ 

k. Ubgifter beb @ecretariatet nt. m 16 ^2 — 14- 

Saalebe« 55ebolbmng ben ifte Sanuar I8!l ... 1051 — • — 1> - 
(i»oraf 700 Wft. inteflaae i @parefaéfen, f. otenfor). eefpabet b«bbe 


Mtttm M ØtoMnøcii af Soret 1810 ti%^ f^ ScftoMcr i yroMi^ 

ferne omtrent 40 9i{(^(r. 

@eI{IaieM Ztlftattb 09 Sirfeit t bet fottobne Slår, amnelbteil 
for @elflaiet: at i>eb ben t Sebtogtertte fore{Iret>tie aavli^t 
Sobtrirfittitg S9ar f^ofedfor og Siegtfirator 91. SØi. ftttxien 
ttbgaaet af SSeftyrelfen* ^an toH^M paci n^ nteb 24 ©temtner 
af 31 Ztlftebe^cerenbe t S^rfamlrøgen. Denne mob tog meb (Sr^ 
ftenbtltg^eb llnberretmng om ben t^eboarenbe £)m^tt, ^)>ormeb 
©elflaietd 9le)>ræfentatiter og (£orref))onbettter t fJrot^tnbferne 
unberflotte bet^ Strlfom^eb; og SSejtyrelfen anmelbte 93alget 
af to ttye (£orref)>onbenter t @tcettanb : ff ammerraab og ®ttf t^^ 
flrføer S« {)atifen t Sioedfilbe, og Cand. Chirurg. {). d. 
9)1 o Her, )>racttferenbe Stege i @lagelfe, famt Siector SSettbt^^ 
fen t %nUtma, t ftammerjlttnfer/ Sa))ttatnUentettattt 3rmtn« 
gerd ®teb. 3 SeflyreTfen fanbt ben ^tbttføonrenbe Sormanb, 
f5rofe«for 8a r fen, ftg tf fe tengere t ©tanb til at forejiaae 
benne SefltKtng ^ og^rofedfor SSelf^oto oalgte^ t ^andSteb« 
Den ^tflortjle forening ^ar ftben 15be SKart« 1840 »éb 
Dobéfalb miflet 7 orbentKge aWeblemmer: ^aflor 3. ©• aS. 
^a^n, fiammerroab S* |>etlmatttt, Sancelltraab og @ttftd« 
tege SRatjen, Kammerherre 3RoItfe^9tofenfratt^, Utatés 
xaa^ i. SDttttt^, |)rot>fl S. ^ledner og 3n{ltt«raab @. 9(* 
@tabfe(bt. 3(f @el|la(et ^abe folgenbe 972eb(emmer ubmeibt 
ftg: Stud. theol. 3* S« 93ro(!^ner, Caod. theoU S^rtftené, 
f5oIpte(i^nifer (5- a». g o Ib, ^ajlor 6. SK. ^a^le, £)m* 
lierer Dr. Saidat, SKojor JJobfe, Doerterer Dr. 8ange, 
{)t{lortemaIer Snnbb^/ CsDd. theol. @mtt^, f)rofe^for 3* 
D* ® tt ^ r. 2:0 SReblemmer ere ubgaaebe t ^olge § 3 t Seb« 
togterne. 

ttUhttiikMn, i aSefl^telfeit for bett banfle ^iflptifit 
%otfnin^, bett aite SSRai 1841. 


h lOm be fcndeTløe 9{ai(olb, SorgeleUr og ®i«fteri 
i £)aninaif, unbn (I^rtØtan bm Srebte og gtf borit ben llnbeii, af 
a^fe^for p. V. 3ttCobfcn I. 

ff. d^ftemtninger om Sbra^m ^e^n, ben Øngtf, og (Mé 
^cegtr af Cand. theol. 3. Q^dc 80, 

IIL Sibrag tU 8errttégaarbd f)t|lone; efter ortgtnafe 9xf»t og 
^ibeboger i ©aarbend Kn^t^ oeb C tttolbec^ IS8. 

eilaø. 1. et en«Mre» af gtar^uarb Tf fff. 1539. . . . . 6. Itl 

8. et Apngeire« af 5i^tberir I. isa9 ^ IH. 

3. @Umta»I( e»er Slftgten y«ffc rOet f fif Tf .... — 1T4. 

r 

IV. Stbrag til Setle ^pti og Hmté i>ificxic i bet 17be Sar^an^ 
brebc, )»eb Cand. pbilos. 3- 3* ^* X>orfaae 175. 

V. 2iQ(eg og 8em(erfntnger til %xi. V. i Sib^Mteté Iffe flMtib: 
•(Et^nograp^ti! @!ig^c af en j^bj! ^ebe^Sgn.« 850. 

VI. Cm Solfet>anbrtngenieé ^nbflj^belfe )>aa bet gamle ©fanbina^ 
bietid (navntigen Danmat!^) SSeligion og 92pt(ologier af Dr. 

<P* C I^. Srantfe 378. 

VU. $em<et!ninger angaaenbe $ot>erieté, Somebifabeté og ^erregaati 
beneé Opnnbelfe i^anmar!, norrmefi iSlnlebning af CPtatdraab 
aUxnp'é og frofeéfor ^. 3W. fJeterfen*« gttringer ooet 
benne ©ienflanb, af C iCnølbed^., 303. 

(ttbfigt t^et 3nb]^oIbct: @. 614.) 

VIII. Om Sanb^t^tnget barSibelcn^ almtnbelige !S(ernet(ing ^aa QF^rf« 
{Han ben Srebte^ og ^rcberi! ben ^nbené Siber: af Doerretø« 
Jtøfrtfor p. V. 3acobfen 615. 

IX. £m fRometn^ QEoloner, eUer Sceftebønber, i ben ftlbigere 
teifertibr tilbeeld efter @abtgn|^; meb et 9(i! paa be (elbre 
rometffe Eanbboforjolb, af C iCnolbtdfy 527 X. dn abdid øottfmlfe i ØMrcige, i bd fnttnbe Soy^bffbc . 

IX. tfifM9 Siteratttt oq Mtrit 

11. C. P. PaUudan^MWét OlMcrvaliosM critac« de foedere 
iDter Daniam, Sveciain ås Norvegiain, aaspiciis Marga- 
reUe Begine icto. Hah. 1840. .... - 565.1 

12. 3oai(Un ff($nMW, et fBfSna^ ti( g«bTf(anbetf ^floti i 9le» 
formation^tiben, b€b ^. itnubfen, itb^ti. 1840 sw«! 

13. fkber ^oUabiud, €fi<illdiibé fiirfle dKmgelifle 9iilo^ af S. 

€. «. t>tii>txq. Jtbf. 1840 sei. 

14. C &, IhtmittfyAotiqaorisk och arfcHektoDisk Resa i Sve- 
rige år 1888. Lund 1888. 584. 

15. 9ti^ Sasoefen ben banfle eUA, cirr iton§eiiøct 2)a8> 
mor!, meb betd Sttanbc^ fiimt ^ettitøbømmfnie Øteébiø, 
$)olfteen 00 Souenbog, betraøtetdeogTap^tfl og flotifUp. 

^bj. 1840 • 587. 

16. Sctflvffer, foi flørfle !DeeI (ibtil utrætte, til Dplj^ning af 
2)anitiat!d inbre got^Ib i ftlbre Sib; ub^ af gyciié ttte« 
rdrc ©eljlab. Obenfe -1841 591. @t(eftért i £)anmaif/ unt>er ^rifltan Un 
^étk og ^tctetif ben ^CttbeR; 

af leen føtgenbe Unberføgelfe ^en^ører tit ben fStattt af %fiaxM\\^x, ifg 
^be ønflH efter^aanben at ubart^eibe til en SremfliØinø af liDanmatfé 
totOTteø ^i^tie unbet (S^ri^on ben 2:reb(e c^ S^eberif ben finben; et 
Søtetodenbe, om ^ilfei it^ moa ^em>tfe t^ gortalen til mit i Soret 1888 
ubgii^ne ©frift om ©fatten^æfenet unber be n9énat>nte konger. 9to{l bet« 
for cA bemonrfe, at Wlan i bemelbte gortale i^il pnbe ©runbene ttb)»ttlebe 
ttt ot jeø ^r »atøt et faa lort S:ibérum . og til at feg fun Jar fogt at 
fremiHQe |oab bette felo ti&øb uben at Un^ dfterretnitt^er om tibligete 
edet fenere 2:iber, ffal jeg iSun tilfoie, at, ba mine ^omlitider til ben ^n 
&e^anbtébe SPi^aterie ^re minbre betpbelige, enb til be fiefie anbre og ^ 
H^^t M io»^^ betomtt at gtore til ©ienflanb for be o\>enommelbte 9f« 
Nblinger, er bette Slarfagen til ot (eg bøg (er ^r taget 9loget meb fra 
be nærmefl for ben om|miblebe ^eriobeé ^eg^nbelfe fortoto^ SlOTi (tm 
nemlig ab^Hige Unberretninger tilbøbe {tg, fom maattt bcpre af ^g^ 
ii^^eb beb ^e^anblingen af min ©ienflanb. "Det er bog fun {telbent, at 
jeg foalebed (^ar ti^et m i&^fian ben 9[nbend og Stebenl ben S^tfteø Sib- iSlnevebc oftere t^t Wlan gfort o)>marrffom paa^ at Æonger« 
w^ SttWcegter i be oelbre Sioer for en fJor 2)eel beflobe, og 
efter ben Sibé mfnbre ^engemaéfe maattc ht^aac i Staturatfer. 
£<dfe mobtoge be paa forffi^fge SKaabet; ^er IfuKe ^i 

*ifloriflf SiWflrtft. II. . .1 2 fifinofligi 9latM^# Itøgdtkr ^ fBiartlr ri 

Qin^anfcle en af be efter t)or Z<M Vnfhielfet mee^ MM^cr« 
HS^/ ^en>eb J^oRgerne og bereé f>of am(tbeI6art nøb geM.^ 
af M^fe 9lattnaU9fixctflati^ttf iM U nemlig brog S«itf( 
igiennem og ^atbe^ font en 9lett(g|eb/ frit Unber^olb pM U 
forfHeUige @tcber, ^toor be fom frem. 

2)et »ar en fra be nibiie Sibor n^fiammenibe &a, m 
be norb{f!e JPoi^er jet^nlig broge omfring i Sanbet* !Dmne 
@f{f ^at)be forffieKfge @rnnbe; en af bem, fom bel t(m 
maattt txrre bigtig i ben cribfie Sib/ men et felter ^obbe tabt 
fin Scrgt i bet Xib^rum, f^x om^anbletf , bar netop ben, at 
be fongelige ^enge^Snbtorgter iffe bare bet^belige; eOer 
bog ingeninnbe faa f^ore, at jungerne/ foruben alle be anbre 
Ubgifrer, JPrig og 9reb gforbe fornobne, enbnn ffuibe l^e \M 
rebe $enge nof tU bermeb uben ^Sanffelig^eb at l#mie p$ 
unber^olbe be mange ^erfoner, ber ^orte til beret f>#f* 
|)ertil fom at Wlan, feto om ^mgebe(o6et ^obbe bcmt p6» 
rebe |>aanb/ bog IRe altib biibe ^obe ^abt let Sibgang til for 
rebe ^enge at ffaffe ffg bet Sornobne paa en Xib, ba ^ber^ 
fen Sfibéfartentf eUer |)anbelené Xilflanb tiSob/ nben megit 
^eft>orr at famle paa eet @teb be fiore Sorraab, fom be^ibe^ 
M Hi ^offetø UnberlSfoIb ^e(e »året igiennem. S)et (leo 
berfor aKerebe af biéfe @runbe nopflen en 92øbbenb^eb for 
kongerne, faatoet aå htn^ttt SQatural^^rorflatioimrne, fom tiii' 
lige at brage omlring, og paa feloe @tebet at mobtage og 
bruge enbcel af f^bab ber i benne ^enfeenbe tilforn bem. Sel 
bar bet ncppt a(t)orI{gt meent/ ba Sreberif ben Soriie unber 
Sorffanbltngerne meb Stigéraabet i Slaret 1526 bttrebe*)/ at 
ffan iffe monrfebe/ at Staabet ^abbe i @{nbe at anbife Ifm 
anbet til at tja^c ftt Unber^olb af, enb be foofalbte |)oIb 
eUer Stat^olb; mm feloe ffani obr^e gtringer bife bog/ *) V^ ^auffe Vlw^f 6 8b. & ne. J ^^^^^Jp'wi^p^ ^^^^B^i^^Bn^ ^^Vl^^p^H^W^ ^tJ ^^^PP^W*^* ^y 

at Uifc iMlb tibsiørbe en id»M% !X>ed af ^Mb Nr tMr 
kirnit Ifi ben foitgdfge |>«ii|orbnfi^ 8MMbeii|Acr*); 
4g naor. 9taabrl> nnb^ be fammt ^^anblinøcr/ fpr ol fiM^ 
mme »tmsjtu, bet ie»itl%fi o^^bt f% i 6Mb({B^ tO ol ^p(be 
itt |>i>f ix^fl snefte ftonifr f Nyi^ro, anfarle«)/ at monør 
M^m Aøi^^ fem ^««»be ttgfittt haaU Wgtt 09 |wti^ 
bemtnet^ ^be ^vt Ugffiia^ fomt a^ Aongcn fuKbi .fra ab 
^ttbetf fl^r føre ^uab ber bc^rbel ttt Sti^berg: foå 
Mbe btm ^t w^ ^e Mrrt faa in giort ()m fogtr 
tmt Aengm ^bigm fMbr ^oi^e ot>Mbt f^ »eb fit ^ i 
9^60119; Ugeføm SRon ogfaa trt^of ^r »igat <8roiib MI øt 
itUUU, at U tibUøere Stcgniler ^be ^M Stt^brng^ dier 
iMgee anbet etileli @Ub, Kl ^abiø 9leftbentt, foalebeø fm Obn 
m tager bette €>rb; ^tU flBon enbnu moa ff ie, ^Mb frim 
S^raobetf Ubtr^t t9be §en ^ma^ at Steningen øgfoa fn 
^oMeDcrret/ at j(ei^e» ifpnr fhilbe eqp^Ibe fig, [.Mremee^], f 
Si^org, men £Ke/ at ^ oltib fanbe reflbere ber. 

snen ber gat^el o^oa anbre SnlAninger til be baii(fc 
ftoBger« ietonlige Stiger gicnncm Stget @om een af be t)^ 
1^ «taa nonmeé.beu crtbgantle &a, font iUgørai^et øgfoa 
tNb en anbea SeO^eb unber bt ei^enfor ommeBbte 9or^anb^ 
finger toiver^ at ftongen fclt> brog omfrfng i Sonbet i»g ^oibt 
ftettert^ing; betDil^e, meb Slfgéraabet eOer nogle af betf 
VMmmttf fomt nu og ba enfeite Slnbre^ ^oi^enbte be @ager/ ^*m ') &an fider btanbt anbet (fammefl. @. 99) vat, fitønbt ^an M beftnbet^ 
at bet fbrliøcrt giøreé be^c^r at Jan felt) ^erfonliøen lommer -itib C 
Sttget og ^Ifm nteb $l(tr fa<k ftnber ^n ftg beg beri befMnrct/ at, 
naar Jan lommer inb t !!>anmaTl og ingen ^olb mere ere for* 
Jaanben, nøbeø Jan at liQ^t og terre paa fin egen ^un^; 
fom Jan Ian bet>ife, at Jan fpt et %ax ftben fortærebe i jtiøbenjat>n 
Od anbenflebe i £)anmarl Gooo (Dvtben , fom Jon ferte meb ffg fra 
^olfteen." 

^ ©ammeftebft @- 4a. 

1* 1 

i 

ter til bOU ^tibnnat itm m |)firf}fret fefdo< isba^Nfrf ; 4 $: 
Sie^le« efitftat 2)0« Mr offagt t)cb lir iiiit>erortn^e 3iifkmlir }i 
^, men fhinbom ogfaa »ben oliSagenber l^avbe Mrct ^>aab9fli^ % 
Stenne 9{f t ^olbM ttU paa wgtt mømig fer alt^ btttil bt^M t 
^tcb; men bcs bl<t)^ fo«i oftefi eftrr en noget forub ior(tm ji 
^{tel abnmbelfg Sefienbtgtørelfe o»^ al ^oaøen mt t>lile 
^ølbe 9tcUtxti)lnQ i benne cBer fjiin "^to^inbif fat |>aa bc @tøf 
hit, ifcex Aongen font frent* !£)en Om{iarab(g^eb/ At egcntf^ 
Sngen maolte ficmtcé ubcnfer fut ^rot^inbé/ og al <Sid^ 
^ii{be bomneé efler ben ^robfobfe^ fceregne Sobe^ \fwc |an 
imr bofal — SKon eWnbre^ al Stigel Sfe ^a^be nogen alnrinbe^ 
Hg l^obeblot) førenb 1683 — bebitlebe^ al J(ongen staattf 
reife om til et^rt af be enMle Sanb|Ia6er/ for al ^re ^ 
yai^ontme Sagerne^ bec flunbom { (lor SRorøgbeO UeDe.inb« 
onf eb< fov ^om ; men SBan feer frembele j , al Steltert^fng«! 
bei^o« iffe ^eUer altib hitø fat ^a el enefie ^ befhml @M i 
fprobinbfen , men at kongen retfle om i benne for- al afjf^ 
Sliomme* @aalebeé finber aSan i SonceSietj Segnelfer^ C9Io* 
1) fomben .ffrtracier af enbeet — omtrent 90 — Stononut^ 
ger ttl ben beftenbte |>evrebag i $(arel 1536^ m{bt iblanbt 
bf^fe enbt>^bere ffrtracter af mange anbre @lcet)nutger^ I^benbe 
paa, at @age& flnlbe foretaget naar Ston^tn fom tfi^^Kaiib^ 
lil.ÆoIbtttg, ix\ Stborg o. f. t). ffl anbeKSteb'D forefommer 
en. Slagtning tt( SSobe for kongen ^ naar ^an forfi lommer 
til Sllé eller 3<Srøe; og atter et anbet @teb^) al mobe for 
j^engcn »SXaancbébagen efteral @to^t)n{ngen bUber Icefi^ ^))or 
Sengen ba er/ ^cflemtere ^ebber bel i enfede anbre @tm* 1) %\i jeondenø Sf{e(fe i 9l9rre«3pQanb.i 1546 ftnbed i (^ancedtcté ^oto^ 
coOer (Slegnclfier 2) dxtroctcr af ©takninger i et ^ntal, fom jlffcrt 
o»crfHfier lop. 

«) Xeønctfer. 1, 235, b og 296. «) Jtefiiielfer, % 42, b AoMøiSøc WiillAr 9$mMn oø fltafUcL S 

iwigM&trarteT^ .at «*e for tt. Wl^cn f SMN m (nm 
Onftag nar^fmiiBifn^e'^ ,at møbe < i$mls m W farrfgtOo g 
OQp^oiiijRnibe'; »at ntøbe { Sorbe Sfråbogen ttcrfl rftcr judieir 
ffi ^m'lfe« {H)fleZ)ag^ bcr alme fuibe« f9t> 6tarmUnger. ftaa 
fisnme SRoabe fEobrr SRati mbcef fengrUge ^mmr affagte ( 
@e))ifmtor 1550 |>aa Æongené Stettrtt^ing i ^flai, iunh og 
SBoImø^. 9kl maa bet ^eroeb erinbrré^ at bet om^ttbfebe 
6Iag^ 3>omm€ affagbeé i J(ongené 9Iat)n^ af 9Hg<raabenie^ 
ofte om ^an tnb (ffe feto Mr tf(flebt^)/ omtrent fom enbini 
i fyoiefleret; men { bet mfribfte i enbeel af be ooenfor berortr 
Xilfoetbe fan bet antagej^ at J^an felo fob 9teftert^{ng paa N 
f»rfM%e ®teber, 93reoetie ommetber^ eller at ^n bog {ffe 
^r oonret oibt flernet fra bon^)^ og at bttfe 9lettert^{ng« Uf« 
leK^fe ^r ooeret i bet minbfie en bet^belfg SRebgmnb tå tt 
fUt^tt, kongen lorelog ^g { bidfrKar. 

Stettert^fagene bare otfJnof en af be Dfgtfgfle Jcrrctnmger^ 
ber foranfebigebe ^ongemed Omreifén i Sanbet; men ogfaa 
irre fUge Slnlebntnger fnnbe gfbeé. 3eg ofl fun faalebe< 
fom noget meget iptdtU, mtn beømere d^arafterffKfl^ g(øre 
^fmcnt^om faa^ at faabe( (S^rf^fan ben Srebie^ fom 9reberff 
ben Slnben^ nu og ba afgiorbe aRarfe^iel^^Srcrtter oeb ^on^ ^) a:eønetfcr. 1, 256, b— 57. 

2) 3 1536 »ar bette ben 4be %'pnU @!totorøbas ben iSbe f. 3»* 

^ 2:eQnelfcr. 3, 179, b— 84, 

*) X)ette fee^ Manbt anbet af en ^om af 1549 i Sipgeø 9eber Dxel 
?ebnet (S. 70. Ubent»i»l ant^be« gcrlliellen fun \>eb be ttbtrj^t, ber 
forefomme eHcr ubetabed i bommene »i )^or e^en 9{(M(erelfe«» 

*) tlf Srcber^ ben »nbené @!rh>calenber for 158*4, fem enbwt finbeø 
i^a bet SonøeKøe 55iMiot^ef, tinigemeb bem for 1583 og 1587, fan 
bemærf e^, ai kongen unber 2ben 3uU bet jorftnoeOnte Star ^ar anført, 
at Jan og jDronningen og alle* Slaabet« 9J?eblemmer oare tilftebe i 
^^orgr og at aiaaberne fab aiettertjing ber. 2)en 4be f. 3». 
Jorte Jan berimob felo @agcr \?a« 5lnbt?oriToo. JlMødiøt MøiHttbf 9ot§iMtt iø Hv^ilMiØtnif bcaøot^ Mitk M ol f«re ft Mire mrt b Ntt a rt r 
IMfoafisf Sil^ paa Øtebct »eb ^b QfgAlit bft fhiftf 
fnrflasfé, oib mi9iti(hinbcr laber ftg giørt ; og f«iakbe< Dm 
f. tfjr, bei£})>f9tt^ ber {Tnibe føref »eb V^gnbgen |)da Qfom/ 
fm Arfbiitø/ ®faitberborø/ Jtrmi6erg og 9r<bctiMfofg, H 
lbri%9ettb»r bcr laae Jtonøcme foa meget fMui iHerter^ al te 
cmfoae beret cøeit SbevtKvrelfe berbeb ^nl% fontvbeit« 

ChtbcUg folMf 9#niøidfer og Hbfprebelfer, foafam Mb 
eef«9 eg i C<wbe l e<^ beb ^a$tf Jtongeme ofte fra tea 
læ tU ben anbeit 0^ af 9l%et* 

^a be 9le(fer^ ^ogente faaiebe« foreloge ^, tabt U 
wilnvi^bW mt aMb frirtfabev^; ofke betoTte« belle, mtN»> 
%eit noor be |>olb f ffiMM \Uabeffaallettie Mve for^sSgHte/ 
aSerebe bet 9lar tåre benptMe ab be» Sei^ Seffen foeei^e<»^ 

^) ®ce et 59Tet> af 9be ©ept. 1570 inbført i 9^9 ©anjfe 9Haø» 6, 167 
—68 web ben til^ettbe Snnwtrfnittø. 

*> Cdfr frruk^ bet f^i^, Gibe 3 Intl. l tttføtle af 8#T(aiiblfai 
ItnøetiM URbfr grcberif bmgerflef Odfaa({(d9tan beii2;rfbif^^øfMb» 
ning af 1538 i 9{p I)anf!e a)?ag. I^ 253 oø ibfr. QE^rifhan ben Snbene 
3nfhruy for ^iøgemefleten og flere ^ctfoner, fammefleb^ @. 3io. 
Hnbertiben i^rorflerebe 9e^m<aib eRer jtii^ftober f>ttb ubenfor berre 
^tøtr men faa gabee bem (Srjlatninø berfbr. @aalebee fntodee )»eb 
et, Seile ^irébagen efter Sl^ortenébag 1551 bateret, ®reb (Segn. % 
448 b) Seile Sp for fin aarlige 55pifat i bette %ax, for bet |)otb M 
♦oibt 5f. !Waj. ba |ane S'laobe brog gienncnt 539en.* 3 bet fongelige 
OcMme*Kr(^it) finbee abfWKge, f«rbele« nbfwrlige 3lige.3Icgttflftber, 
aflagte af 9{entemefteme for nogle 9ar af benne ^iobe, og i biefe 
forefomme nu og ba Manbtttbgifteme Summer, ubbetalte tiC en eder 
anben ilføbdab for ^fb, fom 9^m — ubenfor Orbenen, fom man maa 
amst — (abbc>r«flrret Aongcn fef« eter (ane ^offlnber, 3e(! og 
{)efle. 3 Sergen ^eberfene 9legii|!ab af 1646 ftgee faatebed etftebe : 
«,27 ©ater gibet ©orgeweffer og Sllaab i SJdle for St. !0?.'d a:«ring 
ber meb ^cm^ 9{aabee %on o^ t>^t een 9tat efter berH 9tegtfler/ 
feria post exaadi 1M6.« I&flilltgt i bet gvlgenbe fan egfaa ^rmeb 
iebnføred. •cvM^mBf viuifwVf wiøH^M 90 wpm« 7 

fcf9M%e ttof , f«a æ tf ^ |tM* mfcn Stn feer ffen M boi 
8iM€rf/ be 9Me^intsAt, iler bmtB)^, bit ^ htm paa^ 
iDfRtf UiArrfiMticnie/ tet fertfette in MWt SmnfWtag* 

ItmOMtert pasåaat ifUffitn td at mobMøc og frft al 
ImrtesftMseti/ ^b ben |er om^nblebe ^)er(obe onøaoer, 
f^6onrbrfe<^b Sd^Munbene eg AMfiorberne; (bmbeW/ iieti 
fMbMt, fi^ne« I belle ^bémm Clei^Iiglebea og Cøabeme 
tM eammetifttb bf recte at ^be* MhMrbragt ^bob itbitgen 
tub ^ofee be|øbebe/ tio^ ^n frfb brog otiMiig i Wgee. 
fMMriebeg beritttob Vøttbente <^ tnaone møbtåge ttwitnt 
|i9ffhber/ {lefle og 9^ w« b*/ noav be ferflRte feiAteé nb 
1^ ®{a#nr{e/ 09 ^rlebal be^ faabelfoni ftu^nnt, fmH^ 
§«H tt%(fl f 6tebet føv Øtefferie in natora, bemorrfef |er 
fitn førelø6(gt^ bet Ubfvitfgere t^(( finbe VIab< i be Menbe 
felgenbe UfbeKnget af ttonrbcrretibe ttf^nblfng* 

Søtfaabfbt Se^ntombetie obenfot nwn^tt, tt Solen Am 
em be fiKtfalbte mfnbre €e^tt^* Unbet benne 99enMne(fi 
iOlkfamt fot>r%t beef^ be 8e^^ ^oroteb (BefaKng obev et efct 
^re ^erreber eKer fførre SMet bar forbunbeu/ og beett be 
enfette mfaibre l(ong<gaaite og Sttoftrt, fortil ber bel funbe 
lenl^ge (tfe blot Sorber — - $n>bebgaatbé)orber^ ^btt tCbl brebel 
t(l@aatben— men ogfaa meer eDer mfnbrc bet^^beUgt 9onber^ 
fM, frit eOer 9«f}egob«; mm nben at ee^ntombene ^obbe 
BifeSog ober ^erreber eBer I%nettbe flore DIfWcter«). 3 obrfgt O B^nt^ 9ratlbolb, falbee be og STatteleier, fomt enbpmbt ffefb« 
»ere, fra beite ©m^^iMtnct Mro^tet; Skeferie« »^olb« oø«9{a^ 
(o(b« brttøee bog egfiiA ^bom om bet Unbet(o(b, ber Uth pteM 
frit, mm betalte^. 

^ 3 3Xobf«tn(ng ttt be ftore, frrfteKøe ?ejn, tto^ntifl ©ønber*3|?nanb 
fto eieeoiø. 

*) Sbfr. mit eWft om efottjwcfenet unbcr (JJrifttan ben ^tabic og 1 iipm^ XalMbr 9n%4ån H 9kiønk greberif ben 9ttb^ @. 25^26. 1M fan enbnn bemiCTf^r at (Sn og Sn* 
ben <blanbt be rinoere $)ofbettente fhtnbom hltt foiCe^net meb enfeltc 
^ønber^aarbe etter rettere meb ben aarlige @fj^(b, ber gtlaf faa« 
banne. 

*) 8^erfl fjielbent ferefommer en albele« U^exni 2øn; i faa galb fwnW 
(Smbeb^manben albeleé tt!e falbed ?e^n«manb. 5 » tfiSHi ^t MMr 84ri fM ø»M f»« fiMfi^ < tal fMpbr^ 
»i ^ ^tc for 9ii, t>M SMKb eDrr »ad gratiam' d: teMI 
t^ibetf. Mf S^^tiAnonttov nøbc Keftfo aVr Sc^iftf Snbto^^ 
nben berføt 6t ftHirc noøil Vibfrlag i ^ngf cScr anlm 8f^ | 
tift; llnbre eyyebar 3nMør8ltt^ iter Nn (}9«fi< %tA ifarr af i 
bitt ti/tit SnMotBt, imøb M fbare fn i S<^n<ftrfb€t<MMf 
Mrliø nffifi; t% allcr SUitre Phtlbe ster< 9)efln(laft ^t Siibi i 
Iviglett^ »eii erl^Ibt fer brtn fcto oø 9otf ene yoa ftotig^gaarbeii i 
en t>{^ 2)eel af ^ttbfomfien/ Ut ifont feoete hSbvA &enaQl^ i 
cg <ffe altft (nnbe flgeé at ntigtore et fomb Memf Se^i j 
»atwl^en naar^ fom ^ti^i^ t)ar Zilfffibct/ ber iblanbl mere • 
Mr tilflaaet ee^nømanben en OtMta^S^eel af ^ntii oM^fe i 
3iitt«^t*>* ffnbeliø mM% t){ t^eb benne forte OMiflf ober ^ 
Se^neneé eefjTaf eii^eb enbnu nmnr be faafalbte^antelel^n; 
foobanne nemlig, fom man forunbte IlMige/ ber ^abbe loant \ 
Jtongen ^enge, for ^bilfe ber Heb Klflaaet bem @{ffer^ ( ^ 
eet elkr flere 8e^n, faa(ebeé at be, og ebentnaliter bere< ffn^ 
irr og {ivbit^er/ foreflobe Segnet og nobi beié S^tftgter, 
enten uben eSer mob tlfgift, etter ,t}aa9tegn{fab'/ tebtO K^f 
gen (nblofle pantet 

!Der finbeé beb aOe bi^fe forffteUge @lag< Se^nAnorab 
Gjremt>(er paa, (xt be ^abe barret for)}I{gtebe ti( at mobtage 
JFongen og bebertc l^m. ffn SKamgbe 93reoe/ ^borbeb Se^n 
meb |>erreber og uben faabonne, nu^ Stfgtft og uben Slfgift, 
forunbteø Xbelige/ n(n>nc benne blanbt be flere anbre be« 
))aa(agtc ^Hgtcr, og jlunbom mober oé benne 9or)}KgteIfi( ^^WF^^^j^WU* ^^Iv^^^rWf ^^V"H^w^^^^ MW ^^^^^^W%^ ^^ 

føvrfømmer bet bog lOl^e et {Re ttege flwtcAf 09 bcrtttailt 

mMKg nib<fl.9h€l)f paa 9mnM^ ékt Sttga^ølbt^Mtn, 

Ifmei brime Ci;n*e fBe tmtoM^ 99 ba Mffe Oret^e bog (•t^fgl 

^r^e^ fom oflef} Mb teamifl% 0»^yggel%^^ -id^imcmU^ 

m$ Sorpllgtelfer^ er bel Øfe «fanb(9niigt/ ol e( alf t^vimmt^ 

nmJten en meget fior 3>eel af bem^ tf9»€ maaUtt px$t9ct$ 

»ol^ib* «el ftiifce« ber enfelte gi^lbrebe, i tfOk VASm^ 

nenbe enbog ubtv^ffeKgen ere friragne for benne ^i^t, ^tMA 

ber aftfaa f nnbe t|^ yåa ^ at 9oryl(gtelfen i^oalaae tMfi^f 

ttoar Srftagelfe iffe ^ecfrft Mt Ifffloait; men fSge 9r<tagelfer 

(nnne bog ogfoa forttareé faalebeé^ at |)oIbette dler< fra gatmt 

mel Sfb ^teiebe at foare^ af bet Se^U/ ber er £ale om^ og 

al^ bet fnn er ben 897anb, ff^cm Segnet nu fomnbef/ ber' 

er^olbt en ^ritagelfe^ fom eKeré itft bar tflflaaet benne %tff 

ledning ; {feer ligger bet 93egre(et af9legnffabjle(|n meget ncrr, ^ 

at Se|n<mcenbene iffe fhtlbe bet^ngeé meb flige V^rber^ og i 

tlbninbdfg^eb ere btfhtof be 'f)oIb/ Se^ntfmirnbene paa U faa^ 

falbte91egnffa(d^ttfe feeé at f^a^tpUt, iffe bieone befofiebe 

af Se^némanben felo; ^boHmob be fUffert ere ubrebte enten 

irf Se^neté egentlige ^enge^ og 9IatnraHe<'3nbromfler^ ober 

Ibiffe ber forted 9Iegn{!ab/ eller beb ^Iclp af be Segnet unber^ 

liggmbe ^onberé ©loefierte in natura* 9UbeIeé uforeneligt 

bar bet imiblertib tKe meb Segre^et af 9tegn{labé(e^n/ nabnt% 

naar en Obota*2)eel af 8e^net« nbidfe Snbtcrgt bar gel^ndman^ 

ben oberbraget^ at Æongen bcb et fort Cpf)t>lh paa Æongé^ 

gotrben ^olbted frit af benne. @aa(ebed feer SRan f* (Sx. i et 

^ffngbxt^ af 15^*) for 9liM Sange paa Stiber^nu« 8e^n^ 

paa ©enant, meb Dberbragelfe af »bien, og en Irebiebeel 

af ®{(rfleric, @agefalb^ ©aarbfceftning^ m. b. at bet ))aa(ceg^ *) 9ie^ 87—88. fBf ^> f SarvniNg muk 9ltt V9^, ^ ^tU AMigm mA 

SariiØm Mte tf wb ^cMi^ti M 8c^itfma»beiirf fN%t^ 
tf ^^ Stmiffii, fin ciftiM hm imanfi: «t bet fmt oféc# 
i ^litAntHtM «btn^cK(|« tflKfntagtort^ |finnr totge fftoboa 
IBfiMteiitø fhtlte fiabf 6tfb; lørMatd^ mt M em dtar 
tonirttrr> fWctt to, (f.Øf. i itfy^åfmUHt for Ihiitb ^ilbai' 
flfmie ikf ISM paa Ønmi eg OeØet)»^ SMslfttt) og Ito 9dk 
ntMte 8^11, f. Or* |>df{iiø^r^ fifc Steltfr. aKeit tmUtø 
tfUa patdætgei btt Dc Ww i im o i fcc Si^ttiiiicaib øonfSr ttto 
ftmt/ al ifribt ttwfitn Ji sogi > SOr dbt .iit ^(be Jtoi^ai N* 2attget3e({ {tf gorle^mng )>aa Sloflilbgaarb o^^tl^eiut^, titnimo^ 
at erMt>e S^Ien 00 fin ^pge^glllbeti //fom er ben lObe^enge af alt 
©agefatb oø ©aatbftitflnin^/ (bet atStonøen |!ulbe |a)^e al ben øvrige 
t)t«fe iog iu)idfe ^n^tøiiif^^ ffgel berint^b: ot naar en CføUft af irott» 
øen« god fom retfenl^e j^oa en 9tatd 2:tb ti( ^oaibm, mootte ^» 
foflntnøen et beregneé <ftondett (men $edO; men fom jion^en fe(9 
ener Jane !S}aøere etter Jane gol! og btc» ber (ifiøcnbc, i!utbe8e!ofl* 
ningen inbf!dt»eé i ^ecfé SteønflaK flegit flere faabanne 9ifieiiu 
melfer f^rdomitte nu og ba, mtn ficlben. ^ Isn bet oø beoHisi 
fed, at pligten tit at mobtage {^olb fhtnbom i Sejndbre)>ene fi^e^ 
fun atanøaaeiJonøené^eflc; faalebeé ftøe« i etSeJnébreb af 1542 for 
€nerf)arbenburøpaaW<réb^oteb igt^n (»eg. 4, 88) dt Jon — 
b^ fif ®fmint 00 ftotinøen, ^ {telbe ^Ibe jtonøen« oø M< 890ø 
^efle, naar be fOm ben ^ meb ^i^e oø Stri^fe; oø foalcbe« oftere. 
^ @ee t. (Sr. Sejndbre« af 1548 for^oøend®|^tbenftternepaaDl{atf 
nte^ejuué (SHeø, 5, 444— 46) oøet af 1549f()r»o(tdIefSobi^erpaa 
S^1røøet>etbe (fowmejleb« 197). 3i?fr. oø flere afSlciferoutemer f.^« 
i en af 1586 (Sieøn. l, 264 f.) j^aUøe: bec Jolber dtUt tkmnet 
gongen faal<enøe Jand 9laabe s^ Itøøe ber« , oø en af 1546 <2:eøn. 
2,44ff,). »(Sfanberborø, ber Jotber ^ané @t^øøe i ^at eller 2, 
eQer lømøere efter $t. ^a{eflo^ naabtøe SiQie oø t5ejaø.''* Ihittve 
00 @!anberborø t^are boø ubentt>ibl Sieønflabdlejti. AittMiiK 9åAAé flÉHMÉÉw ÉtL WhÉhIl 

S)mi«^ ))iurtftae M egfoft J9{f(ff«brriie at (Mrfim 
(fime 9lrt |Hrfb^>. 3)eeM f be Metfrrotrt c r^ ^ Ijfov o)>tc8ttff^ 

fbni f)mi}rmibe |>oft/ »A Uiibfagdfk af JMWng/ Øfattbev^ 
iorg, Ht bog føcfl j^esfinob f^fobitttf Obitabig Mn> JMib^ab/ 
09 9{to< og gøg^^ ^{0^ fibfie bog ntppt paaUn SUb ttt 
(fhm^ltbc fotn Aføb^iibfr* fif fptn^ 9Siiftt ndtwcé BNbbcU 
fiiirt, SMfnrf/ Faaborg og Goeabbotg;^) i 6irDattb fan JMøge; 
i@hant og U oorige fben^e ^t^bibfor ffnbe< cMi StUb^ 
jhAenie aittegfiebc fmr f^olb^ tmar uitbtagré |»Ht{itgborg^ Sang^ 
^efm, CéøSfotmy @9foMborg ogifttgel^oltt. 2)enC>Qi|hmb(gfffb, 
at abPKOfg^ j({øbftarbev { be fsabbeé nmtitt ^hrobtebfrr, efM 
1^ jeg ^av fitnbet eOer optegnet mig; 9tt ttt oaforte til 
^, nMtifftt (mibierttb ifle aRuffg^tbett af at ogfoa br fhtlbe 
>iobt(^ ^ bet^erte kongen/ ba bet ntppt er nogen STofol 
out; at Ingenfambe Wt ^oob bet ^ører ^er^ib et beoatet tfl 
t)ore S&et eSet ( a(t %cSb fotttnet mig for SHt, ti at tote 
otn> at ieg imtiigen fon f^aot otmrfeet {tb(HR{gt ^ort^t bnt 
om^anbiebe $%t 1)at pacAi^tt Jtiobfl<rbeme i Softanb og paa 
lolfkt/ eller be oabre minbre iStt, ^ot Aio6f}orber oSerebe 
^goag fat^tel/ fan j[eg/ eft^ bet ooenfor tinforte, iffe meb ^) 9taar bet imtMertib i <lere Jttøbfiab^SMnr og frit^tteøicrr fa<tt>etfom 
i immge anbte^reoe taM omif^ol^, fom Sorgerne txitej^figtide at 
ftarev mene4 bein^ i bel mittbPe iffe afttbr oø Oet enbogfaa ftetbnefl 
betfonaeltgeSlatHI^i men^otbaf^anb^fnedte, Søéfeflptter, 9aat^ 
motnb 0. f. 0., eOer 3nbqbartertnø af itnd^fblf • 

«)*3fcw fce^ bet ti?beTiøft af abffWge Srcbe af 1550 <« Wfett« 1»ad(* 
frrat (Seøn. 8, 84 øg 101— S); i benne 69 ffnlbe bemelbtctCat ^ol* 
be« en f)ertebaør og befalet ©otgerne beb ben tdtfg^b ai nnber* 
lotbe jbngen og ^<mé meb^benbe Solf meb Spl og 9^ab, famt pU 
f>o, ^cmt og ®troefobet tit ^e^ne; berimob ^Ibe be bcnre forbercbte 
paa et S^trac^ af famme ®(agd ttl at fceige for 9enge til 9(nbre, 
fom fom btb wiber ^trebo^en. iffgp« aSfØmt^e^ f%c; mm riiiicl^{(< |«r M ^ i^rrM 
Silf«U)ct/ ha iOø u6el9^(%e S^rr i onbre !D(k af eonl^ 
moane ftnire f>o{b. ^orreilcn ev bet ^gfoa meb |>enf9» iQ 
^bflarbcrnc rimriigt/ 4t brt^ øm enboø fun Mb ^amiii4 
@(?bmine/ ^ar loctxU fajlfat^ j^tnnr mange ^Dage^ tUtt, font brt 
bengang fa(bte4^-9I(vtter^ ^t)er S^e fhilbe ^plbeJtongcn frtl^ 
oSerebe ?lnaIog(en fra Sej^némo^nbene taler f^tticu Som ofieØ 
t)ar bet lun een 9lat; unbertfben omtaleé to fHatUx, i f^xMt 
j^ongen f!ulbe mobtageé og nf^e Setocnrtning, ftelben tvr'). 
@tiinbom ^rceflerAe pgfaa tt>enbe 93)^er i Sorening eet ^Ib^ 
I(gefom øgfaa en J((e(i}ab og en Se^nHmanb unberttben tHire 
i ScrUebéiTab om eet ^o(b^). 

Sit (Seiftlig^ebeu/ ber i bet minbfit fenere i btuu 
^eriobe orbentltgt)«« ga\> aarltg 93etaltitg i @tebet for @{ffflerf, 
vnberttben ^ar pbet eder btbraget tii t)trfe(tgt 9?at^ott>, fan 
maapPee {lutted af en Semcrrlning i en alierebe otoenfor omlolt 
Stoute for 1536/ \)^x bet ^ebber, at Aongen 9Ranb(|^ 
efter judica flulbe iage fra 91{be/ og om Slatten (^ge ^ 
Sr^nbom ffei (^rceflen) |>r.^an«/(9or92teU ^ange«) ffulbe ffotbt 

>) eoale^eé fCalbotfj Ofl Siborg 2 ^Jætter i en fftmtc for 1536 (Jcgtf. 
1, 264, bf.) Od i en onben af 1552 (Zegn. 4, 76{{.) tidefomogfoa 
Slar^uud 00 9{ibe i ben ftbfle ere anfatte tit 2 9l<etter. 3 en ffaanf! 
SRoute af 1545 ftnbed 2 5^ætter for Sftab og for aRalmoe ($:e9iu 2, 
]8)r og ben ftbfle er enbog anfat ttt 3 flatter i en anben 9loute af 
1560 (2:egn. 3, 172). 2)erimob er Halborg og t^l>org i en Stoute 
for 1546 (^egn. 2, 44-46) fun anfat (ber til een ^at — Seb 
gaflelabnéttber i 1550 {fulbe ^benbborg ^o(be kongen og (and golf 
tre 9lartter c3:egn. 3, 124). 

«) 3 SRouten for 1546 SilpfiøMng paa Thx^ fog JJifteb, ©beftoff" og 
@renaae. 3 ben af 1552 bérimob finbeé famtUge bidfe fom ^ptt, 
(ber anfat for een^lat. S)et bar ifcer ntinbrei^ongégaarbe og Stio* 
fire, ber nu og ba finbed forenebe meb en ^iøbflab tit eet $)otb. 

^) X)et (er omtalte 9rø nb ummaa b<ere bet t@fabd(erreb beliggenbe. 
3^en 9{ietø -Sange bar i 1536 Se(ndmanb iffe p<ia 9iiber(uttd, men t 
9{j^borg Se(n* !Der maa ba bet bcere inbtoben en geit. tonttilfflf fMMbf ØMoAtar ta tlTfailOTl il 

ibttd^ ttt^fr 9r4r||erttel|»{el)) em Stat; wn belte rr 
fgfoft bet enc^e ffrrm)»d. Kg ^r fmhtt paa at ^rafienii 
i&rege itm&beKdrt ta Stot^clbet, og bd er lMM%t^ fHønM 
efter VMtptttt Øf e rfmel^t^ at ^rordeme tun Deb bereé 9eiige# 
Mbrag, om ^{ffe SRere imob Stontiiigen af benne Hf^anbflnør 
ffolbe ^iel^e Sange tfl at yrcefiere $>o(bet 

iMøab enbeltg Sø»berne angaaer/ ba flnbe< ber I ben 
o^noAmte Stente af 1536 S^Igenbe: .Xrebie 3)ag ^oa^ *-> 
fra 6eøer)^g JUoffer — til SpebO; ber ^olber Syen meb 
te £ienere« |>(e{p/ font ligge tfl ^(ft)egaaiben, een 9tat' 2)a 
ber nn ))eb be »SienenT^ ^t)ié |)ie(^ omtale^/ er meent Venø 
ber/ fremb^ber aUerebe bette et ffremf)e( yaa^ at bttfe ^b« 
beebaget i be fongeBge SVat^oIb. 3 et 9r^n<breb af 1538^^ 
\fM^t> 3»^gen Stlttt^aAtd ft( 2)rotn(ng^o(nt og |>a(én<e< i 
8e|n )9aa éttétib nben Slfgff t^ flgetf iblanbt axibct, at Sixontni 
Sønber og Sienere paa ^ciiénai {Mbe efter gammel Sorb* 
)Nme ^olbe kongen og ffani 9otf ^ naar ^an jkiger ber poM 
8aitbet. $^erta ton i^iti, at bet i et ^rfoilegium fra G^ri« 
{Kan ben finbené Sfb for Sto^v og Aobbelyffe ^Slrfer^;. 
9iti, at Sonbeme fhilbe borre fri for ol Øior^nbig bibere 
ttb at ffoit to aSanb fbHU ^olbe tre |)eile een Øang o« 
Slorct een fSlat tfi Sober^ og bem^ fom folge ^ctu, meb Øl 
og aSab: tmitafitn max Ston^m eKer ffani Sabebur lommer 
bib, ba ilnUe bc oOe ^olbe ^ofl og iætdta^ til SRob^ SSL og 
f^eMober^ fom anbre ber { Sanbet gfere^)« . 3 be fommutr 
9ldferonter ^r SpOanb og QSaaw forefommer ber rigtfgmrf: ^ 2)ette Drb er mtqitt utvbeligt ffreoet; men bet fon nsnfipc I<rf(4 

onberleted. 
«) Sfte«. 4, 135 b-a5. 
*) 6tt^é ©antlinøcr, 2 ©., 2 i>., @. 6C^-6l. 

^} (Sttbnu fan bemcerfeé et ^e(n^re)» ))aa StatJtøe, @u9mø n^e @am(. 
2 S., @. 61 ; SReninøe« er bOd We ber garifle tvbettø. åé Jteiiftit K^^b« fl»iMliÉR Ml ttMaL 

Ml »ebftrfr bettf/ at Sønfcemc ibtte fivf be fnmtbiif Søte^ 
Mtfr n« t^ faiiwai ttt eet @teb; men ba btti Mr^e ee<9by 
ttit^ af brtte Oib er Mttte%.imfleitbe^ Dg bel neto)) rr €l 
^{»ørøémaal/ om man <ff e olifl)/ dier bog ^Ht!pp(gfi Deb&teø^ 
gierb Mtob/ at SUmiienflitlbe fttm^ tJorcr imeb Qebcrlag^), 
foa fon mm iff e af be ^ berette Scmorrfiiiaget md> f»ib 
Wtf^eb finne tO, a< »enbenie i Mlfe SflfMbe (Tuibc firrge ^ 
bet Sornobne ti( i^ongen^ eg ^on^ Soffé Sei^ertning ittm 
berfor al etl^olbe nogen betaling, fHønbl bet { ^t^etøl i % fcto 
er meefi fanbfpnl^t 

(Slebet, ^bor jtongen tog øiattelefe og ^rifbti (hilbe ibttf 
Mt fobbonUgen et fongcl^t ®(ot eUer en J(ongégaarb, en Stiaib^ 
fiiob^ og eOer^ en VrflrØegaarb ; { ^t)iilet ^bffe XOfcrlbe, fuq^ 
ftm ofte naor ^on lagbe fig inb poa et 6(ot, enbeel af %élgti 
•ttMiM Dborteer i be ncermefle ttonberileber* 3)e fkfie 
AfebØarber |)rftfbrebe ^olbet i feloe Syen, og unbettiben %eé 
{'9e^tt<6re)iette/ at Se^ném<nibene ftelbe ^o(be itongm )mui 
bet ta ^nH ^enbe @Iot* SSen iBon feor ogfaa/ ^b ^ 
ttt^Be fo^er af f|g felt^, at $}enet«ntagen ^ mojdtte Mfw 
at ]^ yoa et aobet @leb enb ber^ l^orfra bet ^ornøbnc 
(eberebfiø; Ønnbom ftg^^ bet cnbog ( %^ii£bxtotvit nbtv^ffelfgip 
at 8^émanbett ftalbe ^olbe kongen ^r \fixi hito tflfagt. 
UnberKben Dar bel enbog temmeHg fiernt fm, øX SrDevonccn 
maotleflee; for Mol at nmttc eet Ørem))d^ foaffulbe^ ifølge ten 1) @aalebed ben af 1536 JOvx CiKbagen tt( Serup ^oé ^rcefieti; bet 
ftuHe å3mtbcme oø mentge Slmue i {)an(erreb giøre ^i^Un^ierb 
i?5 Jolbe 4. OT; wn SRar , i ben af 1545 »Sllanlunb; bcr flal Otto 
Stabe labe giøre @ie4iøterb af Sonbeme e^ Qammet @afc« 
t>ane/ 3f(gr i benne ffbfle ftnbed 9ere trempler (et:)^ 

^) 3tfr. 00 mit @frift om e(atte)Nrfenet mtber (&ifc. 3. oø greb 2. @. la JtaMifiÉC StliiA. fiøiailiitt øft MiiÉHl 4& 

w SfffitoiiM^ af iMt, SIMMtag r^ VIø>< ^Ø ^OffUb til» 
luMtm ^^ it^eqgett m Hot { WMg 9|^^ «ibiK< ^a 
¥^i^ (% ter* 

fme Awgf n el ^ott 99%e meb % 3>dtc ton ofmkc fhi^ 
M af t< b^MKgr S<Ile«eM<nr, ter a^ifee< fmiiktie før æ 
f^tte .Sftbefrnrer/ ^m |eli bettlongellge fMntf^iftaififl ha 
tattt», ifotttm Kere ( bet ^ølfletike. Noar M ber^ f S^r& 
fNftn ben ZreMe^ ^f^rbtrfRg af 15360 ^ebber: jDg naar 
M ere fma Steifer^ trtOe % atdngeti fla( r(be dter age forott, 
ubeft ^ott f<rr(%en bevtff er føroitnef; men ^an fM fvrMfM 
^ ^9ben/ etter frtge bag efter flintr ø. f* ts/faa li^ber 
e^oa bette ipMf ol Øriget Øfe Mt Hnge. 9rembeleé flge< 
ber i 9le{farotiten af lSff2^ eflerat frrfl IMfrn fra Qibmy 18 
f^brrin^ er ^widii, flben: »S^er ferto^r 9. VNif. eltar ^an< 

9eif og |>efle { tre ItMter; -^ b(éfe tre 9t(rtter brager 

ft. m. ^ meb tagen ^e^ og ringe %M Itf Cfagetr; nten 
belle ^e er aabenbarl omtalt fom en MfDi^fe fra ben fbr 
1h%m |»M)attIige Olaabe ai reffe t^ao* 2)el fan ogfaa ^ 
beoKirM, ox ØrebeHf ben Smifie nnber be fvnuemtie 9o)^nb^ 
Knger meb 9tigøraabel/*) i tln(ebn(ng af el ^almfl Vrran^ 
gemenl meb Imifi^n ifl Wai^olbel^ ber f!ben mrrmere bff Wh 
om^nblel; bffle^ at ^on enbog anfaae bet fomobent al relfi^ 
ttfb et {len 9i^» 8{gefom ^ nemlig ber (erorer/ øx ^ 
(Rir re^e alene^ man >meb fin ftore |H(fime, ^offbiber/ Stom^ 
froer og 9off :* faatebeé yttrer ^n Kbt ef^er^ M 8ei«g^ben 
nn We ér faoban, cA ^n fan brage meb en ringe |>ob gien^ 
nem Sanbene C^robinbferne), fom \)Mi Srober — itong 
$>ané — gforbe. — Slanbt be ^evfoner^ Aongen til t^n Om^ 1) 9l9 DonØe Waø. 1, e. tøs« 
<) 9{v ^nfVc mag. 5, e. H6. flMl^ waam finre meb flg^ f^ttt {>off(tiberiK/ øg, fKinitt 

N, ffiM tbntal Mr Nl^tel^r/ Mc dt(b dier toel imbog fMbct 

oBe Mre tafiebe/ følger bet beg af ftg felb, e^ ben ZM 

^føfbett, at i SUMtebel^^ jesbeel ttoatte txere øm itdngen, 

feto yaaMrfferaeO* Ogfaa twe be fhit^o« aOe ncrrMreiibe, 

noar en Kei(r af (orrbeleé SJ^fig^fRObe foretage«; faolcbef 

(eeé bet af Sreberff ben Vlnbtné før ømmelbte @(rit)calenber 
^r 1984, at ^0/ efter ben lObeSuni ietanberbørg at ^ 

.m^nflrer ^ 9taabet øg alle $)øfiinbenie/ ben I2te brøg t^ 

bent, S^cømfngen, fine tø ie(b#e 2)øttre/ i>g ftn Søn (S^rtfUøn 

ben Skibe, til Xiele, øg berfra ben l3be tfl Qibøig, ^bør 

dfftWMi i9bf!e |>]^(b{ng føreteged* ^Derefter brøg ^, uben^ 

tbiøl m(b ben flørfle 2)eel af bette 9ø(ge/ øm Cffe meb bet 

IftU, tfl Obenfe, ber))aø ttt Stingfteb øg ftben tfl &mb^ før at 

møbtage be øbrfge ^røbinbferg ^tfbioi før ftn @øn« SM 

91$ janførte t^ifer øg, ^bab ber vberligere bfl feetf af Ut IXbt 

brag, bl (Iben biSe giøre af ben øbenuMnte ©Iriøcolenbev, ol 

ø|faa 2)rønn<ngC9 øg be føngel^ 93øm ^ym>(gen fidgte meb 

itøngen n^r f)an brøg øm i Sanbet, ^øør be mootte ^oøe 

et ^Ige af 9rner øg Somfrner i et Sk ringe Sbitol^« 

@tunbøm fnigte ligelebe«, føm aU øøenfør berørt, Sttgéraabeme 

ener nøgle af bent meb Jtøngen* 2)eéfømben lebfagebe« ^n# 

gen af fin 6ant<Ier øg ^c(e SanceKtet eller en 2)eel beraf« 3 

en gammel Ubftgt øøer (SmtUeU Silflanb, blonbt ^nbet nnber 

Sreberd ben Staben,^ berette« bet, at GanceKiet befiøb, føf» 

ttben af (Santéleren, enbb^ere af en øøerfie @ecreta{r øg en 

9teife^@ecretair, ^bafen@ibf}n<eøntealt{b ^%teJtøngen; øg 

^) @ce ogfaa (^JrifKan ben Slnbené Snfhruxer i »i? S^anflfe SWag. l, 

811. røere Jerom f bet gøfgenbe. 
s) Sffe ftelben reifle ogfoa !Dromtuiøen eøer 8ømnie ab een Sii, 

røebcné kongen broø ab en anbcn. C@ee obenanf. Ubbtafl af grebe« 

rif II. ©fribcal.) 

«) 3 ©u^me npe ©aml. i, 4-^. ^Ww^^^^BP^Wj^ ^%W^^^^^Hf^ ^K^VviWp^W^W ^B ^^^^P^W'V^^ ly ^ 

sAfmBgiDti« matftte toi ^6IWDm fdme fim ttnteDvrbwte 

Sctifnte mrb % 3 tioglc Snihurft for Socrmarfh« øg flere 

oidre Sctteite, f«m finbeé i ®(^e&nc«ilr(()fiM/ og fpm ber 

ere ^(ørl« ta 6^ri(Uan bm tinbeitf SibO/ ilge<: ^ 9oer» 

ttorfFt« 9<^t flF^ff«^ ^ibeiigf 81ZAØ ^ ®lttlbnim^ ^r iPøitgeii 

Imæer ^ea / i^ al ^oit fBa( ft^e GancdUet bet bebfie SDbig^ 

^Ybi ber Mber fdttgdige SCNitber meed inb^*)* 3 et af be 

ibr^ea omtafte ubførlige Sentemefieri'SIegitfaber^ for 1559/ 

aflagt af Seoc^fm 9eif^ bemarrfr< unber Stnbrffeit: ltt(|bft# 

lA^er af l^erberge xeu vx^^ ax, ba ØreberS ben Stnbea bet tiår 

bor X %^tnxQ!btf (iføtx JNngm i obciøt belofte Op^olbet) bar 

^nl^leren 3o^n %tm meb bet banfle (SaficeKie ta^be^ og 

onfvreé for ^ 9 |)e^ og !20 ^erfbttcr« 3 et firet) tB 

^^ntmanben ))aa JFofbing^ti^ bateret flfler iTOa \S%%% 

(^ ogfoii/ at ba gøngen nu bil ^oDe fit ^le |)ofiefr tS 

$>aberéleiD/ .^^aa en Stb at fluOe l^Itoe beUggenbe*/ fhtlbe ber 

ffafeé l^ogne/ faantange |>ofttiavf(l^attcn anfeer fornobne tU 

|)offtnberne.o(^beggeboreGanb)e(((e£^øgocl^3orttanter* 

(forotobentltg (aabe bet ban{!e og bet tpbffe CanceOfe)/ Kge^ 

fom og t(I ^Drabanterne« ffnbeUg feeé bet (fanr KarUgen/ 

^or flabigt Hax^Mit eUer en Z)ee( af bette (ebfagebe JFongen, 

beraf^ (Hi ber oftere i ni^tooebnte !£)epartententé ^rotocoDer 

ffnbe j Srébe er))ebcrebe gtennem beUe »'faa jagten*. — Ogfaa en 

JlentemefJer — meb ^an* ©frioere og Sølge — ffnlbe leb* 

fa^e 4(ongen; i. et Sreb af 1572^) ti( ^eber Ore flger %xu 

b«rB ben Sinben^ cA bctte forben ^abbe bceret 93rng faabel i 

ffané egen/ fom i G^rijltan ben £reb(e^ og tibligere J(onger< ^) ©e »ifte Wit>€ tr^fte i ljl«35t>, af ben a^e 9(l«!fe af DanffeSWa^taitn. 
*) ©iben tcC ^ofmeøecen^ ^arflm 09 ^Itibrcr ^t^er efter beree Sfanø. 
«) ©onfEe 2?^afl. 6, Il5-ia 
*) etaflanbffe ^edneifer 12, 86, b. 18 itonøHide Hd/f^, Øorøtfcéir oø MrtM. 

Zfl)/ ogot ^n »{(be Mte ftelbe laøttodeø for 9rMt(bm ; 
{ øtrigt nct^pe (hor bcrcfirrr Urt) Zflforfbct StanM be m 
anbre fonøeKgc Setinite frcrSKaii/ at oøfoa Stongtni 9lp^ 
Ut fulgte meb, og bet fan brnftcr^ Itgefom ifølge aobre Omficntn 
big^ebetr, (Ht bore Sbibl om, at ogfaa iM^t^tn ifat birrct iNimH 
Sølget O* 9rembeie< Mre font oftefi |)of))f«rb{(atttea/ itongmé 
Stanmtxttv og t^ni Stomautttaut, .!Dør(negten*og be øt>r^ 
tingere Setiente^ ^boriblanbt bet ta AioRenet og SetDerfagM 
^ørenbe iRe uM^belige Slntal 9pff/ tneb ^a9teifeme; ligrlcbcé 
i bet m{nb(}e paa en !Dee( af biéfe fDrabanterne^)« 9latu»f 
Vffoii6 maatu 9oermarflen og Sonrererne borre nobbenbige 9M 
ipaa Steiferne. ffnbelig ^abbe |>off!nbeme/ |>o|Fmerne og 
9røfnerne, faabelfom be øbrige ^oiere ^erfoner, bered talr^e 
Setiente meb fig, ttttigemeb et fiort Hntal |)ei}e» ifiaa btnnt 
SRaabe f unbe Solget (et fomme til at beflaae af flere ^unbrrbc *) 3 et S5rct) af 4 Jtt>\>. 1585 c@tæa Xegnrffer 15, 579-80) tlaqet Sten* 
øen ot>er bereé Sorfømmelfe, fom jlulbe#age %aUHttt», ^ott^eb iblontt 
Snbre ogfaa iani ^pot^efer var Meben forfinfet flere SDage. 2)a 
kongen i 1570 ^at>be antaget Sntoniud ^reué fem f!n9^ot^ler 
»fom bagltgen i!al t^ate ^aa O^ og )>on:e (oé £)d, ()dor Si ere«: paatag« 
bedbetSf)ot(e!eren$it(eIm)>onUnna i jltøben$at>n, fom {fnibe fofbe 
en SCpott^efer flabtg ^o4 itongen, at betale ^xtué'^ aarUge Sefotbniag 
m. \>. 3 en 53cftaatng af 30 (Bcpl 1559 for IKefler ©afttan 
^artfc^er fom fongeltg ^unbar^t (ben ftnbed i ®e$eime^9(Tc^i)oet) 
ftgeé, at (an ftol «rfølge Oé, ()»ot Si reife'. 

^ 3 1580 inbffrcenfebe grebenf ben Snben fbttaOet af iti^ffenbetientetne 
fee ^^ !DanfIe S72ag* 6, 154—55. 3 Orbren beéangaaenbe ftget 
itongen Manbt ildere, at (an ei (eøer bil (oIbe!D ør bogter iStiøfft^ 
net, eKer ©tegevenber; men antager, at 5tiøgemefleren bil funne ftnbe 
fftge Solf «bbor i>,^. fom (en.« SCUfaa fulgte for(en ogfaa flige SoK m^ 
»(bor kongen fom (en'. Unber greb. ben 2bett bar !Drabantenteé 
9ntat 50; fee Srtifleme for bem af 156I ; 2). ^ag. 5, 17 ff. £>téfe 
Wc^Uct, tfionr ben 9be, forubf<etie/ at be fulgte itongeit paa (oiK 
©(otte, i &u^tttnc, St<effer og anbenflebø. Itoim^e lUHtik, eor^cMct oø (ØkMIcri. 10 

ferftmer; betle Mr ^er Me fiflbett Zffforlbft^/ 09 om enb 
ttotonlfg ^aa be mbibre Keffer fffe aHe be finrberøirte ^Berfbner 
9tXbt (ebfage kongen , ^iiM>e ^n bog oftefl mange af bem 
>^ f%« 3^9 ^av mA SUb nbforf betle noget bibtbfHgere^ 
e»b Ut t)eb forfie Øfefo^ funbe f^ne« noboenbfgt/ for at bet 
fmtbe m^ enb mfre anfliteKgt, ^flfen Si^rbe bet maattt 
wtt for bem^ fom fPn^e mobtage ^ele bette Xntal eOer en 
fbr ft>tH beraf ; og ^Cffen Settelfe bet (gten bar for JFongen, faa^ 
Uhté en Sibteng at nnbgaae at ubrebe bet Somobne tfl faa^ 
mange SRennefTer« Unber|oIb* 3 øbWgt erfnbre SVan bet^ ^bab 
jeg alt flere ®ange ^ar nb^cebet^ atSton^tn naturKgbfté ingens 
fnsbe attA neb frit Unber^olb for fig og ffne 9otf ^bor f)an *) 3^9 ^il betaiKere eet tixmpct SSeb ^onQen^ Opjolb i bet @Ie^*>iøJle, 
og ncWMittg i flpemrate 1559, Jvor ber iffe t>ar noQen c»erorbenI!g 
fbitebjimø tit at famle {»offetr fltonbt bet meb{>ettf)^{i ti(bebie|matiHle 
Stffoirer er begrCbetigt, at (eQer iffe fsrre %ci!t enb foboantt^ fttlgtt 
kongen, tebfagebe^ benne (fom man feer af bet foran omtalte ^tegn« 
ttob) fomben af ben tiærmefle perfontioe Omøitoelfer ber for fJorfle 
X)den flet iffe no^neé, og foruten Santdteren meb bet banffe dans 
ctnie, enb)Dibere af ^fmarfc^nen 3end Srutbfen (Utf^tonb) meb 1 1 
f)e1le, 3tnber^ Sarb^e (ben tpbfle ^antdter) meb 9, 9ttd^raab Holger 
0{ofcn!ranbd meb 10, ^orft^ Ulfelb og %eU 2:ruibfen, ^t>er meb 6 
^efte, Sotjhn 53ecf (3lentcmeftéren) meb @fnt)enie 7 fiefte og 12 
^erfoner; berefter 19 ^offmber (ter meb 5 ^efte {hm een af bem 
(atobe iffe mere enb 4 f^rfoner meb ftg)r £>tto ^nner meb 6f)c9e, 
5)an« ©fot>gaarb meb 4 f)efte; 4^ofitnber famt ÆoctorJJcoborué« 
og licentiat ^afeli^ Jtjer meb 8 f>e1te, 6 f)off[nt>er ^er meb 2; og 
14 anbre ^crfoner, j!)oraf 8 faalaIbte<Senfp«nbere, (t>er meb 1 j)eff. 
!£)ern(eil ^on^en^ ivSmber« felt) trebier s^afaier, 29erggefener, 28 
Sogn- og 9{eifeioogn4>efle (be anbre t)are natur({g))ii$ 9l{tbe$eile) meb 
enbeet «arle; 3)?efler ?lieW ^ræbifant, og flere. 3ø\)rigt betalteé, 
fom alt foran bemcnrfet, Opjolbet Jer, ligefom bette ubentiDit>t ibet« 
minbfte oftejt (ar »æret 2:ilf(rn>et i eie^»ig og f>olfieen. røen bet 
Hnforte »ifer i att galb bog gøtget« fbre Slntat S5cb kroninger, 
^r^Uttppex og beillge oDerorbenlige Migjeber bar Gamlingen af be 
figttrerenbe ferfoner noturUgbit^ tangt fterre; bet gi! ba i Xuflnbbiié. 

2* W toødcfiøe Soi^f iBørøcifin 99 9 Ut $ tL 

hm ^n; men M ^n ofte |Nk« IMfmr frto tiMtte Mf< 

{>M( ter Ihilbe ifbe« tH thn^ og ^ati< Wfit* 
^xtniui maaut fov en S>crl t><m ubcileiiit; men nogfc 
br funbe ^^g fltoeé/ 9g Mrc gtone Mb gommcf 
eOer ubtrpffeUge Qcflemmelfer. On faoban fmke* fmam 
Nrifcnmte fm }$36 {9Ionre'39KanbO/ tf^m Ut f^ttt »2)< 
C^rcrpPrn^ne {tutte be rette bem efter at ffa^øt td ff^mt 9t< 
tit, im flnlle ^olbe ^ongi. aKaieiiort; fer^! AoeH^t li 
frpp, 8 9aarefrp))t)e/ 30 ppnt, i %§nU faltet %($, » 
StabUan, 300 tprre 9l9nt)ere, i 3:ønbe faltet 9fSb, 1 SieiMfl 
binø ®mør^^ 10 @(ber 9(efr, 40 Saiber Øi, ... Shnbtt 
|>at)re^); bertil ferfi ^i^, Sffø, £09, @r9n, ^9« oø 93r^, 
faameget fom (e^ot) gtoreé 9Iat og 2)aø; ©tolbrum, |>o og 
@tvaafQber tt( 280 {>efte/ $er er (miblertib ubentt){t)I 6M 
Sale om bet Stobtoenbigfle; bet er oienf^nUgt, at enbeel Hx^ 
MRer ere nbelabte^ fom t)are albeled fornobne^ f* ffn 6alt/ 
@uffcr eOer '^onnfog^ itxphnltt og $rc?nbfeL 2)er^o< ^r 
bet formobenifg t)cpret o)oerlabt tfl t>ebfommenbe ^vter felO; 
fiben norrmere 9orfVr<ft at tffoeiebrfnge ben finere 2)ee( af bet 
Waaltfb 0)5 be 2)r(ffet>arcr, bcr ffulbe foptteé for Æongen og 
^ané for en flor !l)eel SU Hi maabeKg J(ofi tMinte 3o(ge; og 
bet ^ar V)el hm , naat $>oIbet fPuIbe 9bed paa et @teb^ 
^or SWan Bf c &efiemt turbe t)ente !t)eKcateéfer, ocrret SCflfafr 
bet^ at kongen felt) forgebe berfor« 3 ^n fo'^ aOerebe berørt 
Stonte forS^en fra 1536 eOer 1537 fKgeé faalebetf: ..aKanbageit 
ncrfi efter @onbagcn St^inftat« ^olber S^en Ct^^ifXtn, ncn>nej 

1) a:eønelfer/ 1, 264. 

3) 97?an bruøte ^aa tten 2;ib latiøt minbre ©mor cnt nu; jD^fr. ogfaa 
(Si. 8« Sabena ^flonblmger 2bet Sb. e. 337. 

3) STaØet paa Ot>omuinct af tmxt er Mfl ufs^di^ \k^iM, WQaffec 
100 SoRbn. I JbMirike ItfliÉifti. 9<mMMer 9a HMM. M 

^St.Wlm. fénMue MM^ •$ ^ »rr {Mørt Mf^ebcitftery^ 

og fcrP? Witi ^mb M nfMa Ambe tmfcé mttl^t/ «l 
taæ ^torfb^ba er Mr«gm fm it ^m iHialaøt SiBo^ tS 
IKriNteotf #•&/ fMt€ve enb ol biéfe <SKniftftHbe vfi|v(rm» 
M yoa •ø4øm< igen Stegttftig« 3 Wt^fe fan bet^ HmiM 
anbet (tf abfM^ge Seflemntilf^ og Ubtvf^r i O^HfUan ben tbi^ 
bmC Snftrnrer f i»t Jt(igisiefleten m* SL^ fira ben n«rniefl t)ov 
^ieiiAe f^rtAgMgne Sfb^ fømebeg^ ae bMfe SInretnbiger pcM 
9M(nut fFuIbe tM^e «Ae(eg af fomme Seflaffen^eb fbm I 
Shugaa Imttfl^olbning^ noav $an fUt^ gforbe eefo^nfngen*)* 

Wonre^en Dav bet/ font ot^enfet fiiptctfUctAtt , tm tftA 
bet fftnkt M eet WoaMb; men ^ 9Iatf |yo{b nbglorbe 19 
fMbanne« 3>elte vegnebr^ nemlig tfi et 2>øgn/ erbentKgiHW fra 
SRfbbwg m aWbbng^ og jkt)nKgen omtoleé ( Sbuferue nbin^ffe«' 
Kgen toStoa^er: SKibbag og Slflen; bet fovfle benMtteé im 
eiMtafb(*fe^bnter,aKorgennHiart{b*; Ut twsbt ogfaaret 
td folbeé iaakbei, baman noblRibbag^maaltibet langf 
tiUigere enb ntur f«bbaM%en StUØcti il eOev enbog Xl. lO 
om 9ormtbbagen# 

Vi ^a»t a9tt^ féet^ at ber paa ateifeme fhtlbe {Arfe^ 
6talbmm^ 9obcr og @troei(fe tK ^ongené og ^ani 9øige< 
|>efte; 9lntaKet af biéfe ^r; eftetr ben ooenefterebe ^flenti^ 
sNtfr, 3MV og ^%€t ^v lA^tMtrf ofte b<eret fiorve» 3 el ») ©ee if<nr ©. 310 i gil^ 2)aitl!< ^»ag, ifte 55mb, ^»or bet bcfhmmc«, 
at ber bør førgen for at ?e]^n^m(enbene og 5lnbre, fom (fulfc Jotbe 
Ston^tn, itfe ht^'occxté ntrt^ ffcme Scfoilning, enb »eb ^ongcnd eget 
^of fofibt ©teb, og at ^ottgcttéitoffe iffe fare anlDcr(cbe^ meb ^ineé 
j^oft enb meb |f«ne egen ø. f. b. 9bfr. og @ibe 31 1. 3 w)rigt fan 
2»an meb bet ^ gremfiitlebe fammenli'gne 5t>ab ber t ben faafalbte 
Solbemard 3orbcbog (Scriptored rerum danic, 7, 538) berettet om 
be g^emftyfer m«- »., fom bengong ^rte H( 2 %ttter^ ^olb. 

(<S^ ^ t)e» ©Itttninøcn af bcirae ^f^anbl. f tlføif^e Vnmanfninø.) SS ibMHief^e KalMt)^ eorøMnr «a ttrtffi 

erci» af M Kai UlS^y %^ {mI^M/ Mhpc i JTorfM 
fott t^are faa Sarøcre, fom ^t ^tol^e i briM ®aftYbe^ fw 
at Jtongen/ naar ^an tom i€t, nm^t tiggf paa Xn^MrPBut 
inbtit |>o{Fcl og %ettct ^ax Unmtt omt/ ^riKfe fiinliiii ftmÉ 
^tn fprfømted; I^Dpr^^ beCtM^gerf/ fptii.^aMe@låibnøit, ittrtNm 
førfyttcbi tneb $>ø/ |)a9re eSer 6trøi^fe Hl StmipM ^ f^ami 
|>ofitnber^ {)#ih/ fom Unberfaattenv ( b^ onbre i(Mfi«bcr 
))Ir(eb( og bavl yligl^e. itongni tob berfor^ at ber^ttlbe ^Imtf 
etalbntm til 400|>rf}e; Sr^nMiaabett (TttlGbe tiNce b< M^%c 
Støber berifl ^ og aSorgcrne (yggi ^Ibr ne inbcti la Mb»rt 
Sib/ famt borre forfi^ncbc ntrb $o o«, f* b* taob KoMgeiift 
Xnfomfl. Sl^re lignenbe Srcbe ftnbcé oftcri^ og fliønbt bor 
iRe altib f^e< i bem at jlongcn^ rgctt92i9vi!>atit(fe.g{ocbe faa« 
bonaeSnbretninger fomobne/ fan bet|e bog. ^ntM eft«r ^b 
bet ioxthmmev i ht fiefie. @({gc ®t^t (fiilbe faaM^ I 
Idia inbrettc^ af ^rgerne/ )>aa btffrø cgm ^Møfhiiog« i 
@(aiigertt)) for 350 tSev 400 |>eil<, Ij^ff^t natol i 1581 
for^'cbfd ttt 500; ligclebr« 1581 iigragelfefor 500; 159« 
og 1581 iJ(io6en^abnfevj200|>cf}ei:et@i[iigcfammfr for, 
en @ralbfarl for f)^tx 4— 5|)ei}e); og Hgelrbeé 1580 i ^ofe 
b^ng for 800 |>eR^^. !X)et fan o^iia ff^x cnbnu 6em(rrfej, 
i^ Sreberif ben $lnben unber 6 ^uixi 1583^ forunbte )lott# 
berne t Skigaarb 4ør ^or @aarb 929^aa.rb' betybeUge %xit^^ 
gøfer { tre ?lar, imob at be .fbrbebre bere^. @aarbe meb^gnfogi^. 1) @tccnanbi!c a:cfinetfcr* 

«) @iflpa.9leQ. II, 42; 12, 181 eø 1^5, famt @i«fl, a:ed»etfer 12, 132- 
33; 14, 349, b — 60; 3lefen'd Jura civiUtam @. M2; fawt 3j?bf!e 

3leø. 3, 148—49. 3j>fr. oøfaa Jlegn. 7, 3 oø Spbjleafleg. 3^ 560- 
61 anøaocnbe ©fanbcrbotg. 

3) 3vbflte 9lcg 3, 513; jt)fr* og be noøet Kgncnbe 95rei>e for 91^ uø 
fer Scfler^SBambrup fomt ^onffttt^ of 1583 og 15S4 <3j^e 9{eø. 

3, 451 00 572 famt 606..«^). jmiøniBc TMiiyvcVf cnifflnfm vø vpn^m« Mm 

fM at ( ^Mr Øaorb Ifttt fbM t^ Ctalbnim ttt S dir 6 
l^f og gobe feqioewM 9%mlf€r^ fim ot Mct ^ofjflnber 
fciiite lifigt ^ bem meb bm< 9oS oø ^efic/ tiaar M f oniwe 
|ft Ifl '^oarMnr iSygoorb). jføngni« Halcøttelfpr ( U fnø 
vamte &M»tåkHittt ^iUf at (^ fem bcr flfe fietteit/ om 
ntbog ^(vsa OfUfotb fj/øtt (Sang (ffe Mribe mange j^e. 

2>ef 9orasferte M ^at^e gfott bet {ttblt^fenbe/ at ^élbH 

tNnr en fffe rfnge Sf^rbe^ fom ber^é maotte t)cere forbnnbett 

m^ ettbed onben Uleilig^b* !£)et er berfor begr(be(%t^ at be 

Sebfemmenbe røe faa ganfTe flelbent fogte at nnbgaae bet/ beb 

at b9be SetoHng ber i @tebet 3 (SiincdUet« 9leg<f}reO fiiibe< 

fittlebe« fra H arrt 1S42 en D\>ftter{nø til ^eber fl^bbefen^ Se^ 

mMb bt o* 1^ Sttttbenoeø/ f«r 100 Soad^toébaler^ (omtrent 

104i @|>ec«ef) fom ffan ^«)be gibet for ben 9?at, f^an ffnibe ^aiM 

|o(bt kongen og bennet 9oIf i Sftorg ; af be flere (^(b^orenbe 9Io^ 

ticiT/ ber febe^olbeé { be foran ommelbte Slentemefier^Xegnprabet 

^(S^rifUan benXrebM og Sreberff ben flnbengZib^ M j^ 

fm, af 3o(^{m 9Std$ StegnfTab fra WdfatUi 1560 til fommé 

Sib 1501/ Um<tttt, at ber miber 9M>tBtu •£>|)t)ebaaret for 

A> 02. |>(^' — ( S^lanb — an^e< for |>iorr(ng 80 ^a^ 

ler, for S^eb> im^, ScA^t og @fagen ^Mr 150 2>aler/ 

og for et |)o(b/ SDtoIt^e Senéfen bar ))Hgtig at ^olbe Jtongen, 

%elebeé 150 Soler^. — ^ ipnti bet og at oonre @tebet/ 

noget nbforligere at omtale bet oBerebe forben berørte Krrango# 

ment/ fom Stfg^raabet nnber Srebertf ben 9ørf}e paatcrnfte/ 

ba ^an ^abbe befi[)ceret ftg ober S^anffelfg^ebcn for fjam i at 

t^ofbt f[g ^er i Stfget meb ben efter ffani @t{(l(ng fovnobne 

Sefoflmng; nagtet benne ®ag egentlig ^enl^forer til en %ib, 

ber bar forløben før ben ^eriobe, bi ^er om^anble. SHaabet 

J) 4, 346, b. 

^ gra ejrifitmt ben SCnbend 2:ib fan efterfeed jQ\>»ttermfler i @ujm« 

tlj^e ØOmlilldet l, »2, 158, a04, 347, 348 og 2, 1 53 09 154. SA Sto9§^i^t ft<4|#ibr 4lorgfiittf åg Øtefki^ 

frrffMKckc ^» noMI^Of At fsmme «ir UMt fli%l:ottt^ 4it 
oBe 9^})|»ft> ^tetbOtf ffbUbm 9§ $c^ Wlaitb, fm ^aMi 
Øe^a og fliilbe ^Ibe Ibt^øm Stotlekier, flalte aoritøm ^ 
^ ^ leo Stttf i €Wto^ ^anéttitflib fof |Mrt 91al|ol^ 
ffdåh ratea ^m Mt i HIgtf cliar fftr; boø <it N foa »aaM 
blit>e fri for famme ^ttb og @i«rf}cr(e^ og flie terfov Uftmtt^ 
«icb fiew SDoettevé |)o(b^ e nb bf gfoibe i A»agmtt f/kiii^i og 
l^øiaii« Stb; bet^t fnbfiiHebe 9taabet tfi Aintgm, |))oiv 
kbd ffM tilbr l|^at)( bf t meb Æføbficrbfnie* ^etpm fMrebt 
ftongen^)^ at ^n iffr fnsbe itd)gaat f^ttpaa; men bcrfo« 
ttfain Mtbe gcof ^om 2Aa Staidf aarKgm for |i^rt Sot^olb^ Mftt 
^ oltib ^otbe ftg feh); ba ffan meb jlit ØmAKnbC/ ^ofjjlttii 
bit^ Somfmer og 9oIf {Re tntibe l^olbe fig ee« 9at tteb lOOSBtot^ 
Hgefom aKott og »nn ubi ^^Banb b^etibe^ ^abbe bi^t ffem 
MO Watt for een 9iati ^tb.* |>iin yitrer f^ bereflots 
om ben 9hiBg|eb/ at SDhm (Fhm Mbe ^olbe ^ ~ fiiit 
|oit f^er^ ^or t>imt @a^b)»ane — i^ert treb(e SarO^ og tif« 
fipier^ at ^an bog forbe^Iber ftg feA> Safget ftiieøem at forbce 
|>oIb in natura^ eSer ^ge i @l«bet berfor. Ven Sl^ma« 
bet ftxirebe ffcttii^^t: at^ noor j^ong^ni brog fgfen»em So^ 
bet for at foette Stetterl^g^ fft^tt ttebie^ fftrbe^ fimibom ^t»eci 
fmte Slar^ ba gat) be^ |om ^bebe ^nge t ®teb^ for SSot« 
ffotb^ 9 f sit loa aXarf^ ^Mrten mere efier mtnbre/fom mangen 
nanb {9laabet bet oar bttfericgt; famt at ^oobet^be gmt 1 ) !R9 5Dani!e SWag. 5, 103. 
*) Ubeu at t^oM menc^ {ler 100 3^arf BøVo i ^Jengc; 09 bi^fe ub^i^te 

6i 5Wart (8ett> i <S«rnll iSoføi; en ««rbi af omtrent &75 @)^eder. 

^oriQcn forbrebe bet bobbdte, U5 ©^eeier ell<;r Sw^ijnébokxe, (f. 

ot)enfor @. 23.) 
3) ©ammcflebé. 115-16. 

*) SlImmbeliQt ^ar bctte i att galb jlffert iffe tntret, ^tnlfct aOevibe 
fec^ af flere af (Etrtfiian ben Slnbcné ^xeoc, t. (5x. et Sejiiiébret) af 
1516, i ©ujm« npc øamtingcr J, 150 -5U 

^0 9lv t)anffc flag 5, 907—8. 999i&ai^ Sto^øfe, 9crviMin øø «N«|M. tft 

I^Wbu^ af vm^ før Si^n^, øgt^ne Mnn flli uffci 

bermib, ba iMbe te gfente ^Ibe ffttm Kg^øot < Kong l^nl'« Z<b. 

@aafT«ttt bel tøitM^ — ffi^ ber f9ni< oot^bet f b^ 

owiønmtelbte 9oir^anbltosir ~ Kblfgm fhtlbe |abe bcRft 

eiff, at ^tigctt ff& ^m Kor Ydflr om i 9aWM eg benyt^ 

ttbf fig af {hi »el tO 9Iai^Ib^ ma« bette i a» Solb < bettnt 

^lobe ^t)c fovattbret % faotebe«^ at ftøngnt futibe (ab# 

% 00 ftt Søtge ))aa ben ^r omffanblebe SRaiUbe bebonrM 

ø^t Har« ^'gefiHit nemlig Se^ndbrebene fra betle ZMmm 

^9P^t ablr9ffe(igen tnbe^olbe^ at bel er aarltgen bet {)olb 

fol ^ttir fom i ^tm belfnge«: foalebe« Mfe be MMbttteKotu 

ler øfiere^ al 93ebfommenbe fftdbe fbare to f>olb/ »bet ent 

før t^9t^ bel anbet fbr teair. SmfblerNb AtHbe fKge i ttt 

Kor forbigoaebe ffkd^Vk bef futt førbre< in natura ( bel paaø 

føtgenbe Har^ men ntppe CeloHng ttwti — af J^(ø6|lffbenl# 

øg Se^n^mombenø — i ®lrbel for bø ^otb, Abogeme ((fe føAø 

Uni^UAt^'). 3)el mkHIø berbab^ og ba j^ongen ofiø i flerø 

Sar tf fe brog ^en i en eKer anben !DecI af 9iiget, Wf^ 

{nblr(efe, al be Se|n og SHdhUcebtt, ber fanble<'*( en |aaban 

Sgn^ kenge bare frdagne for benne bel9bel%e SSbrbø/ mebené 

anbre S)ele af SRtgel Ir^ffebeé fiobfgere. 

!De Slar^ fra ^bflfe i'eg f^av optegnet mere fammen^onu 
ginbe for (Sl^riiltan ben XxcUti Sleifer beficmie 9lottler ere: 
15å6, i 3bKAnb, begbnbl ©(rabagen judica/ ben 2ben itpxti, 
es beregnet fof ^enimob 2 SSaaneber^; 1536 eSer 1537 O T)cg maa erinbre^/ JtJab !&i jibcn fomme tit at wntate, at J(oiiden 
ftrnbe fcnbe fttic f>offtnber m. \). omtrtitg og benptte ©iccfterict uben 
at ^n UVo firiøte mcb. i^en^cbcé @iæ|Jerict iffe in natara paa 
nogen of btøfe Woaber, maattc — J^ab 35ønberne angaaet — be 
ibfonbt bent, i^tHé ®i«flcrie\>Iigt Ifte alt t)ar foranbret til en aartifl 
?lfgtft, brtate bet bent paatiggenbe ©icefterfe i ?fenge eUct ©æb. 
$)etottt i ben ftbfte Slfbeting af bentte Hf^anbtiitg. 

«j Jegnelfer i, 264-G6. #A MuMtåtå ftodåétb* Sørddfia M MtåtxL 

itfmmm ^nn, fra SianU$m t^tt ZidMrttt fHui m tS§tå 
SibO; liM { aime ^Vmib, for cq 14 fBage^ rftcr €^ 
^mé 2)a9, og i &aant og tiigran*f(mto fJroDtebfiar , fer 
mtmt lofoonbeit Stoancb/ ttt)(fl ttmr<); 1646, i 39Hati»> 
fira fKcusbaitn efter |>elUø tre konger oø beregnet for omMttt 
^lotrebte ISaaneb^); 15$0 i ^foane m«t>v <mob ShOiiuigeti 
if ^lasiifl/ f^r omtrent ^ofootit^SRameb«); og lSå2 <39(^ 
\anif nUntoiol ffa@(ntnfngenaffl)>r{lt«SR{b«enaf3uniué«)* 
2)et er ImibkxtiJb itU minbUt Soiol unberraflet, at fitge 9>ieffcv 
i4[ei^. foretagne langjt øftere^. 

3eg maa a«f#e bet form^bent at affTrfoe et ^ar af bttfe 
9iou(er/ fNonbt i<g tiflige bor beiti<rrfe; bee(< at ntppt nogen 
af bent er fulgt noie, faalebeø at iffe meer eUer minbre U^ 
bi%e 9oranbr(sger ere foretøgn^ enten teben 9letfen big^iAte 
^kt nnber bennet Ubforelfe; og beeltf at bet, font KbUgere 
|e« foran berørt, er mui%t, at enfelte af (^»Ibene.fffe (abe 
V«rret;fr{e, nabsHg forfaabibt JtegmfVab^ie^ene angaoer* tm 1) emfu^ im, b. 

?a aeflnctfer, 2, 9— 10 og 18.. 

») ©milW. 44-46, b oø 54^65, 

*) a:canetfer, 3, 172. 

5) Sicønclfer, 4, 84, 86—87, 92—93 og 99. Jlø^tt foran folio 76 ff., 
flnbc^ en gortegnetfe, fom fun anøittcr l^otbcnc^ flntat ubcn %ih 
føielfe af 2X!iø€ne, ba Stt>n%m flulbe inbtrijpffe Jt>eTt @teb. SM et 
»el altfaa lim en Cmetftgt o»er ^iffe ^oft), bet oi>erJo»ebet jlob t« 
ionøen^ 2)ié>)ofition. 

«) I5rct)e 00 !Roticet i 2:cøn. 3, 124 \)ife faatebe^, at oøfaa ©oenbborg 
00 flere fpcnjle ^iot>il«bcr fliutbc tJolbe fionøen, fom fom fra ^9> 
^m 00 flÉuIbe til fftiUf i SBeø^nbelfen af Slaret 1550; liøefom Jan 
ltbent\)it)l oøfaa fenere i famme 2lar Jar reifl runbt om i a^Uanb, i 
©iceHanb oø i SoUanb. a:eøn. 3, 126, famt 162. 9loticer fra 
1547 00 48 (2:eøn. 2, 188 00 270) i)ifc 00 Jen ^^aa ^olb til fonøc* 
tiøe Sleifer i bi^fe Slår. 8ra aitbé Stoi^aøcii wsfl efter 6inbaøenjadic«r ^9 liøde øm 9lati 
Im tl3r|^nbom (oéf^en^ttn^, og ter fiol 9{((d tange (otbef^ntfftadbe 

gra Bri^ntaB om 2ii#aøett m Sarbe; l«r (olbir Qyen it ft 

1 9«at 

£)d om Dnébaøen \oxmn St. Tl.^tt, ^ (olber Srif ibrumbiøe ^ 
»aiibe 1 Slat af »e^*J>ernb. 

£)m S:or^badeit fra 9aAe tit Sunbe; bet (olber^errlKødea^fMfbe 
£. ffr 1 9(at af ftorre« og j^fler^erreb« 

£)m Scebagen berefter til £unben«eé;ber (o&er ^eber (Sbbefen af 
?c>net 1 9lat. 

£>m løoerbaøen tit dtitigfiobinø; ber ^tber 9pm 1 9tat. 

fkilme^eoitbag tit Ulbborg dMlorg) cOer X^lin; ber (olber^en 
3o^n 9^.Ki^o 1 fHat af {)rød« oø Ulbborg^erreb. 

Om 9)?anbaøen titf)otftebroe; ber fortooer ft. 9t. i 2 SUætter; og 
»pen Jofber 1 ^cA. 

Waibtbm af Xoi^tfofter fotoet ft. f)?. ben anben 9lat^ 

£)m Dndbagen tit tembiø; ber f^rtooerft.99. i 2X«tter, od^j^ 
kolber l ^at; 

Od SHoøend 3^mt anben 9{at af !6anbfo(t (Sanbfutb) {)crreb. 

^anø^S^ebag tit Sefterbig^ftfofter; ber fortober ft«9X. tit om Stan« 
bagen i ^aajTen, og ber $otber Sbbeben fra grebag Sften og tit ^aafle 
Iften tit Slftenmaattibet. 

Og ©abriet ^tbenftieme bet fammeHeb« bolber ft. WL Hl SH^rgcn« 
naottib $aa|Iebag^ og Xftenmaottib, og anben f^aaflebag tit SRorgemnaal^ 
tib, af SJ>mm £e(n. 

2:rcbie^aaf!ebagti(3:jifteb; ber $oIber55pen mcb beXienereé^ietp, 
fom tigge tit S3ii!oi)gaarben, 1 S^at. 

fDm ^irébagen tit|>errSnber^<lEM^enfettd paa^annai, ber (otber 
pt. fkebbiorn af jtt «ejn. 

Dm Dndbagen Hi^txvip bod$r<^en; ber ØnfieSonberne og menige 
Sdmne i ^an^erreb giote ©engierb, og ^otbe ft. 9^. 1 Jlat 
JBen^fti^fel vm KatttUitt, fom ij^ttt Ow l^Mtt at Uht 

ibeftille. 

Om grebagen efter ^affee fra »agaarb ogtiI3ngf tr up 9r«fiegaarb; 
bec Ifat @rit banner af aOe ftronend, (Btifteté og fttoflreté løonber og 
tienere Jolbe ft. 3K. grcbag 3iften tit 5iftenmaattib og Soberbagen tit 
SRotgenmaattib; og |!at €ri! ejler Jan« gogeb beftiffe 250 Sogne at b<ere 
titiiebc ber famme grebag 2(ften, tit Sorgtum. . . 

£oberbag fra Sngjhup til S3orgtum. ^^P^jjP ^W^^^^^^^P^ ^^^^t^^m^W^ ^/V^IJP^V^Bw V^ ff^^^i^^^^^P 

tf 

UNifSenbfi^dfel oø ii\%a\Ux^ bn (o(ber®|^29lcrttet. 3t6mf>r. 
jDiye af Xafhup Ce^n :3 9t(rtter; itent af StdMi^^n l 92at; (Skfbxitl 
©VtbenfHeme <raf f)ttiibtéIøfcIoflcr« 1 9lat; af Xalbørg @lot 4 Itcrtter. 

8ra Kalbofd ti( ^ftrup; bet (olber |krr ^ccbbiiM IT« 9^ I 3l€it 

•f 9iinbé^emb. 

gra Selhup tiJ 58iborø; Siborg ©pe « 5ll«ttet; f)m ^rebf^iøm af 
pfM^ 00 Si^aarb^^mebeT 1 9tat; 3bnr @In1 af IP^ttoPer 1 9lat; ^rt« 
{loffer !Rofen af (Stierne og ^an^ {>mfbei 2 9l<rttct; af ®fit)e Sé^ 1 
9{at; ^oøend ^aa^ af StubberKtflcY; Sibjfptbflofler; (Smnofer; ^oer« 
noflet; J\)itumf(ofler (gru ©op^ie); Ktttnøftoilcr; SlinøttoPcr; @t. -^ond 
Hofler i $>orfen^; 9|^(m Se(n; oOe (bet 1 ^t 

Sii K. SDt. fortøbe Iftttøere i Sibørøi fan f). 9laabe (i»e Unbet^otb 
af f)atb. 

gra 3$iborø tit W ar ia øer, bcr Jotber IbbebWeti it Tt^ 2.gtotter. 

SRanberø; ber Mber^en ^.^. 1 9{at; af 2:^aatttp &^n l f^at; 
{>r. 3oa$tm Syffe af 9ft«ip 9e^ I 9ttå; af ttoøiile^tmb 1 9{at 

&alUe; ber. tolber (Etif totner SL iR. faa limøe f>and ^flaatc soi( 
liøøe ber. 

!Dm anUn 9hvite, it^ t>ff mebbeli, er oDetffrn>et faal^^ 
lebeél: X aWaf* SRattdefct paa bet STofl (nb ( Sfaanr, |>ar^ 
fanb og ^leøtnb ; oø ere (Sebfommenbe) tit^xttne at ^atoe SJZab/ 
01, |>ø, |>at)re tg €lri^fober i 9orraab ol ^olbe |). 92aa^ 
brf Æ» 8Ka^ bmneb, naar !>♦ 8?» *♦ SR^ fommtr b(b fnt < 
Sanber; bat: Æiøben^at)tt ©• akrtl^otomef »ften 1550 O.* 
!t)mftcr friøer SHouten faalebe^:^ 

^etfinøborør |otbn f>err ^eber ©front l 9lat. 

3$arbberøi ©pbinø {>errebr ©amme, ] 9tttt. 

d^edetanø« ©omme, 1 9{at. 

3 S) fø i aaboebetreb, (Sawnne, I llat. 

€søel^ottt ettet ^øftcb, eammcv 1 9l<ti 

Softeb, ©amme, 1 ^at. 

S^etfittøborø, naat A. !in. braøer (itbaøe, ©amme, i 9tat 

taitbéfrone ©p, (iølber IBorøeme, 1 9{at. 

^tttibebpe, tiødebe^, 1 flot. 

Sunbeøaarb, ©tiø ^tø, 2 etfer s fHancr. *) ©ort^olomorf ©aø bar ben 24 3luøu(l. åt09SøB%t 9<il^tf^y ØOT^iifiift ^ fllMlM. Salfterboe og ^tanetx, li^titM, I 9{at. 

SreUeborg, %elebe^, 1 9lat. 

ftftøbf^e^olntr pT. Tit^tia dh^fbenfUenie, 1 Kai * 

JiUth, ^togernrr 3 9Mtar. 

^immtx^atn, borgerne, i "Stat, og ^Ibrr Otto 9ta^ faome 
|>olb met Sorgerne. 

9{ottI]tnb, Ctto 9ra^e, 1 flat 

iagttog ^Cr Sorgftner l 92at 

ii^c^tim ai be^Oe tneOm &øMi9b^x^ og 9tobiifl^,« 

Sa^ud @aart>, (Srtf f^obbuø^ 1 9lat. 

@plJ>itdborg, Semer ^ar^erg, 3 9toter. 

Stobneb^e, Sorgerne, i fItøL 

2i^davt og Hiiffer, ligene! (ver i 9tat, og (olber Wbt Mfri^ 
faæme |)olb meb Sorgerne. • 

Sef!ef!oS)nofter, 3en« »robe, 1 ^at. 

S« Si^, Sorgerne og Si^fge 2:roIIe fommen 2 Slortter. 

{^erribatab »kfUtr 9^t^ iawM, 3 9tetter. 

Saugbotnt/ S^rge Ulf^tonbr 1 ^ot, og fiol M (o(be Jt SR.^ noa? 
|). % lommer iHha^t fra SSarbberg. 

f^almfteb, Sorgerne, 1 3!at, og ifal be (tgelebed ^olbe frem og 
It&age. 

gatfenberg, Sorgerne, 1 ^at 

^arbberg eiot Sauge Ulf^tanb 4 9l(etter. 

Sarbberg Sorgerne paa @(ottet 1 3lat 
9if Kaeflofter 2:age Zm, poa Sarbberg I 9at. 

3eø min^eø fff( at l^at>e feet flige jftouter fra Stttrrff 
bm Slnben^ £{b^ og ^ar { alt Sa(b (!fe of^tegnet nogen faa^ 
ban* Smiblertfb er bet itffert nof, al ^an fcerbebe^ iffe min« 
bre^ mm fnarere nteer enb fin Saber ^ Ugefaa meget fom 
fm @on^ G^riiHan ben ditxU, mnbt omfrfng i Stigel*). Sfl *) (I^rifiian ben 3:rebte op^olbt itg oet i bet ^ete ^abtgere }paa enfeUe 
@teber, men giorbe bog ][e)>nltgen 9{eifer omfring i Sanbet. Tia Sre« 
oene fra ^n« 2:(b (tfe fatbe i ben SWcengbe, fom fra greberi! ben 
Hnbené Slegiering, og Dateringen efter |)clltg5 og |>clgeni5s3)aøe, ber 
forfi o)>^orte mob ©lutntngen af ^né Slegiering, mcbferer florrc UIei» 
ligbeb i^eb ai fammenflt((e be enlettc tJage, Sre^etie ere nbflebte, Jar 
jeg tffe fra band $ib foretaget faabanne ttbbrag, fom be i t:eyten CrvW ^r|)aa ffol ffg anføre be ffterfø%eitbe UMmiø / jks < 

fin Z(b ^ar giort af nogk af (SanceSfcté ^rotocoBcr , fom 
t)<fc, ^t>ot b< 9rct)e fra 1519 tfl 1582^ bcr m inbfvrte ( 
biéfe ^rotocoDcr/ tre baterebe* 3it)rigt crc bttfe Hat tMf 
t)alste uben $>f nflgt td at føge bent, ^ori Stenum re(fle metfi 
om { 9l{flet; men ieg maa bog htmcctU, oX be ^er om^anb^ 
lebe flat ttbentt>it>I ^øre tfl bem^ i fj^flU fym og |)offet éetiKN 
gebe fifl meefl omfring^ fKønbt fjan boø fngenlunbe i bem fom 
l^en { aHe Sanbeté ^rotofnbfen Sorreflcn maa jeg ogfaa tnbi^ 
rømme SRuUg^eben af enfelte 9e(( t)eb bette temmeUg tr^^ 
tenbe Ubbrag; men btffe^ ber i faa 9alb maa )>cnre meget 
faa^ ^ar jeg nn (Re feet mig i @tanb td at rette / eDer 
engang til at {øge opiatet, om be i a(t $aib iffe fnarere 
^a\)e bereé ®mnb i 3e((fVrifter i feloe ^rotocoSerne — 9Ioget 
^r^Kia ber natnrligt^iié no(.ftnbeéfPrem))Ier — enbillngtfom^ 
^eb fra min ©Ibe; ieg ^ar oeb be enfclte ©teber, ^»or ieg 
^ar antaget eKer l&efrpgtet flige 3eil/ giort Semcerfning berom. 

15911« 

3ahuar l, 3 til 11, 15 ^olbina^uud; 23 Stxmpen; 29, 30 gteit^ 
lorg. 

gebr. 3—8, U— 22, 24, 26—28 StoVtitiQ. 

gWart« 2,. 5, 8, 10, 12 ieolbinfl; 12 gij^gaatb; 14-17, 19—29 
ftPibtnø; 31 Dbenfe. 

flpxii 1 9ij>borø; 4, 5 ©ori^c; 7 ittøknjotn; 9ieronborÉi; 10—14, 
17, 20, 21, 23-26 greberiféborg ; 27, 29, 30 kronborg. 

^ai 1, 2, 4, 5 ^nborg; 7, 8 grebenf^borg; 8 j^ronborg; 9, IJ, 
12 gtebentøbord; 15 S^Uni^m; 18, 19 grebenféborg; 23^ 25, 26 
iltonborø og f>etj!nøøer; 28, 30, 31 grcbenf^borg. omtattc fra Jan« @øné aJceiering. Søtrigt funne naiitrttgt>ii« be i 
a:e)ften racbbcclte Ubbr^g enbnu inppltxeé noget »eb ^icclp enbcg af 
aUcrcbe ttvfte S5rrt)e, faafom fteb flere af be i ©anf!e aWagajm mb* 
førte Srct>e fra greberi! ben ^nben til (JJrifioffer SJot^enborff; men 
flig ©uppleren, ber bog iffe let funbe blt)>e gan^e fulbøficnbtg, \m 
ubenfor min ^lan. ItMødi^ HalM^/ 9ct§Mn eø MUM. fl 

(olm (^irfi^^olm). 

3tt!iné2— 6,8— 11 grcbmMBotfl; 13-17 acfRfbeøaarb«);« Cato 
Tu^; 21—24 3!>flrtt^> (3«9ert^crø); 24 Sambrup«); ^a— 28 grcbcrifø« 
bwa; 28 ^ent^orø; 2»— 31 grrtwttlwrø, 

luø. 1—9 grebctiteborø; 10—11 9loffUbe; 11 Xipøød^cfbe; 1«; 13 
»cttinøbotø; 13 ©opbiejolms); 13, 14, 16 @tcMiMr; 28 JTMm^tm^. 

ee))tembet 7 Heifefbt ftloflet (i {bolfleeti); 24—28 jti^binø. 

Dctobct 1 ^Ibtnø; 3 (Skim^; !^-f Jtp^amtb; 9—19, 21—28 
Jtolbmø. 

9{ot>e]itber 1, 2, 4—8, 12—15, 23 @!anberbotø; 2S— 30 ^aoxf 
baHeøaarb* 

3)ecember 1 fKUtreboIIeøaaTb; 3, 4 2:pbberø; 8,9faitrebalkøoaTb; 

9—13, 16, 18-20, 2^ 24, 26— 31 ©fanbetbOTØ. 

Sanuar 1—3 @!anterborø; 6—7 Obcnfe; 9-13, 15—18, 22, 23, 

26, 27, 29-31 Mbinø. 

gebr. 1 ^olbmø; 5 f^borø; 9-l0j{iøben>abn; 13— 15 trotiborø; 
15 fit^en^obn; 17, 18 giebcrei$borø; 19 jtiøben^obn; 19—21 greberitt« 
botø; 24 Obenfe; 26-29 «oIblnø. 

fflaxii 1— ^, 5, 6 £o(bmø; 9 @elbent^aatb; il 9l9øiurrb; 12 
-16, 19, 20, 22-25 tolbiiiø; 27 Obrøfc; 29—31 itolbtnø. ^ at ©ret) af 15 er bateret fra greberiWbcrø; bette fan b«re en gett; 
men bet (cenbteé boø ofte, naar J(onøen famme X)aø bat paa to 
@teber, at ber ba oøfaa ere {frebne 8rebe paa beøøe. 

«) Der Itøøer et SJambrup i Spttanb, fom ^eber 3ianfto» b. ITbeOct. 
1579 titfKøbebe ^onøen imob 2:røiborø oø enbeet anbet ®obé (3. 
9tø. 2, 622; b— 47) oø (borltonøett tit op^olbtftø; menneppenoøct 
i QMaxCo; (er er bif) aWaa en geil. 

3) @tabaøerøaarb paa galfter. 3 en 3orbeboø ober alle Se^nene i 
Danmarf fra 1574 i ©effetme^Irt^ibet ncebne^ oø ©opbte^olm »fom 
tilforn falbted ©tabaøer — fom itirø. nu fifafSauøeSBenftermanb^ 
3 OUtffend (^oflectanea anføre^ iffe ben (er forefommenbe 9en(eb« 
nelfeaf ©tabaøerøaarb, men ftøeé, at ben oøfaa bebte iUabifobøaarb. 

*) 9^aa{Iee bette ©reb boø .!nn er nbfiebt i Konøené 9labn af be 3 
aiiøéraaber, ban beb©rcbof28 3uU(@i(ra.2eøn.l4, 229-30) (abbe 
tnbfat ta at ta^c bare paa Siøbenbabn oø d^iøct^ ©abn, t^eben^ ban 
foretoø en Sleife ub af ?anbet, fom ba paat^nfte«. 1 tS Jtem^e flt^t^, øorørfdrc ea OiøfM. ^otbina; 20—24, 27—30 Obcnfc. 

mai 1-8 Dbenfe; 12—15, 20, 22, 24—26 Støttin^; 28 9li^aatb. 

3uni 8 g^fiaatb; 5-12; 14—18, 20-2ii 24-25 Stotom^. 

3uU ], 2, 4 ^otbing, 5 9iib«orfh>t»3); 9, 11, i2Åo(bnid; 14 fBam 
brup; 18, 19 ^oCbitid; 19 ^Ipøaarb; 24, 25 ^bt>ctffo)); 25, 26 atoøeb; 
27—29 @orøe ; 29 ffitfUt ; 31 @crøc. 

Slug. 1 greberifébCTd ; 2 ^ronborø; 4 greberif^l^ord ; b^ltoL^txw^; 
9 Smøb; 11 2:UiMtibe; 14—15 ^Ibb)^e; 18 ft^Xixt^e; 20—22 @øe« 
borg; 25, 26 »'f)eritJc-3); 27, 29 greberiWborg. 

eept 1-^, 4, 5, 8 gtcberifébotfl; 8— il i^ronborø; 17, 19, 20- 
26 grcberiteborg. 

Octobft 7, 8 ©øwe; 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25—28 Ibib^otfltoto; 
30 jDbenfe. 

9loiDbr. 2—4, 12, 15, 19, 21, 22 @!anberborg; 25-28 $)aure* 
boflcøoarb ; 28 Harjuu« ; 29, 30 @!anbcrborg. 

©ccbr. 1—4, 6, 7, 9, 16—18, 24—31 ©fanberbotfi. 

30«. 1, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 24, 26—29 @tailbnbø1^ 

gebr. 4 Dronninøborø ; 7—9,12-19, 21, 24—26, 28 @Hinberbwrg- 
WtaxU 2—4 @!a«berborø; 10 SJpøacrtb; 10—16, 20, 25, 27, 29, 
30 ^olbinø. 

april 2, 3, 5-10, 12 ^olbinø; 15, 17, 19—22, 26^ 27, 29 So«^ 

brup. 

Vlai2, 6—9, 11—15 ^otbinø; 18 Obenfe; 21 2(nbt>otfllo» ; 24— 
29 greberiMborø ; 30, 31 kronborg. 

3uni 1, 3—6, 9—11 ^ronborø; 12, 13, 16—18 grebenWorø; 22 
!twbenja»n ; 24-27, 30 gtcberiféborø. 

3uU 1-6, 9 grcberiMorø; 10 j^:ottborø; 11—17, 19—21, 25, 27 
grcberlMborø; 27 5eronborø; 29, 30 greberiWborø. 

3luø. 3 f>irf#oIm; i, e, 8, 9 greberiféborø ; 12 fCbraJaméborø 
Oæøer^ptit«) ; 14 ©onløfe Qpaa Sflfiten); 17, 18, 22, 25—27 grebetO«^ 
borø. 1) 3 ©iættanb; |i«ert en geiltaøcTfc; i 1579 oø 1582 ^ax Stm^m i 
april a^aaneb i @kl(anb. 

•) 2(øctebc3 maaffee uriøtiøt. 

3) ©rerøb er t>el 55reberøb i IJreøcme ©oøn, ^ert^Je ubett^M^op 

rib^M eUer ^arrtlb^M i ^tYCøb®øøn. ^reDene fra 14 tC( 26fbtø. 

ere baterebe »paa 3døten.' ftonddige 9ta4øfb, 9cx^tin eø (MriM. SS 

etpt 1—6, 7-10, 14—16, 18, 20^ 21 gtf»nB<M t ; 28 flMU 
>org; 24—29 Srebentøborg. 

øct 1, 2, 5^ (>, 8, 10, 11/ 13; i4, 16 grebetlf«b^rd; 16—19, 21 
ixevbøx^; 24-^29, si grcberiftbord. 

Stot>. 1 grebedf^otø; ev 8, 9«), 10^14 Obenfe; 20-2«, 26 gu* 
bet^borg; 28 Stiø'bvata'on. 

J>ccbr. 6, 9, 12—19 Shccnborø; 21, 22, 24, ao, 31 grebnMorø. 

158S. 

3an. 1, a-6, 9, 10> 19-21 grebcrtWbetg; 28 Møben^Mi; 26^ 
27 troyibcTB; 29 greberiWorf; 28-81 ibronbora. 

gtbr. 1—3, 5, 6 kronborg; 8 gtebcril^borg; 9, 10, 12 Jtronbetø; 
16, 17, 19 grebmWborø; 24, 28 Siøbenjo^ru 

^arté 1 S^htn^aon; 4-6, 11—17 greberiMborø; 20, 25^ 26, 28 
AronboTø; 29^ 30 grebrnf^ocg. 

%pxii 1, 4 5—8 grebertfébørg; 10, 12, 18, 18 jtronbova; ^1— ^ 
JrebenMborø. 

U?ai 1 grébertWborg; 3, 4, 5 kronborg; 6, 6, 11, 1^ 15 grrbetiW« 
borg; 19, 20 ^wttb^Tg; 23-25, 27 grebetiWbørg. 

Suni 6 grebnifdborg; 18—21 XiøbetiM«; 25—27, 29, 80 Xron« 
^9 og ^tfttigøer. 

3ttn 1, 4 Sfwnbotg; 7—11, 13, 15-18 gtcbmWorg; 20 aiubfe; 
«0— 26 31ira«øe; 26, 28—81 ^CNsnbMrg. 

9ttg. I Afdhmbbørg; 5, e, 10 gtebedféboYg; 11, la^ 17, 1% 20 
Swnborg og |!>ctfmgoer; 23—27, 31 grebcriféborg. 

©cptbr. 1, 2, 7, 9, 10 greberif^borg ; 14— 16 ^Ironborg ; 20-28, 
80 greberiféborg. 

Octobet 1 ^offilbe^ 2 SIMng^Hoflet; 4, 5 @orøe; 5^6 Moflcb; 
d^rføer; 11 Dbenfe; 13 ^olbing; 14 eianberbotg; 15^18, 22 9I9« 
gaatb; 23, 24 «oIbing; 26-28. 35ambru^ 

9«o». 6, 7 f)aber«leb, 9; 10, 12-15, 17, 18 i^ølbing; 23—27, 29, 
90 @!anberborg. 

2)ecbt. 1, 3, 7-10, 13—15, 19—22, 26^ 30 ©lanbcrborg. 

aSan f unbe mene, at flere af be Soranbrfnger af &))^o(b, 
fom fremgaae af bféfe Ubbrag, fun ^atoe \>cextt ubeti^beltge 
@maatourer/ fom Jtongen gforbe meb faa 6at>a(erev ; men foruben 
at Sret>ene bog ere {!ret)ne unber b(éfe forte Op^olb / og at *) ©er forummer ogfaa et ©reb bateret 9 gioi&. grebcdWbor^; men 
bet maa ^i iMnre en geilflcift 

moxi^ZMftrifU il. 3 S4 tMøcfiee nøl^$9b, 8erødcf#r ød MeM« 

oftfoa Ol 2)crl af SanctRM ^ HtaAltrt wr^ f HtnQmt dffl^j^f 
foa t»fl bet Søløenbe t^Cfc, at poa en flor !X)eeI af bette @(a|jfl 
ibeligt forrtaøne @maaretfer ogfaa ben fmifit fengelige %amiø 
Ke tMir meb/ eOer fitlgte efter* f>tt ffol ieg iøtvf^t fUn enbnit^ 
meb |>enf9n tfl be anførte Ubbrag, i SorHgaarnbe ^hté 
o)miorrffem paa, at 9Ian af bem fan flutte tfl at Ston^m 
Sfe nogenflnbe i be 4 Stor 1579—82 toar i @faane og be 
bib^ørenbe ^rotfnbfer/ ei ^er |)ai 6maaøcnte/ naar tmb^ 
tageø 9alf}er, Ugefaa lAet fom i ben nerbligfle !Deel af ^v^ 
lanb/ og eabel^ fnn meget fort i @UM^ 

3eg berørte I(bt ot)enfor, at ben fongdfge %amSit efibe 
fnfgte meb JFongen felt> paa be fortere Stetfe^Ubflugter. ^cttt 
fretf i @crrbeM|eb af Sreberif ben 2benø egen^crnbige 0))teg' 
nelfer i fyint @fr{t>calenbere , af I^MØe ber entan^ f^m for^ 
berørt finbe* tre — for 1583, 1584 og 158T — paa bet 
^ongeKge SiMfot^ef. !Da be fanbfønligt^itf anbenflebø tlSié 
mebbeelte in extenso, ^ar i^ faa meget mere troet |ter at 
htrbe {hbfVrørnfe mfg tti fffun at g{t)e Itbbrag om |)ofet# 
^txUnU Op^olbéfieber af een iblanbt bem, fj^cxM jfeg ^ar 
taget ben for 1584, i ^t>{(fet Kar {ø))r{gt rfgtignof G^riflfan 
ben 3(erbe« |>9lb(ng i be forfUeUige 2)e(e af 9Mget mebfrrte, 
at ptfftt ( et ^ar SRaaneber brog mere omfring enb eBer< 
fanbf9nl(g)>{{é tilbe txrre blet)et Xafcelbet 

1584« Sannar: I ^onøen meb dronningen og bmé 9oni pa« 
6fanbeti>org. Z Stm^tn til Srøer*)* 4 tit ©fonbertorg. 6 «. meb Dr. 
til {>aureballegaarb; I3«mene Mebe paa ©fanberbotg. 13 til Serløff^); 
£)TonningentU@!anbetborg; 14 kongen til Viborg; 15 tit SteéfenbaL lOtQ *) 3 f>abertret) WmU 

«) !Waai!ce3Seier«Io» i f>oulberg ?>erreb. ^tongené temmelig ntybetige 
f>aanbi!rift og jlette Ortjograv^ie gior bet ofte enbnn banileligere at 
giiette f{g iH @tebetne^ 9{aone, enb bet oUerebe maa tMrre patt ®rmib 
af gorØieOen i biéfe 9{abne« Sogftooefinø bengong eg nu. Jh^iMifttnf 9lalMb« Derftcfiifv m ttMni SA 

2t Stttt^m HI (Ser*) i ©fanbn^ord Sf^. 84 ttt etonbn^. tt til 
Saii^e& CD poa S^dt 30 tit eiosibeTborø. 

gebrvar: 4ttt9alffc 5 ttt ^aliUid tf)aM(cmb. 7 9tab i^oM« 
tmeb. 8 Sc{ttit|p^)r bet fem Dronnrngm ogfaa ^. 10 mcb Z>fmini» 
sen ttt suter. 12 begge til etanberborø. 20 film. 21 deOtiid. 22 
9{9daatb. 25^oIbtnd; jDronnuigen font bib; f&ømtm paa Øfonbetlwro. 
26 ,$)o8itm««). 28 igten tt( Stottm^ 

^axH: 2 i f)(d^er^I(t>. 4 33ambnip; ^rotminden til ettnlbeibnii; 
famme ^a^ t>ar Jonsnt poa »fioebefc^U«^). 6 Dtonniiigett og be tt 
(dbfle ^ttre ttl ^olbtng. 7 til ^berdlcb; Z)romandfii og be to ftlbfle 
XMre l^m bib. 19 tit nf>M». 20 til »9^<) paa ^abec«Ici» 9te«. 
21 ta^aberéte^. 20 ttt •2:ofli^\ 28 tU ®xm; fammt 2)ae tit »Col« 
fi^abt*''). 30 til ^aberdlei^. 

9«>ril: 7 tit »SI{o^ paa Sagt iO tit f)abeTøteb. 24 tit •Qkmifé«. 
SS »SBj^Tø'. 27 »Imtfe«^). 28 9{j^gaarb; ber lom honningen og be 
io elbfie ^>$tttt ^n. 

^ai: i tit ^im meb dronningen; be og be to (elbfleCottre f|^ I 
metd^ mftan foX&i foOerubt «*). 2 famttige tit ©lonbetborg. 4 »Sj^n« 
«99sl^^^ <d ft^be »Urfo^«. O tit etanberborg. 12 m Siborg. 18 
tit ©fanbetbcrg. 18 tit 9atier. 20 tit efanberborg. 

3ttnttt«: 3 nteb S)ronningen, ^^flian og be to (rtb|ie!Døttre, fomt 
(die f»offtnbente tit f)autebat(egaatb. 4 ir^«^^) tit 9{anber«. S Aongen O 9{eéfenbatmaa{!ee9leedbati{)ibd^rreb; Sine er M bet befienbte 

*) 3RaalIee Gier i £>ufteb <2ogn, 5Scor ^errcb. 

3) «pftrttp i ©ierrc ^erreb? 

^} 3eg t>eeb ilfe (bor bette(Bteb (ar tigget. (St^ottumgaarb forefom« 
mer paa ben befltige (Sibe af ^pUant i ben foran nocbnte 3orbebog; 
men bette fan be^ efter 9{eifend ®ang at bomme, neppe (abe b<eret. 

6j gobiftet i a:vfttup f)eneb? 

«) f>atf og Otnp i f)aberétrt> f>erreb? 

'^) StcUnap i @ram ^erreb? »Zøfå^^ maa bet b<ere Xycfi^au ^ 
S:onber ^eneb, 2:onber flmt? 

^ 9{oft i {)bibing f)erreb, f>aber«teb 9lmt; be anbre 9pn ere bet 

©araft, »eerft og Slnbft i »nbft f>erreb. 
*) gormobenttig iottertt|> i Sj^ritb {>erreb. 
^<') gormobenliig ^inbtng i 3:|^rfHng ^erreb. 
") m<i(i iffe btot kongen; (an fatber fig attib »(eg-'. @in ©emalinbe 

3* 3tt itmid^ Mat^olbr Qorøddii øø €Kae|kH> 

tilSfibotfig. 6«®i^enie«,o:@1fcni,raimiie^dta9lanberé. 7 Stonbetf , eOar 
^oiiberboi^ O- ^ l^rontiingbcrd (font bet fj^ne«)^. 18 mcb £)r4M 
mngettr ^(^ri^an og be to oribfie S)øttte famt (eie aitt(^aabet og dte 
^ofPnbenu. ti( 2:te{e. 13 »Si« til Wm^ O^wt ^i^ingen faa fbregir. 
19 93i tit ©fanberborg. 20 meb £>roiiningeii og aQe børnene til 9tim. 
21 t^i ti( 9l9daaTb. 23 $t H( ^inbégaul. 24 ^ ta Stj^egaatb. 26. 
Obetvfe (^j^ingm). 30 !Si ti( d^org. 

3ulind 2 meb Dronningen, børnene og aQe 9{aaberne i 9{j^borg« 3 Si 
ti( Stotføet; berfra tit 9nbt>or|!ot). 7 tit 9{tngteb. 8 (f)9lbingcn). X)ron' 
Bingen og Sømene tit Sfloffitbe. 9 j(ongen tit Sreberiféborg; »min @øn ttC 
9toedfitbe'^ 10 tit ^ronboTg; ^brifhan tit Srebetiføbotg. 11 lom !Drott» 
»ingen 9g @øn øg be to <etb^c Døttte Hl Sttonhot^. 13 Si tit|)etfmg' 
lorg. 16 Si tit Sanbéfrone. 18 Si titSmib ({)9tbtttgen). 23 tit ^rom 
borg; !Dronningen tit !ganbdfrone. 24 Dromiingen og be (etbfte Søm 
lit Ibronborg. 25 tit grcbenf^borg. 30 meb ^Dronningen, (EMf^an og 
be to^.odbjle S>øttre tit Stbftrup. 31 Si tit eorøe. 

Stttg. 4 ©benbfbrup; Dronningen i^orøe. 5 $nn iH Soffitbe meb 
be to (etbfie Døttre; (E^iflian btel> i @orøe for ai fhiberc 6 Dronnin« 
gen tit Sreberitøborg. 7 jtongen tit grebcrif^rg. 10 meb X^ronningen 
og Sømene paa greberit^borg; II ^ jesonborg. 12 Dronningen fom 
bib. 13 kongen og Dronningen tit ^ix^^oUxL 14 begge tit ^ben« 
^bn. 15 begge tit »gbtrubt^ 17 begge Hl »Sbtrubf«). 21 »Si ta 
Soaefotle«. 24 begge tit ©antøfe. 25 begge ^ Steberil^borg. 28£om 
gen tit Ihronborg. 29 grebcriféborg. 31 kongen oa Dronningen tit 
Sifiruv. 

©e^tbr. 1 »Si tit ^gc*; famme Dag tit 2:r^gget)etbe. 2 i^ongen 
^g Dronningen tit »SSpnbueJott'', berfra tit *^ttubt« Sne**). 10 Ston* 
øen og Dronningen tit Sorbingborg; 11 ^an tit »Sotbøe' (Saagøe). nopbner ^an atfrtg »Dronning'', men omtater Jenbc nocften atlib'fom 
»min i^o^^e.« Om ^inbfeme og ^rinbfe^feme Pgeø »min Søn*, 
»mine Dottre^ ,,Sørnene«. 

O »Dbad^ toar ieg met mint fof^e o(^ t^rifHan ^H^ tue af mine elflle 
bøttrer o4> bpe anber pat fibanbetbor/ (S^ »Døttre« er nbem 
tbiol gtemt i SRanberø. 

^) »Øba(^ f4ot (fi^ot?) ieg ben ganne pae fianc^en fumlc^at føvd^ far 
mint font ^er paa Dronnin#or.' 

*) 3^Prup. gormobenttig er Jer en geittagetfe i (Satcnberem 

*) Sinbbpejott i gayøe l^errebr og tnubøbpe i Saarfr^erreb; 
eJkr bet fom tigger i ?)ammer l^erreb. Mm^Oqz 5lal^1l», ØCTddder oø ØittHrt Vt 

li n S^Midlørø. 14 A^ctt os Oromitaøeii iif Mie«; M Mm 

itt ^}a]Ient)>. 15 S)n)ntiinøeii t(( greberittbørø. 16 Koneeii ttt »^tsb^ 
mhf^^. 17 Sbtrup; 2)rcnninflen cø be to atbfte 2)øttre fora b<b. 19 
itongen meb bent til 5(tobett^aiøn. 22 Stenten meb bent til grcberfléborg. 

Dctbc. 5 tongen tt( iHøknboM. S t^ jtronborø. 7 SrpmHnecii 
^ 10 be to c^mc ^øttre og |)Ttiibé Ulrif ligelebeé. 18 itotieeii ttt 
irparffjc-'«). IC til kronborg. 21 »albbye i {)otboe f)erreb. 2« ihroiu 
borg. 27 ArogeTUp paa Sagt. 28 Kronborg. 

9{o)oembet: 4 J(oiigen til t>ixf^^^m* 5 grAcriføborg; S)ronnku 
%ai fom bib. O Kongrø m SeieréløD |^a 3<tdt. 11 grebetMborg. 
16 Kongen tit Kioben!^ai»n. 17 Kronborg. 18 jDronningen Yom bib. 
23 til ^irfcb^otm; J^ronningen til grcberitøborg. 24 Kongen til Kiøben* 
(abn. 25 KoUefode. 26 greberiféborg. 

december: 8 til ^^xvip. 8 Dronningen ogfaa bib; 9imciie Utoe 
X SiofPilbe. 10 Kongen meb Dronningen og børnene til 9{ingfleb. 1 1 
$i tt( (Soroe. 14 Kongen meb Dronningen og dornene til Snbbotlfob. 
21 ,@iboffgar*3) ^aa 3agt. 22 til 5lnbbori!ob. 29 tiU?anbetubt a:otv»^ 
pm 3agt. 30 til Snbi^orffob. 31 til 6orøe og fanune Dag tifboøe. 

2>er ftaaer paa bette @tcb enbmi fun UfbaQt at 
omtab Seforbringen af StonQcn og ^anj ^øfge yaa 9lf(fnrne. 
2)enne ^aalaae, ^loab førf} Steffen tH 8anbd betropffer, faat>el 
ftføbflæbetnr fem 93ønbernf. !£)er{mob fee^ bet fffe^ at Se|n^ 
mcmbene fAiIbe beeltage i benne ^Ifgt anberlebe^z rnb beb at 
beorbre U i bere^ Se^n boenbe Sønb^ bert((» 9it ben ^ev 
omtalte $or)>I{gteIfé ))aa^b<i(te Æiøbflcrberne^ btlbe aøerebe funne 
flottet beraf/ at bet enbog paalaat Um at beforbre J?ongen< 
@enbebub^>^ naar be fem igtennem Spen; men ffonr feeø bet^ *) 3eg i^eb iffe, ^bor bette ligger. 

*) ?igeforø f)arif e ^r foran, fbrmobenlig ?)atTib«tof. 

') @!ob^gaarb i Sejler glaWebierg f)erreb. 

*)?anbb^etorpi ©lagelfe ^erreb; (nu grebrifilunb.) 

^) Ogfaa benne 3)?oterie fiaaer i nogen gorbinbelfe meb benne Sif^anb^ 
ling^ @ienftanb, men bog iffe faa ncer at jeg ^ar turbet ubflræffe 
mit Meibe bertil, bborbeb bet bilbe b«re blebet iffe libct biblløfti* 
gere. E^an fan iobrigt faae nogen Kunbjiab om biin iEVaterie ifo^r 
af(gbbarbfengriié'« ©fielJKor« S5ejfribelfe e. 73 ff. ^S INvødlO^ SM|øft/ VoTøiMct i^ø 9MIMm 

ol oøfsa Dorgenic fTøfbe fyn^c^ihtttt, af et 9tfl» tff 
9iug« 15780/ ^t)on>e( OAorg Vorgere fHtogr« fvr IG^ter l% 
at age nogen nben bem^ font ^o^e JTcngené egeu^b^c 950*; 
— ^ovl^oé tilføM/ at bc Ugdebei {hilbC/ noar j^ongcn fcto 
t^erfonlfgcn font betr i Øgnm, bcrre p(fgt{ge, faabelfom mføåf 
UnberfaattfY/ at flytte ffam og t^ant Sabebunv. — 3 ptnfctvibt 
to Oønberne maa bet bern<rf} bemorrfeé, at bet flfe blot Mr 
Sttenttii ©onber — jorbegne^ faabelfom 9^ere — aieii 
ogfaa Wbelené, ber fra gammel Zib af bare }>ICgtfge at agt 
^ongené og !X)ronn(ngené Sabebnur, ^bor be ^ottl%en brøge 
Igiennem Sanbet O* tit benne ^Hgt mebfvrte en iffe nbetybeUg 
Sprbe for Sonbeme paa be Sefe, ab ^biøe |)ofet ^9|^f>(gt 
xøt, tt, efter alt ^bab ieg forben ^r anført , begribeligt; 
SRan bH faalebeé alerebe ^abe bemorrfet f ben foran meb^ 
beelte 9tonte af 1536 ^ at ber omtaleé en SOftgelfe af 250 
Cogne for at føre kongen og ^an< 3olf t(( 93ørgium. 3)erf(^r 
føgtf ogfaa Sønbeme, ifcrr Stbelené/ t((bee(é efter bere< $>er{!a^ 
beré egen Zflflynbelfe eøer %efa({ng/ at unbbroge fig ben 
om^nblebe $Ugt faameget fom muUgt. 3 et 9reb af 
18 Kng* 1511«) ta ee^némanben { $)ciber< ^^n, 6^rif}ofcr 
Sefienberg/ fatbet ^ a r elter $ a f i f d}/ figcé faal^eé^ at ba Jton^ 
gen flbfl brog gfennem bette fva JtaUunbborg Se^n^ maatte 
enbeel af Sabeburet bKoe tilbage, forbi ber iffe bar fJogne til 
at age bet, og at J(ongen ^abbe erfaret, at fleie Ubelige 
^abbe befalet bereé Sønber, fom bare tiifagte, VtU at møbe; 
af ^bi^ narfag J(ongen nn, meb |>en^oIb ^\ ben førncrbnte «) 3vblle afleg. 2, 160. - 

O (S^rWan ben 2:tebte^ f>a<inbf(rfhtind, 9rt. 7^ gifntagct t Srceøfm af 
1547, Sirt. 18 00 i ben af 1558 Jirt. 2. grebenf ben Slnbené $Hiaiib 
f(rflmnør 9(rt. 6. 3 greberif ben Sørfleé ^anbfæfhiing tifføM «bog 
ot ben SSgt bitber maabeUø og d^^^^^ v^t omfnng uben W^*. 

3) Sean. ll,366-<57. MMi^t UxH InMiotar trili ivm l^iamA fnr tern, te 
il ixMmm MM KoDse ift#oii«mr fbr at ter bitte. "otM 
StAob terinwk llf et »M^ af ia» Sotu lén«) tU Wbc» 
teav i @oaK eø Siogdeb Ion ttM ^IMU tfl (%iifiite 8eB^ 
fimmelfe paa bm S(b; og t)eb et oibet «f a2 3asf f» ti* fl 
tfOcr evObt, 9Vi%fiwg4ma, Øulteiagt at fMuitt U Ubcfeal 
BøiAfr^ fom nnbfloge f% fof of ogc Aonøené 9a^i«rf a(t 
mcb 4>eÉ|o(b id Xecc^feit eg efter gammel @«teaiie / mf/stH 
U {Re i Søx^im toore .f^rteelir, tet er: temte^. S)et lat 
enfenn 6em«rfea, at Kongen I et CreD af 492ol>. 1M5 tttflreii 
Sef^maittet )>aa MoflBb^aiA/ SangeOed; i meget øreage 
UUtffi i »nUm<Hg af te M(ge SanfkUg^eter t)eb fBeforMn« 
gen af Sabebnret^ ^Dort)eb ^ blanbt astet 6erørte^ et esbeel 
af Gannffcrne og tlnbre (Sltenge) epffotbt terøé Sanber |em^ 
mdtg { bere^ @aarbe i SJyett/ og at enbeel eKeré forflal fig 
fy)i Sorgerne, inbtU 9le{fen Dar forbi, famt at abffiOtge af 
fibeleng Sonber pMftøh bereø ^n^ønberé Jåvb og Sorfalb/ 
Secf paatoggfé nu at ^ornbe !Dom faobel oMr Sønbeme fom 
eg ober bem, ber ^bbe ^olbt Sonber fKuIte i beretf ®aarbe. 
@amme^ag 6(et)a)Ief}erS^r{ft{ana>Iad^abaeué(9tfngf}eb 
b^orbret at tiltale be Sonber, fom ber ^abbe bUji ftg nlpbfge; 
(igefbm enbelfg enbnn famme !Dag nb^teé et aabent Sreb 
td asonbeme i 9tfngfhb og SReerlofc |)erreber om for 9rem^ 
tfben bebre at iagttage bereø ^Kgt, og af Sogben tage ^Sfoiit 
for at be epfytbtt benne; ^r^oé bette 93reb oifer, at ogfaa 
Aroneng Sonber paa^tfb 9orfa(b i Se^nlmanbeng ttfrinbe 
for at uttbbrage f!g fra bWfe Wrgter«)* 3 otorigt forunbW 1) @i(rlL Zm- 13, 111. 
' <) $)ette Øemmer facA^M ilfe meb bet af 1571, (i»orefter9eiibeme ffulbe 

tiUaU^ 
I ») @i«n. a:edneCfer 15, 578—79 o« 5^0, h. 3 bet Mhm ^xifo taM om . (bmbMi, mm pberfi (fcftcnt, fritttøiffhr firr 9(%lir» <ltf;-4i 
i^c9«b<(nrrt. 3; (t«r(i» «f ISM (flrrisno tflbbS^ti^igki 
^ %xiMt, at <9cff Doitacr« ««abcr i QioOanb mooMe »Mi> 
fri for al aøc cfrr \vu Xongfiti og S^rontffoflotø ^fiib^vam 
»oar te bti^ge omMtig ^rr < ^veDintfm^ nittira^ bnt ^«iiØi^ 
fiøb f orbr^N bet , faa at bc dkr« iff e f umie føntmr a^fkH 
«f aøbit %tf»9 af 1549«), Memtc, m lUi^cb $>m^ Søsbai^ 
( ettbcrfor fom ^(bia al føre Sabeburet fra 9Ungfteb 4i 
WofMbe/ fffe fittlbe age bel Icei^ere enb fra W%fleb^)9 itt 
Oileb^ ^bor Qønberne i Colbborg og Stomfoe f>en«ber flulbi 
lage bel og fore bel Itt Stoflrøbe. fDeiiiic 93e{ tMir i ftg foto 
fffe faa lang, al Vonberne bert^ {fulbe finbe flg megd beftHe« 
rebe; men beeM g(f bitffe og Itgneftbe løgler fiKeri megei ofte 
^a*); beel^ ^r «>e( ofle Slfflanben fra 9}onbett< |)iiin tS ©traf efter 9i{ecedfen; men ^))erren i 9{ece^fen eøer f^aaubfcefbiingea 
ftnbeé straffen faftfat 3 noøte af be tibtigere konger« ^aanbfæji* 
litoter, f. (Jt. i Ole«, forefimimer berlmob ©traf ubttj^ffeU^ befliml. 

*) teøn. i, 3§o. 

*) Sieg, 5, 192> fawt 2:e9ttetfet 8, 74—75. 

^ 3f«.r foante flere ^e^n^iwb pftc »nbre, Slbcliøf ^ fom tetfte gieiu 
«em ?anbet, KSgter; bette feeé af be ^pp^iøe Stbbatflev, i^onge« 
ga» »ebfommenbe Sejnémænb, ifcn: i ^løben^atMi^ og SlofKtbeøaarb« 
Se(n, om at ttnbtabe jltg utibig (øob^eb. Sornemmclfg ubtater^reberi! 
benlnben %\ etSret) af 20gebr, 1578 til 9)lorten8enftermaiib, 
^e^némanb i jttøben^abn, om benne 3CbfoBrb poa en meget (aorb og 
for 35enflermanb perfontig vberfl J^aanenbc 3??aabe. — 3)'?cb f)enfpn til 
?ængben af ben 3Sei, 53onberne ftt at Kore, !an enbnu bem<er!eé nogle 
frotteer fra K548 i 2:egnelfer % 270 b. f)er itge« i»S3te» tit Sorgen 
SKiffelfen i ^ogbaør, at (an betitler 150,^gne at møbe og flaae 
tilrebe i SSeile "^(xfx grebag borgen »et bctimetigen, oX fore ^. 3R-« 
gotf berfra og ^\ ben obe ^tr!e »eb Slaflie f)ale. et 55re» tit Otto 
@9tbenpierne, at i^an beflifler 200 SSogne at ftaac titrebe beb ben 
obe ^irfe (o« S'laffte f)ale '^<x(x grebag (olbbci« «Wibbag <xi føre «. 
5W.«8otf oggabebur berfra og "paax 55eien'tit@fanberborg.« 2)er))aa 
fiøtger^ men igten o^erflrøget: «fammetebe^ at (^an befKØer et anbet 
Soønflifte meb tigefaa mange $ogne, v<ta IIKibtoeien »eb gitfbbroe WMQVftd^ ^Mlf^f wX^¥Ml$t Og ØU^l'l lit 

bet 6MI/ ^tfNi SteMBtiret {Mbe fiité/ 9ø bedr 9<H#tM(e 
ttteb at Dente ^a C^rt^ebMottett/ famt/ maaflPee^ Sr^aubKngett 
ti^er fifge M^tev t^(rfet, at -U Sebrommetibe føgte f(Ui! meget 
mxAiQt at m^aMhtm. IDet førgrr forre'M af %feh>, at bet 
maatte ioøhaøeiS ett ^ Otbm iKer Omgang meKem SMiberne 
Ifl beime Kf^rfef; ubtr^ffeltgen et betle* fun fagf ( 9tebet(f 
bett %9tfUé |)aanbf(tf}niiig. ^øbtfgt (Tal {eg paa betle ®teb 
enbnft iitbfiyre en .Cognfebber fta S^tifHan ben Stebfeé X(b^ 
fom^ beg ttben-abtg{t>elfe af Kat ^^ftnbef r@e^(me i'Sit[)ft)ef. 
2)enne @ebbel — ntaafPee ben encfie, font SCtlfctlbet ^t bevatet 
fta l^foe gamle Stbet— t>(fet ^otbeKngen af Sognene mellem bem, 
fem beforbtebef ))aa9abebnréi4te{fet, ogbeft^rfet tiSi^t 9betRgete 
(St og Knbet^ ieg i bet Soregaaenbe ffav anført. 2)en I^bet 
faolebe^: »Aongen 6 93ogne/ dronningen meb bet nnge ptr^ 
Utai 16 Cogne^ aKarcné @lnbtrO S i^ogne, ^tnttt Cølvpof) 
S, Otto SRater 1, @vegerd SDørftoenb 4, S(f>ot^4^rn 3^ SKeflei 
aXfcFeP) 2, jDitmet Satbeer l^ S^offene 12, A(f(berf\^^bette 
5/ Stolanb^) 4, !Dronn{ngen^ @ta(b 3, |>ofme(ler(nbett meb SWøHe eder noflet paa benne @ibe, at fantme 35ogné funné frre got* 
fet til ©fanberborø/ 2)et ^ete, og if«r @tebemc« Slai^ne, et wocften 
ttl(efeligt; men ^an feer bog, at bet paa 9teifen fra ^eile tU ^fati« 
berborg 'oax tre ©Hftefleber. 3(ffi<ttiben mellem ^le og ©fanberborgr 
nat>ntig ab ben 3Sei, Sleifen fpne^ at Jabe gaaet, er ubentbiol omtrent 
7 TOUe. gutbbroe WoHe ligger iobrigt terametig ncer t)eb @lanber» 
borg; iofr. ^an^ $tta^ iX^mt, @.U»4. SJ^taffie^Ie er fbrmoftest 
Kg ben /,S^aotJaIe- etter ^a^'^øUc i 9lim'^erreb, fom ftnbe« n<rbnt 
fammefteW @. 138. Sftcr (Starterne at bomme, tigger 53ogbane 
omtrent 2V2 ^\i\ fra SSeile, og fra benne ^iobftab tit 9laoteJate 
maa ^ffianben b(ere omtrent lige faa -tang; berimob fan ^a'oU^aU 
og ^ogballe neppe ligge ooer en ThiU ^ei fra (inanben. 

^) 3eg »eeb ilte ^em bet ^ar ooret 

^ ^an »ar ^ngen« ^Kr^t;* ©reger« ^rpbt^e tax ^ørfocnb i 
1537. «<Sornelittd ^pot^efer« ({>amefort) meonee i Håret 1541. 
^) 3eg oeeb ei betler ^oem bette oor. SMifiMerite 90> CbrøMmn 3, boMlrfiEaiiriMi s^ ;^lfPr jSm* 
cdUc 3/ ^aftftotome 12, Sangi firate«) l, fBerd^itf tMi 
eemrt^, 9tomynr SlaiidO 9toi$øt» og 3«røeit twn ii^ 
1^3/ aSf^flnber«9^ri«Mcant2/ iDttøftMoteiie 1, •l^tt9clri^ 
C3 aUtillO 3 i»t>r^l moa b(i erinbr««, at ^cr Mr %oitn om et 
niittbi« toilet 9t€tftfMøc 00 fomre %li^nf/ enb fSkti dot foftf 
Mitfiøt; ti |m)f ( brt m^enfor tinførtc fert 150^ 200, 2S» 
aSogne MUfte td at fipttc Sateburtt, fornfcen tet Stital f)cøe, 
ifanr Slibere, fom, t<(|^»nbe Jtongen/ 3)r(Min^n og bercf 
ØoIgC/ fi»rt(4 meb Sabeburet« 2)ct er i bennr $>ctifmib( 
pgioiA at nanrfe, at be }paa Sortegn^fen iucbnt» |>efitnbesf 
@t)nibe og 3o{f, bet irieiie otootte ubgiøre es ®neei$ ^evfonetf 
ff(^ ere anførte poA ii^tn, fanbfynKgt>{W forbi be Mre ribenbe. 

Sartin o^er Vatibet beforgebeé foritemmeltgen af SiM^ 
ficekerttt^ \/ø\Sttt ligelebed t)ar en (elbgomnel @ftf» ^ lA t 
benne |>enfeerfbe af ben forben n(rt)nte f^enffe Xoute anfør^ 
ol 9>IieUl Sange (Inlbe »tebe befliOe ©fttber*; at ber i?tt(be ifri^ 
l^etf til Atoieminbe, .fforfoer og ©fielffoer cm at ?iK^ €ftt^ 
ber ^ 9{9(erg/ natur(igt){{é fer at fore |)ofet og Sabeburct 
ot)er* ^aa \fixxmt SØJoabe afgif i 1350 $re\)e til Slydorg 
fti^teatinbe, @t>enbborg, jforfor og @f{cIjTør om at fenbe 
Sorrger og Sfuber til Æorfør^ ba jfongen meb bet forfie tilbe 
^{ Stpborg. Ogfaa bet, at HHan faalebej maMt famle Sar« 
toier fra flere 339er for at beforbre kongen ot)er 33eltet, l^ifer/ 
font faameget 9nbet af bet aXi atnførte, l^tor bet^^beligt Sølget 
og Sagagen loar ^aa bidfe Steifer* 

ffobeltg |ar jeg meb ^enfpn til benne SIfbefing af min 1) (gn Sat)e55rabe »ar isao^ongrnégobermaff; om bet er ben fam«c, 
fom fcbeit \\^ S^tgéraab, er mig itbeftenbt 

^) £)i^fe ^re Dåre l^offtnber. åtomv« (oobe ^X gornoDn Sronb^ 

3} {"Dab ber ^cl bette 8teb 9at ^rfloaeø Deb »Stxx^tv* Deeb jieg tffe. Jtott§d%f Kttt^dbr ØotøcMic 90 MupML 

Whdetit ha otfflfMr, at bet Mr føbfmafflm/ bmnl^^ofk 

»arPofleM Oof rbfliiliV 1^6e at paafee Octmoi tMk Mrffini/ 

foBit at førge for «t filt Dor tflrebe føor Aøngcn fem ^ 

«i |m)e ab for^ atiførtft@tfbafS1^r(flfan»ni2rfMe«4MI' 

•ittiteg, at f?n^ fhitbr )^(m 9lr(fni f^ i iBcr oieb f)ébtn, 

wMt -r- fom bor tfltoggrl — ,^n fodføDf« af 9et IRaffPaf 

dier SlogQi gtocé ^am ta at føfge |am I .itgMT, og ^oof 

|>erberg amifd i^am, ^oomteb ^an f7al laU flø nøfe; c( l|^cr 

— figej brr olbere — {fal 9Iogf n felo tage en Vogn cBft 

fint, tUit age foran uben tfon f^af 99bemiar(ralett< eller 

tcnmi ^ntbmogtig« 9t(ttø9. SHanbt C^fri^ian ben IbibM 

Itgebbe« fvrnofonte ^{Innrr ftnbeø en for fobermorflm, ^»oraf 

«{ ffct Xmtne bemorrfe: ai ffan paa 9le(feme fMIbe labe icfMi 

9}ogne og 9(rrger^ fbige for at Sngen fif Oogn nben be^ fom 

bnrbe l^ooe bem, faofom Stongent og !Dronn(ngett< Q MImi t i 

eg be^ fom baglfgen fii%te4bngen og SNronnfngen; Ifbovfmob 

ijoa fintbe afoife ^eX^ro<fer e>er ©foor*)/ ^m maalte iMb 

{o%e meb Soget — SZonrmefi fomb fenbted nbentoM 9onre» 

rer; mm iøt>r{gt afgff ber flebfe nogle iDoge, en Ugeltfb eKer 

to, fmrab kongen fe(o (om, t^reoe gtennem SanceØiet tfl bem, 

ber (lulbe mobtage $)o{fet* S%efom JTottgen og dronningen meb ^of et frfo ^9Pp(gen 
trog omfrfng i Sonbet og paa enbeel af bttfe 9le(fer nob frft 
tMber^Ib: foalebeé fetA)te kongen ogfaa ofte f[ne|>off(nber 
mene nb, for at be enten mere enféltofié flulbe erl^olbe frtt 
Unbee^olb for bem og berc« %9lt^ fom ofte^ |oé ee^«m«m^ 
bene paa j^ronené @(otte og Aloftre (Sorgeleier); eUer for at 
be { {lorre |)obe/ meb fortere Op^olb paa ^oert @teb, fVuIbe 

*) ©lor, ©løre Sol! o: baatfigt gotf, ^eM; vnigus: (oe taxi\m, 
0. fL (f. IRøtbeé^ @tofar. t. ben donmietb. 9ib€(o»crf. ^. 617. it>fr. 
@Ubt>er. 3M ©loffar.) HiH tm i SonM^ (« pu tn Wlaabt, Ux mrr^/I^^itr 
Mfo^mmit ^t fMå)9», «9te fri »mvHteø foif bcm fcto 09 
Imé 3i>If/ famt 9«tcv m. t). Kl bfvcl |>ei}e« SrctnbcM 
øMEte^ ^otiicn (hintom fin Ket til @i(efkri^ elkr CMioi^ 
.alngen/ feni . fbarebri berftr af SønbernC/ KC ttfjuimcnø 
^ctt«; og cnt)(I{g løb StQU$tn fine @ta(b6ettoite meb |>fil^ 
H 3^Y<^ wit {>u9be> (mytte tnitti af ^ontf ^rr om^anb^ 

Stof! ef(cr Ibct^olb/ J^ongen feb) ^ni^ttcbc meb fitSefge^ 
rr bet ifvt |>offinberne^ Omrrifctt,/ bev omtaM i be ÆOber^ 
fNU ^t)e Raaet tft ;m{n aXtfpofttfon; (( ieg ^ar berfor ttott, 
pfli$ti til benne Staterie at burbe ontoenbe en fancegen Slfbe« 
Itog af neenMtrenbe tUfiffanblutg. Om ben øDt^e &u9ttclfé 
af (Btefleriet in Aatura^ fem otterbrogetf til Se^ntfrnombcne og 
be onbre før«t«rbnte ^erfoner^ fbrefommet ber iffe faa megen 
fe(ofkmb(g Unbenretoing i mineSiilittf at jeg ffat htnmt 
fvemfliSe SRatevien bcrcm f<nrf{{(t; berimob t>i( bet/ ieg { benne 
^enfeenbe f^ax at fige/ finbe en ))a^fenbe ^labj^ i benne Slf^ 
l^anbling* ncefle 9lfbeUng/ ^^ov jeg ffai om^anble ^ciaitltn af 
€Nftf}eri^3or))Ugte(fen for be enfelte ringere UnberfaatføT/ og 
nat)n(tg for 93ønberne/ ^\)ort(( ogfaa ^iin VJlatttit i flere arøaa# 
ber ncermcf} flutter fig« 

3ore(ø{)(g maa ieg (mtblertib/ toben jeg gaaer tofbere^ meb^ 
bele Soget om |)offfnberneé 9uncHoner og @t(tt(ng* 

!De ^evfoner./ ber ^aobe ft^edclt bejiemte 93etien(nger toeb 
|>ofFet/ faibtej ficlbent ^offlnbei^ men l^^atbe berimob {bnregnø 
9øtim>netfer efter beret 9unct(oner/ faafom |>ofmarffti(0/ *) 3)ettne, ber tiKiøc t>ar ?)tocrPc for ^ofpnbcrne, notttne« bog ogfoa 
flunbom Manbt bi^fe, f. (Sr. i be førnø^))nte aUtgøregnffaber, (t)or 
ogfaa f^an iet^nitg forelonmur imber ffUétiUni honninger ^ $)offtm 
berne. Sten^tV.^ 9a(|o(b, 8orgHdfr p^ tlic|M. Jti ' 

• 

jfommcrmr fOrr St^mmAivaatt, StawmetHmtt, ItMgM 
3)rengf C^ager) txu m. ^ egetttf^e f>of(Iti»rt« ^Mtftnto^ 
ger fyncé berfmob at ^at>e M^aact i itt diere genml eg 
mbbre 6ef!fmt &f)t»artn{iig, ^\>fé !£)de ( bf enTedv SafolM 
an)>{f}eé brm af ^ofmafffaKeit O ; tflHge tfnite be^ b€& bM# 
egne ^etrfoner^ fom beb bere^SøTge^ Kl at g<brf>9f|^rtlnfMlff 
eg maaflrc Jtongen |)erfonI% 99eff(erme(fe/ ^fitbt b€tte fbfle 
itonrmeft ^rte td ^xahantttnti tftfUKng. flReii be^ttbm 
iibgiorbe be meb bereé S^ølgeflab et @(agtf mffitafrt (Ser|)l^ 
(f)offancti/6{i»fanen/ ifbRgere J^o«geKéSllerfe) envy 
SRobtjtcattøn^ {Kønbt i ringere Sat;, af be ^Mj^åmU^in^ Hl^ «9 
^aéfarlc^ eSer^ mere egentKg norbi{!e; |>irbM(rRb MbCbrnfel 
9g 2)renge. !De t>are SlbeKge^ mamt bure øl^ebe { U rAbTN 
% 9«rM9§eber^ forubfotte« feto at ^be $)ff}^^ ^' ^ObM 
|\»er rt $ølge^ fc^ Itgefebeé bar beitbent*); ^borom merø 
ttfbtttfbr; Strigl flobe be^ fom alt Bemorrf it^ utibev IRar« *) $)cnbtanbt fpne^ at 5at)e t)<mt, at bonre !Katen' frem fot ilongen. 
3 et »reti, bat. greberiféi^orft 6 W^ 1668 (t^ndfcr iO, 8-8) til 
^eber £)xe 09 5f>^m %tiié, ftger grebenf be« Køben: at ^ af en 
éfrittctfc fra bem Jar erfaret, at Seiferend @enbebtib »ar tommen 
til 5Køben5a\>n, men at ^an — j^ongen — i!fe for ^fben øirijfer at 
gitte ©efanbten Slubient«, btanbt anbet af ben^nrøb: »at 9i ere ^ 
faa QObt fom ene, oø aOe )»ore ^cffEnber, fom (Sber et; i^ttterliøt ere 
fortø))ebe paa 2 eøer 3 ncer, faa at ))ore !Drenge maa b(rre 9)l?aben 
for 0^, 00 famme »ore f^oflinber IRe fomme tiljiebe fot efter ^aa^ 

ffen. @fterat ©efanbten er Jørt, maa35t Jaioe ^am t\i®ie^, oø 

ba !an bet iffc li^xe anbet enb at $t maa ^olbé od fom loor ^tcA 
(8ttUind) ubfræber.^ Døfaa naar ^^ongen øif tii StixU, fj^neø be at 
Jabe ^aH gorretniitger; fec (J^riftian ben 2:rebie« f)oforbnfnø i ^p 
$)anj!e 3??aø. l, 250—51, efter {lOilfen be oø Jabbe at ^o(be jtø til 
Jam, naar bet bat 3(bW eller D^)tøb. Sbfr. i&øfaa grebeti! ben 
Hnbenø ©aatbøtet Htt. 19, ^bot bet frneé fotubfot, at be Jotbt Saøt. 
Sobriøt pielneø jiunbom, men ftelbenfc imelkm be banfle oø tpb(!e 
f)of|lnber. (@. f. &. ©. iWaø* anf. @t. @. 249.) 

*J 3bfr. oøfda greberil ben Hnbenø ©aarbøret, art. 2a 41^ »f9^\§t XofH^, 9trqMn øø 9tefkaru 

IMM IBcMtef / iør Mar ^ MriMr tttfMbr, ttnlter Snm 
»antoaf es ottNn tmtt bfPKff cl fRait>. eaafcbi« tk» Mi 
cl, @rattberbei9 ten 15 ®€pL 15760 botmt Vrct> tn «f 
fMiQili^riie (Ha«« ttrnc Uøtitet at fiNrNfte i l^eftii« 9^ 
li i '^fmarflaOrnf Sra)9irrdfc ^«e Orfalii^ oMr |>ofj^ 
tone «9 Nrré 9«((/ fom teae itt, ^im^^ ^an ^{rfl fhitti 
^M# £)}>(tn »»>/ at te og bmf SCfcttcrfVafc iffe øfførtr fi$ 
tMili9r%e» esleit imok VørgertM cUcr ( auixt SRaaber; of 
fkIN ^ tabe Solf ene flrafe^ »oar fce forfiKoe i%^ wen øl»clNr 
f(b>r ^»efitittcnie aoga aRotk){ll%|e&, pPiine ^ uBtorcoe 
99W$m bnom. 9«m(len fanbe evfelte fioffinber Kifge Mrc 
9€^tt«9i(rii^)^ fTfontt Mte ficlben Mr SfiforlM* filt Grm« 
)»f( I^M forfbmmr i H ^t^nihtt» af 1517^ , ^nxi^ 

{ 9kttbf9<fr( uben tlfflfft ad grattam, bi« foolcbc« at 1^ 
fhtlbe ticttø Sttmm M^tn i ®aarbeti* b. c. tKb |)i^ wb 
4 geruf} |)ef}e, oø aWb felt) fiaae fiø for |>e(le{!abe^ C^t^Ofet^ 
fom SKon feer af Stentemeiler^Kegnflaberne, t)ar noget ttforbs^ 
MnUøt) , og fig feto og jme 6t)enbe for ^efolbing meb |)of<^ 
Kcebnfng og Sar^eO; Kgelebeé ffirlbe fjan felo fferbe paa fui 
egen Sefoilning meb |)ei}e, ^arnifl og @t>enbe tiene kongen *) SptJfle »eø. 2, 208—9. 

*) Ogfaa anbre 93cfitflinøer fvne« enfcfte 3Kanb. at ^a»c ^ai?t mebmé 
be ^att ^offtnber, i (tUfen {tbfle (Sgetilfob be bcø faa neppe øiorbe 
i)irfeltø S^icnefte. 8aalcbcé ftnbeé i 3?cntcmefieren Scijim 53e(!^ fipr^ 
na:t>iitc 9leflni!abcr Jan fcl» »)aa flferc ©tcber opført ibtonbt f)of|uu 
beme; j[t)fr. ogfaa om 3c?an grii^ Jer bagefter (S. 

3) gieø. 5, 44. 

4} (Sn 2:ednntd af ^offlirbtmtden unber (SJri^asi ben 3:rebie finbed i 
2)a»{!e ^ag. 5, 1, 09 paa be følgtnbe ^3(abe obflttltac ^11^ om 
^offlæbebrafitett. 3bfr. oøfaa ®. & 9abe»d 9fJ* 8 9b. @. 238-^ 

om ^offar»cn. f Itoi^gclific 9ldl|ftt# 9tt^tiflKt ^ Øtejltfi« Ht 

Meit Il%el0/ Mår eUfø"^ gfmrM, fm atibif tr^Mli W Hib ; 
Mrtao^ fMlbe ^fi |dtf Unterl^tb tfl fiø frft^ ^ fint ØMibt 
tSStab c3S>rflrfe Mf>e^e, og fri So^r oø IXaal tiHin^lMit/ naof 
I«« Mr bdgUgen mfb bem i ®a«rbcn/ (%rfom otibre {>offh# 
bm Sf bet it^tiwnef Cafarfbc er^M Spar«Hnrg^ (bm M 
ft^ti, fffe 9øn, mm bme f^aiAi i faa %ai fh Øninb f «t 
^11 fSr en S^Yle^Nlng; eg brt enbog ubeit Xfgift CMrrt ^«vbf 
fiofffiAerne aoriigSi^n«)^ berMrfi^fSrg^ubfiittøM (f«r cfilfrbel 
Mtimi 9oif og ^tfi^f be Mente nteb* 9Rea be^uben ^i*e br, 
fmi eg S^eeet. for ^drfftfcrg trffer, fri 9«be og ^t9h tU beit 
fA'o og bere« 8otf, faa og bee fornebne M |)ef}ene; bellf 
t^ar £{(f(rlbet unber (S^d^n ben Srebfe^^ eg en Ziblang af 
9rcber(f ben ttnbené Jtegfering« ^miblerlfb fee< bet af et 9tt^ 
b* 25 SRarté 1572 fra ^et jDre t(l $>ofiiiefleren t>eb bet 
(^itrf9rf}c(%e fac^itffe $)of ^) ; at kongen ba aOerebe i nogb O W en ^Wemorfat for 3ocob ^el, bat. 8 3anttat 1551 (tt^nttfrc 
^ 266-*^) feeø ^ab (<m ^be forebdnge {>offiitbnne, bet i»acc 
famlebe i Slibe, om (oorme^ bonden oilbe gibe bem, naar ^ 
bilbe bruge bem ubenfordtiget. Søbrtgl bar ben ^HqU fem paalaat 
^e^némonibene, tuben 9{tget at tiene meb gentfle f)efle, gon^ for« 
ftteOig f\a $)offtnbeTneé, at tiene iffe Mot i 9Itget, vamr Sebet 
flierbeif men »bogligen i ©afttben« meb berebent SølgeØob. 

*) en timt^ f>øld {if i 1586 (eiorO. meg. 12, 504) Xilfagn om 100 
$>aler (wrtig ?ott. 3bfr. ogfaa ^ $)anf!e 1l?ag. 5, 34. 3 be titonu 
tatte 9{egnffaber flnbe^ ogfaa honninger for |>ofitnbeme. 

») ©ee bane ^ofbrbnirtg i ffy a>anil f»ag., 1, 250 ff. 3ofr. og CSri.« 
{lian ben Snbené 3nflru]r, fmflb«. 6. 309. 

*) ^ge« ^eber Oreø Sio @. 260—61. Det fpnc« imibfertib at Horn 
gen att tibligere nu og ba en Sibtang ^ar gh>et ^offinbeme J(o^ 
penge. 3 et llbfaft til en Ctbittering tit aientemefhren (giter ©rubbe 
af 8 3lug. 1570 Cber finbe« i ®e^eime*flr^bet) Jebber bet, at ©rubbe 
^ar ubgibet 48883 f^arf banjle ^enge M bore ?)offtnberé og bere« 
%otH ^oftgietb for 13 fuJbe gWaanebcr, fom er et ganjle 2lar, reg» 
nenbeé fra 7 Sug. 1569 til 6 Hug 1570.« ^aaneben rcgnebe^ 
foalebeø for 4 Uger. 4i jNMyiiQc ll«IM^« ecrøiMv 9ø OMtii 

Ore f9rc(4M^flto# ^nRcgrt bit Mflile |>ef jm ( VtaaoMh 
{møc* 3^5 minWé (ffc al tfæot fret ben SJeflmtmetfe / tm 
foolebe« (Ia( )Mtre øiMi i i972; iRen ieg ffwc ti^fprt |Mii 
fi^e @)>or af brn* ©oaUbeé inbc^iber et Qreo af M 
S)«;^r* 1S13 ea %$xU for ^t)ab |>off{nberDf fittlbe Qtøt fl(m 
øerne 09 Sønberne f^øi ^m» le logerebeO og beb flere/ 4| 
focfMelUge Xiber ubilebte »ebOUnger tOIøbe« bet S^flOfge # 
f»^ Jtonfm« |>pf(eif eikr op^olbe % ( fammeé 9Iorr|cb/ f«t 
it ^Ibe »®ar(øtfea* for |)oOtnberne, eOer for at nbforfgi 
ITram, @gfet«{ og tinbet til bm^). 

Seg btnber tUboge tfl min obenfor fremfotte Semerrfofitg, 
at Acngerne/ )iaa ben Xib be enbnn gab |>offlnbente dfofl, 
2)r(ffe m« b./ altfaa fanbfvnUgbiié tU 1512, iebnlig frigidt^ 
ftg for ben umibbel^are Sefofinfng ^erbeb, fnart Mb at labe 
bent mere tnUltoiiå fomme i ^orgeleie, fornemmeUg péa be 
fongeUge@Iotte; fnart beb at fenbe bem i famlet |>ob giennem ^ 3vb(le Slcg. 1, 57—58. JDe Jfulbc øt»e en faafalbet en!ett2)alcr for 
■-. IKflb.oBJi^I omUden for een^erfon^ og $D6b bc brat me0em9?aal« 
tibeme fbtlbe betale« fierflilt; for i>ø og ©tmeift tt(,tHi:4!^(t om' 
9latten iVa^; for en^be.|!)a«relV23RaTf m-nt. !Da ^ofEoiberne »eb 
bet flore ^obe 1580 i Obenfe flagebe o^tct, at bere« herter befb<e» 
rebe bem meb o)){huebe ^rifer, paalagbed bet 9)?agifhraten at fatte 
en biøtg 2:art/ fom kongen ^ ftøed ber — ia^hc giort t itolbing 
00 onbenftebé, J»or be Jabbe liøget. 
«) S3rebe af 1574 oø 1577 (©(0:0. 3leø. 11, 129 oø 329). JDei førfie 
for en $ané ^eper at foløe ^onøen paa 3aøter ogSieifer i 3l^II<tnb 
meb et ©arfoden for ^onøené golf; og bet fibfle for en ®ert Sted 
at (olbe et faabant ©pife^uué for $)ofitnberne og bece« ^olt i 9e» 
berdbo^rø, metené ^onøen loae Jpaa 6oroe. 3^fr* oøfaa@talI» 
Sfleø. 12, 580 00 griiø ©Kclillør« ©^flhrib. @. 616 og 617-18. 
@elt> efomaøcre fil SiiOabelfe til faalebed at folge meb ftpffit. Mon§ai(^t ftot^It, eorøcfficr oø OHcfM. 49 

tAis^ft f^r at Dt^ Utiberi^ fot bem frh), bcre< 9olt og 
^1^ «)eb mitibbeaare gbelfrr af Unberfoattmte. 

9orfaa)9fb t SorgeUier angaacr^ moa bel i»ib(ertfl) tii<nfr<, 
«l benne ^e»mfte(fe brugteé ((fe blot noar |>ofiInber, men ogfoa 
Qoar anbre, fimplere Arig^olf/ faafom Sanbéfneøte/ SøéfefFytter 
00 tkiabémonib cSSatrofer) (agbei tnb ffot Se^n<mambene )>M 
dtøngené @(olte og @aarbe, etter — mfnbre ooereen^emmenbe 
»eb St^mafosien af Orbet fiorgeld^ — ( JPiøbftarbente 
Aet )>aa ^anbel; Kgefom bette Ubtt^t ogfoa ftnbe< brugt om 
enfelte aabre/ reentcit^ile^erfotter; {feer foabanne, ber Ueio tfl# 
(iaaet Unber^olb for iioMb i be fra ben cat^olfle Xib eobn« 
tilo))erébIet>ne, men i fflatnt albuet foranbrcbe Hiofht. 3 be 
aSerjIefie Se^n^retDe forefommer pligten omtalt at f^Vbt 
Sorgeleier^ fom oftefl 2^ 4^ 6, 8^ fiunbom nogle flere; og 
ttttbertiben — i anbre Se^nébret)e — ffnbc^ Se^némanben 
))aalagt at f^otbe et t)tfi ilntol Sorgeleie^efle ^ uben at bet 
l^beKgen fan feej/ om ^ertoeb altib er meent aRanbffab meb 
^t*y., 3 o)>rigt ncpone^ fom oftef} ifcer i Se^n^bretoene blot 
Sorgeleier i tllminbeUg^eb/ uben at bet ubtr^ffcKgen flgeé^ om 
bet t>ar for |)offtnber eOer for fcm^lere Ærtgéfolf; men ieg 
^ar ttf e ^(btil feet mig { @tanb tt( at faae bet afgfort^ om SSan 
i faabanne Sttfcelbe bert)eb ^ar meent bet ene etter bet anbet •) SReøet ^9P»>t9t Jar bet i alt gatt> "ocsxet, at 3Wan »eb at n«i5nc f) ef t e 
i bc l^er om^anblebc flaterier ^ar t«nft fifl f)cftf olf. 3 øt)r(øt er 
bet ntaaff^e iffe oberfløbigt, enbnu i Sorbtgaaenbe at ab^re mob ai 
fotttanbe ^iiøten tit at Jolbe Sorfleteier etter ©orgeleie^ejle meb ben 
i Se(n$brei»ene faa ofte foretommen.be ^U^t, ^at ttene meb faa og faa 
mange getufl S^tftt*" @i jetter Mx ber i»eb Snbretningen af 
Sorøefcier, figtet ttl at betrpgge bette efler Jfint @Iot fom beb en @ar« 
tiifon. øaatebeé )>aalægge^ bet beb et Se^ndbreb, bat. Cn^bagen efter 
eiaadil546, Se^némanben )>aaSarbberQ »at (otbe 50 Staxic til at 
f on^ave 9^lotttt, $o(be S^ongcn meb Solt og $)enc ^atttUitt, 
og Sotgeleier efter gamroet ©cebbanc.'* (!J:egn. 2, 75.) 

^iftortfr æibdiTnft. IL 4 • 
so Jtaøftige 9{ai^Ib, eorøeldn eg Warftatt 

@(aø< af i)e ttvénortmte ^crfonrr; Uaberføgdfrn ^af t>iHir 
Dgfaa føre mig til at bi^anblc en flpr 2)ecl af WatcWm mi 
SitiiifolUti 3nb<|t)arter{itg / fem bel iffe hinbe lobe fl^ gtere 
at tebrøre ^er, faameget mfobre (om — efter ^b jeg fos* 
mober^ ttben at ieg ^er fan ^aac t){bere {nb I benne, en langt 
tibUgere Sib tU^ørenbe ©tenflanb — fe(t)e f>offinberneé e^en* 
{(ge Sorgeleie i @runben iffe ^ar 0))r(nbelfe forKeb« sneb 
9tatl^oIbet og ©tofieriet/ og bet altfaa er en mere Mfælb^ 
Sorbinbelfe, ^bori ^i(n og btéfe SKaterier ere fomne i bm 
spedobe, ber l^er er t)ore Unberføgelfer^ ©lenfianb« Seg iab* 
ffrcrafer mig faalebeé Hi at 9ttre ben ©lénftig/ at Sorgeleiert^ 
tiblCgere^ og enbnu i Seg^nbelfen af benne ^eriobe^ oftefi ^toe 
borret bef}emte for $)ofitnber og bere^ Solf/ meb betØtemeb^ 
ber at ^at)e fiabigt Unberl^olb for bem { nogen Sib, naar iffr 
aSe $>offinberneé Xtenefie tar fornoben omfifng j^ongen ; men 
at Sorgeleierne fenere ^en i £{ben mere og mere ben^ttebeé af b€ 
f{m))Iere ^rtgéfolf ; 9?oget, fom i @oprbe(eé^eb maatte bitoe bered 
nirrmefie eSer enefie Seilemmelfe efter ben førberørte ( 1572 Inb* 
førte Soranbring af |>offInberneé 93efp(ién(ng in natura tCf 
StøHptnQe. 3 øbngt M Kg enb iffe { bet Sølgenbe forføge 
paa^ flaxpt at abffiHe SSaterten om $)offtnberneé 93orgeleter 
fra bereé Senpttelfe af @toflertet; en faaban betatSeret Ub^ 
førelfe af ^t)er af btéfe SRaterfer t)t(be ne)))^e Dære mig muKg 
formebeif} bet 33anenbe i ben Stbé ©progbrug, og { alt %an 
troer jeg itU, at gerferen t)ilbe tofnbe fi^nbcrlig flørre Ælar^eb 
( Slnffuelfen enb ^ci ben $remf}{fl(ng, ieg, uben foaban ffarf) 
tlblfiHelfe/ nebenfor agter at gtoe. 

ifongen nbfcnbte fine |)offInber tit Scnpttclfe af ®i»f!e^ 
riet paa forffieUig Wi. Unbertiben bleoe be, naar fjan begao 
f!g paa Steifer, ffiffebe ab een ^ei/ meben^ ^an brog ab en 
anben, og ffulbe be ba møbeé mcb fjam paa et bef}emt®teb« 
aJZebené Sf^riflian ben Srebie efter en ^toute, v>{ ^a\)e omtalt ItøndfOøe fb^t^, 9cx^titkt 09 Otefkii SI 

i M ^trtQoacnht, fcen 11 Satniar 1546 {Fitlbc trlfe fra St^U 
Mng ot)er |>crfené, 6fanber(org og Bittehotfi til Viborg, eg^ 
efter et Oploft fammeflcM af 11 2)age, ^fbttt tttfta, ittt, 
bet af ftt O«)erilgt0 oioer ^offcnberneé Zog fira 9Hbt, ben 
13 3i|inaar f* 31*/ tit Cfborg^ at be ffulbe brage gfetmem 6(ab<^ 
|eneb tit 93arbc, berefter gfennem 43efiery, 9{ørre^/ og Øfler* 
pttvtUt ta StmgKøbfng/ berefter { $>ltM^f Utoborg og Qonb^ 
ftt(b«|)erYeber og td Setnt){g/ berpaa Hl |>o(i}ebroe/ Sttoe og 
Qiborg, paa f)\>ilht ftbfle @teb be ffidbe møbe JPongen« 3 
{>erreberne i!u(be be, fom ber figeé i 9touUtM, IfotM af 
itijném€cnhait, i Aiøbfiorberne af Stente/ meb Unblagelfe af 
en af be 92oetter/ be {!u(be op^olbe (tg i ^Iflebro* 3ra 
famme »ar ffnbe« en Sortegnelfe*) o»er ^t)orlebe< $)ofnnbertte 
jhilbe fra Sunb brage A gorbrfng* (Sobrfng, ®(apf?er(e) i 
Sfaane. 2)enne beg^nber efter O)oer{!rtften meb »Srei^ tH 
3efper %vU», at ffan jToI l^olbe ISO |)ef}e paa ginb^olm Wan^ 
bagen efter SWid^aeH (o : 4 October); berefter Æorébagen efter 
SSic^ael SveUeborgV og faatebeé frembe(cé be@teber, ^toor be 
fyM Dag f!ulbe Hgge, og ^\)o ber ffulbe ^olbe bem; be laat 
berefter fnart*, en eHer flere SBatter, f ifføbftflpber, ^t)or be 
Metoe ^olbte af Sorgerne, ene eller ( Jorbmbelfe meb 8e^né<^ 
manben, eder af benne alene, fnart { Sanbéb^er og fnart paa 
©(otte eller i Æloflrene, ^t)or »ebfommenbe ?e^n*mcrnb ^olbt 
bem. 3ø\)rfgt ffulbe bereé SReife gaae fra Sunb mob 9Iorben 
Uge op Hl Sarbberg, og berfra titbage til |>e(f!ngborg, faa 
ot)er ^eljtngøer, fférom, Cfbel^olt, SloffiJbe, Slingfleb, Sorøe 
øg !lntt)orffot) til Æorføer, og berfra ot)er S^pborg til Obenfe, 
^\>or be ffulbe anfomme ben 13 92ooember, og ^avtic faalebeé 
Soget omtrent 6 Uger. 3 gjegpnbelfeil af 15493), fom ogfaa *) 2:eønelfer 2^ 47. 
*) ©ammcHcW lOS— 9. 
^ Jegnelfcr, 3, 2 -S. 

4* ^ I 58 AiMigeftge ftaf^tlt, Sorgtfeter 09 CMor^crf. 

ofte { anbrt 9lar, ^at)be |>cfilnbmie tUtt rnbecl af bent wtvtt 
forbeeUe paa patb, ©ilfeborg .^cffan Oøfenen tneb St. WlA 
cøne ^efle'O og Halboti, fra tf^UU Qttbtt be, aRanbagen 
efter jtynbermféfe^ ab forfh'etfge SJeie (7ulbe brage / otntrent i 
i9itt af en Uge^tib^ til St^gaarb i 9ptn^ ^))orefter ig^Ut 
Stønno^, Se^némanb { flere f yenfie Sel^n^ ffulbe »labe bent 
(<^g^ i |)erberge og unber^olbe bem iQ SRab og fi)I/ faml 
gioe bem f>øe^ |>at)re og @trøefober Hl ^flene paa tibere 
Ccffeb'« 3m{blert(b broge |)ofi(nberne alter @ønbagen efter 
SRorten^bag f* H« (17 9;ot>.) paa ©icrflerie i 390anb«), 
efterat aRarflaUen ffril g}obbuP( l^abbe befeet bereé pt^t i 
Cbenfe?)« Sfolge Stouten {lulbe be: 

«X)en førfie 3lai til dtuøaaTb; ber |olber Sørgen 9rabe; 

ben anben 9«at tit 2»ibbclfart; bet ^otber ©pen; 

ben trebie 9lat tH ^olbinø; bcr (otber 3ber Arab^e; 

hnetfem ^olbing 09 9iibe ftal S'^n SttcibU f!pe bem een ^ats i>cVt>; 

IBre« til (Slou^ (SeiUb, at (an fiper ^. ^.'« {)o{][tnber Unber^olbning 
i %be 00 ^rbe mcbend @t<efieriet tan tilræffe oi»er (ele Btibe Se^n; 

3 lige ^aabe 9{ield Aielbfen (olber af ©icefleriet i SHingfiobing I 
i!)inbjerreb, i f)olftebroe af Ul^borgjerreb; 

3 lige ^aabe til Sronbd 8ilbe^)r at (an unbcr^otber bem af ®i» 
Tiet een 9{at i Aarup; 

Stem f)en Otto krumpen, af ®i<eileriet i S5iborg, meben^ bet Ion 
tilrceffe; 

o f^erbcb er bog, uagtet bet er fat i gorbinbelfe meb l^ofjinberne, ttbentt>isrt 
forf)aaet be kongen felb ti((ørenbe ^efle, fom gongen be^øDebe i ifH 
ringe SlntaL ^aalebeé (ebber bet og i a:egne!fer 2, 305 fira 1548: 

•'^aa etlfeborg 3o(an ©u^fun mrt> 25 af j^. 3)?. l^eBe 3tem 

paa ^afier iaat 20 af !Dronningend f>e|!e i ©orgeleier.« (Sfter Sto^ 
tegnelfer i 9{enteme{ler«9{egnf!abeme og flere anbre ^ata fpned 3o(<tn 
@j^euen iøbrigt at (a))e )>(rret ^ofitnber; (an ^ax nbentt)it)l tidige 
©talbmefter. 

«) 3:egnelfer 8, 95 ff. 

*) 3t>fr. (5(r. b. 8« f)oforbning if?p©anffegjlag. 1, 254, (tjoreftcrM 
finberned ^efie altib ffulbe befee^ af il^arflatien inben be broge paa 
®i<eflerie. 

*) 9e(némanb paa ©ilfeborg. aottøcfide 9latM^, ^or^dctn ^ Mtfkti ftg 

^ lige 940^ ^ Sdl^d af (SUefMet mtbeiié bet fon ^ttOh; 
i>tTt fDttø itrumpm utiter^olber bem eea 9{at tnrOcm ^orø cg 

S^oran benne Optegnelfé flaaer en anben, ^raf feeé, of 
bette Scg {l^cte unber ben førnort>nte ffr(( 9ob6u{M Slnførfef/ 
og at ffan fcto ^\)be 8 f>efle ; af be anbre 34 SlbeMmorøb ^a'bbc 
^ S^'^fl^^n SHub, T, 21 ^t)be ^t)er 5, 3 ^\)er 4^ 5 ^tw 2^ 
og 4 ^t)er een |)e|J; ber|)aa anfrreé »iDronnfngen* ^ejir (bet 
er ubentbM ^er: !Drcttn(ngené ^ofilnber meb bereé |)efle) 
cø nwxtti berunber een' nteb n, og 3 fjuv meb 2 $)efie. !Det 
^ele t(nta( nbgforbe att^aa 155 f)e{}e* ^miblertfb bar SaØet 
af ^offinbevne meb bereé ffolf ubent\)ft)l flørre; ^toab bet 
\9nei at fvcm^aac af en anben , foran 'be ^er nwnte Dp^ 
tegnelfer forefommenbe S^ortegnelfe, ber fubrigt fgfen er ober* 
firøgen. 3)enne fibjie, ber otoerjfrfbe^: 

SonQ. Wlaii |)ofitnber og ^efh at forfffffe ober f 
Sorgeteier i SRorre ^ SpBaub fjci Sc^nSmorab paa ®i<rfler(e at 

op^olbeé", anfrtcr: 

tit etant^etborg ?e^n, 30 f>ef!c, ttnberjotb I 8 Ucct; 

til eUfe^org 2d^n, 2(V i 8 Uger 4 9{<ttter; 

til f)oIb, 20 i 8 Uger; ^ 

tit %aQ>øxQ^mé, at tigge i Statborg, 40 i 12 etter 18 Uger; 

tit ^otting^nué, 40, at tigge i ^otbing og ^tiU, i 10 etler 12 Uger; 

tit 5tarjuuégaarb« ?e^nO — 

tit Station: 30, at tigge i* ^orfen^ 10 dter 12 ttger; 

tit atanberé i^% SO, i mn\>M, 10 etter 12 Uger; 

tit 9{iber$aué ^e(n, 20, i glibe og $arbe, 12 etter 13 Uger; 

tit mu 5Ketbfen, af f)inW* og Utt)borg f)erreber« ©iofJerie, 15, i 
6 etter — Uger«). O 3ntet »ibere er anført. 

•) 3 2:egnetfer 2, 304—5 finbe« fra 1548 to gortegnetfer paa 14 ^of« 
ftiber, fom »are lagte i S3orgeteter paa t>att, ^oor Dtto 9lttb Jaobe 
bem i ©efating, og paa 13, fom nnber Sorgen Sitbe^ »efating oare 
lagte i Statborg. De flefte Jaobe J\)er 5 f)efie. 3)céuben fanbte« ^)aa 
©itfeborg, font tibtigere Jer foran bem<er!et, 3oJan @ø«fuen meb 25 54 Koiid^c %ui^, eoTøcfder od U^afM. 

9lf fcff 9ereflaaetAe t){( btt aUertU Mtt Um<niHf M 

Wéfe Sofl eg benne ^enleeggett i »orgerefe gff ^Dp^jfgen fer 
fig/ Kgefom og at bet iffe t)ar noget ringe anta(, bet iaaltbté 
brog otnfring. f>t)or flott tintaflet af famttCge egenUge |>of^ 
finber t)ar — tifi fttc alle funbe paa eengang brage bort fra 
ilfongen og !Dronn<ngen — ^ar jeg iffe funbet o))tegnet; f (^ 
feto ffau be^ faat)tbt ieg ^ar funnet i?tønne, iffe ubgfort 
tneer enbSO eHereoO; nien fj^tx af bem ^atbe^ fom Ollerebe 
omtalt, flere @t)cnbe og !Drenge famt ^efle meb fig / og aUt 
fhilbe be ^abe frit Unber^olb, fom oftefl paa bere« »efofb 
ning, ber f!ulbe mobtage bem^). 

»ogle 33rebe af 23 Octoter 1550«) — ber, fbet be 
ffnbe* lige efter ben i en foregaaenbe Jtnmoprfning ommelbte 
8i|ie af 1551, fpneé at flaae i nogen Sovbinbelfe meb ben — 
til Otto ifrumpen, Dluf SKunf og 5peber S3ilbe, git>e o« 
abfliøige Unberretntnger om ^offtnberneé Op^olb, naar be 
laae i 93orgcle{e paa be fongelfge @(otte etter ©aarbe. 3 
biéfe 93veioe etter rettere formularer for bem jtgeé, at Jf ongen 
nu ffiffer fine |)of(aiber «♦ «. (S. ffwc meb 2 itarle, 2 
2)renge og 5 -f)ejle, og irt ?e^némanben bebe* at unberl^ofbe 
bem ber paa @aarben meb føi og fØlai, famt meb $o, ^a^vt af ^onøend f)e9e paa &Si^oxq, og 20 af X^ronntn^ené ^ef^ paa 
tafter. %xa ^enta^cn efter Judica 1551 {ttibed en Itgnertbe Zifkt 
(fmjh)« 215—16); berefter fom 9 meb 37 f)efte tit 3larjuu^, 9 meb 
31 |)ejle til aalborg, og 9 meb 41 f)e|ie m f>alb. gorrejlen fmbe« 
ber, faabel i (5anc. ^rotocoller, fom w^riøt, t. dT« i 8lentemeflemed 
9iednf!aber, fra flere anbre %ax ^ienbetegn paa at lianenbe Sletfer 
ere foretagne. 

*) 3t)fr. oøfaa Ølefen« greberif ben Slnbcn, ©. 858> iboreftcr alle |>of* 
fuibeme, ba benne StcnQté Stig førted fra ^nb«orflot» til Sitngflcb, 
rebe /iftre oø tre ttlfammen 18 igeeb*. 

^ Unberttben feed bet imiblertib af 9f{entemefler<9flegnf!abemer at ber er 
bidøet betalt for bered »Ubqi^itnind« af enfette £iøb)l(eber. 

») aegnelfer 8, 216—17. Aeoødide Xol^I^, tSotgHtfef «fl øtefM. 55 

l^gmt ttbm @frfi»dfe; b<r|o< ^te ter gft9c< bem cg 

toié %ctt Swaxtt og @€tige b(r paa Qlotttt, |>off!nberiic 

ffoEbe fibbc Htfmbi meb ec^némanbrn, og b<reé SoU neb 

^é@t>etibc; be {fulbe (ffe unber^olbeé anberkbeg enb^n^ 

masben bagKgen ^o(bt ftg-fcto og ftne @oeabe, 9o(( og $>cf}r. 

Srmbcleif fotipUt Ut ttfjnémanUn at unbfr^tbe bon meb 

ffcre Soff eder ^effe eob fom anført^ d ffcUtt meb SRynber, 

6t9\)eve, ©fpbc^nnbe^ eOer anbre |>unbe/ eKet at tilflebe bem 

^ iogc tiogenfieb« cntm paa Sfon^tni eOer (SeifUige« ®oté, 

og fhilbe^ ^ié 9Iogcn (|)offiabe> brfftebe fig at t^ge/ ^an 

ba firor af Se^ntoanben f^roifeé tiKtgcmeb fine SoU og 

|>ef}e; forlibt nogen af ^offtnberneé @brnbe eOet 9oIf fig 

titi(ter{{geti, fhilbe 8e^n^manben fhaf e ^am efler ®aatMvttt€tu 

ifnbeKg befale^/ at naor nogen af bem bfl brage anbenflebé 

len af Sorgekiet^ flal ^n tage fine egne $>ef}e og Solf/ men 

røe brug< ?Utbreé $>ef}e og tabe fine egne flaae og forborrbeé* 

Gnbnit mere fptregne C^terretnfnger finbe b{ angaaenbe nogle 

af bttfe ^uncter i et 93rei^ fra a3eg9nbelfen af ff^rifliatt ben 

Srebie« Stegfering^) ta Slbbeb 9HM i '$>err{b«t>ab Alofler; 

|eH fige^, at kongen ^ar erfaret^ ^t>orIebe< ^an ogSe^ntocrn^ 

bene i anbre Svcmni ^(oflre^ ®(otte og @aarb(/ fom pltU 

ot |o(be 93orge{e(er^ beftHvreé meb nn^tttg aSefoflning og 93ei 

fpiténfog^ Kgelebed meb aabne ^(clbere, .Vogt 3(b og &;^ 

9iatten igiennem« '^am UiaUé icxfov, fun at ^o(be fine .% o r g e^ 

i^9sere^ toore ^offlnber* meb 4 rpflfge |>efle/ ingen $)unbe^ 2 

Aar(c^ 1 @maabreng og 1 @ta(bbrcng for f)^cx, famt g(t)e 

bfm |>o, |)abre og ©troefober ttt 4 |)c(ie for ^\)er, efter 

gammel @cebt)ane/ faa og 3Rab og 0( til bem felo og bereé 

®otnic. !£)e maatte iff e fibbe ((sngere o^^pe enb til ^l 9 om ») acg. 4, 477-78. A6 St9n(ø^t fHØ^tb, 99rgfkirr oø O'JtfM* 

tlfkntn, ha StiOUttn {Mbe bdM os 31^ ^ ^ f«fMfi<^| 
Wbttt i^btt Stenitn, at, naat U feb) eUer ittté @^tab€ mm 
I, 2 etter 3 $>eile tfbt hext i Aongen^ etter bere< egne SSrii«^ 
let, f!a( Der fun gitoe^ Unber^Ib tU faamattge/ font bttøtl 
tflboge* ChibeUg |)aalffggeé bel UbUUn, at ^atoe bem m\ 
Sorbé meb fig og meb ffanå %olt, og at gtoe bem en @t» 
t(( bere« $>arn({!er og »nbet meb eet Stbfleb (een 3(b)^>* 

2)er fyneé fffe at ^at^e torret nogen Sermin bt&cmi fbai 
maximum for ben Sib^ i ^t>i(fen Jtongen (unbe Iabe^Pfrfoner| 
^entogge { ^orgcleie. SRaturltgtiM t)ar bet i Slbnfnbel^^ 
tttt Icenge^ be faaicbeé funbe nnboonre^ fra |>ofrt* 3 #tr%l 
ffo»t t)( atterebe forben berørt^ cA enfelte 8R«nb (agbeé i aSorge^ 
Irfe paa en jfongégaarb etter i et Jtlofler for bereé Sto<lib; 
oftefl ^ar bet t^el Dceret Setfente af ringere @tanb/ bet f^tbt 
ubticnt/ og foagelfge as«nb ; men nnbertfben t)ar bette (Re S((s 
forlbet. @aalebcé ftf (.1528 ») ^o^anSritf/ bengang jfongené 
©ecretair/ ftben fongeKg (Sanjler^ Sioébret) ))aa SSorgelefe i 
!Da(um Alofler ,enbog ^an iffe er i £ieneflen% formobenUg 
fom egenlig ^offinbe; ^paa Itgnenbe SKaabe tfttobed bet i 
1531^ |)ofitnben $eber Srocfen^u« at be^olbe Sorgeleiet f 
|>oImenofler meb 4 ^efie og @oenbe^ bog lun faalomge f^an 
Wt '^offtnbe og { fongettg £tencfle* 3 fUge £t(faribe maa 
bet ffa»t intereéferet Vebfommenbe at er^olbe et af en etter 
anben ©runb bem be^ageffgt 3JorgeIe(e jiffret for beftanbfgt^ 
etter for faa (ang Stb fom mulfgt ; men bet maa bog ittt iou 
(laaeé faalcbeé^ at be fiabtgen laae i {I(gt Sorgeleie: fun >) Wan fommenKgne Jermcb flfere af 33ePemmetfeme i SJrtfhan ben 
3:rebie« ^oforbning i ^if Danfl a^agajin 1 ©b., if«r @. 254, famt 
(^aarb^retterne. 

*) Sf^eø. 8, 131 00 flere eteber. 

3) Slefl. 3^ 161 00 2, 243. lEmidcide KolM^, eorøcfciet ^ •MM. SI 

Hoar bctf« Xfcnefic tff ttMtt Ziber fffe (f^øt)b<< ømfring 
Sengen, ^a»it be tt Sorgetefe^ font U iaaUM engang fbt 
oSe ^atobe arrangeret f{g* 

41( f)a»€ aHmbe flere ®ange omtalt/ at Se^némombene 
{fnibe mobtage Horgelefer^ og at bette ofte beb tef^nthrtwnt 
finbed ubtr^ffeKgen befiemt tfttigemeb bet Slntal Sorgekier/ be 
^tvUbi ^o(be» 9Xm fan f)9ørge/ om ber f!u(be ^olbed 9orgeIeic 
af oSe @(agd Se^n. 9?og{e Ubtr^f nnber Sor^anbKngeme 
m^cfK 9rebertf ben^orfle og 9tfgéraabetO funbe gtoe Stnleb^ 
sbig til at antage^ at bet b(ot Mt J(ongené .Wegnflabé^Iottr 
iitffn paa 9Iegn{fab eØer ©enant) fom burbe ^ofbe eorgeleter. 
Sien Ifgefam Drbene bog t ftg \tto ere langr fra at tKrre 
t^belige^/ t>ffe f(ere ffrem))(er/ at Sorgelefer ^olbted ogfaa paa 
be anbre @(agd 9é^n^. Smiblerrfb ileot ^offlnbeme bog 
nbentt>ioI/ naar be i florre |)obe ubfenbted ( Sanbet^ og i 
{(røgere Sib ffulbe l^enlceggeé t Se^nene, ^aa @(ottfne og 
omMng biéfe^ f^^ppldft fenbte til 9tegnfTabø«ee^nene* SSan 1) ^ ©anfl! 3)?ag. VI., 133; foft. ©. 123. ^a itDngen« (grinbrmg om at 
^an^ t (Bi<tUan\> txieTenbe f)offifiber, efter (Oab ^on (ai^be ^ort, laae 
i Si^ben^attn og tærebe for rebe ^cnge, og at SJaabet iftilbe forge 
for at forlægge bem ( ©orgeleier, :^^or be funbe ligge uben fa« flor 
^^oflning for j^ongen, fioarer 9{tgdraabet, at »t(er tti( er inngen 
Sftaabt offuer t^ee fom t^oUe ^orgele^g^e ^er tvbi Sanbet, enb at t^ce 
forfcjriffue^ till f). TI. SRegnllaff^ ©lotte, fora gammelt ©ebuanb er 
oc j>tet^æ oc bor at Jolle 53urgelei^ger«. 

*) JDerimob ubforeé Jiin ©ætniitg rtgtignof albele« flart i iJong ^ani'^ 
&aanbf(cflning (9rt. 45); men en tUf)9arenbe SIrtifel ftnbe4 iffe i 
greberi! ben gorfte« ^aanbf(eftotng. 

*) ©ee f. dx. fra SJriftian ben Slnben^ 2:ib @ujmd Gamlinger 2bet 
S3bv 2 f)., @. 49, 29 og 32; fra greberif ben gorfte« Uib Iftp Danffe 
3»ag. 6, ^7 ff., JtJor ber ogfaa ©. 285—87, ftnbe« «ifler, jfiønbt 
iffe notagttge eller fiilbjiænbige, o^ter be Sejn og i^oflre, fom oare 
anfattc tit S5orgeleie?. gra t>or ^eriobc fan !Wan , f. (5y.r bemorfe 
?ejnébretjenc af 1537 paa ©tege og af 1541 paa !Draytolm for %U 
tert @ioe (9leg. 4, 92 og ifiv). B6 tm^Øl^t flafl^% eorøcfdn og HfMffttu 

Ian I betttte |>ettfrnibe aHerebe tmmtt, at mbecl «f bc @r^^ 
bfr fee< anførte i be foran mebbec ite Sortrgnrifcr for d^Kosl^ 
^rr t^aa ben 5E(b 9tfgnf!a6é«6c^n O* 

DIen brrnirfl er bet i flere af be n^øbertrte Sffforlbe 
MnfPeHgt af afgfore^ sm bet t)ar be poa $Megneifen anført« 
Se^ntfmornb/ eOer Sonberne i Segnet, ber nm(bbe(bart |>rorihrrbe 
bet Sornobne tfl $)offtnberne og bereøSott 8Keben# Ub lif ll lu c 
for bet ntefle ^aat nb paa, at Se^némofnbene {!n(be ^olbe 
|>offInbeiiie/ t^be aDerebe enfelte Ublabelfer ^en pad, m bet 
Mr toeb Sønbeméé (Siopflerie at bet 9)e^ør(ge f!ulbe fremffof cd. 
9renibe(e< ' ntaa Uq , {Hønbt jeg ^ertoeb foregriber 9toget af 
^b ber l^en^ører nnber benne Slf^anbKngé fibfle Slfbeling, 
giøre o))manrffont paa et røret) af 1549<) VX be $>erreber^ ber 
laae tt( Slalborg^uué^ f ^t){(fet røret) JPongen titnenbegit)er , at 
^an t)fl PRe enbeel |)offtnber inb ber i 8e^et at o))gtcef}e 
^ané ®((rfler<e; famt at ^an ^ar erfaret, at røønberne beftHv^ 
xii meget af faptme |)offtnber, ifonr af 2)renge og £roø, fom 
følge ttieb, og at be — røønberne — berfor ^at)be tffbnbt, for 
\(^tt |)efl, be ffufle mobtage, at gfoe 8 # banf!, formo^ 
benitg for ^t)er 2)ag; bette b(fa(ber Æ'ongen og befaler , at 
røønberne f!u(be Ut(At btøfe ^enge U @(otJ{7rit>eren paa 3IaI^ 
borg^uu^ ; ^an fVuIbe berefter »nb(tt)(tte* |>off!nberne af |>er<« 
bergerne, ubentt)tol f Slalborg røpe, og berfor g(øve 3legnffab*). 1) 3 390anb t)ate nemlig i 1549 følgenbe Se^n gft>ne )>aa 9{egn|la6 
(fee iblanbt anbct aiegnelfer 3, 97) 3liberjuu« (Slaué @efteb), «oI^ 
btnø C3»er «rat)be), Slarjuué (?Jcber ©«bc), aafict (Wert ©ilbe), 
©tifeborg (granW ©ttbc), monberd (^an« ©fl^øge), |>alb (£)tto 
£rum)>en)r Aalborg (^;el SueQ. 

«) 2;eflneifer 3, 9i. 

«)'' 3 et ©ret) af 29 3atittar 1550 (æegnelfer 8, iso) t« Sierne @efleb, 
^ge«, at Sorgerne i Sliibe (abbe Haget 0)>er, at be, ba ^offmbeme 
nteb bereé {)efte og goH laae ber, iffun fif 8 $ ban? for ^ unbef 
(olbe f)e{l og Aart en 92at. Da tongen nu (abbc erfaret, OiX @e> JtMød^e KttiMbr øetøtffieK ee Wøtfkit 90 

Sbtftr Sloit ^miteb faiiimad%ncr te fvr onfMe tlMy^f < 

Kotttni af 1549 4a Halfots^ ol ^Iteé ( »aUmg af 9it^ 

Ø(nct mebesd bet fan tfinrffc: f^^nc« bet albcM tt^teHgtr at 

itt i bet nrinbfle paa bette 6fcb iffe tt Sole pbi at t^lfitø^ 

»anbctt Iftilbe ^bc f>offtnbmte/ men at bet bcrCmob t>ar 

Sønbenif/ font bet paakm at tihtitbrln^t be Sefeb/ ber 

Un^ anDenbte paa t^imé- Unber^ott O* Unbtr 12 Cctbr. 

nso afgif Srct)e til enbeel Se^ntetomb/ ^tooriblanbt Olnf 

Shint/ Otto Jlrunt^cn og ^etcr eUbe^ at te iffefMbc {bitte 

|>attbd mrb 93ønbmte i bcteé Sc^n om @i^txM, ia ttoa^ 

sen agtfbe at frnbe fine |)offinbeir tfl bent. !DUfé Srcbr flaae 

nbenttfol t 3orb(nbdfe mrb be foran nmnte af 23 f. SR. ttt 

(emetbte tre Se^n^mcrab; men bféfe ftbflommelbte Sretoe f9ne< 

ttibeHgen at t)ffe^ at ber fammefiebé er Sale om egenlfgt 

SorgeMe^ ^»orlS^^ SRunf^ JPrumpen ogSitbe omtaleé ganfV^ fom 

it, ber {fulbe gfore Sefoflningen t)eb 93orge(eteL 2)et er bev^ 

efter {Re let at ubfinbe @ammen^(tnget SRan lunbe n<ermeft 

Muge« til at troe^ at naat |)off!nber ^enlagbeé i SorgeUie 

^aa StegnfFabé^Slottene eder be omfenbte^ i Se^nene^ ^ar btf 

9lt ge^némanbcn, ber for egen Wegnfog prorflerebe bet 9ors^ 

itebne, men ^nberne/ ber loeb ©iprfieriet i^bebe SRiMerne- ttt 

|>Qffinberne^ Unber^olb; ri at talt om at 9Iegnf7a6< «» Se^n<# ilcb 5a\>be taget 10 f banfl of Sønbernc for J\)cr ^eft I (o: i Øte» 
bet for) ©iopfierie, l^efalebeé ^att at betale Sorgerne ^t&ab tibefigt og 
ffiefiigt fttnbe iwere* 3 25eg)^nbe(fen af 3laret 1561 Web ben bai&cr* 
renbe Se^néntanb i 9{tbe Se^n, 3^f)>er ^raufe, befatet, at ^an ffutbe 
(atibte meb i^enbetne I Segnet om bered ©iæf^rie, og bermeb t^olbe 
|)otilnbeme. 

*) ©a ©ønberneé @i<rflene eller« tilfalbt kongen, Xfat bet torigt i faa 
golb egenlig ^am, fom inbireete ia'c^e ©efofHiittfien; men bette 
fttnbe ogfaa jige« meb |)enfpn ttt Jan« eget S'latjolb Jo« ©enberne. 

«) Keg. 8, 202. ©e øvrige t)are ^rtt Jbrabbe, flietø jttetbfenr 3»er 
Ibrabbe, |)ane ©t^gge og 3eft>er StxanSt. •o JtOttødiøe 9al|olb, 8orødfier «ø 9kefkrl IHii-<t»i.M- mmNne fwAe < 9l€gttfla6mie o))fvre btt9^t, fom 
t{( $>off{tibmie. 3)et et i f% feto, og efiret be dlir^ ferøHel 
OmflcmMg^cber^ (Ife nfanbfyttHgt, at faabant oftm ^ tKrretl 
SOfcrlbel; men paa Mii anben GIbe ftitbeé ber i^niitm ^y, 
^oiDeb 8e^tt paa Vttg/t^åb, møb ®enant nu nt^ ot)etbrage* 
tJebbmmenbe^ og i ^t)f(fe bet ubtr^ffeHgen er befiemt^ at 
Sellfnémorøbene flulbe aarKg ^Ibe et løifi tlntal SSargelefer; 
Sloget fom iffe bel fan ^at>e anben QSet^bning, enb at btffe 
ffulbe l^olbcé »ben Ubgfft for jtongen« (Sn Mfhcrlfel^ Stfi^ 
gførrlfe af be ^(b^orenbe @pørg^maa( funbe Wan ittnn ^otntt 
Deb at inbbrage flere anbre SRaterfer^ tdbeelé af mtQct t>{bttøftfg 
Cmfang^ nat)nng Unberføgelfen af Se^neneé ^tcefen f benne 
^erfobe^ i et 2)eta((/ fom ieg tj'otvUn nu for Sfben feer mig t 
etanb til at mebbc(e, eOer fom funbe optagei i benne til 
fneDrere ©rcenbfer beflemte Slf^anbd'ng. !Det maa berfor ^ev 
tcevc nof/ gtentagenbe at gføve o)>mcerrfom paa, at |)off!nbei^ 
ntt ot)enfor om^anblebe Omreifcn og Sorgekier ^^pplQtn (ttt 
b(et) befofiet^ eSer i alt Salb iffc birecte^ af j( o n g en^ men fnart 
af Se^némcenbene^ fnart beb Sønberneé (Sio^fleri. Sorfaabibt 
Se^ntfmo^nbene angaaer, fr{f(ø6te biéfe ftg flunbom for Sorgen 
leier^ enten for befianbigt eKer for et beflemt Slar^ ligefom 
ogfaa Gnielte beb fetoe Se^nébrebene er^olbt Sritagelfe for at 
foatt be Sorgeleier^ ber ellert fFuIbe fjolUi af Se^net^* ') ©aalcbcé tt)enbe of 1550 03 1552 paa SJorbinøborg C3ieø. 5, 225— 
26J, Jbor bet i et)r(øt er a:ale om©orøcIeier*4r«arIe^. (St ?cjnébrc» 
of 1541 paa flarjuuéøaarb m. m» (9llefl. 4, 835-37) for ?eber 
(Sbbefen (©llbe?) bejlemmer berimcb, at ^»ab ©orøfleier, ber fan 
Mi»c at Jotbe paa »arjuu^aarb, flfal inbfm« f SHegnPabet/ attfoa 
ei befofted af ?ejn«manbcn. 

^ 9faa ejrijHan ben STnben« $(b fpne« begge 2>ele tfort at ^abe fimbet 
@teb; fee til (gyempel @ujm« itpe ©amtinger ifle Sb. @. 58, 69, 
90-91, 157, 164. ^bab greberil ben gørfte angaaer, Jbfr. ftp 
Danjle ^Kagajin 6, 286> 287 og flere eteber, faa og et 55reb af itonøcfiøe 9lal|olb^ Qorødder øg HMfM. 8t • 

Sør (Bøtibrrne t)at bet, ombc tnb itti i ptcmdøh |>cnfeciike 
t^ngebe« ffcuucbttt txb |>off!nbcrncé Op^lb ^otf bem mb t>rb 
Vfngme , be betalte for at firiré for faabart ^nbqbartcring^ 
bog ett betQbeUg UlcWgl^eb/ at mobtage ^erfoner af en faa 
mpabig^ '(S^oracteer/ font |)offInberne^ og bttt$ Søløe maaffee 
mbttn mere enb be felt)/ i SUminbcUg^eb f9nré at ^b( ^ooi 
5l%te for. ^en um(bbcI6are SSprbe og UUUiQfjih af 92at^oIbenf/ og^ 
i @tfbet for bent/ af ^ofitnberneé 3nbq))arter{ng f^oi Unber^ 
faatterne/ faibt, font )>{ ^a^e feet/ font oftefl paa itfjnémctnø 
bene og »^tobflceberne/ ftelbnere/ i bet minbfle fj'oab Ston^cnt 
egne ?Iatl^oIb angif/ ))aa ^onberne og @e(f}((g^ebem Sor^ 
faat){bt ÆtobRceberne (etrcef er/ er bet xiatmliQtf at Sorbelfngen 
af S^rben tblanbt^pené borgere ^ar t)Qeret beflemt t>eb almfo^ 
bcltge/ nteer eUer mmbre fafle 9leg(er/ fifønbt jeg (ffe m(nbe< 
at ^at)e feet faabanne 97ornter angtt)ne. 9Iaar Se^némombene 
giorbe be foran berørte Sefofintager/ ^at)be be en ffrflatnfng 
berfor i be Sorbele, font Se^nene Dbebe bent/ og i Scrrbeleé^eb 
j3 be ofte ntere Kgefrent 9SeberIag for ^{ne 93efofIn(nger/ naar 
bet \)tU, eUer enbee( af 93onberneé faafalbte ® torflerfe eKer ®to^ 
jierfe^Slfgtft ^ax bent ot)ei'(abt* SlKerebe benne ftbfle Omftcen^ 
Mg^eb ntaatte bringe oé tt( ogfaa at berøre SRaterfen om 9 o n^ 
berneé @iccfter(*)/ ^t)i ^ ben iffe oDer^ooebet j}ob i ben aSer^ 1529 (9f{eg. 3, 862) ^t)ort)eb ^D^orten StxobU fritoge« for at (olbe 
©orgeleiet af 3:omraeruj> utofter i @!aane — een ^ofjtnber meb 4 
@t)eiibe og ^{le — imob aarUgen paa (3ottor)> at logere 300 Z^x. 
^abre paa egen ^efoflning. Sta ben ^eriobe, bi egentligen (er 
om^anble, (ar ieg iffe optegnet mig(Sxempter (erpaa; men faabanne 
fmte« bog. 
») ^et falbe« fhtnbom »eiiefitebtib" og »eiaftthnh^ptn^t* (f. dx- 
9tp X)an Jfe 3»ag 6,305). 3»aaf!ee er bette fibfle bet famme, fotn bet »09 Itoiidetiøc Xoilølb, Øorgddft oø Økrflal 

iigicile ^rUttbelfe meb be fffbta af^anblebe Øfenftanbe oø 
nbøiorbc — ^tHib Sanbet angif — brn cflcnl^e Cafcø for 
Slo^olbet 

2)rr ^ar fortnobentltg fta be aOerorlbfie Siber paa^t>{(et 
Søuberneen 9or))lfgte(fe, fom fclioe 92øbt)enb(g^eb«ft'béb, at 
mobtage 9legenten, naax t^an maattt brage (gtennem Sanbet '^)» 
SRen bette umfbbelbare^ frte Dp^olb ^oé fe(t)e 93ønberne opff^rtt 
efter^aanben^ io 6eqt)emmere Op^olb^fleb Aongerne funbe finbe 
enten i^aa be fongeKge @(otte og ©aavbe^ fom Se^n^mænbene 
beboebe, eller ( Æ(obfl«berne» !I)et er berfor, fom b( t bet 
Soregaaenbe ^at)e bemcerfet^ at ber I hen ^cviott, t){ om^anble, 
fun ffnbcé faa Grempler paa at Aongen meb ftt 9ø(ge bfrecte 
ben^ttebe ©tøflcrfet fjoé Sønberne, og feto Sortøggclfen af 
|)offtnberne f)oå bféfe g(f^ fom t){ Ifge(ebeé aOercbe ffa^t 
berørt^ f benne ^en'obe ot)er til 3nbq\)artertng { Ætøbf}o?berne 
{mob en Setalmg til btøfeé 93orgere/ ber ubrebebeé af bet 
!Diilr(cté Sønber, fom jlulbe ^aw mobtaget |)of(Inberne ; 9?o^ 
get/ ber {øt)r{gt fanbfDn(tgt)tté maattc opføre ^ ba, fom 3Ran 
maa antage, kongen fra Jlaret 15T2 af gab |)offinberne fafle 
Srøaanebépenge { ®tebet for fr( Sto% bog enbnu ftctbncreforc!o«tmcnbe"rø'aaWt)ettrte'' (f-^r. ftpT>an^c 
5D?aø. 6, 306). TiHie, fom og 53e»æ»nctfen »a^aal^bøttbør«, føret 
igien Manien (en paa ^etegnelfen )øeb enMte ^pet og ^bfi(Cbet 
0. f. )>• »at iDcere (entagt unber Jabeburet"; og ber er i^el neppe 
noøen %t>M om at bette jtbfte Jar i ælbgamte 3:iber ftaaet i en eder 
anben gorbinbelfe meb @i«i!eriet; men i ben^ertobe, »i Jer bejanbic, 
ere Sporene ubenti^itjt if!e til at øtcnftnbe. 

») :S5en faofalbte 3SaIbemaré Sorbebog bar mange @por af benne 3tt* 
fhtution i bet 18bc Harjunbrebe ; men, ligefom bet fongelige ©iocfteri 
boé ©ønbeme enfelte @angc ftnbe^ mc^et tibligere berørt, faalebe« 
benbører bet^ ^eøpnbelfe upaatt>ii>tettgen i bc aHeratbfle $tber. 3 
ben notife ^iflorie fremtraber bette @i«fteri — forø og bele f^offirté 
3nbretning og VlaaU at Iet>e paa -^ tibtigere meb 2:pbeligbeb enb i 
be banfle beretninger. i^Møelide 9{ai^lb» eorøcfftit øg Mribrt 2>nt otti^ttb(ebe ^I^t IH ot mobtage Aongett, ^irr tititef 
i fjani @teb, ^aalaae 9øttb<rne i aUt SUgeM forfnrOfge ^v«^ 
srinbftrO* SSen ba|>ofFet (ffe aarhgm funb< tommt oBeftcbf 
^en { ganbet, og tife engang reg^lmcréffgeit (unbe forbrie 9ltU 
fnrne faatebeé^ at t et t)tf} JPrebéfob af Sar aøe be forffieU 
Uge @teber hlt^t 6eføgte^ Kgefom ber iffe ^eOer aMb t)ar Set^ 
lig^b tU paa anben SRaabe aOe @teber at benytte ©tefleriet 
in Datura til Æongené Sorbeel^)^ maatu ogfaa b(éfe Oom 
ficrnbtg^eber oKcrebe ttbKgt ^at)e bet>(rfet Seftrcrbelfer for at 
orbne Smgene faolebe^/ at en Kgeltgere Sforbeel for ftongen, 
forbunben mcb Stgeltgf^eb i $9rben for SSonberne^ nogeninnbe 
fanbe opnaaeé. bolgen ^eraf tar / at bet b(et) bCéfe i^aalagt 
cOor ttlflebet, at ertogge fiabtge afgifter for @(cej}er(et/ forfaa« 
bfbt font bette iffe biet) at o))f9tbe in natura« 

Sfortnben t)t gaae t)(bere^ paatrcenger jtg et ©pørgtmaai, 
\m bog — efter fjMb ^l forub maa tilfiaae — neppe t>fl 
fuirne beftoareé paa nogen ttlfirirfleKg SRaabe* Det er bette: 
om ogfaa al(e ^onber barjc unbergtone @(cef}er<eforp({gteIfen? 
M er bel t>tf}/ at ben finbeé ommeibt i Documenter for aUt 
%eté batoo^renbe ^robtnbfer; men, mebenj ieg i (SanceØieté O Ogfaa paa $ om ]^ o Cm. 3 et, ^oltttig^uué 3:oTdbag efter 9Kbfaf}e 
©ønbaø 1548 bateret ^ret) (2:eøn. 2 246—47) til ©ognemænbene i 
©t. f[nbreæ ©ogn, jtgeé, at Hermann, Sotlen, be Spbflfe^ SefaUngd* 
ntanb paa S5orn|otm (benne S)e »ar bengang pantfat tit ?9be!!erne) 
Jabbe titi!re»et jtonøen en ©eretning, font benne nu fenbet Øogne* 
ntænbene, angaaenbe bered @i(efierie og Sef^crrtnc). jDet paalægged 
bcm nu at giennemgaae benne S5cretning, og, bbid ben er rigtig, 
giøre og git)e font af gammel Jib 5 men »i(55otien bef^cere bem meb 
frøere, »it kongen ^iælpe bcm faa meget fom ret er. — SWan erinbre 
ogfaa ^nub ben $)eUiged ®i(ef)erie (od Slob-^git paa IBom^oIm. 

*) 3 ©e^eime-llr^itjet ftnbe« en 0»critgt ober bet »Obertob- (D»erf!ub) 
fom tilforn kongen i 1550 af |>and?e(n i 39aanb; beriblanbt finbed 
ogfac ©iæjlerie&cfte af ©fanberborg, SDrotningborg og flere 8eJ«. 
2>et f^ele anføred til 2rø24 ^ofmanbd^efte og 448 3«««^«?^ 1 04 Itottødiøe 9lat^(b, fRcx^tWx ^ ØtorflerL iprotocoKer ^v ffff bmne Vytte iiMnt fer flere fnftnfce Søtu 
berfleber, l^^W ffor))ttgteIfer ojjregne* { be 93rew, tn. »., bet 
angaae bem^ er flntaUtt af be @feber, fem emtale^/ ubett ol 
benne ^ligi er anført fer bm, enbnu langt flerre. 3eg taler 
^ fffe faameget em faabanne Sret^e, ^eeri be enfrlte 93øn« 
berfleberé 3er))(fgte(fer enten flet itfe ere ncrnite^ eUer ^ber 
nfgifteme eder Serberne Ittt ftrengt ere f)}edficerebe eg fetu 
brebe fra ll^inanben; ^bab nat)nl(gen be ftbffe angaaer/ funbe 
JBKan ferubfortte/ at ®tof}er{et allerebe tibligere ffca^ic MxH 
feranbret Hl en flabfg Slfgfft i 91aturalfer eg ^enge^ fem inb^ 
befattebef i be norbnte Deanta; flfenbt egfaa bette maatte 
f^neé bef^nberllgt^ ba SRan beg faa efte bcb 9}ønbergaarbe^ 
ber propflerebe ©tøflerC enbeg fffun ( afgffter, jtabcr btffe 
ftbfte ubtr^ffeltgen betegnebe fem @ ( or f t e r ( e i* 91 f g { f t eeb @{ben 
af be mange anbre ferfffelKge @(agé aarlig @f9(b, faafem 
8anbg(Ibe/ Sirbefbépenge/ Sebing m. b. 9Ken bet maa enb^ 
t)(bere bem<rrfeé^ at SRan ffVPV^å^f Mat flere ^enbergaarbe 
af famme @egn eKer 9S9 mtb bere^ fpecfeOe 9er))ltgtelfer ere 
epregnebe < eet eg famme 2)ecument^ feer teb negle anført 
®{cri}er(e/ beb anbre bertmeb (ffe* Ofte merler bette faalebeø^ 
at anan nopfien nøbeé tt( at antast, at be @teber/ toeb f^Utt 
©lorPerfet tffe er ncrbnt, b(rfeHg iffe ^eKer ^at)e bopret unberi* 
!a{}ebe benne S|yrbe* Ogfaa finbcé ber i ® e^etme ^ SIr(l^{t>er 
flere ^ovit^ eKer 9iegn|?abébøger , {fcrr fer fpenffe $>erreber^ 
fra ben førfJe 2)eel af bet I6be Slar^nnbrebe, i f^^ilU ®iæ^ 
Unit (ffe emtaké fer aKe be Sønber fe(b { een eg famme 
S3pe^ fem feeé at ^abe fearet Sanbgdbe eg anben faaban 
939rbe« 93e( (eb bet ffg enbnu ftge^ at faabanne @teber muli« 
gen allerebe f fternere %iitx bare Ue^ont fritagne fer benne 
9er^ngtc(fe; men SRcrngben af be Sønberfleber^ ( |)enfeenbe 
til ^etlfe ^iin Saué^eb møber oi, ifopr i (SanceUCe^^reteceOerne, 
er alt fer fler til at bet fan anfee^ rimeKgt^ at flfge 3ritage{fer, Aesfietiøe 9laC|^, f6øx%Mn øø WcfM. (fr bo^ aicftr ftttttn 9aM fiiiAet Cf* fbm Itobtogcffrr, fWke 
Mrre Sfarfog ta Ubdobclfnt ; %foiit tin fattme DnflMl^ 
^ giør bet ufanbf^nltgt^ at benne 9eth(iaam af ØteØeii«i 
^øt^^rigtdfm oftib (Tnlbe t)(ete fleet af ^øigrefrnnelfe* ^oa ben 
OBben @fbe fpnel tntot notnrl^ere, enb at ben ^ ont^b« 
Me ^Kgt fra førfi af ^ar |)aa^'(et alle ^ønber, ti titiA 
ettb ilfe let t^orre mael%t øi ubtomfe en fylbefigfoeenbe (Sntnb 
ta at ^{ti 9yrbe ^Vbc bcere falben paa faa mange ffnfdte^ 
05 iffe t>aa 9SeO* ^u« ^ tet !X)oc«nient/ en 3)om af 15S1<)^ 
^t ieg feet en ^o^anb ftemfot imt ot es V9nU$mA 
fMbt \>dnre fri fot ®(#iri/ og en ®ronb berttt anfJMrt 3 
benne @ag ^oiube 9lbbeben i tJib^vIHofiet affotbect en SHøM 
emA, fbm l^aebe paa Stlo^tttti (Skbi i f>al«, Stefieri; 09 
ba benne t to Har iffe ^a\)be bidet ybe bette^ ^abbe tlbMeii 
nbbiifl ^nt og labet 1^ ftxerge Colb ober beb eanbemamb* 
Stabe @meb (lagebe nn ober ben fjcim til^febe Uret^ 09 
onforte i benne |>enfeenbe/ at ben ®Mtb, ffou beboebe^ 9U 
talte 9be ©icrfieri, ^t ^an fremlagbe et ZingéMbne fcr> ol 
Stangen paa ®aarbene paa pM tfl^rteiSeboeme^ fM ot 
be funbe far%e bent m foetn be IjKiibe/ fnn at be førpt fhtlbe 
tift^be |>nébonbin bmt ; l^)>or^ l^an bog ttlflob/ at ^an i 
f9b !lar ^at^be fbaret Øice^eri, og fnn i be tbenbe flbfk Mat 
mblAbt bette* iDontmen gif |ant iniob;^ ulien uben ot bol 
f\)beKgt af !£)oni(rebet Ian f¥tønneø, af |ibiffen ®rMb Gagen 
f3 bette Ubfalb; benne (^nnb fnnbe toiblertib fWert (Re 
føge< i ben nb^o^bcbe Onijkenbig^eb/ at ^n t f)W tiar ^obbe ^y^Sm^ Scrtitfm 9m «dfcia, i !^<mmai^^ Od^lmrged 'ftu^tbMce ^irfid 
$eb, aben ^e^ 2ben ^att @. 97, at®i<rfieti erenttbdifttf^oft — 
)>aa (and 2:ib, i a^ibien af bet 17be ^ar^unbreber t>ar bet oi^eralt 
Mebet en f^igift — fem gbed af fafi en^ber ®aarb i ^Danmorf. 

^ 2)ttt et ii|^ i JDottØe aHo^. ifie i93tnb €f. 204--5« irønjellif Sal|il^# «øT|<M«r K 9Mk«i »bet ®te(lfvt/ l^ifod KM ioHt btf ttM I« anlirQ &^\ 
iittiN INM tiofnt tilØv^fffliA 9orf)^«rl^iH)L for ^ahI/, otSyø^j 
»ingcti Dor f)cmå t$tn* 

3(g feer mfg faalebci ffle i @tanb tU at jbcftmti bet ^ 
•^raflrbe eyørsAttaal« Stm faannøet » t)Hi^ dt @to{}<rie^| 
M «< t>«rr ptdtf^txti^ ^ele 9ii^ o^m*/ af nmttgfdlMgc 6øim» 
tKrØrtir/ eø at bcr rr megen @aat)foB{{g|eb for al et flcvi 
fintal, for ^Ifc benne ^H^øt (ffe er nMut, boø f^ur |^b^ 
&<cf^ tå JTottgen« 39»r%t tnv bet We alene ScfRerc mber 
JiMen/ men ogfoa meget ^9)>^gt iorbegnr ^pnitx^. fom 9^« 
)»Ugte(fen t^aa^ittte; Ij^vovimob Ubclen^ Sonber aHene funbe g^ 
fM af betté eget ^erflab. ^rembieled f nbetf Hk blot @a<ir^« 
mf n i^faa minbre ffknbonnne^ fMfom ^cllhber^ ia mbf^s 
eoMttf^'X forviigrebe. tt( ^iørRevi* 

4Sønbertieg &fo^ii vegttebe^ ubentbM opvinbel^en, Ifg^ 
fm t!< ]^åt>e ^et bet wb Sel^^a^nbene og Aitfbfi^bet&e^ f ^ 
llilallet af 9t«tter, i ^(ffe kongen og^néSoU fTglbe ^ 
btf ; men te SOtening^n flfi^ fnnbe ^cntf at m enfelt SJionba 
fMU, fom S8f«ibet mi 9ieb Sci^mmbene og J(t>Wiarbf rni> 
nmbtftgr itongen og |ele .^« 3o(gf>. ma«tfte brt «NR»e b^emt^ 
|t>or flor Slnbeet ^an^ @teb IjKibbe att^b^. i bet eøer be 9lat^ 
^ ber pM^HH.Ut ^t ^iftxkt, fft^xtil ^an i beiHie{>entf 
fwnbe.^nle/ l^^et nb^Mtit>f ( %Im{nbeli^eb ^r t)enret.«t 
pm(b cflkr iiixf^, !X}et ^bber foalebe« f ben t>HifQt ftn 
l&t4> fom t^ nøltøeii ^ omtalt^ J)cb ^iéfenbrtg %{r| ,^tar<» 
^eci 49i m^m; beregnet ^ber ^m i>cii f«« ]» $x(fie.- O S ^ Wf* twwfettg Ot>erfl6t fra 1674 ouer affe ?e>tt«itrt (Jwbtægfer 
i ^U 9iigetr omtale^ et BUh i @taane «ct (i^abe^mte^ f^tmdUefbtiitg 
I^a^«. X)eiine Ot^erfiøt, bnubøiør^t|^Soltol)m^^nbe^{@c|ieime« 
l^i^et; toi t>iØe øffe i bit golgenbe paoberaal^e ben. 

^) f9an fan (ermeb i^nf»xt ^b ber i Salbtmar« ^ib^os fotefom« 
mer I9eb ^ere $)erreber om serviciom noctium. . Stmena^i %afMf eorgiMcr øe Chrtfri. 87 

#M<» ^ »atatifølM« 9fe fbvffaiiid^ at M n^toMttle 9W 
flWbf ^Ibc AoQøftt eg ^ f^ 99l$e, font moaite nbgbvf 
Umgf mm ent 12 Slant tU ^^ i bet anfvite Hntol Hmø 
ttt, mtn ithm at bnt l|fefe ®{aHled<>8orpBgtcIfe for Sirllrt 
Mlot> { at ^(be 546 ^erfoner mtb $)ff!e ces 9lat, htt Mre 
% mt at fomtfige bttfe 646 portioner, om {eg faa tør falbe 
bm, tlt»c at prcrfiere famlebe paa eengang^ eller forbeefte paa 
ffere !£)øgtt/ tnaaffee enbog til forflteOfge Stber« !DettcOaatu 
tvtt ^wt nu {giea forbeelt paa be enfelte Sonberflcber^ ^9p^ 
pige«, OQ i 3[iif}{ntttotteii< tibU^ttt ^ertober fonoobentHg altib^ 
rf^ |>e9eaiit(d(et^ ^iliet, ba ber ifcrr VHir Sole om Sttbttft^t^ 
orbetitl^t){{ø maotte falbe fammen meb ^erfottemeé fintat 
Saalcbjcé er bet i ^xt»tm fra bett gribbe, ^i f^ 
om^onH^^ ^9Ppidtn onfort ub be forfKeS^ Søttber#eber^ 
^Mrmonge |>e^e^ be {!ttlbe ^oli)e i StefleriO* Sien f/øøb 
bet mi fra førft af ^ar j^efiemt @torreIfen af @iftf}eriet fct 
ffmt 3>{fir{ct/ ^\)ert 'f)erreb*) o. f. t)v og ^Mb ber ^ar Mret 
Stormen for ^er cnfelt @aavbé llnbeei i £)iflricte» $>9lb^ 
^ører tfi Unbetf^etfer angaaenbe Sib^mm^ ber twct for# 
jtmnbne Urnge for bea ^eriobe^ ^ be^ble. Ogfoa flgeg bet ^) 3 et S5re» af 1558 (Sfleg. 6, 422) omtaleé i>eb en ©onbeøaarb #h) 
©icrflerier om Slatet mcb 8 ^arle og ingen f>efte, et om @om* 
nieren/ og et om åSinteten.' 3 et anbet af Idl5(@u^me@amlin8er 
2 8b. 2 {>. @. 65) |i»omb ^irfetd og Seftetborg« @ogn Hi 
e«% ^ib ^tageé fot bered ®t(eRcrt, imob at be fhitbe gi)>e 8 løbige 
3ft9xff Itged og/ at be 9utbe ^otbe ^mbebdmonben paa Chtgciborg 
aatligen om S^interen een 9lat meb 6 ^eiie og ^asle, og om @om«' 
nieren meb 8 StaxU uben f)efte. 3eY)nf^ ogfoa |bab ber til b(tt>e 
onfort temgere ^en i bet gøtgenbe. @% en Opf^lbelfe af @ia|leri' 
pigten in natora, ttben at bet t>at berebneSoIf, berflntbe mobtaged, 
^ imiblertib tneret {{elben. 

^ 3 Solbemard Sorbebog n<e«nee foolebeé fnart 4, fnart et minbre 
antal ftoi^olb for be ^m^tt, t^eb JtJitle benne yiigt bet finbed 
omtalt. 

5« ^ I 08 ilofidelide 9tot(øf^, fRcxoMn og Oiftffal 

nu øg ba obtryffeliøcn ( U bib^ereitbe ISxtøt, øt SNo^i^rirt 
fpr bfnne eScr ^«n ©aarb toar^ iKn fhilbe t^m^ .lem fra 
SirtIM Sib"^ ftnnbom ,fom fra JTong i>an^6 Sfb/ Wnt IfflCo 
fom bet i ø))r%t er fanbfpnHgt^ al ©tofledet for be enfelte 
®aarbe < bet SSftfentKge ^ar t)onret normeret efter ben øi»r%e 
®l9lb, be bare fatte for^ faalebeé ftge< ubtr^llelfgen { et Srei> 
goDanb af 21 Slug* 15560: at^ ba Sonberne beHagebc fig 
ot)er at be pla^ciei meb ufopbtoanKgt ©tc^erf mere rnb te 
fra Slrflbiftib ^abbe b(rret ))I{gtige td^ ffa'oit Stenum meb' 
9l{géraabet beflemt^ at ty^ct 93onbe {!u(be til ®(af}er(, ^olbe 
2 ^eiie for ^ert^unb @f9(b^), fom gif af f^ani ®aaxh^ Jbet 
tionre f^ J?ornf{D(b/ (SmorfFptb^ ^enge eOer anbet^ fom er 
regnet for ret ganbgdbe/ ^tntbtertib tflfeieé ber bog, at^ ff^M 
93onben iffe "oil ^olbe ®tofler( — formobentltg efter ben n^d^ 
noonte 92orm — .ff ulbe ^on ffa'o^ bet 'i Se^némanbené SSiiAr^ 
(nbM Si meb ))ort elfFeKge !I)anmarfé Sttge^ 9taab giøre ea 
anben @f{f ber))aa/ !Dett« ftbfiie \)a t)el ftge, at ^({n Sefloiu 
mel^e lun fhilbe betragtet fom interimfjltf?; 3eg t^eeb imibfer« 
tfb iffe^ at nogen anben fenere biet) tagem 3 ^^ ^^^ <^f 
1557«) ffge« leiHg^ebéo«« , (^ «ongen — tibHgere — ^be 1) Sfleft 6, 252—53. 

«) 2« aorJig«fgift ( 9latutatwr, fRUQ, ^p^ f>at)refaa»elf0ttt ffiibet nrt>iieerei 
bc^, efter DtøfeSUeøter, til en ibeeU@fj>Ib^ fom er bet fenere ir^artfwn*. 
SSeb 9uttb forjlobe« et {jcrnjle anbet og langt ftøtre Wlaat enb be^ 
fom nit betegnet t>eb bette^abn. (Saiæft ubgiorbe— i bet mtnbfle 
f nogie ©ele af £anbet — i SRng 30, f ©|^ 36 og i ?>abre 60 a^r.; 
en S<eft »or 12 ^unb Ot ?unb SRug altfaa 20 ©fj^r., ©^ 24 ei>)., 
f>aorc 40); en S)rtug ubgiorbe ^\ af en ^fl, etter et Jalot fJitnb. 
««Pene etorretfe bar imibtcrtib, fom att berørt, forfRettig i bet 
m(nbile ( abffimge 2)ete af Sanbet; men Jer ffat jeg iffe gaae bfbere 

' . ittb .^Hia benne ,3»aterie; jleg Jar fan »iUet gtbe et gonfle toft ^Segrrb 
Ofli betl omt^anbleb^, oé nn fremmebe ^enimtelfe« å^etpbotng. 

^) ^egnetfer 5, 159-60, tffftt Utt&Ht, bfr fFul^ l^olbfé ot)er ^cb®{crilanb, at trr af ^m 
$tii» @f9lb fbtibé s(t>e« 2 |)efie^®{(rfler<e; maafffe tee l^cr 
et føret ta ben i 9ret>et af 1556 omtaUe Sefiemmelfe, fem 
^Ubeå ftnti at fyiu ^cntt mett alminbe% Vlm ntenttfol 
^ ben ^og fnn en Sorn^elfe af ^t)ab 9Ian aKerebe forces 
ffoAit antaget Seb en 2)cm af 15460 i en (Sag (mellem 
ibttei^ ^axipe fom ^rotfl t)eb @ct. Sanrentii 6af)ite( i Stoté^ 
8&e og Sopitleté S3ønber ( @fulbcføt> og QcAp, ongoaenbe 
Stømlfen af bet @l(tHcti, biéfe ^aobe at yU, fltnhta for 
9ttt, ol Sonberne f?n(be af ^t)eit ^unb @(9lb aarKgen bitre 
^Sgt%e at ^olbc bered |>er{?ab een 9lati Øiorflerie meb to 
pt^t og Æarle; og )»aaberaa]&eø i benne IX)om^ ^b ber oel 
et at mcnrfe^ en ttbKgere af Stvng ^ani affagt 2)om af 
famme ^i^^^I^^* ^< bemcerfe enbnn ittnn, l^bab ber efter 
tet %9danforte er begribeligt^ at {tntaSet af be »$>ef}e*, fom 
jutbeé anfat i @toflertet for fiønberfleberne/ er ^o(fl forfKel^ 
ligt. 2)er forefommer faalebeé inbtil 12^ famt 24^ 26 og 30 
$)e{}eg{(ef}er{e ; ^bor be ftbfianforte Slntol ffnbed, ^ar bet bog 
maaflee bonret fiorre @aarbe enb be egenlige ^onberfhber; 
fftbbaniigfl bar bet A 6 eOer 12« 

Sorinben ti fortabe Sremfiiilingen af Sonbemeé ^Itgt, 
in natura at beeltage f Slat^olbene, maae bi mebbele^ ^bab o< 
i bet Soregaaenbe ^be nbfat til benne Slfbeling af bor Stf^ 
^fOttUii^/ angaaenbe Ubfenbelfen af Ston^tni |>efte og Ooer^ 
tragelfen af ®i(eflerie^9tetten tH Se^ndmonben^ rø. m. 

|)babførfl Ontfenbelfen af j^ongend |>efle angaaer^ ba fleete 
benne ofte i Sorbtobelfe meb $)ofj(nberneé Xog^ faalebed cd faa^ 
bd bidfe fom ^ine meb tii^orenbe Solf fenbted igiennem en O 3 Sl^^erttp« ^iftoril!e jiatiftiffe efitbrina o. f, t>. iftc ©• @. 374—75. 
«) Om 2tof<ettelfcn af @t<efteti.afaiften i fflaturatter dJct ^enfle, »it 
(omgere ^en bttt^e ^ate. 70 Jtotødiee KalMb# eorgdfiar eø Øft^tn; 

!X>(cI af 8mAft fi^tr paa ttoøcnZit at ^arggcf ( Smiøelekr; 
tnm tmbrrtfben frnbteé te loifitUgt ^t tmb S^Øetif otetfw 
eao»ti ftongcn fom ^Drotttifngen maatte tfUt Un Sibd ^ff ^oM 
et iffe ringe fintal ^e(le i Srisø; mm itaav bet t)air at fenåb^,^ 
ai aSan )^aa lomgm Zib iff c ^tbe Snig for bm, føgte SRott 
at mtbgaae Sefoflnfogen 09 UldHg^ebca meb at føre bet Sw^ 
ttøbne fommen tt( tern og bet til^ørenbe 9o(f/ bervA at SRati 
^ebe bnn nb i Se^ncne for at o^gtofle enbed af Smberø<< 
&icé^ttt SorbeKngctt af ^f}me {leete ba Kgefrem ot)ereeiifr 
llemntenbe meb bet Ot^nanførte/ og meb |>enf9it tff Solfeae 
ftnbeø { bet o)>enfor ommelbte !8reD 24 Slug« 1566 ubtv^nSev 
Sgen beflemt^ åt Sønberne {Re {(nibe l^olbe flere SoØ »eiA 
fbm rfber |)eflene.* Si funne ogfaa ^er bento^rfe et anbet> 
ligelebetf i bet 9oregaaenbe nwnt«^S3ret) af 5 flug. 1569 for 
9la)»en«borg Se^n (©ientagelfe af et(r(bre^al532)^ ber^ efM 
fbte Orb^ bog i flørre SQminbeligffeb angaaer et^ert &la^Ml; 
bet beflemmer^ at ingen af Jtronené Sønber {hiSe { noget 
®ici^tti befocereé meb flM |>ef}e enb be af !lrilb<tib yleie at 
|oIbe^ og ei ^eOer meb flere ftarle eder 9oII enb |>ef}eneé 
Stntal/ nben een @talbbreng« Om bttfe 3oIf< Sractement fisM 
en eefiemmelfe i etS3ret) af 1547 tfl 93ønberne i SJog^erreb *) ; 
berefter ^obbe ^ber Sonbe^ fom f!ulbe ^o(be 12 ^i(tt til &i^ 
fleri^ at nnber^olbe Solfene/ ber fulgte meb ^pt^t, tneb 
Øetalie ta to SRooItiber^ nemlig til ^oert SSaaltib eet Qob ^1^ 
mab/ fom 12 Aarle funbe Ufje\)z tU et SHooIttb/ tre fetfle 
Setter og et 3ab @teg; fom funbe rarlfe til bem aUe^ og enbe^ 
lig en Sønbe £)l til begge SKaaltiber* 3)c^ben ^be ber 
leoered 12 ®tpv. ^a\>ve, 12 j(n{|))>er ^0^ 24 -^atireficem *) 3leg. 6, 300. ©aatjfbt 3)?an af UbtryTtet i 8ret>et fan ffutte, er bn 
hm t«nft ^>aa flmplere ^Jerfoner, (f!e paa f)ofi!nber; men efter »e* 
{iemmelfemc t bette 9rei» fan man formobe, (t>orIcbee jtof^emcé 
^ractemetit M ^enbeme (ar maattet t^im beøaffent JMidiiiBe 9$m^, ecnrø^Mr n MNtak 7t 

ffa( fi^i^m bfi^pfbe, 99 Mo«i <«lttt C^id^ |fCi» Air ||#itf 
SoiT OMt ^fe iQfia rifer og ^n t)8 brN 9iarf}a^ (ftit ^ 
JNfinse ^e« »^ onDnt Uti^r^olbttteflr* Oi fium ødHm 
09k, at M foai^I i HOftOptbuhiitu af ISST f(»m i 9lm^ 
ferne af 1«^ 09 IMS fmt i flere 49rmi) et fmUt fotMø 
hmt ubhvtHUQttL at tifHtvbt^, at Sønbertte ittt fMbe Mif 
mble ^ at fl#6e fretmnr^ Øl eBer ^rWe ttt @{«fletiente* IBett 
ttiifigeit. er ^er^eb tmU paa famtV^t @(Aa# @tefiei<er/ e$ 
de |>aa ao^tt etdell Slrt af >ffit. 

4^ ^e ogfaa anført^ at Dgfoa Se^n^maptea mi eg fea 
to^tiebe @t^er{et in imtuni ffoé fft !&(flr{ctø Sønber* Deb el 
«rrt) af i %ra la56>) ^ %(»er t @{ ee(, fom tHir Me^ll 
Sttb 9ø))(iitg Se^st og m enbDibeve jerl^ølbt aSefaling øt>er iNnW 
øg UIt»6oig l^erreber, t^oofoggc« bet ^m at g(øre KegnPM 
for alt ®i(eftti£kt, fookbeé at bet b« Jføttgett t<lgøbe; aiea 
ber^ tmbtoge« SO $^e^ ^m ^aa ffulbe beffo^ frtt at 
gifirfie ^a^ naor ^ ^abbe Soget at iibrelte |>aa Jlfoogeotf 
Cegse i ^erreberne;. alt Ifgefom MkH 3uel før|en ^abbe ff<M» 
Seb et ee^<6ret> af 1$49 for iStd Arobbe yaa tSimbeno^'O/ 
tSflobeé ^m etibog,966 |)ei}e^ariterj/ og i et anbet af IMS 
for Otto ^ummeb^e^) fpe^ tltttaSet af bet ffom obfriabte « 
|)ei}ei^(r#arienbog at Ifa'øt ^9ntt 800^). 9{aar, font l^bf P^^ ^) «ofob Slitj^cré famtjuribifle ©frifter 3, 443; 9lofent>wdeé Ubfi. af 
3leceéfcme @. 233 og 275. ?e&nébre» 22 SWal 1557 (3flea. G, 362 
—65), 09 bet fwiKTOntelBte^ af 24 SOtg. 1556. 

3) ^eg. 6, 414. 

3) 3lea. 5, 86—88. 
*) Sleg, 6, 359—60. 

*) 3bfr. Ofi »etibe 53tc*e af 1541 forfJebetiibb^fett |>aa flar^itt^aarb 
eg for 3a£0b {mtbeoberg tKui Ste^bi^^oioeb m. t^. (9{ed- ^^ 335 og 

»73.) 79 H^ndlOde 1lal|^, Søtø^fiar ^ Wtlitl . 

MT Sfforltrt/ ee^tttatdiibeii (ti SØfagti 9« ett Mi (Dnoiot' 
2)efl af ec^ttrM sDilfe 3nbf»tti(lev^ og tctftlmAt af ®tofihrder, — 
fMrt |KiI))Mm fnavt en £f ebMed — nmotte |an, ^W Otoflrrir« 
f^Tfffirr Ae« in natura^ Mvi toretttget tO at Im^tte fltt Ibsbfil 
beraf ))aa famme VlaaU] mm Mt Ut beftcmt MI ttfgift^ IB 
ffan fin 3>ef( i be !Penge^ ben ^>mct m. t>./ fom 9Wb€^ i 
eieMl før @((ef)er(ef« 911 Sel^nømanben l^at)be Hnbed { ®i» 
feriet fonibfaplteé ogfaa i et Sret) af 12 9{ot>br. l9$8>> mi 
(Betieniene paa Qarb^erg @lvt, ^t)or bet frgei: ^9?aar 8^tt*> 
ntanben eller Sogberne ere tflfiebe paa &9tut meb ittti 
f>ef}e, Ihile be fobrei af @(otiet/ eg nmv U cte vibe 
i Segnet og g{«f}e ^of Sønbeme^ ffnSe be (Re fobreø (o: 
8obe? beregneé;) paa &cUtt pM be ^efie^ font itU ere bet 
MHtebe/ ffnbeiig fan aSon ineb |>enf9n t(I benne aRalcrie 
iemcerfe en9ct)flling afi54T^^ ^t»ort)eb bet biet) tOIabt nogle 
(Brebve l^asfen at i^fyctbc et $ar SJenbergoarbe { 4(oIbtog# 
^u( 6e|n bereé iMtli^ blanbt anbet meb ben d^Ug^lfCf 
at ^olbe Se^tt^manben meb ^an^ dott og ^fie een 9tat om 
Sfaret tfl 0( og SXab^ famt ^9, |Ki\)re og @treefober tå 
$)eflene. — 3 Sovbinbelfe ^ermeb fan bet i ebrfgt erinbreé, at 
SRan ftunbom/ (fo^r i ^ocnmenter^ ber bebfonune @faase og 
be onbre nuMrenbe foenffe ^robtobfer ^ trorffer paa UbttpU 
lekie: ^erre^ og9ogeb^@{o?fteri/ fom^inanbenmobfafte'); 
maajlee ber fnarefl t)eb bet forfle Ubtt^f i celbre £{ber ^ar 
^wcti meent bet ©tofleri/ fom foarebe« tf( Ston^cn eBer C^rfe^ 

») Xecjnetfer 5, 425-27, 
«) 3le9. 5, 26. 

^ 3«0Qle flaanjle 55ret)e forefomme IBeno^nelferneirSoermarfF'CStæ^ 
fteti- OduffticelbetsSiæfteri« JtJoraf bet ftbfle oabcn^art par fin 
Oprinbetfc fra ^rfebtft>cn« Xibcr. J^fc. ©anflle SWag. 6, 360. ^@(«(* 
feren« ®i«fleri* )(Kia f^etflnøborø omtated i et ©re^) af 1528 for ©^nge 

' f)erreb C9leø. ^ 280-^90); bette flWbe \>m fom i^E^fiion ben gør* 
fieø Od jtong f)anfe« 2;ib. Jbodefiøe Koi^lb, 8eY#Mer eø 9lc|tol 78 

ifM^tf 4irf pttitolr^ S(^tiétia»bnitf Unttvfolfenlr/ 99 tevttfaoM 
SfotfføgbrnOf osfoa fiunbom ^t>te ^{)itl i ®te(lcrict/^ fine« 
|i8c SetiMtiftfeir kog We at pca\t paaffwm Pi^néamkiUf 
ba ttotmUg Umt ntppt bln tøiit ,|)errr« 

Cgfim fctt faofalbte3orgeri^(crftrr( Mfon ^r at omtale. 
2)<t fanbt @tcb i ^ere ffgne af dH^tt, 09 tnoafl^e omoft, f 
M wfobfte ^t)or Nt Mr Wnii^b forjagt; men Mragteftet 
Mbrdtt fMi noget n9t^ ber t>av Sønberne |>aa(agt^ og ^rfor 
te teéoatfoø nnbert^n fåex ^togne* 3 et 9rn> af s !X)ec; 
l$X4^ ti( 3ené Jtoo^^^ fom bengang ^ax ge^ntmanb paa 
Sifetorg, fige^ t (Sic., at 99Miberne i Kiefelenge ffcffdbt f^ioø 
«enU ^ ta j^ottgen angaaenbe bet Serget #®iarØer{/ fom be 
9b^e^ og foi ^et Aongen ^at>be fritaget llnbre af ^an< 
Unbeifaatter^ baabe bev ( iti)ntt og anbenflebl/ og efteegM 
kongen betfor nu ogfaa icm bemclbte @(ce(}et<* 3 et ottbel 
af 7 9ebt. 1^75^) bemcrtfe^^ at 99ønbetne { @raabeiborg 
^n loiHgen tfa'oU Haget ooet^ at bet nogen %ib i 3ott)e(en 
t»ar paalait bm, noget 3ceger^®tof}er{^339g/ foruben bet tette 
®io^tti, fom be ^abbe gioct af SlrOb^tib; bette Spaateg funbe 
te (tU o\»etfbmme og begfette ffg betoatfag fotflaanebe berfon 
kongen tiSob nu^ at bemelbte 3;ceger^®{(e{}erf»93pg maatte O ©ee Manbt anbct bet forben næt>ntc ©rctt af Vi 9lo». 1558. 3 55res 
S)et af 1569 for Stat^enébor^Se^ tated og omSlritf^tis^iDefteri; 
nottt @toWf!ri»cren brog ub i Sejnet og mbfr«»ebe Sleflancer, ffulbe 
(an !un txpre fetJ> anben, og if!un ^olbe« af bem, fom reftcrebevttieb 
Sanbgilbe. Dgfaa {)eTrebéfogben nob {lunbom, men ubentiøi)>t i^berft 
jielbent, SCnbeel i ©icpjleriet. 

^ SVbflfe Xegnelfer 1, 161; anbre af 22 !D?art« 1573 og I63an.i^75 

(Sv^fte a«eg. 1/ 95 og 3^b. ^egn. 1, 173). 
*) 3. «eg. 1, a03-4; bet ftaaet i gorbinbetfe web bet af I6 3an. f. a. 9g ^oxfiHr fe€tf ttu gMC< Wciit, UabetUttu for Amtiønr omlttlt 
•3«8cr^|!Kfh'®tefirrC; cit(el% mobec ogfaa M&ott b€tt 9B€* 
flrmmelfe, at t)ebfommenbe 9}onbe flulbe gibe at Xtnbe SV 
•ta-SogtiagrO eBarl(U|>ofia8r«)\ 3 8ørWiibdf« ^crmeb 
flaaer 8or))(<grrIfm t{( at fobe f>unbenr i itpgen Stt« 3 Se^ttl^ 
ttbttiitøeit af 155T figc«^ at .^ngnt ffal ^ci flere 9qI^ |>cfl)r.eSrr 
|>ttnbe iil&Ui^&tti, tnb fotik br t)are Rigtige; be fiitwt UlM 
frvF fcrefoMme i fUtc itffoibxt^ af fomme tlar^ fonfebcd f 
ff for ftodgcit9 @f<rnf 9IieI(( lUfOaab pM 61^; og i M 
eftcre ncmitt t3tct> af 1^69 for 9k))(nMorg ajmtber M«M^ 
at b{«fe ffr< fTiiKr l^oibe flm^va^l&lcf^trl otb cf^aStN^ 
brr øg 2 JFobbcl Støbere* Qeb. abfMl^ge CøiAerøeber tuøwcé 
e«bei% i tt ®fiobe af 1560«) .eSee en ^laib at fobe'O« <) Ho^elagt formobenitlø j^kpiagi C3i»fr. bet (»bfle Orb. b^ge i 
SXoSbe^é b. !Diat Sex- p- 44.) 

«) a?^aaeffiftebret> af 1580 (3, Sfleg. 3, 69-81), 09 et anbet 55r«> af 
. 1527i !Re{j. 2, 62; fofx. 03 Jet i bet gøløenbe. — Søbrifit fan "SHan 
00, web ^nfi^tt tU 3«set*@fcefter( farøt |>erres og ^eb'@i«flerfr 
tanmeiOtøiie %rcnt Setntfeit 2 9. 2 f^. e. 98 ff.; men I9eøre^tttc 
lærer Tlan iffe beraf bebre at fienbe. (Snbelig !an bet ^r bemønrfe^ 
at bet ( ©reb bat. ^tnbborflob 20 3un( 1587 (eicrfl. Segn. 16, 199 
—200) Hl ®ert iRan^ob paa ^ronbor^ anføre^, ai £oitgm (oiøbe tit 
ben forejlaaenbc ^a^t i ^^Uanb taget en f)ob ©aab^manb (SWatrofer) 
»»et> |!øf 03 at 9lanti)b, — ba bet »ar ftmtøbent at Jolbe i»SRegi» 
mente« ober bent — flfulbe fenbe »Staubitcn« (^rofodfen) cbtr til 
Karjutté; Jan fhttbe bære tttftebe meben^ 3«Qten ftob paa, 03 flfulbe 
Slanftob øibe ^am be fpanffe japper (3?Jantler) meb. SRanfob fhttb^ 
ffaffe bemetbte (Etanbit meb be np^næbnte ©traffe^^tebifaber en ?ofl* 
SSogn. 

«) 9leø 7, 10 ff. 

*) (Snbnu Jenbcb 150 Har berefter — oø maolfee ffncte — fanbt benne 
W^ @teb. 3 diefcr. 22 9{ob. 1692 til 8tofWbe, Stinafieb og 6om tMierffse 5lat|ef^, 9^tøUki eø iBMM* 75 

rgfoa ^er temor^^ at ferr f iM firre @)por td ol Øtofkiiit 
in Batura tt tnrcrøfrrttengaitø mnSomsiiam og femwg om 
^SbsUrm* Ser orc foottbr^ flere SreueOf ^ri ter fofcfo» 
mer Skde Mt 2 ®(ff(Ier{er t)eb Sønbergaarbe/ ed f ^ $f 
b»fe HardiOer; og i et aRage{|{ftei6rei> «f 16 ttort« 1589^ 
^be< \>eb flere af te ter nmnte CoHtergaorte^ fbm Aonget 
a^crtfbebe^ btM @ommer# tee(4 ebtter^Øto^erl; iHit astce 
er @oiiiinet^teiler{ motfot |>e^e^i<r#erL fHaca VHan fa» 
meisfignev tetle fitfle meb tet ofilere nwnU 93rei> frr SMeti 
09 SBefierfiDtg e#nter/ ^t)orefier tféfe øm Sinterett fhåbt 
^olte ^el^ttAnanten met 6 fiefie^ men cm 6ommerett mottage 
t^ mA s XavU vbm pt^t: ^ftui tet noget tlmtUQt, ot 
VkBAtt^^@ioi^tt atib f^at Mret |>efle^®^(r(leri, tet om @øm 
meren berfmot f tet arfntfle ofle uten ^é)otb. ^nibforlA 
f Offerter aSanglen paa Unberretnffiger oi at fiatt Sete f^tl'% 
!l){|fe Sinter^ og @ommer ^ ®iarf}er(er maa fiffert ^e Ms«t 
bet famme fom te nu og ta forefommcnbe »@ommer^ ogSitt^ 
ttt*|>oIt% !Der talcé faaleted etfleb« i et SRagefftftebret) af 
15T8*) t>et en ffloubegaarb { JTolbfag^uué 8e^n^ ter ifbebe 
ea meget ^i Slfgifl> om,. 4 Waxt lpi\t ® tojier^ 16 (Btpx* {)at)re 
(fom er) baabe ©ommer^^ Sinter^ og 3ffger#|>oIb*i benne I %mUx ^Q^, at SSønbeme ffaøe )>et ^(eie og nitber^olbe Aongcit^ ^0^ 
Um t\i Opbragelfe og Unbcrjotb {omfatte ^orforcr^unbe, eJkr fnrtnrt 
ta @taben for, SCnbre til ^xempri, at jltaffc^. Slogie ©«ttbfr frne« 
nemtig ot ^ave labet f)ttnbene futte i^tel. 

5 eaalebcé rt forben m^nt af 1558; et anbrt af 1547 (Weg. i, 97 

00 4, 350). 

5) Spbffe Sleg. 3, 61-63. 

^ 3^. i ^»ngt ogfaa Jermeb arcnt 53erntfe« U c @. 100— l , Jt)or 
ber forreften riø^no! tale« t>aabe om SBinter^ og ©owmcr^^ePe, 

*) Spb. 9«efl. 2, 332—36. 70 JtMøifiøe K(rtM^r SotglMer øø W«9ert. 

«S 1^0^^ brr. tin 00 ta cre ottfiirte for eofiteirgaarbf O« 

3iø .|ar alfotte oftm fbratt ftrrort/ at @{ar{hriet ib 
aatun dt føf btvm ^ittioU paa mottge @ti^er t)ar UeMt 
fonmbtd ta en aarlig Hfgif^ ^oCflet iforr fyneé at ^ave ftm^ 
tet ®leti ttnter Stet^ pani^. ffnb flere ©tdber f^t^avM^P 
M ^ttn ptgt ta en Hablg tifgfft i fce omtrent tfatef^nbt^t 
flar^ «»or ^eriobe ubføl^er/ Hgefom t< af Urent %ertit^ fétf 
ol en faaton ttfgfft oteralt ^ax txaobt i @tet)et for iet tofrr 
lri%e ®mtH, ba ^n fhet> flt flatifKfte ftorf { SitMeis af 
tet l7be Star^untobe. (3t)f. II Sog ®. 98 o. fL)* 

!Den Sifgift, ber traobte i @tebet for 9{atnra{^®((rfler(et, 
iefiob oftet { ^ge, po»w eOer SHalt, ftetbnere i »98 ^^^ 
9bibet»)* Slacit Sifgiften t)ar fat i ^enge, fordommer bet 
^ptl^m 1 !Da(er, men ogfaa ofte 1 aKarf, 24 fl, % 4, 6 3Vatl, 
S 2)aler/ ja enbog; beb en ^aarb/ ber bog maafPee ifU ^r 
IMrret noget egentligt 93onbe{lrb, 10 Soad^iméboler; ^unbotrt 
finbed Slnfættelfe til ittc rnnbe ®immtXf faafom. i.et SRage^ O Oflfaa etlcré forcfommcr \)cb ©ønber|lcber ^olb, ber fiunbom fpncd 
ttt abfrøJe« fra@iæ|leri; faalebe« i ben fønt»t)ttte O^erjtgt fra 1574, 
»eb 5l<i»rt«borg 8ejn i,<SJi«ftebttb 31 a, Wat^otb 24*. 3 et@fiøbe af 
1561 (9?eg. 7, 452—53) ftøeé r,2 f |)oIbépcnge, -^ SWatf ®{<jgjleri*. 
f>t>i« Tlan turbe ttoeSerntfen; — men Jan er i!fe alKb at flole )paa, 
— Jfltbe bette "^otbdpenge" fmiblertib en ganflfe anben ISet^bninø. 

*) 3 rt foran næ^nt I3rrt> af 1527 jige«, Manbt mere, at ben 
9aag{<3^Ibenbe derefter {fulbe git)e 5 Sffart ^enge 09 1 ^b. {^I til 
r/^ogejaøt'' ogitben, faa^elfom Jan« SJrtomger, t>arefr{for@tæilcrv 
»fem anbre ©ønber, ber Jat)be fwbt jiø fri af Jøibaarne gj^rfie ^ong 
l^an«.« 

3) 2;crf! i^aHøe os^raxJoIm^SeJn; ?)( i@!anberborQ Sejn; fee ben 
oftnflrtJnte £)i)er|tQt i ®eJeime?2Cr{Jii>et o^er Sejnene« 3nbt(r8tet fra 
1574. — 3 noøte 3orbe« eller fR^Qn^aUhø^zx for fpenjle ?)errebcr, 
tiftctebe^ { ®ejcimc^2(r(jit>et, omtate^ oøfaa nu og ba bet faatalbte 
forte ©at t fom @i«ileri*%ift. i^^nødifie Slo^fb, flørftdcict oq Oteini 77 

Prte6rct!i-af 15840 ^ to tJøntcrgaarbe: 1 Kuf 5 # 1 fltt. 

øg å ^anb Ixu^re^ t>^b ru tn^fe 10 f.^ ^eb e« furbe !• #. 

2 9I(. og i Ørtuø iKtbrC/ oø ¥eb m femte 10 M tUb« 

!lf ^a^tt finbeé s^ 10 £ønbcv/ men ofte ndnin, Me flelben 

Uot ©Kcrpper^ anfatte fom @to{leri. UnberMbcn finbef 

@i(e{}et{))engett€ ( ben ft>bUge 2)ee( af Sløm^S^OaHb beftanlé 

il » 6f f aS^nt'O* !Det toat ^|»))p(flfl/ at SIttfarttelfeø tf( Mføfft 

fattbt @teb efter gammel BtH og Srug; men nogle Seflem^ 

melfer bfet>e bog ogfaa trufne i bet ZibJrum^ b( ^ om^ble* 

Saolebeé fnbe^otber et Sreb ttt tlbfrcben i @oroe af Si Oc^ 

tot»er 1577 O;, i Slnlebning af nogle Stla^tt fra Øxétø^a 

Sønber ot>er at be maatte gibe 2 Sonber |)abre ®{ai(leri ^paa 

\ftttt $nnb @{9lb ^ at ber tibligere tmr giort en |>anbe( obev 

^(e Sanbet C^roDtnbfen)^ at ber fun^ {Turbe g{be^ 1 Zbe* 

iKiDre i ®{<rf}erf af |bert ^unb 6f9lb, l^t)orfor ^(ne to 2øn# 

bet ^a'ovt nu {Tnlbe foranbred i Sorbebogen tfl ten Zonbe^' 

faafremt bet birfelig t>av®lci^cxU 9or^o(bet b(eb ^efter^ og. 

efter be ^er i bet Soregaaenbe (©•68—60) ommdbte Sefhmi^ 

tftclfer^ for eet ^unb ©f^lb 2 |>eile @lo^er(e eOer l Sb. $>abre. 

JRen { et »reb af 2 3anuar 1552*) til Oluf Wunf f^e«, 

at Sottberne i %lt^\m |)erreb l^faobe beflaget ftg ober at Vlnnl 

bilbe l^atoe en Xbe |)at>re <if bem for ^ber f>ej}/ be fhtlbe ^olbe 

i ©icpfierf/ og at be berfor l^abbe an^olbt om at maattt W»f 

beb Ut @ice{}er{^ be forben f)a^tc ^olbt; bette tillabeé ba inbtQ 

bfccre. 3 nogle tibligere Sret)e til Sliter^uu«, ©fanberborg, 

©ilfeborg og ^atb^ befale«, at ^tjerSonbe ffal gibe 4@fpr. 

^) gpenffe SRcg. J, 390-94. 

«) 3t>fr. berimob et «tc» af 1575, ^mpé ^ifl. j!at. 53e|!r. Ifle ©inb 
e. 376, ^^orefter Scmbøtlbe og ®t#eri iffe flulbe betale tpbil 

^ eiefl. 2:egn. 13, 355. 
*) a:eønetfer 4, 1. 

6) Zt^n. % 129-80. Tflr JtW0ffi«e 9lalM^, 99t^(iMf€ os MrHerL 

{MSMre for ^ f>fi}é ®fo(lfr(/ t'oø at 2 eifnr* fom p\ 
at ^tge meb^ tidige 6(a»c (Mrcbe. Ht 3 &9t. WøSt 
beftent for ^er Ørtt« Jtors S^Ib^ M af ab^lUseSSreDeO 
i rt fRaøeKftchro af SRarttf l»9<) forcfommr 6|>egc®{( 
fUd rUcr 18 @f)^r* aSalt, ICgefom ben fitoMnte Dt^erføt 
l$lé, ^{fer^ at benne famme Knfartfclfrteiaobe »ar fu%t <| 
Sfanbecboi^ Sel^n meb^af^efle/ ^orimob bcr fer ^r Sorger« 
^ tun ^x anfat 2 @fpr* SKalt 3f»(ge nogle af be Sr(«}<, 
tti t @lttts{Qgen af ben 2ben 9lfbeltng ommelbH, gabe ^o^ 
borne a eHer lo f { @tebet for een |)efl ( ®(erf}er(; b<fi 
forftnmnte SkfaUng^ af 8 ^, fereflaae^ ogfaa for ^otAeme i 
Sroneltov t^n t^b et S3ret) af 28 3annar 15503), ^i^ori^b 
SMget oi^rlabeé tU bent fDeriniob etflcerer j^ongen i m 
@frtoe{fe af 18 fflo\>. 15570: at bet iffe lob fig gføre 
httt jdt tage s 9 banf! for ^w l^eft at ^olbe^ eflerfom %i^ 
hm ntt er t^oa Setolfe eg Sobting; forbi at bengang Vlan 
gat) S t før at ^Mbe en |)ef?^ gau SRan (nn 1 HI6um eKer 
2 for en Qtp. |)abre«r. 

3 ben oftere mebnte Oberftgt ober 3nbt<rgterne af oøe 
gel^nene i 1574 anføre« t>eb en flor !Deel cdt bt«{ie ^øbet af 
®i(rfleiiet* S)enne Oberflgt er imfblertib iffe ganppe fulbffaenbfg; 
lieb{!irrrSe^n nceDueiS iniet ©iorihri^ og^i fontben at bet beø i >•*« ») SlaiJrtift U ®tt>e 73 ^nm. 2 anfoite. 

») 3|>b. 3leg. 2, 422 ff. 

3) 3:eønetfcr 3, 125-26. Oøfaa t 3Sarbberø Sejttr og fanbfj^nligiDit* 
flere (Steter, J^or ^enge øai>eé for ©iæfted, biet) 8 f anfeet for 
jequit)alent. 3 et «cjn^brct> of 7 S^o^br. 1573 for QEri! 3Jub paa 
Jlaiborøjtttt« itøe^: »gør be 961 4!)efJeøt(epert, fomSonbemc ere ^)I'ø» 
ttge at bolbe, ifal dtif Stub gi\>e o^ ^enge eUer ^xm^, efierfom bet 
o^)b(ereé og betale^ efter ^axen« ?|^belfe.« 

*) ^egnetfer 5, 296-97. 

*) 3ot>riøt fan ?Wan meb bet ovenfor Knførte fammenliøjie Hrettbt33enrt* 
fen om banø2;ib, f.(£x. 2S3oø(S.96— lOl 172. 88.@.al5o.fL@t. Stw%'^ 9tat^, øøroiMff »g QHøiM* 99 

% |A> (8r fon tonre 2t^t>f tuiberfaihr/ at feer woa iMm fiNM 
rrt ©(opflcri I enbcc I af tWfc 8e^n, t)cb ^tjflfe Oterflgten fffe 
(oc betle Sluirum ^ feer man cgfaa af anbre beretninger^ at 
belte ^r tMnrei £flfcvlbeh Saalebe« anfører bemelMe Ot)er# 
ftgt fffe ©(flpjferi for Dbenfegaarb cg Slcrébje^beb 8e^n/ 
f)ageifot>/ @tege o. ^^ mcbené bet i be Cptegnelfer em 2o 
sene paa ^rcbenl ben Sørfi^é £(b, fom finbeé i 9Zy IDonfTe 
^ SRagajin 6te ^fnb^ omtaleé ®l<eflttMt @tørre(fe f. ffr* netop 
for Stege cg f)agef!ot)0; Kgefom bet cg af et 9el|fn*bre\) 
af 12 npxii 1572 fer ^ad Ulfétanb yaa Dbeufegaarb 
og ^oiSbp^ctA^ erfare«^ at bemelbte Srl^n« 9enber fcaiebe 
©toffcri 2)et t)(Ibe bevcfter iffe tonre tH ncgen txefentlfg 
SS^tte, cm jegøer anførte aSe be Seløb^ beripn93cg erec)}trg^ 
nebe fer be fcrf!(r&ige Sc^n^ efterfem aSan olUgetel iffe ber# 
t)eb er^clbt Ænnb{fab em/ ^t)er meget ®(cef}er(et fjar ubgført 
for ^efe 9?iget» Smiblertfb treer jeg beg at Burbe mebbcle 
nogle af Dcerflgtené 3(ngh>elfer i benne |>enfeenbe/ cg 
t»<rlger Uq bertti be ^c|n/ beb ^^(Ife ©to^erfet bar nogenlanbe 
betpbdfgt. 

So^r IlarNnddaarb. fintet atifi^ 3464) @i«eterl|eflt. 

©Ittnberborø. ^99«) for ®icc|ieri o« 3«fi«*@t«fteri i6J {<»# 
1 S^. 1 @f)^; @i«^{leri(a)>reu er flaaet fammen nteb Sattbgt(be|^ai»rcn tit 
28 ?(5fler 6i g)rtU9 6i ©!|)e; f>ofJcfle 2219*, beregnet for i^toer ^eR S 
6li)r. 2»alt, er 23 gafler 2i g)rt 4* eir. Watt; 3«geiWle 7874, 

*) 9li^ 2)anfle 3)?aø. VI., 291 03 308. * 

*) Svenffe !fteg. i, 11—12. Ulfétcmb ftf/ fonibcn ben i^aftye ^eet of 
ben ui)Ufe 3nbt<eflt, 03 beribtanbt attfaa fanbfpttttøbiié af ©iæfhrict, 
ettb»ibere forlob« af bette 6 ?cefler ^a»re og 208 »ar! 4 f banfl* 
— 3 ben i 2:eTten ommetbte £)»et|tøt er ber ogfaa )paa 'fim @tc* 
ber fun anført iMc^ixi" nben at 9lubrifen er narmere ubfplbt. 

') 2)et bar formobcntig ©9ø*@i(eileri, fom l!utbe bortfatbe efter bet55re» 
af 1575, t>i tibltøere Jabe omtalt. Sobrigt Jar (eø i lerten giengive 
Wanufcrtpteté Staabe at betegne be forffieUige 0)»atH« )>««; it»fr< 
forret foran ©ibt 68 Snm. 2. hamtt ftr tM Ml ^ &pt. Vbrltr et & titørt 11 IPrt«ft 8 etfr*.; 
(SKftfleri ii;>l li Z^nU. 

?la!iar: (SJioeflcritcftc 2139J, Bcreønet for i^tt i>tfi 3 @!pr. 9?aa» 

!DTOtti(nøborft: ©iofteri^cfle 3300, ^wraf fraflaaer 65 font otwr« 
bm^ne {tenrMfodben; bcfubeo fin: 4135 ^effe: i ^enge 896.!R«tt 1& # 
1 %\b., ^n 00 ^alt 34i Sccfl 3 i!)rtue, f^abre 1 Sffft 7 jC)rtug 3 e^. 

^atløe: |>ofmanbé^ef)e 1863i; 3æder(efle292; ^enge 24^; ®tæ^ 
ru'3)JaIt 19 ?æflcr 6i SPttug, 6 ©f|pr.; Oiopflerf^Jabre ^ 2c^ SJ i;prftt§ 
d @fj>r.; @(æfierfe*a:orjI l Jbe. 

@ilfe1)prd: ^ofmanbé^e 1303; Sø^er^efle 675. 

©pa^ptm: f>efic at Jolbe 1860. ^ 

©t, é>an« Jltoftcr i ^orfcn«: ©iortlcrijefle 2571. 

giibetjttit^: •»®iæftm^>cnøe af ncfiteSønber, fem iffeeteffreftnefiwr 
{>efle 89 matt 6 f ; ®{(t{iert))enge efter ®tofieci«9{eg{fier«£pbd{e beløbet 
fid i banfl ^j^nt 1193^ it^arf 5 f , Ipbfl ^pnt 3 SRart 2 f ; ©toM^eri« 
J)awe 10 ?(rficr 4 ©rtug 174 ®fpe.; ©iæfierijefle 178*. 

itclb(nd(ttu^: ©to^edHe 6200^. 

Cunben««: ®icrf)eri(eDe 2579. 

l^øbUnø: (iøicejleri^efle 1636. 

^inø* oa Ul»borø-f)crreber: @i«fleriHe 860. ©e^ubcn anfø* 
xté fom øbeta^t beb @anb, af ©iæftcrijcfie 44. 

©ttbumfUfter Qlioifieri^efle 156. 

f)alb: @(<^ertHe l890i; O^iorflertbende 18 ^ar! ^f> trenbe 
©aarbe, ^bormcb dril gange bar fortegnet, fbarebe berjo^ 24 ©tcefkri^efle. 

©fibcjuué: 1531 ©læftérijefte. 

@iélumf)erreb:519i@{{efleri(efle; ,®(æfler<, fom (ffe et ^ (Ire^ 
bet i^bab berfor op^thaxté 13«. 

91albord^uué: @t(tfleripenGe 154^ ^arf 3if; ®t(tjlert(abrc S^øn^ 
ber; f)cfleøkfteri 4492§. 

fiaftru}): 406 ©iasftcrijeflc. 

©ørølum ^lofter: Sæficrjolb 49. ©iitjlerijefte 1288. 

SSrctøb ^lofter: 450 ©iifteri^efle. 

©eøelftrup: 747 ©id^fierijcfle; — øbelagt af©anbl33. 

9 rum: 888 ©toH^ert^efle. 

3Jefterbia 5eioftcr: 1052 ©ioefleri^eile. 

©farpenbergd ®obé paa irøorøø: 216 ®t<tfteri(e{le. ^loøet 
®ob« paa f)ann<eø <»@i(efleri 37«. 

Slpboraetot*) ©iæflcripcnøe 526,aj?ar!; ®ice|leritabre loi ?# 
5J ^unb. O 2)et er I ©«rbele^$eb beb be fpcnjfc, fieHanbfle oø Manbffe famt foodtl^e Soilolb, Qorøclckv øø Mrfkiil 91 

Datttm ITfofter (Sfør^ni^it U iafUt 21 9b* 2 Wpt ; W» 

|teri)^nøe 12| 9?arf. 

2:tane!{cet ®i(eflmpetiøe 745 gp^atf; ^tre 8 {(rffn 1 yunb 12} 

Siéfettberg 9xxl «9krfM 4& 9larlter, bmøMt ^nm fRM f>^ 

fat 12 f)cjle'* 

Sfta^endbOTd 8e(n €Kc#eri(a)9re 7 ^unb 12 &px.; «®teilrbub 
«8; 9l<tt(otb 24*. 

Xale^otm ^tæfMpenøe 267 t>aia 1 Ort*. 

2)rax^oIm ©u^ertj^enøe 348 3XafA 7 f 2 ybøe; CKoeiierl^Tf 
533) ^e. 2 @fpr.; »©ioénittB^'^orfl 5) 2:be. 

6oTøe ^loftet ®t<sfltttnoø(af>re 943) 2:be. 3| 6f^. 

^etflnøbøtø Se^tt »{»emaiftffeti *) 654| D^oft 2 f;; goøcbøtoficri 
6170 J)efte'. 

Sanbdfrone 2e(n »Økefieri^^eiiøe 470 S^arl 2| f 3 ^bge; go* 
etb*®C«friuio« ^ejle 81 1*. 

Sarbberø Se^n ,^tec'@iæfled 8417 Wtatf; ^mmet*(8kt9tti 
16821 ^iirf; 3fføet^@tfl^erl 9141 SXad; et itbi ^efle 12030, bcreønrt 
Jm f>cft 1 SRarf*. 

@l^()»itdborø Se^n @i<tilcnpenøe 1021 9){aTf 2 f. 

Sptfau S e^tt ©toffetipenøe 175 ^Dater. 

IftQøbDlm ®usfieri$e^e 2682. 

grofte ^erreb #(Sre ubi famme ^erreb 124 f^omb oø ^er af 
bem f!al (olbe een 9lat meb 6 ^efle oø Staxit'. 

(StteHIm Se|n ®i<eflen$e9e 830. 

Gnebftrut^ ©icefieti^efle 851. 

8oøe Ztin ©td^eii^ejle 138. 

Vi ffa'iot aUmU forben / i im førfk KfbeKng/ omtalt^ at 
eøfaa^trcef terne ^arebe ®{c?fler</ {lunbom maaflee enbog in 
natura. Oftere ))bebe be { alt 3a(b bette fom afgift 3 en 
SeflaHmø af IT ®ej)ti6r* 1568«) for (S^rflioffer Sang fom 
@tiftéf!rtoer { S^enj @ttft/ ^aa(o?øged bet ^am iblanbt mere falfterlfe 8cjn, at bet i ?>aanbihiftet er ubelabt, JtJormeøet ©ueflert 
ber ftarebed. 

*) !Der anføteé ogfaa fom «f)erre*^enøe* 669 yiaxt 2 | 5 qJenbinøe; 
mm ^ertwb er neppe meent i^ksøeri. 

«) 3leg. 10, 158—59. tS AraøeSøf fUcé^U, 8orøifdir iø QMirfUH* 

af 9ppAcnc aU VwilcGfoflcrict; ogi rt Cret af 1S4I O U 
mti M, foruben anbrr^ al Soflttcprorflrrtie |>aa Santct I 
fhilbe til @i(ri}er{ fun gtoe 4 aSarf ^rnge/ faaicbc« fo» Iw 
gforbe i SXfb)^ i(arU Ztt, og tMnre ffi fi»r be S BRarf ^ fom 
Uet)e lagte tili S{{7o|) 3(n«'« Xib; Ugefont ogfoa i ISSB^ 
rn $mf}^ $)ané Soc#, fif 9ritagrlfe for 4 SKarf^ font §iM» 
pleirbe at gftoc Ul&ieefttH afJDfentd^-^rorflfgaarb (nbetttt>M 
2)ern{<fe ( Satlfng^emb)* ^oruben ttogle anbrr 6m)e mrb 
|)enf9n tfl forffieUige @teber^ t)(bnrt et af 1546^ cm, at 
^riefierne { %enbeI6oe^@ttft ftHirebe &txfittt ; t|( t^rb benne 
@frtt)elfc paalagbeé bet bcm^ inben 8 !I)age efter aSret^et^ 
Sorfpnbelfe^ at lebere bercé ®{(rjler{ tfl en 9Iadmu^ ^eerfen, 
fem ^t>be Orbre at mobtage bet. 

Slfierebe paa fl#re @teber i bet Soregoaettbe ere bf Idl^^ 
^ebéi^ité f omne tU at omtale 3r{tage(ferfor eSer SrøoberaKoner 
i@{cefter(^$Hgten/ fomJTongen forunbte fhort et toi^ iDfftrict 
fnart en eUer anben enfelt ^erfon; fom oftefl ^«be ifitte^ 
frrfaat^fbt ^ele iDfflricter« Srftagelfe angaaer*)/ frn ®runb i 
at btøfe maattt bitre florre Serber ^ navnUgea ))eb j^ongend 
jjebnKge jD))^oIb ber i 9læxf)clm, men nnbertibtn ^r ^egnn^ 
fligelfen ul løonret gruttbet i Hot Staabe. 9r(togf Iferne for 
enleUe Wlmi ^att ubtntøiM (fo?r foronlebigebe beb at Seb^ 
lommenbedi Sofleb (aoe paa en Sei/ ab ti^Ukn ber but (ior 

») SReg. 1, 46-47, og fere ©teber. 3»fr. ^ermeb ^»itfeib @.600 Ifbrt 
om 5i)orIebe« ?Jr«fle'@iajjleriet i gj^en« ©tift tibltgere t>at blet>ct 
fbtipfiet. 

*) SReg. 6, 208. 

3) a:eønelfer 2, 134. 

*) 3:il be fortjen anførte eTcmptet funtie oi enbnu fWe Sreo 17 3Dec- 
1586 (@itttt. 3:eQn. 11,126) at fionøen Jakobe fotfloonet ^ronen^ Xle* 
»ere i årjpnborg «ejn fer ®<«Pert^n«e i gremttben. 3 1672 (S^bflfe 
Sleg. 1, 68) fritoge« 3«eru^ ©ogné »ønber, irfom ««bre ttgebag^ 
rø(mb til ©fanberborø Blot" , for ®i(r^eru Aoi^ettøe Xat^fb, A^dcMit oø Mrften. 8S 

Inrbfrif ^ ^iHMiHb 1^ )Hia ^ Zfber, ba 6icr(!gfiKr{ og 
Scferbr&tgAKrfm tm ^ax Ubet Kmbt, <br%ett tløp ntbl til 
dt moMdgc 9ttlftnb€ og f^affe tern M^/ ( WmlnM%fiA abcit 

2)erfer^o«iHier^dkrflfefbIbettA(ager oberdinfterfer/ 
Mkntf^oMr at8fQrboanKfle€(tef}^{ t)art)aAliigl more mb brt, 
fo« fra gftmwcf 2:ib ^t)be Mrft 6W). Vi ^u i bet 9ore<' 
Soaenbe oKerebe omtalt fim Srn^e, { ff^ittt bet flge</ at fitøe 
Mager tE>are fremfomne, og at be foranlebigebe be fSeflewaied^ 
fer ofit/ ^DLer <Sfterg(wIfer af ®{flrf}er{et^ fom bed ftnbeé ommelbte« 
(fo af be f}(rif efle flager ot>er ett enf elt f^erfonif 9remgaiig<^ 
maabe i beitfte |>enfeeRte omf)mVlci < et Sreb af IS SRartf 
1551, for ^^rbeme nnber |>oIme Stle^ttf M Sme Gop^e, 
Smh |>arben&erg^ ignU, fom ^bbe bette i^n i fwt^* 
$>eri ^é, at ire af ^ine Spnber ^t>be )Mia egne og be 
anbre« ^gite Mer^ ^i 9ongen (i 8(eiiéfM)vg) og enbau 
kRaget bent/ Itøefom be forben ^on^be giort 4)aa Si^borg @(ot, 
M ben QtettigeSKanb bar Ijfoé o^, ober at |un befborrebe 
bem meb utiiaoritøt ®i99tH, og forbiebe 9 SRatf banfl af 
ffHt SSanb ( ®ttM for be f»r gab 24 (1^ m. tn. 2)et for# 
(9be< ^enbe nn^ at ^efoørre SJønberne faolebef ; ^bor^otf Waa 
feor (^ Sret^et, at Aongrø fnuibt Øg foroulrb^t ttt firår ol 
(nbløfe pantet* @Kge Jtlager ^abe t)el og g(t>et Slnlebntog id 
9eflenmielfen { Kece^fen af 1547^ Slrt. 38«) gientagen i 9le# ') iSce faatcbeé S5r. 28 5amax 1575 cg 2 3a». 1580 (3. 3leg. l 291 
og 3, 5.) 

O Cgfaa S^t^ntend goranbting unber Sreberi! Un Vnben foranlcbtgebe 
ftlagerr ibet ©iæfieriet berefter mange ©teber bleH) forbret meb bet 
fomme^^ommalbeløb i ben n^^S^nt, (bort bet tibltgere (ai»be i»anret 
erlagt i ben gamte 3»i>ntfart. 3»fr. Pgfaa fttjitfelb, II* @. 600. 

•) Xegnetfet 8, 297—98. 

*) »efnde lEøfi^n^ gegber og (imbi^efRflmb og aXk Sbibre, ®«ifHige og 

o* 84 ItonøeKøe 9lat|o(br 8ordefeier oø (&ke^. 

ceéfett af 1558^ ftrt 4S; ((grfom eg SSefaUagen i tcffnéøthé 
ningf n 2 3un( 1557 ( benne ^nfernbe ^> ubenltM |far ^ovf 
famme ®runb. !Drtte fifc(}f Set)6ub 6Ie)^ iøt^Hgt, flror ^tct af 
bet tar ubg{t)et/ Un^tHt af Senberne egfaa m^b ^enf^ti tit 
Seflemmeffen om ®{cr|}er(et paa en Vtaabe/ ber ing^nfanbe 
fanbt 9icikxinQeni Sifalb* 3 nogle b* 18 fHo^. 1537 balf^ 
rebe .^ffrinbe og ^t)en>'/ fom Stnnb &9^\>tn{Uttnt og C^t^ 
Srabe f!u(be fovefltøe Sønberne < ^Senbfp^fe^ tefale^ n^énaet>ittc 
aScrnb at begit^e fig {nb ( betnelbte ffgn Hi $)erreb^t{ngetie og 
ber forfare t^^ai Sonberne mene at oc^re bcm paalas^ font n9 
SJefiocerfng ; meb ^enfpn til @(cef}eriet bemoprf eé ba : at bn(øm 
33onberne fige, at be HU t>ffle gtee mere for bereé ©teflfr* 
enb be f^a'oc erlagt fva gammel Stb^ {Tulbe @9lbenf}(enié og 
Srabe foare bem, at be t>e( maatte t^fbe^ at be t>are pHgtfge 
at ^o(be ©fcefleri (in natura) , og at bet fun ^at)be )»orret tfl 
beretf eget Sebfie^ at be i mange Har ^)obe t>oeret forffaanebe 
og gtoet 5pettge eBer fforn { @tebet for ©tefieriet«); og 
f!ulbe be — idføie« ber — felo UtcenU, at^ fjtiå kongen 
biet) tflftnbé at (abe ftne >^ef}e brage i Sobring^ bflbe bet 
fomme bem t& |)berl{gere SJefocer; men bflbe 9}ogen ocere frf 
for ©tofieriet^ ffulbe f|an berom fomme o\>ereend meb Se^n^^ 
manben »)♦ — 8lt nu btøfe Seflemmelfer t)are foranleWgebe ber^ »35erbéKøe, fftcnigen og rebetiøen gi«ftc cKér gtcefle tabe bete« 2:tencr(v 
ifOø bem, fom be (at>e t ^efalinø, d begtærenbed fremmebjDrif eCer 
(»anbet fligt, men tabe ftg note meb $oab ^onben tit Stebetig^eb fa« 
«ffteb!omme/ o» f. ». 
') »Segvnbctfen er itflpbntforatt (5.71 oø 74 ; ©tittnmøen t|>bcr faatebed : ©er* 
►fomUnberfaattcmeer noget 9?^ ^>aatagt, bet tc^n jtg^onbgitbe etter 
•©((rflert, eller 2lnbet, ba(!at bet berette« oé, faa »ifle »i betpaa g(»c 
»55ef!ceb 5\)ab ^mbebémocnbene (fiiHeitgtmobttnberfaattemeent^otbe/ 

«) $)erpoa folger bet forben Stnforte, ot 3 f for t^er f>eft »ar en alfor 

ringe betaling. 
^3 X)e anbre ^uncter angi! (S!o))f)»iin, ^atboxen og S^etnøK Mm^ei^t 9lai(olb, acr^ffdar og (9MM. 85 

tøA at SønNnte fortolf^e be Se^itémambette < fantnie Var 

ffifKSfbc SJnb (Se^nøortnfngen) urigtfgeti^ ffgeé < bt anbrr 

|ib^ørenbe %r(^/ ^))or(6Iattbr en Orbre til Otto Stxnmptn 

af 29 9to^. i n.^), at ffan fhtlbe brgtoe Hi tit .e nap é 

SanbdHng {tSiborg* og bet erKcrre, at bet (Re ^t)be torret 

Jtongai^ SRenfng at eftergttoe Sloget af ftronené 9let. Chtbmt 

vmUt 4 2)ecbr. (gøtoerbagen norf} efter @. Ilnbrea 2)00) i. 

ti* ittVlom SSønberne — @elt)e{erbønber, Sttontné og @tiftetf 

Stenere — i 9!tng^reb unber Starl^uu^gaarbd 8el^n meb Se^ 

fbcnrctiøer til Aottgen. S bette @fr(ft>), ber er forfpnet meb 

|>err^#fogbeti^ og tre SRornbé &tg!i, men ubflebt paa åSt 

Sonbetne^ ikgnt, taftfi forfl for aOe J(ongené Selgfemiøger 

og {faer ^rbi ^an ^at)be Mtbi^tt at ictcentt 93onberneé Sebfle 

,fom be SlrttKer bemelber, fom (Sitxi 9laaité kongelige Wlait^ 

9cn ftbfl nu for fort fiben ^ar labet ubgaae tfl aOe (S. 91. 

Se^némcenb ^er i 9l9ntf^^Uani\ o. f« b* !£)em(r8 berette 

9}ønbeme, at it, obereenéflemmenbe meb befalingen ( biéfe 

Srtifler, f^t fjcnioenit ftg tt( 3ené 3ue( og gfoet ^am bere« 

S3rofl tiffienbe i faa SSaabe^ at bet af ^eber fiF(befen bar^ ba f)an 

l^))be9ovIe^(ngen/f>aa(agt93onberne—*fom forben ^olbt itf)niø 

^manben paa JPongené ©tofied bet aarlfge ©toftert, enf^iøer 

,faa mange |)e|Je, 12 eller 16, flere etter færre, fom be pkicbt 

M ^olbe, en 92at og en !Dag t(l SKab og S>1 og f>ef}efober, 

»eder og at gfoe paa ^ber |)ef}, be (ffe ^olbt, 3 ^ eller 4 f i 

•bet ^ofejJe^aa ^wr f)eil og Æarl om Slatten', — derefter at ertogge 

jpaa ^ber ^efl og ^art om Slatten 6 (Btpv. |)aore eller 3 

jBtpt. Walt: Jt^Mttt ^ar V)ceret oé fattige SRcenb faa fJor en 

^ »Synge og Sefoiering ober al anben fongeltg £|)nge og Sefboering O 2:cønetfer 5, 298-99; fce og 296—98 Orbrene og gulbmagten for 

®i^lbenfiteme ogv^rabe. 
^ 2)et ftf^ed i ®e(eime«^t(^i)>et. 86 tøiøifiøf %ai^t^, SoTdiMar oø <Mr|M. 

.at mange af oé Hvtim m tltf^nt førormiDe/ {f(tr f te 
»for^ttøne Sar, ba bev fnn tmr Hbm Itortnøonrt, ^t^orfor t»f 
.mcflryarten maatte Mbe fUgt Aorn ta t)or Q{<vf!^at)re/ førbf 
•mattgcflebø (er < |>errcbet, og (elfl »De beb 6ttatibfibett^ l^t 
JSiQibtn er fanbeblanb, faocé Ubet t>a^xt om Harer. 3^ité 
3ne( ^at)be (miblert(b ft)aret Sønbente: at (att(t)erfen ( bcnife 
eller anbre Sager turbe giøre nogen Soranbring ( htt, Ijfott 
9at)be funbet for fig, nben Stcn^tnt O(0(e« 3)a nti ben 2S(b 
Mr for^aanben, ba Sfo^erffornet fPuIbe lebereé, bebe be, mtb 
be fi(nfef!e Sorfnfrfnger om unberfaatKg Xroffab, at Jtottgm 
æb Cberbrfngeren af QSrebet, en af be Vonber, ^b{# ®^I 
ffttbet )>aa bette^ bU tffjMte Se^némanben om fm S^taieO* 
^ort efter ^ 21 S)ecbr* f* 91*^^ Mebe ale Se^n^mornbene i 
tf Ae 91/get nnberrettebe om, at 9)onberne forfforebe Se^néotN 
»(ngenø Seflemmelfer nrtgttgen/ og Hagebe ober, at nbe e^xø 
ber bare bem paalagte; (t?(éaarfag Se^némcrnbene beorbrebe^^ 
{ @t{(^eb at foge ffmib(rab om bi<fe Alager« 3nb^o(b og 
g(be J(ongen Unberretnfng berom, for at Ijfan, naat 93ønberne 
^benbte ftg tU ^am, fhor funbe gfoe bem tftborffg OefTe^^ 
og ftte eftergfoe bet fom tilforn ffam og dronen«). 

Scg ^ar { alt bet S^oranflaaenbe {ffun omtalt bet ®to{>er(, 
ber tflfom ^ongen^ iffe !(b el ené ® (ceft n ( ng l^oé bene 9}ønber. 
flarfagen ^ertfl et fornemmeKg, at 97ater{aU bertH ^r mang« 

O goruben @l«fteriet ftoge S3onl>eme i bctte 55rc» !un o»er bet bem for 
2 flår fibcn gtone ^aalæg of ^ietpef^iin; be anføre i benne ?)em 
fcenbe, at ber if!e ere fire jorbeflne 55mtber, fem felo Jabe ®teo oø 
e!o)»lob; mm at be maa Icte bere« Dlben toben eøcr uben ^errebet 
()»or be funne. 

«) Sefjneffer 5, sil. 

3) et ©reb af 3 april 1558 (Xegnelfer 5, a56— 57) bifer, at Otto 
ilrumpené gorflarutfier )(>aa ^anb^tinget iffe Jabbe frugtet, i bet 
minbfte Jbab ^unbenæ« 09 5(a|hup £e^n att^if 5 ber Meo berfbr ta^et 
ftrenoere Sor^otbéreøter, at ©onbeme Øulbe maM tq bømmcé m. m. AbméÉac 9åÉåiAm HnrftifiifT ått ååmåttL Mt 

M itt%/ ffitrrfbtt ^ttt OfarØiri fiM goM fom olMcl Mr 
omtaM { it StSbtt, bet ^a\>c flaaet ttt nrfn !Dtt)>efItfoiL Ch 
9ot !£)ee( af bet tlnførtc t)fl fanfblertfb ttt>aan)tofeUøett (ate 
fiinbrt @teb ogfaa meb ^enfyn ta be HMlåté ^nbrr*)* 3 
«l»r^t anfaoe JFengerne flø inøenlunbe ( bel f)eb uberett^bc 
ttt ^t @i^gi £)|>f9tt m<b »bclcné 9or^(b bnob bai< Sønbcf/ 
99 uttblobe beifnr c{ l^rlbr ganfTc, tib U ahnlnbelige SeflenM 
ntflfnr, ogfaa at tage |)enf9n ttt be abelfge ®obée(ereé @(ori^ 
fleri ^é ^ine bereé .Æfenere^. 2)e ot^enfcr ttMnte ilrtfRer i 
Slecedferne af 1547 og 1558 om at 3ngen maattc gicefle etter (abe 
øi«{ie ufffetttgeit/ angff^ ^\>ab ber tttmeb ubtrpReUgen figetf i 
tat itbfinwttte Stece«^ og(aa Slbeteit« SBen ber (itabe ))(Pttio( 
{Re ]ibirettr< (lort t)eb pige alntebelige ^manlnget og Umptø 
ftge ^alfnger; be 9lbel%e bare fom ®obée(ere ne))pe mabere 
enb ( bered ffgen{7ab fom Se^nimornb; og Sané^ebett ( be 
talrige ÆtTber, Jeg ^ar benyttet, om WibxuQ t>eb SIbelené 
@iff(ler{ laber fnarere formobe, at Souberne paa Uni @ob^ 
fer i @t{IISfeb fjOiH taoit bet, fom (ffe (unne afbenbetf, enb at 
ber albr% f!jilbe l^abe b<rret nogen @runb fof bem til snager. *) 3@e^eime«9r(!^etftnbe^ eiitemmeTignbfn^menmegetbeflabiøetStedtt* 
ffab^bog fotHnberé8iIbe6(Sobé @ø$otm i ^iftKanb. 3 benne, 
fom ber er antaget at ivx^øtt Hi 1552; mut maaflee er cetbre, notmé 
blonbi Wntøtfmie om en flor 2)eet af 8øttbeme9 ^neftationer, iffttn 
— faoiDibt ieø ^ar Umccdtt ^ faa og faa mange Xbr. (>at^re i 
@iieftert Ogfaa i be i dancelfte^^rotocollerne forefommenbe Srebe, 
f. dX' om ftageflifter meUem kongen og Slbelige, ncebne^ fhtnbom 
locb be fibfieé Sonbergaarbe ®ic^m fom Sifgift. %iUæ^ af 9Ieb. til 9lnmaetfti. @. 21. 

@nberl 2fffere, ber iffe l^aoe 7be 2). af Scriptores R. D. oeb 
$aanben, oil M uben Juipl ti potre ufiart at funnc gijdre ben Inter* 
elfante @ammenUgning meb bet, fom i ^aibemar II. lib, etter 
I forjle ^aføbccl af 13be ?(ar5unbrebe, »ar anflaaet M Jtonuen« ÉtåtMtåkt 9taÉMbs H^tctåtått øa ttoetai. 

9lntnti^Qlh itm9tcMit, ^UM fadriN oMtoe«; "ft Nvt 
ffotrr ^eiiiiiiø, rier 5 V^nt. ^aore til S^rr, 6 fSiaxt^y 
^vtltmttl 00 9tudmre( 1 SKarf; aspgmtrl | aOtarf. SRaU 
3 fCHaxl 9orø [fom 6rudt(6 tilSbl iStetct for ^umle] i 3)larf, 
.maalt ^aaltM fom <£)aDre maaleé". 26 fattede ®ottn. 13 
Irombe Sviin. 16 faUebe jDrcr. 26 faltebeSaar. 14 Saftet 
6mje>r. [Søttenø 6tørrrifr, omtrent fom en ffltboatitiø Spant, tttgh 
m efter et ba (ruøeUat ^åal] 360 £)fte, »faa flore at af l^er 
jDfl fan ffffre« 5 Srtffer eler @tioer". (Scutellæ.) gnbm^re: 
360 $jønø. 180 @crø. 2 ^unt ^e^er oø JTommen. St 
S)unl)S alts jDel C? mesæ) @ilb. 360 » S I o k f i skæ. " Stem 2 SKarf 
6ofø til at Kobe (ferf!) giff. So qje nninge til 3)raøerne (Portiiores). 
Stem 9)1 a r r r a I r e n (eder 3R a r ft e n) en SDiart ®olo ; UnbermarfPalfen 
(Subraarscalco) } 3)iarf. S^en ooerfte 3)roft (Dapiferi majer^ 
1 atarf Sofo; ben ringere 2)roft |^ SOtarf; IDøerftienfen oø 
Onberffienfen ligelebeø. Jtonaeno (£a)>eilan (Gustodi capelli) i 
£^re iSjølo. Sil Sabfturet (Wisthua) 1 £)re @olø. Stem <iet 
terme f ter en en S&re ©olo. 3 iTioffcnct (coquina) en£>reSølD. 
'Diskaswenæ og Dukæswenc (S5orbfDfnbe, 3)uøfoente) t 
efiflinø. 5 ©tateen (Fothærhws) 1 £>re ©olo. Z\l tm, fom 
forbele £9fene: en £>re@o(o. SU Stmiéfeubbeleren (Elemosinario) 
1 £^re 6olo. Htm- 100 ©faale; 400 Sriffer eller SaSertener 
(Scatellæ). 3il 93 eb: en ^ab ^Karf Solo." 93lanbt enbeeliSe« 
WtfrCninøer, fom benne Sorteønelfe fan gioe Slnlebning til, funbe hL 
a. freml^croeé be mt^tt rideliøe (Sportler, fom (er finbeé anfatte for 
jtinøené fomemfle ^ofbetfente; ligefom ben eøne SRaaU, (oorpaa 
jDfteneé 6torrelfe c^^im, oø (ooraf feeé, at M maa iaoe oerret S9ruø 
at Iforre bem nb i runbe (Sfioer, omtrent af en ^riffee (ZrtftaBer« 
fen«) Sorm oø Storrelfe; faatebe«, fom oøfaa »robet • enbnu Jo« 
9«muen ubffccre«. 3)et Høe »ntal af ^øn^ Dfte og Stoffifl 
fan ogfaa bemarfe«. 

*) ^t>ab ^ i benne oa be føtoenbe Htra(betfer meneé )»eb en fDtatf 
om StcmMxtt, er btft not enbnu bunmt. dfttt Øu^mé SorHanyø« 
(Script. T. VII p. 603) ^ulbe (er ut> en WlaiA forfiaae^ i ^nnb; 
men bctte ^acH itU, fom ellert i npere^iber, (er ubøiøre 4 ^r., 
men 120; oø faalebeé 6 g»arf = 360 a:br. Xt 12 Jbr. J^abre Dilbt 
tære for ttf tCbt 2 S)øønø @t(sflert, er Uøefaa flort; fom at 60 
2:bT* $>Vebemeel oø 602:br. ^orø )^ilbe )»(ere en obetbret^en SRomøbe« efferretntttget om Tlhva^am 2e^n, ben S)nflrf, 

af 

Cand. tbeoU ^et et ScMcinU^t, at ben (ijlorffle Mti! ain>enbe^ )9aa ©tenffanbe af 
ftette Dmfang og Setvbninø, etib^tbatmomb^ 2et>iiet, bet tffe (aDe taget 
actib ^eel i ben potitiffe SBerben« Set)æøetfer, og Jverfcn i ^tatdtieneflen 
etlet i £itetatur(iflorien bunbet noget ualminbetigt 9{abn. ^og !an bet 
flee, at ogfaa en faaban 3)?onbé ?iiD og ?ebnet frembvbet CmfJænWgJebet, 
fom enten i flg felb# eøet beb S^^tnbetfe meb anbte 8cgiben(ebet, (unne 
Wi»e obettcbetebe Hl (Sfterfommerc« (Srinbting f et falfit etlet uHatt?pé; 
og en^bet ^eBræbelfe og gotjlning, ^oorbeb bet Ipffe« at fætte faabanne 
Dmfloenbig^cbct i ben fanbe, ^if!ot(|!e S3et9«n(ng, bit 5abe 1!n gotttenefte, 
om benned SttcH enbog iffe ffulbe naae ubenfbt ^etfonal^t^orien. Det 
et ober^obebet en (ggcnjlab, font et fæOe^ fot al ^itoetebttngelfe af Wo* 
tif! @anbjeb, fot enjbet Slflloting af ben ufotttent Jcpbbebe gotbom, eøet 
ben fotptantebe Sitbfatetfe, at ben Jat en tilfreb^ftiUenbe Zen i f!g fe(b; 
og naat ^ blioe ffaaenbe beb bet %i\fæl\>e, font (et ftembtpbet ftg^ ba bt( 
Sn^et tigtigt bommenbe Siefet kt fomme tit Obetbebiiéning om, at bet, 
at opftate og mobbebife utigtige 55etetninget og fatffe gotubfætninget, bet 
( meet enb to 9)?enneffeatbete Jabe b(etet antagne fot paatibctig ©anbjeb, 
(bot bet, faatebe^ fom (et, gietbet en btab og (æbetlig 3Wanb3 ?cbnet og 
9etfotttig(eb: et et gotetagcnbe, bet itfe mangtet ffn gottiencjle; faameget 
mtnbte, naat betbeb titlige gibc^ antebning tit nætmcte at optpfe anbte 
biogtapjiffe JData, bebfommenbe benne IWanb og (ané @t«gt. 

2>ct et befienbt nof, at flben ben upaatibetige (E: ^, SRotJe« man* 
getftitbe ?ebnet^be(Wbetfe af ItotbenfRotb føtjlegang ubtom (1750) — i^at M Om Witt^ eeftn og im$ Citogt 

man oniagei bet fbt ei Mfiotipf goctmitr ni Wbwix^^ 9ft (ott i € 5 ig» Km* 
^er 1720 forlob ^anmotf , for at giøre en UbentonMreife, (ai»be en ung 
Vtanh i gøTge meb fig, bet )>ar »enefte (Bøn af XorbenjfioM Sctt , ben 
tige 9bra(am ietn": at gabaren (a))be anmobet Sbmitalen otn at taqe 
^am unber fin 0)>ftgt; og at 2:abet af en umaabeltg ^engefum, font hem 
unge Ce^o leb i {>amborg, i»eb at fomme i Stafi meb ©piUeren @taél og 
bcnneé @e({Hib, blei» en mtbbefbar Slarfag ti( ben Duef, (»ort ^iadf 
britbte, eder fnarere mprbebe ^orbenffiolb. !Denne af 9{ot$e, efter (øfe cq 
tilbee(é reent ugrunbebe 9l|røtet, ao Sar efier Z4)rbeu|{iolbé ^øb optagne, 
(a()»fanbe, eder meb Sitfætninger ubfmpftebe gortædtng, er fra pané 
®og gaaet o^tt i et()>crt ftlbtgere @!rift/ $)>ori 2:orbenf!io(b og ^ané 
behagelige jDøb^anlebntng etter !Dobémaabe ere blet^ne fortalte, ^an t^at 
enbog bragt ^gti»enbeben, meb bene opbigtebe og tilbigtebe Dmftonbtg^eber, 
}^a @tuep(abfen, b^or ben ^^agielbenbe er b(ei»en fcemfltQet i bet 
uforbeelagttgfle $pé, og fom bet aiUM SRobfatte af (t)ab (and Set>net 
t)ifer, at (^an i Sirfelig^eben b^r b(eret. 

Ilben {>enfi^n tH, at ogfaa et ^nnft I totbenfKolbé SeDnet et MeM 
oi^tvØ; ^ man ei f unne anbet enb interedfere ftg for be biograp^tfe (£ftm 
retninger, ber nebenfor mebbeled om i ben atte^frifter obcr(tin nat>n!um 
bige (Sofriger forefommcnbe Se^n; (oori (ané (Sgenffaber og o^ble (Eia^ 
rafteer fcemftiOeé i bere« rigtige ?pé, og (»ori be fiffre bWoriffe og be 
fanbfit^ntige Omficenbig^eber ^eb (and og (and gaberd gor(oIb iill^ot« 
benf!iotb abflitted fra be af 9{pdtet og ©agnet opbigtebe. Doer(o)9ebet et 
bet (etter iHe uinteredfant i bette (Sxempet at erfare, (t)orIebed et @agn 
i en faa np 2:ib, fom i ben for|le ^alobeet og ^ibten af bet iSbe Starbum 
brebe, fan banne, ubi»ifle ftg, og tage f^labd i bifloden. 9logetbefpnbetflg 
moa ben Om{i(enbtg(eb fotefomme, ai ba £e(n iffe blot lei^ebe ba 9lotbed 
®og ubfom, mzn enbnu 7 Sar berefter, (an bog iffe funbe faae i @tnbe 
offentlig at mobftge bet galjle i be fortalte Omll«nbig(eber, og oplpfe <Ba* 
gend factifle @ammen((eng. S)et forfiarer ftg uben ^)>iol beeld af Vtan* 
bend (S(arafteer, ba (an ooer(o))ebet fpned at (aoe oæret mere (Siffer af 
ubemarfet @til(eb, enb af noget ®lagd£)pftgt; beeld i ben for l^am (øifl 
ube(ageltge @rinbring om ben »irfclige ^(rnbelfc, fom ogfaa »or gorf. 
antager at ^J<ere oioergaaet 2e(tt i f)amborg, og om gorbinbelfen, (t)ori 
ben tilfælbigoiid fom til 2:orbenfftolbd paafolgenbe 6fiebne. 

£)et \>ax nogle, af ^r. @ecretair S. (S. $ op e i S. 1839, meb ^eiif 
fpn til en S3earbeibelfe af $:orbenffiolbd £eOnet, i bet 9iofenøm=8e(nffe 
gamiliesSr((io foretagne Unberføgelfer, ber (aOe gioet ^r. Cand. @fbabe 
ben forfie Snlebning til at famle be (er mebbeelte biograp(iffe (Sfterretncm 
ger. Didfe ubfom, ubgione af f)r. ^ope, 1839 i 2:rpffen, men fun fom 
^anuffript; ((oor et (er ubelabt littæg inbe(olber en noget omfl<enbeli> 
gere gortegnelfe ot>er SX^anuftripterne i bet ^errftdgaartfle 9ibtiot(ef.) Om WM^ f c^ og ^904 Cf^gt. M 

meb iffe faa 9{ettelfer, SUtorg og Soranbrinder. 2)et fan cnbn» htmcttM 
at nogle 9{efuftatct af ben rigtigere O^fv^mng omSor^otbet imeflem 9br. 
^tt og 2:oTben1!io1b ^e^ at txrre mebbeefte ^. Gand. ^. 9c^t, 8o» 
futtet af m 1899 nbtotmncn Setmel^effrtbelfe afXorbettftioIb; ba ^n bcr 
e. 164 Od 165 beretter ^orbenlKolb« og Se(n« got^olb^ og beggeé D|p» 
(cfb i f>ainborg, paa een fra ben ifo€ fUc^t og Xnbre forefommenbc 8or« 
ttrauig, noget forfKeflige f^aabe. lUftt t{b%fle Verfott af ben Si^nfFe SomiUe, o« ^mii filfre 
Gfterrftningnr funne titoefobrfngré^ rr So^an Se^m ^tt 
Ifal, tilligrmeb en 92{co(a{ ffbinger/ nnber XxtitøtaattlxU 
gen Mere uHMttbvet U<^ ZybfHanb og braget t(( 3>iiimarf, 
ffWt U begge nebfoite f% font Qifn^tiblere < iTføbcn^mt* 
92aar betle er fPeet^ fnnne bf iffe beflemt ang(t>e; men 3o^ 
Se^n bar atterebe Sorger og tMin^anbler i Jt(oben^))n i 8Av» 
1640, ba ^an ftobte et @rat»f}eb i @t. $etr< Jtirfe tU fin 
e^fgerfaber 9tolant b. 2>((felen, fom maa ^Mtre fontnten 
^erta fra ^oOanb. 9Kco{ai ffbfnger biet) ^ben tiD^e 
Ølaabmanb, Øordanber og bert>aa Mtlt^er beb ®t ^IfiUtl 
^xU. !Den 2ben ^unf 1S33 |abbe ^an i ^flerbam glfiM 
(tg nteb @ara b* SXcfelen/ og ^Dbe meb ^enbi lo 93«rtt 
^wraf be 6 (S ®onner og 3 !X)øttre) bobe tfbh'gt; af be 
wti%c 2 @onner 09 2 Dottre er fun ben nctficttbUt &ønp 
llbra^am Se^n ben (elbre^ føbt ben 20 Slugufl 1643 
i INøben^abn^ øi notere befienbt ^an (agbe fig førfl eftev 
Stnberfnger, men afbrubt ^eri beb j(rig<aarene I6å6— 60^ 
^engab ^an {^ td fin Saberø ScfHKing, 93«n^anbe(en; og 
efterat ^an, for at Icere benne, { flere tlar- l^a'oU op^olbt fig { 
|)olIanb og S^bfflanb, og bv^aa gført flere |)anbelére<fer, 
benbte ^an 1672 for bef}anb(g tdbage Hi SHebtnfjaw, l^tDor 
l^an { Seøynbelfet^ beeltog i 8aberen< f>anbel, fnbtil fjan 9t Om Wn^im U^ øø MM Ctegt 

nebfatei ffø feC9 fm CKn^nMeir oø JtMmanh ^n H€t> f!beii| 

tilKfle !Dtrecteut t)eb bet cfHnbfiTr Gompagnfe/ Sorfianbrr oø| 
Uxpaa »SleUefleir t)eb @t ^etri Stixh, og ett af @tabm^ lo 
og treb(oe aRcenb* IDcn 19 Se(n 1673 l^a«>be ^an «ølct 
Adren ^eéfelberg (føb 28 VHal 164T); ber bøbe ben 28 9føt>. 
f. Uv efterat ^un ^at)be føbt Ifiam en !Datter^ font ((et) fattet 
j^aren*^) efter aRoberen. 3 flt anbet iSdU^ab meb Go« 
t^rfne ffKfabet^ Årener biet) ^an Saber til tre (Sønner^ 
af ^t)i(Ie ben celbfle/ Slbra^am Se^n ben ^ngre, tii f^^U 
Ofofaibring bUfe Slabe ere famlebe, føbteé b* lObc Wlai 1701^ 
eoten$ Se^n b* 2 ®epu 1703, og ben pngfle, ^of^au 
itffn, ben 4 !Decbr. 1705. 

SfbKg miflebe Sornene b^e bere< Sororibre, i bet So« 
beren aSerebe bøbe ben 2ben @e)»tember'l709/ og aRobfrett 
ben ifie Se^rnar 1710, begge i j?iøbett^at)n* Gfter dov(eU 
brene« 2)øb b(e))e btøfeé (}ore (Sitnbommc tagne nnber 93ef}9# 
velfe af et bertfl ubncet)nt Sormtmberflab* 3)e mangfirfbl^ 
JliøbmanbétDarer/ ifcer Stne, blet)e efter^aanben bortfolgte t)eb 
flere Sluctioner; og af berebe^enge, font inbfom ^erfor, blet)e 
omtrent 20O/OOO 9tblr* Gour* tabfatte t ben fongelfge Aaéfe 
mob ubflebte DbHgatføner; og meb 8øftet om Sdbagebetalfng 
jloeb .Arfgeoé Zflenbebrfngelfe. !Da berfmeb be mange ©aarbe, 
@f{be og anbve GCeiibomme fffe uben %ab funbe affortteé 
PM en for flige @alg faa ugunRfg Xib, ba Danmarl n^Itg 
l(|at>be beg^nbt J7r(g meb @t)err(g: faa ilt^t be frembeM 
Nfiprebe af ^ormj^nberne/ inbtd @ønnerne b(eoe mynbige« 
Soroflbreneé efterlabte ffienbomme t)are faa betpbeh'ge, at en^oer 
af be tre @ønner t)eb bet enbelfge ©ftfte, ber fluttebed ben »)itaren2eH McD gift meb SJr. @(Ju>p, ^wbmanb oøDirectcur 
t)cb tet oflinbijfe, guincijlc 09 K)eflmbi|!c (SompaQni, ofi btøfe« Datter 
o^dtebe f>ofa)>ot(e!er ©ottfrieb Secfer. ^ Dm V^rafam Ce^n ^ø ^1 6førQt 93 

6te 2><Ar. 1715^ ftf en fiapUcH af 135,000 9tblr. Gonnrnt^ 
beeW { rebe ^enge, ittli i fafie Gfenbomme, og benne ®u« 
Met), Mb Soren^ Se^nd f famme tiair inbtnifne 3)øb/ for be 
mnbe filfrerlebenbe forøøet M 211^000 Kblr.^. 

Sa aRoberen i fin »ffbfle aSillie* ^t>be beflem^ at alfe 

Støbrene (7u(be optaget tflfammen/ for at (ffe — fom ^nit 

meb moberltg Om^u fofer Hl r~ ^^ broberKge JnflrrHg^eb 

»eEem betn ffulbe tabci, max be abfltlted i en faa ung 9tU 

ber, og Sabet af bered Sordbre enbnn b(foe bem fmerteKgere: 

foa bletoe be aUt opbragne i Uttt ®oogeré/ ben omtotte Stiei^ 

manb &å)npp'ii>m«.' ^erfra biet) Stbr« 8e^n^ ben 22be 

^ec. 1117, altfaa enbnu (ffe fpUen 9lar gammel , bbnif teret 

ta Untoerfltetet i ^eUnfja'on af Mag. Philosophiæ^ ^etet 

Senjon Vlplini, meb et faa ubmcerfet Xeflimonfum af 

benne/ at, om bf enbog bflle antage, at enbeel af be Sobtaler^ 

^ormeb l^an beb benne Sethg^eb lebfaged, maa til^xi^tå Ueli 

Stbdal^erend noget (obtalenbe Statur, beefé Syrerene naturlige 

Sefhrorbelfe efter, !paa bet bebfle at anbefale fin Difdf^el, faa ») af ter^ Jorenbe fJapiwr erc følgetibe enbnu b«oarebc: a) ©lifte* 
gorretnmg^s^rotocoUcn efter fat f>u Slbrajam ^ejn c^ ^atff* 
etifab. ^rej^er. 408 pag. iu folio, meget aiirtifi Inblunben i fort 
?aber meb forgplbt ©nit. 2)en inbejolber, fbruben en nøiagttfl gor* 
tegnelfe 09 Zaxatm o^tx be efterlabte kapitaler, fafle (Sienbcmme/ 
35aret 0. f. »„ abiTittiøe ^er^en Jørcnbe Documenter, blanbt Jt>il!e oi 
blot biUc noDnc 9)?oberené „fibfte S^ttfie,* ncbffre^en ©agen førenb 
(un bøbe, og ftben conftrmeret of grebeti! b^. 4be, Jbori ^un, meb 
toberlig Om^u og fanb 9ef|^mring for fine forælbreløfe 8ømd frem* 
tibtge ©ftebne, ftemf(etter ftne SPn^cx for bered tiltommenbc ©tiOtng 
øg £)^>bragetfe. b) @!ifteforretningd»^rotoconett efter ?oren^ ?cjn, 
jluttet, ligcfom ben foregaaenbe, b. 6 X)ecbr. 1715. c) gormpnberneø 
3legnf!ab for Ubr. 2ejnd gienbomme fra @!ifteté ©lutning inbtit 
?roai 1719, ba j>an hieo mj^nbig. d) Ubr. ?ejnd S5emcer!ningcr i>er»eb 
m. m., famt ^an«, faabetfom ^anø Suratoré, %hx. Stiø^^x'^ enbe* 
lige Oi^lttering Jcrfor. fi^ttré 19( beg fflfe Mb mfaibrr at Mm folbfoiitmai Ur^tHsébø^ 
m ben @(ufn{ng^ at t^r Scf^n i aSe ^Utnbtt f)ar ^«rt ^ 
be meget ^tgauM Mntal/ Kseføm ti ^Ber fffe fnnne mtf^ 
f ienbe be tvbe((ge ^j^or, font bet |>cie bonreir af eontrend #9r^ 
Snlere^fe og 4»«nrl(g^ for fin Df^d^tl VI )^ { ODorfoeltcIft 
iiebbefe eiutnfngen af bette Hibnttbpxb, ff^mi Mag. SR 9 If « tf, 
eflfv negle afaninbeKge Setttcerfnfnger om fSibenffabemetf 9et9b^ 
nfng for 8Renne(fet^ omtaler Se^nj^erfonltg^eb ^oa følgcnbe 
SRoabc: 

" — tfccdf H «ttra«fr (ntet, ubcit ^mI 3 fcfø — Unberfftr* 
tett ^refrtfører — jpnffe: m Siføctrt af gber« torte 9lef)iibaf, t« 
l^vUfe« ie^ før at bringe et fktrt jDffer, fender benxe SariMbat^ ber 
feeaavet met U førtrtnK^fte Vntoø ønfTer at tnbffrtDe^ btanbt be ara^ 
bemiffe Sorøere^ 9ntal 3ed øDerdiøer tit Sber en^it^ttn^ Sbra« 
l^am £e$n, ber, føbt af ^aUxii^t S^rdbre, brioeé frem af en 
ttmoitteK^ SSeøicrltdl^cb efter Siben(fabcrne« ©tubium. -^au Saber, 
3fbrai^am 2e5n, par en aøtøccrbtd SKanb af prj^oet StebeHdJeb og 
ben brtftiøfte itiøbwanb, ber ubftrofte fin ^anbef lige tit Jttbienp H 
l^ané 3Koter €at^rine Gtifabet^ Xrti^tr, vat en ^r^brtfe før 
pt j(tøn. ^an er føbt 1701, ben lObe Sftai, ^øitfen aOlaaneb, paa 
®runb af ben ^imc^plmU 9?atur, mt^ ?Htttt talM ben ffiønnefte i 
Varet, (igerøm øm ^Tatnren^ ^erre, flebfe øtié øg retfcrrbid, l^øbe 
øiflet, at benne ^^ndlinø mcb be ffiønnefte Vnlffø ffutbe f^be« paa 
9axtH ffiønnclle Sib. SKcn, grufømme Sfiebne ! @aa øijl føm Ut 
er bcbre at øj)Drageé øri, enb at føbee øel, 1^00 beffa^er H iffe 
benne ^n^Iinflé ©fiebne, ber tttt Ifar gammel miftebe fine Søralbre, 
00 berøeb tiKige en øm^pddelig £)pbradelfe^ SSelgiernind, ^t^ilfen øi 
bøg tt((!aae før en 3)eet er erftattet øeb Sormpnberee øg ®t<cgtnin' 
ge^ førtrintige £)mN og Seflr<rbelfer, ber, UMt af ben ømmejYe 
Xiertigbeb til SØlpnbHngen, iffe løbe nøget SKiJ^hA uanøenbt, l^øorøeb 
l^an funbe lebe« i be frømme ?øra?tbre« Søbfpør. ^øab ber ^ø^e 
øofret (Subbømmen^ -Renligt meb øør ge^n øpnaaebeé (et. ^an øijte 
fra Un tiMigfte Sarnbøm en faaban Srømjeb, ©øb^cb øg garøitfig« 
|eb, at $an l^ar funbet 'gaa, ber øare l^am (ige, 3ngcn, ber øøergif (Ml Ifu. ^n tt ft$m ttbfii VorlKIcfrer Ian m§m %\fttn ulm 

Sangfer, ø^ foretrorffinr jbinbffabfr, fo« trt (øteflc Utibt fer ab 

6!atte af ®u(b øø (S^Ip, oe( ottenbe, at ben iioibrnbe Stiømait af 

S^ntferen falbeé rt Saar meb gliben lUb. tlnbfr fremme og ^tmvør 

Sesnrr tit ®iib, foa efte (an Uev (lø b^n Itebfe øorrnbe Xif^eirlig« 

^tb til Sibettftaleme htmt% (rftuttrbe (an faft (o^ fig frfo at øtte 

Uh eg bjøe fer S^ibenffaftemr. 3(1, emenbffiønbt (an4 Sermynbere 

onfaae M for en (rffig $Kgt at ecrnnr (am, baabe fem ^rrng eg 

^ling, ttf '^anbckn,'^) foa eifbe |an beg albrtg fPfOe flg fra be 

aKufer, ber fpneø Ugefem at ecrre otebe tii ^m, eg (aa tftt (rg 

yaaminbebe ^am em, at SRurrrne^ lienefle ferbrc^ KrbcibCr og at 

^nbekn {faffebe tern %)^tUH baobe mrre 9n(^ og dnre ^rngf, 

tibernbtf (an mib Stteer: "jo ftorrrilrbnb, )o ftøm 9k^t.» Ser 

at 3 itte (fitSe troe, at irg af ^bc|t fer bm Hffre ^fdpf( tr«ber 

6anb(ebfn for n<rr, faa bevibner jeg ^bH eg (eUig^ at oer ee(n 

rr ben, fem ^an fpne^ at eorre: en yngling, ber peb Srem^eb eg 

Sffberd 9{een(cb, øeb £9big(eb mob Sormpnbere og Sorrere, oeb 

SenG#b mob afle, og oeb ben (yffcltafle Sone faaoel tU at opfatk 

(om tii at beoare bet Sarte, og enbelig oeb ben faa ofte rofle %iU 

toieSg(eb fer aUbenffaberne, brager aUee Jtt(rr(tg(eb til fig, faa at 

jeg mr^en if(t »eeb at n<eene nogen g^ ^ane, fem Serfpnrt iffe 

|«r fTienfrt (am. 3eg oi( iffe anføre mere tit (an^ 9{eee ; bet er 

»f, naor jeg |!ger, at vor £f(n i be to Var, jeg (ar unberoiifl 

(am, ^or e|»naaet 9Ht, (t^ab ^er forbreg af en brao 3)ifci^e(. fHUts 

t^tx berfor benne ^^ngting, ber er rig faa S)pber og Xunbffaber, ') !Dt$fe gtttringer (abbe f)enf9tt til fotg^nbe i ^cUxmé «{ib^ SilKie« 
fremfotte ^n^er: »at bi^fe mine tiere <Senner tiUtgemeb bereg 2ctxtt 
og $tge maa lomme i ^ufet (og en from og rebclig 93orger, ()?or 
be, foruben at bcrnned tK ©ujDgfrvgt og borgerlige (Sæber, funne 
}at>e ?cilig(eb tii at fee noQzi af ^ajibct og SJanbet og brage ger* 
beet beraf, ba bet iaa^cl tax bereg faltg Saberé, fem bet er min 
StOie, at be øutk o))toeg ttl f)anbeten; meb mtnbre ber (og en eQer 
anben flulbe )»tfe {tg oberorbentlige Knltrg, (t)oraf man tunbe Øutte, 
at ®ub (oiObc giort (am fremfor mange {fiffet ti( ^tubertnger; t(i 
ba maa man iffe mobfiette (tg ®ubg SiUie/ Gbrré SrUrtning (ar giennemoanbret ben bt^^^Mt 93ane tU Scrbreiu« 
lanbet« £((." 

iliøbenJatJT!, ben 22be !E)ec^t. 1717. 

Veter »enjon SK^tiu«*), 

Mag. Philosopbiæ. 

2)en 30te !£)ec(r. f* 9« tog 916 r* Se^a føvfle Srami^ 
ener ben faa falbte Examen artium^ cg b(et> bereftet {nt>fFr^^ 
l>et fom acabemtpt »orger**)* ♦) Uagtet betle »et i!ret)ne 2:eftimonittm Wfhio! ( ffg fel» ^«rer bet ^bfle 
Sibneøb^r!^ øm ffn €anb(eb , fan boø maaffee ^(ererené ftemtibl^e 
2i» 00 eiflHiit I t«at«i bibrage til at øi»e bet enb mere 9to^ 
S^agifier f^. 9. Vt^IiuØ Meb fiben (SanceaiefectetaiTr i Sarct 1T24 
Sléfeéfor I ^ofrctten og fort ber|>aa I f)oieficret, oø titfibfl i 2(aret 
1733 8anbébommer i ©iccUanb oø SufHt^raob. ?)an (ar oøfaa nbqU 
bet flere ©frifter, blanbt anbet: »dcxt »beCer« ?ft> oø ^ebnet* (f. 
SBorm'é Zex- ober l«rbe STOojnb oø 9lperupé ?iter. 8er.) 2)a ben (er 
omtalte %hx. 8e(n« @øn, ^Joul Slbra(am ?e(n, i Håret 1752 
Meb btmitteret af Mag. baccalaureus 3 ae. ®raa(, flnbe bi iøieii 
bor Se(n omtatt paa en (iøe faa (ttberliø Sffaabe i bel €^nn«i 
øibne 2:efKmonittm; (boraf bi oøfaa biOe anføre noøle Crb: «9ok( 
Slbr. Se(n er føb ben 9be Dctbr. 1732 af aøtbonrbiøe oø beb bere^ 
@Æberd 9leen(eb ubm(erfebe gorælbre. gaberen ^r. Zi^n, f>ene 
til ^erri^øaarb m. m., oø ^oberen/ @0)>(ie Kmalie <Sbinøer, 
(abbe meb ben ftørfie £)m(9øøctiø(eb førøet for (an^Dpbraøelfe, oø 
beflanbtø laøt ^inb paa at tnbøpbe (am £j^fl tit ^benffobeme. ^i 
gaberen, ber fe(o er krb, forflanbiø, from, rctflnbtø oø øabmilb, (ar 
fra ben tibltøfle Unøbom anbefalet ^am Sibenffaberneø ©tubfum fom 
bet bebfle ^aø^^irbeibe, oø uaflabeliø fliOet ^am benne, fom en(ber 
anbet^ øob (Søenffab for 9ie. Oø bønnen, ber iffe banflceøtebe fra 
be bcbfte gorælbre, anfaae bet for en ®ambittiø(ebøfaø at flræbe^efter 
55eftbbetfen af gaberen« Scerbom oø anbre 2)vber\ for oøfaa beb jtt 
eøct ^rem^jct at funnc bife, tit (bor flor^rpbclfeSibenifabertte funne 
oocre, felb for ben abcliøe/— ©et er benne 3ac. @raa(, ber i 
Slaret 1751 ubøab ,,^oetiiI 2:ib«^gorbrib o. f. b.« i 22:omer. ©lanbt 
be forffiediøe (attnffe oø banffe Dtøte, benne $oø inbe(olber, flnbe« 
flere tit ^erfoner af ben ?e(n|!e gamitie. 

*0 Sf^tøe en mebbeett nøiaøtiø Ubifrift af ben beb bet ^(i(ofo))(i{Ie Om Ibrolmtt ^t^n og ^é e^(«gt. HT 

iSfUvat bel f ec^néOHnbrfaarig^fb ticbfaltr Sotmynberii 
fFab loar cpffwott i ffflai 1119, cg éon t)ar eTncrret mj^iib^ 
anbet Gurator^ tiltraabte ffan i ^uUi Wlaantb 1720 ben Meife, 
ber t>eb en fna ul9ffe(i8 Slnlebning ^ar fnattet ^n< 9Iai>B i 
l^lbnen til Sorbeiiff(e(b«. 

!Det f^ned imfbrertfb ^(fl rfmeHøt, at ben 3or«nbe(|e 

»ellem begge« Heffet i>g Xorbenff{o(b< nl|^fle(ige ffnbeUgt, 

fbm førfl er fremfUBet af & ^. 9it>tffi*}r »g l^ben ben2(b 

er 6(eiDen olatebeb'g troet^ fffe f QirfeUg^eben ^ar funbet ®teb. 

Stan lebeé nemlig fra flere Siberttt at antage^ at berf(e tingen 

torbCnbelfe ^ar boeret imellem bereéSteifer; tnt^t 

en faaban/ fcmStot^e antager^ nemHg at itffn Mr oDerbra^ 

get tU Sørbenffiolb« 0))ftgt og e^tMfc, og at benne 

paa @rnnb ^eraf {abt)(nebe« i ben ^uel, ber f»(eb 9(arfag tH 

ffavii S>ob» 9Mfen fra Aiøben|aDn td |>amborg {feete nemlig 

(fle famt(bfg: Se^n retfie fra ffføben^atøn ben 24be3unué 

1720, og brog oioer Obenfe^ Skn^^org, damborg , ^toor^en 

^ onfom mob @Intningen af Kugitfl, tit panwut^ ^btr M 

olerebe finbe ^miSeg9nbe(fenafDctober; imebenéZorbeti^ 

ffiolb fotfl ben 7be @e))tettAer reifle fra jtioben^at^n ober 

Sugnflenborg til f)amborg; ^bortil ^an anf om i Slutningen af 

Sef^ember, og forbleD til ben 9be 9Iobember* ffnbltionbt 

oBerebe benne Sib^forflieBig^eb meb $>enfi;n tif Sleifené 93e^ 

g9nbe{fe {(Te laber formobe nogen 9orbinbe(fé imellem bem, fa* 

lob bet f!g bog tcmttf at bereé SbffiKelfe funbe bcere foran# 

(^get beb tflfielbig 4nbtmfne Omfloenb^^eber, ber f. 9x. f^øøk Sacultet^ boixsrenbe !Decanué førte 9)?atrtf el: Å« 1717 d.SODec. pos4 
exMaeii styU atqae artium inter cives Hegiæ Univers. Hafn. coop« 
tatas esi Ab ra barn ns Lehn i u s, ex privata informatione. 

•) 3 Jo«« ©ftift: ©en banjte Bø*i>tli, »ice^^mird 9eter2:orbep 
ffiolb« ?et)«et og S5ebrtfter \)eb d. ^. »otte. SbenUbftaoe. éu 
ItXQ 1772. 
JC^ifforifl STiM^fft. n. 7 for^fokitt Zorb<nff(oIbl tifrdff fm Mélm^tt/ og itt 
tnas brrfor f^U Kl lynffgt/ paa Sldfcn igfcit ae fnytte 
ofintble 9orbinbeIf€; it at bette tnaaffce albrebe hinbe 
^et ( ben Xfb/ ba t){ {Re ler nøere tnrb 43tt^b Ainne bffieim 
8 e ^ n O))^olb<flrb/ neinltg i eiiitnfttgnt af Ottohtt og 
øbnbelfen of Wobembrr 1720. VHtn fftUtt fffe bene finbe trf 
bftt mCnbfle Ørunb til at antag/t. Zffi fMøtl fOiaaltt for 
ben ot>r(ge !Det( af Steffen ^ fom be enMie ©ienfiante/ bet 
paa benne tiltraf fig beggeé Cf)marvffom^eb, l^abe btflnof bærct 
faa for^ttUQt, at fftt oi^er^oebet iffe fynetf at fimne ooerr 
Sak cm nogen forenet 9leife)>Iatt* Sorbenfffolb^ ^mf%t 
l^r bft newKg^ at reife fra ^annober ober 9erl(n og IDreAr 
ben ipaa ff'oilM @teb l^an bObe brfoge fin Mbligere Ve(g(ørcr, 
IBreo 8ot)enba^I)/ tfl Gnglanb. {>ef^en t)ar ^ati iåb^ 
bnbet af ben engelffe ^efanbl^ Sovb Sarteret^ bet (ovt 
<fon)e{en ^t>be tiæret i StMcnf^a^n, og ^er^en ntaotte Sor^ 
benff(oIb< flore J^torrKgl^eb til ®oen og @øt)<benpSabett 
brage ^am meb ol Araft; Kgefom ogfaa aHe tfl @oMfenel 
^enfiorenbe IKoprfocrrbig^er ntaatte benre bet, ber fonteame^g 
tflbrog fig f^nt Opmcrrffom^, og Uet) ^ienøanb for ^anl 
BefFitelfe« 3a Slotte beretter enbog ttbtr9ffe% at bet egenl^ 
I^ bBr 9orb (Karteret« Snbbpbdfe tit ffnglanb^ -t IfMttet 
Sonb tt faaUbeé ( tnff'ott ^enfeenbe funne betragte fbm M 
mttt aSZaaf for f^ni 9lei(t, — ber førfi Mrfte %ø9tn tføi 
É^orbenfCtoIblil at retfe nbcnlanb« ; I(gefom ogfoa^ at^tt< 
Mfe { l^bfNanb, i bet mfttbfte paa ben S(b, nwmtfi Mr 
forantebfget berbeb/ at ^an t>{(be gføe ©reb (Sarteret Sib 
m at fomme tilbage ttt fit pim. ge^né 9teife gØ berimob 
i en ganffe anben Xettiing, og ligefoa forfFieSige Mre be 
enfelte ©ien^nbe , ber paa benne tiltraf ffg f^ani Opmcntf 
fom^eb* |>an reifh nentHg fra |)annober, ober ^re^ben, 
fSien, @traøbnrg ta ^axli, ^borfra ^n ober ^oOanb benble Ott Wfi^Aiii Selv ^ ^onå dcilt* IW 

tØ^e tU ^^wsmoxt^ eø , nofi efitor sieb egne Øfite ol Mfu^ 
tetbcneø Dg Setfeneé aionrfi»aprb(^ber, gff ^r< ffdfr« {>«tu 
f%t — l^ob ti jfee af bf ^oa benne førte 9U§if^fHf, fett 
M ^bm n^txt fittif omtale, — fontiannei^ irt» |NUi at l«b« 
famle 99#ser, SRafovier øg mbre iPøalHager/ ^raf ffan <M% 
^ibfiebte og ^{emfeabte ett bet9bel% SXontgbe. 

ffnbau mMKre fan ber txeveSale om nogen faabonSøv« 
Unbelfe, fom Stot^e antager: at Sorbenffiolb fVnIbe IHRV 
ben, ta fj^ Qeflebning og Vt^tl^ ben nnge €e^n Mr 
ooerbvaget paa 9ie(fen; en Sormobmng; ^toortft Kotl^e vfme^ 
Vfim er foranTeb^et t»eb Sorbenffiotb« 9or|foIb web 
i^fsfyn ta ben tt{ylM%e 6ataffao|)^, ber enble ^an< 9t^ 
2^ fen^n be i bet 9«t«gaaenbe anforte @mnbe: M Keifm 
fra Aloben^n ttt |>annober (ttt fkett famtfMgen, og at beg« 
geé SRoal for t^en oor(ge 2)eel af Weifen efter d CaubfynUg« 
^ bar Ifgefoa forjKelMgt: faa fyneé bet beénben Kgefaa Ubet 
at (lemme meb Ske^flbmiral Sorbenffiolb< tt^røfteet/ 
{om »eb ffmé (Btant og 6t<Ung i &(Uitt, at ^an uben 9lob« 
ombigleb {Mbe befb(erl%giore en Steife, fm l^n foretog a(ene 
for fin 9omoielfeé ©fpib, og ^oorefter ffan fongteé meb faa 
m^n Utoatmobig^eb/ meb et not faa ringe 0))f9n af betfe 
etage; ^iifet be^uben for Sorbenffiolb, pM ^ranb af 
bm t^smerfebe 99^btage{fe, fom ^n oberaft funbe bente fig 
^ b&telig ogfaa fanbt, maatu iliot enten i fy^i ®rab befoonrligt, 
cKer itUe^^^nU* — %^aa ben anben @ibe bar, fom bi f^t 
benurrfet/ bet i ge^n^SKinbreaorig^eb.nebfatteØomibnberffab 
aSerebe ^et for et $lar ftben, og Se^n bar følgelig i en 
faaban borgerlig ©tilling, at f)tt ilfe ftinbe boere Sale om 
nogen, ^berfen 4f %amilit eOer 9ormtmbf re overbragtf 0|)f[gt, 
i betle £)rb< alminbeligeSet^ning; men i aI9a(b fnn om en 
benfrabeltg jDbercenéfomfl imcKem Xorbenftiolb cg Se^n 
fcfb. 9Ren nu ^abbe benne aUerebe en Sebfager paa £bi Slleife i 

7* 100 Om ftbim^iit t^ og \an^ ®1«9t; 

Un fprfftn otrtaHr Mag. fKftini, ter, 4tmi^ f^ f^alPte 
Mminmt^e^n ttt UniMrfitctet, mbmt efter benneé ^en Hmv 
»otning forMet) i (lere Star t^ti ffam, og faalebe« ogfaa le^ 
filgebe l^am )>aa ^le Neffem $)^ OmfiarnMø^eberne bet^ 
^t)bc t^^ret faalebetf/ at man funke torøle (tg €e^n fat uabn 
9fIogen< Opfigt paa ^ané UbenlmiMreife, funbe bet t al Sald 
We ^ t)ceret anbre, enb Vt)>Uu j, ^«em bette mlbc ^at)€ 
HiWt ebeTbraget"^)* 

Vi gnbe frembele^ tR^/ at Xerbenfr^otb« ^tttUgt 
ffnbeiigt ^r g(ort nogen 9oranbr{ng i itffni Xetfe, oø ber 
gi9eé i ^an< Stegnifader cg øtMrige papirer fttt en enefle ^ 
tiing^ ber laber formobe n«!genfem^l(i Sottinbe^ imcKem ^ait< 
9leife ogXorbenffioIbé, ^tf 9l^n i!fe engang noøenfcnbe 
finbe« nwutt, ty^HUt Mixé upaaMtdelfg bUbe tKrre PPert. 3 
9totf)ti ^tVo^rf fiabe^ bejuben, — ^b ber i benne f>ea<> 
feenbe iRe er ubigtigt/ — $ort(r8(ngen om Sorbinbdfea mé^ 
lem bereé Steifer, førenb ben orbrette^eretmngomSotbeiM« 
ff iolb^ 2)ob/ ber Pf9(be« f^ani Æanmiertfener Æo(b, begi^mber; 
^{(fcn Seretmng Stot^e, beoorget ^ be maii|e og fbrifcl' 

*) Jetter ilte benneé gorjolb til ?ejn, J\>er!cn tiemme etter paaSRcifen, 
i^at>be paa nogen ^aabe ^{^arafteren af et gormvnberffab etter noget 
€)<)fpn t^n ^ejn, J^orom »i ot)erbe»ifeé faai^t af mange anbre 
^mnbe, fom af et @teb i be omtalte Slegnftober, (»or »t fmbe {9& 
øenbe UbgiftépoP unber ben 9b€ 3anttar (altfaa et ^aVot %ax inben 
ERcifcn tiltraabteé) : „dt %xt ftemplet ^apir, (tjorpaa |)r. 2lbr. 2c(n 
(at ht^a^H at jlrtoe ben ©oitation, fom (an for rum $;ib ftben 
(a»be forftffret mfg (9. 13. SSpItnø) omt faafr^mt ieg it^n oilbc 
blts>e meb HlhøxUQ Dm(u (oé (am og (ané afl)iires tnbtil t>tbere.< 
Hrfet foftebe 20 gib. — Støefaa libt af(æn9iøt t>ar gor(otbet i en(t>er 
faaban $)enfeenbe til (and kurator, S(t>r. StUdtx. Si eie enbnu et 
I^oainient af Se(n føl», (»ori (an, )>aa®runb af at (an i flere Sar 
agter at reife ubenfanb^ o^erbrager benne iin (kurator gulbmagt ttl 
inbtil »ibcre at beførgc otte (ané gorreintnger: («bc Stenter af Obli^ 
gationer, Seie af {>ufene 0. f. b., og tilflaaer (am (erfbr 800 9tb« 
aarliø. Om l&niMm £€^ øft ^ømé eto^ Mi 

Hft 99t^, btx toft i OmM em benæ <É(gfOTi|<> eg 
Afambt ^Ofe ^ fff e fr(t> Mr i^attb M cA i*fmbe b€t CantCr 
IttMe f»mti(fb^ jfølb K( at mcMele. 3 UmOtit 9€f 
fitomg finbe Di twtnKø iffe blot ^<ia 9orb(abeI(iø olbefeé u^« 
mfe} mm itffni og l^ané KdfcfcIfFab« SBtiorrclfe ontliM 
flfe mA et mede Orb^ tjiMti bifhiof eKerf, ))aa ®rmb df 
ben anpPiteKge og aUt SSfomfiornbig^er berorenbe Slaabe^ 
I^Wfpaa Jl'olb forterner btffe S^toen^ber^ norilen niittbgaaei% 
labbe maaltet boere SSforibet 

aSen f ttbett - at antage nogen faaban Sorbfnbdfé melem 
bfred 9leffer , funne b( (Re beflo mfnbre meb ¥et|eb føxUan 
$t, at SorbeniKoS)^ ber bar en KbenffabeKg $tettbe af 8b(g 
09 Smnfl^eb/ (nnbe/ ifMge fin ^fttøe 6|araftear^ enlen blot 
psta &inbAiNmbflabeté S^e dier paa ®tnnb «f tfbligere 
SdCenbtpncA^ bKbe bragt Hl paa m faaban SRoobe at fm< 
ittb { benne @ag. Vi frnbc nemKg ingen ®ruttb tt( at belbfble 
bet Sactutn feib, ber^ efter et 9i9gte tUtt ©agn^ fom pm 
bm £tb, ba Sto^jte fireb/ moa ^e barret i Omlob^ {lal |abe 
^(t ben føi#r Slnlebnteg tH fflin nlbffel^e Vegfbcnl^. 01 
(tube bet tife nrimeligt, at 8e^n, for ^bem alle Staturenø og 
Sbo&cni ©fenflanbe ^at)be flor Sntereéfe^ Ian l^abe onf!et at 
fee en faaban 9Iaturmoerf)oorrb<g^eb / font en ®Iange meb fyb 
Iweber"^); og at f^an beb benSefl^^eb/ ^aa enfraStaéfé •) Si tttaae nemlig iffe tænfc od gcret^iiéningen Jcraf fom et af be 
^mpU ^bragerier, ber fan tøffe l>en meget Settroenbe^ . (Snbnu 15 
Xar bercfter forei^ilicd benne @lange i damborg, inbtil i 5lar«t I7a5 
ben berømte 9?atttrforfler? i nnée forø til benne @tab og opbagebe53e* 
bragertet, i bet ^an faae, at man ^aobe o»ertru!fet 55æfel|lruber meb 
©longé^ub) en 0|>bagetfei, bet nMt ^am ti( at fotb^ damborg 
for dt unbgaae ben 92anbd $>«a^n, ber ^)>eb ^abbe miflet Sierbteii 
af (tt 9ant. e(br «rf^ tirr iiarrlig Waabe, 'an ^<m ^M en Ant^SMp^ )i 
fmn)^(beø<tteatita9rfovf«rrbcMM^M^,ogmfS€rnt(berbmi^ V 
Mot^e angfi^ne 6tømlfc. SeHceOingeit om hntne ee^lMttv ^ 
^A, fotioanfM locb 9t9iM og, ffonr ^ab kummen« etørrélt f 
Aogdofr^ { ^«< Orab obetbrcbft, fan t>cl enbnu |ttM fmrct ^ 
en AlminbeHg @(enflanb for Samtalen i |Hinrtorg paa ten >^ 
SIb, ba Sorbenfffolb^ fbm b( antage; omtrent tn Sftaa^ - 
neb bérefter hm til bette 6teb; og ben maa ( ^ 9rab ^Me 
Mft ^ané Sorbittrelfe, {fc^r berfom tt tfbrfgere VeffenbtflM 
l|far funbet @teb {rneOern ffom 09 9e^n, og benne tifrfeKø er 
Me«>en bebraget, ^oilfet flbfte (ffe er nfanbfynKgt; t^ htn^ brr 
fan beeltage i SJebragerfet meb at forebife en Slange/ flHit 
ogfaa wtt en Sebrager i SpiL 

8(gefom bi faalebetf, nben at antast nogen faa norr 9^t^ 
bfnbelfe itnelem be 9leifenbe, fom9)otl)e angfoer, troo iSor« 
benffiolbf ^(e G^arafteer at ffnbe tftfhtfnelig Ømnt ifl 
ol fotubfcette/ at ber Ij^erbeb fan ^abe robforflet fig f^^d ^foai 
et t>ah mob Vebrageren ; fom , naat bet atter boftet til SIbe 
f benneé Ncrrbonrdfe; maatte fore til ^fHge Itbbmb: faolcbei 
fiweé ogfaa Xorbenffiolbé ^ele oorige 9or^oIb i 6asett 
tRnn at toibne om en fiernere Sorbinbelfe meb Slbr* Sc^tt 
Cetragte bi nemlig noiere Sorbenffiolbé l^ete Sremgang^ 
moabe, fom iffe bar af bet Slagé/ ber forer til neget tQoUf 
ligt Wlaai, men fun bi( flrafe @(et^eben uben at ft^ørge, om 
ben 9ornrettebe beroeb gaoneé: ba ligner ben ganffe ben tiU 
beeW Ubebfommenbeé Sremgangémaabe, ber paa 9letf«rbig^ 
Rebene Cegne inbignerej ooer en flet $>anb{ing; men iffe 9or» 
mbnberenø* 93i ffnbe nemlig iffe, at Stor benffiolb ^ar 
giort nogenfom^elf} Soranflaltning for at tjctdt 99ebragerieté 
Qirf ning / og rebbe Sel^n nb af ftn Sorbifling ; og bet f^neé 
aKene at b«re ben ganffe tilfcrlbige @ammentro?ffen meb 
Staél i et @elffab i |>annober; og ben lige faa tiif^tbige Dm WM^m S4» ^ Ntf Cteil; Mt 

VtaMiir emnMm |cr løg, fMa ttnmb af U fta 9m foi» 
jø$At eipMctt, btt atter lodu %othtniUølb$ Soale )nm 
hnmt eog 09 ^cmé Orcto beroMr, 09 (øm, i SørMiMfi aHb 
be omtalte C^cttPtebcr i SorbenffioU^ S^oftttr, foi» 
Mlettgéb^ at QoQtn tog en foa o^ig nmbing. 

lU Xot^c, foa ^U Stator&et bett tWigere 8re»fiaUn| 
af @agen oSene ffot Mret gnmtet*)/ fremfHflcr 6agen p$a 
m onbea SKoabe/ fan, nogtet l^n nbgat) fit Sog <Re n^ 
bnige efier, at 93cg{ten(^en Mr pttfferrt, albeleg Ofe ^ 
Mre noget afgforenbe Settf«; t|i Itot^e er i be faa tffl» 
retninger, ^ mebbeter om %i^né |ierfon«gc Sor^olb, foA 
sttoiagtig, at ^ aobenbar vifer f% fom ben, bcr i benne 
|>nifcenbe Mr fUt nnberrettet. |Hin fafr berfor gierne, enten *) T>€ filbifiere bonffe ØMmirr, bet fememmefiø Hm Nbra^ til tt 
obkpi^e ben olimnbeftge nming Hrmr nemfiø gr. @neeborf( (i 
tand tq^Tte gotelff^ninget cm g<ebrelanbet^ {)if!oTie) (S. 3)?unt6e 
og $). 9- J(ofpb (i bcree almmbelig brugte (ffionfle Scrrebøger), 
(a\)e gan^e fttlgt Slotte. 3 ^ofma»it'é o)>tiabcttgeti paa gconll 
fkitne UbM^ ta Xorbenftiotbe S^iict (Memoires da Yiee^4d- 
miral lordeosldold. 1746} ftnbee upaat^^it^Iflig iflt ben omtalte gorbim 
belfe imellem ^on^ og f(. ^e^né^teifer berort« 3 ben banffe D»erfættelfe af 
bette Ubfafl/ bet et lagt tit ®tmtb for gremfHQingen af (ane ^19 i 
•^i^riffe (l^tcnetninger om )Mlf<ntientf banffe Sbetenwmb' o. f. ». 
beb Xyt^o be $)ofmann, lii. p. 191—210, finbee ben i bet 
minbfie iffe omtalt i 2:erten; og unber @amtalcn meb BtaéX ftger 
2:orbenffiotb itfiin: at en af (an^ fenner er Mei^cn ffræffelig 
optruHd af biefe @]^ibebuber. 3 en, tigtigno! af gorfitlS^cn fef»r 
filbigete tilføiet !lnnuer!ning ttt Sexten i ben banffe C)»erførttfif» 
finbee berimob ben alminbeltge Sort(etling giengibet meb faa £)rb, 
rimetigbiie ogfaa optaget efter Ølotje, (bie 35og ferflc ®ang ubfom 
1747—50, attfaa efter bet forben n«bnte fran(!c Ubfafl, rmt førenb 
^ofmane Døb (l^S&i). 3 bet (kømiffe 93«rt: Tessin æh Tesslmanft 
(StockiioliD 1819.) finbie (etler iffc pmiaii, at bet bar nog^n 
faaban {Jorbinbelfc mellem ^orbenffiolb og Se(n, fom atminbetigen 
antage«, ber forantebigebe ben utpffetige ©trib meWem 9ibmtr4lett 
og &M. |Nia t^m t>aanh, tfUt foranleb%ct t A feffag^ Sigter Øf/t ovm^ 
ffM fcto figrt/ af bor ^OMi mmgt øg meget fot^ftUtø^ 
ffV6€ fnpmt en SorbMelftr mOan btggté Sør^olb og @Kefw^ 
ber ))el funbe f^ne^ dmeligr men i QfrfcUgl^^en flfe fanM 
@teb. fHaax Stptl^e nemlig (2benUbga\)e $ag. 261) be^piM 
ber SortceOingen IS^erem meb be Drb: »fMHé tilforn vmtalU 
paniuxtf ben rige 91 br. 6#|n^ ^be ubbebet % ^oøSor« 
benffiolb, at^ané enefte@øn moatte følge ^m paa ^onA 
Ubenimibéreife/ og at Vice»9lbmiralen ^ilU tage ^am fimt H 
ungt aRennef!e unber fin Dpf^t/ t* f. t>«: ba inbe^olbeé i 
biffe faa Orb i bet minbfie tembe oabenbare Uvi^tiQfftbet^ 
ber ot>ev^oiøebet f))<rtfe SHot^eé ^aoiibelig^^eb meb |>enf9n ttf 
bijfl ^erfenlige 3or|«|b ; l^i %ahmn toar , fom ti ffMt fectf 
aOerebe bob for il Slår flben^ og bor Se^n Mr jetter Olr 
|»né enefle @«ip. ^aax Stotl^e berimob taler om et tiMigere 
!Be{ienb({7ab meKem 2:orbenf{io(b og Se^n ^ forflrifebiget 
beb ben &aaxi>, Sorbenffiolb ^abbe leiet til Seboelfe, ba 
inbe^olber bctte @agn i bet minbRe intet Ufanbf^nligt; ^i blanbt 
be bet9belige Sienbomme/ fom ben (ribre Kbn Se^n efterlob 
fine @onner^ ))are ogfaa 10—12 ©aarbe^ fom i Sønnerne^ 
SKinbreaarig^eb bleoe iibKeiebe^ og blanbt biéfe bave flere paa 
e^riiliané^abn* 3 en af biéfe ©aarbc (92o« 5d i @tranb^ 
gaben); fom tUfalbt ^of)an.^cf)n, f^ax mm ogfaa beb at 
nebrioe ^auelet i et Scrrelfe funbet tegninger af @fi6e, ber 
meneø.iH b(rre forfcrrb^be afSorbenffioIb/ fom f!a( ^at>e 
Moet bette 93(erelfe* 

♦Sil (løvre 93ié^eb om SlbfFifligt i benne @ag, og nMw 
ligen oip @tørrelfen af ben @um/ fom 6e^n f!al ^t)e tait i 
4)amborg, og fom angiv)eé meget forflfielUBt/ (af Slotte til 
25,000 SRbltv for4iben bet®nlb ogSøIto, (fan ^obbe f)oi ftg; 
i Jessin och Tessiuiaua. til 350 3)ttcater) t>ilbe man \><rre 
f ommen ; berfom bi itte blanbt be meget nøiagtige Kcgnffabeiv Om Ibftflam f (In ^ (onø Cfø^fl. MS 

|m b«r(é Sc^n fdte^ bed» ten owtalte Mag. ttyldté fiMk 
M? ^an« UfeøfftfTr ee fm^ mA tnMu HfftvyMfct fir fm 
VU 1718 tft ^attf SM, netoy fa^ncbe (e ^cle Negnfh^ 
kr for Steffen, iiie» Unbtogeffe af Ut tlffnft, (er inbftefMrr 
le .) Slaaneber Satu-^SRarM 1T21 , og gaaer fra Opløftet 
i ^xttbtn ta UrOm^tn id 6traé6org* ØKøiM foaleM 3kM 
i^ af be f))ecieDe 9Iegn9a6er frr O|)^olbet i #a»6ørg flb 
gier t>tt mueligt notogtigen at (eflemme ben taUt Cnm$ 
Stemlfe: fioa btnne bi tog af f^ant Curotor Øbr* JMå^ 
itxi 9t^9a!b ober be.^aa aMfen . tdfetiMe 09 forbrmte 
^røgf ftotte, at ber f inl^t Zflfivlbe fan bcere Zole 
m nogen @«m af ben ®tørrelfe, font 9(ot|e angb 
t)er. C^er ttttt alminbeUøe Stegn^fab ^e famtUge Ubgffter 
m ^if Steffen fffun bebbet fig tH 12—13,000 9tMr. , ^bf(^ 
fm |)ot^unt for be 14 SRaaneber, Steffen t)afebe, famtnen« 
|oIbt Mb en Ubgfftéfnm af 2200 9tb(n for be obenncebnte S 
aHaaneber, bn bf beffbbe be ff^cfeO^ 9legnf!aber, fffe laber 
fomobe nogen fimban ertraorbfnafr Ubgfft paa ben øbrfge 
S)ec{ af Steffen. S)e<aben, ^abbe ^ e ^ n tabt en faa {lor Gum, 
at ^an fSe btnbe betale ben meb be ^enge, ^an for Øfebfø« 
fet labbe ^oé fIg og Innbe unbbonre, men bar bleben nøbt ifl 
^ gtbe en faa flor Sorffvtbnfng, |abbe bf n|)aatt»tb(elfg fitBbel 
mange€por tf( bene Slfbctalfng f be fllbfgere Stegnffaber* 01 
attbet ^ebfftf for benne bor ^oaflanb troe ))f at f unne |ente fra 
Uffni egen ^erfonlfg^eb ; t|f ben ^t^e, ffanMtm^t^t^ 
Otben f fSengefager, |borf Se|n t)ar o))braget, og font bri^ 
(om la, fra ben tfblfgfle Ungbom at o:^tegne og gfore f^ Stebe 
for en^ber Ubgfft, fbne^ fffc at fnnne forenet ntcb en tff ben 
®rab (etffnbfg og »regelmce«% flnbenbeffe af f tore ^enge« 
fnmmer, font ben almfnbe&ge SottctOfng angfber« • 

tf^rat Se^n, font bf |abe bemftrfet, ben 24be Snlfn« 
IW) bar oftuffi fra Jtføben^abn, f ®el{!ab nteb ben Dmtatte - I 9L e* n^Uné og Utia^a af en Ziotet, og i flftitwlium 
tf llttgtift ^01^ tcmt i ^omborg^ fbvtfatte ^ 9i#a mm 
l^ntioter tB ^tibtn pg Bfrtt^ l^t)ovfra ^» tog oDer ^Sv<<4 
l»g ta Woob i Ungarn^ og berfra tObogf tå SSfeii. 9tti 
bnuir €iab rdøo ^n oorv Wegenélorg/ 9)firntorg, tbtgøtot;!^ 
6tattgavl og CfraAurg tfl ^ar^ og ^rfva oenMc ^an elMv 
(Mlonb IfifN^ Kl StMcnifaM, ^Oortil ^ati igton anfoat bes 
aote 6et>tem6er 172U %f U paa fUtSftn forte 9tegn{biWr^ 
iMåHbt U enbittt erf^cne^ fee ^t, al ^an ficbfe bcfaae tifydttt 
eiobé aianrfo«rb(gl^b«f ^ og giorbe anfeeKge 3nbl8p| af S* 
grt/ aWalerier^ og fotffieOfge Stoti^s og ataturgieniiaiibe^ ^r# 
t^b ^an berfgcbe be betvbdige Samlingev af bttfe @te^tibe> 
fbst M (ibm {Me omtale* 

Vi ^ feet^ at ee^n ingen ZflWetigl^b fUte fov$>tt^ 
beta; bet fyatf ^Ser (He, at tymi fortfatte etabier ^aoe 
Mret af ben ittt^ at i^an ffax tcnUt pM at brage bon fo« 
IBfbbel tfl nogen beflemt 9t«r{ng^e(; og f^an fogte berfor^ 
efter (in Zflbagefomfl tfl !Danniarf / beb fine fbre 8t%bo«tte 
at forffof e ffg en OtflUng, bet> beb @ften af en tel9bai% øg 
faitereéfant Cirtfom^b, gab ffam ben onffeUgfie 8ea%^ tO at 
birte be 43(benf!aber^ fom i^n tfbKg ^abbe elflet. — 3 . Slarct 
Itu lob Aong Sreberif ben 4be/ efter en i Soineta 
tryft Sortegneifé og Snbbybel^^ beb offentlig SInction øfnglbe 
|)err^aarben ^øihp^aath meb tU^orenbe SJønbergobl^ 
Ifl^emeb fem anbre ^regaarbe i SoKanb* 3)«t paa |>ø{^ 
bbgoarb gbrte ^b birb ittt antaget; men ben 3bfe Hprfl i 
9L Købte 8e^n/ bet enbnu flfe ^abbe faaet ubbetalt be fknge^ 
føm i ^otté ailttebreaarigl^eb bare btbiSfttte i -ben Jtongel^e 
ftagfe^ for 7S/327 ban^e ifroner benne ffienbom af JtoQgt»w 
#er/ foruben |>obebgiiarben meb 146 Sbr. frit |)artforn Uger 
og fftig eg 3 Sbr* Øløbflbib , inbbefattebe af ufrit |>aitfdm 
lOlø Sbr. Mger og Otig og 5 Sbr. &^^ i« a»øBeMk C^ HNN^ftni €i^ 90 ^østé Cføøt* 9n9 

MfMmber af 9lfaigf€Mlr/ CoMNge, OIMl> oS SøiMnibe 
e^gne; beregurt til SI Zbif# Imrtfom* 9«ttbirgebfct Mt 
abfpitbt i fvlgrnbe la V^tt: ao ®aarbe taie i iStMbkø, 
13 { 6M«teflf, 4 { &&e^, 4 { 2:aan)e, 4 f Zaognr^^ S 
f pmtofU, 3 ( eieni€<ft^ 9 { WitnMU, W i 2or«faiib#, 
11 { |>om69, S < 9t(iigfrto]Ic , 16 ( 6<rb{iigf; 1 Hille 6«^ 
Mf^/ 5 { 9MMimbe, dg noget øke Sotb ( Stme ogSøfM^ 
(^Ofe «9er alle (tgge paa »en (l^e itanl af eoBonk); 
{vmbeM 20 ^aorbe iCtmor« og 12 < 6«e<mafre, MiggoAe 
(Kui ben novfeøQHge JPont af fomme S). SKobet er nbØM 
tal Wbe fingufl 1126. 

!l)et fofgenbe Har (Sftobet er nbflebt ben 11« !&iclr* 
1126) tU^fne ee^n dobfeme S^glfatig og ^ietflMi 
af Aammet^eS|r<fHan Sart t>. @abel, VefaUnglwoÉl 
mt mbti &HUf tft ^bem j^ongen fort (fort^ekn ^oibe f«%l 
tKfe Gtenbomme^ ber (nbbefattebe 99 Zbr. frit og 812 Sbr. 
ttfi^^rtfom ager og ffng^ og 8 ^r. eH^Då^ og SRolen^lb/ 
«%(»«« ^3 pn^e, ber UtaUe i aarl% Hfgftrt 216 9tbb., U 
Sbr. iHuff orn J(ongetienber og 90 Sbr. |>artfom AirMenbei; 
Seitbergobfet taae i føIgenbeYS^er: Z^rei^, Gnnbl^^ flRof^ 
Mi, ^klm, aifntinge, »irfet og 91figeIfHe* CbbeHg fofebe 
N b. 14 !l>ecbr. 1T29 tO biéfe Veflbbeifer |>o^bgaarbett 
Serri^gaairfr, fom eiebe« af Charlotte Qep^it ^au 
iHll, ffttfe efter efter £)oeri«J(rigéir6imtair 3o^* S^rt« 
\tp^tt Stbxbittf i fjfiM domOM Oie benne 9mxi i lenb 
flere Zib ffat)be fjerret. |>ot»ebgiarben 9 e r r { $ g a a r b feii) Mr 
mtfftt tit 37 Sbr« $>artfom^ men tOUgenteb bennebb^teSram« 
toftegaarb^ 9nnerfiebgaarben^ og bet Oonbergob< fra 
tAinsp, JtiSern)) og Soav«, ber if olge JlifitfftKon af 12flpra 
Mt Dar lagt inb unber |)ot)ebgaalben , til 66 Sbr. frit 
iMf orn Uger og C^ og 2 Sbr. ^rtfom •fobflylb. Øon^ lOt Om WmtMi 14« og ^må Clfføl* 

»Ofgøbfct^ ter beibti af 16 9åmlb€ i ^M, 4 I MtMip, 
SI i »ørlbcf, 3 rSuker«|), 5 f SM», 1 i aRoCMk^ I i 
|»klm, 1 i Wmføe 09 å i edttgrt, Mr mifal Ifl 314 3^« 
|Nii4f«m tiørr 09 Sttg, oø iZb. ^artforti @fo)^ib^ 2^e<iibco 
^løle mA CHenbommcn Jføngcttenbm for Saard, SRaibøBe^ 
Sinur« og JPclKnge Cogne, i alt lao Sbr* $>artf orn ; og j^Me^ 
iietibett af Saaré ogS{rn<ré, i lUt 56£br« |>aYtfoni; JPfoH^ 
fommen Mt 3T000 9lbr. (Sottrant, og .®Mibcl MA) ubflMIMIi 
23 Sun* 1T36. ec^né fanslrbe fftenbontttie (ttbb^fattcbe faa^ 
i^ti 4 ^CYtegaarbe meb 331 Sbr. |>artforii/ og 2143 2br» 
tt^t ^oiifont f abfptebt i 34 SSønbCKlt^r^ fombeti en !£)ecl 
Sicnbct og 6et9beHge @f otoflrfffninger* @f(ønbtSel^nj(imf%nt 
bi»g om'|)aa og t)errNt* of^flog fla So)»M |)aa U forffieOfge 
IBaarbe, og ofte Uinbtn ^atobe flt 33utteroy|olb < SUøUn^wom, 
f/Hit, f^an enbnu f(rbc flere ©aarbe, : faa bl^ bog fra tm af 
t^errf^gaarb/ beKggenbe i WiU 99orb for @arfCøb(tig^ 
^n< egmtlfge |>{em og flabige Oy^olbéfleb* 

HfSerri^gaarbé gamle SJpgninger er hm ben eg««l^ 
l%e. |>ot>ebb9gniBg tObage^ ba ta 9}{nbitig^Mrfé ^(Mygmiø 
til benne, ttUgemeb be gamle Sabebygnfngcr, b(et>e nébt^ne i 
^boningen af forrige Slor^unbrebe, 2)en enbnu erif^renbe 
|>o^bbt^tt{ng ; ber ubotttrivl i bet %øefent(%e btffnber fig i 
ben 2ti^anb, j^tood ben er opført/ beflaaer fnn af een 9(«</ 
ber er 66i rø* lang, I6i SIL breb (ubtoenbfgt SKaaO, og 13 
tiMé ai f)9i fra^^orben til£ag{lteget ; ben ^ar 2 ff toger foruben 
^(etber, mirb et 2;aarn paa Un f^blige @{be, ber tiener til 
OpåMQ*^ Saarnet^^ ber er % tantet, ^olber 6--T $U. { @ten^ 
tm^it r^t(å'^tx 20é SU. ^ø{t fra forben tfl ber, ^t)or ben 
fobberborffebe ^tvppcl beg^nber, er forfinet meb be i crfbre 
ffi^gnfnger alminibeHge @neg(etrappegange af maéfh)e ffgebfoffe, 
^t^or Sra^gangend Slfbtpille banneé af Srfnneneé fmaOe^e 
ffnbe. 9lf Aiabeme, bfr ^mftc fig nnber ben flørfte 2>ed 
af SJpgntngen, ija'oc ubentt)it>I (let ingen dceret ffoatøtbt^ men att, f^iMh tulntt tt ZBf«Ibef mA be (!ørf}< SMbttt, ^ø»€ Miet 
fot^Mf^ meb flett 9iMtt af ffø^trffe fov at ft§Ht |>ttfrt; 
be fnxritrittgrr , htt nu finteé { no^e ftb (bcre^ maoPf ee m A 
Uiibtaselfe af bf/ bet nu ftnbetf { rn fma( $t(øbtt, tjl^iM 
St^attgen er fra %aaxnttf bcttt @por af at tKtre tf(b9ggebe fi»r 
fffe ret tenge (Iben; r{ine({gt>{(é ^at)e ogfaa aOe Stldbttnt i 
Utti øpxinhtUiC &HiUlU fun faart Syrning (gfennem enfellc 
Halffinger fmdiem |>ufett ØtuBbfletie. (SRttrene ere t)eb 9|»ø# 
oabntngrrne { Stitthttm l| tit l| VL l^ffe; { anbrn fffagc ber^ 
tacb fnn een %Ien CnentKg frøerne fmeOem fJfnbuerne) og i ll(. 
uttber btdfe> - S^gningm ^r / faatøibt tibeé^ btgmfinbc t>arref 
ganffi^ øtttgitoen meb @rat>e/ ^ønbt bføfe enbnu mob @{tttn{n# 
gen af bet forrige Slar^unbrebe fja'Obc en betybeKg (lørre Ub^ 
fir(rfn(ng, enb be for Øiebdifet ffa'øt. ^aa en ot)er ^nbgan^ 
gangen { Saamet tobmuret ©anbfieen flaaer: Jacob Ilvitt- 
feldt og Lisebet Frit anno 1586 tflligemeb bereé fJaaben* 

^aa ©aarben gfemmeé enbnu ^ent^eb 150 gamle ^tx^ 
gament^^ og ^a))(ir^'!Documenter ^oebfommenbe ©obfeté pl^ 
fbrfe/' ft>oraf bet oribfie er fra 1502, ttflfgemeb 5 gamle Ufø 
Iab«bret)e, gtone tit 9ebf!e for Xl^otno^d (nu SaarO 
irtrfe af 6tiftet« 93(f!o|); eller af famtUge banffe og anbrc 
^^pp€t, maren« 1S62, 1417^ 1434, 1477 og 1502; famt 
et Sret)/ ubflebt 1380 af Øognet^ro^en ^eber Slnberfen 
tS Sleftenf ^of C^teflelfo) i QicOiavb, ^t)or\)eb ^n bet)tbner, 
at en m »nUx« 3ngt)arfen paa ftt ^erfle l|far f!(en(et alt 
Pt Sorbegob« { 8oKanb t« I^ncr« *We*)- 

@om ffter af faa bet^belige Sorbegobfer biet) 91 br. 
Ut^n b. 27 3ul({ 1731 nobiUteret**) tiO^mieb ^an< *) 9K>gIe af btøfe 5lflat>é!>rct>e ncwncé, men titHeett meb urigtige Kar«^ 
ta\\^.diiot>té eamlinger til be banfe^eré, Saalanbé cdgatfierd 
f)iih>rie I. p. 663—4. 

•*) 3 #2e)ficon ot>ct abcltøe Samiticr, ubø. af bet ilonøt. banjfe fleneaL 
og ^eratbifle ©clffab l 55b/ beffn»eé bet ?e*njfe SJaaben faalebe«: »iiøre »rober So^att itf^n, ter j^ovte ftoftt fM^MEIbe øg 
SdibPfpt) t 89en/ eg fom fiben (1749)/ t>eb @(flermaal mrb 
Sblf IRaraaref^a 8et>rn^{elm, føbl SO Hpxti lia», 
09 iittfe efter førgen ffrnft t). |>oben, tfUige Het» CNer 
af SHelflriq) i S9tn% w®!iotbct nlifle trebcdt e^erfit og minbfle gefrt rrtt, beri en ®tt!b? 
frone, ncbetfle d^ ftørøe ^elbt 6øli»^ beri ea hUta 9«f, Maøt nteb 
et jlet; fottonget ®«(t»fcTé. ^aa |)iclmen to t^e Sefel^orn.« 3 o« 
(an Se(n^ ^inte ubbøbe meb étamfaberen. 9bra(am Se^n^ 
®øn, 9. 51. ?cjn, ftf, ba Jan ben 29be9lc»br. 1780 ortotebe« I ben 
banfle grijetteflanb, titbet gabrene^lSaaben ettbnn en ^Mm, V^t^ 
paa tre (3^ulb'8tanbarter, ^ttx »eb en fott fUH SPm^U, fomt to 
iBilbmomb mcb ^Uer m @!ioIb(oIbere (i. c. p. 321). 
*) 3foIøe et gienftbiøt Jejlamente, oprettet b. 12 Wpxit 1725, imenera 
Sørgen (grnft b. t)oben tit ^KeWftrup og @bete «WargTet(et>. 
Søt»en(ietm fhtlbe, ba be ingen 9øni lfc»U, ben Utnq^åx»t9ht 
befibbe aOe bered foaebø iSienbomme inbtit iut !Døb, efter (bitfen be 
ffulbe beled meOem begge Strbinger. @iftebe ben Q^fterlebenbe ftg 
berimob igien, la fom benne i fulbfommcn ©efibbelfe af5llt, imob at 
ubbetate 900 8lbb. (Eour. til ben før^ 9ifbøbe« Xrbinger. 2)a O. 
^oben bøbe 1747, hU» (onølTone faalebeøij^erinbeof 9liel9nip/ tmoi 
at ubbetale ben obenfor n<ei»nte®um til Sieutenant ^^ilip Sonrab 
b. f)oben. Sføtge et ligelcbe« gienftbigt Xeflamente af 16 »uguft 
1749 (o^jrettet før fggteflabet) meHent 3ø(«ti ?e(n tltf)bWift>e og 
SinbffbD 0g(£beteS)largret(eb.eøben(ieImitf9M«flnti^ NtaM 
M, at aae be fafle Ctobomme fb^e i et|bert 2;it^e forblil^e lam 
lebe i ben Sejnfle Samilie; bøbe (un førfi uben 9øm, forptigtebe 
Se(n ftg iffun tit at ubbetate ben @um 12000 9{br. ^our. tU (enbed 
IbDinger fo« |S(|bibalent for bet, fom (nn (abbe mebbragt ttt bel 
f(enebd 80; bøbe (an betimob iøxft, og bcr ingen 9øm t>are Obitlet 
Meb Silfætbet) ffutbe (un forubcn be 12000 Stbr., enbnu aarlig (abe 
2000 SUbr. (ener, (bi« (nn igten giftebe %, looo SRbrOr fri S5otig 
faa meUfhmp tiHigemeb flere (Smolumenter, fom SBrcenbe, 9tlbt m. 
m., (bilfe bog fiben foranbrebeé tit et %iVct% af 200 Stbr., ba (im 
fittebe tit Obenfe^ (bor (un bøbe b. 19 3ttti 1767. — 3o(att 
2e(n (obbe i Starene 1725—27 fiøbt $)bibfitbe og ^inbffob, og 
beb 2:eflamente af 25 3uti 1758 inbfatte (an fin ^roberføn, 9 out 
9tbra(am£e(ntilfin Itniberfatarbing. 9fHtat ^n fodfotcé Mr fetmnm { Ceflbbefft af ht 
øtfttfor timnte ^ffenbomme/ Met)r Uift, ber alle befh^rebeé af 
^m feh) , ben Digtfgfie ®{f nflanb for ffané 6(rrfom^rb , 09 
fj^t itmibbdftar pg (etybelfg 2)eel ^an toø ^er(, b(ff ^ait< 
talrige efterlabte 93ret)e/ !Dag(øger, 9legnf!abe^ 3nb((ig { flerf 
Stftéfoger in* m., oOe fheione meb ^oné egen ^aanb« %l€n 
|>»nbrebe af ^{ne 8e^né Srebe ere enbnn ( 9e^ø(b. IRen 
te m ticefien aBe, for bet mefle nnber ^ané Cinrer < Dp^olb 
{ Sti»Unf}a\>n , f!ret)ne tt[ ^anø forfKeOfge ^otiMirere/ og be 
angaae berfor ncrfien ubelulfcnbe blot ffnfed^eber ^b ^vA 
®aarbe« og ©ob^ Seflyrelfe; l^borfor btøfe Srebe^ mebent 
\i t)el fra benne @{be Icere oø ^X ften^e og ogte \fixA V{r& 
fom^eb, i anbre ^enfeenber gtoe oé faa faa Sibrag VX ^an< 
(S^rofterifitt fft $ar SSrubfl^ner af bMfe lunne boø moa^ 
fbe iKiéfenbe mebbeleé \ftt, for nteb ^ané egne Orb at gfoe 
9r9t)e )>aa ben 3ntere<fe og 9}ø{agt(g^eb; ^t)ormeb ^an omfat^ 
tebe en^ber af Stgerb^rfnfngené og ®obé6e{lbreIfené @rene^ 
eg \^ \KrIge berHI nogle @teber/ ber maaffee tfllfge lunne ^abe 
nogen ^tj}cn{!^agronom{{{ ^ntere^fe*^. 3 et 6ret) af Tbe 
Sinntaé 1755 {frtoer ^n fra JSioben^a^n tU fin Sortoalter: 

»yt jttoer^^røet et faaet ^^^ urigtig aR««tf, fan fed fre «f 
Sffløftrt i Sønmafen. >&ooe be nu foaet ^røet fom S90, øg braø 
^røft trf b^bt neb, faa iMober ir$r at man foarr albrlg mere beraf ♦) 3 en Slecenfton i ^Kaanebéjfr. for ?itt. XIX. ©. 236 anfortteø S^øbfCø? 
øemeø tiMiøfh S)9t!etfe (er i ^anbet til 1760. d^SOerebe 1760 bj^r« 
febeø 9iøtlløt>eren i Sl^en.«) 9t Se^n bar byrfet ben enbnn tibttgere 
i {^nb, fisemlvfer af bonø obenfor anførte Srebe; øg at \wl bar 
bøifet fiMer (men nøifi om ben bbibe efter røbe) metr enb 10 Sar 
^ ben ^ibr fan feeø af føløenbe gttrmger i et af ban$ 9reøe, bat. 
3 SXai 1749: i^^albebaugen beb ^erri^arb ffal i Har befoaeø meb 
Spg ; blanbt bette !an foaeø ^løberfrø, naar ber fra be forben otbi« 
nerebe 8teber noget btiber tiloberd/ at Tee; «ii (ave be faaet bet oøeiipaa ^aroRinøett (fem bet ftirr^ 
lYeet, bog førfl efterat SS^^dct oar faaet, øg foa (amt et^rSoiiic 
eøer), faa venter jeg, ot @Dlen t)r(cnber bet op, faa jeg bøg ingea 
Øtptte faaer beraf; t(i berfor (fal bet faae« ooenpaa 259g etter ^aør«, 
for at (faffe betStpgge. 3)et (ar iffc feilet, at jeg ^ax fagt ^edf 
bet, og (an veeb beéuben, (oorlebeé bet nu aDerebe tvenbe @ange er 
Meoen faaet veb S3errt$gaarb ; men formebelfl ben inbtrufne Spgbom 
er (an unbff^tbt. • 

Oø i et anbet Sre9 af iTbe npxtt 1756 ^xiott (an em 

ten famme Øienflanb. 

"j(an J((ø9er$9ci9 faaee, faa ffat bet attene Mxt af M xfi^t 
Stage; bet (utbe fan iffe Utalt fig, naar htt {!a( flaae^, fon 
bet Val i be Kåringer ;• ba SDiarfen , bet (ommer utii , er i 
Sang. J)et fofter uifT 10 g. ^b., og efter gen« ©igenbe ffulbe 
ber faae« 8 Vb. paa (rer ©fieppe Ubfofb, og faalebe« 64 
Vb. paa en Sønbe, fora ml giøre fi SRblr. 4 SRf., (oUfet Utv 
før bt^rt. Saameget (ar jeg bøg lært af M, fom Me9 faaet 
wb 8errijgaarb, og bet, fom forf;en er faaet øeb ^j^^bpgaarb, (ølt 
fet øar t^nbt faaet, at Ut fPal faae« t^ft, om M ffal Miøe (jøit; 
øg i .^øiben (eftaaer Åvantagen; t^ tm bet enb fpreber M ub få 
©iberne, naar M er tpnbt faaet, fom anbre Sraer, ber flaaer langt 
fra (Ittanben, faa fan M bog iffe bliøe faa tienligt til at flaae^, 
fom M tctttt, og, jo (ængere ber er medem (øer Suff, jo fex og 
mere tager M orbinaire ®r(r$ £)oer(aanb, øg forbriøer jnøoer»®r<c^ 
fet; t^ jeg (ar remarqueret, at jttooeren iffe fpreber flg anberIcMr 
enb fom Suffen paa en ^eberfillierøb øorer op igien, naar ben afffæ« 
re«, øg, naar Sloben, ber i Sjørftningen er faa tpf, fom en Hben 
Singer, tager af og bliøer tit mange fmaae Diøbber, fom anbet ®x«i, 
faa bfiøer jtteøeren ført og ringe, inbtit ben enbelig gaaer reent 
(ørt. 9?tt øil jeg øe( troe, at be, fom (aøe giøet mig Un fiørfte 
Seregning, (aøe regnet for meget ; imiblertib er min i^en $orfaren(eb 
9i«, at M nemlig f!a( oære tpft faaet. SKen ben rette ^ropertiøn 
øeeb jeg iffe. 3)erfor fan jeg iffe determinere nogen øi« aSffgt t 
^enfeenbe t\i (oabSpg ber fPat faae« imettem. '3)er fan berfor ftø« 
be« for 10 Slblr., (øilfet ba faaer raffe faa langt, fom M fan, 
øg faae« paa 2 etter 3 Stag« SDlaaber, famt tiløeie« øg opffriøe«, 
paa M man fan fomme efter Un rette proportion. Kt Jttøoeren £)itt 3(bra(am Se(n 09 f^ni ^forøt. 113 

Aff^ førff faaeé et V^t i^age (ftrr S^gd^n erenDaa Irnnr, oø ittm 
wfb ftt Irt^ant f engang agt« ooer, M pecb 3 wl/ og, berfcm 
eiib ^aromgen iffe fom berti^ mrnrr jeg bog, brt fnnbf pffrr lige 

Sbcrø vftoiSigr if. ScM" 
enbnu fan loel føfgenbe Ubbrag of et Sret) fra iKøben^ 
§dbn (af 22 9;o\). 1755, »ttl aRonér.@øfren $)o(ft, f)ø9# 
b^gaarb*) tiene !<( ^ve'ot, faat>e{ paa ben SKaabe, f)^oxpaa 
Ijan ct)crt)ot)cbet correfponberebe tneb (Ine @obéfoiDaUrre; fom 
paa ben 3orflanb{g^eb eg 92ø{agt{g^b, ^iDortneb ^an Mretpg 
taljer @ag, {|))ort ^an antog, at en Sorpltgtelfe paa(^t){(ebe t)am 
fBer en Sletttfl^eb tiffom l^am, fom ©obéefer og Statsborger; 
Kgfføm ogfaa paa ben temmelig (^arafterifl{{Te @frtoemaabe, 
ber finbeé fclo i b(éfe ^ané (tmple Sorretningébrew, og (Re 
er ubcn ^4}rceg af ben fiuberebe Wlanbé !Danne{fe* Salen er i 
bette $re)o om en umpnbig aSonbeføn fra itf^ni (&otif f))M 
Qoergemaal as^fDgeben i 9tobb9 af en eUer anben@runb ^iibt 

''^M\> (Btcruboen i Jfjeb^p angaaer, ba er ber intet peb at 
liwre, før ©fiftet er (luftet? om M t>a fortiener at inbflæoneø, t)tl 
won før|! af M^ Slutning fer. SmiMcrtib faaer man labe flg nøie 
neb reservationer; øg enbffiønbt M maattt degage Stjføgben at 
flfbife gber wb ©fiftefamlingen, og foctte en anben ©cerge for Bar« 
»rt, jfttt 3 beraf iffe (abe (gber ffrafte ; men« Kgefom 3 berpaa reser- 
Tcrer al løtjUg Siltale til åSpføgben, faa (fal i ogfaa Ha^aat i Pro- 
tocoUen: alt ®oH, iemt og SSoet« 3iibe(>aøe og formue fat paa 
Anction. %tt er oenteligt, at 85vfogben iffe admitterer gber tit 
Protocols, itaar |an fatter en anben Sværge, og Ut er iffe øenteligt, 
at 3 af be SålflebeoArenbe faaer nogen til at øibne øm, f)Ht ber 
l»fl«ferer. 3Ken« feer gber før, at SSpføgben iffe fpitter gber ben 
Rnte, øg faaer Sfiftet Jølbet øg til gnbe, inben 3 f ømmer, etter 
Wfer 3)øren til før gber, faa tenge. 3 flbfle lilfcrlbe fan 3 wl 
diøre nøgen ^Ittarm øeb S^nlbren, ©laaen øg 9lingen paa 'S^øtxtn 
ebr førten, ja paa aUt 3iibgangene ; bøg at 3 fee gber før, at be 
9k ffol ftwne giøre en Sølbøfag beraf ; øg i begge lilfoelbe fan ba 114 Om Itbra^am ^n oø (and Ølcrgt. 

It, 3 (ringer meb &Ux, octre Sibne om M )>a^fcrebe. 3mob tett 
@na(: at Strengen enbnu i(fe er Sørneb, repliceres simplemeiit: 
Vt ber nu ingen Sorneber mere er ti(, i ^oor gamle te øare; mend 
berfor par ^o^tonben ifte befriet for at brage Omforg for atte ben* 
nem, fom t^are paa ^M &eH, aflermeefl be fmaa og umpnbige. 
3)erfør, enbfTionbt benne 2)reng enbnu iffe ^ar^tt ot)f9(bt Fit 9be 
%aré 9lttx, faa oar bet bog £e^né ^(tgt at f^rge for (an^ 9$ebfte; 
øg ffulbe ber tomme pben nogen uformodentlig ^oinbetfe, at 2)rengen 
meb Slette funbe fomme fra ®obfet, øar £e5n alle libcr øiéfere aKanb 
at giore l^annem 9iigtig^eb for l^oab (an (aobe aroet, enb enten ^r. 
$9fogeb @e(o, etter (oem (an maatte oitte ffftte til Sirrge. £e(ti 
oar berfor resolveret at antast ftg 2)rengenø 9iet, tit ^an oeb ^jøiefle 
3let Meo frabjømt at befatte fig bermeb ; t^ ba funbe (an for(l D«re 
uben Stnfi^ar for Un Umpnbige, naar (an fom tit £aoaIber; men^ 
ingenlunbe oar (an M, om (an lob Ttg uøie meb ^r. ^vfogeb @ier^ 
fteb« tooftribigc £)mgang. STaar nu atte 3nboenbinger itfe fan gietbe, 
faa faaer 3 oel at oige af, efterat fojrcftaaenbe er protocolleret, 
(oi^ 3 ettere fan faae M, faaoet ^\>a^ reservationerne angaaer, 
fom ^aaftanben om Actionen, og (Soaret \^aa 93ornebrettig(cben ; bog 
ffal 3 forfl forlange ©fiftebreoct beffreoet, for at inbftaone bet til 

Unbertienbelfe. 3)et er mig ettere fornobent at mU, faaoeC 

(oørlebe^ 3)rengen er beflagtet tit ben $fbobe, fom (oor mange 3)leb^ 
aroingcr be ere og (oormeb bere^ <Stægtffab beoifeé. ^enber mig 
berfor en accurat genealogisk S^abette berooer, fom beg^nber neb 
ben 5{fbobeé gorcrlbre, etter (oiere op om fornoben gioree, og forfia* 
rer mig ber(o$: (oem 2)rengenø Sordbre (aoer ooiret, (oor be (aoe 
boet og bjøb, ^vat be (aoe næret ftg af, item (o6 (oem 2)rengett er, 
øg (oor nøer be ere (annem beflcegtebe, etter af (oab$(arfag be (oøe 
taget flg af Hvd-"*)- 

Upaatt)(t)lclig (nbe^olbc ben ftore aSoengbe af € e ^ n 8 enbnu 
ttoattU Src\)C mange fwr »ort 8anbt)cefené og Sanbboforfat* 
ningcn^ ^iitoxk (ffe MiQtiQt eller umtercéfante Sropf og fflibraj. 

♦) Sif et fencre S5rct> fra Ubr. «e(tt (13 ©ec 1755) fee« bet, at (an 

. af bet (am tilfenbte @togtregiiler (at erfaret, »at Drengen ber ffal 

»arioe @al. 3la«mu« ^ebcrfen i SRøbb^, er eti Bøn af beo affatte 

«@aarbmanb Zaxé 9lielfen i ©æbinge; «t goberen Wcr enbtm, 99 

»faatebe« maatte »ære fin ©øn« føbte S5<rrge." m. m. ffn nøfere @ft1br{ng af ffant Sfrffom^eb font QoMder toflbe 
Mrertib bitoe ttl en paa tettt @teb for t^ibeføftig Snibring 
afSnfea^ebeiv fom { en btograp^Cf! @r()je ei bffbe faaealmfn« 
6*9 Snteteéfe. — 9?aar t)f ncniKg, uagtet t>( nopften bagHg fnnne 
Wge 8e^n < ^an« 93cflKopftfgeIfe fom 8anbtnanb og Sorbbrot^ 
ot)eraIt (ffun gfenftnbe ben ^o(jl forfianbfge, birffomme og t)eU 
tfftifenbe SKanb^ men ittc finU @pex af faabanne omfattenbc 
©runbforbebringer t)eb Sorbegcbferne, fom be, ber ubmcerfe 
Sønnen, ^oul »bra^am'é Bfrfetib: ta Ian bette ittt fot^ 
tmbre oé. gabetene Strffom^eb (nbtraf nemtfg paa en Xib 
(IT25~5T), ba man ( bet mintfie Cf!e ^er i ianM, fanbt 
nbbrebt Ænnbffab om og Sanbé for be fiore Sorbebrfnger { 
?anb^arfenet, I)t)(^ ^criobe t)er forfl inbtraf ( bet forrige Wat* 
^unbrebeé flbfle |)a(t)bee(, og ben)eb gat) bette Sfbérum tn faa 
Bor Seti^bnmg for Danmaif. ?lt bet fmftlertib for tn flor 
!t)ee( MX Saberené forfianbige Siøh, faat)eIfom ^ané Hoge og 
oeconomiffe 93efipre(fe, — en Bfrffom^eb, ber i)tt bleb af faa 
meget {rorre Sett)bnfng, fom ©obferne^ Xfl^anb paa ben S(b, 
ba Se^n ftobte bem, u))aatt)(t[)(eKg t)ar meget flet — ^r giorbe 
bet mueligt for ©onnen at foretage faa fiore og fofibare Sor^ 
bebringer: er ubenfor al St)(t)I; Hgefom bet ogfaa er meget 
fanbf^nh'gt, at Saberen beøuben paa en mere bfrecte SRaabe 
^^r forberebet flere af benneé Soretagenber. g(gefom t){ ot>er^ 
alt ftnbe, at tn flog og utrcettelfg ^{rffom^eb ^ar nbmonrlet 
itffni 2ii>f faalebed f^neé ogfaa Sletftnblg^eb, ®at)m{lb^eb 
og en ffreng 91toor at ^at>e toceret |)o)»ebtrcef i ^anéS^aracteer^ 
I^efom l^an tillige i ^oi ®rab befab be Siber« religiofe @{nbe^ 
lag. p^at nat)nligen ^ané, faaV)e(fom ^ané Stomå, ©obgioren^ 
^b angaaer, ta ftnbe y)i ogfaa ijoé ben omtrent famtibige Se^ 
flfritjer af goflanb, ^ra?pen 9l^obe i Uttevélo^*), ber btanbl 

•) eamlinger til bc banffe Sptri, Saatonb« 09 gatikrø f>iftorlc. »f % 
Sl^obe. 1 ©i»b.. m^ i^^^. ®. 572. 116 Om Stbra^am ^e^n oø (and @todt. 

SoKanbJ @cMdcre fortrinUgm ep1)9itt benne %abtt- o^ @w, 
tt ^ibncdbprt) ^erom: Mob fattige— cre9t^ o bcé Cxb — 
Dåre bc bt ømtnciie ©toere; oø bet figeé tU Ifani eoigc 9Su 
rømmelfe^ at faa gierne fjan Iførte be ^atttQti . Stla^cv ^ foa 
iDié tår mon paa l^ané Sefter; be t)are fem en tinglcefl: ObU^ 
gation/ 

nt Se^n^ ^at)be gtoet ben tUfopIbige; {Ftonbt fierne, Sin« 
(ebntng tf( Xorbenffiolbé !Døb, (tge^ (ffe at ^atoe Dceret 
uben Snbfl^belfe }paa ijané fremtibfge Stto ; og en SilbøieKg^eb 
m aReIanc{)oI<e, ^t>orom ogfaa et^ortraft^ ber b(et) molet paa 
Sleifen fort efter l^«n uIpffeKge Segioen^eb føneé at t>ibne*), 
flal Dcrre om tife forantebtget^ faa bog nceret og' forøget Deb 
benne, ffnbnu ftnbe^ ber paa $errt$gaarb et, forreilen ^er^ 
fen møvft etter u^9ggeltgt^ Særelfe t Saarnet/ I^Dorpaa Sibr« 
Se^n^ efter et @agn < Samttten^ f!a( ^abe (nbefluttet ftg meb 
fin a)2e(aR({)oIie* @Ifønbt betti; almtnbelige @agn om .ben 
yurland^oljle Se^n' enbnu tffe er gaaet igicnnem faa mange 
©derationer, at man tør antage, at intet uben en blot $ei(« 
tagelfe funbe (igge til ©runb ^erfor : faa funne Di . bog iffe 
uben megen 93an{leligf|eb forene et faabaut @agn, i bet minbfie 4 
ben @f(ff elfe, ^Dori bet er oé oDerleDeret, meb Dor øDrige, paa 
langt ftffrere ©runbe Rottebe, Æ'unbffab om ^ané ^erfon* 3 
al gatb fpneé be ^S^EJpige Sleifer, \fan foretog til fine forffiefc 
lige ©aarbe, f^ani jceonlige SSinterop^olb i Ætøben^atm, f^ani 
talrige SreDe, ber iffe inbe^olbe bet minb^e ^pot af nogen 
faaban ©inbéfiemning **), og fremf4>r alt l)axiå uafbrut^t, Dirff 
fomme ^i^ itj^iitet iffe ))(eier at lebfaged af nogen faaban *) et anbct 55ortrait fra ben ftlbigerc Sliber bcercr bcrimob albeled intet 
@por bcraf. 

*♦) enbnu fra ben Ilte, Ube, 15be oøl6be3wliu^l757, altfaa inbtilU 
X)aøe før (anø S)ob, eie )>i (ané meb egen $>aanb ^^ne $rc)>e. 
ber i inøen f)enfeenbe ere forSKelttøe fra be tibltgeie. Om SbYo^m ^n t^ (oné eiceøt. f I7 

SMM^anb, nm at t)onre bet brbfJe fSftoieéb^rb bcrfanob), 
ØxcdhUg at tnnnt goblgtøre, at ^er <ngenlunbe fan txrrc 
Sofe om noget uafbrubt Cp^o(b rUer flabtø ^nbeflutten/ for 
at ^engA>e fig < motfc San!cré Volb; men at man i et^tert 
Ztlffffbc fun fan antage, at ^an maaflee tii enfette Xiber traf 
^g tilbage ttf et faabant ajlfggenbe £aarnt)(erelfe, naar mntligoiii 
(titnfleb af en periobif! SRelancI^oKe inbfanbt flg f)oé f^am. Vltn 
tt ere nnegtdiigen/ efter be mange albeleé ftffre Set)ifer, bi ^abe 
^orøbe td at bømme om l^ané SStrfen og G^arafteer, langt 
tittoieltgere ttl at antage, at itfe nogen @inb4bef!affen^eb af 
bfR ot)ennce^nte ^latur, tf'ooxtil ^ané \)At otorige Sto fioaer I 
Un fulbfomnefle SRobfor tning , og ^^ormeb Saarnfammereté 
ijtU G^arocteer ^eKer iffe f^neé at tfa'ot b<trmoneret, men 
loeget mere ben Omf}(enbtg^eb, at bette Scerelfe meb ben bibefle 
og (ttolfefle Ubflgt fbrcnebe ben bebfle Dt>erftgt ober ®aarb 
09 SSarf og ben (lorfle 9to til Slrbeibe, ^ar bragt ffam tii 
onbertiben at borlge bet tii ftt O))^olbd{ieb* Stgelebe^ ftnbe ^t 
bet ^eKer (Re urimel^t, at en meer enb almtnbe((g SItoor { 
!|an^ S^avacteer ØDflfen ben omtalte ul^ffcKge Scgtoen^eb bel 
ttiaa t)au gfort ftt SnbtrDf paa, men fom ben ubentt)(oI ittt 
^x funnet forji^rre) i Sorbmtielfe mtt fjanå, (f(er i ben ®tiU 
(ing/ ftetbne Slrbetbfom^eb/ og ben maa{7ee noget foeregne 
SRaabe, ^oorpaa l^an paa fit Saavnfammev fogte at ti'lfreb^^ 
iHUe ben, fan ^abe fovanlebiget et^ baabe mei ^enf^n tit fin 
0))rinbeIfe og 93e{!affenl^eb , bog altib ubefiemt @agn af ben 
omtalte 9?atttr. 

!Den 25 3un« 1T2T fja'oU ?lbv* ?cf)n cegtet@opf>le 
»malie (Sbinger (fobt 21 2Har$ 1100), en 5)atter af 
^øbmanb SSil^elm So^anfen (Sbinger og CPlfe SSar^ 
jvct^e 28(ganb*), af ^bdfet gefgtejlab fun een Son og O SainiUen ©ifianb (fat tigefom Scenerne oq (JbitiQcrne, »ære fommeti 118 Cm Xbta^om ^^n t% l^ané &a^ 

€tn battet øt)erld)ebe i^n; efterat ^on wb 2)øbni ffMU 
mifttt fin opIbfJe @»n, 3o^an BJ«^dm (f. 16 ©epfftr. 1128 
cg bøb T 5ebr, 1T29) og tvenbe 3)øttre, Snfl^org 2)orot^ea 
(f. 30 3an. 1134, bub T^an. 115 O og Sophie »malCe Cf* 
4 Suniu« 1131 og b. 20 gcbr. 1151). 

|)t)or lior enbog 8 e ^ n é Sntereéfe for ftn «(rffom^eb fem 
Sorbbrot og Sanbmanb t)ax Mttt, faa glemte f)an bog berct)er 
albrfg be »(benflPaber, fom ttbligen t)areblrt>ne ^amflopre. «f 
o^erbctoffe« ^erom, (Me bfot t)cb ^ané bepanbfg forogebe rtbcn* 
flfabeHge ©amKnger; bet (ieeg til en for en ^rtoatmanb htt^^ 
Ij^Hg ©torrelfe; men flere af ^an« enbnn betoarebe ^enbcenbifle 
Optegnelfer t>(btte ogfaa om, at ban meb Omt)!^ggeKg^eb benjjt*^ 
tebe, ^t)ab ^an meb jlove 93cfofin(nger ^at>be famlet. SibHg 
fanbt 8e^n fin ©tebe i at begpnbe faabanne ©amUnget. 
StUerebe { f^ni 16— llbe Slår ftnbe t)t i be meget netagtige 
»egnffabei*, fom bagHg førteé, fffe ubetpbeKge Ubgtfter for ©ø* 
ger, Winter, &la^ og @p(r(tué til a3e\)aring af2)Dr, og flere 
3?aturgieniianbe. ^aa fjané Ubenlanbéreife , ^t)or t)i, fom 

fra Jpbflflanb. dn M SSiøanb ?Wi4etberfcr, @øtt af en Slaab* 
manb i 3??arburø, og fi^bt 17 3««- »63r>, (fat førft fom gaébinberfs)enb 
i?arc fommen i ?ære Jcé Soban Sebn, og itben bod ^bingcr, inbtit 
brni 1662 ncbfatte ftg feltt fom Sitnbanbkt i ^iøbcnbatJtir b^or ^n 
{lal (at)e opbi|>dget Siganbdgaben eøer en f)or ^eel af famme. i>an 
giftebe ftg 1662 meb 5lnna Subcwig, batter af ben ^ongt. ©ebeime* 
ilammerfecrctair ?ubctt)lg, og b^bbe meb Jenbe 17 53ørn, b^oraf be 
8 bøbe meget tibtigt. 3if be øt)nge falbte nogte ftg 3»icfclbe(fer, 
anbre SSigonb; btanbt biéfe toat (Slfe ?Wargrete SBiganb, ber 1686 
<egtebe ^iøbmanb SOS. 3. (Sbtnger, øg{øbtebam2l ®ørn, $t)oraf iSbøbe 
f^xrbe. Slaar ben famme Jaanbffretjne efterretning, mebbeelt 1788 of 
ben befienbte stoffer @ie«fing i SRoeéfitbe, tilføier, at 3oJan Sebn 
(ben «lbre) cegtebe (aJtfaa 2ben ®ang) 3lnne ?ube»(g'« ©øfier, T>e$ 
rot^ea og babbe meb benbe en enefte <Bøn, Kbrabam Sebn ben <elbre, 
ba er ibet minbflc bette, fom ab|fitttgt anbet i be farømc Sfteneinou 
ger, urigtigt, ii>iikt ogfaa giør be øvrige ^S^ebbeletfer fra famme 
f)aanb tt»it>(fomme. tmcttttt, i fce bn^en ^ørenbe Krøtiflaber ibeUg finb« emtolt 
Bgnenbe Sntfiøb og en ^9))p(g |><rinfenben af faabanite 6a^ 
ger, føtebe ^an en bet^belfg Xiiocttt tit b(éfe omfaUenbe @anu 
ImgeT; forø ^an^ {fa?t ^t)ab ^(bliottidtt angff^ beflanbfg t)eb« 
(let) at forøge og fulbf}apnbb(gg(øre t(( fin !X>øb*), 

93Ianbt btøfe ©amHnger er SogfamHngen ben bettM 
beltgfie; ben ffnbeé enbnu ( albeleé ubefTabiget Sflftanb/ og 
befiaaer af 4—5000 9tnb af ttpftt 33øger, ifcer af t^eoIog((l 
og ^{florifl Snb^Ib ; foruben ^ent)eb 60 SRauufcrtpter *). fif ») Hbr. 2e5n« Ubøifter fra 10 3J?a{ 1718 omtrent ti! fReiUné ^em^ 
belfe iSutmd 1720 ((M>e ubotort ben meget bei|^bel{øe@ttm af 15,867 
Bttt; af btøfe er f<ebt>anlte meUem lQO0Q2O0ffttU unbertiben enbog 
ober 200 ffihl maaneblig anbcnbt tit Snbfiøb af ©e^Qer, 33?vnter o. 
f. ».; 00 ben øbriøeT)eet er for ftorfle J)eten ubøibet til Jane enbnu 
tolriøe informationer, oø Hi Jane oø Jane ?(ereré Opjotb ^exft Joé 
Jan^ iS'^orbrober ^u^it^raab StxtptXt oø ftben Jod Jand kurator % 
floder. Sif be 2284 g«bt., ber ifoløe be omtalte SReønHaber ere 
ubøi»ne paa Øleifcn i be 3 fWaaneber 3anuar— 3Kartd 1721, er oøfaa 
%\t, JtJab ber t!!e er mebøaaet til be nobbenbiøe 9leifesOm!oilninøer, 
anbenbt til at befee be forffielliøe ^teberd ^(er!b<erbiøjeber oø ttl 
fliøe 3nb!iøb. (@aatebeé er unber et 10— 12X)aøeéDpJolb i9{itni' 
bcrø inbfiøbt ifær 55oøer for omtrent 230 Sftbl.). H^^ filbiøere 
3lcønf!ober bibne om ben famme S3ejhcebelfe efter at forøøe iftet S5i* 
bliotjefet, oø enbnu i et S3ret> of 15 3uli 1757, altfaa (freoet faa 
^aøe før Jand itbfte (Bpøbom, øioer Jan Orbre til at inbfiobe nogle 
Soøer paa en Sluction. 

**) ©om be ^Møtiøfle af biéfe funne nabned; tre ^erøamentd-Sobiceé af 
Ciceronis Epp. ad Herennium; Sallustius oø Valerius Maximus $ 
et |)aanb{!rift af Vulgau, i golio, oø to i Octab; Jboraf bet ene 
i!fc aflene ubmærfer ftø beb @friften« 3iirliøjeb, men oøfaa beb be 
mcb fmuffe 2;eøninøcr forfpnebe Snttialer, fom i SBibler af faa liben 
gormat iffe ere alminbeUøe; et fuibftænbiøt ^erøament«^f>oanbffrift 
af 9licol. te «pra'«gorflarinø ober©ibelen, 955inb i golio, Jbcrt 
paa 6—700 ^aø. meb enfelte fWiniatur* Materier til Dplpdninø af 
bibelflfe ©ienPanbe; et latinfll Breviarium paa ^erøament, omtr. 300 
|Jaø. t jQuart, meb 18 røniaturer, oø meb 9tanb*95rpbelfer af 
^bbcerfr guøle, 8(omfterr m. m.; et latinflt BrcviaTiura i Dctao, be øt>r{ge SamUtiger ere be it at nr^fft o vifte obrnniftHf te^ 
bev ^t)€ Uibt meefl og ff^tai iUmi iaabantu Søimtngcr ere 
tUba^e, font Xiben« Øbcloeggdfe enten flet fffe etter fan toatu^ 
ffeligen ^r funnet faae 93ugt meb. ffn !£)eel 9orØenii^er^ nogle 
6ondE)9Ker/ abffiUige ubfloppebe !£)9r og torrebe %iflt nub 
flere faabanne Sing, er bet Gnefie, font er (et^net af benne 
Samling/ ber engang maa ^oaoe t)a*ret langt fiørre. ^f 9K 9 n I* 
faml ingen/ ^t)orti( t){ ifcer i ben tibligeve lUber i SRegn^aberite 
finbe (^eniagt be bet^beligfie @nmmer^ er formi^bentlig a(t ®iitb 
og @ø(t) i Stbené Søb fortoanblet ti( ^enge, og ber finbe^ ^eraf 
enbnu fun en 2)eel Sronce^SKebaiOer* SKeget bet^beltgere er ber^ 
imob enbnuSamlingenafSRalerier/Æobberft^fferog ?Ha^ 
beringer af berømte SSeflere/ ffiønbt naturligtoiié ogfaa meget 
^evaf er gaaet tabt Sbianbt be enbnu t{(bageble)[)ne ftnbed origi^ 
nak Oiiemaierter af (Sari t* 972anbern/ban ber Wt&Un, 
Wlomptx, æderne/ S^am, Carlo Sotti, »(bani, t>* 
©c^alfen, SRobevtué @abarD, Ottomar t>. ©Higer, 
toan ber 9tét, ©elton/ t>an ©open, 93erg^em og fiere 
ubeftenbte/ tforr ^oØanbfle og neberlanbfle SReflere; og benne 262 ^aq. meb 17 armaturer; Gregorii Papæ Liber pastoralis, 250 

fJag. 8»o )paa pergament; ?lato^ ^Jæbon, o»etfat paa granjl af 
SIbbeben Seon be ?uxembourg, for Monseigneur le Dac d'Orlean 
-«. gratia ben gørgeé trebie ©øit, Smarte«, b. 1545, paa pergament 
omtrent 100 ^ag. Ouarto; ifacer de virtutibus herbarura, ^erøa» 
mentécober, 64^00. gotio, Jar til ©lutning Kar^taDlet 1I68; Franc. 
Petrarchm viror. illustriam breve compendiam, meb en 8ortf<et* 
telfe inbtti 1385, og Joh, Boceacms de mulieribas claris; et fmuft 
?JerGamenté*^aanbfhift, 175 ^a^. 4to; en »gammel gabelbog "paa 
Xj^bif, omtrent 400 ©iber i golio.« [Den tnbejolber en t^bff Ot)erf. 
fra bet I5be »arj. af be faafalbte ^Jllpai'é eller ^Jibpai'ø gabler, og 
maaffee anbre. 3 herten ere <^ift og Jer Stftfnlt fra ^ noget 
firbigere Jib inbHiftrebeJ STo ?)aanbflnfter af ab. Xraaigefé Jam» 
botjgfle Sronife, bet ene inbtil Snben af 21. 1557, bet anbct fortfat til 
1693; et f)aanbj!rift af Sacob ^5nigJoferé «romfe, fortfat fra 
eiutningen af bet I5be KarJ. inbtil SWibten af bet 16be m. fl. <u @am(tag^ i SorMnMfe mtb U omlafte ftøftMlt^er øø 9lfl(be» 
riager, blanit ^Dcffe trf Uot t^flk nawu en bet^Offtg Worttøbe 
Sbmbronbter ^ Ifører efter Æ^nMøef 2)om 10 be tMrrMfutbere 
prtoate Samltnser af or(bre 8Ra(er(er ^er < Sanbet/ og Dfbner 
9eb fin Sttgbom og ftt Ubtalg om @amferentf @mag og ^nttvø 
eéff for Stnfitné fknUx*}. 3or btøfe Samlinger nonrebe 
(wi Dgfoa en fceregen 9orf {orrHg^b / og t^n ^at)be berfor 
U^tmt, at be nbeebe (lulbe gaae ( Urt) t{{ ^né @øn og for# 
(if)^ ))aa Serri^gaarb/ l[^t)or be tilbeelé enbnn^ forfaabibl 
Siben ^ar {faanet bem^ finbeé og heoattt. 

2)en 31te 3uKn« 1751 bobe Stbra^m Se^n paa 9)err{^ 
gaarb 4if en fmttfom @|)gbom, fom ^erfVebe ber paa ®aatttn, 
og ^an begraoebeé i WlaibøUe Ritte; ^ané ffnfe fli^ttebe tfl 
£Men^t>n^ og bobe ber b. 28 S^n. 1768* Ceb fjani !X)ob 
ambe ^Datteren^ Sat^rine SRargarete, ber t)ar fobt b. 18 3an* 
1731; og b* 9 Stobbr. 1759 gtftebe fig meb j(ammer)unfer, 
fiben @e^e{meraab og ©tiftamtmanb @eorg (Sf)t. b. %3aKmo^ 
^ (fob 6 3uniné 1730, og bob 23 Octbr. 1793), @obfnrne 
Snglfang og^rlerffot), ber {©fiftet t)urberebeé ttt 60,000 
Sbb. (Sour., og paa ^orøe ber {|otlcbe en ®(elb af omtrent 30,00O 
8}bb.6our.— (Sønnen, ^oul ?lbra^am 8e^n, ber bar fobt 
b.90ct. 1732, fif ®obferne^øibbgaarbog Serrt$gaarb, 
og ot)ertog paa btéfe Stenbomme, ber burberebeé Hl 140,000 
Sbb» Cour. , en ©loplb af 80,000 Slbb. ; beb garbroberen«, 
3o|an ee^né 2)øb t Slaret 1760, bleb ^an tm(ge ffter af 
|n)fbWbe,. Sfnbflob og 3HfIfJrup I 5l>en. 2)a Oureb^gaarbé 
@obé ( ?laret 1775 RCOebeé tf( ?luct(on af ©en. ^ ^teutcnant 
®rct) |)olrf'* aiiDfnger, Købte 8e^n bette, ber (ffe blot laae 
op til, men for en 2)ee( bar fprebt mellem $errt$gaarb @ob^, 
for .19,000 8tbb. !Denne (Sienbom inbbefattebe, fornben |)o* 

*) 9lofl(c af bi^fe WlaUxin, ^»oraf o^er 60 niptiøcn crc Mc»nc reflau* 
imbe i 5?iobenJai)n, Ja\)e tjcerct o^>^ænfitc i ilonWoreninsen« Socate, 
00 nort>ne« i ilonftbtobet 5^o. 12 fer 18.^. 198 Om Sbra^am ^n og ^ané Otogt Debgoarben Ourebygaarb/ ber Mr anfat tit 37 Xbr. {mrtfoni 
Uger og ffng og 8 Xbr. $>artrorn ®fot)^ og SRoOefl^Ib^ 12 
@aarbc og 26 ^ufe ( Ourcb^, 17®aarbc og I4$>ufe(jfa&ø 
og 3 øbe @aaxbt i 9torbrf, iM peU anfat til 219 %iv. ufirtt 
|)artrorn Siger og ffng^ og 5 Xbr. |)artforn @foo^ og 9KoSe^ 
flylb; Kgelebeé fiebtc &^n 1784 Sungi^olm ®obé, ber (aoc 
tnibt f ^øtb^gaarbé ®obé^ af ©ret) Steoentloo til (S^rifHan^forbe* 
|>an giftebe fig ben 22 Wlai 1761 meb (Sxica (S^rifttna 
<5{c(g non (b. 18 ©ept. 1792), b(eo fiben Gonferentéraab, Stam* 
mct^cxxt, og b. 29 9Iot)br. 1780 tflltge Saron. @ønncn let^ebe 
fom Saberen, ganfTe for fine t){bt(øftfge ©obfer^ ^tfi^rclU, og 
t)eb en^ aOerebe i Slaret 1771 i Saalanb, og 1773 i St^n 
beg^nbt^ ^enflgtémcvéftg UbfTiftnfog og Ubfivtnfng af Sønbet^ 
bleerne, ( gorMnbelfe mct> 3nbførelfen af et { flere f)enf;enber 
forbrbret Slgerbrug, t)eb Opførelfen af be fortrmttgiie ^^nin^ 
ger o\>eraU paci fine (Sicnbemmt, t)eb 9ln(ceggelfe af be førfie 
gobe Sefe i SoUanb, og t)eb forfTteKtge anbre Soranflalt^ 
nfnger tfl Slgevb^rfntngené og ^nbuflriené Opfomfl paa fine 
®obfer (faafom oeb Slnlcrggelfen af et, enbnu beflaaenbe, SegU 
brcenberf/ af et meget betpbed'gt @pfnbenV og en Sabrif for 
ulbne og Knnebe Søter, begge bengang be enefie i ftt @(agé 
{ SoKanb/ o. f. t)0/ ^iitc t)an ftg iffe b(ot fom en af fta 
XM {nbflgtéfulbefle @obée{ere; men tidige fom enSRanb, ber, 
Kgefom ^an felo t>ar forub fdr ftn S(b, ogfaa ubfirafte jin 
HixUn (angt ub ot)er benneé ©rcmbfer, til ^elitgnelfe og ffienu 
pd for be fommenbe ©togter, ^an bøbe b. 21 Octbr. 1801, 
og ^an* jJore e?(cnbomme — ^t)oraf ^an oprcttebe 2 baronier, 
8e^n i St^en (b. 75ebr. 1781) og®uIbborgIanb (b* 17 
@eptr« 1781) i Sollanb; og et @tam^uué, ber ftben efter 
(b. 13 WaxM 1819) (ige(ebeé oprettebed til etSaronie, unber 
fHaw afSønberfarle— f[f t)axii tre2)øttre (Urt), i ^t)fé 
fffterfommevcd Seflbbelfe be enbnu ftnbed« ISt * 

6fter orijinafc Sret^e og 3orbebøijct i ®aarbené ^xé^i\>. f aa Semtégoarb bet)areé en betvbetiø Deet oriøfoate ©rdjffaber, t^eb? 
tommenbc @aart>cn 09 bend ttl^ørenbe 3orbctenbom, fra bet 16be 09 ITbe 
Karjunbrebe; forubcn nogle faa «Ibre. (3bf. obenf. ®. 109). Diéfe >obc, 
»eb ©erené, f>r. ^ammerjene, Sejnébaron 9lofenorn*?eJnd ©objeb, 
i»«ret nttg mebbeeltc, beeW, Jbor bet bejøbebeé, i Ortginolerne, beeW i en 
fiilbflømbtg eg nøtagttg Sopiebcg ober en flor ^eel af famme. 9faa biéfe 
famtibige Stlber ere nebenflaaenbe (Sfterretmnger grunbebe; i bbilfe man 
uilfinbe ilfe faa autbentijfe 55ibrag til bet I6be og I7be Slarbunbrebe^ ?anbbo» 
3le« |)iftøTie. m. m. 3:il at famle og ubarbeibe bem iax jeg tidige Jaot 
m ii|>ttig Sebettaab i et mig mebbecit fortere Ubfafl tit ©erritégaarbé i^ 
fiohe, af Sorfatteren tii ben no^ foregaaenbe 9lrtife(.i ^^^ffriftet, ^r. 
Caod. ©(babc; bbilfetUbfaft b(. a. er benyttet og fulgt i bet, b« ntelbe* 
cm ©aatbené ©fiebne og 3:ilftanb i ben fenefle $ib. 3^0 ^<»i^ i^^« ""b* 
labe, at bcbtbnc min (grfienbtligbeb for bette og flere S3ebifer, fom jeg ifax 
mobtaget paa^r. (Scbabed omb^ggelige og utrættelige iRebebonbeb til at 
Mbroge til be b« orabanblebe ©ienftanbeé bif*ori|!e Cplv^nlng; ligefom 
KB ogfaa maa taffe ^x. ^anb. 55egtru^) for flere genealogifle £)pl|^6* 
ninger, bborbeb ^an f^ax bæret mig bebielpelig til at ubrebe abjKllige 
bnntle og ufiffre ©lægtforbolb. 

SSeb be i bi^fe S5ibragé 2:ext forefommenbe Slomertal foran et ^labn, 
J'^or bet førji næbncé, angibe^ Sflæffen af S5errit«gaarbø ®ere beb 3lrb 
eller fiiøb, f)bor ©atteren b^r arbet , ftnbe« 2:allct beb ^enbe«, iffe beb 
SKanbené 9labn. SOerrUégaarb (Bæritzgord; 1502. 1545. Bcrritzgord, 
Bæridtz^ordt 1551) { %aaxé ©ogn, SWuéfc ^evreb, i gottanb, et 
»ben St)tol for beti jiørfle !DeeI oppaaet af efter^aanben ncb* 
lagte Sønbergaarbe« Sorber { fflpen 23errit (Bærith, 1502) 
4bM {Ibfie Set)ninger forfMttbt i Ut I6be »ar^unbrebeé forfle 184 9ibTag tt( Serntégaarbé $>tftonc. 

^atobeelt); men ^t)craf een eHer flere @aarbe enbtra t>ate 
rflot)eré 1502«). $)ot)ebgaarben fønc« (mlblertfb atterebe at 
fjMt t)flprct «(, i bet mtablie i fwfJe f)alt)bed af ISbe naxff. 
3 et Sfngbret), 1551, iDné^baflen før @t. 95axtf)olomti !Dag, 
anføreé, ot ffferfnben af Serrft^flaarb bet)(|le meb noflle Æonge*' 
bret)c, ,fom t>ar Æonnfng (S tit i ®ret) (af Pommern), og 
©atnie honning ^^riftiané ((S^rfflmn I.) og honning 
|)anffe^ ©tabfceRelfe*/ at ^un ^aobe .frit @fot)^ug tfl et)lg 
ff<e f 9tørbetø @foO/ og be anbre@fot>e beromfrfng Itggenbe^^ 
fom er Birneé @to\), StalU ©foo, ogll^orna^ (Saaré) 
©f ot) ;• m. m. — !I)en cribfle , af 2)ocumenter beffenbte (Sier af 
93erritégaarb, eUer i bet mfnbfie af ^orbegobd { X^ ornere 
(Xaaré) ©ogn er (i.) ^attn>tl ^l^øfFe, .venerabilis vir 
ber nofDncé i et tlflabébret), gtoet I^orncsé Sirfe oeb en »Iter^ 
t>(elfe, ©t. ©eorg« 2)ag 14113). ^eraf feeé ogfaa, at ben 
aingtoelfe, at benne Samflie forfi er fommen inb <8anbet meb 
C^rifioffer af Såtern, (ffe fan V)Opre rigtig*). (5n firfterfommer 

O 3 nebenanførtc Doc. af 1551 nttSMte^ gvu S5ort)ara @ri!ébatter« 
©aarb "Bæritzgordt, ocb saa en by, bleff affhrott, som laa for hen- 
dis gordt." 

^) 3 bet nebenfcr omjanbicbe S5ret) afiWarquarb^øffe, 1502, ncfl)* 
ner Jan blanbt jit @obé i 3)?uffe |)erreb, foruben 55etr[t^øaarb, og 
nogle ©aarbe i ^^glerup«, HUi^z "en Gård i Bærith, Hans Knabc 
i bor, giffuer iv pond bygh, iv $ grott, en goes, en sk. haffre." 

^) 9re))et er ubflebt af Frater Sevetinus, vicarius in pontificalibos 
Dni Jokannis episcopi oltonlensis; og »eb bcté ©lutning er titfolet: 
Nostra ista litera est proeurata a venerabili viro Hartvico Pyoskæ 
in honorem Sancti Andree apostoli , pro salute omnium parentum 
suorum, 

*) //gru 3ngerb, fhrengcSRtbber^r.i^att^^Joiflcfié ©atter af 53er» 
reb, fom fom Jer inb i T)aiimarf met St. ^Jriflopjer af Seperén.* 
aWab« 3cn«fen 9J?ebcIfaré Jiigpr. o»ergru ^eata f)»itfetb. «bj. 
1629. f. ogfaa !2D. %Mmx. 2 !D. @. 78. — S3egge be i SBenité* 
gaarb^ ælbfte ^i^cm forelommenbe gamdicr, 9Møff e og ^laat Jorc 
til be libet befienbte, titUgt ubbøbé banffe Slbeléjlægter; og be ætbre 
gcneologiffe (gftenetnltiger om bem, f. ®r. i ^U^enfelbtd Jaanb- af familien Cog formobentUg @øu af bftml^t |>iirtm{f> 
m benne ei t)av ®e{A%) l^ar CnO'^lt* 9^øflF^# ber 
{et»et)e 1462, 14T2^ og t>el J^ninM^b @(tt(nbigen af bet låbe 
llar^unbrebe. SKeb benneé @enner er SamiKeH ubbøb p<ia 
@9«?rbftben.. — 93i ffenbe \tU |)o))ebgaarbené @tørrelfe t>eb 
ieme(bte St%/ eUer mob ®(utm'ngen af 15be %ar^nbrebe; 
berimob finbe t)t et fttbigere ^'brag til nogenlunbe at beflemme 
@t9rre(fen, faat)el af,b#K odbre |>ot)ebgaarb, font af 939efi 
Vtxxit, eHer §t)ab ber af benne tilftbji er (agt unber @aar^ 
ittL 3 ^t nebenfor om^anbfet !Dooimeat af 1582 anføreø 
tiemltg^ i Slnlebntng af en ^cetleH^c^i Stebning til be tnø 
Ultt gobéeiere/ i 9ølge bereé ©aarbeé @tørrelfe: at 93errité« 
gaarb i ©øbflenbeffffte .t>ar anfat. til 8 ^unb Hovn, og be ber^ 
tmber fra 93errtté.33p {nblagte %ai:be td 5 $^. og 10.| Sfpr. 
|>an^ $of!e ^tbe/ fom bet f^neé, 4 @onner: |)artn)(g 
(fem maa Dcne bob tfblfg og ugift), Solmer, ffiler, og 
(ni J 9RaYi|ttatb (af f)\>HU be tre føv|%r niaae vcere bobe før 
ben rtbf}nflÅ»t|teJi; famt to ^øttr«; 91 »na, gift meb SRorten 
Senfiermanb . t« ©tabager, o^ (ivO Sftgetrb , fom »ar gift 
meb (Sxit Oluffen SlaaJil Ourebt)gaarb. aRarquarb 
f^ifCr ber t)ar ^annif i 9{oe«filbe, foigte og ^i^bcit 1502^ 
SSarfe 9tenfelfedbag (JT^nbelmiéfe b. 2. Sebruar) til fin @øf}er 
.8ru 3ngerb |>ané iDatter, boenbe i aRaribo," ftt ®ob« i SoU 

Pret)ne ©amlinøer, ere ufammcn^ængcnbe og upffrc. f)an ii<rt)ncr 
•^r* ^and ^øfdPe SRibbcr, ber 1462 »ar ubn«»nt at o^ewoite 
en ©fielfonctnin^ imettem Haribo Stlo^zx og f)r. ^pge ?unge; oø 
1472 forfeølcbc et SSrci) til 35itterlift^cb^ f)an flfat, efter Metoenfclbt, 
ffd'oe \>xxei gift tneb ^aren Sunge, og maatW x>qI, efter Slibcn, 
»ære ben ovenfor nævnte ^an^ ^ivftt (f)art»igfen). Ælet>enfelbt 
^nfwer. Jorn ogfaa frm @øn af f)art»ig ^iøffe og Snger g<il» 
fter, og gtor ^am (ligefom ben anf. Sugprcebi!cn) til SRibber. 3m(b» 
Icrtib forefommer ^an i bet minbpe 1472 fom "$and ^oifefer 
$øtt>ejmanb paa Slate^oini", i et 2)oc. ^aa ^Jergamcnt (Am. Magn: 
@aml.)/ Jtioroeb Jon magefliftebe en ©aarb i Øtettn« |)crr.,- u^æ* 
binge ©ogn«, for noget @obé ^>aa gatficr. IS« 9i^o^ til ømiMdaan^ f^ri«. 

lattb; tiemUg bm 2)efl, ^n aiDebf f Serritfgaatb efTer fin 
%ahtt og efUr Sroberen ffHer; famt ben !£)eel^ fem ^att fyitlbe 
fUbt af fit @øb(renbebarn3ru«{rt^e (Sxitiiatttv (.m^n 
Saberé føfler baner 9nie ^Wtte ffrCFébattet") foruben tre 
Vønbergaarbe ( .j({g(erup% og een @aarb { ^axitff. tJeb 
9ru Snger ^anébatter $oii7e fom paa ben SKaabe Serrft^ 
gaavb/ meb bet af ^enbe famlebe ®t>U, i iSvit Slaa'é iS(e. 
2)enneé enefie Sam (v.) SS^tlbata , fom atDebe Serrif^ 
gaavb ægtete Otto Glauéfen ^t>(tfe(bt (til Stxum^mpy 
fom ^at)be 14 93ørm !X)enne 3ru 93 ar b ara ffrffé 2)atter 
l^ar efter aSanbené !£)ob (for 1529) ( nogen £Q) etef 9er^ 
rfMgaarb/ ^t^nfet U. a* feeé af et Srei) af 1538^ ^t>ori fyun 
f!r(t)er % .SegSJarbrab ©ricfébatter td ©errJ^ garbf, 
og bet){bner/ at |)r« SIRabé 93øl(e tU Sureb;^/ 9)Cbber, ^at)er 
•unbt og forleenr l^enbe »en ffng^ fom Itgger til Dreb^gaarb, 
.ubi Dreb9 SKarf, og falbeé gubé^^aHabf, (Subfe, o: gnde, 
aX a eder SS a b d : ff ng) ^t>{(f en ff ng, Cfom ber fiben meget og 
tonge bko tøi^tt om) »^un felt) nu af ^am ffa'otv i ^ærge ub af 
et fiærKgt iaaic, i ^enbeé Sfioéti'b ; men at »naar Vor $>erre t)fl 
falbe l^enbe ^er af %}erben^ ba Kenbc^ l[^un eller t^enbeé Hx^ 
finger ingen !X)ce( eOer 9lettfg^eb at ^at)e til fornæt)nte 9ng; 
anberlebeé^ enb for et t)en(tgt Saan;* ba |>r* SKabé Sølle 
bat>be faaet (ingen til SRagelopg for anben 3orb^ fom f^an 
l^aobe afflaaet tt( Oreb^gaarb. 

Otto |)t)itfetoté @on (vi.) C^riftoffer ^\)itfelbt, 
ber fif ?3err(tégaarb efter SWobercné 2)ob^ t)ar 1529 greberff b. 
Ipeé .$)offinber', 53efalingémanb paa @teent)(gé^oIm 1538—41, 
ipaa Sergrn^uué 1543—55, paa ©uOanb fra 1557; Dan^ 
marfé 9t{geé 9iaat) fra 1553, bob 1559. £(( ^am oplob S. %xtf 
berif I. oeb ftt 53rco, bat aWanbagen efter |)en. tre Æongeri !Dag 
1529/ en ©aarb i ,StiUvup% Saaré ®ogn, ^lottfen ^and Saber 
Otto Clauéfen tia\>tc ftebt af SRarquarb ^ot'iTe. %f Sre^et fee«. oimmwnie 9ru Sirt^e rarr 9(rg(ttr fStitilaittx 
.{(Nmife SSenflermanM fffterlet^rrffT/ ^t^M SRober Mr cb 
€øf}er n'{ ^anå ^e<f!e&)^ ^t)be ^at)t en Sroter, 11^ ®9it bebe i 
,@fotfatib : >oc^ l^a b(et) alt f)ané @obé annammet unber Aronen, 
•og iblanht famme @obé biet) ogfaa annammet fornononte @aarb 
.i Siicmf\ fem <S^nf}i>ifer $)t>ttfc(bt ^at>bc brtoUfi at txrre l^an« 
(ftenbom^ og fem ^an ^t)be begferet^ maattt unbeé l|fam, »uben 
ol ^bermeve Srcette pg !£)ele;' j^toilfet Aongen veb (emelbte 
Sreb (meb ^cengenbe @cgO bet^ibner^). 

@om (Siet af Skrrttéøaarb ffebte S§r(i}ofFer |)b<tfe(bt/ 
(^elebeé t Ætlerup^ »en øbe <B9gflffleb% ber tilførte 99ené ^ 
{fopbømme, og ift>Iber t{( aarb'g Sanbg((be otte ^unb 99g og 
to Sfitttng @rot (jaalebel formobenttig en bobbelt SonbegaarbO 
2)enne Stenbom tai!{obcr Ænub ®9lbenft(erne, .fflectnd 
tfl SDené S}i(Topbomme/ G^u'flcHfer $)t)(tfe(bt t)eb {tt9ret)meb 
)»eb^ffngenbe @eg(, Sovébagen ncrf! efter @ønb. Sortare 1534. 
1514 ttlbpttebe ^t)ttfelbt fig fra Gf!e ®(øc og benne« @eb{!enbe 
ea @aarb/ fom be etcbe { Størbe^ @arf(øb(ng @ogn^ ber ffbl* 
ber 4 $unb ^orn og 4 @rø. @rot, for en @aarb i flore 
Steerfø, famme @ogn/ fom gioer aar((g 3 ^unb l^orn^ 3 ®tltL 
®r. 09 en ^oc(ga(t. — ff nbnu ffa'oti et @ognet)ibne/ bat. @ønb* 
turji efter ^acobi SlpofloK 1545: »at (S^dfloffer |>t)itfelbt til 
»Scerf^gaarb (pbeltg abf))urgte iorbegne %ønber og mentøe 
•@ognemænb ({ »øfire Soréfe @ogn') om bet t)ar bem imob 
»at ^an (ob foette en Saubmøtte ( (Sitcet 93oenge Sraa^ af bet *) ^cDenfctbt laber SRoberen Ⱦre gift meb dril S3laa; men ^r 
rimelig^iié for\)cxtct Jcnbe meb ^cnbcd Sroberbotter 3nøer f)an^* 
batter, gift meb (grif Oluffen fblaa. 

•) t)a en JDecI af be inb»if lebe ©tæøtforjoib, font ovenfor cre anøi»ne, 
ffude o^lpfeé t)eb bemelbte J)octtmenter af 1502 og 1529 (be «lbfle 
banffc, ber enbnu finbe^ paa Serritégaarb), Jar jeg lederet beøøe 
95re»e afttpfte fem S3i(aø, og bcéubcn tUføiet en »eb f>r. ©egtru^ 
rettet og ^ixpplmt (Stamtavle. 1318 9broø til S^trtU^aatb« f^ijfexk. 

Xatbr i^ bbetaf St^lUnge Stf*); bem afU HI |>Ce^ 
«eg @av)ti* ; . øg '^gave aBc Sogttemcrnb ^vH( be reé @amt9tfe« 
(St anbet- @i>øna>ibne fw ©axftøWHfl (Quasi modo pemti 
@ønbag 1540) UhcefHx: at ^mtni^i 9ti^Ut O^tnanb ^dic 
M^nø larligle og otwreené t)orbne tneb (S^rtRoffer |»9(tfe(M 
om be9t(minbtnge, fom Hgge { StørNM SDtarfct*^ .faolebeé at 
|)W'tWbt ff ttl ni^be og be^oIbetflSemtéflaarb.benlllmteWnfl, fom 
falbeé^£og(Ittnb*; Størbefj SScenb berimob Mø be anbte 
aimføbfnger'') 5ra fatntncllar fjå'oté ttStonQcixcD af 1549, 
@onb» : miserioordia domini (tneb (S^Wflfan III. Unb^fTrift 
og ^orngenbe. @egO l^t)ort»*b kongen jTienfer (S^r{(l |»){tfelbt 
.tttcnbe »or oc fronené jHfcfe 3orbt toti SKuffe b^rrit, ©arfiV 
bingé ©ogtt, < SJierreé »egger (?) Hggenbe*, fom fitjibev aariig tfl 
8anbg(fce €t ^unb 93t;g tH SJirncré »M. — Unber benne (Sier 
beg^nbte ogfaa be langtoarfge og t){bt(ofHge ©htbtg^eber (meOem 
|>evremanben til 93erttt^gaatb paa ben ene @ibe, Stxenttti 
Sønber iJDtatboUC/ ber (aae unbev Sal^ofmé Se^n^ famt 9tør^ 
htti ^onber paa ben anben ®fbe^ om bereé @fob^ug ( Sev^ 
titif og JSovbeW @fot)e, Hgefom ogfaa (meflem famtltge 8obé* 
efere i Slorbefé @fot), efterat ben \>ax MfDen rebet. 3)(éfe 
@fot)tt>ifligf)eber afgioe flere moprfeHge Sibrag til ben %it>å 
ganbbo*SRet> ^proceé og @f oto^uué^oIbnCng ; ^t)orfor t)i af bem, 
ftiben ©oarbené a\)r(gc |)(florie fortfoetteé, { ©amHng meb^* 
bc(e efterfolgenbe Ubbrag/ fom i d^ronologiff Solge fremiWHebe 
tw'gtigfie i 3>ocumcnterne forefommenbe ^ata og Sletébanblfti/ 
ger, ®fot)flriben tJebfommenbe. ♦) »gormobcnttiø ben famme 8æf, ber ffben er falbet ^ilUncje S3d 
03 fom Gienncm ^attø Sp i Jaaré ©ogn (øbcr ub i ©tranben.* 

3. @i!{>abc. 

^ Swibtcrtib tttføtcé: ,,Tha mue theris 6ge oc queg gaa sammen y 
beedt, Christoffers queg paa Rorbecks mendts oc R(Jrbecks mendts 
paa Christoffers grund, ubehindret y all9 mode." @pm bft odbfie af ^(ne nct^tttt, fKønbt i e«rrbele<# 
|eb lotihmmtnU Olbenftøiin { bcmclbte 6fot>e/ maa ttbm 
£9i)o( sflPDneé et £tngét){bnf fra 1416^ { j^t^Sfrt fUtt, 9øMr^ 
bag eftev toor Sruré 9rtfe(Aag^ 4 Oarbnerr/ ({tbcMmomb) af 
&^ttb9f SRttéfe øg Ugfflrup, eø 4 Sfnber af @(rmingf pg 
Har^b, aflagbe Sibneé^rb ))aa bemdbtf Xfng: 

,,fttt R5erbecks mend och Berritz mend Ihe haflTue saa mtfgen 
skof emodt wixoes skof, ath haad helder iber er olden paa wixnct 
skaof eller paa R(jerbecks skuof , tha I (ir theris Swinii meUi rette 
af Rfierbeck och berridt at -werrc frij emod wiiness." •) 

!Dctte £ingéV)tbnc er ilct^ct befroefret tocb et ^ergamentébreD af 
Cbrifttan I., ubRebt paa Æongené Stettertfng i SSaribo, 
iSanbagen nopfl efter @t» pebere !Dag ad vincula 1451, tyoox 
»Sønber og Sorbnrbe af Størbecf og af 9err{$ SRomb 
møbte meb $ret) cg Set)i{éntng/ af famme ^nb^olb font oDen^ 
anført er; og ^t)orefter kongen »tUbommer be fornfft)nte SRcrnb 
brø fcrncet)nte Olbengtclb til et)tnbcng (Sic at n^be og be^olbe.* 
(j^Teste iuslih'ario nostro, Johann i Torbern i, milite.'*) 
:Dette 93ret) oar enbnu til 1593^ 30« 3un. ba bet fremlagbe< 
af ^cber^ra^e ttl j^renferup^ og conftrmerebe^ af G^riflianvi. 
Omtrent til famme ^erfobe f^en^orer .et gammelt 9libe^ 
bret), fom 16 3?ibbermfl?nbé røcenb efter itong (S tit 6 Sefa^ •} %i bettc 5l:infibrei&, ubjiebt af "^e»nirfe itorj^, ?>erri^foflit, ^em 
ttinø <^abeU, SCrel Slnbcrfcn, SRibbere, Oiic Sunge, $)enti(! 
@øi?C t^cr !aIt>ié@taffucrf!uof, ^a^ BKoIcfe og 3:jorftenn 
^ubbc af tt)aabcn« babbcd en 2:ranéfumt, gii^et \^aa ?oUanbé SanW« 
ting 1554, ©t. aintomi 2>ag, af Smogene galfter, ^anmommer 
iMonb, €attrit©iænanb^far i^arleb9, 3:lngMng til Soflanb« 
?anbéting, Sacob Slnberfcn, gogcb i 2«aribo ^(ofter, Htbert 
|)anfen, ^vfogcb ifrøaribo, !Raémud Sl^e i Srcgninge, 2:ingfogeb 
til 2»uéfe ^errebéting, Sacob Øl^nn, Sflibefogcb til Slalcbofm m. fl. 
I)*nnc Sranéfumpt lob «2lruib ^Juitfclbt til SBcrri^gaflrbt" atter 
\m )paa "^iehcn^a'oné fRaabJuué for et fibbenbeSRaab" 15V2 b. 8bf 
^ecbr. cg beraf ubflebc uoiagtig 55ibidfc. Mng reM 99 gfovt ^t^ Har 14S8/ *) IDette ft^ne« ol ^t>c 
iKrret t(( «nbim 1541 (fom flror nerrmm {fol btmttS); ^ 
15T0 Dar i bet minbfie .el t>el (efeglet ^ergamenM Sret>* K^ 
abgtoel 1199 .efter Ston^ |)aafe< SefaUns* af 9Si^øp 6a r( 
1 Obenfe, SKatt^fa« Saurf^eti/ eanMbowmer i eottattb, 
0(ufSa(fter, .^anbébommer i /alfler, So^an Ceit« 
ftermanb^ tfmb^b^mattb paaHaUfolm, eg Oluf |)oIgerb^ 
fen^ 6m(eb^manb paa SVyffebing @(ot, ^t)or{ be .i^eb 9ulb^ 
magt fagbe* bemelbte gamle 9lfbe6rO) fra Æong C^(M £{b* ' "*) 
tinerebe I5il t)a\>U Sru 93art^ara CC^ritøbatter) (abet frem« 
togge )?aa ScUanbé @anb^t{ng et Sret) af Æong Gfrif (af 
Pommern) ^ meb @tabfcef}eife^6retM af «®amle &i>nnlngff 
C^riftfflprif (ben 5«r|Jc") ogJtong^an«^ ^t)orefter ^un 
^at)be .frit @fob^ug t<( et){g Gie i Vørbtdiø ®fot> og 
»{ be anbre @fobe/ ter omfring KggenbeJ; fom er Vtrna^« 
.®fot)/ ^allø @fo\) og ^boerfø @fo)> tt( ben ^ro^flegaarb 
»^ ^fgnegaavb; og tfl be anbre Sønbergaarbe, fom Hgge ti( 
.forncrt)nte $rcrf!egaarb ( ®ftr^ Cl^aerfø/ tt( ^(bebranb og 
Ml |>uué69gn{ng meb 6eg, Søg og ^aiU' 

Oprtnbelfen tit be nebenfor om^onbUbeSlribfg^eber^arfaa^ 
lebeé upaattH)9(e({g \>(rret langt crlbre enb be forfie @))or til, 
at i ^ØlaxHtit * "*) eg Storbef 93onber ubenfor ©obfet tflbe tiltage 

•) @. grcberif IL $embag«bom af 26. @e^)t. 1570. — f)cr maa uben 

2:t)itJl mcne^ et anbct ©lag« 9tibcbrri^e (nemttg ©rei5 paa et IKar* 

fcjKet irtnbrcbet" af Slbclémcenb enb), beSlibebtetoe, ber om^anbleé 

i (S^Jrift. IV. fHim^ ^et 09 2)c(e 1621. $. 29. 30. 41—48 C9lofem 

' X^inQté 3fJcceøfct :c. p. 336-40) 

^*) 5Dctte ^ergametit^brcD af 1499 fremtagbe SBetge JroHe for ^ngeii« 
Otettcrting ^aa ^pfiøW^ @lot 1570, 26. @e|)t. f. ovenanførte SDom 
af grebcrif II. 

**) ©t faabant SSrcio af (IJrtPian I. finbe« cHerd inøenflcbé paabetaabt. 

*•) 5tfr!ebpen Ø^^aiboOe figflcr ©fler for 3:aaté og iBcrrit^aatb, (om* 
trcnt 4 SWiil fra ©aarbcn) og nopr »eb ©ulbborg ©wnb; 9flørl»ef Ubet 
o»cr i 9J?{il<3ønbcn for SBcrriWgaarb, ncer^eb ©ajfiøbitig og ben %a, 
fom nu bcnætMie^ efter 5?pcn. Sif @?ct>cn/ ber Ja\>bc 9laiiMt af 9?ørbef, er 
i bet winbfte nar omfring SSpen for længe jtben {ntet mere tdoi^ertf. CHviHtt ni øccniiQMnw piiiQfic* Itl Mcntrme vtotfe* 36faniM blf(r forrboitter m 1S>mb af III«# 
gtn« 9a(ftcr tfl Srllinge, 8aablko«iMr i Mlotib, iOnåø 
Ugtn fvt ^atUfolcmH S)ag 1941) bey cnbc« ¥<fav ai tttttber 
i 9lør£(f (faabanne xemng fom ben Xib el ^øfH imbcr <kr^ 
rttigaorb) ^t>c ^ærtt {Re »tiiibre fiaafiaael^e og uft^tU^ i 
bere« 6fot)^iig#^ enb WaibtlU Søaber«. Seb bemetbte S)øM 
tnrnneé .9tørbefé 8SarBb^ Hl at «bøbe ffUt bere< tre SRaff 
ta.3niearbrab til Særib^serbf førbi be f^t .ranet ^e 
M Siencre i ffcnbti egen 9<rld)«6foDr ø» f: t. 2)e ^tPkc 
semltg 4) a n t et 9ru Sarbaroé Sfenere |)aa beo 8ob og 2)eel 
egSienbom^ fom fjm ffatbt (nbe meb be«t I StorbeM @(or; 
ogfionberne maeste meb 9tiiUf jtfUvH at bet »ar U bel er e fon 
|an^e U'ott inb ifotmmnte 6(ot)'; l^«)orfmob betOpob/ 
at 8nun meb bem ^at»be Sot) og 3)eel i Worbecf« @fot)/ neml% 
forfi til ^enbe^ egrR @aarb^ 39«rriWgaarb; bemorfl tH 69en,» fom 
toae for ^enbc< Saorb^ og bU» afbmbt;* beéUge tU en®aarb, 
fom ^un ^at)be af |>r. SRogeoø ${øe^ Slibbcr. 3ru Sarbora 
bb berimob ())eb iln 9ogib ^^rgett |>lort^) fremlægge be ot)ettfec 
(@» 130) om^tiblebe gamle Aongebret^e angaaeabe Scrrritf^ 
SoarM 9iet tU SFoti^ugfl i ttorbef @rotv m. fl« og lob .førtte i 
9i(tte^ (gfore ^oailoiib) om fjwit mootte <ffe uabe ^enbe^ (liettbom 
at bruge ^ ^\>em ^nn t>abc?* 2)ommen goD betme ^oailaitb 
Sleb^olb; og tilfienbte^ fom alt er anført^ æønberne at betotl^ 
fiolbjbober* 

9kh en fl&lgere 2)om af famme SanbAommer aRogenA 
Saifior, affagt ^a fioflanbé 8anb<t(ng 6t ^ertmbé 2)ag 
1S5T, unberrette^ t)f om, dt ba (E^riflofer fH){tfeIbt mt fog^ 
figte 9Rai6oI(e ajønber for u(oDl^ ®foo4^ug »inb ))4a ^erri^ 
og »ørbett 9ang otier bet rette @fo«)fHe( fmeKem fRørbrfé 
6foo og fiXatbøaeSfot)*: lob l^an tSIettcit l«fe et pergament« 
8reo af 1499 tf- o^nfot), ber lob paa, «at 16 t)elbi>rWge «>♦ 13S fb^ta% til tknitleaatb« ^ortf. 

Kmi, Kilaane af foOanM Sonb^ting efter Son^ (SxiH 
SNfoItng^ ^)Ae i^oftt ret @fot9(KeI imeaem StørbeN og WaU 
bvfie Sfpt)') og Hgelebeé et oabet befeglet S3re)i af Si. ^ an i, 
af il. 1509^ l9benbe paa^ at SOlaibf^Ut Wctnb »ffulbe bflnre 
famme @(Qt)^itg albeleé ubeDaret/ Søabeme ft>arebe: .at be 
gfoe bereé Bto^leit, balt> otienbe Matt ff^cxt %av til Slole« 
^(nt; for bemdbte@(o))()ttg*; og foalebed maatte Se^nétnanbeit 
paa ttafe^olm, 3orgen9tub, Mxt bereé ^ifemtnrl for famme« 
e^ttémanben forf))arebe %}onbernetf 9ttt bermcb ^ at ben om^ 
talte @fo))(e(e fra gammel Sib t>av betalt til natfjolmi BM, 
og at dronen ogfoa ^at)be Sob og 2)ee{ { 9{ørbefé ®h\), ff\>oxf 
Ub Votiberneé @fo))^ug funbe tfUmM. SRen ba bféfe et 
Iiinbe »boere nogen 93retke eller ^ie^Unin^ i 9tttt^ imob JTong 
lianfe^ 9orbub/ og (S^rffbjfer ^sottfelbt paa{ii>i, fom fffer af 
•«errit« Sang" og .florpe £ob«e(er i »orbeW Sang", at ^n^ 
gen uben ^on^ SRinbe funbe i^temle nogen .U beter* at ^ugge 
t btffe @{ot)e: gtf Sanbéitngébommen 33ønberne (mob, og for^ 
bøb bem l^erefter albeleé at ^gge i Serrit^ @fot)/ og i 9Iør$ 
M6 @lot) wiffe ofbere, enb bet ScelHg fan taale*, fom gob«# 
eierne i Størbef ^at)be t fibfin^tonte @fot). — 9tre Slor ber^* 
efter (i56l) falbt atter en 2)om af Slautf |)b(tf elbt Cfornu>^ 
buttHg ba Sanbébommer i Sollanb) ^oori ^an, »efter et Stong 
l^anfeé Sorbubébreb, bommer aKaibøKe SSisnb nb af 
®lo))en/ 

^t)or Kbt btøfe 2)omme frugtebe feeé beraf, at fpto »ar efter 
aaiogen« 9alfler«!Dom (1564) maatte^orgeSroUe ta mø, 
fomCcerge for {Ine@o(}erfønner,S(rtlb og 3acob|)t)itfeIbt, 
©ønner af (Sffxifiøffev ^itfelbt til SSerrtt^åarb, (abe f!n Sogeb, 
®regeré Sube, paa SJerrftégaarb , »ubi 4 famfelbe Sfng paa 
S<^anbé eanbéting*, forb^be Waibi^&c Wanb at ^ge t ho 
melbte @fobe. 2)ette (ot)(tg forfpnbte Sorbub ^<a(p fmfblertib 
Itgefaa li'bt fom Sanbéttngébommen. ^nbeme i SRaibøKe Mtaft Itt »cnttigMtbi Mvifr. . . ttS 

tfbe M^. agfe M pg(i«le 6(ot»ff(elv fm ^te IB«i* 
id: abeUmontb) ^at)be reber imOitm bttti tgtn 9h6 09 pøtø 
remanbené^'); fad Ubt fem be gamlt StongArfH, tUmUnftt 
2)omnie t)eb ^txébitin^ og Sanbétfng, ber •nbbøotte bm af 
&i>^nt\ ^er flagfbed ba af SerrMgaorbé flHer for ll» 
Srcbenf IL ober, at 93ønbemc •uaøtet ole fentffbtite !X)o«iair^ 
•og tmob al Sob og 9l(t; mtberfloae brm meb SRagt at 
Jnb brage i Serrfté og 9torbrfø 6fob/ og ber MlbfØgm at 
-^ttgge og afføre e^er bereé egen QflUe; ia berfffmrb ober» 
»falber og flaaer bem fom paa fatnnif Cfotoe 
,ff uUe ^abe Sflfyu/ og brm berøber** lOette anforet ( 
Jtongebrebet/ ^oilfet ^rebrrff 11.^ fra SrebrrCttborg^ 10 Smt* 
1570 lob ttbgaae umibbelbart tfif Æonber og menige tllmiie 
fom b9gge og boc ubi Wa^idltt i SoRanb*; og ^orf Stønø 
gen dl(tbfi »flrengeUg bbber bem aOe og ^ber f«rbeM^ at U 
»rette bem efter, albele^ at boere fomwntc SerHté og 9i$r* 
.(efiS Sang nbebaret; og bem tøtet bermeb befatte^ enten betrt 
.at l^ugge^ eSer anben Srug at tif^olbe^ nben be fnnbe (nN 
.btnbe bem bet meb 80b og 9tet/ Sfnibe 9Iogen af 93onbeme 
beduagtet »betrcebed ipaa, fomorbnte @fobe at ^ugge^ nben rette 
CHeré SCKabcIfe, og fange berober @fabe/ ba ffulle 
be ^abe bet for $)(emg(elb/ 

SRen i bet I6be Slar^nnbrebe, ba man ftebbanlfgen tcrnVet 
fIgSønbernef iDanmarf ober^ooebet f en fortrbft og nnberfnet 
Xfl^anb^ bar bog ti engang et foa albcrUgt Æongebreb nof t(( ") f)er»eb ftøteé ubenft)ft)t (i ncbenfot omJartWebe Stcxt^^xe^ af 10. 
3uTt. 1670) enten tii bet øamte 9llibebre» fra (grif af ycrømeren* 
2:ib (1438), etter fnarere tii bet @fot)ffieIét09 , ^^ooxtii »for noøen 
Slår forleben", Slbetømænbene (grif ®x\xi>U, 3ørgen 9lub, Bttm 
S3ttbe, ^arti^ig SBtlbe, Zax^ ^enflermanb tq S^ogen^ @ole, ef^ 
itpngeité SBefalms )i>are tittogne, for at ubtHfe bet rette ®fiel imel' 
(em be tibtomtalte ©fotJe* !Det paaberaabeé i greberil II. I^errebaje-s 
bom af 26. (September 1570. IS4 .. aiHig iil «Rilli§tiÉib« MMC 

m MngtVtptamtkm i noSMb m m ftaf$tlét, ^«ertai lOiA 
HUt &l€nta%, btrtå gamle yaaflanb pm iUttdt ø^ Serrttl 
^6m. Da dttbttft II. om C^rraooret fom ifl ^olOc?^ tg 
^(M Stcmrtitø )9aa Styttobfoig ®M^ isMfagebe aRai6rilfc 
SRomb he tMtgtxt eattbMngf bomme tg ^eWforretnfngnr fbr 
Aongnu Xycrei Afage gff nb paat M efttrfom be otKiM 
nmntc 6 ®obemontb ^be nb)»<ifl Sfo^PKeHel^ 9g øtt)et tet 
foflmct/ Mre aBtafftøto Cønber tiebne ubdafte fra b«it« 
Siob^ug^ 9«8ang og 6Hben SSrognfng^ og bctte Mv ilc^t 
bcm flben formeent, fo«t U mtcntt »eb Uret* 9hi ftemfJob 
fov J(oflgett< Stettrrtbtg €(een Sttbt/ )»aa rgne og be øvrige 
9Kb<mamb< Vegat, fremlagbe br for anfotte !Dombrct)e ^ 
léi9!r 6I^n< ^rfelbM X)om af id6i^ meb fltxt anbre tCop 
nunnitrr; og gforbe fRtit fpt, IfOorfrbté bo tnAcr ben omtolie 
Sorretoing «foril l^abbe fufgt be Mørbefémornb/ efter bet gamit 
•9reM e^belfe fra Vitntii Shv, ber bi tre ®ttn Hgge^ fom 
Jftfbtt for at gtore €f{e( {ttribnt 99irn(r4, ffitafbollo og 9bKø 
JMi i^oie; og fna S^eit |eit bcb €iteet^fø(en og 4nbta |>eU 
,i)ebe<*e<ef (eibr Jbd fotfe |>tt(Of )Kia ^bflfet ®(iel ber Imei^ 
Jern fortKrbtite €trber faubteé gamle C^er, een efier ben on^ 
,ben, meb Vflmttt pace i Ugefom be berefrer ogfaa fitlgle br 
8Ra(6ol(e SRcenb paa et anbet ®fob^eI^ ^m bidfe Dfibe ^otbe 
bem M/ men ffMH jpaa tngen SKoobe btt gamle Hibei' 
breb, fom be 16 Sttbbemmbé 99tonb ^obe giort^ C14S^> 
ubbifer; Iigefom jetter ((fe WatboOe 83ottber ^aobe »ogetSrei^ 
ener ^e^iiéning, ^t)oroeb be funbe betffe bet &Ul, »be benncm 
til^olbe b({be, ret ®f(e( at ^cerc." ~ J(ongett bømte ba t>eb 
ftn |)errebagdbom af 26. @ept. 1570 (ncert)cercnbe bare $e^ 
ber Ore t« ©féfelfelbt, 3Hget« ^ofmefier, So^n dviii t« 
|>e«felager^ j^ongené Cantoer/ ffrff Stub tit 9aglfang og 
©(ornifaa« tf I Staru^jgaarb , Wigéraaber) at ®f od j?(eaf t. fftiéM^m Ut lOfimi oø nu altiriNir ^bvfffh, 9ii»r Mm 
f^ Mtoe t^ fin ^It<M^. 

ffftsnr tcnttc a>om < ^kfl« 3n(}aiM< fynel Ut Ul, im 
SøtAame { aRii6«lb ( »oøfe Stor |atH af|MM f% i M ottoNit 
fisft Mtoibarf Svub ))aa btn« SbtMmMfc; men ^r Ubm 
fiarfg^^ bet ^at)be^ al be ffotbt ftg 2)ommen tfttmUtUt^ biØi 
)it Ørar erfare, ^miblertft feié Mvibtn, ol Sørfrefé 9crU 
(ebfffotO/ ^orf firre ittfløbeiibe^bMere^bbej^r^)/ bei# 
Mb ^e^ett f»aa flere SltMber bar ubfot far iiIobi% eler 
fobcUg ^^rng; eg at bet bar 99errMgaarb< 9Uh mef} mag^ 
IMiaKrøettbe at raobe Spb paa ^ban fRMrng^ fcuwel meb 
^fm ti( ben obentNetmle^ jrai ifl ®aarbfn# øbrige Sta^ 
Sienbprn* |>eria maaUt lo 9tctl#r ftiiwe t(m$, ol tage efa* 
m i Sreb, og <^ rebe eler Jtbfli^ bem Sofot |H^elbl Ifl 
9}erritfgaarb (eb berfor fo rPt ^a SSu^fe^^mbMng b. 19. 
^vi ISK obfiifrge JtorbeH aK»itb øgiSlttr, m be 
jMbe ^be bere< @ftfb i 9reb/ ofilerbi ber f betitte @lob fftn« 
ge« megel la ltf>(igt?* SAfommenbe eiAonrebe f|g bf Rige lerMI^ 
9$ mm inhgS pw S^el folgenbe Viffoar: »al ^offfen fom 
,{ beuteible ®fot> ^ugg^ entoi grøn (9eg^ Sog eter^aéfelr 
^ bel ^nbe^ al bfinre^fooffabe: f^au fTaf bobe el fJuiib 
.Solb la #1 |>er{lab^ og |f( (Sferpie ett Sonbe S»; be^efif 
4btt SottiRer Stogeti af Worøbetie f^au SJe^b Kl beveé |fuu<^ 
iVgirfng, bel {?ai bem forbjfeé (ub)9(fe4) af ire eKer fire af 
Jtktnfy ttaar bi^e førf) ^obe forfarel/ om og |borli( £oiif^ 
iifr^ be|obebe<* £ige(Aeé f!a( ogfaa forbtfeø bem J^M be 
J^ Se^b ifi bere« |>arber og ^(obi; nb^n om nogett 
>lr<rnger til el $Iob<^o\)eb, belle maa fjan t^I ^ngge; '*) Kf aubmng^otrmnd^tt 29. %fni 1681 feeé bet, at dronen (at^be 
Sønbet i SRorbef, og of et 2»afteflKfte af 5?8. 3uni lo73 (f. iiebeii* 
for), at hl a. %mc SRofcnlran^, %ihcxt @iøeé (£n!e, eiebe 4 ©aarbe 
i ^wbef . 136 WtMid <tt Øm^aofM Mot<^. 

A^ man fan iffir Ml lait ^Kel^nr (tø^e for et ^im^^Mrt^jr 
3 benne Sorenføg famt^ffebe paa Singer KKfge j^iUeraf^ 
Dg Zuittupi SIcrnb; og efler Segferfog af »crrtfg eg tyei^ 
fDmunf}% SRanb Stert 9VeIfen^ tJurgeme^ev ( SarNv^fttgi^ 
paa ^acob |H»ilfe(bté Vegne^ g<il> |)etrebébommeren et Ungté 
Mbne ^erfHia bef!ret»et« 

Sre 9ar bcreftev (b* 29. itpxa 1581) blet» efterMgrø»f 
tt^e @f o\) ' Sorenfng {nbgaaet ^a S(a(^o(m^ &ot, irndkm 
Ce^néstanben^af Utf<tanb/ f)aa jfengen« og egne fSegHe, 
og 3acob {)t){btfetbt: 

Jit efterW Jlorbefé ©foto fJoriigen for^ngge« og éb€* 
J«ggeé/ ba ffai famme 9cr(Ubéffo«> nu firår 19 feé og 
Jlemmt ( iDtxerffab; foa nigen 9eb#e(er bcrf maa ^iigg^ 
.{nben ben lo^Kgen biiux ftifm og bedt; unbtagcn ^'erbfef^ 
»font fFal fonoife^ bent af 9ogben« 

9renibele^ b(ao (nbgaaet, at Størbefé ®ftn) berefter {Inlbe 
r^belf og jpaa AongeL SRai* 6e^g* (o: *m i(ongen D(ibe 
bet^l^e bet) fawtf^ffet: 

Mt ^er eobéefer ^aa eet @teb ftai fov fine 93onber ta§t 
,en famtet Ølebnfng; faa at Steti^A* 3Kai. tager for aSe fbie 
»Donber C 9torbef; iUc efter @o(ff{ftei 939, men ^*<fi 
.eet @teb, a8tget)e( at ^tkr ^oiibe bog t>ecb fit @fobdmaal; 
»og 3«tob |[)t^ibtfe(bt og be anbre ?obéciere fj^ct fer bem og 
»beret Sonber famlet ^aa eet @teb; og at Stcbémombene an# 
.feer iSnf^^tté Mig^b bemb(, faa fom bet bem for %tiAttft 
»og i anben SRaabe fan ocere gaonHgfi; Itgefom ogfaii tf 
.Soberubé SRcrnb; faa t)el fom anbre Sobécierc^ ffuKe n;^e 
»beret |)cebb; fom be ulaflet og uf æret \)a\>e ^a))t {-20 Har/ 
— enb)[>(bere famt^ffebcé, at ber forji ffnlbe gtoreé ©fW 
tmeSem fRørbefd @foo og Siallø 3)ønberffot>, for at 
SRebémcmbene funbc t)ibe, f)^ov be ffulbe beg^nbe, — 3)Wfe 
93{(faar unberflret) »paa JtongeL Wai ©tabfceficlfe" $>ac{ 


fNtoOMi ttt WaMøåUfbå tH^ÉL ilt 

ftiit, fimi Star til emiMøoart; l^ekM fbm 8oMdm ( 
6f9t)en^ $>rnHittg ®f e eø Saué Ktnitttmanh, mA 
SkffctKirion i |>etifeeitbe til Skfottngm : ,at øaae faa t)(M fe« 
Sod og 9tet er/ — 3 Soj^r oomonforte Soroifaiø b(n> bor* 
(fter, \>tn 8bf 3un(t 1581, )^aa M ficxbt Zfng (a: finbc 
ftrng) t>eb aRudfe j>ert«b«ttiiø, Ma !^acef^ |>9{tfeMé Ceøne, 
^Størbrf^Sfot), 9errttj@(oø, S^oberup« oø itijde« 
nrj|)å Sføt) I9il fit t)<rre ( jDt>«rftab, efrrr be øobc 
DIombé ^mWnø, unitaren bexci ®itxiUlf Zorttoø 
tiTt Srcenbe.' 

^mtbeiré ^erritéødarbtf Ctar faalebe< fi^te/ Dcb lotoHø 
SifbtyénCnø og for^erfbft Srrtotog^ al (Rfre (i«c 6fot>c, feer 
tBoit, at 92at6^e ^tibor Ug^a Kbt aøtebe f>errdaø<bom# 
mtii, fom bc tibltgcrc !I)omme øø Sotbub* 2)ef maa øtoe en 
f^berl^ ^øH^iUinQ om Stegfevinøfiié ereeuttoe SRoøt/ «ø ^eKev 
We in^, i Uttt £ttf«(be, beftyrfe aRenCttgea om Slbel^mfttibetie« 
øi^Iegtie SR^nbtg^b i bet lObe ^lar^nnbrebe« anb^ {MiiD« 
b(d, noor t>t Icefe et ^ougebre)^ af Srebeni Hv 6^^^ P^ 
Obettfe @aavb ben 2. 9Ka( låSO. Snarere funbe bet Mffi 
Zftsfen om en enbvu ittt ttmt offogt (ttbt^orte^ Ufrebéttlfknb 
tadImi.|>erremcrttb.og •Søiibef/ ber Ian gioe et Srcrf mm 
til (Sommeatar oDeit be fe(t) { benne ^eriobe fivppiåt nøf ot)«^ 
i^tU, mtb Saarne/ @{|^be^t^r/ @ra^e og Vinbeiiroer f)t^ 
^be ^rregaarbe. 3 bentribre 9}reb ^ebber bet, at »J(ot^it 
1^ fommen t 9(^rfar{pg> at^onberne { SWafboSe tiM og ofie 
hmi ^ongcl^e 2)omme, Sanbétiitgébomme og SRibemismb^ 
»^itm tttbbroge poa Storbef^fo^e, ot>er fUlaxit^tl, ^ri 
Jbe tegen Sob, !Bee( eder Stettig^b |fat^^/ og ber Dttlbeltgett 
-0)>|ngge og obetcegge fa'mme &1o^, faa at ben er 
Jnebfaret nflieWgen/ fom fpnHgt er; og enb tibneb ftUIe 
Atm til &ien^<erge, naar 92ogen barfor M pante benu' ttmgea M»b<r attfoa mer mt øø 99l/$it i VM6vle«d4 
cnM/ <^t ^gøe Iftt 4Bir »Kgit i toniAte €føi^; eg .^ tet 
•tMnrc SoMciemt frit føre, umt tt fon {»cuilTcrbe bem (93øw 
•bfrne), enreit at (cegøe itm paa Qttbtt^ og M 
J^tt U 9b!bt for |>(caiøMb, dier og at t&talt og ^ bott 
.berfbr oeb SotKti.' «-- tit Uttt SttngAu»r t^ct en ij^aateg^ 
tifiv uf eoinepfM^tn ^a»tb 2)ao(bfen (24. 3an. 1636> istemt 
oi>rr 50 Har b^teftn f r bliort (oefi }9aa @ogne^€Onr for .ttiCft 
Hige Vtaibofle SJtoifb/ er j[tt(l iffe M ffa»rfefle^3(toe for bat 
9r9gt iBir S^bigl^/ bet ( Sattgbett fen l^ooe beofrt^ l^o< 
Sonberne. 3m(b(ert{b ftnbe of bog i !X)ocumeRteriie ingm lofø 
bere €|)or fra bet 16. tlarlunbrcbe t<( Dofbfom eEer niø^ltg 
llbfcerb af flRoAoHe Sonber, ^i^Sfeii formobeniftg ogfoa ben pfM^f 
foigenbe erbt>reMiig/ ber op^oebe 9crt(ebMrag af efotraif 
fan |aoe bibroget til at ffinitt. 

2>m forfin 9o(ge af oocnoitfotte 9^ren6ig om Qtcsmaé 
Mebtrfng, tmr at 3a<»6 ^itfelbl, meb fomK^e tflTafbte ^bftt 
efrre, (Her be, forø ^be dvUbma^t paa bere« Vegn^/ i 9^ 
oem6er idSl (ob (Mtl^æm Ioo(tg,Oiblngegang )kui €fo4i# 
ffieC fmelfm 9t$rUU og JtaKøt^Sfeoe. ZingMbitet af <M; 
9i^. 1S81 {nbel§ioIber: at be KbttMnte 13 OIHnge af f#ry 
{KeWge 4B9er i %iten fKta Sfnget ofbnebe: At be ^a9bø 
»ft)oret rer @fooffieI og fat Steen og ®taiftel paa 
•bet ei^^a^ fom Sac. ^(tfelbt ^obe taget bem paar imO* 
Mm SkrrCWgaarb og Storbef« (SToo paa ben mt, og JtaSie« 
.%(r(effo\) og Softbeffoo ))aa ben anben Sfbe/ SDmi(øft 
•affagbef* be @n«8ef fom føfger: »Sorfl be å Øtene, fim 
Kgger veb fRaiioKe Ove; ben ene gjfor @Ket ItneSem 9Ncfo» 
flooen, bett anben meBirm eerr<t«# og Korbett ®foo, ben treb<<P 
mellem StaAoKe ®fob. — SJeifra gaaer SffeKet meKem Sirfe« 
f!ooen og florbelé ®foo ab ^nen VU, fom ^aaer t)aa fRitle 
^9\t ^rcmbeleø {bove be ©fiett^t ab en eteen, fom fhioer Ajrf aa tårn I ^^ ■ Mtik i \ iJku låbte Aite iMi iUmA dMfiMé Mfotøfe« m flbin Ite 
«»rr «@ttf stb9<i{r Ifl meutn^ fo» floMr llU»e»S>MøM> 
i« Kørfe^^itiiett bmgé nctat ab |iarloflrpii>r«#et^ p$ 
tf be ire @Mt i im mtbt^t 9UU pm WHbeftfmoft^ M» 
tjto @firt:.{mf8em a eh^i teti aie mOob SArfir^CféMi^ 
kK anbm mcfiem SonbciblMn, ten treMe mcKoii Cerrité ig 
Sbr6f» @to^, Uxfta Jtfo^ tn (Brg ftaatv i ØiArptaofr nck 
øamU@ rimet og Sioxi paa'^ v^ ^nt ab brt gombGHd 
»etett ab 93ciUm, ^tUm for 9fatf«it< ^Moi< Sdt ^omt 
01 fior @lcett; 00 brt^a frfmab Sarffea ttt jm €i<B mcb Ørfr 
nwr og J^øré ^Kia^ fom ftoUtr^ SRorab og SorbeM ttMb 
poa bfgge @ibtr ^ottbf ^olbt før tt gotnnflt 61 icllrcr; eg 
fitat frrmab VcMoi iaiJttey€ltnot/ fom Ikioft fkfl« )Hai 
&9|)0&n; »og ^é tC foa forfa^gl aBc gMb @IM 9g fot^ 
m bem/ 

SRrb bett ))<^ Soccaingm af 2^« 9I|»r« 1591 tMbtogite 
SMnfng af StorM« €ifot) $ob bet (en 4ft nor^f Sar; ba tL 
ScAcrff II. forfi t^b oahsit «reb af & Satatt 1M2 bet>apr 
Sk&ningett^ famt befate og benibnbiger C^der Ombbe iQ 
£9jin^^ 9t%etS Gan$(er, ®ten Sra^e «a 8mtb<intt)^ 9t(gelf 
S«A/ £)Ittf Saa tø atoK^nfitiiif^ og ffUrr KtJodtnl^uu* 
ttt SSaff eito% at t>anre til^ebe t)eb b^niui Sotreted^ font VMb« 
øiflimffiib / ,001 tjfoH ^rfage f% berabiiibeit om forncmtte 
SMnitig Ian i^^^ åt bomme og for^onUe bem biicflem/ 
^)»i« 9Iet fott Mro.* iDa gob^eieme tH Cfoøen MWge ^obe 
anbrc^et for fi^ongin: ^at ber nbi Sodanb itfe ffaf 
b«re nogen Sønber/ fom ffal fnnne mebNebtiing*) 
og ^obe begierct at maattt befomme9le6Jmcenb fra ^9tn, 
fom bevtU funbe bruget: |}aal<egger ^^ngen (nnber fomme 
!Datnm) aJreibeStantjau^ømbebémanb ^maObenfe ®aavb, 
at ^afe og fenbe bem^ paa bereé egen $c{ofln{ng, faa mange 
9UbivMnb, be be^æ. tf^vttt U af C^ttøm vbncMite flbMmonb CefUv'M^ 
nin$i4i9mmlé^9wttt) b* 2e. Det. 1SS2 ^a^bf inbfiutbce Mai 
)^a 9Jmttégaarb for at itbføre ten dtfttming, »enten iH 
WtoU eSet 9ltUt dit forene og fordrage SoWderne om ^^ 
3rr(nge^ font bem om Mebningen, og før 9teb flarsange, fai^ 
jtubfaibc: ba •mobte for bem i Slette^ ipoa 3ac. $>Ditfefbt< 
^C^ne, Slrrilb |>0itfelbt til £tlioe, .meb flere Sobddere «g 
Mørbcftoiarnb/ Slanbt be ^ofier^ eder i^rrbiger fom bleiie 
for^anbkbe for 9leb^mmerne og ofgiortc toA doxUg, toave 
bc t»(gt(gfle: 1. »om ©foiocn fbitbe retled efter Sonberne« 
Ømh, cKer eféer@f9(b og Sonbgflbe?* |t>tØet afgforbeé berj^it: 
at 9torber« og Serrtt^ ©foo fFa( rebed *efter 9teceéfen$ Spbeffe/ 
2* Om £^ober9b« SDtonb {Inl^e toncnbe« ben Stettfg^eb ( 
&^^u, for ^t^en be forbrebe 9ieb ? -r- S)itte yaaflobcé toeb 
bereé Sorfoor |)aa Æronené Vegne/ nemlig Se^uémanben ^of 
lU^tonbé to »fulbm^vgtige 9ogber^, faatel af ben ©runb »at 
iffobet^M Vlani ((gge { øfobett"; fom i^ forbi be .{Eulbe 
lobe Sorbei; i SUhUH fSHatf, og ^fbtil ber J^abe ^atH ^mgr; 
éfféHtt iVe lunbe be fomme tit 99tv(e»@f ot^en / meb minbre be 
fhåUt igiennem Slorbelé ^ov m* m.^^). |>erimob inbt^enbte 
lln«b ^t^Ibt: ttt S^ober^b« SK«nb |ore tit ^rfet og %{r< 
fepPoven^ og at.be fbbfé tfi ben %tb ber ,^oe ^atot beret 
Snig meb !Drift (Dooegbrift) og Øre^ug inbtn bett øilre 
@tranb-; be fanbe> om. 99trfcfFot^en engang ^Ibe rebeé, fCfe 
baobe ^er og ^ifi tage 91 eb (o: faae en ®(ou(ob tflfFiftet 
beb Stebning) ; fjtiai Srug be ^ibtil ^aobe f^ai>t paa Storbd 
6fot)^ t)ar ^engMb for »ben SæUeb/ Sorbefd aRorob igim 

»s)J)ennc 33^, Sober^b eUcr SubetøO, (ber oøfaa ihi^eé fnart 
%if>\>txpbr ft»arta:>i)béTttp eOeraiuberu^) Jarfun bcfloaet af 4 
©aarbe, (f. nebenfor @. 162) (aae miberiaar« øoøn, og Rnbel 
enbn.u i Danfle mtaé III. @. 277, men blc» ncblaøt »eb »bfliftniii* 
gen; oq ben« 4 Oaatbe (fom førft »eb gWaøeilifte meb 5^. ^l^riftion 
IV. af 10. ©e^Jtbr. 162:J fom unber SBctrit^ijaarbV lo^be«^ irøber 
SBperne 2;aar^, ^iitterup og ffiøtbd. i Swvo^ tu øcnnøønaftø piiwm* Ml 

fcrt^ |Mt fmob bm og flttepaa fi fd t^h ttr; i9vf|tiggej 
^et tff at ^Qgge f Øot^cn) tar tOhmmtt brm føiM Sc|^ 
wntbene^ ber ^at>e roobet fer CMrt^ ogfaa ^Df tHrret Sobfc 
firre tH Størbrf, lyg ,ber af faaban Seflfg^eb og ®(rnitrmfrelfi 
|ar tcevtt git^t Xaa( bnrtiL* m. m« — ffftcr lang 3or(KtnbHtig^ 
cg 4)aa bet at 9Ieb (Ife (omgere fhtlbe for^alré*, b(n> bog oqm 
ftbor afgfort: at ft^obrryb« SKcrttb fTiribe »ubfoggrd 9le( ( 
Xørbrfd @to\> for bere^ ©fyfb og 8anbgfflb*; men meb foM 
Bøben 9{efcrt)atfon, at »om Stogen bfl bent ber nbt>(nbe/ ha 
gaae ^erom faa m^et fom Sot) og 9let er^^. 

Scb bc tfftagne ffre JteWmorøb af 99en* ^"0 (ber felb nb^ 
Øebte bered ^aaint ^xctr, paa ^ergameitt^ meb fire ^orngenb^ 
6fg0 biet) @fot)re{»Bfngen foretaget ben 29. Oct. f. 91* Sck 
taine biet) forfi .»^ugget og afmon'fet et Vrobt eder ^eub<^ 
Ai @fot)en { ben toejhe ffnbe^ uben for aOe Scrnger og ^nb^ 
.tfifgter^ fom fffe fUnbe rebed meb @lot)en^ fra Na^b 6HeI 
.tiAta Serrftégaorbd ^egneb paa fAt^xnet t»eb Stdttffatm^' 
!Der))aa •ot)erflog* Stebémirnbene Sfotoen forf} fro @yb tS 
9l9rb, ober .ben tøefterfte ffnbe^ fra 9tabfieb#@(feaet Kl bet 
@f<et fmeSem fHørUttflc^ ^ SaHø 9ønber{!oi» Deb Cfnbe^ 
mofen% f)wv Olbinge i^atbt fat ©tenen; og fanbted ba ®hø 
t)en at )ocere paa benne befire ftant lOS Keb^ 12 9abne ( 
ifottt »eb (3708 aien); Iigelebe« .ot>erflog' be ©foben A bet 
anbet 9SaaI, (mob ben oftre Chtbe, af ©onben fra 9lab(M. 

^*) Dette haa'^t i gorm oø 3nt>5oIb intete^fante SletésDocument fra 16. 
SlarJ., ^i>oraft^er?unltotoøermcbt>eeUi ©ammenbrag — og fom Jat 
i^icret tUtagt faameften ^igtig^eb, at efterot bet fnft efter ben (igekbel 
enbnu eriilerenbe for|)e ^onceptr )>ar neblTro^et og befeglet paa^apix,n 
bet fibcn Ugelpbetibe ubfctrbtget v^ci ^crgamctit meb Jontgenbe ©egl, 
—labber jieg anbenftebe at tunne labe aftryffe i Sutbfiornbig^eb efter 
Odginalenj tiCigemeb Sdeb^brci&et feft). 

^)De ifare af 539enie ^a»enbru)), ^orpenbrup og ©oberup. 

*^f)en)eb forjiaacé uben Z'oitii et fremragenbe uregefmeréfføt ^ionte af 
@!oi>ett; ogDrbet er i^et bet fammeig^ønb eOct ^o«>^/ ber bruge« 
i gpen Ofl SpUanb. (f. mit. ©. ^ial «ejr. @. 243). pM fHøtMt ®fto/ imob WrCrfloi^v, ^or Olbtoøe ^e fol 

6t(eL* ^a Unn$ M UunbUi SfoucB aH tmre 109 9tei^, tf 

16 Samc { 9ic6el C49i4 tllea)« 9lu tUxtittei førfl i be» 

M^re Øtibe D( cnleUe Søokcr^ovbe ^ i Sov^I^ Hl brrtf 

Satib9{(be^@(yI6/ ^t)er ftt ®fo^{Kftø efter Sai^nc^ og aietimaol; 

nemlig i bel $)ek omtrent 23 SJønbergoorbe og to «be (Baarbe; 

beriblanbt 3 jorbegne 839nber i&tt^lert) i S»tM, S 

iJtrottegaarbe* fammcfieb^ tflligemeb StixIt^iSmtUn, ^vor^ 

{legaarben og •CapeHatuOotrben;* og 4 ^avbe i Soberyb^ 

Sttfe Jhonegaarbeø og lorbcgne ©aarbci ®fy(b tOføMmtn, 

beregnet i i^ont; beløb ftg M 4 gprfier og 2 ©Kepf^er; og 

levfor t(irebebe< bem .iibf ca ®mnmnr 42 9Ub, 12 9ara^ I 

|t)ett »eb. Zafibii t(b*ebebe< 3ac» $n^fe(bt ^an« @fot>lob 

for æerrit^gaarb, .fat ubi @obflenbePf(fte, for 8 ^uiib 

Jtom/ og for »SJerr {t4 939 e^ @(trfb ogOienbom% fotn (jta» 

ofbruM og lagt td ^arben^ s ^imb 10^ ØKft^pe; Setrtt«« 

gaarbdi 9 SJønbergaarbe i Størbtf^ Sanerftebgaarben, e§ 

•ttbeUg .et^unbSfylb, fom ®aL ftongeCaSoi* gan (S^rtf}^^ 

fer ^uitfelM (»erritøbvr (f* øbenfov 6« 128) alt t{(^obe4eorf}en 

2)erfbr ^ |>b(tftlbt nnber eet 41 Steb, 12 %o»nt i ^bert 9lrb; 

log »brlflebe ffam 3 9le6 i ben befhe ønbe^ ^bilfet f^an 

•mifter fort( Slebet iffefunbe rceffe, og forbi at @fot>ea 

»ftob (ig noget tongere op i ben befire ffnbe tmob Z^ber^bt/ 

9{n rebebcé (tgelebeé »paa ben øf tre (Snit, fra 9la(leb^ 

tiellen til ©teea^ien ; og bar ^oben f^ brebere^ faa bev bleb 

•regnet nbl ^bert Sleb 16 ^a'^nt' KebnCngen blet^ forMb«t>ii* 

{ famme SRaa(^ fom paa ben t)eflre ffnbe; paa ^acob pi>iU 

felbté gob falbt ^er 42 9Ub Hl 16 %awe i ^oert 9Ieb; .og 

ber fif ^on fit fulbe Wlaal, for ©foben propffer fig ber 

noget bibere ub paa en Obbe/ Xflflbfl rebebeé paa fomme 

SKaabc i to OTaoI et anbet mfnbre ©fobflbffe, .fom Kgger MMfpr Støbe«, øg bkr tK t)røb€»8ftiiM VoT^ føn bf I^MH 
kf KttrbfNtf ;* pg benne 6feb Mct> fffftet eftnr fammc Øei« 
^ IS Sorb^ylbcn, fem ben fbm« OnbeKg .blh) barfor« 
iNti to fmaa Jfroge Kggenbd^ fem flfe funbe foreø < ViatA, 
kn me i Korbtefi^ og ben onben i @|»bofl beb Slafleb QtUW 

3 ^Dor orbentHgt og nøfagt^/ < 9elge bet ^ i Ubtog 
wbbeette 9teMbrø)^ bet føneø al txvre Klgaaet tæb Sonetnfai« 
gen, ^re bog fth aVi ^arfir fbrnøiebe* Sfl^nømonben paa 
tua^lm, |>af lUfi^tanb/ lob Koge tdb fin 9ogeb paa SRuéfe 
Steg b. 6. S)ecbr. 1682 (fierbe Zing)/ »at ben Sleta(nø (Mia 
SturMø og fietritf @lob er Ofe gangen foa (tblig fom bet 
ft tor, ^t)erfen ))aa ffongené^ eOer f^wat egne Segne*; I^e^ 
Me< Kogebe 9torM< aUcmb: .at 9teMtt«nbene Me ^abbe 
)Kk(t, f»nt be gobe Wffnb l^aiobe befalet bem*; at .etenfn* 
øeD; fom be ^bbe f^ner ^Oer iffe Mr rfgtfg; nu m« ^)aa 
Me »3IMngé6ret> og jtlagebreb' l^obbe man fmfblerKb fnn 
gioet 3acøb $)b{tfelbt^ fom paa ben Z(b t)ar Se^ntfnianb f 
ttotMfUm^ 8 JDoge« Qarfcl paa Serrftégaikrb; ^orober ^ 
pi beb Sulbmogt Iimbe fbare for ^m td Zfnge, fom f^n$ 
Srober Slrtfib fiben efter beflagebe fl^ ober* 

3iac9b|>b{tfelbt barnemKg (mfblertib bob i ennngtlU 
b(r (S6 Har gammeO i Zronb^fem, ^oor ^an bar Se^némanb/ 
bm 16. aRart« 1583* i>ani Onfe (SUfabet^ 9ri(é raai> 
^ fiben i mange Har, maaflee paa ffoe Somé Vegne, 
fn @obfet; og tlrilb |>b(ifelbt bebb(et>, fom ^enbe< Caerge, 
At (ep^ve ®obfet, eSer at gaae { 9(ette for ^be, (nbtfl ^n 
^ 1626 fffe forefommer mere < !Doaimenterne^* -- Veb ben 

*) "Sacob ^t)itfetbt og Slifabcti Jriié laac begratone i @arttø» 

bfegé ^r!e. ^er fanbte^ beree Siiflfteett^ inWit ben f^r negle Har 

iibfn u% fil 39atiVf(rtteIfe af MrMki, moattt berltagce ^a {tit ^abd« 

4Beb beone Midl^b fif ^errttégoaTb^ nubortenbe Stei: StiUabelfe tU at 

fm ben, tifliøemcb en anben ©ra^jlcen, til SWaitøUe ^r!e, J\)or begge 

fnbfatte« i ben (nbre Sirfemuut-. (f. ^ontopp. Marm. dan i. 266), 

3. ®(babe. 144 tK^Mø til 9mM^aax!ti pV^titU. 

ot)enfor omtalte Stetofng |<n>bC/ tiH^cmeb U ftmff^ 9lr6#« 
tncrnb, ogfaa 6 Vlcmi af £^otr(9, SRudfe og SKntfnge tKrret 
tafiete; men ba bttfe {ffi fpnrfNft ^at)be gtort nogen 9iebdfør# 
retning beffreoet, fleon^ré be unber 29.£)ct 1584 (efter 9e^ 
gferfng af »rtfb |n^itfe(bt tt( «8oe, paa 9vn e»bet^ %rW ttt 
Verrftégaarbd SSrgne) af Sanbébommeren 9lnbef^ord tff 
Ødngéø^ at »^(em(e og funbgiore paa Wuifc f>cnrebétmg;. Iji^ab 
be efter Stebémombene og meb bem ^t)e ftenet og gfort** — 
eCgeCebe« lob 91. $)0(tfelbt ben 3. ^cpu 1586 paa ^pen&ø 
Sanbtft(ng fremlopgge og tefe ber originale 9ttttbvct> af 29* 
Oct. 1582/ og lob bet ^femle og befrcrfte af be tre enbtitr 
Iet>enbe f^enfPe Stebtfnurnb; tl(t nben Ztrfol meb ^enf^n tU 
be Mager/ fom »are reifle (mob 9tebningen. !£){ijfe JtlagfY 
gat)e ogfaa tlnlebnfng til abffiSig aRttforfiaaeffe imeSem HrfA 
f>oftfe(bt og pat Ulfétanh, ber {[^aobe erf)oen)ct longelig 9€^ 
9iU{ng )Ma at foretage n^ 9lebning ; men lob en temmelig SCtb 
gaae f)m, nben at @agen lom ti( (BFnbe. |)t>itfelbt lob ba 
8aoe Sef tUØor^foo og (SUué JOtogenfen tit Sram^^lVé 
ombebe »at t>ifle ot>erO(ere (naar) ^an ttitalre ^af lUfManb 
ooer ben Stebning paa StørbeM ®foo/ 3 bette t>rioate aSøbé 
b. 8. 3)etbn 1586, biete be, cfterat $M)itf5plbt fja'obe tobet 
abffittige Orb falbe om ben, fom fjan meente, iffe biQige 
aKaabe, tyootpaa StlaQcn Dar ppptt af pal Utf^tanb, omftber 
faa forligte, »og ftnge ^ocranbre ^aanb', at be ben 20 SuH 
narfie ttar t>i(be inbftnbe bem i 9toeéf{(be, og ber »n^be og 
nnbgietbe Slrntemefhren Skrift offer ffi alfen b or ff« og 
anbre gobt gøIM ©igelfe/ — SWan Mat paa ben a:ib temmel^ 
om^ijggelig for at bringe atte, ogfaa Ubenreté^Sor^anbHnger, 
pxioaH Soreninger, gorliig, Bolbgiftéfienbelfer o. b* i gorm 
af et retég^Ibigt ®reo etter I)ocument ©t faabant nbffebte 
ba ogfaa SaDC 93ef og Klaué Srøogcnfcn i SWaribo b. 8. 5)ec. mxa^ tU ^^mHédoaiM {)i9orif. 145 

låHe ot>er Itrfft |>»ftfelbM ffrKonrfog, og ben tertma fulgte 

Stening« 

Smibtotfb lobe U abeKge Gommttfarer i 9tebtting<fageit 
tfter fongelig befaling en @tfln)ning »bgaae (bat KoréMbe 
K IS« 3an. loSl) tU be f^enfle 9teb<m<rnb, at møbe i SoU 
iasb nirflfomtnenbe 8S(bfafiefønbag , for at (abe bereé Kebtf# 
fenttnmg doer Storbef @fcio paa mø unberfoge og paaKenbe. 
2)cr fan ^l ntppt ^cere £t)it)( om, at biøfe ^be maattet 
(fterfomme @tfft>nmgcné Sarfcl; men ^erom er intet ^ocument 
imrtt. ^erimeb feeé, at fornben |>a( UifManb paa %åU 
f)o\mi Sonberé %!egne, forte ogfaa Somfrn S>ort^e @(oe, 
3)atter af Sllbert ©tøe til ^(renfeni^ (Deb ^enbeéVorrge ^ør^ 
gen 9tofeitfran$ til Stofen^Im) og fJeber Sra^e tit 
ftreg^olm, ^ift meb ^nbeé @øf}er Margrethe ^iøe/ fom 
S«Me(ere i 9i»xUt Qh'ø, Alage mob SlrrUb ^(tfelbt paa 
mutt) 9rtfe« Segne, ot>er aKiéligf^b i SRebntngen; nemUg i 
Scrrbeleé^b om »nogle S nb tag ter, fom (nbtogne ere (af 
3eoen) cg fom ber fffe ffa\>icå tyt^e Hiinucé ^cnlb paa*' 
^arteme i benne @ag enebeé om at tage ^nberé !Dre<^ 
fe(&erg tfl Sognflrup, Sanbébommer i&iManb^ (S tit aWo« 
genfen, Sanbébommer i goQanb, ^^cnn(ng @<øe tU^efb^ 
fhtip og Slrel Sra^e til (Stoeb, til Sotbgfft^mcenb, og ber 
HbgS fongelfg @tet)nfng unber 20 Øebr* 1590 til bem, .meb 
bet førpe* dt foretage et 3laj?ebémøbe, for M granbffe, om 
.^tnUtupé S(enere ^atje, efter bereé ©f^* og 8anbgHbe, ub{ 
»Stebningen paa Slørbefé @fot> fanget bereé fulbe Web og 
Maal] og berfom be finbeé brøflt^olbne, at bennem ba maa 
.flfee Ubtøg — be«j!gefle at be og granbffe og forfare, ^t)Ufe 
.3ttbt<egter ittt ^aber t>ceret fnbe ( tvoe Sfntreé pwi, og bør 
.at nbtegge^, eller (nbtageå/ o. f. t>* Omtrent paa famme 
Sfb ^ar 5ru iiibctf) 3rué føgt og er^olbt fongelig Confirma^ 
tion Ooeb ^crgamentébret) meb ^cengenbe @egl : Jir^ggeoælbe 30, 

Jg>i}IoriiT SiWiTrift. II. H) 154 ^^^ ^l emttidMM f^^dr. 

%xlit m MUn fffrn»otn<tt)ffl ncb tn 9l<Aet%tBt, »hgitt^ 
eplU, iSnH tUtt Gl^riffoffev ®{øt ta Ottre&ygiutrb ^ 
8ln(cbn(nøfit t)ar (angl Yingcrf/ rub ©wnb^^Seflrmmelfcn 4rf 
tterrdéøaarb« @fot)drobom; mes Qtt^m føvteé terfor ffir 
tnbibre tortøt^ og ttorebe ( bet ^U omttcut 20 ttor* 2>ett 
ang{( ^flanbfgen ben otoenfor (@* 126) nce^ate Sucfoé^ clUr 
Subfe^SSa; fom i ^»(ge bet ber om^anblebe 2>ccumettt t>ar 
ot>erIabt Sru Sar6ara for ^mbcé ^Mtib af ^r. SHaU 95øac 
Hl %nxtb9* ^a f^an beritnob ^t bob^ og eftcmt ffngea i 50 
Star (fom et £{ngéo(btie b* 13* 2>ec^* 1570 ubfogbe at bmut 
minbeé) iffe ^at^be Offret l^et tfi Oureftygoairb / (obe feease 
@aavbé »Sulbm^nbige* , efrev 9ni ^r^ara'd afgang ffngca 
ffofle/ og @roben fore til Ourebpgaarb. ^ct famme ubfogbed 
|>aa .Øder ^ S^orfe" @ogneilet)tte 1570^ @onb» ncefl for @& 
SUcoIoi ffp{fcoy{, af SKa^ab^ fom m(abebeé 40 og 50 flax. 
Sfgelebe« ubdeble^ ^rom b. 10 3an* 1571 tt SitlerUg^eM^ 
Vibnc af to borgere { SlpOieUui, at JEiidfil 9lemfmber^ 
SJorger i ^l^tttiøUng' , l^eoibnebe: at ffan i 22 famfcelbe Star 
^t)be oorret meb at ^ofie »Subémab^ ffng, fom ligger neben^ 
forÆorPobt ^oé 33eiT($ Sonber« ^aalobx?)*); og meb bet 
famme ^ibmU ttlUge ^ani ^f^x^mimf .fom tiener i ^ttUfø 
b(ng% at ba ^an tiente i S^orfc^ faae ^an at (emelbte ffng Mt^ 
flagen paa ben ene!£)ag/ og afført ben anben Dag meb 
Ha ab en og ^a?rge* af Sogeben paa Ourei^ygaarb« 9to ^) ^an t^gøebe benne f)ertegaatb 1587. (Si oammtU VlaUvi, ^»oi^a 
Jan forepuiebeé at Røre tit ^rte meb fin grue, og et ribcnbe 
gjø'løe af Sorgerftuefvenbe foran og efter 35ognen, fanbted Jer 
enbnu i anben ?)ar»beel af I8be %ax^. (!D. 5ltt. HL ©.3265 VI. @. 
506> men er nu iffe mere tit 

♦) "Subfemabd (Sng ligger paa »enPre <Sibe af ben ©æf, fom løber 
fra Silørremofe i ©tranben t)eb Jjptletuu^, (S'?at>nenc ere entou aU 
minbclige) og fom eUerd giorbc 8tietlet imellem Ourebp og a:aaré.« 

3. @(^abc »^t«H|til 8cint«ea«M MMt fSf fmtMta €ffer oMtanførfe 9St€$, iitflM «f gnt VaihtM 

ffrrTlbattfr 1538, fm ^mt beW eftor (in 2)øb frafig^ fig ^ 

fftrrl^mmidto 9ter< af 9m{Møaftrb al Øldtigl^cb tU benve 

(Eng; mm Mgfe, og naiønligrn tlritb i>tbfHbt, uWe^H ølt poo^ 

^e iSieubomixtt til tfngett, dirr eit 2>^el af fammf/ ( 3«^ 

ri aSarfcfnef^ .fom OIMngr t)o»it giort imeBem 2orf< Sang og 

0^ 9ang*; og føbf b. 19 aRarl« 1564 Hage tO aRnfff 

f^errebøHng ot)er at 3ogeb<n |>aa Orrb^goarb 4)aa fin {>n<^ 

bnt)f< (S^riOofer ®Ioc< ergne* (ob ^tt ff^t eg ajfm af 

SiMmab« ffng ot^ bet rette SSarfeiKel, fom Olbbtge f)ø»t 

^t; nbeu at bet fra Ordb^gaarb joat ført eSer toebgan^ 

flet nogen Slbfomme, ben Sib aRarfefKel er giort/ On 

loBgeKg Sefatfng til @obe aSornb ttbgff Ct(ntt)or{!oo 13 @tpt 

l^m) til «nber< !Dreffe({»{erg, eanb^bommrr { eiorOanb, 

Saoe Secf/ $>enn{Qg 6iøe, Slubbet 9)or«, ^nbgbonu 

»rr i ^oSanb^ ga^e SBenftcrmanb og SRorten tSen^ 

ftermanb/ om at ^olbe ttafiebémøbe og afgiøre Xrcrtten fom 

Volbgiftétncénb. ^tvtå ©twnfng tflfagbe farterne at møbe 

%. 21 npxa 1587; men enten er SRøbet fffe ^olbt, eder bet 

|ar VHvret forgtoe«; i^i ben IB. 9{ot)* 1589 lob 3ru ^iéUtf) %tUi 

otter f)aa Puøfe |>enreb«ting føre et Z{ngét>(bne af ti Olbinge: 

M atttn @taat (SnQ i gub^mab^ (Sng ffofot i 40—50 

9ar ligget til ben ©aarb i Sorff, fom 9ru gpfabett nu ^at>e 

i?orft)ar;* fom forben ^aobe KggetunberÆifpen^Ø'^)* 

@ogen fom ba n«{}e tlar førf} for f>err^tfttnget, og bleto paaf 

\mt b* 30 npxil 1590 af|>an«@<9ttei VlaibeUt, i>m 

rtMfogeb i SRudfe f)errcb/ ber ^ar ubfoprbiget 2)ommen meget 

tttførligi/ og beri inbført baabe Oreb^gaarbd Sogebé fFriftHge 

3nb(«g (af 4bé !Decbr. 1589) og bet oftere anførte $ret) af <mmtt ^)©ette »ar bet gamtc 5?at)n ^)aa $ot)ebflaarben tttrif^bali (Spbjleb 
eogn, IJ 3)?ut (gpbi^ill. fra fWaribo. !Den tilførte i be catjolife 
2:(ber ^iifcppcn over Obenfe^tift ; 09 IiQQer nu tit @nsc«toftc @tam{job«^ 156 dtbtaø til fknii^aaib« t^rit. 

8ru Sarftara ffrftt ^Datter, af 91. 1538^ ^^rpaa ^cg^m 
if<er btQtunbcU f!n StitnUlft; Kgekbe« 9ru mUtf^ %vif9» 
.fftiftlfge Sorfcpf, fom ^un inbgat) wb ^ov^l Slbra^amf 
9t9V»hiiiQ. !Dette gtf fornemmeKg ub paa, at Slrilb ^t>itfen>t og 
fal. 3ac- -^t)(tfelbt ^at)bc tilfftftct bcm. en (Saarb < ^fJr^ 
Xtjoxi Gben ©aarb t(I Øen") of «. 5wberrt IL, ofl tU 4 
benne ®aarb/ ,fom nu hxn^ci unber ^auevfteb @aarb/ 
^at)be fra Slr{(bø 3:(b/ ba ben ti(^ørte J(ronen, ligget og tyceret 
brugt atten @faar C?ng ub( Subé^SNabé (Sng, fnbtff nu 
fer et Star eOer to (Iben, .ba 9ru ^eritte SJøHe mcb ^db 
og ^JiTlbe t)eb fine Sfeneve ^ar tfl ftg taget og afovt famin^ 
@faar ffng/ ^miblerttb i)a\>U %m ^iébctfj dxM bette Slat 
(1589) labet flaae.bemelbteffngpart »efter ^enbeé rolige |)oetA. 
og Srug"; men 3ru iiiUtf) ^at)be (abet ^øet borttage, og 
»fpilbt ^enbe^ og ^enbeé Xienereé SRoie og Umage*; uben at 
bemelbte 18 @faar ffng nogenftnbe ^ar »fufgt ^enbeé @ftøbe, 
eller ben, fom @fiobet ^ar ubgioet; men alttb fulgt lotten 
og ben @aarb til Øen/ 3ru Sirt^e lob enbbfbere fremlægge 
i Stetfen bet Singé^^tbne, ^un ^at>be labet of)tage b. 13. 9lø^. 
1589, paa^oi ben omtoifiebe G?ngf)art ftg ttlbomt, og 3ru 
Slrt^e at bommed i tBoIbé^ og Stan^bøber. !Den ffbfie ^aa^ 
panb gif |)errebéfogeben forbi ; men tdbomte gru gf^bet^ ffrltf 
at be^olbe be 18 @faar Sng, (Igefom 33trg(tte SoOe ben ^enbe 
tWommcnbe Deel af ffngen. !Den fIb|Jncet>nte fnb|}cet>nebe f>er^ 
rebéfogeben^ 2)om t{l Unberfienbelfe t)eb 8anb«(nget, og mbgat) 
et meget m'btloftfgt, I 2)ommerené »affigf tnbført Snblæg, 
ber fornemmelig gif ub paa at fcette 5ru SarbaraS aSret) af 
1538 (ot)enf» @. 126) — ^T)«fet93ret), .mebgobe aWcenb« dox^ 
fegling, er crlbre ubl Slår og !Datum enb noget Stbnedbprb, 
Sru iiåUif) ^at)e labet fore* — fom 93et)H* for Sru fflirgitte« 
eienboméret t(l I^ele (5ngen, »fom ba laa ub( Dreb^ SKarf, 
og ^il famme Wlaxt er inbluft og inbgierbet, fom ben enbnu m^^ Hl QenttldadfM f^(tofie. tft7 

in^ tneb gatttic »rilbé @(erber;' og bet {mob bm fmere 
ftiftagne ©ficIé^Sorrelnitig af OIb(nge; jtf^l ff^tt be^olber 
tni ba efter SDt>en ot)er aSarfefffel ^t)(é man ^at)er 
»et t i (/ eatibébommeren CStft aVogen^fen til etamUpttt) ^olbt 
fig imCblertib til be ftfbfgere XixiQi^lbntt fom 3)et)Ué for, at %xn 
Sotbara albrfg ^at>be be 18 @faar ff ng { SSrug, men at be ^at)e 
^mtt brugt til @aarben ( Saaré mere enb 30 3(ar; og Kenbte 
faolebed |)errebéfogeben^ !Dom t)eb SRagt. (10 3un. i 590.) 
ffnbnu i}cn>nebe 3ru ^ixtffe ogfaa be 10 Olbinge tU 8anbé# 
tmget, for at faae bered Sibneéb^rb fcelbet; men Sanbébom^ 
meren ftenbte ogfaa bette beb SRagt. (b* 14. tlpxii 1591.) 

9ormobent(tg ^ar faat>e( benne Srcette, fom be forben be« 
rørte @fot)f}rtb(g^eber/ {ffe tirret uben ^nbfl^betfe paa ben 
Sffintmng^ fom %vu mUti) 3r{» l^ar taget ( ». 1589 at 
labe fit 3orbegobd, fom bet falbeé, »for følge tflSaaé'; eUer, 
(fter ben ba brugelige 9Ieté{fi(^ erl^t)erbe Æongené enbelige 
@tabfæf}eIfeébom paa »bfomi} og C^ienbomdret tO, ®obfet, 
^t>orbeb • alt fremmebt Sira'o paa nogen 2)eel af famme for 
Sremtiben biet) magteéløfl; (eller ^ fom bet ^ebber ( G^rtflian 
IV. .aWgené 3let og 3)ele* af 1621 om 8aafe6ret>: M bet 
.forbjber aHc og f)X)Cv paa ©obfet efter benne 3)ag at ^(nbre 
.eKer l^inbre labe; fcettenbeé ben @ag og bet @oti et>{nbel(g 
.Ztclfe paa: ^aa ben ^ele. t)(btlofttge ^remgangémaabe { faa 
Saffflbe ^ar man et fulbf}o?nbtgt iSxmptl i SerWtégaarbé 
Documenter. ' Søvjl nemlig lob Srn Zi^bttf) ben 21. Slpril 
1589 trebie ®ang l^fe til ^errebéting^ at ^un agtebe at for^ 
følge ftt ®oH til ^aaå , paa ^t){lfen SDéning ber af !Domme^ ' 
ren Meo .git)et 93arfel im ob (^: t)eb) Singriberne til atte 
Sogneflebnerne i SRuéfe $)erreb.* 3l bet ^erom ubficbte Xing« 
iret) (ligefom i alle folgenbe ©tabfceflielfeé og Dombre^e) op*» 
regne« ©obfet faalebed: 53erritégaarb, meb (in Cfien«« 
bom, og Sittiggelfe ubi 6fot) og SRarf, .fat ubi ©ob(!enbe^ |ifefi|fr<if,iatBi 
»■Hin. HM' 

,»*.«>■»*•>' 

•■.•laKfi 

ijijirr*''-' 

li«'**:' Sittod til ^mttéoaarbé {>tflom. |5i 

ffntnH #ob tObag^, at flWIb |iMtfrl(t ^lU cnc< meb 
9ete ^6^ Dm !&eUngm af it oDerfr(n)iie 3 9te6; m<n ^or 
Ifbt b^ttiis bemt Sag aåb f^ned, fimbe ben bog fffe afgføre* 
»bm at begge jarler omiiber 1599 maatte femme ot)ereen< 
om at toge npe tSoIbgiftdmo^nb/ Hvilt |>t)<tfe(bt itemKg S^ri^ 
floffer SSalfenborf/ og $eber Vra^e paa finQibtflttl 
Sra^e til ff(t)eb; tt( ^ate unber 26. ?{o9br. 1599 C^rffliah 
IV. lob ubgoae ben foebt)an({ge SefaHng og ^ulbmagt tfl at 
fiortme farterne ttt Staflebémøbe, og ittpaa enten forlige bem, 
etter bomme bem imeSem. Støbningen fra bem ubgff ben 
I4be 2)ecbr* 1599; ben. 8be januar norfl berefter f^aategnebe 
^berSra^ famme, at )){&e Gom ieg l^ax mit |>elbreb*) mobe 
ben abieSSartd; men formobentUg er intet 9Robe blet>et l^olbt^ 
^t)OYot)er Sirilb $n){tf(tbt/ efterat l|fenteb et tlaxi £{b atter bar 
forløbet, bragte @agen for SRutffe |>eTrebéting; og berefter ben 
5te 92obbr* 1601 fif et S(ngdoibne^ at ^an (obHgen f^a^U MU 
.babet og 9)pbuMf paa fine Sroberborn^ SJegne at biBe nb^ 
.(<vgge fra bem og bered ti( ^eber 93ra^e a( ben Sob og !Dee(/ 
»fom bem ton tllfalbt, og faabibt bem Ian tUrebed og (obne 
•af be tre @fobéreb^ fom er tiDagt 9iørbefé Sobøeiere/ Sige^ 
lebe« kb f^an ftg (i iTtoben^abn^ b. 22. Uprtt 1602). gioe et 
aSibnedbbrb af Sabe Urne til 33eUebierg^ Sanbébommer i 
6faane^ og SSort^en aSonfen ganbdbommer iSoKanb/ at 
l^an beb bem ^abbe giort $eber Sro^e famme Silbub; men 
i.f9 af fym intet anbet @oar, enb at ^an bifbe for^olbe fig 
berom ^ter »rttb |)bitfelbté »reb« 8bbelfe/ — !Det fbne« bel 
^eraf, at bet l^ar bceret 8lr<lb |)0itfelbt, en aWanb, ber fom 
Stiget« (Santdler bar bel ^iemme i Sanbetd Sob og 9tetéf!(f(e/ 
og maaf7ee noget ficerf i at paafee formaliteterne, meft magt^ 
paaliggenbe/ at faae benne norflen uenbelige @fob^@ag bragt 
til fulb afgiorelfe. aWen om bette jiben er ffeet i ^eber Bra^e« 
gebetib (^n bøbe 28. Sun. 1610) etter iffe: berom inbe^olbe fKfte for 8 ^utiD JForn"; 15 VmUviaatU i Øfter^XI^ a ar<^ 
^roraf ren vatr øb«^; S ®aarte cg en 9U 3;orl>^ fCpIbfol 
M 1 ^b. «9Sf t JCaUøe; 9auerfteb«®aavb(;ti, fl^Ibfat ftt 
1 Sønbe @mør; 7 @aarb( i Jtiileruf^; 3 ®aaxU i ian^ 
get; og 10 @iaarbe { Størbef; < «ilt 39 Sønbergaarbe. 
(Samme Sarfel oø Si89^n(ng f!eete paa .Saalant^far^ Saitbé^ 
Ung', ben 22. Oct 1589 ^ og S{ngd))tbnct berom et ubflebt 
af eanb^bommerett ørif SRagnu^øn t(( Smmtftøffe. ^ptvpaa 
fulgte C^WIWan IV. Congrmarton af 9* !I)ec* 1589 C^ J^yg- 
geveldiæ, sub sigilto nostro ad causas, teste Arnoldo Huit-* 
feldio, justitiario nostro dilecto";} |))en>eb bemelbte %tnsf^ 
i^ibner paa 9rn Håbttff dxiUi @H[)b9/ xfom ^un tfa'^ct i |>aanb 
og ^at)ettbeé SScerge*^ af kongen •flobfcepeé og bømmeé teb' 
bere< fulbe SRagf; bernæfl J(ongené l^t, 2bet/ ab(e øg 
4be 3)ombret), l^tJoraf ber ifle Kgelebeé er baterer 9be Decftr* 
1589^ og be to anbve blot— die decembris A. 1589; enbe«* 
Kg bet ffcrbe og fIbRe !r)om{»rct) ipaa Serritégaarb og ®oM, 
bateret Srpgget^elbe 30. Wal 1590^. Xiafgemeb bette itb^ ««) 3 benne 55p i^ar ba ben føb^anligfte ?anbøilbe 2 ^b. ^n Ofi 12 efiei>» 
^)er ^aXfxe, ofl bertiJ fom oftef! et ^Jar ©fiCIinø @rot (o: ?ob @ølt)); en en* 
fe(t 53ont>e fIplMe 3 ^unb 53vo, og i ?øbe f)^art ; to 53ønber, forube«- 
jlornetr l8(B!i(Itnø »(Srtttépenj^e '. @aalebeé o^faa, bog meb enbeet 
Uliiøjebr i be otjriøe S3per. 3 9lørbef f. (5x. ffi;>tbte een 8onbe 4 
9b. S390, 20 ©fiepper ^abre og 2 ©fiO. ©rot; en anben berimob 
iffe mere enb I5@fiepper ©pg i bet ?)ete; og en trebie Tun 20 ©filt 
ertitépenge og 6 f)øn^ |>ete Stibtocgten af SJønbergbbfet i itora 
»ar 156 S^br. 53pg (^unbet betegnet til 4 2br. og a:ø«ben til 8^ 
©fiepper), 23 Zt>x. ^am, og 6 ^b. (2i a;br.> 9Heel of en Seir* 
møQe. 

^ 3Ran feer, at be tre 1^ombret>e, ber ere ubftebte tiHigemeb ©tabfltflel* 
feébrctoet paa Xingétnbnet, lun (>a»e boret betragtebe fom et ©loig« 3let^ 
formalitet. (3 ^Wftian IV. 9iigend Slet og 2)ele, 1621, $ 60 fee« 
bet ogfaa: »at ©tabfæftctfcébrebet og be 3 ©ombrebe fan tage« ttl* 
lige/ bog ^ber Hn lotJttg ^Tib og ©ag forfpnbc«.») 3 bet førfte Sftfnø tit OciilCøQCMnM ffHl^tKU* tM fnAigå^é mb€t framie 2)atam (99 l%ef#ti U ølnæse af 
Santtieroi^ unter ltøitg€n< @cgO ^ fongeI%e Ctoiming 
ta SfKr 9^ ffn^))rr A ^cxt Stige !X)aiimarf, fom fotmmUt at 
|aDe neget @(ag4 Stta» paa ®obfi^ at frembintne hmneb 
jrøa ftongené Stettertfng »inben et Slår og fer Uger/ X)enMr(l 
Mgte enbnu 16 aSaotieber fiibfgere ben an ben fongelfge Btt^ 
steg meb fer tigere Sar fe^nnber llbe October 1591; 09 
ttbe(^ flttttebe^ benne 9l<tittt af fongeUge ^roclamata meb 
Saafebrevet fe(\>, ubflebt ( J((eben^at»n ben li}etl)»ra 1S92^). 
Ken i betle goofebret) og bet« !Do««rraft blet^ tOUge, nord 
(fter bet o\>enfor opregnebe ®obé fnbtaget nogle af 9ni €{^ 
iet^ fremfagte .Sreve om ben ^erlig^b tff 6err(tégaarb^ ^enbr 
Mger^; nemlig l) et @ob{!enbefRfte^9ret) paa famme ©aarb; 
2) bet af St. 9reber(( IL conftrmerebe 9ter«bre\> f)aa 9(orbet af ©ombrevene Jcbber bet: "3:^1 tflbmnme »i nu frrflefinbe forn«t)nte 
8ni ?tøfebet^ griié oø Jcnbeé Sln>inøer fomætonte ©aaibe 09 ®ob^ 
0. f. ^, faa fætiøe (til) ^loøen f ommer for o« meb bebre 
^eDiUnind' paa ^oxt 9f{ettertin((." !Dentte 9lefenoati6n gien« 
taged efter SUbømmelfen enbnu i bet 4be jDombreO, og bortfalber 
førft i ?aafcbr«)et. 
'^)Sen Jet 1589—92 fulgte ^roceburc Jijorpaa man i Sctritéøaart« 
9T(|to (at et proctifl (ixempet i ben fulbftænbtge 9i<rlfe af Hctfl^rfer, 
er notagtiøcn ben famme, ber omtrent 30 %ax {tfbigere (1621 ) fore« 
flhribeé i %\n«QQei tit (E^rijlian ben gierbeé faafalbte »S^igen^ fRH og 
2)cfe»; 5t>(t{etS:ifl(eg(S6()— 81)(anbler aOene om ^at forfolge 3orbe« 
gobe til ^aa^.» 5lf ben tttfiøiebe ©porteltayt feer man, at ?aafebre* 
bet meb be fore^aaenbe S)ocumenterr efter benne Zaxt, maatte (aoe 
loftet gru mhttf^ griii 8 2)aler til (Jan^teren, foruben 1 3)aler for 
^bert ^unb 5orn, bbortit Oobfet oar anjlaaet i @obf!cnbejRfte for 
?aafebret)et feJt>; og U ©ater tit ©frioeren. ©en I i^gifgenø ^^ 
cg lOtte" paabubne @!if {)mimer i alt ^c^enKtgt ooereenO meb ^t 
tctretningen om ^aaé og 3nbførfeU fom er aftrp!t i 2)an(le 
3Rag. I. 36. 37. 3)?en benne er iffe, fom ?angebcf (ar meent ffre« 
bet for ateformationétiben ; ben er, efter @proø og @!rioemaobe, uben* 
^biol neppe «lbre enb ©tutningen af I6be 3[ar(ttnbrcbc litO ^3ikmiB M eaiM^aaM ^iPock. &o^\ 3) SfoøétKtttc af aSu<fe ^txtMHn^ p^a obflKB^ 
@tttt)'3orber/ (3: cnlette Sovblobber/ tibenfor ffnemcrrtorts^) 
fom »oKc finbeé at ^atc inbftettcbe K. 1575 b. 21« Hptil*^ 
00 4) .abfimCge Sre\)e^ rørenbe Jus patronatus paa Øfhre 

ffftcrat biéfc Sor^anbKnger ere berørte , fan ^er enbna 
erinbreé/ ^))ab ot)enfor @. 109 er omtalt^ atSerrftégaarbd 
|)o))cbb9gn{ng/ faalebeé fom ben enbnu fxnbeé/ er opført^ 
eUer i bet mtnbfle fulbenbt af 3ru giébet^ SxHå. @tenen 
o)>er 3nbgangen ^ar 3;acob ^titfelbté ttUtøemeb ^enbré 9ia\>n, 
00 tlar^taUet 1586; men 3* $)o(tfelbt Mt allerebe bob 1583. 
939øninøen er paa anførte @teb beffrei>et af |)r. ©d^abe, og 
jeø t>i( ^er aKene tfiføfe, at Itøefom ben ( bet UbDtorted Qan^e 
^at beoaret fin epxinttliQt ©fiffeife, er oøfaa ^nbretntngfn { 
bet Snbre (meb en (lor ®al, 21 SKen (anø^ { ben ene (Snbc 
af anben (StaQC^ famt Sibltot^eféoc^relfet oø 3 Sc^relfer til 
SRaturah'er, (Surfoflteter oø SWalerier i famme ff taøe) omtrent i 
famme @tittd\t, fom ba ©aarben for ^ent)eb 90 Star ftben 
beboebeé af Slbr^^am 8e^m !Den ^ar nu i 36 9(ar(f!bcn 
kammerherre ^. abr. Se^né 2)øb, 1801) albcfeé fffe toceret 
beboet; og (tgcfom ^Dgntnøen/ ber iffe ^ører til be mcQet 
flore e&er focere ^ufe^ fra O^^rtnbelfen af ^ar f)a^t mere ^r«g 
af @tmp(icttet, enb af ^ragt og Slnfeelfe: faalebeé t)f( man 
{ffe uben 5orunbr(ng fee, at en rig ©obéefer ( t)ore Siber, 
eUer lige til 1801, funbe nøtcé meb en faa flmpe( og tart>cl{g 
Se(((g^eb, fom ben, SJerrCtégaarbé nebre fftage fremb^ber. 

ff nbeltg flaaer tdbage forteltg at opregne, ^t>ab ber enbnu 
))ebfommer Servttégaarb, famt @obfcté SUflanb og Uboltclfe i 
bet f)er om^anblebe £{bérum, eder i gtébct^ Svifeé (3ru ^t)it^ 
felbré) og ^enbcé (Sone ^enn'f |)t>(tfelbté Cie; ba efter 
benneé2)øb(i SDJiDten af lTbe?Iarf;0®aavben fnart g(f ot>er ( en 
gan{Te fremmeb @(crgt* ~ Snbnu mebend Striben om SRørbefé &e^ paa^€^, diet ftr ten tor femiiteti M fnM% tlfiiwtA^, fm 
mm, at 3ru SiMet^ fanht Ut forvøtent at fSfre m mi^ 
af fine@fot» \^eb 9rcb(9én{ng t(( ZCnge; 09 2)ectimentet 
^n>m fan, fammenlt^et meb %tAti)itdngien af Xørbtftf @fot> 
t^b<Stmte 1578 eg 1581, (et>enf. eaasog 137) »bcrl^frr o)rt)^ 
k(^e beune Slrt af 9lett^airbnng/ eg Gfovrienbømmen^ t^cN 
iDdYenbc UfSfer^eb* Zfngéi^Det, tibfiebt af |)mebéfog(bni Kl 
8Ku«fe |>emb b. 3* 9tht. 1586/ fobe^lber, at 9nt ^ibttlf 
ben 2)00 loeb $ulbmagt paa bfl fterbe Xfng fob aflyfe og for^ 
itibt: M {ugen f!a( ^ugge S^gning^tentmer ()aa Zoréfe 
,^foi»/ og iffe ^eller ^Ibcbrattb, og ti {>fgn{ti8éfret); og at 
J^'ofStn fiom ftnbeé ^erimob, ^ gtoe fin f>ii^6onbe <j: ®obé« 
•dtren) et $Qr @tttbe, faa gcbe fom 10 IDakr/ etter 10 IDa« 
.fer, Sf^torøbene en %mit fi)I tneb Sroret/ og 9ogeben et 
pM ^ar ®te\>k: 

«{ ftnbe i Stat miOf og ^enbeé @ooger cg 93<rrge/ 
Stflb $n)rtfelbt/ aittb gobe {>nu«^oIbere; og Soten fatteé itfe 
^nge, fjWt itt Qifotir Mtg^eb .til at foiatere og afrnnbe 
®obfet oeb Xiiti^i. @aa(ebeé tagbe«; 1592, fomb^ ^ranu' 
(trit)) @aarb i S^orfe 6ogB (Miexi %xii4 n« ^oafoeiT), 
en ebe 3orb ( (omme 939 ^ og en ®aatb i pU\m^ VHafbøtit 
Qoffx, tii Xkrrit^aarb, beb Atøb af 95axiaxa |>oitfe(bt/ 
3)atter af ^eber poi^tbt til ffngeétofte- *) 3 «tebebret>ct 
inbeg inbføYt: at cfterat f^m ^at)be «Dt)er{Iaget meb fin Sfar» 
irober ^oul $>b{tfelbt og fit @obf?enbebam ttrflb |)t)tÉfeibt — 
Jf^ii ®obi og®tcIb/ ^enbe^ Saber f)ai>t>e efterlabt ^enbe, ba 
.6efinbed/ ol ^cnbe er ntcre ©ielb efterlabt/ enb ©obfct, ^un *) ©en»c ^eber ^Ditfclbt ti( €nøcétoftc bortfoigte aUmbe 1571 b. 
ISWoi W fine ©roberfønner 5(r»tb o« 3acob|)»ibtfeCbt M »e^ 
xit^gaarb, een @aarfe i SSørbe! oø een i ?anøet, i^ié ?anbfliibe til* 
ftmmen xkxx 'H ^b- S^g ^ 2 &. @r.; we« tøfbcfammcn n(ctt= 
neé if!e. 

^tOoriff æibéffrift. .11. 1 1 let fBtbrod til flSmttf^aait« fiftnk. JfyaxanM, tan ftvxcntf'^ fj^tfot t^nn, eftct bttei9ta<å>r fcelsar 
ounncøtntt ®aarb for tn StUic^vm af laM !Dabr* ^igtU^ 
beé gførei^ 9lebe for HwcnM^tn af fctdfe ^rage , cg @alget 
famt;)ffr< 09 (lAbforM af bemefttf ^nbf^ 9tornber: .epieir at 
(eftitbO fttftbane er ffttt for S^'ovfra ^r6aia« 9Iø» og £ipaitg 
@li>Ib.' |)atbbelen af JttøNfummeti t)ar ncmttø an\»eitM tfl 
birfor at tnbløfe 93vamélofte @aarb/ og barben i |>(rfttv 
fra St'u (Sftfel Ovt, Qfoif^obebufFcé; og be anbre 500 S)aler 
iftrRrmte^ tfl at inbitic .^ngeétoftr ®aarb. for; fom altfaa 
U^ritbti f)$kx ^cevet pmifat for benne Bnm. — ^a bctte tH^ 
VåUc ®9ii tog ?ni ^«M^ SdW 1594[-*-95 Saa^ri^v Ug$* 
font ^n f orl^R ^^be giort paa 93errMgaarb^ crlbw @<>b4L -^ 
VI ^iM^e faolebeé i benne Aføl^ntn^ fere intere^fante aSibrog 
m at fteube Mentefoben { dcxi^olb td Aarnpr(f4;n^ famt Søirbe« 
gobfété %}aprb{ feoOanb^ i anben ^atobeel af bet løbe 9tar» 
l^unbrebe; foruben at bet g(t>er 0^ et Gi^mpel ipaa, ^rlebed 
6ob<e{ere ogfaa )9aa bcti %ib i mUK^t oeconom^ OmØonu 
Mg^eber føgte at tj/lctpt ftg faa tonge be funbe t^tb ©ieft eg 
^ntfcetning. 

tfn anbeti, for ®obfet ttU u^Uq UWM^ og nttovbeø 
ring t)av ben, al 9rn Sfé^et^ 9v((^/ nog(e ttar for ^n- 3)ø^, 
t)eb VtagefTffte erfytcrt>ebe be 4 @f ot>gaavbe/ fom tibgforbr %o* 
berob 99|^; ^(é ^dfggeni^b i Køriet @fo)> ^oobe bidroget 
meget t(( al fovtonge Sviden og ^i^oce^n om benne @Hts)i 
9tebniitg; og fftU Vcti^l, efter S^rb^l^ben^ xi ti$\> ^9ngmi ») Sorbilytbcn af bet folgte ®ob« »ar: af 25ram^toftc ®aarb (en 
jiørre ®aarb i 2^aaré ©ogn, ber enbnu næt>ne^ færifiTl C D. Htt. in. 
p. 277) 6t ^tttib Sj^g; af ben obe 3oTb i ?j'b. Spg; af ©aaibcn i 
j^ielm 1 $b. asvdf ^^ <^^- ^enge, og nogen ©maarebfel. ^aate« 
bed i bet ^clc 28 2;bt. ^om, foruben be øi^rige fmaa 3nbtiSdter; og 
^ermeb tunbe (Sicrinben iffe forrente en (ppot^eferet ©te(b af 1000 
2)aler. Ifl^fl^bnt) (10 Siptfft. 162S) er^Ibt Offiptnins om« 2)<tti 
Aiigtøev ttemKg be ffre @aarb(é @f9lb^ fe« Mr ( ®mer (tff< 
iSie^/ foolebeé : bett førPe @aavb 1 Sønbe, bea aobrn 9 Strrbitu 
fer, ben trebCe i Sønbe, ben ffrrb^ i Senbe; betfnbm 2^1 ^Hlbiø 
Snr{b«)«nge af ^r &aax3b, og ,®fot) t{( oflf ^f e Gaarbe ttf 1» 
@D{fRd Olben/ (3t)f* @* 1^ otmfor). 2)etobni nr^tbt 9nt 
Sfébct^ t^eb aSogefte^t noget Slr^obø i ben M(heJ)ee( af ^nbef^ 

mnl^ en ®aarb {.»nbierr"^) <^ -^^^^ Co: SiBibfe) Gogn, 
{om ff^Ibte 3 ^aab 999f ^ SZoirf ^enge og A Siønbe Or« 
Ur for $)ot^crf/ o£^ ^aiAe®føb td I6 6)>{(né£>(bm; faml 
m @aavb t .^ebfo,' Vefiet^ @ogn, ^é @f9(b bar I ^b. 
9s^, 12 @tkififi€x ^mte, en Sønbe tfrter for f)ot)er(^ 
21 @lill. (Srx-itiptngc^ 2 SVaii ^enge^ og @fotx tu'lH 
eoiiB^ OGbeu; ^ 9or imt &tH t Sollanb afflob mbttfi 
SrMé flt iffe stet^britgt ©tro gobé ))aa ^oliier oø 2Boen, nem^ 
Hg i Gtgenfe pati ioifler $. @aitrbe^ ff'M oarKge Qfylb tO« 
fftmmen nbgiarbe 9i ^imb ^g^ fornbcn 1 SSart Gvrib^enge 
90 2 WåxT Søemrb^etrgt af f)\>tt Gaaib] ( Xoafeføfie poa 
9ben m ^avb^ f^m ^b^Me 11 Zønber Syg/ 4 aRavf .3n» 
befcubé^eir^/ i SBatf#rrtté^engø, nieb@fob til2å@^Un$ 
Dtten^ e» anben i ^rtnUwp , %(M Sli^Ib tffe bar meer enb 
S .Sigl8ma»^ aoriigm;. foabbc« ( S(ft 4» Xbu. Opg aorlig 
(oKbgffi)!^ lioraben 14 aKmi og » 9ltg4ma){ i ^enge. 

Uttbnr^ $nt mbzAii 3)if!bbe^e af SerrMgaorb fntfotbt 
egfoa en ffte nm«pdc% ^roceé'^- fbm.|(iiK i forening, meb %m 
f^6>inf:elbt ti( Dmsr&vgaotb og Uimp^ 9e&)I(if{gémittfb poa 
Kyi^^ ®&t/ foule ttcb ffiorgmrfl^ø og 9latfib \ ^QivV^øf 
Hng^ b«r i Dctøber 1620 l^e falbiec Slnbtr« Worltøfen 
M' ®iigii(^):«r# < ®9ni> itbeit at ei^r^ S^Kcfi lU^bt« og *0 <5n So af bette 9?ami finbeé tiu iffc i StiCibfe ©od«; berlmcb tfg« 
gfT b€T t^crreøaatt^n 9ittbbi«rg^aatb. . 

11* 156 9^ta^ tU 9mtt^aatbé ^ifloHe. 

8m I3ar6ara ffrftt battet, af H. 1538 ^ ^t^ot^aa 9ogfbett 
iftrr UsmnUU fin »(enbelfe; Kflelrte* gru mUtff dtlfa 
.ffrfftlfge Sorfaf, fom ^un (nbgat) wt) ^otoel »bra^aml 
SJ^ftobing. 2)ette g(f fornemmeKg ub }>aa, at arilb |)t)(tfelbt eg 
faL 3oc- |)t>(tfelt)t ^at)bc tilflNftct bem. en ©aarb i V>fitt^ 
Xt)ox6 (.ben ©aatb til £5 en") af Æ- ffteber« IL, og tff 
benne ©aarb/ ,fom nu bmgeé unber Sanevfteb ©aarb/ 
^abbe fra HvilH %ib, ba ben tilførte Stxoncn, (tøget og \>cnct 
brugt atten @{aar C^ng ub( Subé^aRabé (Sng, inttit nu 
for et Star eKer to fiben, .ba 9ru Seritte 33oIIe meb %{o(b 
og 93c?lbe oeb fine Stenere ^ar tfl flg taget og affort famttie 
@faar Gng/ 3;mtblert{b ^aobe 3ru Siébet^ ^xM bette «av 
(1589) tabet {Iaae.bemelbteffngf)art .efter ^enbeé rodge |>fl^b 
og 33rug*; men Sru 2iéUtf) ^aobe (abet ^oet borttage, og 
•f)){Ibt ^enbeé og ^enbeé Sienereé SRofe og Umage*; uben at 
bemelbte 18 @faar C^ng nogenftnbe ^ar .fulgt ^enbeé BtiøbCf 
eUer ben, fom ©fføbet ^ar ubgioet; men alttb fulgt lotten 
og ben ©aarb til Sien." %xn SSirt^e (ob enbbibere fremtogge 
{ Øletfen bet Singéofbne, ^un ^aobe (abet optage b. 13. 9lo^. 
1589, faafiob ben omtotflebe C^ngpart Øg tt(bomt, og 9nt 
Birthe at bommet { USoIbé^ og 9lanébober. !£)en fibfle ^aa^ 
f?anb g(f ^errebéfogeben forbi ; men tftbomte gru ^iictf) Srttt 
at be{|o(be be 18 @faar @ng, (fgefom Birgitte 93ø{(e ben ^enbe 
tilfommenbe 2)ee( af Cfngen. 2)en flblJnceonte tnbPæonebe ^er^* 
rebéfogebené 23om t(l UnberKenbe(fe beb 8anb«tinget, og inbgat) 
et meget oibtloftfgt, { !Dommeren« »?lffigr fnbført SnWopg, 
ber fornemme({g gtf ub paa at fcette 9ru Sarbaraé 33re\) af 
1538 (ot)enf. ©♦ 126) — ^oflfetSret), .mebgobe aWoenb« 5or# 
fegh'ng, er crlbre ub( ?lar og ^atnm enb noget Cibneébi^rb, 
Sru Slebet^ ^aoe (abet fore" -- fom ffleoif« for Sru æirgitteé 
Cfenboméret til ^ele (Sngen, .fom ba (aa ub( Dreb|> SKarf, 
pg ^n famme SRavf er inbluft og inbgterbet/ fom ben enbnu ^M meb gamle SIrilbé ®(erber;* eg bet (mob bcnfetiere 
fbtftagne @ficIé^3ovr(inftig af 0(b{nge; »t^ff^Derbe^oIbrr 
enb ba efter &ot)en otoer SNarfefKel ^b(é man ^atoet 
9tet til." eanbébommeren (ffrff aVogen^fen ti( SJramA^ffe) ^olbt 
fig imiblerttb til be fUb^ere XitiQi'oibntx fom S)et){tt for, at 9rn 
Satbara albrfg ^a)>be be 18 @faar ffng 1 93rug, men at be ^at)e 
^mtt brugt til@aarben { Saaré mere enb 30 Star; og fienbte 
faalebeé ^errebéfogeben^ !Dom t)eb SRagt. (10 3un. i 590.) 
Chtbnu i}cet)nebe Sru 93(rt^ ogfaa be 10 OtbCtiøe tit ganb«# 
tbiget, for at faae bere^ Sibneébi^rb fcelbet; men Sanbébom« 
meren fteubte ogfaa bette loeb SRagt. (b. 14. Slprti 1591.) 

9ovmobent(tg l^ar faat>ei benne Srcette, fom be forben be^ 
rørte Sfotoflnbcg^cber^ {ffe Mvtt uben 3nbfli)belfe paa ben 
aScfiutning^ fom $ru mUtfj %tiii f)at taøet { SI. 1589 ol 
tobe pt Sorbegob«, fom bet falbeé, »forfølge tilgaa^'; etter, 
e^er ben ba brugelige 9Ietd{Fi{/ er^t}ert>e Æongcné enbelige 
@tabf(ef}e(feébom paa %lbfomi} og ffienbomdret ti( ©obfet, 
^))or^b alt fremmebt Stto» paa nogen !DeeI af famme for 
Sremtiben biet) magteé(ø(i; (etter, fom bet ^ebber ( G^nfiian 
IV. MiQtné Stet og 2)ele* af 1621 om gaafebrei): .at bet 
.fortaber attc og ^t)er ^jaa ©obfet efter benne !Dag at ijinivt 
»eler fjinbxe (abe; fcettenbeé ben @ag og bet @ob^ et)(nbe{{g 
.Siclfe paa' ^aa ben ^e(e. t)Cbt(øfttge ^remgangémaabe { faa 
Sflfarlbe ^ar man et fulbflcenbtgt ffrempel ( Serrftégaarb^ 
2)ocumenter. ' 5^r(l nemlig lob Sru Ziébet^ ben 24. 8lprfl 
1589 trebfe ®ang l^fe tif ^errebétfng, at ^un agtebe at for^^ 
følge fit ®obé til iaaå , paa ^t)f(fen SD^nmg ber af !Domme^ 
ren bleo »gtoet %JarfeI imob O* t)eb) Stngriberne ti\ atte 
SognejJetonerne { Srøuéfe |)erreb.' 3 bet ^erom ubfiebte %\n%f 
bret) (Kgefom i atte følgenbe ©tabfopjlelfe« og !Dombretje) t^p^ 
tegne* ©obfet faalebeé: 53err{tégaarb, meb fin Cien^ 
bom, og a:{ttiggelfe ub{ @fot) og 2»arf, .fat ubi ©øbj?enbc^ fKftr for 8 Vunb Stortf; 15 Oønberøoar^ { Øfter^S^ a artf/ 
^tM)raf em 9ar øbe^; 3 ®aartic 05 en bU ^otbr {lølbfat 
Ml 1 f)b. 939g^ < JtaKøe; 9auerfteb'®aarbett, {7|>lbfat ttt 
1 Sønbe Smør; 7 @aarbe i Jtiileruf^; S ©oarbe i 8a tt^ 
get; cg 10 @aarbe i 9lør6e(; i Wt 39 Sønbergoarbt« 
®amme VarfrI og Siflpénfng fleete paa .gaalanb^fard Sanbé^ 
f(ng% ben 22. Det 1589^ og Z(ngét){bnet berom er ubflcbt 
af Sanbébommereit ffrff IRagnuéføn tft Smntél^^e* ^er^^oa 
ftilflte C^^fjWan IV. Confirmarton af 9. S>ec 1589 (^,,Tryg- 
geveldiæ, sub sigillo nostro ad causa«, (este Arnoldo Huit* 
feldio, justitiario nostro dilecto";} ^t>on)eb bemelbte ^ingt^ 
^fbncv paa %xu ^iibcttf driiti &oH^ fytn f^m tfaut i |>aanb 
og ^at)ettbeé Vcerge*^ af kongen »ftobffffleé og bømmeø t>^ 
bere< fulbe SRagf; berncefl J(ongen« ifie^ 2bet, 3b(e eg 
4be !I)om6reb/ ^ooraf bet ifle Hgelebeé er baterer 9be !I>ec5r* 
1589/ og be to anbre b(ot— die decembris A. 1589; enbe^ 
Hg bet fferbe og f(b{}e !£)om(rc\) paa SerrUégaarb og ®obé, 
bateret Sr^ggebelbe 30. Wal 1590 ^. SiUfgemeb bette nb^ »6) 3 tcnne IBj? »ar ba ben fæb^anliøftc Sanb^itbe 2 ^b. 5?pfi og 12 (BHep» 
per $aMe, og bertil fom oftefl et ?Jar ©fitlinft ®rot O: Sob (Soitt); en en* 
feJt 53onbe il^^lbte 3 ^unb S39g, og i 8øbe Wtaxt ; to S3ønbcr, foruben 
5tornetr l8@fiaino "(Srrit^penjge '. @aatebeé oøfaa, bo^ mcb enbed 
UUigteb, ( bc øtjrige ©per. 3 9lorbet f. (5t. jlptbte een 53onbe 4 
?b. 53pg, 20 ©fiepper ^a^re og 2 @fia. ©rot; en anben berimob 
iffe mere enb 15@fiepper SBpg i bet ?)ete; og en trebte fun 200^0. 
etrit^penge og 5 ^øné. |)ele Snbtægten af »ønbergiobfet i Stom 
»ar 156 5^br. ©pg (^unbet beregnet tit 4 Sbr. og Sønben til » 
©fiepper), 23 2:br. ^a»re, og 6 $b. (2* Stbr.^ !WeeI af en 35eir* 
ntøQe. 

«"«) 5Wan feer, at be tre ©ombret>e, bcr ere ubftebte titligeweb ^tabfttflck 
fe^bret^et paa ^tngét>ibnet, fun (a))e txcret betragtebe Tom et Bi<iqé 9iet^ 
formalitet. (3 ^driftian IV. gfiigen« Slet og Dele, 1621, $ 66 fige« 
bet ogfaa: »at ©tabfæflctfcébreioet og be 3 :Dombrrt)e fan tagc^ ttl« 
lige, bog ^t>er fin lotrttg ^ib og ©ag forfpnbe«.«) 3 bet førftr 9ibnig tit DfnMøoaM MMe. ISØ 

M%Ar« mba franne !Datiim (99 l%cf#ii U øttrl^t af 
CanMirrni^ nvbtt Ston^eni 6<sO ^ fongd^e €t(itmiiig 
ta SUb eft (fnl^t^er >{ toort 9Mge 2)anmarf, fom forncfule at 
|a^ negri @{agé j(rat) ))aa ®ebitt, at froitbittinc betmib 
paa StonQtni Stettcrting Anhtn tt Slår og fer Uger/ 2>em«9 
fblgte enbnu 16 SRaoneber ftlbfgere ben anben fongeKge Btt\^ 
ning meb fer ttgeréSarfeJ^nnber 14be Cetober 1591; 09 
iiibel% fluttebe^ bernie 9i(9ttt af fongeUge Vroclamata tiieb 
Saafebre t)et fe(t», ubOebH JKøben^at)tt bett lfietl)»ra 1S92^). 
VUn i betle Soofebret^ og beM fDon^fraft b(et> tflUge, nord 
(^ bet ot>enfbr o)5regnebe ®obé inblaget nogle af 9m 8tt^ 
h^ fremtagne .Sret^e om ben |)er({g^eb tff eenrftégaatbr Ijfenbr 
fMgeir; nemlig l) et @ob{7enbe^fte^re)) ))aa famme ®aarb; 
2) bet af St. Srebertf fL conftrmerebe 9tetMret> paa 9btM ttf ©ombrciDene Jcbber bet: "2:ji tilbømmc »i nu førfleiinbe fornce»nie 
gnt ?i«febetj grii^ cø Jenbeé fliDinøer fomceiDnte ©aatbe 09 ®ob^ 
e. f. ^. foa fænøe (til) ^logcn tommer for o« meb bebre 
^tioiiéninqf paa )>ort SHetterting." IDenne S^efen^atibn øien' 
tageé efter 3:UbømmeIfett enbnu i bet 4be jl)ombreO, og bortfalber 
føril i ?aafcbret>et. 
'OSen ter 1589—92 fulgte ^rocebure ^cxipaa man i 53crrit«gaatbé 
Irc^to ^ar et procttfl (Srempet i ben fu(bfl<cnbtge ffUOtt af %et^er, 
er noiagttgcn ben famme, ber omtrent 30 ^ar ftlbtgere (1621 ) fore» 
Sribe^ i ZiU^QQei tU (S^riOian ben Sterbeé faafalbte »S^igena ff(H og 
Dele«; 5bflfetS:in(rg(S60— 8l)tanbler aflene om t,at forfotge3orbe» 
øob^ til 2aa«.« Hf ben titføiebe @portettajft feer man, at ?aafebre« 
bet meb be foregaaenbe ^ocumenter, efter benne ^xt, maatte (abe 
foftet gru ZiéUfi). griid 8 !Daler til ^an^lzxm, foruben 1 Daler for 
(bert ^unb Sorn, l^bortil ©obfet bar anjlaaet i ©obilenbefRfte for 
^aafebrebet felb; og il Daler til ©trioeren. Den i »SWgenø fR^ 
og Dele'' paabubne @!if fremmer i alt ^(efentfigt obereenø meb ^» 
tcnetningen om Zaai og 3nbførfeU fom er aftrptt i Danffc 
5Wag. I. 36. 37. $^en benne er iffe, fom Sangebef (ar meent, i!re# 
bet før aieformation^rtben ; ben er, efter ©prog og ©frioemaabe, uben* 
^bibl neppe <elbre enb Slutningen af I6be ^lar^unbrcbe. ^ ISO Bibtraø Hi 8enMdaatM ^iPoric. 

@fot>; S) Sfnfl<«^(btie af BSuéfe |)erreMf{nø fMia obfNB^e 
@tut)^ Sorbet/ (o: enlelte Sorblotbet/ ubenfor ffnemcrrferne) 
(om »alle finbr« at t)<rre inbftencbe «* 1575 b. 2U9lpvifi 
og 4) .abfliSige 93re\)e/ rørenbe Jus patronatus |>aa Øflre 

fffterat bféfc S^cr^anbKnger ere berørte ^ fan ^er enbna 
erinbre^/ ^t)ab ot>etifor @* 109 er omtalt^ at^Serritégaarbd 
^olDcbb9gn(ng/ faalebeé fom ben enbnu finbeé^ er opført^ 
eUer i bet mtobfle fulbenbt af 9ru giébet^ %xiié. ©tenen 
otoer Snbgangen ^ar 3acob |)b(tfelbt^ tiUtgemeb ^enbeé 97at>n/ 
og Slarétattet 1586; men % |)t>{tfdbt ^ar aDerebe bob 1583. 
Sugningen er paa anførte @teb beff rebet af $>r. @(i^abe, og 
jieg bil ^er aHene tilføfe, at Kgefom ben i bet Ubbbrteé ganffe 
Ifar betoaret fin o))rinbelige @fiffelfe/ er ogfaa ^nbretntngen i 
bet Snbre (meb en flor ©al^ 24 S((en lang^ { ben ene ffnbe 
af anben fftage^ famt 93tbI{ott)efét)(ereIfet og 3 Scprelfer til 
Sloturalter, (Surtoflteter og Srøaterier i famme C^tage) omtrent i 
famme &itfil\c, fom ba ©aarben for ^ent)eb 90 Star ftben 
beboebeé af H b r^ ^ a m 6 e ^ n. !Den ^ar nu i 36 9lar (ftben 
^jtammer^erre ^. abn Se^né Døb, 1804) albcreé HU t)ctret 
beboet; og (tgefom ^^gntngen/ ber SU ^ører til be mcQct 
flore eOer foo?re ^ufe, fra 0))rtnbe(fen af ^ar f^a'^t mere ^rcpg 
af @(mplicttet/ enb af ^ragt og Slnfee{fe: faalebed bH man 
ittt uben Serunbring fee, at en rig ®obée(er ( bore Siber, 
eUer lige til 1804/ funbe nøtcé meb en faa iim}fid og tarvcHg 
Seflig^eb/ fom ben, SJerritégaarbé nebre ©tage frembpber^ 

Cnbeltg flaacr tdbage fortcltg at o)}rcgnC/ ^bab bcr entnu 
bebfommer $erv(tégaarb/ famt ©obfcté Stfflanb og Ubt)itc(fe { 
bet fjct om^anblebe 2(b«rum, eHer i Siébct^ Svifeé (gru ^\>it^ 
fribté) og ^cnbcé @øné ^enrJf f)t)ftfclbté ©le; ba efter 
benneé!l)øb(i aKit)ten af llbe?lar^.)®aavben fnart gif ot)cr ( en 
ganfTe fremmcb @(cegt* -- ©nbnu mcbcné ©triben om Størbcfé &&i paaflcb, cVer ftr ten tot hmmtn M fnM% llfgfvirdfé/ fenr 
man, at 9tu SMet^ fanbt htt foniøbeitt al fiffre m atibtn 
af fttte®fot>e i^rb drtbivinin^ H( Zinge; oø S^ectimrntel 
^erpm fan, fammenliøttet met 9t<bn^n(ii^it af 9t$vMt &^ 
^USicmc 1578 og 1581/ (Dtoenf. @« 136 og 137) »ber(iøerro)»(l^ 
iaoiJbt benne Slrt af 9IeMffanb((ng/ eg ®rpt)e(enbømtnen< t^et« 
l^drenbe Uftffer^eb* Zføg^trfbnet^ nbfiebl af |)emb<fogebfn Kl 
8ttt«fe |>emb b. S. 9e(n 1586/ inbe^Ibcr^ at 9ru ewbet^ 
ben S>ag beb ^(bmagt paa btt fierbe Z(ng (ob aflyfe og for«* 
ifsbt: M ingen {!a{ §ugge Søgning^tommer |)aa Zoréfe 
,#fob/ og tffe ^eUer ^{bcbmnb/ og ti {>egn(ngéfrob; og at 
JfoSttn font ftnbeiS ^rimob« ila{ gfbe ftn ^uébonbe O: <8obé« 
^ren) et ^ar @titbe/ ^a gobe fom 10 ^akt, eOer 10 2)a^ 
»bT/ Si^itmben^ tn Zønbe fi)I nteb Xraret/ og Øegeben et 

Si ffnbe i 9rtt SK6et^ og ^enbe< @boger cg Qorrge/ 
Xrilb ^itfelbt/ altflb gobe |>]tu«^o(bere; og Smen fatteé iffe 
Venge/ ^ooy ber Qifot& Mig^eb tfl at formere og afrunbc 
®obfet t)eb Stlfto^. ©aalebeé (agbec^ 1592, fornb^n Sranu 
ftmp ©aarb i S^orfe 6eg« G«Ibert Srit« «n ^a<*oerO/ 
en ebe 3orb ( (omme S^^ og en @aatb { pUlm^ SRaibøQe 
@08R, Kl Serrft^aarb, t)eb Si9h af Savbata ^t)ttfelbt/ 
5)atter af ^eber Cw)itfelbt Kl ffngeétofre. *) 3 JJtøbebrebet 
Snbeg {nbfi^rt: at cfterat ^un ^abbe «ottfr(Iag^ meb f!n Sar« 
.irober fml f>bttfelbt og flt ©obilenbebam mih ^bilfdbt — 
Jj^^ @cbé og@{c(b/ ^enbe^ Saber ^atbe efkrlabt ^enbe, ba 
>(eftnbed/ at ^enb^ er mere @telb eftcxiabt, enb ©obfet^ f^un «) ©crnw ?Jeber ?>lJitfetbt W €ngcétofte bortfolgte allmbe 1571 b. 
12J?at i« fine ©roberfønner 5lrt)tb og 3acob|)»ibtfe(bt, ti( »er^ 
litégaat^; een i^aarb i ^øtbef oø een i San{)et; ^id Sanb^iibe ^U 
fammen Dar 2i ^b* SS^fi <>g 2 @t ®r.; wc« Ai^bcfttmmen n(e»= 
neø iffe. 

i£>flh)rt^ Sfbgffrift. -11. 1 1 i et SBtbrod tit flktHt^aoYb« tiftttk. 

.^r arvet; Ian fpmntr, ^rfor Ijun, cf ttt btte&9hialbf farfjf 
c^tnnatnH ®aatb for tn Afo(cfum af tmo Sabr* Sfgd 
beé g{»rei$ Stfbe for Sint^ettbelfen af b(^e ^enge , og @a{^| 
famt^ffr« og |)abf(vM af beme(btf ^nbfé 9rornber: .ffiletr at 
(efterbO fftabont rr (Pett for3eiiifm93arbaia< 9Ioft og Sm^ 
@l9lb/ |)afbbe(en af Æiob^fumtnm t)ar nan(tg aniocitM tS 
bfrfor at fnbtofe firamélofte @aarb/ og ®aarb«n i ptdnt,] 
f^A 9ru (Sftfel Ore, (Jh^f^obebu^c^; og be anbre 500 2)afer| 
l^rflemt«^ tfl at inbfrie »^ngetftofte^ 6aart for; fom oltfaa 
U^tUUi ^ar Dcaret (øantfat for bemte ©unt. --- ^a bet te Hi^ 
liobte ®ob< tog 9int eHébet^ 9r«< 1S94--95 eaafébrctv (^9^ 
fbm ^un f or^R ijMiti giort paa 93enrMgaarbé^ cribve 6oblw ^ 
9U f)c^c faolebeé i benne AiøbflutnAig ffere intcredfattte SSibvog 
tfl at fienbe Wentefoben i 9or^o(b til S^tnpdjfcn^ iamt ^otbu 
gobfété %Jo?rbf (SoHanb^ i anbcn $)a(t)beel af bet iGbe 9taxif 
^nnbrebe; foruben at bet g(pev o$ eé (SwxtpA paa, ^orlebej 
6ob«cfere ogfaa )i>aa ben Sfb i mtølige oeconoarif^ OoiØflm^ 
b^^eber føgte at ^fclpe ftg faa tonge be funbe t^eb ©ielb og 
^ntfcetning* 

»» anbeti, for ®obfet We ntlgtfg Ub^ftelffe og «rr«*e> 
rtng Dov ben, al Srn 8f«bet^ 8ri», nogle »ar for prt 3)i*f 
t)eb WagefKfte er^tertjcbe be 4 SfoDgaarbe, fbm uigtorbe So* 
kerib S3i> ; ffi>ii Selfggen^b i Hortef @lot> ^a»be bteroget 
weget ttt at fortenge SEviften og ^wce^fén om benne ®fco« 
»ebnhig; og ^ijtt «<wb(, efter Sorbff^lben, rt iieb Æongen« ^) Sorbilptben af bet folgte ®ob« »ar: af 23ram« tofte ©aarb (en 

ft^rre ©oarb i STaar« ©ogn, ber enbnu ncetoneé færf!m i D. M. IH. 

p. 277) 6i ijjunb ©99 ; af ben øbe 3orb i ?j'b. SSpg; af Ooatben I 

*ielm 1 ?Jb. a39{!, 18 ©Kfl. ^cnfie, 09 nogen ©moarebfef. ©aale* 

beø i bet ?>elc 28 Z\>x. Moxn, foruben be øt>riøe fma« 3nbt«9ter; Ofi 

*ermeb lunbe (gterinben iffe forrente en {)jij)otbe!eret ©telb af lOOO 
X)aler. ni^fKftebm) (10 @€pt6t. 1623) rr^Ibi O^ytnfns om« S)/ tti 
ftn^teeromdig bc ffte @aarb(A @f9(b^ frar Mr ( Smør (ifft 
i8i^/ fadebed: bra førf}e@aarb 1 Sønbe, ben aobin S Sferbin« 
tjtt, ben ttebCe h Søttbe, ben fterbr 1 Sønbe; beénben 21 SfMlbiø 
finrMfxenge af ^ @aacb^ dg J&o^ tSl^ oBi ^tt Ooarbe tif 129 
@))8xd Olben/ (^. @. 149 oænfor). 2)etoben er^Ibt dm 
Ctøbet^ t>eb aB(%e{B$et noget ®trøgob4 ( ben t)<fkeÆeeI af ^nbet> 
ifm{% rø ©aarb i Mu^b ietø*^) i .£pr O : SiOibfe) eogn, 
føm ^ibte S iponb 9i^ .f Wctxt ^enge og a £ønbe ffr^ 
ler fo^r ^ot>crf/ og ^«^be®fet) ttl to6b«néO(ben; faml 
en @aarb t •ftebfo,'^ Seflerfb^ @ogn, ^ ©fylb Mr I fb. 
S;^, 12 @fie)s)9er |>a)ore, en Sønbe thtet for f)ot)er<^ 
24 @b'a. 9rrritl))enge; 2 aWavI ^enge^ og @fot> lU'lO 
69itn« Oibem r^ 9dr belte 6obd { SoKanb afflob Håbttli 
%tU ftt «tc nfeeQ^rlfgt @trf gob« f)aa 9al{}eir oø SBøen, nenu 
Ng i Stgenfr føoa. Soifler $. ©anrbe, f^m aarffge @f9(b UT« 
foiiiitmi abgiorbe 9i ^tinb ^g^ fornbea 1 SRart f^ibipm^ 
og 2 SVarf 9deniøbA))engt af ^t>er ®aarb^; f MooHUB^ )9oa 
ffiwn en iSaartr/. ^m fC^fble il £ønbei 99yg; 4 aSavf 3ni» 
be6ubé)}en:gj/ i SBatf &rrtté))efl90, miet ©foto til2å®i^Uné 
Otten.; e» anben i ^vtnUtvep , ^btf St^Ib iffe )>ar meer etib 
S ^St^m^r .aar%ni; foaUbe« i HU 4» %ivu »9g aarlig 
IftKbgffte^ fbrnben 14 SHnrI og s Xfg^mart i ¥^nge. 

ilvbft j$rn ewfcet^^ ^f!bbelfe af SertMgamt fntfaffc« 
eøfoa en Ole nnif{ocIe% ^rooed'r fbrnJ^K ( $nren(ng. meb 3^ 
99tb VU^jdlbt ttt Dmse&vgaotb og lGim|»^ QefoUngtfm^inb ^on 
9b^g ®&t/ fot^ iteb ^orgmefler og 9bi«ib t @ar(f4r^ 
Mng, ter i Ddtober 1620 l^otstbe falbc«: tlnfter« SKorrenfen 
«t eognepr^rfi ( @9<ni> »^ at ei^r^f S^icofi Ul^btf og *0 ^ »o of bctte giami finbe« nu iffc i Stttiibfc ©ofiti ; bwlmob T!g« 104 Stbroe tit 9meMd«iTbd f)ift9di. 

figelfe imob ^xotHtni ^afg ^ )øiaa @ruRb af at ^xtwbingå 
@ognefafb iffe funbe anftté fom blot Atobit^bfalb/ eftnrM i^ge 
$>Qt)tbgaarb€ meb ter^ Sønbergob^/ fom (>{brog b€t mefie ^ 
^rcrflm^ Unber^oIbmnB ^ fofte if{ ^ptni @ogtt« ©aalebtf 
burbe bette bttxagM tfKfge fo« eanbfiS^fogti/ og begge |>o\9etfl' 
gaarbcé ffiere« fom be brbfle røomb t Sognet^ aben ff\yW 
aKinbe ^roeflm iffe funbe ubt)cr(ge«* Slbelen« Sleflfg^eb, a< 
falbe ^rffflen ti( bet@ogtt/ I^oH be ^at)be bereé @(rbegaairbe/ 
maattc ^eOer et ftx^ffeé t)eb S^ené ^rtoflegter; men btøfe 
maatte fimrere, ^t^ov begge fom I @irtb/ ))fge for Stbeicné 
9tett{g^eber» Siorgemc^eren i @arfføb(ng^ <5^rif}{att ^napp^ 
beraabte i!g beictmob i fft Sttblceg neto^ pda Aføbfieberneé 
^rtoilegter^ fom tiffbb Sorgerne 9let tit aUen^ at Dorfge bered 
©ogncprcef} ; og føvte 9Stbneéb9rb om^ at htgen ttbb'gere ^c#f!S 
Æalbébre«) fjat^U roeret ubfiebl eOer unber{!re)[>et af Smogen 
Cmebpgaarbé eDer 'SBerrtteigaarbé €^er* @agen fiMnebeø førfl 
for Se^n^manben paa Stai^olm^ (ShciS ®vuiU tit ®amm^ 
gaarb^ og 3ené ffriffen SJang^ ^rot)^ i 92ørre |$erreb; ttteit 
ba biéfe ei ^ibfle 4t ffge nogen enbeKg 2>om i @agen , forbf bc 
ei ftenble nøget 4føførenbe Sotobub i bet omttDijiebe Sttferlbe^ 
iltfo ØAgen inblio^net for iffonget^ Sletterting t)eb Ænitb ® pU 
benf!ierne til Stmrø^ paa f^ané ®t)igermober Sru Siébet^ Srifeø 
Oegne; og folbt ba en faaban !I)om af (S^rQlian IV. ben 
9 3un. 1621: at 9lettig^eben til at falbe®ognepr(rf}en i^^ix* 
Købing frembeleé {f ulbe tAfomme 93orgeDtef}er og 9laab i benne 
€itab^ eg {t^n Slnben; meb minbre €?teme til Oureb^gaarb 
og SSerritégaarb inben 3 SSoaneberé forløb betoifie: aJt be 
l[fat)be f^t !DeeI i be tibligere @ogne))r(r(}eré QSalg^ og wsbet^ 
ffret)et bereg «alb«bret). ^*) ^0 •'gormcbentlig Sar bcntte ©ag« Ubfatb Qit)et flntcbning til, at ©#rn«i Mttaa lit 9mll««aaTM fHibiir. 106 Sm ettbd^ dtlit uVbUn , ^tjiaa eftrr OrJ^MDetfrn af 
Sobert^ t^ aSage{!iftct 1623^ at famle 9»itbérgobé omfring 
|m pet^cbgoofb. 1624 tWbtt ^nn b« 18 3an. ren ttonbe^ 
goorb t .£)i}cr^Xaarr af 93ur(^arb 9tub af OtXtxilto, og b. 
3 Sug* en anben af famme SSotib i famme ^; ben trrbie^ 
lige(ebeé t %Mxé, .Købte ^un b. 2 3un. 1621 af 9tarcu< 
mt m |>t>tbfabe. (Sn fierbe ®aarb i famme 99, tUUgemeb 
ts @aarb { Xoreby, tti{!iøbeé ^enbe b. 31 3an. 1625 af 
StcU éceflcb ta Setfmarf; og enbeltg fføbte ^n b. 15 91o))* 
1625 en @aavb i M(dUVit af ^oc^um @hraabo ti( ^eerfhuiK 
Sntet af btéfe @f<obcr no^oner J((ø6efiimmen^ bet oMr^bebet 
i Slminbel^^eb mangler f belte ^agé 2)ocumenter; men ang^ 
bf« { Æiøbebtebeue. ^"^ — (Sfter b* 15 SIotK 1625 forefommet 
%vx gttbet^ %n\i iffe i noget !£)ecument/ $3err{tégaarb bebfom^ 
nenbe ; men ©aarben^ fom ^un fbrmobentlig ^ar beflbbet t{( ^cnbei 
S)Bb Cl63l)^ fa(bt bet)»aa ti( ^enbeé enefie @øn (vin.) f)r« 
#ettttf,j^l^ttfelbt, ti( m^f mber."^ Om ^am Ogee fiaarbé ^ere (bog ut>tfl ttaar), ei^otbt lonøelfg Jittabclfe til at }tn» 
Iceg^e benne @a<irb unber SSaaté ©oøn, fertil ben fiben bcjknbig 
\ox %m/ 8«atebed \>(n: ben tlmeiigiDué ogioa ^rfogen^ (forfor 
Oitrebpøaarb^ oø ^aibcUeé følgenbe ©erc, gJemmino Ulfelbt og dit* 
fabctj t). b. ©ricbcn, oprettebe et (5ape( 'p^xQi Oureb^Qaorb (f. Mar- 
mors dan. I. p. 316.)« t)en bet omtalte flUettatter meb ben an* 
ani^e ^aafriøfi ^beø nu i ^iZaibøUe 5titfe." 

3- ®c^abr. 

^) ^tt Ian »eb benne gciiiftjeb anfore«, at grebcrif ilielbfcn i,S5oe* 
manb i IRorbef- (@cl\)eier> b. 5 Det. 1640 f!iøbebe tU ^ifbebranb 
^enriffen, 9taabmanb i ©axftobtng, fin "Sienboméflaarb* i Storbef 
meb al bend ailligøetfe, tit '.ewinbelig fri ©enbom," for 4(X) jlette 
!Dater, en Sønbe ©i(b, en Jønbe SorH; »item i gorojring Hi min 
?)ufhru et 5^ta:beé ©fiørt, faa gobt fom 10 jlette 3)alcr.« Den famme 
©aarb folgte |>ilbeb. J>enri!fen 1652 til en 53orger i øaxfiøbing 
for 500 SRigébater; (efter ^iøbebrebet.) 

«) i>m »ar føbt b. 6 Ttaxt^ 1583; biet) 53cfatittg«manb )^aa «anbé« ffoi Sl^ote CSrft 09 føf^n; I. 5M) af Ina 4dø f(g flor 
SRynbigl^ HI otM ole onArbtø |ig ^ «9 frrpiiAe ^ meøet if 
ilt Sbclffob/ 2)er foitfonniier fra bm lange 31^^ ^aa dedc 
ScrriMgaarb^ Ina ganffe Hbt on fjam i @aaxbmi (i>ecwmmø 
ter. Derli( ^ørtr bog^ oi ^ 163^^ efter loiriig Xfatgf^teii^ 
teb 8 .^ofim^ænb' lob forn|)e @ff eHet « iaieKem fthe Benber 
i Wørbef, ilfaern)) og ^axxt^ti, .og j^ronend 9«nber { 9tørbtt; 
etter, fom bet ^ebber, lob .forfriffe famme Stebaingd^iei; 
fom for nogetf Hav flbea af u»((b{ge 9teAimtenb et iii^t^ 
tut til Serrttégaarb , meb tt^e ^alt og @tetie;* faml .rette 
(for&ebre) @((e(lct meb flere ®tene og SRcerIc fra toett ene 
ffnbe til ben anben, ^))ør Se^ot) giorbe^/ !£)ette ffeete ^aa 
ben aRoabe, fom bet ^ebber om ben forfte @tun, efterat 
ben toeb forte 93fbneré ebettge Ubfagn (btanbt ^(((e Mc JRa^ 
btxi (S^r(fiofferfen i Orreb^ , fom ^be oonret @fot»fogeb ttl 
33errtt<gaai'b , og bogtet ®fot)en i 33 tlar*) , tar fxtii^ at 
t)onre »retSteebéfteenog Sftelflem/ at S^némo^nbene .op^ 
toge ©tenen, og (agbe unber ^annem Æu( og £ege(, 
»og fcrttc en $(e( Ux^oå meb ^erritégaarbé Srcenbe 
jpaa/ &gelebed fatteé ^eb ,@({eltr(eerne* (to ffge og een 
ffiijg), fom^at)be aWarrfe, men ^bor ingen ©tene faiibteé/ Ifgefom 
og { et ^ar |>uner, ^t)or ©tenene ^are fcovttagne, n^e ©HeU 
fleue, meb Stul og Xeglfieen unber; og paa ben SRaabe .for^ 
friff efceé* aHe T ©fielmærfer. — ^aa Hge SWaabe lob |)enrif ^'oiu 
felbt ben 28 SØJartd 1639 paa m; .ubrebe og ubftene* fine 
Æienere, Æ^uberpbé aWopnb* be ot>enfor t(bt omtalte 1 3le6 { frone etot, og »ar iUam be 12?lbct«m«ttb, fom (IJrifHcm IV. ben 
2 3ur. 1633 jlog til Slibbete af elefanten, (etange. 0. 767.) 1644 
forlbarcbe ^an i fit 61 be tax Janb^fronc ( (Tere UQer tappert imob * 
be @»eni!c unber (^xifta^o ?)orn (fammef!. ø. 1256, ijttor Jan, befyn* 
bertiøt nof, falbeé "^ajov.") ^an »ar ^ift meb ^atfltetje 3?ofeiu 
frqnb«, UreW IDatter (til ©timiitgc) 03 bebe 1653. W^n« til 9am^MU MMi. |»f 

Xirtcf« dtoD^ cflctot ( ^ HnfrbnCi« alM N øomk 9M«# 
tftf^ ^ aBl)rr S)o(»iiMnffr^ @4|m ^Vtøntnnxtbi^ t)arc fc«m# 
ta«lr oft Hoémt. -- aHeft JT. 6|r(Riaii IV. mi^ittbt {>^ 
|>wrif fMM'tfcI&l IMO om to ®4arte i ^dm, fom ^au affiofe 
for to ®aat\>€ i Xaaxé, ^ Gftn ^n^ !l)øb 16^3 anøcU 

^il»t Cf* 16 W<xl 1622) «<rr(i^aart). |)un )Kir ( Sabmn« 

8<MQ) C1641) HeHn gift meb ^en i )»or |)(|lorie beromte 

3oa<^lm ®er«torff til Z^ureftp^fobn (i ®faanO^ !Dan# 

moxti SVgeé jÉ>ofmei}<t og Di-oØ, Vefolfaigémanb paa Soriu 

^olnt/ ^tron for XUbtntfa\>ni Untott^m, Xibbfr ftf ffbfan^ 

kri/ efter @out)er«iii(tetia ^ropfc« i ^SWi^QoflciiU m. nu 

Sitt @ev^orff o\>er(et)ete fia 3abcr tua to Hat, og bobc 

efttiat ^e fot)t 9 etter lo ^nt i ftt 33te ilar^ bt^ li 

SRart« 1695. »Uerebe Slarft tilforn (ben 22 ilftll 10o4) 

t^^t Øer^orif i)ortf«(gt ^{leraeé og |>t»itfelb(erne# gamle 

SamiUcgobtf Serraégoar^ til en I9b{7 SlbeMmanb (x.) i&aii< 

aSSiil^elm Don d^atflittt, fom flren) flg Ml ®^tiiibai!ti, 

(Sren^berg og W&tflm^ SRarfc^l og @talbmei}er ^oé $r(nb« 

fedien af ©ocfyfen ^ Slttenburg , og^ ftben Stalbmcfler ^oé ben 

trin^algte ^rinbé (S^rtflian V. CS>. HUUI I. 225). 3 ben 

ilolebnfng finUi ben førfie orbcntUge ^orbebog at «>«re opto^ 

gen o\)er @obfet/ ^oilfet paa ben Stb ubgiorbe omtrent 457 

SøHber |>avtfom, og beftob/ foruben |)o))ebgaavben Gfat og 

tareret i fwrfge ©øbflenbefKfte for é 8<r|l |)artforn, f aarltg 

Slentr af 17 @aarbe i %Mxi, 4 i Xubei^b; 9auerflebgaar# 

betl; 5 @aarbe i Siiflemp, Sramétoftegaarben r 4 ®aarbe i 

JtoQøe, 8 { Størbef, 1 i Steerføe/ S { ganget^ 1 < SRaibøUe^ 1 

< ^tim og 1 paa Sangelanb r foruben enbee{ @abe(|ufe ; tit 

fommen^ foruben be to (lørre @aarH ^^ 33ønbergaarbe} beé^ 

uben @(ot)en til Xaaxi (8 Sbr. 2 @fprO/ anflaaet Hi 200 

69iiné Olben, og ti( Suber^b (5 XbrO tt( 120 ©oiin. vt<l^ ))* l^a«fl«0/ font f»r#cganø forrfommer i ^ iDocument 
af 1680. |>aii ffal ««»re føbt { ^tfil^bin^ paa Solder C9»i»m 
ftcn ttt^tøtf £^ronf»(grr ^t |>of)^ 1645* (f« 9l^ebf# e^tf* 
og Salfler L 5690* 3 fhi Ungbom Rg^é ^n al ffoøe ^aM 
relfi mtQtt Dcb fremmcbi $>offfr^ fom fiben i Sim^e 1^4 
(S^ijKan Y. og 0^ M Ot)erf!aIbmefi(r 09 9{ft)ber af 2>aiie^ 
(nog; men gff af 1699^ formobentUg ui C^rtfHan V. 5{)øb^ 
og U'otht fibni ^aa S^rrU^arb til fin !£)ob 1719. C^^be 
@. 570). tit l^an ^or ^rt til Unnt Jtonged |)of'Sn&({iigfr^ 
(abiir f!g flutte beraf, at G^vtjlfan V. t)fb Sftobe af ^ aSartf 
16ST {lienfebe ^am alt bet fongcKge ®ob4/ ber enbna laat 
tmcSem ^erritégaarbé; nemKg 13 93onbergaarbe og 5 |)ufe i 
9iexitt^ tOfammen lOS Sbr. |>attforn^ foruben @fattefrt^ 
paa 3 Slår for 6 @aarbe, og paa 1 Star for be ot)r{ge f9i>; 
^(fet ^bé fVfenfebeé ffam »^enfecnbe tii Un %xo og gobc 
Sfeneflf; fom ^n ^ibttl aSerebc tf at it^iift, og fttmbtM 
gføre i?ttlbe/ 43rb famme SIb (n>flgAf j^oitgen for @ea(b^ 
tn^jler l^arflaH og tflfommenbø fffcre af ^rrit^aarb Opret« 
tdfen cif et frit 33{rfet{tig tii ®aarben, og tii bet ^øx^^ 
gobé/ f}an eiebe, eUer ntaatle fomme tii at tic, iffe ot>er 
2 aroiie fra ^ooebgaarben ; af ^y>ilfen ©runb fcben C1T31] 
ogfaa 99))erne Sirnceé og @oetfmarfe lagbe^ unber fantme 
©ir!. — enbv>ibere (Tienfebe C^rifJian V. t)eb et i M. 1689 
ubflebt ®av)efcret), .af fcrrbeleé fongeiig 3?aabe og aKernaa« 
bigfi|>enf9n til @up)){icanten« 0) flittige Sienefie/ @talb« 
ntefier ^arfiaR og l^ané tlrt)inger til et>iubetig ffie SHaib oiie^ 
Birnopé og Kettinge Sogne« ^ongetienbe, ofl ben ^atve 
ifongftienbe af Cinbeb^^ anfat til 9T Ibr* ^artf., og en 
B»rbi af 4886 3lbir., frembeieé Saar« og Sirn«« ^onge* 
tienbe, anfatte til 60 Sbr. -^artf. og ?Ja»rbi af 1512 MWr., 
og abffiUigt ^onbergob« til en fOcerbi af 1300 91blr. Den |tfr ®Me« ffoiM (mgiifM foobM (t)4l 9lt før ^> tf 
ied8St(r. — !Dcn 14 Sam 16M tSlNåUt $>atfl«S ftø i^ea^ 
ge^iAm tå ^aaxéf hegnet omtnnt td 21 Sbr« 9luø^ 10 
StR** S9S 00 2 Str. l^at^K;. af 9rtt iSofgr« &€^, fMgir 
Stnbé Gnfe* $>an bøbe b* 4erpt(t. 1719, eg tm af ^amf 
2)øttre cxii.) I&h^tloiie Bøp^it ^atftaUp htt Har 
1700 f)a»t>c cefiM 09m@ccretoir trb. Stxi^i * GancciUet , ®<it« 
SI2aior ^o^. G^riflof. t). Aørb($, cg \fiXiU tffttøM ftø fis 
^%tti, Gttfcn efter StrtiØertei^Ofcerfi 3r. giitjeu H( @aitu 
melgaait^ fDorot^a SKagbalena^ ftrbebeel i ^erriløøaarb, 
fø^e b. 21 %t<bx. belte @oM for 31,000 9tb(r. courant ttt 
(xin.) SCBral^am Sefitt« (fee ot)enfor @. 107. lOS, ^9or 
®obfer< @tørre(fe og StntaUet af Søubergoarbe m« in* paa 
ben £tb ftnbeé angtt)cO» ^entte ffler forenebi na meb Ser# 
ritégoarbé ®obJ be 1725 meb f>øtbt^aarb fføbte, men berfra 
itt^ afUggenbe S^er Sirnied og @oeémar(e, faml be 
fei|en |{( ®aarben 9ug(fang og ^cterffob (fom ge^n Købte 
1726) l^ørenbe 939^ SRaibøIIe og |>(e(m,^ bev aOe ligge 
i natarlfgere Sorbinbelfc meb Vetritlgaarb. |)an t^e bb(eb ogfaa ^ Diéfe S59cr, Jattc ben 9??«t!eliø^rt>, ot be \>^<^(^t, ^i>er meb et fintal 
af over 2() 53ønber, efter bi^feé eget^nffr, enbuu til benne ©afj ligge 
i fulbflicnbiøt 3orbfcEaebj!ab ; et 2:ilf(etber (i^orpaa tHflnot faa (Sicnu 
pier gi»eé i SoUanb, og i ^cle Danmart. 3^fl iKir faalebeé, beb et 
S5cføg i 5lar Cl«40> ^)er i Soflanb Jabt 'Seiltgjeb til at finbe gallcb* 
(fabct i bet^ ^ele gamle forfatning, ©aarbene ligge temmelig fam* 
menbj^ggebe, ^ber meb fin ?)abe cg 5lofte*flger næft op til ^ufet. 
f)ber ©p ^ar ftne gamle 5Sebtægtcr (om tffe juft opflrcbne), en aar^ 
lig ffiftenbe Dlbermanb meb (tne ^TOebJielpcre (Spend tre SWænb), 
@ammen!omper paa ©abeRcebnet m- m. ^un bet gamle 3:re\)angés 
brug fi! ^ammer^ene ?e^n 53ønberne til ^i foranbre, faalebeé at be 
nu bribe bere^ Slgerbrug i fex ©lifter cg inb^cgnebe 3Sange. jDer 
berettebeé, ^i biéfc 93per ogfaa enbnu erc i SSeftbbelfe af gamle a?rebe 
og 2lb!omfter, fom SSønberne Jolbc meget 'p<xOi, og ilfe let fcrebife 
for nogen gremmeb. 99% Mtmø til 'dfiHtøcMKbl {N|totit> 

filt af ^it« flScfftMfer ar ofhmbe «j utt>ib€ tféfé • éøumn 
Cxiv.) ipøiU tibral^a« Sei^n fiyrtfatte efM 9aNr<sUt 
S)éb C175T) »cntie« »<;flmMfrr, og ffiible ^n ao SRd ITIS 

Ottre69SCiarb< 6obj^ fem Uitli gtant^fy^ øp iU ^ btM 
iååc fpteU imtUm ^cttit^aatH Gi'enbomme (f. øt^enfor €L 
121. 22.). |>eiDeb formebc ^an i^lett to @aavbc^ ^cr |ctt» 
teb 250 Kar Kbltgcre fpn^é at ^at)e 9æret famlebé m tctt 
S<t unber mt CHev; 05 nb)^(b¥be foalebré ftt ^rbc^^bi til 
ben fftU nptbøflKge 2)eel af SoQanb/ btt ^ inbgranH)fee af 
Sarfffttngd tta o^ anbre Vanbløfi/ ubgtor et @{agé |>aA^ 
for ftø fdo; ^oovof ^n^ meb fongebg SSeoifitng, b* 17 ©e^^t 
ITSl o))itttebe et Se^nétoroiUe, fom l^on q9!ø (Sgatnt gamle 
9?aon: @u(bkorø(anb* ^<m6 »ngre !Datter^ SSlavQvttffi 
itrahht ^cf^n^ febt b. 4 9lo\^t. 1766, Ne^ b* 6 Dctbn 
1785 gift t»eb ^ffiommerjunfer i>. @. 33a mer iU tk^t^^ 
øoarb/ men bobe lomge før 9abereit (26 Slug. 1789). $Km 
i€$ enefie tSavn (xv.) Sl^rifitiiiie ^tntiette favnet 
Cf. 1786) bteo oeb 9arfabi;ren« l)ob , b. 24 t>cti\\ i80é> 
SliDing tt( baroniet ®utbbovg(anb, og meb bette til 93err{té^ 
gaarb. |)un ^at)bc 1804 ægtet kammerherre Saron O. 3). 
Æaaé^Se^n; og. mbgtl tit 91ar efter l(;and !Dob/ ubeniBorn 
I «l. 1811, anbet røgteffab (b» 1 Sul. 1820) meb Itammeri^ 
^erre Saron ^enr. 6^r. S)lofenorrt*8*ct)n , nutocerenbe 
SJcjIbber af Sn'^crffabet ©ulbborglanb. mm ^ BmiMgMtt« {»dbric. «T| 91 i I <K g. 

Sogn) til jui ©øfter grue 3nflcr f^ané Datter. 1302. 

^^^ tnarquarb^ )>øff<e, Sanni4» tøti Stoftiilbe/ gwt aDe 

mttrtuft øc tienneé metfy t^ettt mitfy o))n<e 6reff affy {tffy ^ffuer 

nto siei^len a(& • . . . folt (lu^t oc aff^nb^ fraa migt) oc aUi 

mpne arffminøe ti( l^ettl^ectig^ Delbprbig quinnce $ruos inger)>( 

^anff3)atter mon fi(ere Sipfler p...*) boet i SPtaribo oc ^en^ 

ned orfftømge t^ette efter''« mitb go^ liggenbeé i laalanb^ i mtuffe^ 

berrctb, fom er førfl i S3ceri§ gorb^ aD t^enn S^eeH . . (oc) 

fRettigb^bl^ jeg erffuebe efft^er mim fiære faber ^ané pøffce oc 

m^n brober ©pier pøffce ^toed ftd gub^ nabe, oc tl^en S^eel 

jegb Uffvi^t twpt i for«« biccift gorbi^ aff mpn faberdfujler Xatter 

ffruce betittce ericfff batter^ ittm i gaarb i Æpletup^ 9la|iitu< 

iauuffen i baar^ giffuer ii prnib big^^ ii ff gr. en goeg^ i flieppe 

baffre^ item 1 gorbb ibibem (a(fe dauejfen i baar^ giffuer ij j)URb 

big^/ ii g. gC/ i goeg^ 1 f^kp»t ^affre^ item en ^orbb ibibem 

kfc jtaffenfen i boer, giffiier 1 punb big^, ii ©f. grot, en goeg, 

1 ©tieppe l^affre, item <n gorbb i b<erit^, ^ané tnaU i bor, 

gijFuer ij punb big, ii g. grot, i ffieppe (wffr?, 3;iH eioinbelige 

epæ ffii ep^ftulfenbed mH^ aDe for«« gorbe oc go^eé tiHeggelfe, 

%^/ eng^, ffotø, marcf, fiflerøatn, fægang, incf t^et n)nbrtagetb i 

noger mobe. &(ib ttmeé ieg migb otb ^affue oppboret ftott toerbD 

t^er fore tiU mpn fuUe trøge. S^i bepKcfter ieg mig og mpne 

^rffteinge ati) frii oc b^ntfæ for"' flfruæ ingerb^i m|>n fi«re føffer oc 

Meé junne arffrøinge atte for«« gorbe oc go§ af aUt men^ binber O (St |)iJ9rue af Docmnentet er aftcoit. Ift Stttoø tU ØiirillOflArtié {)i99¥ic. o( ttftre, oc at^ tDebrriedgr faa got( gog igm i ft^n iMteffe 
beleglig^eb^) innen fer toget t(ier nefl^ efft()er/ om tfytt loorber JMnel 
(eKec t^em affiounnet^ mt^ nogeS fog^^ og l^olbe ^enne 09 ^enne^ 
arffioinge t^et^ f{abed()?g i alle mobe tobf^en aD genftetfe t^et emob^J 
Sid oitnefbirb^ aDe for"' orbfiT og- articfeCd t^enget iegl^ toiUetige 
mitO ifUfjegeR ttvtb^en fore t^ette m^ opnct breff metb ffere ^u\ 
terfige loærbige menft incfjegeH, fom jeg^ b<Jffucr bebet^ befegfte 
mtff) tntg]^^ @om ære to^n oenfierman i SRariebo^ ^attté (oueé^l 
fen i £>e(ftrup^ (iingbommer i laalanbb/ l^eming^ oenftermon i 
fulfang^ og iep barigiTen (?) i bramgtoffte. Datum Anno Du 

Md. secundo, in profesto purifleationis mane virginis. 
Cfaa pergament; ^ax ^o»i 5 J«ngcnbe ©eglO grebcrif II. flabfcefter ^^riftoffer ?)t)itftlbt« ©epbbrtfe af beir 
®aarb t Merup, a:orfe @ogn i ?oC(anb, fom SJJaTquarb ?øifefe 
^t>be flobt af gru tBirgttte (StiH 2>atter 1529. 

SBiigreberii^ mett gub^ naabe 3)anmarfé toenbeé og gottié 
boning, lobtuofb iloning M Slorge, i^ertug bbi @(efuig, ^ofjlenn^ 
©tormarnn oc bitmarfc^enn ©refue ftbj otbennburg oc 3)efmen^orjl 
mm alle loitt^erligt, att off elf!el' felriftoffcr ^uitfelb, 
toor .^offimber, ^affuer nu tt)eret ^er ()off og ocb berett, at ^ni 
birgittbe Gricfé batt^er, (Smicfe menjtermanbé eft^erteuerffe, folbe 
i^er SRarquorb pøpgete, Kannicf obt roffilb, en gaarb % 
genbeé t>bi ^iteru}) i torffe fogen, i muffe l^erret, fom nu 3øre« 
^ jort paa boer oc fiplber aarlige tit pb. bpg oc ftoo g. gr., ^niU 
fen gaarb Ctt^e eiauffen for«* K^ri|Toffer ^uibfelbé faber fiøpie 
af for*« ^r. SWarquorb piJpfefe, ©om j^anb for og beuijte meb 
l^ané fiwbebreff, £>^ berette ^anb at mibbeler tib bleff for"' grue 
93irgittbe ericfébattberé brobergøn bob obi ©fottlanb, D(^ t^ 
bleff alt {lané gaabé annamet onber fronen, ocf) eblonnt famme i^M Ucff DC fet^ ^M^ i fffmq^ annamrf t^imbet frcnen^ o(^ 

affiler for«« øg rlffeP Cf^rifloffer icibttt (eg t^ec om oltiD »bi 

rette. £x^ moc nu off og (egerenbeét at mi) toille t^nnbr ^nnom 

{omme %aatt tg^ Dben aU ptt^ermere trette oc bieUe. 3!(^ti t)affue 

iDti aff tDor fønberlig gunfloc^ naabf, gaa 0(f^ for troffab og toiU 

lij tiennefle, fom for«* 6()rijloffer .^uibfetb off oc riget ^er til 

giortt oc beuijl daffuer^ oc^ l^er efftber troligetm otøre [oc] beuifr 

maa oc flaU, i^c Csic) t)nbt oc^ giffuit o(( nu met t()fttr mort 

opne breff t>nbe oc gtf^e ^annom oc ^ané arfuinge alt t^fnnb ret^ 

H^'^f ffoi« i>6 oc fronenn fannb tilfaHe i for^ gaarb, ?ft ^affiir, 

npbe, bruge od^ U^oUe till euig ttb bb^en aO |)inber og fbrfang 

Mbi noger ntaabe. I^ij forbtube tøtj atte n)ore ffbgtber, 6mbi^ 

»ennb o(^ affe onbre, for"* og eJftetigt C?brifloffer ^uibfelb effer 

Iminé arffuinge ^er emob paa for"* gaarb {^inbre^ (^inbre (abe eder 

tJbt noger maabe forfonng att gtøre^ mnnber toor (»pUefl og naabe. 

(Siffuit paa toottt @(ott @ottorp, SRanbagen nej! efft^er ()ellige tre 

^onngeré bag ?rar SKbmr »nnber toort fignet. 

Ad mandatum Regi« Majestatis proprium. 
(3kia pergament; t>et foneefigc ©egl fotteé.) iBfttBs' t^ enrfUflaO] Kf 

|-=S. 

lisf 

;,p- j=i 
■pi W 

ElSi fP 


11 
5-J|ffi 


ffatSSSsSS 
f!S?l:iII^ 
''ae 5='^s « as"™ 


«»;? 


-»is--«""'* 
Ifliaf 


Ulf 

•T4 ^^^^"mmmmmi^mi^mmmmmmmmmmmmmmm^mm »tbtfig ttt Skik S3)^ Od ^(d ^ifhtrie i het 

f^ttenbc 2Carl^unbrete, 

3- 3» *• ©orfaae, 

Cand. philos. gjjcfte Stffceling. 
aSette S3i| «^ Categii mibeir ^f feiferfifie SroM>et fom unber forfKeUige ftenMKør Stibfaib i (t ZiMmnt af vi» 
tmt M Sfair ^{fflifflgte Site^, irit tel tsd d tmte it)(aiffcnbe^ 
tt hfif et ^pdUitmt.paa bmitmt^ti StlØosib, og 
ftnrbilr« pM ab|Iiltøe UveKg^bn, ^taf bøtt i ^tf^nM^tn 
af bit ^ténbc aai^unbixbr J09da$nM>eL 2)eéMtre e» &| 
fol bentt Sfb Inmcbe flrtftfigc CPftearetoin^tt ncgict fiia og 
ttfnibtamblgr; og M maor birt»<r bfbc &rfevtir. flaoti^ml bie^ 
kwmne eftr^Mg^nb^ Shier/. bcr. fr( et Bort Ubbrag af abf)ixeMe 

Sfterat Sefle %9 i bet fertenbe Slav^^unbrcbe tre ®ange 
(1523^ 1530 og 1595) t)eb ftDcere ^(bebranbe/ og een ®ang 
(1584) Deb en ^eftfg fifl, ^a\)be miflet en Ror 2)ee( af fin 
Selflanb og Solfemopngbe ; traebed beit i Seg^nbelfen af bet 
ftttcnbe mrt at itxtyoei abflfUfge betpbelfgr SWarfer og ®fot)e^ 

$aa £^9rébef boebe ben mcegtfge 9lbc(émanb 3a) e r 8 a n^ 
8^ meb ff^m heftige @tvibig^ber om ®tiiUit tneOem 93e{(e og 1 • 4n Seile 8p i bet fyiteitbe tUn^btrbe. fBxtVbaUc VHaxUx aSmbe ttbKgt t)are opfiaaebe. 1559 09 156^ 
onfatteé tel fengcHge Gommiéfafrer for at flaubfe Uenfg^bett^ 
men be bragte bet ittt t(( Vibere/ enb at begge farter 
toente^ iabtd kongen fe(t) tom tit @tebet og (unbe afgiøi 
Zmtkn^. Omtitnt Slav 1600 bragted @agen atUx )i^a 
og ©tdben førted on oieb faabqn ^ib|lg§eb , at 3i^cx Sangel 
enbog meb SRagt lob br))be 3o?ng{Iet i ^clU, for beraf at uiA 
tage en af fine 3{{!ere* Gnbelfg ffuttebeé et forlig t)eb en 
(Somm(éfton 1601^ og HU ^wh ber trar )}aéferet meEem begge 
farter flulbe t^re glemt*^) ^aa famme Sfb tmv ben btA 
Kenbte (Saé|)ar SRarlbanner til @øgaarb Se^némanb yoa 
(Solbing^uud* i>an ^ax fttt gnnfHg jlentt mob borgerne t 

Ceile, og forbob Um forfl i nogre Har ai brnge bered @fot)eJ 

t I 

uben meb bet^beKge 3nb{Tro?nIn{nger; ^toorfor ogfaa en af be 
to Sorgemeflre^ ben brat)e Glemend @ørenfen Sebel, il 
klaret lOite moatte reffe otter til Jtiøbei^tnt/ og f!a#eibc ba 
Viren be tabte Slettig^eber tilbage.^ . 

S9q3ifye oar imtblertib bette bragt i OrbtUv /f«r bet ima 
b«n onb^n ®(be af aspen reiøe 9% et Uodr^ fom lob Hl ol 
funne f^ae farlig« 3o(ger* 3 mange Har l^attbe taberne . fra 
6t){tt^It^ ^id ffienbomme (tobte toet op tiifSeae ^nbreSlai^, 
bor ogfaa falbed Suget SKarf, fornrd%et ^tnterne fm 
Vtili, ber twgtarbe fioo^et påa bettr @teb; ja be ^at^e enb^ 
ogfaa onfolbet bem mebS)rer og anbref!ar))eQaabeii^faareltiogif 
af bem og iaget bem paa Slugte @om @runbe ^erfor aag<m O Orig. 5Dcc. medem i^Suffit^; og 5rinfifa(jcr 1406— la50.* S^i ^iCe 
Jcr-øføre Soeferne ojnnanrTfbmmc paa, at be I benne Kfjmiblinø nbcrt 
bCbere $em«r!ninger paabcraabte ^aanbffret>ne Jitlber^ faafom ^ool* 
menter t ainøbiger, ^rotocoUer 0. f. t). , aUc fiube^ i ^rcltoe 
paa 58e(Ic 55peé SRaabftuc. 

^) Orifi. Docitm. mcttem ^rMegiernc. Sremcri ©i^renfen Bebet ?J»t. 
SRr. 2. 3^f. ©siarmann^^ ^fterretmn^jcr m fBnU. 17P4. 0. 69. IMk fBf i M ipmitt nat^mitr&t. 177 

» 

thaberne, at Cøget €f o9 ofl WarT lil^e bm fm flribgammrl £tb, 
cg at be toflbe fcrftoare bcreé tot>Uge 9trt/ ^ab bet esb ffulbe 
b|(. tSetibenie (3 Df ( iSaipax SRarfbaitnrr tit oi ta^t brreé 
fartfe i ben t<bt(efir(ge ^rocf é ^ font tkir en ^»(øe af bféfr 
Voibfon^ber; men r n Commttflon, briiaacnbe, foruben Sr^iié^ 
lanben^ af Annb %ra^ M ffngdé^tm^ Orff Sunøe tH @tcu« 
gaarb os 3^^ aDTogenføn tfl 6(nb(nggaarb, tflbømte VeUe V9 
tijet @foD og SRorf SInno 16OT b« 21 be ttnsuf}.^ 

9ra ben Z(b af k^tit Vkllt Sorgere mange tiar I 9reb mrb 

bere< 9{aboer; og nagret <Saé))ar 9Karfbanner, fom t)< oocnfcr 

|t»e feet/ eengang ^e at fffSe S^en oeb en 3)ee( af ben« 

Qtenbootitte^ regiKbe ^an bet bog (tic Vergemeflrene til iafi, 

at be tfMbt 9Met f^am imob og fbrfbaret bereé 9t<^eb. pan 

f^nei tiøerttaob < fenere Zib af ^aæ førget enbeel for ^^entf 

Q^(le; og goonebe ben oeb Slnorbnføger om Vegraotffer, 

etoMiaber i StitUn, d^ttiQté Sefjøftfning ( f)off>ttalft o*f.o., 

faa at l^ané GmbebétA i bet ^ele oat l^e(bbr{ngenbe for Qefle.^ 

S)e 20 ^c(b%e Har^ fom norrmefl gff forub for be fienbt^ 

I%e %vopptxi Unfomfl^ beforbrebe ogfaa meget ^9cni Veløanb, 

men tiOfge Ooerbaab(g^bem 3>enne bifle Og <f<^ ^^^ ^^V^' 

Uxppttnt, ber i ben £ib norfien befknWgeh ^bte< )9aa 9laabi< 

Ntt/ og Sorgemefhene og Staabmombene fanbt bet berfor 

neboenb^t^ øt gfore abffiflfge Snbilrorøfnfnger ber<* @aa(ebeé 

tebtogeé 1620^ m 3ngen maotte o))f (aae ^apettt ooer 

fiorbene^ men alene 2>ngr; bog ber^ ^oor Srubgommen og 

Gruben ^be flbbe^ maattc bet (Re f ormenet at opflaoe et ^ Ortg. ^c. »3»^ii^ Od Sindfo^et K. 1406— I6da'' Okiarmann 
om Udle, @. 6»— 7a KCle ©ågene ere ^er anfrtte efter gammel 

©tUL 

^ ©. @orenfen, ^0« ©aormann om 5Bc((e. @. æ. 178 fMk ^ i bet ^etibe «ai|mibvcbf. 

fiamff @(ngef(«kc eikt flt^tt, og for ^orbei^n efirer 

$>t)orIcbeØ i øior^t 9S^t\\é iabreSilØonb tuir tneb |>etif9ft 
til @fotter 00 onbre ilf^iitcv, Mbe vi bdøcmt, af aSattgfl 
fHia {TriftUge (SfittHtniuQtv, afbcM fffe; bet figed fun om be 
to ee^n^momb Ottt »tafft tU Jtto^obtt (1617— I62a> og 
®unbceangeta 9rrn(nø (1623— 1631)^ fom fuCgU efter 
fSiaépav SRarfbamicr, at De Mre gobe, retftsbtge SO^cenb/ fom 
triioe 9})Kn t>e( og ingett bcffattcbe.^) 

3 ttlbre 2{b Mre |>ufette { ^He tmtmeKg flet bt^ggebe^ 
og ofte torffebe meb @traa; at bette ^at @rutitot til be for 
S^en faa obeteggenbe ^feebranbe, ^abbe téjnimcenhmt og 
Sorgemefhrite aHerebe tibUg inbfeet/ og braget Omfbrg for at 
ænbre faabant^ i bet be (1551) forbob at tattt be |>ttfe, fm 
^bbe @f orflene, meb @traa.'') ønbfffenbt Otte ^ra^ ie2l 
forrt^ebe benne Sefali^g^ ^ Ablobe Sorgers bog iff e alift ; 
^bilfet bi bl* a. maat t{({!rtoe; at 9|)en i ben SitlQ, bi nu goae 
ober til at betragte, ogfaa biA ^Ib^baobe leeb faa flor @fabe* I. SKebené Srebibeaaréfrigen rafebe i S^bfHonb^ ^obe 
G^rifiiian ben ffierbe unberfiottet ben (ut^fPe £roetf 9orfba<' 
rere/ og berbeb naturligbiij paabraget fig Øfterrigé 3ienb{!aK 
G^riilian ben ^ierbe bar ))erfon({g tilflebe meb en ^cn i 
S^bffianb ; men abflffiige Srcef ninger faHbt u^elbigt ub fer 
fjam, l^ort^aa Øflerrtgcrne i @(utningen af Slarct 1627 trcrngte ^) 9taabflupr(>toco(. 1620. 18 auguft. 
**) €i. ©ørenfen, ©aarmann om ^ciie @. 70. 
'') Orig* t>cc. meHcm ^ni^tegieme. 

S) SRaabfluprotocoL lfi2l, 23 iWart«, gor neppe 20 Star fiben fanWrf 
bcr enbnu enfeltc fhaatafte f>ttfe i SeUe* Mfe 9p i VH fyttmbc 9aTt«nbtcbe 179 

nm røtoi gintiiefit |>elf}eni eg 6(rA^ og froirrbc i fort 
Stb bféfe Sanbe. ^nø^fi^bé giorte man ortf ittlige Sorftmré« 
fii^atter mob bon; m)gfe banfle ^riDebc Xr9))|ier, fom flebe 
tKb Golbing, for at mobform f(g be frmrb(fcnb< ^i^ob^r^ f^M^ 
Ubt t^rt) 9t9gtrt om btf féé Sbrrmelfe op i SyOanb/ 09 ubbr^te 
Øfrorf og Sorbirrfag ^bor be broge fftn^ fba U plynbrebe 
i^efM falbf/ fom om bet Ijiabbe Mnrrt Sienbernc fe(t)«^ 

ZQ Sede anfom bUfe ^erbebe 9oK (fier^ fom be ogfoa 
falbeé: nbetl tobenlanbé Arfgéfold' førfie ®ang ZM^ 
bftgett ben I8be QcptcmUv 162T, og toge Obartcct fttt alene 
i Sbea, men ogfaa ( be t^enfor SJyen Uggenbe @aarbe; eg 
fra ben Zfb af f tutbe 3ngea meb @tRcr^b reife meOem byerne 
»A noget @obé for bf^fe JTrigéfor« ^iynbringeré @fblb. '^ 
tit aSorgeme ogfaa ^ {ibt Oberlof} af biéfe (nbenlanbpPe 
9tig6f^Vl, og i bet mtnbf}e ere blebne Mbonrebe beb 9lt^ftf 
tbner i SsUftning af iamme, frem(9frr af abffifl^e @teber { 
Singlogeme ^^;> 

^(b(ert{b t^Rebe be feiferlfge Zrof^yer frem/ og ntrrmebe 
ftg i @(ntn{ngen af @tptmhtt SRaaneb til Vcilt, ^bor 3nb^ 
tiggerne alt ^obbe maaittt forberebe |ig til be farl^e ®lctø 
iler< Aomme* 2)e foflbare^e @ager af @oIb og @o(b bare 
nebgrabebe i forben eOer nAIafiebe i Cronbene.^^) Gobeel 
af ^nbbaanerne felo bare meb Æoner og Sorn ^ygtebe nb i ») Om ben jpbffe Slbe!« g(uøt til @i«llanb for t>c banfle Srifléfoff, fee 
ben ^aflfle frøfcrptfamlinø 4to 9lr. 435, paa bet flore fongeliøe Si* 
Miot^et. 

"O Stinøbog for 1631. 

") ainøboø 1630: "29ebené leg min gaarb t)ib ^ffb 0^ maøtt ^affuer 
JoUbit i benne farlig 0^ tvfcebetig tibt^ meb rebe penge irtl cg onbit 
pToniant, fom ieg bobe til 5long. 5Watt«. fottf Oi| til ginberne 
♦affuer contribuerit • . 

^^ @ee nanrmere Jerom Slnwowfn. 20. 

12* bf u ncrtfCggenfee ®riutbct Sfot^ ^ cg anbrnflrb< ^ , for at 
(Kule fifl fabt« be ferfie ^pnMtiQet wrt forW. 

S)cit 2ben£)ctobfr (nblcfle Sienberne ^dle ^^ og befiitte 
ben baabe meb nettere og ^obfolt 9l^ttttUt ubøforbe te 
Compaflniev meb S00f)efle^ og ccmmanberebeé øf &berf}({eut» 
nant 3o^an ^e^n^ unber Oberfl %3ttten^ortVi$ 9legtmetu^ i^ 
9t{tmef}ev ^unb^broc^* d^bfotttt, ber Ifflelebeé bonnebe to 
Gompaflnfer ))aa ( a(t 600 HXani^ ffrteé af »|)o|)mombcncr 
©eorg bon 9to\i^ og f>ané 5<>cobfen etrod^^ 

@trar efter at be bare Tomne noget ( 9)o(fg^eb^ tctnfte be 
t^aa at forfTanbfe fig ffffert ( ^tn. @eorg «)on 9toflo(^ btbJ^ 
qt)arterebe fTg meb enbeel af flne-^oK paa Staab^nfet^ bet 
for^en\)(rrenbe ©ortebrobre^Jtfpfter '*), fom l^an fatte < 
formelig Selefringéflanb / ( bet f^an fffe alene omgob bet meb 
@fanbfer og ^aKtfaber/ men ogfaa meb tørre @ra^e^ ^t^o«^ 
ober ber g(f en Cinbebro ub til Sorbet* 9ot at tSbdebrfnge 
benne $effffin(ng/ nebbrobe be en ^eel !I)ee( |)ufe/ og anljrogle 
Sommeret af b( jfe til @ranbferne og ^aWfaberne. 

S)en attben |>ooebémanb |)antf 3acobfSrn9teo(^^ fom btb# 
tog fit Qbarfeer f 99tn, forffanbfebe jfm fomme Wanbc meb 
line obrfge Sanbémcenbd ^MPf StMtn meb So(be^ mxc ®rabe 
og ^aUifaber« Ceb benne SeiKg^eb neb^uggebe bé ben lotfn^e 
®hlté S9|^gn(ng^ famt @fo(emei}erené og $)overneé 93o% tflligei^ 
meb »bet ^mi beb @amme(torb/ fom ^(offeren og Airf ^eneren 
(boebe*, foruben ben ^ele TOuur, fom g(f runbt omfrfng Æ irfen ^*)» ^) ^tngbog 1629. 10 ©ecbr. $inøéi)ibne »att ^lieCé Sennfo« odf ^amé 

titftru @afe Senjbaatter »nnbufgtte i ©runbitt ,@!ottff aff bes 

^if b9 ibecbe.*. 
M) Denne øamle ©i^gning, forø ncbbrøbc^ 1780, iaai 9lorb for bet nu. 

borenbe SBaab^uué, paa et @t«W l>t>or ber titbeetø nu Robed ^at)er. 
**) 3tf en øammel ^rotocol fra 1631 , jrjori 53|?end SJebt«gter og for« 

fRefliøe' Hare ««mnerreøn(!aber ere (nb'førte. got 9^r. 2. J)e« 

omtalte Satinffole nebta^bed 1739. tnrklimte UQti af bc aeb^uigrbr {>afc ^^^ pg tct labor og^ 
{m tilf itt be teb ?Rmtp9tt anbragte m »0{nbe(ro% for fra 
bøtnc Stmt af at Imnt Mrre dd(^ for ybibfcUge tlnfalb "}. 
. . (Sfter nogen lort XiM Sorlyb/ bil Un førfir etrorf ^abbe 
{iiii ftg/ . i^oiKb^ be( ab{K8{ge af SSorgrrne at bcnbc tabage til 
brre^ |>ttfe ; mnt . enf eUr^ l^boriblonbt ®ognf prcrflen Mag. 92 U « 
Sraubfen^ xøc bort tfl fremmebe @tcbef, og tom førfl tfl 
btreé |>{em fgteii/ efterat 3(enbeme bare bragne af ^anbet ^^). 
S)e tiibffeltge ^tibboftnire/ fotn |abbe ^cnu borte, forefanbt 
nit. bered ImfiT/. ^ be iffe oBereb« bare nebbrubU/ fulbfom« 
tuen bei9jNbe tUt ^^, ^Dob ber funbe brbigetf af @tebet, ta 
enbogfaa af ^rønbote og forben bare be nebfaflebe og fliuUe 
@<l8er ofte optagne ^. Æiogefl ^anblebe bfjl be af borgerne, 
(om.bot)ebe.«t b(ibe beb bered |)ufj(; t^C riinri{gt er bet, at 
%enberne# %(bnbrelbfl meefi bar acMt ub ober be af 9}e# '«) ^ngboø 1629. 5 ^ø^. »Dj^ pele, fom t^or Hcb paa SJagWuuføauIcn 
Jer ipaa torffuit, bleff tagen aff p^tx ©offrtnføtm ©iteiifK« Jttuf bafl 
^l^iritt itViix itacib^vfUii), ^nW^tn tioéft fmaae (i^rne fMer, fotn 
. Meff imt H(^ aptre ^eber*« 

") yrot. gol. 9lr. 2. S5tanbt ^æmnerinbt^Qterne for 16?W) ncci&ne« : 
•9lo^ ij lifpbt flaat, fom fom off bcnn Sinnbbroc Dtbt 9Jørre ^ort.* 

^®) f3ewrøfntng om Sienbe tit @ogne^)rortlenr letten: »^{rtrn og @to(cn 
i^eWommenbe fra 1446— ITOO«; »tobi foaban bebrøffuetig f«rb Jaffiier 
SRi Sliell^, faaj>ctt fom annbre, fortabctt fWeniøJebenn." 

^') ff^tt bp om onbenn bag fomme titbage inb 9bi famejuu^igietm, ba 
»oer afle fifler oc ©frine opilagitt o<J guotfitt bortagitt, ^rnibtagemi 
en tibcn gamell bn<Ittt 3)>7efing bcifenn, fom laa laft poa gutfuitt." 
2;mgbog 16^« 10 £)ec^r. 

«0 tingbog 1629. <rf)«i« guobé Stmxt @øfWnf øim Jaifbe aebertaft obi benn 
tietbe ot ftrvnb i gaorbe«, (anb poaboebe, bctt bteff altt fammet aff 
Møiøfoltf M benne fremfame i^ebetig tibtt o^agit.« ibb. dt anbet 
@teb: »9logte trigøfbli! optog fire j^fler meb guobé obi, fom ^axs 
xiM ^ol^elld Jaffbe (abit nebergjcoiftte i Sorbenr"* 183 ^^^ ®V i ^^ fvttenbe Sar^unbve^e. 

boerne forlabre ©teber. %xa anbre ©eeber ftrrette« ber^ at 
Sfenberne foflte at forrøaae Snbvaaneme tfl at ^bUtot web 
bere« ((»btjanlifle |)aanbter{nflet ; men t« ptg en Svemgong^ 
maabe finbe« ber intet @»>or i «eMe- Coi'flerne« ®t(flfafl Mt 
^cr faa baarHfl ofl beHaflelfeWofrbig , at be (ffe fnnbe imtt 
paa ot brtøe noflen ??»rinfl. tlHe f)ufene i »9en loare, paa 
cnfelte na?r, ber betalte uflentKfle Sfatler berfot ""% tpf^t 
mcb ©ofoater, fom bef^anblebe bere« Oonrter paa ben ffawtae^ 
Ifgile aWaabe. Sienberne bemægiiflebe flg fr« ^ft*<* Boetelferni 
meb alt bet 93o^a\)e, ber fanbte« i bem, meben« Barterne ittt 
flelben maatte Hflge ^aa hofterne, paa flamle baarHfle ©enge* 
ftober *^), og cwnffiobet biew mf^^^anblebe af beri« Unber# 

træffere ^)* 

3ffe not web at Sorgerne ffulbe fobe be ©olbatev, fow 

tjare inbqbartei-ebe f^oi bem ; be maattt ogfaa f)9^pid, uiaofTee 

^ber Uge, ubgiw «ranb(!at og anben Contrtbttlfon, fw ot 

bere« |)nfr itU flnlbe bltoe neb^uggebe og obelagte ^3. »ettc 

biet) bog fom oftefi alKget>el SUfcelbet; t^{ bet bar umuligt ot 

tilfreb«(lifle aHe be 5orbr(ng<?r, ©olbaterne for ^ber 3)ag 

glorbe. SHogle af Sorgerne brebe be formelig ub af bere« 

|)ufe beb ibeHge ^aalflpg^); ?lnbre, Ifcer be mere formuenbe, 

^0 2;ingboø 1632. »Dieri^ Jun?ttorfrie for retter 0(^ folbater, 0($ berfbr 
t>tioafF om »Gen nofik »ife ^)ennge, fom no(^fom be*(jTig lonnb 
øiørié.« 

«) a:b08 1630. f.^ti fiemfame t^frcbeltg tibtt ba Ida ?)ann« ^ermanfen 
0(^ &ond f>ulinic paa tofftet t^ow WlontUx^ tibtt paa nogle ringe 
©engetkber." 

^) 'Sojan 3)?a^n oc Jane Juftrue totbt foni«t>nte ©otbaotter till mob 
oc øU, oc (ebc mcflcn tributcring aff bennm ; be ffog oc fiott <?annem 
oc Jane ^itjlruf, foa ^m ber effter fobbc itt naffnto^ barn.* Iinrf&. 
1629. Stbog W3() : ».f)aimé Sflierøontt bteff ^bi frerøfame »frebelig 
tibtt aff Simibcrnc ittbc ffagitt 0(6 forjaoitt aff Jttufitt ?>atmb iboebe." 

•*) cfr. Stnmærf. U. 2:inGbcg 1629: „«orn obøiffuin tiU ^ontribution.* 

«^) cfr. fliimcert 23. tingbog 1630 ø^am€ f)crman#en gid »baff bcrm Slik 99 i bet fp^Mtt «Af>imbvel^e. |8S 

fEitte be { Son^ifd/ faofarnge faiMI itere< SftmWc og ftonuer 
bcqtoemm^e fig K( ol nbfrie tim Dcb al fammenfArabe ^ciu 
gnie ^« Ogfaa 9ønbcrne fra iatihtt loge be (nb IH Syca^ 
og arrcfUr^ bent i Jtielberne faolon^e inblfl be giorbr^ ^b 
bcr forbrebci af bem "). 

^a it^ntUm^let, StlccUx og oIU anbrc Zing, fom ^ol^ 
boterae fiiol og iwtbe, Mr ber nofurl^^itt »nbcr faabaime 
Dmflornbig^cber meget gobl J((o6; fom ffrem))ef fan Kene, al 
en Sto enbogfaa af bet 6ebre @Iagé forboanKgcn folgte^ for I 
flet !Da(et; men ®ruuben ^ertU Mt, at pengene a(t oare nbe 
af 8anbel ^• 

n. !Det er ot)enfor berettet^ ot Oefle b(et> befat af 2 Goom 
pagnier 9t9ttere og ((gefaa mange 9obfo((; men bet t)ar natur« 
Ugt^ at ^9en fffe t)e( funbe rumme faa (lor en 9DIcrngbe &oU 
bater, og ifcer be 300 f>ef}e^ fom 9l9tteme ^aobe. !De b(et)e 
berfor abfprebte i Omegnen, ^oor ^l fee, at SKytterne o^e t)are 
Vønberne^ ,@a(toegarber\ 3 bet |>ele t)ar ganbboerneé @fiebne 
itfe {lort bebre, enb ^orgerneé { Aføbflcebeme. 9Kan t)eeb faalebeø 
meb @iffer^eb, at f>erregaarbene ©runbet, f>o{gaarb og (utt^ oc ^onin^ ^annb nu iboer meb en Hep t»bi fm (aanb of( 
fagbe, (annb funbe ide bliffiie bbi ftnn (uu@ for )>bdifft fom by ^ot- 
baatter bcgtertte 0(^ )>t(be ^affue, fom ba vor )obi farne (and (uuf.'^ 

^) dtaabfluprot. 18 ^ec. 1629. 3efper 3enfen ^^fogeb oq 9laabmanb 
iKibbe irfor »bgtfft tibt oc offtte »eritt fcnøfeligen an^olbett, (uor aff 
(anb ide funbe befrieé førinb (annd (uflrue (o? øott foTcf befom 
Isenge ttU laané att vbøiffue for (annem.« ^nbrc ftged KoeTebcd ot 
$abe tHeret »^ fængfetigen ant^otben 0(^ Itbt megen tribulertng.« 

*0 ^nflbofi 1029 fl[. 6t. 

*) 3fr.8arftrup« oø2lTelfon«5)aflbog@- 16: "DogijarJergotJtiob 
^aa £om og S^bet)are faa ai $t)em fom (ai^be ^cnge funbe fiobe l 
@fiew>e 9lttfi for 6 ft 1 @f ieppe ^pq 4 f , i et ^awe 2 f , en Ore 
for 1 aib., 1 «o for 1 3lb." o.f. i>. Jinabog 16S0: »att paa bp tibcr 
!unbe ber fiobtø en bebre jlo for i (let ^ater." at tx^tf al UX foaimt tt fttU u^ oSc ^€ttt%Qøaibt«t i ffgncrn 
SSeaternc iMire ut^folU fer a8c|aftnbr 9f|^iibrb«(r ^ Stilk 
^an(I{nø<v; ifort jbm« |)c(le eg Dmq Ucm i|f9t9t)^t 6ertw 
^^ebe*^^ og folgte i OcQe; eg t^et)eke be al ftturvr ^erim«^/ 
t)ar^ ie» rt ffrctit|)cl {!al «i(r^ ^Døbin . filuitem bertf 8iA* 3 
ffgtt»b Segn {9anb<^yniS9ørf iMur inblagl eo »eahMgarta^ 
fem fratog. t3enbeii |iatt< W^tftfra tn |>r(L <^vfli^ ^ 
tdtt \mt\>t aSanbrn m^ ^1 bfodbe X^iMrm, noar 8<t(%^ 
gasøe« bnttfi men ()an ^ctiteb<é ))(sbfelig tf( ^(if/ l^er ^ 
inbfatte« i Staab^uuétaarnet fem Sange« 9e(gen af ^an^.nfoi^ 
ftgtige UbtiDf t)ar berpaa^ al ^an fovt efter uben vibere Ueto 
^crngt ^^). ©trar efter at Stenberne t)are femne t Sanbel i 
Slavet 1621 biet) en af bereé Seif bro^bt i tinberé tiaberfenj 
©aarb ( Jlragelunb/ Øflcrfnebe @egn* ^nbenj @øn mtt^ 
tcenfteS fer at ^at)e ubfert benne (Sferning^ eg ^an moatle 
berfpr tittigcmeb Sabcren rømme fra @aarben eg fl(u(e ftg, 
for fffe fe(e at mifle Stoct* !l)a nu ^flerrigerne fffe lunbe 
ffnbc ben fermeentUge @terntngémanb/ bragte be IfixA SReber 
eg @ef}er fnb ( 9<i?ngfe( i Veile, ^er be \)(rfelig eilbe ^atøe 
aflioet begge^ \(oii itU en 93enbe fra Arage(unb \^xltt m«rglel 
SorKg meb StitmeOer ^unb$bro((>/ til \fo^ C^PPabeen ben «0 3;mG6oøcn 162.9 ^j. fl[. ©t., Jrjor bcr tvfe^ efter bet ^^tpnbwbe @ob«. 

3*0 3:{søbcø ia%: „x^i^ trep Jcfle, fem i^ttcme bbi tfribétibt toge fra S^gcn 
3cn{leti I3erreff.* STingboo 162; ^- ÆenSee, fomO!ufF3enfen i^ier* 
cfebpc (J)ornftrup @cøn) Jaffbc (abit giffue ginb 3enfenn »arfcC for, 
ben inbførbc en rptter bib 9^affn 3acob ©abler t^bi g. 3. juuf font 
ban Jaffbe ftn quarttcr, oc tibett bet effter lob Dffuerfte 5Saa*me|lfr 
t>ib ftn dorporal 53rebajl borttage bem« 

3>) 2:indboø 1629. (St onbet^teb tbb. ffged: »{»andSIbn^ fow bebe i 
^crd, (anb opfatte {tg tmob ^epfert^ befalingémetib fbc cti ^ b)^ 
baffbe Jannem fratagenn, ^ berfor (luUe Janb Jenøe.* forben SLfb meget Nn^elij|€iim: lOD Wøftafer ( Hbtpta^ 
HK^fmet dO goke Ørne; betaben mattte Cottbcn forWnbe 
if M at fabe aft bet Kmr«^ fbm fasbM f ^oitf tobe^ o^ 
tefffe^ pø beiMril Kfcf M iéb m VtUt tU »hnefleitn ^). 

Sffe Ibiben fMe bet^ al bf e^ber^ f»m S{b efter mø 
\mUm itf SSyen fta Saabefy tte)r att^lbte og fmtgfkbe* 
{fe SS^nb ^a @laiigé |)erreb Mte iÉ^Ibfg)>itf folboe { ^<m 
hme )»ia detWealMAt 3o^ STrtimel (Jtte^n?) og tebir 
ffttte ( feaob^mtétoaiaef^ ^r be Nei^e tntebe ^a^foef, ^W 
N IRe iiMot)«be og flajfebe ^(ffet^ib for 4 9Hg<baCtr og en 
gob Ore af fj/^t @aarb ( ^e(e ^iougé |)emb« ,«f (I;r{(}ef% 
fttb^nf gf( iio^e Af Øorigt^b^t^erfonente i Vefle f Sorgen 
fer be cengflebe ^nber^ ffwtpaa b(éfe ft bereé 9H^eb» Vt 
fte løel af (Sfierleftitegente om betiie €ag/ at Sonbeme fenere 
ktalie betl foitotgte Summa; men bet fynef af anbre Oom 
ftomb^bery at be tre V2«nb for en !DeeI ^be maattrt ubrebe 
ben ^ egen Somme ^). 

Sfionbl Sienberne faalebeø ofte øbebe fJoIbfom^eber 
mob Sonberne, finbe^ bog ogfaa (Sttmpltt paa at Uxtt 
^rterter iffe altfb bare tiSiAfebe for en^ber menneflcKg Solelfe. 
Sn banf !£)reng/ fom tfente fioi J^øpmanb 6ro(ffé feKtoogter/C?) 
og 2 t^bffc !Drenge fiiai f. (Sx. 3 j^oer fra en (ioOeU fattig 
@trorber { @anbbab/ |)be{fe( @ogn/ og folgte bem Hl en ^nbi^ 
baaner i Scite^ fom lob bem flagte. ^a 93onben flagcbe f!n 
9løb for ,$opmanb Sro(f / fenbte benne flror en gieuUiant til ^ amg^toibne t ^rngboøcn 1629. 29 Octbr. 

^) JingboQ 1631. De 3 3JJanb »arc w|)an« 3enfott i ^offlfunb, dWfteii 
?aføiii@(«ig, oftlWaJ 3enfon taimjlod.'' latfOQcn til betteJingé^ 
i»ibitt »ar, at 9tos(e iffe oilbe betale, t^oab biefe !rø<røb (aobe ublagt 
fot bem. IM 9^4^ i bet fyttoibe ^ar^mitfcbf. Vøuhm bet iCafr, ^n imth f^o^U UM ^. 

^et b9t ttit iøtUioatt tttx, at M ^x i Unnc Stttgp^ 
^ct9tn t^tlUndt, |)v. eeren @lr^|anfrit Sierft, ^ imm 
frUøen bm af 3)aøe (1628)* Serftniiigcrne om ^an« 2)eM' 
maabe ttt faa forflietUgf ^ at bet fffe Uf meb @iffrrl^cb ^il 
hmnt ftgetf, ^aa ^ab SRoabe dkvtbant ^at>e be^anblct ^am; 
men faomeget er ^, at bet t>ar Ztoflab mob Æonge 05 S<o« 
brelanb, fom tragte ^am !X)oben* 9Rmt fortorKer^ at ^n fVoI 
^t^ oerlet Oret)e meb ben banflrlBenerat i 99^«/ fjfMtt 9ia» 
berne enbeUø D|)bagebe; og ba éubet, fom pklitt at beførøe 
bttfe Srebe^ blet» unberføgt^ fanbte^ bet^ at f^an ^t>bc bet 
fNnrt f fin Sanbrfngéflao ^)r Hf 9or6<ttrelfe i;ferct)er iafbbe 
3{enbeme ^am ( Scenfer og førte l^am, efter fflo^Ué @fgenbe, 
tfl ^aitxHe$ ^) ; men at f^an tftt, foalebeé fom ber fammei^ 
f}eb< beretteé, {Tulbe ffa'ot taget Sioet af ffø Ut^f ^ fogenbutbe 
rimeligt ^. @aab{bt bet efter be forfKeaige Ubfagn laber f|g 
torafe^ er bet berfmob fanbfpnlfgt^ at^tenberne forfl ^abe pUnt fftaa »*) Xinfibogen 1629. ^ 

3*) ©enne 3»aiib, ^t>i« SWinbe (Sfterfommcrnc meb 2:afnemmc(iø^eb bor 
be»are, »ar (n @øn af J!>r.@teffctt iScrd »ebSoIbing. 1614 Mco 
(an 9!ectot iDeb 9atin|!oIen i Setle og tilKø^ (Ea)>eaan famme^eb^ 
5 Sar efter/ 1619, biet) Jan ^raji til SelKnge og ^ct)er. (©ee (Si. 
©ørenfen <)Oé@aannann om ScUc®. 76. og ^nxa "Valvæ scbola- 
rum aperlæ« caput octavum. SKfcrpt. paa UniJ^erjit. SibUotJ.) 

*0 ^Jontoppiban Marmora Dan. 11. 79. ^^kM gotfefagn 11. 38—9. 

»') Resenii Atlas Danicas VI. 749. ^fcrj)t. )paa ^ongené 8ibliotJef. Libcr 
daticus. !Wfcrpt. i SeHingc ^rortleøaarbd flrti^iv. 

^) 2 Jura »Valvæ scbol. apertæ« ftger; i^anno 1619 ecclesiarum Jellinge 
et Hover pastor factus, ubi miserabili morte periit ab bostibus 
trucidatus.« (lU ©orcnfené Orb om Jam (©aarmann @. 76) ere: 
itf>an omYom elenbig oc onfeltg tmebend be teiferfcje Jafbe bennem 
Sanbit bemecjtioit.'' 


li/m'Un ftnttt fiurfalbie »VnirM^f/ 09 Iflfibø/ efter d enlM 

tigeme { SKorgcf, fxui ben Senifng/ htx M (øifri^ HmAm 
Mjc ^om bm2>ff8fS)a9 frfé oMn oMr 3riliii|e lUrtcfef r ^» 
Om Slatten^ tUfviti tet, ncbtog ^att< Sttnt Siget^ of frrgm^ 
I Mc brt t>eb StixttmmttL 

HL '^ab ber forøgcbc 8anbeté Wyffr i Unnt førødføc itr^ 

bat at bc bauffe Sropper fhmbom (ffe o))f«rir (Tg bebrc 

otb Stetiberiic» fft fhoriKd^t ffrem)^! ^cc)Hia afflibcr følgcnbe 

JMitiblmg^ fomSrItgog^eIK;^artb(g @are< unbn^abcnbe 

3oIt itbøbcbe mob ^né SRmtf i |)biIMrrg, fom bet fpnef, 

«bm al anb<tt tlnlebning enb en fal(l SStftanfe. Ci t>il(c 

labe be SRcenb/ fem afgat)e cbeKg SorOaring beéongaaenbc, 

Sdo tale, faalebeé fom Xingbi^en for 1630 beretter: nSlatttn 

meSem @ancH SRCc^aeli og @anctf ©eberini !Dag 1628 fftnø 

imob !Dag, ba fom ber nogle @o(bater meb SKuf^etter og 

torabte Sunter { Romberne, beflormebe |>ufet/ floge Qinbueme 

itu, ^t>orpaa (SnUltc gff (nb berigfennem og aabnebe Dørrene 

for be £)or{ge. ffn @oIbat beb 9Iabn fHitlå ®xiii bar meb 

bem, og fogte efter |>anéaRunf/ og fom ffon fom M @engen, 

^r benne laae, fatte l^n SRufVetten paa f^ant 9fb og fagbe: 

*®iorbe ifg bet iffe for bin Stonté Saberé ©fpib, ffu(be bn nu «•) Dtonbtfio mebbecTt af m jammet »cnbe i Sdttnge. 

*") Tlt^ benne 2:rabttton cc Manbet en anben, fom finbe^ anført i ^^ieleø 
golfefaøniv. 84, ^»orefter be@»enf!e jlulbe Ja»e opjcengt en ?r«ft 
i»cb fla'on ^acoh ^eberfen $erfl paa 3cni!rogen. 9^en at benne 
gort(eUing er urigtig, fee« frrft beraf, at ^ræflen paa be @»enf!ee Zit 
fife Jeeb S^cob ^eberfen SScrU, men Sørgen ^eberfen 8emDig (Lib. 
daticas iSeHinge), bet Iebebei3eflinge fra 1629 til l»rø, ogbenweft 
af $ilnat>net35erft |^t>i«et, fom ovenfor fagt, ^r. eøren ©tej^anfen 
Wtt af fin gøbeby i»eb Sotbing. lit Mil m i^^ fyttmtf «ait«iibsflc 

faoc ^ flfPecb/ ^on« Dlinif (ab f^m for ®uM €(!»& 
9m at ^enfe ^(un 9(9fe; ffcm i^flbe øimie fø%e brm, ^ind^ 
be Mbe ^Me ^; mm (Mfatrt ^ «ar foMica ^ af.@»« 
øen^ ffog en @o(bal ifam i ^xMbtt meb m Wx^tt, faa ^ 
falbf ctii/ ff^tpaa be |)l9nbrfbe 99 ^anblebc meøet ngubeb'gl i 
Imfct !£)e fønberfloøi ftiflfTf Sfrine^ @fale 9g f&9nt> borl» 
loøc @obf<t/ o)»br<rnbl< 9Iegitprai»^#33øgiir og 3}ret^, txfitebe 
^an< fattige ^uflxn, fpm ^oobe ifgget fi^g af 93(obfot^ af 2>9o 
nen, fjun laae paa, neb ( ^atmtn, og borttog 3)9nen og anbte 
@engeSteber/ ^un^aobe{@cngen; be^Kgcfle aOe ^nbe^ {barite 
JTteber^ ftem fire ^^Hc, en flor tan(I 9(6el og finre ^ger« 
6ft)en efter fotte be i>ani Wunt nb af |>ufet uben for ^a»< 
©oarb meb blottet |)ot)eb og 6are Ceen^ og uben anben 9e» 
bcefning enb bett@horte/ ^n laaé i; og faa (^ie({!ob be ^om 
bag fra, faalebe^ fom bet 9ar (lenbelfgt paa i^ani Sinneb'^ ^^)» *0 ^entie ØfamtncUde ©ienitng ${( bog t^Hcr ^ upootolt $en. (Sftet 
at Staben Dat fluttet tob ben i9?)^tbebee ^cger |)t. I3emt S^oif 
famp, @ogne)>r((fi i ^iebfleb, f!<et>ne nogtc ISenbn for Sanbltingei^ 
at be ffuibe t>ibne: ^Om ber er nogen fom ^affuer (annd. afgattgtie 
©uoøer, fom bleff t(>icnf!ubt aff f)arttJiø ©ared »nberjaffitenbf« fbift 
nogit uerlfgt att f)efft^tbe etter )>aaftge, enten C fireb etber ttfrebéHb( 
oi^ om neøen ^ffiier ftett ^<rtt fiber f^ntitmmtt/ 9M ^nt^ ^jptei 
»ørit meb ftnbesne att giøre 3lnui#ning (uor Sogtt. fPuØe f(rttid 0($ 
(olbié^ elber ocf) {tett elber ^ort, (anb nogen aff ^ong. Sjatte. Md 
fom fomme Jer offucr i lanben att forfimbftobe ♦), elber o(^ anøiffiiit 
nogit Jof finbcrnc bennem tifl anjolbejfe elber forjinbring. Sttem 
om Janb t(fe elenbig 04 )9{!|^lbig bleff ti^ettf!utt, ^ (ané (uuf 04 
boe gan^e f))Oleret o(^ plonbritt.'* Sltte be Snbflæonte ft>ore i>eb berrt 
@iÆl« ©aligjeb, at ^an^ frønn! cltib Jaobe opfort ftg fom en terlig 
©annemanb, og ai Jan uflfplbig »ar ptpnbret 09 brabt. 14 Oage I 
Sorbeten »ar ©tækningen forfpnbt ifor: »(grlig o* Selb. IRonb 
|)artutg ©are bbi SRugbattigaarb;« men J»ab ©agen« enbelige ttbfalb 
ble», »ibe bi if!e. (tingbog 1630.) 

*) ^^ fbncS at manfile noøet. 9nc Q)^ i ret f^Mcfibf fwifWibifbc« ISf »fib S« #fler 9r«^f« !«• to»ta Hm øtmlN IM« L 9tAf(^ n^TCtøAki fSf^in ff§lHbtU$t ben 4bc Sonfl Ifia9, 

i^fenberfif broge berpM 3:(b efkr anbnt bort Befle 99 Mt 
[fttbntt i«9n({gen nbfat ivr D))erte(l af be IflemMBbrenbe SrojM 
r, bfv aOe fMbe bct^cotioR; min enfelte fjUMnget i Mbcme 
»e bog fmsobf , at bette Ofe oIKb ^ar b<rrrt Xtffirfbce ^); 
rMmob f9n(é bet enbog/ fom om Vøtgttnt ^at)f faaet ®obt^ 
rdfe for ben S(b/ €olbatmte f^aa bereé Stennrmmarft^ 

\pfjetbt fifl ^er ^. Bttav efter at Øflerrfgerne bare bortr^ 

ibte Sorgerne at orbne bere^ forfHnrrebe Snlfgfleaber/ 09 

teb jtrigen fonbfebe 9or^b(Cnger f^a Sfoge l>aretoøe< 

mer (20 3uH0 ^X 

S^en bar eftevlabt af 9(enbeme { ben ^nfeffgfle 2:{(f}anb; 
itibfge beretninger ffge, at ^ent)eb 200 {)nfe bare neb^ 

Tttbte, afbri^nbte og obelagte *), IboriUanbt Verge^ ^ ?n>t ^t. 9lr. 2. tOij Weif ben eble 8r«b igfen ^ i^broM ben 
4be Sunii 3lntto !(t89, o<|^ f?ben efftet fxtonbe« er bette iWg^fotd 
tgten i»b af ^anbett røt^, bben dtb fiterb ilauø, o^ gorHnbHnø^.«« 
(SI eørenfeit ^oé ^armaim om SeUe &• 70: »be lem t|ien af 
^anben uben SRuoib oc 8ranb.« 

') Jinøbog 16-^: .r3en« ©crtitTf enn ©orøcmcfler fleMe Jof en ^otMitanb, 
fom »or lommen aff ©ccbp bbl »cnbfi^éfeJ, ber be brog bb aff ?an» 
bet, . ftre exen, oc ^anb gaf farne (opmanb for (uer par XI Slige« 
2)al. font (onb forne tibt bb( gulbt oc rebe 9^nge betalbe (annetti, 
l^ttil^ blefue ftben bbgiffuit tttt (anne mebtaffitenbid ®olbaattere 
bnbeY^olbtng XI bage tib, (anb ber toor.« 

*) iCingboden og 9laabfhtprot. 1629. 

*) !>rot. got %. 9. m£)(J mange ©oarbe o<^ ?>ttffe bbi ©\>en nebber* 
brutt, brenb oc^ øbe, ^en »eb 300/ — aaabfhtprotocol 1632: ^dn mefler «!• ©wenfen« *) oø abjRIHfle af be meept anfrte »<«» 
gere« Baantofler fanbte« *). »t ^ele ©aber ofl Straber fa« 
albeW ibe, fee« beraf, at ©aberne* HWnfng fra ti? af «€» 
bePemt '>. »en fønbre Bro beb S^en i>åx ntppt at befare^ 
ofl tranflte faalebe« tfl ^urt(g $)ielp, ^t)«fen Sorgerne »fe fotsp 
waaebe at »be '>. »e offenHige »Dgntøger i em t>arc ente« 
fcrbnebe mebSorben etter IfrfleWeKg «be meb^anblebe; t^i, fwa 
^i obenfor ^aw feet, bar ben lartnff e ©fole "> , »ecforeit« m 
$)fjrerne« tfWgemcb ^lofferen« »cKger fufbtommen neb^uggebe 
af Sfenberne, ttgefom ^port^ufene '") og lf«r StixUn og »aa^ flor^lett aff^pen, Jen »ib 200 Sibftebcr, ere aff ftnbernc neberbrefit 
o* øbdafit." - S5i fee Jeraf , ot ^^en bengang *ar ^ar)t en ifle 
ubrtt^betiø ©tørretfe. 

») ©fiine «W«nb tjor unber ^(e UfreMtibw ene IBotgemefler i «eile, 
ba ^« kollega »iel« toubfen »ar bøb 1626. ^an maa fowwM 
benttig Jat>e glort gicnbernc noget iniob; tji i Staabfluprot. 1629 
Pge«: »JJen bag (element ©euerinfen borøemefter« tnuP oc gaarb 
(bigt)etre) bfeff affbrenbt.- |)atté @darb taoe t>^ ZotXftt, og fo« 
bet frne« paa «>«omet af ^Weftropbe, Iigco»eifor «|)OtJelct 

«) etray efter Ufreben i Xuøuft 1629 ubnc^nte« en 53orflemefter 5^ 
©ertetfen i ben (1626) ofbøbe 9lieW «nubfené ©teb. #3en« »ediT« 
fønd gaarb bleff nebeijuggcn oc neberbrøtt aff finberne, 
forbi at t^an ide oitbe ben forfric mcb penbinge eUer 
prouiant i nogen maabe.« Slinøbogen 1690. 

•O »3meWem Øal. ^t 3feberd »roboW arffuinger« ©pggeflf b t^ 9tøt- 
re<)ort o* ^nub ^ebcrfen 55oftrup ^né ^uff, Janb n|>ltgen ^ffiier 
tabett fette, f(^U »erre (£n gpbe neber tiJ S5crfen o. f. *>•« ?rot. 
gol. 9lr. 2 f. 1. 

^ ^rot. go!. 9ir. 2 f. 29: •t>orid ^ønnberbrou oor meSitt bpgfelbig.« 

•) $)enne S59gning taac ^aa bet @teb, ^»or 55||>ené ©vgejnu« nu fwbeé 
(Resenii Atlas: @runbtegning af Sei(e, paa Unioerfftetlbibfiot^.}- 
2)e øt>rige (er omtalte neb^uggebe |)ufe (aoe ligget tæt ttt @to(en. 

*®) SRaabftuprot. 1629: .rjugc^^riftcnfenn flaH fcrbige@attlenepaa9tøne 
portftuwf.* — IJrot. go(. 9lr. 2. f. 76. ^14 ff. Dat, font nu fttw 
ft^aU forbtttfli« tid bven« eønbetport att fulbferbtge" (1639). Sittr fl9 t M MMte %MuBo(u/bL Mi 

Imb be to fO^ftc Spgnfatgrr fonbti« < Bam 1690, tøfl føU 

ØQibe Ubbrag af be opta^u Synéfomtainger bcb(l (mtne tolfe. 

*3 Airfen tHtr bet før^ i Xaarttct nebe ( Oaaboi^itflrf 

^i%S^ 3 ©f^bc^Orr gtemtent aSuren; ftben obenfor |nNrf»iib 

gm 1 £aamet wmt In 6 Sf^be^uB^/ 1 paa ben toefhe, 1 

IHm ben fønbre og 2 ^a ben norbre @{be, fom Sienberne 

krible til at terøe Ø^e ©tuffer i; be 4 t)are to SUen og be 

2 ^ DMtteer t){be { JFanten (nbentit S)ermeb bar ber 

giort f4a Hor @fabe, at £aarnet (lob meget foogt, og ^ 

bet fffe faafnart muligt b(et) iflanbfat/ funbe man befrygte, at 

bet t)abe afilebfomme megen Ulpffe* 2)ern(rfl t)at ben trebie 

^fle fra ben befhe ^rfebor, t)eb ben norbre @<be imob SRibt^ 

gongen, gonffe og afbele^ nebfalben i Sunben tiiUgemeb 4 

^Mtoinger, fom ff^Ultt paa ben* Xrcrt)(eyfet og »^ningen 

mbcr Saget* bor enten nebfa(bet eder reimet, og maatte nob^ 

benbfg mure^ af ny* 16 @tole bare albeleé fonberflagne, og 

be longe Steller, fom looe toc^xi ober Siden obenfor be neb^ 

fobne $>iNrfo(nger/ flhilbe ogfoa inblorggeé paa 19« S)en ftfvbe 

^jMle fira ben befire ^rfebor bar fuirfen fra be oi^erøe Sner, 

og ben^ ®rnnbt)oIb bar faa baarlfg, at man ^bert ØlAlfS 

fnnbe oente ben^ 92eb(}9rtntng ; fj'oifXtt ^ilbt W»t faa meget 

beflo farKgere, forbt be to ^^atoin^et, bet ^oilcbe paa ben, 

aSerebe t)are ^ptntne, og berfor lotlbe fo(ge meb Ritten, naar 

benne fafbt Orgelet ^at atbtUH øbe, og ^(berne for bet mefie 

iorttagne^ ij^ilUt ogfaa ^ax St(f(rlbet meb ^cicxutYdit' |)e(e 

ben flove Æfrfe^aarbiSmuur, bcr bar o))fort f Stalt runbt om^ 

^ng og foroben belagt meb Sagfieen, bar albeleé nebbrubt 

oj SSatedalerne borte, unbtagen en ringe Deel SRuurfieen, 

fem fanbte^ i ©fanbfen; Kgelebej manglebe be 4 opmurebe 

Snbgange til Æfrfegaarben meb 4 ^ernrffler til (St nyt ^uué 

^ eKebe Sag, fom Afrfen faa Star i Sort>eCen ^a^be (abet 


paa ^abfm^ ^r bcttr og bet Ugricbe« nf MmMe 6fe(efMt| 
^a»te \laatt, t^ax bm 9fh« 2>e(( af ®ffttib|en giprt^ Bfl^fMi 
bat ftnbre !£)eel af famme bar tpfmct paa bet ®tfb^ ^Mr 
efolemejleren« @aarb og Kegbence tfbUgere ^bbe Kgger ^%: 

Maab^ttfet bar omtrent i ^mtne Xfi^anb fbm Jtirfoi« 
.^Rureo, ^bor ^nbgangm tfl 9taab(^mt^t^®aarben ^bbe b<mi^ 
laae albeleé nebbrcrRet tOUgemeb ^iBerae, og ber poå @Uim 
MT o})ført en Sfonbfe^ fom fiben fnlbfnted rusbt omMa§\ 
^ele S^gnii^gen* 2>et nnirrbe ^uué, fotn fivbte fvnbeit op Ml 
Maab^ttititaarttet^ ^v i ^ø< ®rab brvflforfbigt^ og Soametl 
fefb bar beb ben fonbre Sibe nebfatbet 3 ben øberøt 
@al ^abbe 9<enbeme ncb^agget og fbrbnenbt 9 Stelter; bet 
beftre !DeeI af 9{aab^nfet^ fom bar 69ggct af 9inbtng<Mrt/ ffMki 
be be^anblet paa famme SRaabe, og belnben toritogct 17 Sii» 
bueéfarme nteb 4 93{nbuer { ^ber ifarm^ faabelfom 6 3)orrt» 
a39en< @e(erb<»rf ^abbe 8<enbeme labet o)>ftnebe* ^. 

SR oU e n tilførte paa ben Slb J(ongien^ af ^bent ben foHlebel 
fort. X)a Siertberae broge af ewbet, ef^etlobe be ben no^eit 
albeled obe^ og ^en efter b(eb ben bet (gien op^bgget/ me« 
betté @øgn{ttg bar naturltgtrfié langtfra faa fiør fom forben, 
ba aptn tKtr i Seidattb '^). ^ert« lom at en (br 2)tel af 
Sorgerne flfe lobe berej J(orn male ))aa StoOen/ men l^rugte ") Orig. $)oc- i ^aftwi: 4ticira/ efofcti ofi be 9atHge t>rtfwimi«*f 
1446-I70a« øg tingbog 1680. e^net »at optaget efter »efattna ftf 
dl ©orenfen, ter tiOtgé t>ar i.flegenf!affi^5^uflet>bf3e((mgeØefefl.' 

>«) ©yn^forretningen er inbf^ i tingbog. 1630. 

»») JmgftKbne I 9Uuibfluprot I6a2; 8 Tlai: »©et fhibeme brege Jet af 
lonben, ba bor famme WMt mejlen øbe — o^ ffeen ben er Wm 
forfetbtgett, ba baffiier ben fcfe fafftt ben føgnfng enfteh off bwgm 
etbet artbre, fbrn bbi formere tibt.* * IL Cffter ^t>ab « tfMfgnt ^faw fagt om ^fenbernrf [att^ 
Dftrfge og ©brtcpgflf nbe 0»>l^ ( ficdt, tt ttt Ut at fabff e, at 
U fliPe af éergo-nf t>are »eb SfAené ©rutnCng fterøbebe tilt 
^b te efebc "). 3?oflIe t^are bøbe urtber Uf reben, Hnbre 
«(Rt flpttebe bort af ^ptn, ^tiflfet fotaarfagebc be ZObage^ 
6Icbt« faa meget beé flørre ScfboptKg^eber. 

!!>et ft^neé rimelfgt, at 92cer(ngft)e(ene ttnber Stxifitn VU 
Utlt vore flanbfebe/ tnaaffce naar man trabtager ^anbelen^ 
ber bog tun vat ^øffl nbetpbelig. VI htnne (lutte bette af 
beni Xffflanb 1634^ ba bet fan til^orte Si^en en Hben @fnbe 
påa 4 ^oHIer/en bfto paa 3 Sorfter og en SelHngé^Saab paa 
1 S«(l, fom bntgtet (fonr tff at bbe inben Sanbet meb og 
fbr^ttble forte Seer)>otter ^. 

9orubenaf$)anbeien let^ebe Snbbpggemie i crtbreXfb {fonr ^ Xtn^. 163% ^f^beiii Mitict hMchibctt ^orøfifl^^ 

fom ^affttcr ^anbqm« xhi bitxié («uge, att t)^ icte UdUt bet ))aa 
maale mattt elber mkU, menné ber meb att fø^c till ^ne^ ^^^ 
^ for 85^0.* 

^) S*^- XiAgéiNbnf i Slaobftei^rot. 1630. »itt ^att^ pctnføn «bl frem* 
farne t^frebeftg tib er aff Sinberne beroffuit eå^ patogen oQ (omtf 
rørtitnbt^4uobé o^ fomntc: (anné ^uf 0(( Soning ^anb iboebe er 
af bennem ruenerit t^ neber^ngget, faa (anb ber oftter (ftffoer mt 
3nteit )»bt fin oSerbom att f^T^elpe fiQ meb, i^ben ^i$ ^«b olfom* 
m^iøile oiff gott fcficf Mmiem mebHifo tiSL*' — 8l«ibfhi^ot less. 
SfKal: vfottfemie rnieU^ |art fdrormil^ <En j^nt bobe, f^ nmMiU af 
SjKnn bortiøobt.« -^ SMib^n y. 9« ^ttber SDXtednféir over bet 
bortroo^e ®obé. 

^ fMs>9ii3fttt 1634. 10 3attttar, (Dor ber ti(^ed: »oø berette fame 
^ fomerebocf<4teefat^bo«gerer>tt b|^ fiellffuer forb« f.ame 
fmaa ©tuber o4 fegUngé å^aab, faa b|^ ute (afiuer e&er be* 
Wf^ux ^ogen om^en ber tOL o4 ub ^ for 49^erai. ert Htm ^tubet, 
enb fom forbero^rt e^r.« 

i&ltoriff SiMlfrift. H. 13 MM 9$tii'9l^-i Ttt ^IIMbi • wRpHMWi« t>eb OcHc''^). 9lt)(nt t)av af faolan' «d|«al^V^:«U)%9 

^a anfatfe for at t^ettb'gr^lbc prbcncn ^\ Sigdrbc^ fanbtrt 
(er i ^cbto^Uritc en .fgca @tiraf for Um^ fom t>ø9ete at 09^ 
fanUc ^umlc, føi'^iib boi )»ar 4)Iuffrt..og afi^rt, rUer ogfaø, 
uben SRinbc borttog ©tcrngwne ^*) { |)a^wne- a)Jfn fefe biofc 
9}^cné ^tttnl(()A^rr t>arc obdagtc af ^(enbernr, f)Xfiitct IZin^* 
bog^vuc ifcev omtaleé at ^a\)t funbcl. @tcb - { SRo(^o(m ^% 
@uertvøtt^ pM ^(BalacUtxg' ^y, |)urob og i 9{om«^uIe* 
. . !Dett (gcatUge Slgerbprfning. fya)9br ^t'bttt .fiut fJoo^t ^c(4 
%i meget Ijxoi Svin* ^Urfogerne brrttl t)are forncmmdtg , at 
bc flefk IKarfiorbcr Uk^t ot)eiifor ^oi( f)»<rrf SJtcrge^ ^ oX '^) Cfn ©nmttaTtforrctnitifl af 1«82 t)<ftt, • at f ten ^ fiatt^ >er J'-j 

'«) SRaabfluprot. Ifi-J^. 20 ©qpt.: 1,3 bafl.cttc bage ilad |?lc<fié t>omMe 
•• ffnbeitB^e««, o<^ it« t^tnmenbrlØ^tibQd otte bage heiW^ Sj^emi'; 

\j\xt ^er imcb giør ffaO affile forbriibt tiH^V^im ^tttt Mn^^ \^ 

affil>(c(!{t t>orber.* 

» • 

^^?) 9iaabPuj)rot. lH->i): ./3cnnf 3?aémuéfcn tv or i fiile ^iMiiblc plccferic 
tifplict aii Jaffuc tiCtTimin mcb I;omMcoaarbcnc.'" 

??\ 5^?ot. gol. iRr. 2. f. Ih ©traffen tar: i,be ^aU ftanbc i ?>atf Ser-- 
. , nib^, c4) miefte l;uié bi JafFuet meb ab forrf .« 

^') JDctt« 5?aon (wr fi'n O^rnibeifr of «n j^ulrtwac^ jm. irilmbu 1626 
(aiobe txSTct nebtagt i mange Kar. !£^ I^M(t: iitmiiQ s Stt#odcn 
ib.^ om etet^e.doiti'Shrt^oImr «t tetrftøber..<^Jiler<Elid(at)er 
«fO)n ben^ainble &riibinoiIe.(aftie^ftottbcni<«; .., . 

^) '.©aUibictQe« fatbte« nogle af be ©anfer fj»rt*it' frr'ftt^/' fow 

• • iitr mfber eet ^be 6totbitrø.- »cn«»iidfeTt (SaløtHerg Jék cf 2 

•* • éattjtr, ber (bettrtliiblle enbtin >6t9'!neff^ei?d« %t\^^ aflRin!«« 

' ' (éJtunbtcgm tif *eilr i «oft^. til Slefené åtkté. • rtiftJefrt*.)-i5«en 

"' bel A lit irdftbhis wfealliflvbe*. • (SJltttibog "163«).^, |if.|>e unføttc 

^eber tigge be 3 fotjle fonben og be 2 jftype ttoiteii fot*|^. farim:im ^ ^m Mvr i m.foi nØ{ti Øovffttiiinø« af bet 
«Mrart»d)( mtaet to»^Øg( cø fpftjtort IMc<be/ alcnc at føn 
Ctabsiirsai b^op ^. 3 øt^r^gr tio^ wm l^fggt VUcf^U itt« 
oi Søabermarff n ^n^ng M( ^ørt« . m ^øøu/ mm tor f«ilM 
og ftftlnq^tJ^bcé medl ta ©rør^anør/ øg At ^ømmarfin faa 
Utttgt ti((»i8i^ f Sa^cn tffe af^cnø foajnigit Vl^^irliiii^/ fon iMg 
mn )9ar før m flor fDerf (wøMt nte^ Jhrøt 

Sabog fleit 3t«r tfMr at Srrbrn ^v ^i|ø)Mr<ttøt (1615)^ 
^rrffebe ber faa iloc SImtøb wøm Vøiigerii^^ M be ((fr før« 
paacter at ^c(bc .£(en^øbvrtigr tØ i^rcé aSarfAirMbø^ nun 
maatu fclt> uben Slubret ^iclp foxttttt Mi ^ fu Uiørrføir 
gr^/ fom aitØ(ifebf« b«å4ngcuiftfbr % imiM betfot i t)At 
Vtat ^ bi9 *fi $ifBitfb^^imjii% øg bi4 t)«r tiøtol) ^ 
Soiymeiijtii^. oøgk 9laab«tflrttb øg C4f/tf}e .^l|^at)mbc SoR ^* 

2; bitn lange £ib^ Sfei^rne ø(»^| fig i ^fffe, biragH 
be et utinget to^bcltøt Ot^atnaim Smnbr; efter en^ti^fømti 
nrøg o^er @fo^etie ^ Ht ber ^gget i Sabegaovb^fføt^n 919, 
iM»^t Øøt) 240 øg. i $øm{lQpeit }»4 (Sge^ øg $øgetr«rr/ 
Wtria4» S:irØien. fl^eåubeii ,^^ ibørj(f{terr^l^lig øm^ øt 
Sømmmi af be;ttf^fei^ebe ^itff >r»gr#f (ffø olene tH fiMy 
til ©fanbM Øg £tagl|ii{iré Opføvejfe/ men f^øtUløge^ øgfaa af 
ffømmi^lfragienie øg @ølfeaf#t^r^ f<>m btiJiiMcbe Jftct IH Sro^obfel ^). *0 Sctflwifning ^m 3;4eiite tit JBeøuirpræflen. jDrifl !3Di>c. i gaffen "Sit* 
len 00 Siden ^bfommente IMO- i 700.« 

^) 3 antebnmg af et «oiHie^yrt) øm ©lat 9laabflu|>ro<. 1635. 18 ©ec. 

**) 2>a t>et raaaifce it!c »llfce ^)(ne uben Snterc^fc at flenbe ^atibenø 
^omprifer, anføre« be ^ey; 16 32 loare $on?f]p>rifcnie t SBeile fot 1 
2:b.?Ruø 2 Jlfette 2)aler og 32^, IStb. 90bt539ø'2 jlettc1)aler og 1 
^b. f)a»re 1 jlet SDaler. — ^iefleSlar 1633 fofiebc I 3:b.. S3røbrufl 
^ ffet. 2)1, 1 Jb. fiobt tBi^G 2 (let. :^f. og i STb. |)a^re 3 jleh W. ; . 
fee 2;i»e^øø!mie f. b. ?[. , 

^) 3nbføtt i Xmøbogen for 16-29. 

^) 3:inøboo l62^)..att b|? fotbaatter fom Jaa i>bi *aiin« ^uuf inbforbeti« 

i»* 196 SeKf fBf i bet iøé^t %ia^\>téU. 

@(rbernc Urt I9fb ben (an$e 9im(ø<^/ Ut ^atiie f)^ 
fht i Sonbet, nttn X^M fffe Wttt fétboprtJf bc. |>WP%w «««» 
tareø bicbige ®(ag<miia(; ]a rnbogfaa 2)rab fmtft flanfei^ 
6tfb* @om ffrem^Ier ^tvpaa 'olttt t>( af 3^ngbogcn ^r 162^ 
anføre fergcnbe te Sflfcelbe: .iDen' ifie Oct^ct 1629 fanbtrt 
tort (nbrn for 939freben Siget af en Wlanh, ber tar (^{elflaael^ 
efter Sormobnfnø af en u(»ef(enbt ^erfon, ber iø6 omMng 
mth et braget fioprøe og banbebe forff rcrf f elfgt ; Hgelebeé tre 
Uger for aWWeWbag 1627 t)ax>U |>ané 9la«mn«fen ^ibrr be^ 
^aet et aSorb paa (Slané 3Surmanb/ for I^^HUn ®(erfi{ng 
f^M f[i;gtebe af 93)^en/ 

SlbfMI^e af be Sruenttmre/ ber ^atbe ført <i uti^t^t 
SeDnet meb be fremsiebe Xro)>)^er; lebfa^ebe btøfe^ ba be broge 
bort ^; tttea anbre blei^ tittage^ og brew berei |)aanbter<ng 
MMgø inbtil £))>tr{gl^eben ubfiebte ^rbnb bertmob. ,3 
Slutningen af Slaret 1629 ^ (l<ebnebe« Stne S^omaébatter i 
^jWrgabe, forb( ^un nogen %ib lang {Iben greben l^r i San« 
bet'Var forft^nbt> ^at)be ^olbt et ficmt nfKrfelfgt ^nui mti 
MoQtiit %øl1, og bet iltfø ^cnbe pålagt af ^rgetnefkr ^ 
Moob/ at tevfofti ^ fenere ^tobe (oobanne efier anbre I9ty 
ogtfge aRenneffer { (It $Htiié, {fulbe ^un romtiie ^S^en." 

!Don oltnfnbeffge M(ia|eb/ iiw ( |>aanta)otrf^cia«ién^ ytn^rbe attfhlliøc tiber farne gantmett femmer, fom bp »iCfbe ^'aifiie bmgt Hi 
brenbe.'. — 3bib. »bj^ ^ommi^fe SSaggere fom forleben Sinter laa 
Jer »b( ©ven, tog tott) lef ber aff.« o. ff. @t. 

^, STingbOfl iri29, 17 ©ccbr. omtale« et gruentimmer, fom futgte meb 
Siptterne »ber be broge bortt odj fom Jaffbe frembragitt itt ganffe ont 
le^ciQfiQ leffhitt fom Jun meb ^orerte Jaffbe tabit ffg brnge Dbi meb 
bv frifl^foltf fom lom Jer i lanben, oc Jaffbe bieri« 3nq\>arterinø Jer 
i ©penn." 

») 9laab|htprot. 1G29. ilfSMia^lafr.oAOyMcf ^iaCtaNnte"^. Hørt ftrSiuit 
]åS» iwmttaaihu Ch^rig^ebm Htfpx OU {Humbt^crrMmefirctte 
)Hift9bia^afct/.og brfalrbe bcm, at b€ ( ben tafoounenbe ^u« 
bfK#, OS fibnt rftcr bcgiuib^en fhtfbf l^be tcrr« @9etibe, 2)^ 
mbe 09 ^tu tU SQrbrurtig^eb/ t^i berfom bf bcfanbM i DruN 
ffnff^ at flr^fe om f^da (Sabcrnr m<b Slaab og. @fr(g^ f7u(b< 
N traf ed. mcb 3<3ri|g{c( og Sfern^ og fibeit fenbe« m>cr til 
Sfyhfvifaw f . tit>ox be ^tt Iqmmt tU at Hit 09 ubfloar bm 
Straf, fpm ben ^oir Ch>riø^cb . Uv fanbt for gobt ol }}aa(argg^ 
brm- ^*)r 

III. Sfter bft forte Omrfbd, font to! fftt ^at>e føgt at gtoe 
af Udle ^t)ti Safianb ncrrmefl efter greben 1629, er bel 
Ikirt, at ber fornemme({g maatte locrre @)>orgémaaI om, ^borlebeA 
Sorgerne {?u(be funne ubrcbe, iffe alene be forbtoanRge ©fatter 
og Slfgtfter, men ogfaa ^ielp tii JFirfent, ®Mtni og fHaab^ 
\viUti Sftanbfættelfe. 

Sfatterne, font >aa ben Xtb af iF<ø6(}ffbente ffufbe 
librcScd/ beflobe, foruben nogle mfnbre, { ben faafalbte MnU 
onffaf og @fat M Sodfeff^tter og 93aab<mofnbé# 
^olb*; efier, fom bet ogfaa ^ebber: »^engefFot Kl tJoabémemM 
^oen>ning'; unbert(ben fiiOebe« ogfaa IJaabémambeni feto til 
Slaaben* 9Rcn for nn at beflemme, |t9ort^ibt Vd(e faat)e(fom 
be oorfge @tcrber efter Stvigcn bflbe ^<ztt ifianb til at ubrebe 
iUfe Hfgifter, befalebe Æongen, at Se^némanben paa 9HbtVf ^) 2:umboa 1630: »^ogte menb dafftted til fag, att bp m^ait fønba^ 
neftforlebcn Orø Giftenen (>affite cifuerfaJbit oc^ meb øeitaft berøffnit oå) 
fratagit nc^te tenbe blii@ aff noøte @(^o(ebj9rn4 Mber, bcr b^ 
øinge for ^eaiU Dirigébatterr a|T (inbid ^oberé b^uf 0(^ neber i 9lør< 
gabe for 9{ie(Ié fronnponé (uuf* (uor bruben Mcff {nbføØot<^ att Ve* 
t^ene UH (inbié 9rubefend«» 

'*) 9laab^))rotoeo( 1629. Cotefnflf^un«, CM. og «rtL 6itnb« 8ailfl^, flfHtte frøiiM^ 

tfcrtc «f fn «(nmtt«itott. D^ li»i Octøfter ie» tfl»9«flM 

bWfe Wcetib ( l^oIftrtTO tt «m) .angadfnbe Bdle »Wé ^o»A 

Ifaancffe for ©fat, faa Dg for «»«W^tter og »aftWttew*«* 

^olb**^; mnt ^rf SorjTaanelfen enfWit)« Mflob, ^5*e IK 

(ffc mrt @fff«r^cb. 25et fpnc« ftiti fbitt rjm*f%t, åt ^m 

forfl Mrtcbc« for at ietale be afgJftet , fi^tti unbft Ofin**li 

t)a\t forfalbne tO ^onett, og berncrft at AXnim^AiHti'' i »fil 

førjle Kb nebfattcé til bet ^atoe; Kgckbrf-f^ncé bel' font » 

6 t(I 8 ©aabémopnb, Spen ^ocrt »ar plefcbe at ftttte til Staa* 

ben, i noflle 2lar iffe bleoc forbrebc**). 3 »egpnbdfen afbåret 

1630 ))aalagbe« berdnob Sorgerne en @tat, fom be, uagtet ben 

Settelfe, ber oar tilflaaet bem, (ffe formaaebc at ubrebe. 2)e 

affenbte berfor »llbefoflben i Colbfng^uu« ge^n, Sorgen «nubfen, 

til åi9Un\)am, for at tale »pené @ag/ og fjan tjenbte birfetfg 

ben 3b(e SHart« f a. tilbage meb et ^ongebreto, fom fritog 

©orgerne for ben paabnint etat **). <Sn anben @fat, ber 

yaabobeé enbnu i (Sfteraaret 1630, af 300 é|)ecfebater ^ er téÉém^iti^éfmémtlH^mita ^ 3 el SiTefiiPer mcøejrt ^^én* ^n^ilegin t(r?eé: v^ttn 4o^<<i fom 
drlig 0^ »el^. SWeunb C^er Slibrtt.t ©téctt oc ^iintt^c 
£ anal 3 c ^flffuer gicrtt t>bi ^oUjlebrotp efftcr R. TI. W«Unø t>en 
H Octbr. 1629, anntangénbe om forifonnclfc for @fatt ]aa o^Tor 
Sotcjf^ttét od^ S3obémeubT^}olbt.'» (Er>pitti ftibeé tttt, mch ^Wftrti 
er ganflc utcefelig. 

*») 3 en ®frii>clfe fra 3t>erSiub, kitlen og ©folen \>cb(. 1446-1700« 

Jcbbcr bet Ifølge et »cbCagt Itongebtet: ^ott 3 benibi bpett fa<n>el fom 

. »bi Sotbing maa n>ére fri for Jttif (latter o<^ anbet 3 refleret mcb 

efftet bf« oibina«^ fom <5ommi«farierne giortt ^fftier/' — @ee cnb^ 

t>ibere 9[itm«rfn. 37. 

**) M 53(ab "^irfcti cg efotcn t>ebf. 1146— ITOO^ og tilføicé ber; 

"I5leff bannem baa forærit \ dJofetiobri, er 6-$)alcr.* 
^*) tingbog. 1630. 9mm i M MMMi4bnNrti»f. 4t9 

mm;tfUsnftt^ m, ot ^m ømfTc. er Hrm i^tBnnu 

toi»r. »dftcHor. ]«fl ttn ZiU ^illMc^t Vci(ct f^r 
8W @{K<^«i{i»e ti(|>tr(|». ttl.^arWnc af Aiirt« ®(rlb; mtit 
im iSiu :^^owbtt i. a» jbm ^r aitrr .Vm^ |{( ^otåtxnih 
lU t^ fltelt)« Mre fjrttii$ii(. fen: SJ^ingAi tei^ ^. ff Nt^nu 1692 
«iri> ^ftot Sterling r (t>et. lun pai^patttn af ^i frMc^i 208 
Spc^irtiacre l)(cvit MaUe ^) ; tuf n tmUt^t frft t<n $ib af t^ 
I9g Uittoait^tteme lil^t tftn Hit, og uDgii^ iitMU 1«39 fo^ 
)Kinl^n omtrcut :}$a @)»rcic^Ieit ; . ld39 bcM U (ig tU 475 
»i 1641 tt( Qia^p»:{f)ii(er(; til immtUb. biéU ^fatter 
lattgtfira oitfb ere.iMaltf/ - itté af et ^ong(6ret>. tot JT/p^r*' 
l^n.l^en 11« aRa( 1M2, pa^JfViikn. %th Ut xtåextbt: ttt 
Utttonjfol^r, fi>rfaU)Qft frA SSiirMni 1640 ^{( mUM ^ag Ifill; 
t^^ngefiatt^r ttl . ^toabémceuti^, ^frt){ng/.f9rfafbne. ta.®auct 
iHio^bag ifi39.og'i6ii ; pg boSubcn^rgrmeé oarKge %v{>att4r 
for (Iiif Slav .^X 2)a imibkaib i{f e (ornge ^rcfter jtc^n md) 
@\)m{gc.ubb»ft^^.i^g 9iuH ciUt St^cn.iMV i l^øi ©rat) ebf^ 
taftv^ece b{«f{^;6ctSbei%f ^iRaacer YiBuItø^O« a|br(g .{>(c))ne 

tootte. 

3 Wiit^ im^^ SUtfiM^ Siixttn i>g ^foUu ^|> 9?oucmfe. iiaffiKr-ccj for(>ucTffutt ^onø. f?atté. SWiWae ti« WiSi^ Kere 
?enpman SSeJlv. f rnft ^florraanb, ott top S^laatiøfl mottc ferjlaoiiié ji?r 
for«« paabuben @fatt." 

37) ibb. *f. 'W: «5lnno 1632 ftnnøe »ij ^oiicj. 3}?atW. 55rcif batcrit ^iø* 
benjaffir benn 27 3im(i, att »ij Jet nff I5pcnh ffutJc t>h3lf!lic 2()8 
8pecie^ater tiU ^annbjlattr 5}cg crc \)i| efftct bcnn gororbntiig font 
i>elb: bcr Sttbrett @fceK oc ®uwtt>c Vlaimge ^ffuet giortt cfRfar j^citg. 
^«9tté. ^anbii^ft befatinno t>ti ^oKftebrcu foif^ianltt fot* ^afiffv^ttt 
aff for"« ©fatt/ . 

^) Oriiv @Wttfbwttc i ^^Jtliteittt>*feii cø 3»b<j^'^tlcmt9. Ifi3(*— lt>50- 
• »d «3laiifl(!at OG aiibrc ^tattrp.xatccø 1602— l'iOO.« ie(> Mit 9f i M INUNbe lUii|iMNN*i^ 

IIriAM/ 9HIA mMø (kttltlS^ Ai^ttéMviM 'iflff VMflMMPMK 

'< ViBe ^MU fmma Hoitscii for Sht^ t^i tMn Mtef dMntf 
M^ HbfNM« ^ m ScfiKttg ii( ^ntmonhm ffm^ «M» 
wonb '*> poå (S9t^lnifyBn4, M fyin meb 9Hk (tette MN 
ttabmfkifi^ 9« 4ikt€t4, Wckm* 09 Srorrsc* SilØofit)^ Ml 
Xottgrii «^i^ feroBl ( ffrfftriti^ ar 1B9<t fA> mMgIcte Smie 
Ifl at iflanbfbrttr bttfc.' 9logte naattcbcr fftrr^ »m Idbr 
nai IM2; fenbtr 3i^ Cittb et htxpU^t WUtHvt m Sørger 
møer Glcmrn Cørmfini < 9M(e, aRgaaciAM ben tii^laacbe 
{){r()»/ (bm fftttbf ubrebf« af bc øtMrige StlOn i ®l#tct ^ 
Wkrcbe 16:13 iNur ben lubbrubti &Mt iiicn ^php^t ^^ vg 
nceflot fanrbig; m^n bft gff langtfra fffe foa ^urttgt meb iUif 
Imé KetMiratton. Onbnu 1«.16 flagebf Sogttrprffiienja IZhv 
r%^ebcii ^^tt, at Sibrogcne af be øi>rfge Jtirfer^ dnbfomøer/ 
fem tmre ^enffbe af A^cn/ (ffir Uo^e frovtbe meb ben 
KlbørKge ®trcng(fcb; StkUn førfaibt, ^fot mttt eg mere; 
iKrfrgaarbdi 'Oeb enbnu oaben og loae udbcr 9«feb* ^^). 
1636 gaui bcr ^ellcr (R< nøgct Orgfl i ^M« ^)* 

Ulige ^rt^ere g{( bet bertmob meb 9taab^ttfeeg'3f}aiib» 
forttelfe. @om forboanligt tnir i forbum« Xtb, tfotbM ber i4M 
atter Vr^^Ibqø ))aa @aleii ^; meft ^pgniagend ^itanbftirttelfe oar w) C?rf. 09 SJelb. Crnft^lotraaobtil @elfø Wrt) Sejnémanb j)aa(5ct. 
Hnø^tt«« ef^er ©unbe trange ^t^ttippi.Sacobi Dag 1631. 

*») Orifl* ©eaim. ..iKrfen og ©foten Oebt. 1446—1700 • 

**) XJura: «Valv« scholarum aperi«* SJ?fcrpt. ttnbcrfitcttba^. 

*^ flagen, fom er bat b, 4 gebr. 1636, er inbfort i »oabfhHwt. 1636 
6te gebr. 

^ «(mnerredn|Iob for 1^36, ^rot. goJ. «r. 2 f. 46: »»bett 8 3unti 
gifNt effter ^orgemefler e(^ ^aati^ befating en perfon, fom ft^uOe 
baffiie øiortt 3tt orgcuertb bcr i ^lenfen. 2 2>r.« 

**) Uflramerregnfrab I68O. ftot gol. 9{r. 2. f. 29: «9to$ er o^^boaritt 
fom (Srltø oc 9elb. Somfru Stenne 3uII tU StOftcbt b^f^ fKOmtt, eften efl^r t)ar ØAUrtt«* eautiDfitt { fomtic 8fifo{tA«,fta4 <B«fr 
tog^uii« og i 9lifo;:itien te f t^ko8. irtgcn aøHn -^(hcft/ II* 
el A^tigdKgr tnmot m ifx.HHttåft @ktl:j>s ^éft^mavbi}^ 
Cmfl Slorsmnb^ at be if(9r fltifib^føgellnbcrvetnutg'.om/ IføW 
Wtbt9ii^frtt>tn u&difov 9}9<n flridte % ^iKit tnJnrXi ilHjm 
ftttt i Ve^ibrifnt af Sldrøt UU^^}. Wigtta CQii#r»iembf 
Aongcn ben 2fbe aKftrA^:]JSa5«|im6:«lbile/ ^>^oiig fMtW 
mor cwm tt^k^e ^rhrileøiei:, ^(gmet) fpufffrltg« S(^ 4* 
tfr oftbm af ^ongerm tibgtVrtø @a»ebitlW'*iti. A)r^)» . - j 
!Dtt Itor fffe forf^saacd jneb 5Si«r^eb/ at, btm <Irte. nelø^ 

Mi, Ifcnr i ®(um{ngf^ ttolto^mt fciMtgebe Slar^ at ^19€ .ftyr^t 
VtiM 21n&g8«nbnv .foi^fi9tf«b«4 t<( SaugmanbéRoktr^ iXanå^ 
Aerg { 9?orgf. .9lt gf»e øn ubførifg ^t^mdeDfntf iOf'i^an« SiD 
^ ^irfnv tiQaber Stunttmt i4 fffe;.tti i^e^ i^ei^ tm htamtH, 
at tet ifh i^arebe tortge> før H^ atter DeHlbtir »ttttMiigp. ti(fm 
Øcrbml^ab, for itt en^e fint !Dage { %uit>. . ^C gfenjiiibr ^m 
1j641 ( ^an^ ferrtgt ®aarb »ctx Æ:Dmcl^ men fbei^g^Bøt^^mr* 
-teringer og be bttpaé følgmbe ffrtgéuroiig^r bragte bfkt 
^loAetUge £)(b{ng fra ben Sib. af i)^ppiitti Ærce^teK^* o^ <9i(»r 
ffct, iom "^iftnel bfbroge ttt at fKmifpiiibe ^and 3>9& ^]u IV. efter ben feiferligc Ærig jtnbe t)( ? enbeefflav fngen 
@por til 3nbq\)arter(nger { 93«Ie» ^if i ?tam I6SS fow s«) ^rotocot 5o(. 3^r. 2 f. 36. 9Uø 9^ i ^ct'MMte B>iiiiihm>r ^ ^11 nu tUitSitigni CMdl) PKoRfde til iBiKa^). &^ 
rtigi lim fomntf ttdr, .f(m 9mMn wte |^cs«i|»vittit,« Hi/^fllM' 
ffam, faat>ibt ^i funitc f!fonii«/ for at anføgc emteto^ 
^trfftgfintf pø StbfomØbvetrr« 9ornt^.^V mdaflct Mr bet 
^i^aa ffotfé Ixailgft; at gføre Soiigm #9 9Ug9ma)^ vpam^ 
iøtmi pMÉ ^J^itvt ifi^ffdi^ Sflikn^; mm oou ^on mtoCrbkr 
'9t(^ø«l t)e^ tfttRettl^ife^ tr od ifb Mi^R @trar cf tef $rif9i^ 
fomflen begi;nbte ^an i forening mtt> Sta^M- at atbtS^^ pm 
en 119 Samttiiø af 93rtlargtrV/ tiftiønttefa en Hbf^^ odic £9^ud 
XHmictMH'oQ 3ovbcif ;r^ii* iHte/Æ)aiin(!mcehW t)øteituee|)øe9' 
^ffer ;ftan»f!ab/ !l>i«(e t)^tøe; !X>ciamieiil<;i» M^ttGta^^'i 
^ ' itor^tlotecol/ fom'eitbrai jfmbe#. (.^^eirdSlvcfjit) ^^) 1«'^ 
'4i%{tlcv manøc tmøfrarc Øfteiretdnge¥!> out benne, jpenobe* 
'iSlet»9otii^fen bf ^oo{(fø<cYkte gtf M. bt&lmibi nogef /L&utt' 
^ag; 3. aR(ir«$ IKaaiieb 1634 reifie.GIeitten.eøcenfett tO^ 
:UgfaaMiii ben anbtn ^v^mufbct ^mxibi Sauribfm iH ®kab€» \^®) ©ammePeb^: "Oc^ ben ftørftc ©fabc c^r, aft ba bleffue mange aff 
©pcné/ Siertftfné (kSJ ^h'eftcQaatttné ffirefftrc botttasw, fom ©yen 
taae Pocriiøen nta^t paa, Oc& i^e ben @fabc fanb foruinbe, }}>i^ 
i^i »orié Jøpe øfFrig^cbt naabigft njiø bem Sleitoftere effter ^evi* 
etne, fem lobi ^SøYgcmf^ (S(ement @euetmfeitd ^cg^^ flnbed ric^d 
(nbføTtc, Oc^ ^anb nu 55vcn meb forcerett Jatfuer.« -r- ©ee iøftrifit 
St ®øTetifai, ^4je.@aatm«nn'0m 35ci£t »S. 58— 59*.. 

*•) v^i^feitegienie« : ©ag paéi f t SRegifter et j!rct>et meb €f. (^enfené 
egen f)aanb: -T^tmt 9leQi|ler er mtg fcnb fra SQSebel tit ^iø^enjaffn 
Slnno 1629, ^aa beSpen^ breffue, fomcnbba tvore i be^efbing o|fuer» 
bleffueji Jog 35peTi.* 

»O ?5rotocoI. Sot- 5lr. 2. fitt# iMMt'itoaaftc Mt'.IKiéflftÉbff ba noiti øa åitfiMttaaMb 

Ht&ft, ffttrfiatti te ( UfvctMtctt t>4ct (laiiiftrrbf øg .feil«itft* 
6ttai (fler tHir 9avLxM ^MHbfrn i faaiw BØrinkf ^« <Bit' 
Mi^uii« cg i Kifo;: iiMit te fif »og ftigm aøNn Ufik*/ m* 
H flt^'gt iRMfiiie tt( ør. Hflbr«^ @M .og «<^iMl(iii»a 
ffn^ Slormanb^ at b^ tfor (Ititte føge Unbcrveiittag om> ^m^ 
bfctai9f r«?t>tii ttbdtfot 8}9fn fhidfer % (filtet tntfiu. flfcMT 

fFeirt i t)€^ibcffm af- «dm 1635 "). 2ia%ml coairmnsibr 
ten^n ben 2fbe Star A( ]fi3a «9tti« /orlbftf; lerfAii« U9Ji» 
Mr (I320 ubfkBbte !)>rft»ileg(fr, tflMgeweb fønfMeUge SØ f^ 
Ur oiibeit af ^engernt ubgtune SkMrbrroe tn« to;.^* 

S^et'børiffe ioxbisancé meb^aod^eb, af belte ffcte. nelø^^ 
te e^ett^ bwot VorgtmeHer' &mm @ørmfen VfM, efter i 
%if ifcrr i ®(utn{agøii tftelbfiDmt ferwgebe Star^ at ijOM fiyn^ 
Srilttf SlnHggenbrt/ forff^tfeøbe^ ifl Saugmanb^floleir. t XoziA^ 
tog t fftétgt^ St gf»e en ubforRg %tmWini ahtfoni 9(D 
^ISirfeit^ tiaaber Stundnet trf HUi'.^^t ifet fim bmwrrCe^* 
tf bet iffc iMirebe (cm^ev før ^ atte bettfbte Idboge. l& fm 
fopbreiiedab, for lat en^e øtte!Dage i9tieb. . Vi gfenfiiibr kam 
V&U i f^mé fornge. (Baarb t>eb 2:DrDet; men (bet^^^t^or 
leringer vq be httpa^ følgenbe Ar(g^uroIig^r bragte bfti 
^bertlge C(b(tts fra ben 2:tb. af ^t)P)i^g^ Ærmfe^* oft Qfff^ 
ger^ fo« i^i^pøft bfbroge ttt jat fccm^i^iibe f^Mi 2>fb ^]u . 

IV. efter ben feiferlfge Ærig ffnbe \>i I enbeef'Jlar fngm 
@por t« 3nbqt)arteringer { Brile* ' ^rff ( ?t<mt 16SS fore# **) ^ro(ocoI. 5or. 9^r. 2 f. 36. Mir ## i tit Maibe XiiMiM^ 

J 
ri 

fsitiMM'iar føi'fiørainMi ttpjic CTHwrifti fifl I toM i fii : Mk S 
(e ^ t)Obr ^tw 6o(bal«r i OMttrcT/ der Mole før «t j 
Mftpir »mt (f^tt/ 6Mrct M tM(r at te ^I^ t^Oh« tfter brrrt 
IM^f 9^mat betatt nt feO^ 9»iide{iim ^; men flCe keltai^ 
»totte fee t)( b«ø^ at ( Såret iM9 «>are en ^ee( 3)ccf SRiHi 
Idlrr toblagte ( '9ipin. 9t Veoiii yoa, ffwt 6ft9be<£g trrii 
flRMøte Mr^ afgAitr ten Owdrnb^^z at. een enbft Stail 
l^ai»bc i Dæmrer en SicopUfn Soteuanf feto tonbe; men N 
tfan Hagebe bem^er^ ft(< ^an ogfoa Unberfif tleif^ af ^en ^ 
llaab<}a))rotDCo(fnte fra benne ^ib ^etle ^y^igtr at; j^taiir 
«erfer forefoltt imeKcm SJorgerne og ^(boterne, la bir ftgel 
enbogfaay at bttfe fibfle ofre beferterebe ^^). 43eb et Aongf» 
^ttør bat. @i9f^ab brft iTbeSr^Ktr. 1639^ befalebe^ beøuben, 
at ^rgerflobet tffe maattr labe ffienfe, eScr S>tit Mappei 
filten tit SftftttflHtUtt tlttbrei beeeé^ ^u^ t« Oberfbbtg^ 
(erngere enb til SU. 9 om SIftencn efteMt Sagten Dar fat; vfi 
ff'oot faaban UfKReUg^eb ffete , ffulbe S^ten give Sagteit bet 
• tflffenbe **)• — Hi funne cubnu bemoprfe^ at bet fiinc« fom 8or» 
gert^bningen i QeUe i>>t^ |)aa benne' 2(b er b(et>en orbentl^ 
Inbrettet. tUIerebe 1^36 fiabci ber t>e( @pev tU, at ^exgnva 
bare famlebe til et <Sorp4/^; men be bare beelte i (Sorpdra(# 
ffaber og ^abbe ingen Cfftcercr. !I>Céft biet>e ui en ®frioelfe 
fra ee^némanbcn »SHogend ^{Oe*/ af 4be flugttfl 1611/ i^^ 
lebe ^t ffttUe befloae af en »@tab$^opmanbV en •Sb^tenantr og ») 9laabfttj)rotoc. 1638. 29 OctoK 

") 3?aabjhtprotoc. 1639. ll Octob» 

«") 3laabflu|>rotoe. 1640 p. fl[. et. 

") giaabfliii^rotoc. 1642. 6 3unH. 

») 9laabflu|>rot 1636: j^^ann^ (Siperfi^nn @»)i(manb loffbe o# tifffagb«* 
att Mnii \>U( o(^ ffalt t^ienne SS ebte 93i^e for een ^ron« 
ffaaerr 0€ v«nt ttSflebt oc nttbfoQøc om9to^meb fM ^XitM 
im tom/ $)o€ttm.: »3)?ititaixOirfm og ^nbqtHirter« leoo-^lH^/ iM ti'i^fttfMfif w§^iiét liØøftM ttU§it!> 9it,hi fMte ^ifnføSnf 

ymr iUdlt; 18å] Mr fttoneffer Cclb. |»Éiii((» flbnlow mA 

lorle^ frrn^e ®f«m M)fdiibl % IScb Wéfir forHoibt bcr 

Itierfvr betf iMom tn føogf. SffaifBg^: at Mm Vtcømr 
fhbef fbgfd eder ntiflivrlig fHcttbM »eb Sl^tlmie, ffitlbe bev/ 
\m ehjibm finMtf ncffl H# dbr «^r bet gff i%f . m 
bsge ^itrr ^vofrf ^aii Stt^pptn, tluxf$m%øf(ta[tn tMr 

H^ utal loitm Vrecd/ 

Sra tm 23bc Stin« I6i3 laaf OtariHbntiuuit 3riefar(c| 
t». Viu^totfb tfl Wcbdr^f »eb (ft 'fi^mpoøttie i Ceir^ ^rfra 
ffon ti»eHstHi« føi# t»eb br ^tvnfM Wdmnelfie: 1M4 ^ btd^ ; Srebic 8Cfl>flt»ii. 

j&e «t>eitff^ i Stile l«#4l-4tt. t^ »«éM Zifflnitb 

itibtu lear I. enbnii enganfl { C^rffifan ben ^førbc« 8eV)eHb bfe^ 3^^ 
tanb færget af et øbelceggenbe S^bfalb« Gfterdt benne Jtongc «} Slaabfluprot. 1641. ... . ... 

.^') Crtg. Z)^.: uimtitmmifen 09 .3nbqt)art. 1600-1650.« 

*^ 5oiiøebTet>ft, fom rr bat. ^cnb^bor^ud Jbe)^ 1 yiaxtA 1642^ finte« i 

SUabfhiW* f- b. II. ten 6 3uml 
^ (Snbnn b. 5 $)ecbt. 1643 ))ar (an i ^ufet (od (S(. Sørenfen, meb 

V$m fKm (fot)be (eft(de ltittid(eber. "9lilit«iirtH»(en ^ dnti^^ort. 

«iO(V-.1650.* Mfr 9» i M MMbt fMmMtbL 

m, 01 Qffic Sorsopr ^nUcM »eget ^Mit^t i borne Ai^ 
•S)en fif rfu 2)fel af bem mHaitUi M, frr Sta^bmitf 
eil^b, at fortabe |)uité eg |)(eiii, cg a|»|ribe f^ )mui fv^p» 
mebe @l»b^ ^) meb fra^rirør og ^nnr, mibtné be ^ocofk 
borttog Wt, fftdb U ffo^øbt rftrtlobt fig. 2)e SSoi^nre^ fo« 
Wttt tflbagc i S9^ nrf^i oSr bm« ml^ ffiritbdr, enb^ 
ogfaa tm, be ^obe nebgrat)et i forben ^ cg tmre ibeUg isb^ 
fatte for tclbfcmme Ubprréninger faat)c( af $enge fom af 
$rct>(ant ^. Qt m(nfc({gt 9rem))el paa Sorgerne« Sronig^ 
ficr { benne urcKge Xib, afgioer én Optesntlft ^> af be Ub^ 
gifter og Xab/ fom en enfelt 3nboaaner { SeKe (»aapfee 
aSabJ Z^omfen/ ber oar anben 93orgentefter) nnber SttU 
gen ^aobe l^fatot; )»{ toge berfcr fffe {Setcenfning, futb^orabigt 
at mcbbele bene Snb^clb, uben bog at fclge Originaletti Pette 
©frioemaabe. SRanbené egne Orb ere folgenbe: 

,^aa ACerbgaarb ^ og ^aa m(t eget Øober er ^} £^ figc^ iffe, (t)tffe bidfe fremmebe Øiebet ))ate; nten bet fi^ni^ iffé 
itrimeligt at antast, at bet forneramelid ^ar gn^cn 09 ^iæUanb, be 
glj^atenbe fipgte ttl. 9Det fortøDdcé faalcbe^, at @ognn>r(rf)cn i (hU 
binfl, ?)r. Intet ©øren fen, fotmebelUSienbeme^ Snbfolb 1648 tcg 
fte ^tiffu^t til ^tertetnrøbe i g^en. (^ce øfftihcx ©ttfté ^redbi^teralogic« 
5tanf!e fWfcrptfamlinfi 4to 6(>2;. i bet ft. «fll. ©iMiotJ, 

4) ©ec ben oioenfbr nat^nte '©vn^fortetniDø* paa fL ®L 

*) ?øll ©lab i ^Jaffenj #S?i{itairtHrfett eg 3«b<|»artering 1640—1650« 
meb 9aaf!rtft: "dxttact Sbgtflit Zil ©uenbf!ené| Qontnbution l^%» 
@om ^xø^t paa Optegnelfené {lette Ort^ograp^ie, (ibfætte bi Se^ 
gpnbelfen: »Angtffaes Vndersk"« Skaade aff dy Svenske Ehr sked 
Medt Rouffwerj, och ellers Moite Ul Dennom adgifAie thid efllcr 
anden som l^leff paalagt' ; og ((mgere ^enne: <rNoch Bleff mig en 
bousz Rouenneridt vor thoae loufft hdye, och I^&jiligen vor Utå 
loaøler Uigt« 0. f. t). 

«) m ularfetiflt Ort. (©totbnim?) 9dfe 9^ i tet ffHent« ^t^nnbrete. SOD 

iiiB frit torøMt IW ^Ørnr ^)^ ^rr<t å 90 ftbb. er 2,700 910. 
Ifetoa tt mig fn^ogm 5 l^effe, foflAe mfg fdt) 150 — 

18 @iiUtt foa geke fom 30 — 

^^ og ^xTt^mmtt for 40 — 

lå Xyltcr ^rrri'IDelkr/ A 9 SRT. er 22i — 

(hbtm Ue« ter raineret for mfg et |>uiid/ ber 
vor 2 So^et ^ 00 ti^lfgen forfpnet mtb Sofrer 
90 S>orre/ tf^fU hløH bornagRf, foniben Glene 
9g Sta% jeg ^a^be Kggenbe f fomme pnné. |>er^ 

iKb er Qhvt mfg @fabe for 250 — 

Øabtm beb jeg Sa6, ba Stoeuffeti git om^ 

friitg i S^en og o))ffret) ^t)ab ber fanb^ 

tc< i $>ttfeite; ba ftniblerrib fratoget ber iit(g 

j Sfslfober, |>or og ^KLmp^ og anbet mere for 150 — 

S>eéirbett git>et ttl Sontrf^utfonéffat, 

^xt^ianU og |)ntnmelffatter, 3 Sogne cg 

|)4i< Ubrebnfng, fomben ben Snbqtoartering 

man bagKg moatte ^olbe, og eSeré i anbre Waa^ 

ber/ fom i benne flrenge Zib paa itvti ^aarbe 

Slnforbring er mebgaact/ i ^enge 600 •-- 

Dette er m^ faalebej frataget og ubgtoet font for« 
ftmtt jlaaer; og betfforubcn ^>ar jeg maattct for* 
lobe ^nut og |>{em og meb 20 ^erfoncr optfolit 
mig paa et fvemmebt ®Hi i 22 Uger, i)\)iftcn Un* 
ber^olbning/ faabelfom ^i^^gtning af @tib og Steffe 
frm og tilbage, fffe er gfort unber 200 — Silfammen @fabe 4,ii2å 9lb/ "O (St faa otocrcrbentligt %nial i^Dxne funbe en entdt ^anb i en ^iøb« 
ftab neppc ^a\?e, meb minbre (^an enten ^ai)be Saubcienbommc, ^»ilfet 
be to utpbeliøe og ncp^je Icefeliøe Orb fpned at unberrctte out; eUer 
ot Jan oøfaa f^aijbe paataget fig en etler anben ?rt)crance. 

J&tRorif? ajt)éffrift. II. 14 210 ^StiU ^ i bet f^tenbe 9av|«ibtfN; 

3)€nne @ittit/ Ut paa f^in Zib Mr m^rt Ut^hdi^, fitnbc 
man IcttéUg frfM til at anfee for ot)(rbrø)en^ ^{é ber Wc 
tWiøe t>ar iroaxtt en fort 0))tegndfe ^) ot)cr ben @fabe, fom 
^t)er aSorger for f!g ^at)be Ubt^ ^t)oraf mon feer^ at abflifltge 
Slnbre anfloge bered Ubgffter Hgefoa ^{t« Sorgemefler |)ana 
@t)ane anga\) fil %ai enbnu ^ofere til 4^500 91 b. ^); fori^ 
rige Sorgemefler ^tni ^ertf^elfen« ffnfe mi^tbt 3,500 91 b. 
og førgen @taalfen, ber fiben Met) Sorgcmefier/ 3, 100 91 b. 
3 ber |)e(e Ut^t SJyend Ubgifter og £a6 unber be ®o^n^ei 
Optfoli anfatte til 38,000 91 b- '"). 

0))tegne(fen er i otorigt foerbeleé morrlelig/ ba ben ilfun inbc«' 
^olber 92at)nene :paa 51 borgere, foruben be ftre, toi ot)enfor om^ 
talte ; ff^ilUt f^neé at t>tfe, at biéfe t)are be enefie 5Ci(6ageMet)ne^ 
^t)orimob aUe be øvrige borgere t>are bragne 6ort ti( fremmebe 
@t(ber* !Dette t)inber SJeilyrfelfe beiD^, at ben @um, fom 
ubfommer Deb at o))tcr(le Sifien, {lemmer gan{!e ot)ereen< meb 
bet ^chb, fom et anbet @teb bei*etted, at ^a\)e loceret ^ele 
93tiend llbgift unber be @t)enf!cé ^efcrtning »efter en^i^er 
Sorger« angit)elfe berom'")* »f bi«fe 54 Sorgere 
anga\)eé @faben omtrent faalebed: 8) "SInteignelfe fom jtø j)affuer ongiffuen mct> \)nberf!rne 53euifcr« 3nb* 
^culb til @»cnf!cn3 Sontrtbution, faa ocj flaabc for bben lib ^aff* 
ucr fom føigcr.« — 2)en er f!rct>cn meb famme $aanbf!rift, fom 
ben obenfoc mebbeelte ©fabe^llntepelfe, og ftnbe« ;famme<lebé fom 
benne. 5Waa|!ce ere btéfe 2'S3labc Rebninger af et ubfortiQi f)eU om 
^ber enlett S5orgerd Ubgift 

») efter benne @um følger i ?ifien 5Wab« Stjouefen« STab 4000 «Rb. ; 
^'oiiUt^tløh Jefl antafler at bonre bet famme, fom bet, ^borom^alen 
ovenfor bar. 

10) @ee oøfaa » ©pn^forretm'nøen 1645.« 
^0 ©ammeflebé. Sdfe 99 i (et fytteiibc 9ar(ttnbrebe. S 1 1 1 lotobe mlfltt 2,500 9tb* 

1 — — 1^400 — 

2 — — 1,000 — 
1 — — 900 — 
4 — — TOO — 2 ^be mifitt 600 Stb. 

2 — — 500 — 

10 — — 400 — 

9 — — 300 — 

10 — — 200 — og U wxIqc 12 mintre @ummer unber 200 9tbi. atlerebe ( 3ul« fBiaanci 1641 traf Æorfienfcn ftfl t)cl ub 
af $)oIflcen; men ittt tønge efter, nemlifl jtbfl ( ©e^jtember, 
fenbtc ^n Dberfl |)elmut^ Brangef meb 2000 Slettere 
og 500 5obfoIf o\)et (Siben mb ( !I)anmarf. ©aafnart benne 
t)abe Æriger iat)be faaet Sorfloprfnføg fra ben forenebe ft)enf?e 
og ^oUanbfle 3(aabe, erobrebe ^an {)aberé(et)^uué eg 9tibe, og 
Tpffrte berfra op f Sptlanb t(I SWanberé, ^bcr ^an afjlaf og 
forpfanbfebe en 8efr» SUmeligoiié f)av i)an paa bette log tw^ 
ret { tJeile og ubfnet Snbb^ggcrne, ^fonbt ber fffe gfbeé no^ 
gen fffterretnfng berom« ^nt^'^^^^^^'t^ fja^oie Un ban{?e SKarfl 
Mnberé 93Ube ( Sorenfng møb C?rIeb(j!o|)pen af Sremen, 
^rinbé Srebertt af I)anniarf, fom oar ubnceont t(l ©enerali^s^ 
flmué i |)o(f}(cn, famfet en ^cex t)eb @uog^ø{, ^bor bc ^abbc 
forffanbfet ftg; og iffe Icrnge bcrefter brob ^rfnbfen op fra 
ieixen for at tflbageerobre Slibe, ^Dftfet ogfaa h;ffebeé ben 30te 
ajeccmber 1644 ^% ^rinbfené ^lan gfl bei-efter ub paa at 
angribe Crange( i f)ani forffanbfebe Se{r beb 9tanber^; men 
bette bilbe Hnberé S3flbe (ffe booe, og ^erotocr cpffob ber 
Uenig^eb mellem bem, faa at SRariTen traf flg meb fine Svop^ 
per titbage ttl dptn. ^tte faafnart fif Srangcl Unberretning 
t)(tom, før ^an ri^ffebe ub af fin Sorff anbtf ning , og tiebe faa 
^urtig fom muligt giennem S^Hanb tilbage til ^olfJeen **)» ^«) Slbler (gftcrr. om SRibc t Striben 1643-45. ©. 47. 
w) ©tonae dir. IV. motic. 

11* (Sftttat ^Btik M) bfiine ®if nnnttmarfi^ atter førmobottHg 
^at>be maatttt ubrebe en ftKrr ^ranbffat^ Mt @taben t>el be^ 
friet fra 9tenbeme^ men fbeHge SnbqtHirtednger ))ebb(e\>e bog 
at ^aalopgge Sorgerne betybeUge Ubøffter. !De forjle banffe 
Zvoppcx, fom anfont t januar SRaaneb^ t>are 70 fDragoner^ 
ber maattt nnber^Ibeé i 10 !£)age '^; bemcefl beorbrebed 
l^ertU ben .10te januar 1615 (Saf)(ta{n @trané fra^ven^ ff^øt 
ffan nteb abiKKige j^bfFe 9oIf l^at>be Hgget unber Stxi^tUf men 
nu ittt tongere funbe er^olbe nogen ^rotrfdnt. »fffterbf ben 
^ofefie 9!øb nbrr<et)ebe ber^ ^enlagbeé ffan fertil meb ftt iSom* 
pagnie^ ber bef}ob af omtrent 250 SSanb^ foruben O^itu 
ber og SJorn **). fffterat bWfe SCropjjer f^avibt ligget i 
æ^en ta ben 7be SRart^, fenbteé 2 (SompaQnkv 9t9ttere ^Q 
ben I4be fOlaxti unber 9lnførfe( af 9t(tmef}rene ^end $>oeg og 
Sorgen SWavfiotn; men fra Ubgangen af no?(}e SSaaneb blet» 
fflpen bcfr(et for Dftere 3nbqt)arter(nfler» Ubgffterne til Wéfe^ 
fom ben allerebe \)a^U ub^olbt^ beføb fig/ efter be berot)er 
gføne SUcflnmgfr, t« llTl 31b* 4 3Ht 14 @t '% 

iSninvC t>ar ber een Omfio^nbig^éb/ fom foraarfagebe SeSe 
5J9 mange Seft)cerlig^ebcr, fremfor be anbre ©tceber i Canbet. 
83cb 53eréobbe/ omtrent bet @teb, ^t)or bet nut)cprenbe 5re* 
bericia fenere Ueo anlagt, \>ar nemlig i benne ^rig o|}faf}et en 
@fanbfe/ fom i ^eg^nbclfen af ^aret 1645 ^olbteé befat af be 
!I)anf7c. ^tU nof mcb at 93orgerne i Seile ibelig maatte gtøre 
9(rbcibe bertil^ . een @ang enbogfaa 14 !Dage i Stab meb 6 'O »^^Vrt^fr^rctninfleti 1015.« 

^&) Sorteønelfc o»er 3nt>q\)art. 1645. Orifl. Orbre fra ©regere SttcA^ 

CO 9??08ené ?)øcg. — /,iWiKta(rt5æfen og 3nt>q»art. 1640— 1650.« — 

» @pnéf orretningen 1 645. « 
'^) Sorteønctfc c^cr 3nbc|y?artcringen 1645. — 3 (Spnéferretnin{jcn 1645 

fifle«: "Dd) cfftcr bc? flffrciflninflj bcløffiicr cffiier S^^ou ^^aftnb 

2)aOcr.* fMU ^ i bet fyttenbr »or^itnbrebr. 213 

SJoøne ffoct^'':) 2)ag; men be maatte ogfoa/ ifterat te i&wu 
niagm af Sl|)rt( 1645 Dåre befrfebe før 3at(|^artenngcr^ Ittcxt 
^imiant til be ©olbatir, fom Mrc i @fanbfeu, ^t>((Iet t>ar 
ineflct M^^^Kg^ og fofibart^®>. iSføfge SKavflPen* og ?anb* 
commféfatrerne^ Drbre ffulbe ?3ergcrne fra 5tc iJlai af IctJcre 
ngcnHig 12 £ønber 0(, 4 tfl Ofjtcererne cg 6 tt( 9t^ttcnK af 
tct fiompaQnU nnber Oberfllfeutnant f)cnr{d[) Kan$on>d (S\la^ 
tftm, cg tfOfge felt) føre Ødet neb t{( ©fanbfetu SReu bet 
^ne j af en Ot^tegnelfe^ al 93orgerne I<mgere ^en cgfaa maattc 
(ettere $nn>{ant tit Sfpnerne. @aaleb.eé ftgeé^ at ^av 1615 
bøn 23be SRai Iet>erebe« 1i( %eI6* førgen @eefe(bté (Scm)9agnie : 
8 Sønber Øl, 400 ©faalf^unb 93røb cg 200 @faa(punb9le{7; 
frembe(eé ben'29be SSaf 6 Sønber Øl cg 200 @faalpunb 
»røb ^% Uben bettc XfKbt ^rct)ianteringen til »erécbbe 
@ranbfe l^eKer (ffe ^atoe funnet anflaaed til 1800 flette 
3) al er**), cm man enbi^faa lott antage bette SJeløb at t)cere 
neget ct)erbret)et* 

SltSønberne i 93e(fe ?lmt i benne fcr!l)anmarf uh;ffel(ge 
SMq iffe fjatbc bet bebre, enb 93crgerne i j^føbflorbermv er (et 
at {nbfee. U^elbtgt^ii^ gft>eé ber iffe nogen Unberretning cm 
Sfenbemeé 0)9førfe( ))aa Sanbet ^er; fun fcrtorUeé bcr, at et 
f^enff Scr)^ unber @({)(ebufd), felt) efter at greben t)ar fluttet, 
røDebe cg plpnbrebe { 9Iørt)angd ^erreb ^') , faa))eIfom at te ^"0 ©pn^forrettttngen 1646. 

^^ Orifl. Orbre bat.: ÆcM^affttt ben 3 Tla^ 5limo 1645: ,,»baff 

eberf Spe SBepde, formcbeKfl ben for 3nbqt>artier(ng blfffuev forffaa* 

nitt, ffaa forflfafftø* o. f. \). — «SWiUtairt>a;fen og Snbqoarterino' 

1640—1660.« 

19) ^e bag )>aa bet i 3(nm(etTn{ng 8 omtalte tofe 9(ab. 

^ Slnbragenbe fra ^^orgerne om at bejotbe bereé ^Jrft^Uegier. — -S«* 

9it€'^ og a:fnøfager 1640— J 660.« 
»O 3lbler om 9tibe i benne iJriø, @.55. — 3 Crebflcn borttooe gien* 

berne batten af ^rfen; fee 3). 3ltla^ V, 989. omfrfng fkflc lisøeitbe tfgtic og Segnet { bet ^e ^ ^t)craf 
%9cn flulbe ^\E)e fin Xflførfel og Hftrcrf/ tar efter fft^n 
megc^ foarffcl og mange ®Ubtv reent »be ^. 

II. 2)rn ibe Hugnil 1645 (i( enbelig begge 9Ragter< anførere 
Crbre til at o))^e meb 9(enbtUg^eberne^ og benl3be i famnte 
aXaancb fluttebeé ben for !Danmarf forgelige Sreb til Sromfebro« 
^ffe (crnge rfter^ ben 30te October 1645^ af^olbtetf iføtøe 
fongdig ^faling en @9néforrctning ^ oDer ^ab Sab ^ 
@fabe %}eile toeb bet foenfTe Snbfolb ffat>be libt, ^oraf man 
fecr^ at 9}9en t>ar enbnn mere obe(agt, enb ba be Idferl^ 
Sropper 1629 broge bort ^tte alene Staab^fet ^) oø 
^ort^ufene (rmebe bet^betige og foøbore Sorbebringer; men 
ff'oab Mrre ^ar, ^ienberne ^t>be neb^ugget og forbcemt faa 
fior en aXcengbe |>ufe/ At ben fferbe ^art af ^ptn laae obe, 
ttdtgcmeb bet^ fom tilforn i ben feifcrlige Ærig ^ax bleioen 
ruineret." 3}roerne og %2eiene t>eb S39en t>are ncrRen obe og 
funbe tf fe paéfcre^ uben meb iMfatt, efterfom f))en{?e ^Par^ 
tier unbcr j^rigen ibeligen meb focere 9lnfh)ogne v^are brogne 
gicnnem ^ciie. 3 @onb(r{Tov>en ^aobe Sienberne ^ugget til 
^aOifaber 600^ og i 9lmc^o\>en 620 Srorer; altfaa ialt 1220 
(S^Ci eg 3}ogetrcrer. 22) SPret) fra Sorøernc til Sommiéfairerae 1645. Scpie I »^^orgerffab cg 
5?«rinø tjcbfommcnbe 1M4~1700.« 

**) S)crom fcc SiiunccrTuing 3. f)»or JiftorifTe efterretninger Jer ut>en 
f ibcre anførcc^ erc bc tagne af benne forretning. 

2*) -Sefinbc« førfl t>bt Sj^en SRaabJugett megitt ilbe att »errc mcbjanbc* 
litt, SSinbuer ganb{te t>b{lagjen, o<l^ ^ceUmerf meb fltøtt^oUcr igten, 
Snbbiugning neber^uggen, !£)øer c6) anbett bortte, BmU ttapptx (@ija» 
Ictrapver?) meb t^agftien fønber o(3^ øbe, ^lanchperd mcb^rttc oc() 
?aagen?be, faabcttitfc »ben flcer ^efaajUiing igien fanb fcrferH^e^.'* Sette »9 i Ui fyttmbe Xat|untTete. 215 

@t>crltcbe «eb te mange pg fipre UtgCftcr, fpm i ih igen 
UetDf poaiagte/ toare Storgmte fomne i ten førgel^fle @HU{ng. 
9{9g(e ^at^e Btet/ SUibre intet at i&egynbe teve« 9I«ring mcb '^) ; 
ja SKange t>are enbpgfaa nøbfagebe til oieb $elteli}at)en at 
føge bereø Srob paa fremntebe @teber. @tor @fabe ^t)be 
Sfonberne pgfaa Klfpiet Sprgerne tøeb at ubfKorre m @ø t>AA 
®ninbet aRavf topt t)cb ben nuioflnrenbe @aatb 8il!(e^@iunbet/ 
fpr bev at føge efter Sytte* Sanbet fra benne @ø flprtebe 
tm neb fmeOem be' ^øfe^ fwre Saffer^ ber omgtoe Syen, pg 
ffpOebe nteb faaban SKagt @anb^ &tcnc og £rceer ub ober ab^ 
ffffitge { |>eile^t>en Itggenbe ffnge eg '^nmle^atoer ^ at bUfe i 
ftcn Har berefter Mre ganfFe nbrugeltge ^. 

Sleb |>anbelen i 9?9en ^Dbc bet pgfaa lun meget baar^ 
Kge Ubffgten ^nbeme i Omegnen ^abbe iffe fftme til at 
tUbtf pg fnnbe iffe engang betale ^bab be t>are flplbige^ ba 
Adgen ubbrøb ^)* ^rtU fpm^ at ibeKge Sanbløb fra be 
fføU pmtigøenbe ^(erge ^obbe f^Ibt !£)9bet i @ønberaaen meb 
@anb/ faa ber fffe fnnbe {Ii;be en Saab inb eOer ub^ «uben 
øaar Sanbet bar ^øit af @tranben% l^toprpber 3»nbb9ggerneø 
9Icrr{ng mere pg mere fprfalbt. 

Uaqittt btøfe førgeUge Dm(}aenb{gl^eber bare Sorgerne, feto 
efter ^reben^ ingenlnnbe befr(ebe fra at fpare temmelig bet^belige 
Ubgffter til @p(baterne* !£)agl{g fire(febe partier fra ®fanbfcn ^) ?3rcii> til (Jommiéfaircrtie; fcc 5lnmær!ninB 22. 

26) @n liønenbe grcmganøémaabe øDebe ^otaf ferne 1659; man feer bcr^ 
for oøfaa, at @anbM^ne i ^t^^iMen, ber enbnu ere meget ftenbe« 
lige, bele ftg i 2 ©rene. ©agnet fortxrHer, at engang t>eb en Ubflice« 
ring af @oen ff^Kebe ber faamange St{! neb, at be ubgiorbe abftiUige 
^ogntced. 

*0 ©re^^ tit ^ommi^faireme: »(gnboij Jwor 53orgerne Tunbe for benne 
tib laf^e (afft en ringe Dbflanb ^^ gielb^forbring, (affuer bi ffg libct 
0^ mange fieber inbtttt att formobe." SItt Sdle 89 i tet flyrute Sar(imbi»br. 

t)eb 99erf obb( frøm cø tilbage gietuwm SJym, 09 fil |ar itvti 
iovnøitn^cbtx, ubca at bUfe funbe fenere blite SJorøeme gobl» 
giortr ; ((gefom ber ogfaa maattr ItiHtci ^robiont ttl. be 9X^ 
litalxt }paa anbre @teben 3 CpKinø bar foolrbcé ©rneral« 
maior 9l^ef((bt tnb(agt i Ocloto 1645 tneb en Offobron Ifl 
|>c{l, fem ^Sorgerne i Qdte fblbe irobcr^Ibe efter eti !£)efl^ 
nation/ CanceOiet iføtge fongl. Drbrc ^abbe nbfarrbiget« 

!Den I4be Octeber leberebe« tii SUtmefler UngeK (Som^ 
pagnie mcb 107 |>e{le: 13 Spb. 6 @faalpunb ^røb, aåSønbc 
£)(, 13 epb. 6 $b* ^løb/ 6å $b* @mør/ 9 Sønber i ®tkppt 
$)abre og 4 Sceé |)ø; cg paa famme Sib t(I (Sapitatn^Sfeut« 
nant Slngelé Gompagmc meb 94 ^efie: 11 Spb. 12 '^b. Srøb^ 
3 £ønber $>l, 11 9pi. 12 ^b. Jtføb, 6 ^b^emør, sSønbcr 
^bre og 3 Sceø |)ø ^). ffnbnu t)ffrre blet» bet bog/ ba 
aHcrebc i 9lot)ember SRaaneb famme Slår Capitafo Otto &abc 
meb et (Sompagnte @elbater inbqtHirterebed i Utikf ^bor bt 
ble))e faatenge/ at afregningen beløb fig tfl ober 1300 9li^ 

balerS. 

SlKe b(dfe forfFieOtge Ubgifter/ fom Sorgerne nnber og 
no^vmefi efter krigen f^a^oU ^a'iot til banfle ftHgéfoK/ ubgiorbe 
ober 4000 !£)a(er/ foruben omtrent 400 Saler/ ^t)Ufe Oberfi^ 
Hcutnant ^xi^xlå) "o. 33u(^n>alb beb fut Slfreife 1043 Dar hit* 
ben fT^Ibtg; en@um/ ber bltocv enbnu betbbeligere/ naar man 
tager 'f)enf9n til ^9m6 ulbf elige Siiflanb og ^engeneø @{eU 
ben^eb i ^(ne uvohge liber '*'). 

Om ©pen nogenftnbe ^ar faaet ©obtgiørelfe ^erfor/ fvne* ^ Sorteønetfeh oioer benne Se^erance faa»etfcm gcrtegnclfen ot>er 3nb* 
qt>attettngen 1645. w^TOifitaitiocefen og 3nbqt>arterin3 1640-1650.« 

^ gortcønelfen ober 3ttt>c|\)arterinøcn. 

^) Knbragenbe ^l ffii^xaaM om^eUabfen ]6a5. gaffen: ^^orgerffab 
ofl anben S'Jæring 1544—1700.« SrOe P9 i bet fptteitbe STar^ttnbrebe. 817 

tnegrt toMfomt, enbPFfenbt (S^rifHon ben %lttU t)eb et %re\) 
bat i((øben^at)n ben isbe Wal 1646 (ot)ebe^ .at ^bab tnf)\>tv 
ftføbflab meb rfgttg giqt^fberfng og Sifregnfng bet)ff}e at ^at)e 
fbtfhaft til @o(bate{!et/ ffnibe efter^aanben^ faafnart Stxoncni 
Sitflanb gføvbe bet muligt^ af6etaleé og gobtgforeé/ 93{ t>(bé 
meb @iffet^eb/ at i bet minbfie 1655 ^at bee {ffe forefaget no^ 
get ©fribt i benne fyenfeenbe, og bog ^abbe Srebcrif ben Srebie 
fornyet fin fforgcenger« 8ofte ^^)^ 

IIL Om 99ené inbre Stt^anb og obvfge ^or^olb { SRefiem« 
rammet fra 1616 til i65T finbeé ncepen albeleé (ngen Sftcx^ 
retninger nnbtagen i Starct 1654^ ba SJorgerne bleoe fatte { 
en {ffe ringe UroKg^eb« 

«tt ^e(l, ber i bette Hat bar ubbmbt i ©faane, SiaHanb 
og S^en, ff)orebc« ogfaa i S^ttanb, men, faat){bt bibeé, fun 
^)aa toSteber: |)o9en og Urieb ^rceftegaarbe, l^t)or mangfolbige 
SRennejler fcortbobe ^\ ^a faalebe* ®miMn 9ttrebe (tg |)aa 
begge @iber af Seile, t)ar bet naturligt, at Sorgerne ^er fogte 
at f)inbxt ben fra at trcenge inb i S^en, og be bebtoge berfor, 
at ber jfulbe fatteé 93agt i 9?orre* og ©ønbreport, og at 3n^ 
gen maatte ^ufe fremmebe Solf cKer bere^ ®ob^ ^). 3^ ©ammeilebd: „©om 0(^ aff »oti« ^[tlernaabigile ?)ene Oii^Slonning 
anloffuet ei^r.'' 

^) Orion I, 252. ^ijpen ligøcr fønben 09 Urte» norbofi for 5Sctle. 

33) £)rt3. 2)ocum.: „^ebicmalt><efen 1654— 1700.-» — <,2lar effter øubé 
biutb Slnno 1654 grebo^en ben 21 ^nU^ — bteff fambt^gt odi »eb^ 
t^aøen aff ^orgemcfler o# SHaab, fampt menige IBorgerflab fom ba 
t^iU jlcbe »ar, at effterfom ©Vflbom meb ?5efl nu ^ex i Slaaboc* 
laug graffercr, at ber n« firdøx ifatl Jotbi? SBagt bobc bbi fønber 
0^ nore^Jorbt, tjoe bøgtiøe ^artte i ^uer ^orbt: 0(f> bi fom itfe {)a* 
ffucr nogen ©uenne fom er 90b berfor, baa ffaK bi Icpe for bem en 
for farU i (leben berfor. ©crfom 9loflen 5^r imob finbig forfommelig •18 9^ »^ i bet J^t^rntc Stoi^iiiitote. 

9ltppt t)at Sv9øtm for benoe ^et floRbfct, fft bet i iSfUt* 
oattt fra en onben Sant retfle f!g et Utoeir^ fom truebe éyen 
»eb fitlbfommen Unbergong. ffreberff ben Srebie t)t(be gitie 
ben nyUg anlagte Sorfhifng SreberifJobbe^ fom fenece 
(albte< 9reberic{a^ til fin 9itfSbcntå, og tObe ffaffe benne 
6tab Sorbele paa be nonrUggenbe 89erd Sefofhttng* ixm 
folbte berfor ^orgemefirene og StoabnKenbene fm Qefie ^en til 
Viborgs ^t>or be blt^c unbervettebe om, at ffan f^^U i @inbe 
at forflytte @ettabfen fra 9Jei(e til Sreberif^obbe^ ba ^tiU \>av 
en aaben 999 og i fibRe Jtrig ^at>be bceret 9ienberne til megen 
9It>tte^* •$>t)or flor @org benne Sibenbe oyt>afte blonbr 
Oorgerne^ fan man (cttetig for^iSe f!g; be inbgtt fhar md) 
SorefliSinger ^erimob til øUgéraabet, og Hagebe oioer, M bereé 
VritJilegier Sfe bl^e omf^lhtc, nagtet Aongen feto ^abbe for^ 
nyet bem t)eb ftn S^ronbefiigelfe* |>eHer iffe tog man |>enf9n 
tfl be betj^elige Ubgifter og Seft^cerlig^ber, Sorgerne i ^ei(e 
fremfor onbre @teber ^at>be f^a'^t meb 93er Jobbe @fanbfe^ ba 
ittc akut ^roWanteringen^ men ogfaa Slrbeibet in natura, og 
be af @fanbfen< 97«r^eb følgenbe 3nb<|t)artttinger for en flor 
iDeel f)at>ic brbraget til »pen« uIpffeHge Sifflanb* '% 

9oIgen ^eraf bleio ia, at ben forarmebe^ baabe i Arig og 
$reb ^aarbt nebtrpfte %9 be^olbt fine gamle Stettig^eber* baa at flraffc^ for en Jalff 9ltyblr. S3lcff odj tt>ebtjagen aff SBorgc* 
mcjlcre eå) SRaab, at i^oefom tjaøer noøcn fremmet bben b^ef go(d 
inb, enten TlaxCo cHer quinbe, eller noøebt ©oubé tiH »erelfC/ enb» 
ten at Juffe eøer Jefle, meb mmbre bl er fortoffiiet aff S)ffngjeb, 
^oefom ^er øiør i mob 0(^ befinbift fllaU flraffté effterfom forfeelfen 
er au, @Øer o(^ flragir {laQ forn)if|ie^ bbaff bj^en, bben no^en Sor« 
JoKinø jielff m^ berié flob«.« o. f. t>. 

»*) Oriø. JDocum. "3uflitd* og 2;inøfaøer 1640—1660.'. 

^) ©ammcficbé. ^opie af Slnbragenbet tit Sliø^raabet 1655. '.53orøer* 
flab 00 onben VtmnQ 1544- 1700." IMIe a^ i M ^^trøbe Saclmitabe. 218 


I. Wltimt itn ivtn^t Stonqt Gat( ben lObe ®uila\) i 
tiåret 1657 førte JMg i ^len^ betragtede enbeel af ffuropad 
ø^xxQC aXagter f)ani Sremffrfbt ^er meb tneer efter uinbre 
SRtéfornøfelfe eKer ^rpgt for dol^cvnc. 9{oemej} mootte ^anø 
matt tenU, at Carl ®n^o»f naax fiolen ^at imbett))ttnget^ 
toflbe forlfortte fEne (rtgerffe og «rrg(err(ge paner t>eb Slngr^ 
paa bette fit 92abor(ge. ^teberff ben Srebie bar berfor aSe# 
rebe tonge tttt n^ber^t )^aa en Stxl^ meb ®berr(ge; og f^an 
ffoobc 9{aabg(t)ere/ ber bragte JPongen paa ben Sanfe, a!t bet 
fifx^ ba ben ftm^e ^onge ^at ittbbtflet i Sttlg (angt fra ^m* 
marf/ var ben rette Xib t(I at foge at bfnbe tilbage^ ^\)ab ber 
wb greben 1645 t)ar tobl; Ugefom ogfaa at gientinbe fMtp 
({fpebømmet 93remen , ^^oraf kongen fov ^bbe t>crret ( Se» 
ffbbelfe, men font ( ben be|l)>l^alf!e %ttb 1648 bor oberbraget 
til @t>err{ge. 3 et u^elbfgt ØtebKf^ ubert at bcrre tiffhrodfelig 
forfpnet enten meb 8anb^ eller @omagt^ erflonrebe ^eberif III. 
@t)err(ge Ær(g 1657, og bcgbnbte SienbtUgl^eberne meb at iob# 
tnge be l^oIfleen^gottor|)iTe 3(rfln(nger/ og meb et Snbfafb i 
Grfebifpebømmet kremen. 

9?ef)f>e ^at)be bog iSaxl @uf}ab i ^olen faaet Sibenbe 
^erom^ før f)an i flørfie @f;)nbing {(ebe meb fin f>on* mob be 
ban{?e ®ro?nbfer/ og anfom gan{!e uventet I ^vlii SHaaneb 
1657ti(|)amborg. Sfterat ^an Urpaa ^at>be inbtaget 3$e^0/ 
fortfatte fjan ftne erobringer i|>oIileen og @(e<o(g/ og lefrebe 
f!g fS^nanb ubenfor ben nt;Kg anlagte Scefltnfng ^rebeviWobbe, 
ber ^ax befat meb en lYfe ubetpbeltg @tprfe unber ben banfTe 
SSarfF Sinberé Silbe. ^ffe tenge t>arebe bet bog, før ben SiO ^ik ^ I bet f^tenbe SorHmttfbe. 

2>enne @itm/ Ut paa mn Zfb Mr titegef ^belig, fmtbe 
man fottUig fr{f}e< til at anfee for otoerbrø)en^ fjfoii Uv 9tt 
tiOfge tar it^axtt en fort 0))tegnrife ^ otc^er ben @UU, font 
^t)er Sorøer for f!ø l^a)>bc Ubt^ fj^vxai man feer^ at obflfllige 
SInbte anfloge bered Ubgffter Itøefoa ^ft. SJorgemejler |)an< 
@t)ane angat) fit %ai enbnu ^ofere til 4,500 Stb. ^); focn« 
rtgc SBorgemeflcr Send Sert^elfend ønfe mifttit 3,500 9tb« 
og førgen @taalfen, ber flben biet) Sorgemefler, 3, 100 91 b. 
S bet |)ele blet)e ^9cni Ubgtfter og Sab unber be Botn^ta 
t)p\)clb anfatte t« 38,000 3lb- '"). 

Dptegnelfen er i ot)rigt fffrbeleé mcerleKg, ba ben Httim inbCf 
^olbcr 92at)nene yaa 54 borgere, fornben be ftre, t>{ ovenfor onu 
talte ; ^t>ilf et f^ned at t>tfe/ at bidfe "oaxt be enefle iCftbagcbleione, 
^t)ortmob aOe be otør^e borgere t)are bragne bort ttt fremmebe 
@tcber. 2)ette t){nbev Seil^ffelfe bert)^, at ben @uttt, fom 
ubfommer ))eb at o^tortte Sifien, flemmer gonfle ot>ereend meb 
bet Seføb, fom et anbct @teb beretted, at ^a\>e t)ceret ^le 
339end llbgtft unber be ©toenffed Sefcrtnmg »efter en^t)er 
23orgerd angft)elfe berom" ")♦ »f bWfe 54 ©orgere 
angav>ed @faben omtrent faalebed: 8) MSlnteignelfc fom jtg Jaffiter angtfFuen mcb \>nbcrflfrn« ^uiferd 3nb» 
^oulb til ©t>cn(!en^ ^ontribution, faa oi^ flfaabc for ^ben lib Jaff* 
uct fom fefgcr.* — ©en er flfreiocn meb famme f>aanb(!rift, fom 
ben ot>enfoc mebbcelte @fabes?lnteønelfe, Ofl finbe« ^fammcfkb« fom 
benne. S^^aaffce ere biéfe 2'S3labc 2et>ninficr af et ubførltflt f)c(t Orø 
^^er enfett S5orgerø Ubøift. 

*'^) efter benne ®um folger i ?iften Tlat^ STJouefené Stab 4000 8«b. ; 
^bU!ct53e(ob ieo antager at »ote bet famme, fom bet, Ji)orom2:ttlen 
oi&enfor t)ar. 

10) @ee ogfaa » ©^néforretningen 1645.« 

") @amme|lebé. Sdk 89 i M fyttnibe SaitmibreH. 911 1 ^oDbe mifirt 2,500 9tt. 

1 — — 1,400 — 

2 — — 1,000 — 
I — — 900 — 
4 — — TOO ~ 8 ^be miSttt 600 Nb. 

2 — _ 500 — 

10 — _ 400 — 

9 — — 300 — 

10 — _ 200 — 98 U øbHge 12 nrfitbre @ummer unber 200 9tt>t. MtvtU i 3ul{( aVaancb 1641 traf Sorflenfon ftg løcl ub 
af |)Dlflcen; men fffe Icenge efter, netnifg ftbjl ( ®cpttmbcr, 
fwbte ^n Oberfl ^ttmuti) Crangel meb 2000 Slettere 
03 500 5ebfblf ot)er (Jflben (nb f 2)anmarf. ©aafnart benne 
iDflbe ftrfger |iat)be faaet 5orfla?rfn(ng fra ben fcrenebe ft)enf?e 
og ^oUanbffe Staabe, erobrebe ^an |)aber<(ct)^ttnd og ftCbe, cg 
tjffebe berfra ep i ^pUanb tfl Jlanber«, ^bor f)an afilaf og 
forffonbfebe en ?e(n 9MttieKgV)(ié* ^ar ^an paa bette log tx?* 
ret ( ?3e(Ic og ubfnet SnbbDggerne, fffenbt ber fffe gføe« noi» 
gen fffterretnfng berom« ^miblertfb ^at)be ben banjTe SRarfl 
tlnberé fflilbe i forening meb CrfebiPPo^jpen af Bremen, 
^rinbé Sreberif af 2)anmarf, fom t^ar ubna?t)nt tfl ©enerali^a« 
jtmué { f)oljieen, famlet en ^cn beb ©uog^øf, ^bor be ^atbe 
forflfanbfet ftg; og fffe Icenge bcrefter brcb ^rinbfen op fra 
8eiren for at tilbageerobre 3Kbe, ^tjflfet ogfaa h;f febeé ben 30te 
iCecember 1614 ^*). ^rfnbfen« ^lan gff berefter ub paa at 
angribe Crangel { f/ani for{!anbfebe Sefr beb Slanberé; men 
bette bflbe tlnber« Bflbe We t)oi)e, og f^txowc opfiob ber 
Uen^^eb meSem bem, faa at SRarfFen traf f!g meb ftne Svop^ 
per tilbage til Spen* ^tte faafnart fif SSrangel Unberretning 
^m, før ^an rpffebe ub af fin Sorffanbéning, og tiebe faa 
Mg fom muligt giennem StjHanb tUiaQC til ^olfJeen *^). ^*) abler (gftm. om 9libe i krigen 1643-45. ©. 47. 
^^) ©(ange gjr. IV. ^iflonc. li* 9 i 2 9ei(e ^p i bet f^tcnbe HoT^ttntifitf . 

Gfterat 93e(k txb benne @iennentmar{(^ atter førmobentf% ' 
f^abbe maattet ubrebe en ftxrt 93ranb{!at/ my Staben td be^ t 
friet fra Sienberne, men (belfge 3nbqt>arter(nger t>ebbtev>e bøg • 
at ^oalflpgge Sorgerne betybeUge Ubg(fter» 2)e førjJe banflte r 
Xxepptx, fom anfcm f Januar SRaaneb/ bare TO 3)ragoner, \ 
ber maatte unbcr^ofbeé i 10 !Dage **); bemcefl bei>rbrebeé f 
^ertit ben 30t^ Januar 16 i5 Sa))(ta{n @traué fra99en^ ^t>ør k 
tfan nteb abfTifUge j9b(Fe 9olf |at>be Itgget unber Ærigen^ mes 
nu (ffe tongere funbe er^olbe nogen ^robtdnt »fffterbi ben t 
|o(ef}e 9?ob ubfrcet)ebe bef^ ^enlagbeé ^an ^ertU meb (tt Sons« ] 
pagnte^ ber beflob af omtrent 250 SSanb^ foruben Db(i^ 
ber og 33orn *^. ©fterat btøfe Srojjper ^at)be ligget i 
SS^en ttl ben Ibe SKart^, fenbteé 2 (Som))agn{er 9l9ttere ^erta 
ben I4be Wlavii unber Slnførfcl af Stftmeflrene Jené ^oeg og 
Jørgen SRavfiDin; men fra Ubgangen af ncejie SSaaneb bifb 
SBpen befriet for bftere 3nbqt>arter(ngen Ubgffterne til Wéfc 
fom ben altercbe ^at)be ub^olbt^ belob {tg/ e^er be beroDev 
gføne SRcgnmgcr, t« llTT 31b- 4 SW!* 14 @t '% 

iSntnvr "oax ber een Omficenbfg^éb/ fom foraarfagebe Se&e 
239 mange 93efbcerlig^eber, fremfor be anbre @t«ber ( Sanbet 
83cb 53er<obbe/ omtrent bet ©teb, ^bor bet nut)cerenbe Sre* 
berteta fenere bleD anlagt, t)ar nemltg { benne Ærig opta^tttn 
©fanbfe^ fom t Segvubelfen af Slaret 1645 ^olbteé befat af be 
!I)an(!e. Jffe nof meb at 33orgerne t ^eile ibettg maatu gtore 
Slrbeibe bertil^ . een @ang enbogfaa 14 !Dage { Stab meb 6 'O «(^pnéfcrretnmgcn 1615.« 

^s) gortefinclfc o»er Snbqiocirt. 1645. Orig. Orbre fra ©reger« l^robN 

efl iWoficné ^øcg. — Æi{Mxid(z^en 09 3nbq»art. 1640— 1650.« — 

»@pnéforretningen 1645.« 
*6) Sorteønctfc oi^er Sn^cj^arteringen 1645, — 3 @pnéforretninG<?n ^^^ 

fiflcé: »OcJ cifter bc? Wrctgtiing^ bcføfpiicr cffuer 3'Jon ^^tijtnb 

5:)ancr.* Scik Of i bet fiHtmbt aar^niibrctoe. SIS Saøtte ^Mr'') fDog; men U maoUt øgfoo, ifterol br i@(uu 
itegm af flpril 1645 Myc befHcbe fmr SobqtHirtrriiigcr^ Uttxt 
Pmiant tii U Qøfbattt, fpm Mte i @fanbfriw ^Ifft tmr 
flMgct beftDonr%t og fofibart^^). Sføfge WarfVen« cg ?anb# 
cmmiéfafrerneé Orfcrf fFulbe borgerne fra 5U VHal af (cDcrr 
iqenHtg 12 Sønbcr 0(, 4 tfl Offtcernme eø 6 tit Sl^Uerne af 
ttt Gcm^agnie nnbtr OberflUrutnant |>rnr{(() 9lan$on>tf ff)Ta^ 
tmt, cø Mttføe ffto føre ØOet neb ttt @fanbfm. Wtii brr 
fi^nej af rn £)))tegne(ff/ al 93orgfrnc limgfrc ^en ogfaa maattt 
toere $nn>(ant tit 9t9tteme* @aa(ebeé ffgeé, at 91ar I6J5 
ben 23be aSaf (et>erebe< Hl 6e(K3ørsen@erfe(bf^6om)}agn(e: 
8 Xenber Øi, 400 @raal)ninb %røb og 200 @raalpunb9(r{f; 
ftmUké bm'29be SRaf 6 Sønbcr & cg 200 6faalpunb 
9rob ^*>. Uben bette ^dU ^robfanteruigcn til Seréobbe 
@(anbfe ^eBer (ttt fyi^t tmntt anflaaeé ttl 1800 f(ette 
S)a(er^, om man enbogfaa t){( antage bctte Selob at ^otxt 
noget obcrbret)et 

flt Sønberne i Vtik Slmt f benne for Danmar{ nhytttU^t 
jMg røe ^ai^be bet bebre/ enb Sorgerne ( Stiøb^cébctnc, er (et 
at Ittbfee. U^elbfgbité gi^i ber iffe nogen Unberretnfng om 
Sienbemeé Opførfel paa Sanbet ffcx; tun fortorUeé bcr, at et 
ft>en{F iSoxpi unber @({)(ebufd)^ fe(t> efter at greben t)av fluttct, 
røbebe og ^Ipnbrebe { ^^x^angi $>erreb ^') / faa^elfom at bc ^'^ ©pnéforretnmflen 1646. 

**)Orig. Ortrc tal: ÆcM^a^ttt ben 3 ^ap 5luno 1615: *bbaif 
eterg 55pe SBcpne, formcbeflft ben for 3nbqijartiertng bliffiier forffaa« 
nitt, ifatt forflfafftø* o. f. ». — "STOilitairtJoifcn og Snbcji^artering' 

1640—1650.« 

^^ @ee bag paa bet i Snntd^tfning 8 omtalte tøfe 9(ab. 

*0 ?lnbragenbe fra Sorgerne om at bcjolbe bereé ^Jrit^ttegier. — »S«* 

ftit«* og a:Cngfager 1640—1660.« 
*') 3lb!er om 9libe i benne ilrig, ©.55.-3 ©rebftcn bcrtto{je gien* 

beme MIen af «irfen; fee ©. fltta« V, 989. 814 tkU 99 i bet fyttmte Sar^btcbc. 

omfrCng VtiU tiQdtnU ffgne og Segnet i bet pot^ ^t)OMif 
%9cn {tulbe l^at>e fitt Xflførfri 09 Stffrorf/ t)ar tfttt SMfim < 
mcgc^ ftwrffcl 09 wanfle ©tcber reent »be **)• 

U. !Drn ibc tlugnfl 1645 fif enbfUg begge WloQtcti Stnførcre 1 
Crbre ttl ot opføre meb SienbtKg^eberne^ og ben isbe i ianim$ ^ 
Waanrb {Iutt(be< ben for ^anmaxt forgeltge 8reb td Srømfebro. 

3ffe tonge efter, ben 30te October 1645, af^olbte« ifo^ i 
fongdtg ^faling en @9n4forrctntng ^ oDer ^ob %ab <ø ; 
@(abe Vtik t)eb bet foenf7e ^nbfolb ^at>be libt, fywvaf mon . 
feer, at 339en tar enbnn mere ebe(agt, enb ba be fe(ferl%e ' j 
Svopper 1629 broge bort 3ffe aiene 9taab^fet ^ cg ^ 
^ort^ufene frmebe bet^^beUge og fofibore Sorbebringer; nten 
tf^ai txerre ^av, Sienberne ^'tibt neb^ugget og forborrt^et foa 
flor en 8R«ngbe ^ufe, At ben fterbe ^art af Syen laae obe, 
ttttigcmeb bet, fom tflforn i ben leiferlige Stxlg ^t ileotn 
ruineret/ 93roerne og Sefene t>eb 33|)en t>are nceflen obe og 
funbe {{fe pajfcre^ uben meb Stoéfare, efterfom ftøenffe ^ar^ 
tier unbcr j^rigen ibeligen meb f^oere 9luih)Qgne t)are brogae 
giennem ^cile. 3 @onberf7ot)en f)a!øU Sienberne ^ugget til 
^aQifabcr 600, og t 9{ørreffot)en 620 Srcrer; abfaa iolt 1220 
Cge-' eg 23ogetraper» 22) 5?ret) fra 53orgcnic til Sommiéfaireme 1645. Sopie i »fBorgerffab 09 
9?ccYing bcbfcmmcnfce 1M4— 1700.- 

**) S)crom fcc 5(nnw:r!uing 3. ^»or JiftcrilTe ©fterrctninQer Jer ubcn 
»ibere anføre?, ere bc tagne af tenne gorretning. 

2*) "55efinbcd førjl M 339en 9laabjugett megitt tlbe att »ene m^Janbc* 
litt, SBinbuer ganbjte t^bjltaftcn, ocb 53ocU»er! meb jliøtt&cUcr tgten, 
3nbbiugmng neber^uggen, 2)øer otj anbett bortte, ©uatt trapper (@tw» 
(ctrarpcr?) meb t^agftien fønber c(^ øbe, ^Ianef»etcf meb^rttc tå) 
?aagerøbe, faabctticfc »ben flcer 33efaaiimng igien fanb fcrfertiflei/ SciU »9 i Ui fyttittH Iax|iiiit)ictc. 915 

€»cMbt t^ bt tnange 09 ilore Ittgiftfr, {0« i Stti^cn 
tim paaiagtt, t>are Sovgcrnc fonmc i brn førgcl%(te @HIUiig. 
Sogle l^tAc Iftet, 9bibre intet oJt itg^vbt btttt 9)anr(tiø mcb ^J ; 
jb Slange t)are enbogfaa nøbfogebe tQ meb 93ette(f}at)en at 
{ege bere« 93røb paa fircmmebe Steber* Stor 6fabe ^be 
9iniberne ogfaa IQføiet Sorgerne t)eb at nbØKarre en @o paa 
®nmbet SRarf tort t>eb ben nnt)ffrenbe @aarb 8Ule# Smnbet/ 
for ber at foge e^er Sytfie« Sanbet fra bennf 60 (iprtebe 
im neb (nteBem be' ^ofe^ fborre 99affer, ber oingføe Sycn, og 
il^be nteb faaban Wagt 6anb, ®tttit og £rarer nb oi»er ab^ 
fffllige i |>ef}e^tKn Itggenbe (Snge eg {mmle^atoer ^ at biéfe i 
Øere Slår berefter Mre gonffe nbrngelfge ^* 

SZeb iKinbelen i S^en ^t>be bet ogfna lun meget boar^ 
% Ubfigter* ^nbeme i Omegnen ffa'oU iffe (Swt til at 
tUbtf og fnnbe iffe engang betale ^ab be Mre (Iplbige^ ba 
ftrigen nbbrøb ^). |>ert{( fom^ at (beHge Vanbløb ^a be 
^ie omUggcnbe S3(erge ^a))be fylbl !D9bet i @ønberaaen meb 
@anb; faa ber fffe fnnbe fl^be en Saab inb eller nb/ jiben 
oaar Sanbet Mr ^øit af ® tranben*, ^oro^er Snbftøggcrnetf 
llorring mere og mere forfa&t* 

Ua^tt bføfe førgetfge Omfloenbfgl^eber t>are Sorgerne, fefto 
efter greben, btgenlnnbe befrfebe fra at foare temmelig ber^beUge 
Ubgifter ta @o(bateme. 2)agltø fireCfebe partier fra@faubfen ®) $rrt> til €omratøfatrenie; fcc ?[nracer!ninfl 22. 

^ (5n tigncnbe grcmgangémaabe øt^ebe ^otaWeme 1659; man feer ber 
for ogfaa^ at ^anb^ene i ^e{ie(a))en, ber enbnu ere meget ticnbe- 
Uge, bete 9q i 2 ^rene. ©agnet forttrtter, at engang t>eb en UbfliiT' 
Ting af (Søen ff^Qebe ber faamonge St{f neb, at be ubgiorbe abfftQtge 
Sognt<rd. 

*0 ©revet tit (Sommidfaireme: »SnboilJ ijuor 53orgcme fnnbe for benne 
tib ^ffae (af^ en ringe i»bfla»b o(^ gietb^forbring, (affuer bi ftg libct 
o(J mange fleber inbtitt att formobe." aiO ^Sdle 99 i bet f^^ttcnbe %at^ttabuU. 

t)eb Scrf obbi frem oø tUtoge giemtem Synt^ og fif ^ teretf 
Sornøten^cber^ ubca at bttfr futibe frnere btit>e Sorgmte gobk 
gforte ; Kgefom bnr ogfaa maattr Iø>ercd |)ro«iant ttf_ be 9X1^ 
Utafve paa anbre @tebcn 3 (Solbing t)ar foaUbcé @cncral^ 
ntaior }l^Uf((bt tnblagt i Oclotor 1645 mcb en øpTobrott Ifl 
i>c^, font Sorgerne ( VtUt ^Ibe imbcr^Ibe efter en S)eØgf 
nation/ CanceHiet ifølge fongl. Orbre ffatbe nbfirrb^et. 

!Den I4be Octofter let)erebe« ttt 9i(tnie|ler ilngel^ fS^mø 
pagnie mcb 101 ^ejle: 13 Spb. 6 @faalpnnb S^røb^ 3å5Z;ønbe 
Sil, 13 gpb. 6 ^b.^iøb/ 6i $b.@mør/ oSønber iQtUippt 
|)at)re og 4 Scrd |>ø; og paa famme Sfb tit 6a)>ttain#9ient^ 
nant Slngelé Gom))agnic meb 94 |>e^e: il Spb. 12 ':pb* Srøb, 
3 £ønber £)!, 11 9pt>. 12 ^b. Jtføb^ 6 ^\>. @mør, 8 Sønber 
|>at)re og 3 2cei f)ø ^. ffnbnu txsrre ble«» bet bog, ba 
aUcrebe i 9tot)em6er SSaaneb famme tlar Sa)){ttt(n Otto @fabe 
meb et (Sompagnfe @oIbater (nbqt)arterebed f Sefle, ^t>or be 
bleDc foalcenge, at SIfregnbtgen beløb Hq til ouer 1300 ^i^ 

bakrS- 

3Ule bfdfe forfKeOtge Ubgifter, fom Sorgerne nnber og 
ncermefl efter j?r{gen ^at)be f^a^ot tU banffe ftrigéfoK, ubgforbe 
ot)er 4000 IDalcr, foruben omtrent 400 iDaler, ^\)Ufe OUv^ 
licutnant Sribric^ t>* Snc^molb t)eb fut Slfreife 1643 Dar ble^ 
t>en f!9lbtg; en@um/ ber bltoer rnbnu bet^beKgere, naar mon 
tager |)enf9n til Spené uluffeftge Zflflanb og ^engeneé ^itU 
bcn^cb ( ^(ne urolige Sfber •^). 

Om Spen nogenjtnbe ^ar faaet ©obtgførelfe ^erfor, fvne* ^ gorteønetfeti o^et benne ?«)erance faa»eIfom gortc{jnctfen ot>et 3"^' 
qt>attet(ngen 1645. »»WlilMx^m og 3nb(|t>arterin3 I6io-I650.» 

^) gortcgnclfen o\)er 3n^<!^<»rterinøcn. 

^) ^braøentc til 9iig4raabet omeeaabfen ]6a5. ^Ren: »^orfierfa^ 
09 anbeu ^ccxiwQ 1544—1700,« Sc& 99 i bet f^ttenbe 9aT^imbi«be. 917 

mgrt toM^mt, mtfRønH 6^r<(Hait hm 9ktU t)eb et 9rn> 
tet. JtMeti^attt ben 13be 8Vaf 1646 (ot^ebe^ uit ^Mb enl^t^ev 
tobf^ab mrb rigtig Siqt^fbering og tlfregndtg bet>{f}e af ^toe 
fvrfhafr ttl @otbatef!et/ fhilbe efter^aanben^ faafnart J(ronené 
Zif^nb gføtbe bet tnulfgt^ afbctaUi og gobtgføre«/ Qf t)(be 
m^Stffer^eb/ al ibetininbfle 1655 t)ar ber <ffe foretoget uo# 
get @h(bt i benne |>enfeenbe^ og bog ffwcbt Stebcrff ben Zrebie 
fm^ct fin ^orgflrøger« gofte ^^)- 

IIL Om askene inbre Sffdanb og otørfge ^or^olb ( SSeØem^ 
mmmet fta 1646 til 1657 ffnbeé nari}en albelcd (ngen Gfter^ 
vetnfnger unbtagen { Karet 1654^ ba borgerne b(et>e fatte < 
m {ffe rfnge UroKg^eb. 

(Sn ^ef}, ber { bette Slår t)ar nbbmbt f ^faane^ @{ffllanb 
og $9en^ f))orebe4 ogfaa i S^K^nb/ nten^ faat){bt \)(beé^ fun 
poa to ©teber : |>o9en og Ur(et> ^rceflegaarbe, ^)>or mangfolbfge 
Wennefler fcortbobe ^. 2)a faalebe« ©mitten Dttrebe ftg paa 
Hi^ @^^v df ^^(I^^ ^Ar bet naturKgt^ at borgerne ^er fogte 
at ^{nbre ben fra at trænge teb { ffl^en, og be t)ebtoge berfor, 
at ber ffulbe fætteé SSagt { 9Iørre^ og @onbre))ort/ og at 3n^ 
øen maattc ^ufe fremmebe Solf eller bere^ @obd ^)* ^0 ©amtnejlcW: »©om O^ aff »orié Slffeniaabigile f>erre 0(^ honning 
anloffuct e^r.'^ 

*^) Orion I, 252. f)ø9en ligger fønben og Ur(e» norbofl for S5e(Ie. 

^ Otig. !Docum.: //^ebicinal^æfen 1654--1700.- — ^2lar effter gub^ 
biutb 3lnno 1654 grcbogen ben 21 3ut(^ — Meff fambtøgt 0(^ »eb^ 
tf^agen aff ^orgemcfler 0($ SHaab, \ampt menige ^orgerflab fom ba 
iW flebe n>ar, at effterfom @^gbom meb $efi nu f^er i 9{aaboe« 
lang graiferer, at ber nu ftrdgr flatt ^otbif SSagt bobe Dbi fønber 
0(J nøre^orbt, tjoe bøgtige ^arHe i b^^r ^Jorbt: 0(b bi fom ide b«* 
ffuet nogen ©uenne fom er gob berfor, baa jlatl bi Icpe for bem en 
før farU i (leben berfor. 2)erfom 9logen ber imob flnbig forfømmetig 818 8d{e 09 i M ffttmbe ao^iiiibiibc. 

9{eppe Mt Stygteti f^r benne ^e^ flontfet, før ber i i^Ut* . 
aoret fm en onben Smt reifle ffg et Ut>e{r^ font fntebe SJyen 
»eb fidbfontmen Unbergong* Steberff ben Zrebie tCIbe gtoie j 
ben nyHg anlagte Sorfhiteg Sreberiføobbe^ fom fenere i 
falbte« Srebericia, ti( fin 9teftbenté^ cg t>{(be ffafe benne ; 
6tab Sorbele pM be noarKggenbe 9pevi 93efo^fng. 4^an • 
(otbfe berfor 9orgenief}rene og 9taabæ(enbene fm Udk ^n tå 
Viborg/ ^t)or be blt^t unberveftebc om, ai ^an ^t>be i @uibe i 
at forflytte Seflabfen fra %}e((e til Sreberffetobbe^ ba Setle oar 1 
en aaben 999 pø ( fibøe Jtr(g ^obbe bomt Stenberne til me^ttt ^ 
9l9tU^. |)))or flor @org benne Sfbenbe op^ttc blosbr | 
Sorgerne^ fan ntan ktteKg foreilfBe jlg; be fnbgff (hror md 1 
9orefl{(Unger l^erfmob t(I SKgéraabet, og ffogebe ober, M bereé i 
^ritilcgler fffe blebe ot>er^o(bte/ uagtet Aongen felb ^bbe for^ 
nbet bem t>eb fut S^ronbefltgelfe* $>ei(er {ffe tog man ^enfyn 
til be bftybeUge Ubgifter og 93efb(nr((g^ber, ^Sorgerne i 9Me 
fremfor onbre @teber f^atbc ifa'ot meb 93er<obbe @(anbfe/ ba 
ftlc akut ^rot^antertogen/ men ogfaa Strbeibet in natura, og 
be af @fanbfené fflcntjtb følgenbe 3nbi|tartertnger for en flor 
!DeeI ^at>be btbraget tU 339en« uIptfeKge SKfianb' ^» 

Selgcn ^eraf bk^ ia, at ben forarmebe^ baabe i Sxiå eg 
Sreb ^aarbt nebtryfte $9 be^olbt fine gam(e Slettfg^eber* baa at ftraffcé for en Jalff fUWx. Slejf 0(3& »cbtjagen aff SJorcjc* 
mcftere oti^ 9flaab, at Jccfom tjaøer nogen fremmet t>ben bpef goW 
inb, enten iWanb eller qumbe^ eCer noøebt ®oub^ till »erelfc, enb* 
ten ai Juffe eøer Jefle, meb mmbre bi er fortoffiiet aff ©ffrigjeb, 
^oefom ^er øtør i mob o^) beftnbift flfaU fhraffi^ effterfom forfeeJfen 
er titl, @Ker o* flrap jfaU forwiflje« *)baff bj^en, »ben nogen got* 
JaKing ftelff mrt) beri« gob«.« o. f. ». 

**) Orig. SDocum. "3uflité^ og Slingfagcr 1640—1660.*. 

35) ©ammeflcb«. ©opie af ^Inbragcnbet Hl 9lig«raabet 1655. ,'fdmtx* 
fta}> cg anben SR(ering 1544-1700.'« IMSt Sy i M ^H^Mi^f Sttitntabc* S18 ^terbe trfbeliitø. L aScbenC ben ftKnflPe J^onge Gat( bm lobe ®it(}at) i 
Karel tesT førte SMg i ^Un, betragtebe enbeeC af ffttrot>a< 
ø^rtge aVagter fjant Sremffrftt ^er meb tneer (der nbibre 
SRiéfomøfelfe eOer ^gt for Sølgerne. 99omiic9 moolte !Daii# 
QKirt ^nUf at Gorl @ufiat»/ ttoor l^okn ^ax ttnbemmngef/ 
tvHbe forffcrtte ftoe frtgerffc cg orrgierrige ^ner wib Hngreb 
)Mia bene fil 9taberfge. %tAtdt ben Srebie tMir berfor o8e« 
rebe lomge ffife n^berebt f^a en ^g meb ®))errige; og l^n 
^be ^taahihtH, ber bvogte Aøngen ))aa ben Sonfe, ol bet 
m, ba ben fven^e J(onge var ittbt)(f(el { JMg langt fra ^£>mm 
marf, »ar ben rette Xib IQ at føge at t){nbe lifboge^ ^t)ab ber 
«eb Sreben ie4d t)ar tabt; M^fom øgfda at giemrfnbe Grfc^ 
(ifpebømmet aSremen , tj^otaf Isengen før ^9be txml { 8e» 
fibbdfe, men fem ( ben tKf}})^aIf!e 9reb 1648 loor oi^erbragei 
til @t>err^» 3 et u^elbfgt ØiebKf^ uben at treere tifffarceffeUg 
forfpttet enten meb ^anb^ eSer @ømagt^ erflorrebe 9reber<f III. 
@))err{ge Ær^ I6S7/ og begvnbte Sienbtlig^eberne meb at iob« 
tAge be ^o{fleen^gottorf}{!e %ceflnin^tv, og meb et 3nbfa(b { 
CMeh'fpebømmel kremen. 

^eppt ^at>be bog (Sari @uf}a)) i $oIen faaet 2(benbe 
^cvom, før ^an ( flørfle ©f^nbing Hebe meb jtn |)opr mob be 
banjTe ©rcenbfer^ og anfom ganffe u\)entet t ^\xlH SRaaneb 
1657 1{( ^am6org. ff fterat ^an berpaa ^a))be mbtaget M^fjo, 
fortfatte \)an ftne erobringer i^olHetn og @(e<o(g/ og lefrebe 
Pfl f S^Datib ubenfor ben ni;((g anlagte Jcelinfng Srebeiffiobbe, 
ttr Hx befat meb en iffe ubetDbcKg @t9rfe unber ben banffe 
SSarjI tlnber« Silbe* 3We tenge »arebe bet bog, før ben Setfe 9$ i M fytteitbe ftor^tobe. ftoenfFe 9Ugéabm(raI ®ret) Vrang el flormrbe dce^ningen og 
nebee ben ttl OwcqMIU efter en l^aarb Stamipf ff^otl Slnbcré 
9Mbe fil fit ^nefaor. d^tgrn ffttaf iko, at Sfetiberne 9ioet^ 
ft)ømmebe og (nbtog ben ^(e i^bfFe |>atoø. 

%( maae (enage, at fra Slaret 1648 opfft^vc aUc Sfng^ 
og Staabflut^rotocofler i 93e((e, faat)e(fom ^(bflorabige og nøU 
agtfge Siegn^aber ober Sven^ Ubgffter* S>et er berfor fiui 
»angelfulbe fffterretniager om iitlM Sttjlanb i benne Sttigf 
t){ ^er funne mebbele« 

SNan t>eeb )i)c(^ at baobe ben f))etf{le ^nge Garl ®»f 
ftat) fdt>^ faat)eIfom 93range(^ ))aalagbe Snbt^aanerne i Sdfe 
efter ^berfie ffone og Sormne at nbrebe 9)ranbfFatter og on^ 
ben (Sontribntfon ^); men ^loor fiore @ummer bette ubg{orbe> 
rr ingenflebé ot)tegnet* 2)et er bog ubenfor al %tM, al bet 
Ijiar txrret faa meget mere befocerUgt for SSorgerne at t&^tiu 
brfnge be forbrebe Afgifter^ fom be i @ommeren^ ber f/K foruSé 
for be @ben{!eé ^nbfalb/ ^at^be oanret { fføi @rab plaget 
meb 3«ibqt)artertnger af banfle Arfgéfolf % og nu fren^red, 
fiabd unber SrebeWféobbeJ 99e(eMng, fom fenere efter 3orf}# 
nfngenø Chobrtog^ WmeKgoiM maatte unber^olbe en ^eel SRoengbe 
ft)enfle @o(bater* ®om fcrboanh'gt i Ar<gétib Haoe SJorgevse 
ofte pipnbttU, yre^febe for ^enge og be^anblebe meb megen 
:%oIbfom^eb % tfootfov ogfaa abflittige/ bel ifotr af be meefi 

O Slnføgning Hl 33ranøel: „!Ru itbcn ^ané f^øpøreffucliøc 9Taobc litx 
3ubtlanb et anfommen, Jaffiter for«* bpeé ©orgcrc otfy 3Keentg^eb 
aff pberfte (£ffnc ocj formouffue ubøiffuet ©ranbffat 
oc^ anben (Sontribution, fom @r blcjfuen )paa\ciQt oc^ ubloffuit 
tit Jøpflbemelbte ^ongl. 9J?apil. aff ©uerig o$ @berd f>]9pcøréffuc(iQc 
SfJaabc.« 

*) ©ammcjtebé: #.3)enne ringe fattige ©CTgerHab ubi SBc^el b^e for* 
miebetft ben megen befuering odj 3nbq^ortering, fom bc aff be banjfe 
^rigéfolcf ubi forgangen Sommer bar meb betinget." 

3) 3 et Hnbragenbe fra Sorgerne til grcberif IH. tiebter bet I660 om 
benne trig : "(fpterfom mi meget ilbc er meb^antUt od^ for«cbr S^rft 8i«e «t i M (ftMbf 9aittmMH. iSI 

eri^enbe/ føgtr ol trifiHtuW^MbttOi, Ut fnnbe MMrrw 
iaatr bcm og beiré ®obé. fft iatibaut, incb Orangclé egiiu 
^blgc UnberfTrift forfynd Seibcfoa^ Gfi(i>tifWd|f ØrUr) ftr 
Sorgmn aDlatt^io« Sotfni/ ixb ^ttp af ^9^<8M ^ao/ »for at 
Innne fortfoette ftn 92«r(ng^ funbe reife oberatt omfring < iaru 
M, hoQ foa at ^n af^Itt fig fra be af %i$nUn Nfattc 
@lct)(ir, bexHireø rnbnn i Vnfini Unitio \ 

3 ^intmn I6al— 58 fattebe Sari (SttflaD ben fortmai 
yian at føre ^ne Zro^^er paa 3fen oMr bet UUr 99e(t ta 
99en^ og ubforte bnt t^frfel% i Segønbclfen af Sanaar aRaa# 
ncb 1658« ^erot)er ot)ilob brr bm t^bcrøe Vefiørtclfe < fiefle^ 
te mange af Sorgerne førenb 9(enbemeé Stnfontf} ^attbe af 
3r;^t for flilynbringer labet bereé toflbarefle @ager flytte ober 
til Sben^ i bm Zanfe, at be @oénf7e bflbe'bUoe ^inbrebe ( 
^ giøre Sanbgang ^r* 3 berM flore 92øb fenbte be et 9in# 
frfft ti( .ben ))eibaarne ^øteble Øret>e og (irenge |>r. 9eibt# 
»orf!a(t Vrangel^^ ^ori be babe ^nt om at ubdebe et9ri^ 
>b<breo ta fftøbjiorberne i S^en^ for at bere« @ob« fnnbe 
blioe betiaret. 2)et er bog iffe r(meltgt^ at be ^be ffOi^t nogen 
99tu bemf^ nagut be meb lebenbe 9arber pbrebe beteé neb# 
Mte ettiUng ^)* 

fffterat (Sari ®u|}ao hniblertfb ^be fortfat SEBorfc^en 
giennem %pen, paéU^cbt ffan Sangrtanbébeltet Kgelebeé ooer 
Sf^n, og rpFfebe nu Hge mob j^ioben^aon* !I)a ber fra benne 
9$ fenbteé i)am @efanbter {møbe, {luttebcd ben 26bc februar nbaff St^bentié (Hewalbt mcb floere Ub^iffter, ^effitr o^ VCf^pim^ 

brmg,« c. f. ». 
*) •fJoIttitxefm 1600— leeo.« ©re^^rt er unberffr«>et: M gelbtoøer 

bev ^reétcrff' (a: SxebØru^, en Sanbébp, omtrent en Wil fra 

SreberO^obbe, t)eb »eien til S5e«e) ben 3bCe eeptbr. 1657. 
5) (5o\)te af 2tnfeønin<5en f gaffen: "SJiilitairtJcefen cfl 3«bc|\>artertng 

165()— 1660.'» suk øy i bet fyitabe fimimSMét. 

1658 Ha viø^it 9vtb i KotitiSbtf iff^twlb 2>antiiatf mMttt 
afiloae negle af fine Ut^ Sanbc til @om(fit. — Ui^M Stt(^ 
gen faabbeø Mr mM^ tfttbt bog be fbmffe Sro^|>er fttt fov» 
labe brretf 6taitb<|9art(rr i SlMtanb^ mcii ^bktt at Ic^c fig 
tmber^olbe fftt* 

3 Vtilt fyneé bet enbcgfaa fom om Sorgerne enbnn 
maatte vbrebe meget betybeUge t^entUge @faiter tfl be @Mn{fe^ 
footrfbt man fan fffonne af nog(e fra ben Sib bet>arebe 
etatteUfhr* Sven bar bengang tnbbeelt iéSierbinger: 
Nørregabeø/ Xort>egabeé, @onbergabeé og ${ffer^ 
gabet; af ^b(((e be 3 for^e tilfammen maatte f\)are omtrent 
150 Mblr. i ngentl^ &at, forbeelt paa ffcmi 180 ^ere» 
3 et Var befob benne @fat fig faalebeé af 3 Sferbfnger tSl omtrent 
1800 9tblr« !Der figeø Ul iffe nbtr9lfeligt^ at bttfe afgifter 
Mre ttt be ®t)en{!e^ men bet'fvnet gon^ rimeligt; tffi beeU 
brugteé Crb for Orb be famme SKler efter at Stxijim iNir 
ubbmbt |Mia n^ ^); og beeM bilbe bel be 2>an^ albrig paa^ 
tegge en fatt^ ubfnet 99 faa betybelige @fatter. Qaamtgtt 
er imiblertib bif}^ at Sorgerne i %}d(e enbnn forenb greben 
iKur brubt/ maattt ubrebe bet^belige fJrobiantleberancer til St^fr 
abmiralen ®xti> Qrangel. Sif et gammelt StegniSob '')/ fom 
mt beftxerre fnn er meget fragmentarifF/ feer man, ^bormeget *) ©e for^aanben txrrenbe 8!atte(ifter for Slatet 1658 erc for Wlaanc* 
bcme ^am, fiprff, 3uli, 3lttQnll og @c^)tember og faagobtfom een«* 
Ipbenbe. !£)e begpnbe aQe omtrent meb biefe Orb; 'r9lntto 1658 ^en 
— ^aa »ebeOe Slaabfluff effter tøpe ijpfftiø^eb« befoning Meff aff 
Sorgerne^ ffiaah, ^ Za^tt Sorgete togt (sfabt effter bi^ offuet 
9legning bgenbtltg at ffaS Dbgtffued." 9Ra:r!etigt er bet at fee, ^ot^ 
tebeé ^fattepbemeé %nta\ aftaget; efterfom krigen igien mermet ftg. 
S)en 8be ^am tar ber 185 g)bere, ben 6te Slpril 187, ben 8be3uli 
177, 3bie ?Uigufl og 3bie @e<)tember 173. — ^atfen f^Stcmntmfitn 

1611—1680.« 

') ••3WiUtairt>arfcn og 3nbqbartcnng ia50— 1660.« Sdicetibct ifltM^ WstlmMti. MbO^ fi§ ta for |t»er Uge % 9b|ptffaMf»rrmi< Dit 

.1658^ 26te 3uUu $>tMib ber ila( to)m< ubm fer fMb 
IS aSftbelfart { (fber< ^øigrebcriøc 9laaiti StlBtttn, 
og ^Dab ieg ffax mobtaget for ren Uger 

2 Ømt Otinber), 24 Sam, 5 Sam ifiebetfor 5 Ståtot, 
i Sonbe @mør^ 6 @{ber 9(efl^ 1 Zoabe ffbbffe^ 2 Xonber 
SbrI og l Sønbe ©alt/ — Srembeleø fhilbe ber leoere« S 
gamle ^mi =^ 40 ^^ 16 unge ^on« » I Kb. 16 #./ 400 
»g » 2 9n>. 4 f., 14 $itnb 8|^ == 1 9Ib* 8 9*r 6 Xøn^ 
Ut £)I » 12 9tb«, og 16 9lb* { ^enge; foruben ea fftd 
3ktl JtrvbertoT/ ilt Seløb 10 9tb. og 16 0^ <alt 45 9lb. 
36$. ^. ilf bet famme Stegnffab fée )M ogfoa^ at9Ug<abm(^ 
takn ^obbe 45 9Ube^f}e og 6 Jtføvel^efk^ fom fra 26be ^aW 
t9 28be September rfmeligoitø fiobe f VtUt, og i ben2(b for» 
tmbe 569 Sønber 5 &Upptx {>abre« 

!Det er beficnbt nof, at ben egentlige @runb t(I at be 
fmffe Svop)}er fffe broge bort af Sanbet , oar ben Omjl(en# 
^ig^W at (Sari ®uf}ab fortrøb ben fluttcbe Sfreb^ og (faobe i ^ ©om bet fi^ne« at reflne fra ben 2ebe 3«ttt« 

') Stid^bateten er ^er regnet for 48 (BMinq. !X)a bet maafke d )>tt 

iX(Te uben 3nteredfe, at !ienbe ^im 2:ibe ^rifec i Sl^Hanb paa Stxi^ 

berier, anføre^ be Jer: 

3 punbt ^orinten . »2 panbt yefFer . . 
2 — Smbcr. . 
4 lobt ^t^ltn . 
4 — ^aJneU . 
6 — SKuffaten* 
8(omen • - . • 
4 lobt Tlvt^cAm 8 (nte ^dtt ... 3 
spimbt ørofe9in« 
finen .' « m. 40 f . 

— 32 - 

— 20 - 

— 16 - 

— 82 - 

— 12 - 

— 12 - 3 — iWanbeØcn 
24 ^immonien . • . 
3 punbt Stapx\$ . . 
1 ^a$ OUuen 
3 punbt Sfiof 
1 ^rucj IBom $Jt • • • . 9lb. 24 f. 

— 32 - 

— 24 - 

— 36 - 

— 32- 

— 16 - 

— 24 - 3aft 10 fftt. 16 f. S94 


@iiibe at irfbt Un, f/i^tBct ffm foatt oabtvbart trf^r^ 
\)an i Sluguil SRaaneb fammr Har 1658 anbett @atig giorl 
Sanbgang paa @(ffilanb t)eb (Sorføer/ og tt^ffebe ^aa ny 
Afebcn^aM* jtr<srn ))enble K[6age^ lebfaget af oDe htt 
9l<xUkt, ^t)((fei SSorørrne i 43eae fnart {9 at føre* 3; 
gVnbcIffn af @<))t(m6cr SRoaneb b. 91* , eitbiut ferenb 9ita\ 
gd^ mange |>ef}e tHire borte, anfom Capitain Hi^tffnm »< 
nogle 2)ragoner; ^an ^abbe il |)ejle meb %, bet bfct^e 
%9en inbtU ben 27be October, ^t>orfor ogfaa Ubgiften 
^Q»xtf alene til t^ani og Vrangelé oiDenonttalte |>ef}e^ onfc 

ta 126 9t6b. 

Søorigt mebførte benne (Sa^itafn iil1}tffnmi O^^oR) bi 
tåbelige anbre Xab for Sorgerne , ba be ogfaa maattt U 
Sanrreb og @finb til ^ané meb^at)enbe !I>ragoneré JHcrbnfogi 
($n Waitt, ber Ugelebeé paa famme Sib meb f!ne 2)ragom 
l||ar touret i Vette/ ublet)erebeé tfl Ugnenbe 33ntg 184 @ffnb ^| 

II. Spené øDrfge @f(ebne unber be ft)enfFe Sropper* S( 
ffl?tn(nfl gføe bc fparfomme og abfprebte Æilber o^ ifft Miflj 
^cb t(( ncermere at {!i(bre* @orge{{g t)ar toel bene SilfianI 
allcrebe; men enbnu langt bcerre bleb C)be(o?ggeIfen/ b( 10) ecc ot)enanførtc Sficgnilab, 30te eeptember. »3Saf fur (Ea^m 
gibftbumb ©cinen Stragonen ift auføenojmen »orben be|^ Sfobre 

3cn?cn: an ?ctntranbt 664 eWen. 

"Sloå^ an grig 65 — 

©cbraget fit^ an gclbt 126 Hb. 16 p. 

25on gffncr Slieflfen bor bie fetbifle 3:raøonen: 

20 e^Ucn U^en 33 ^ 10 - 

32 e^tlcn grigén €> «. , . 

SSor bie felbige Zxa^oncn hep bie fcjtbcreber« 

200 fe^ae, ma*t 50 - » - 

9lo«^ »or beg ^errn 3)^ ai or« feine Siragonen 

184 gcWc, ma^t ; 46 _ , . 

264 S»l>. 16 p. i ebOmg^n af Vant 1658 iSf^nt^tn Srfbnrff CSO^m af 
^tmUuioxg meb ftne pel^e og (rojtbcnbmrgfle Zro})pcr r^ffcte 
S)amtiart til Unbfortnutg mob b( @))enfFe» S^urfyrilené Zrop^ 
(irr mre t>el be 2)aiiilcé Sorbwibiu; men be oy førte flg meb 
fiiabant 93ar6arte, at be ))are enbmi langt frvgtel^e forSan^ 
bet, enb Sienberne fcto ^atobe Mret. !De ®))enffe fl9gtebe nu 
tttb i 9rebenféobbe/ efterat be ^otbe obelagt ^Omegnen, og 
tnbefluttebe ftg ^r i (SaiieHet; men nobfagebeø bog til, i 6e# 
gynbeifen af tiåret 1659 at rømme ^(abfen for be forencbe 
Zco)»)»r* 

@trai: efterat be @t»enf!e ^ai>be forlabl Vefle '\ tki> ber 
efter bi^e^ Ufreife toblagt i »ven 2 ftorrfe Siegimenter 
df ^olafferne til $)eft/ foruben 1 Gom^nie 3)ragoner» 
gSe faofnart t)are btøfe anfomne^ før be bemægtfgebe fig 9o((^ 
$9 tg tut, tf\>ah ber forefanbte< ; gfovbe fel^ D^arteer^ og {nb# 
fogbe ttt ffn^t)er faamange fom be I^fiebe, faa at n«f}en ^n^ 
geu funbe »ibe, ffoot mange 3oIf be ^atobé i bered $)ufe. 
KbifiUfge floge og pixtUt bered herter for ^enge, o))grai^ebe og 
(orttoge sut/ f)\>ab ber funbe ffnbed enten nnber eKer oMr 
Sorben ^'^)/ ^t)Qrfor fattige Solt maatte rømme bered ^ufe og 
bbe fra bem, og berobev Ut^ S^en f^vøbt. (Sii 2)ee( af be 
bebiie |)ufe og ©aarbe blet^e op^roenbte og neb^rubte, en 2)eel 
nttaerebe og faalebed øbefagte/ at be iffe funbe ^efibbeé af 
Stogen* — @iben ilc^ t)e( »s^n befriet fra en !DfeI af bidfe ^^ Snfognin^ tit gre^^rif ten ^rebie )paa fitmpUt ^apiix, bat. ben 31tc 
October 1G60, mcacm "^rtoitcøiernc". ©ette Slftftvtte, Jijtø ^Jaalibc* 
Ugjeb er bct^ibnet af fonøclige ©owmiéfairer, ffitbrer Q3^ené StiCftanb 
fra IJøtaffeme^ anforafl mbtit 9^o»ember 1660. Unføgninflend egne 
UbtTj^f ere bcrfor tUbeeté orbret fufgte. 

") i^Ianbt Snbet iibftar be ben i 85etetatnøen om ben foreøaaenbe f»enf!e 
Stxi^ 1643—45 omtalte Sø t»eb ©runbet, for ot o|)fo(|e Jbab be 
formobebe at iwere nebfcenlet i 5Sanbft. 

morift SibSffrift. II. 15 9tUt 9p i M frtteii^ 8«t^br*é. Irc^jpnr; men ( htttt ©teb aHfcm C|wrf|Hflftt frft) tflKgemeb 
ben fefferKflf eg pcIjTe ©rneral mcb bere* f)ofpaUr, og Wrt>e 
Hflgrnbe ^er ( 4 Ufler, mtitni bnté €dt (Job for SrebfrCW* 
obbe, og (nbrtl bcit gff owr til 8p^n, ^t>OTet Mr meget tv|>f^ 
fenbe for Sorgerne. SU benne Oi^ergang Met) SRagfflraten 
i Bette opforbret ( en ©frføelfe fra Cl^urførflen af ffiranben* 
borg, (.(m Selblager ffir ffrfebrfd^éobbe, b. laSRaf 165^ ") 
at (Tajfe to gobe og fJore 93aabe (Sot^e) meb be fornobne Solf, 
(at)eie- — efter ben 5ib {^(emfogfeé «c«e (beHg af Snbq^ar? 
terfnger, og bet iKe alene af ©olbater, fom ^at)be bereé t>Wfe 
D\)arteer ^er i ©^en, men ogfaa baabe 3?at og 2)ag af ?Rt^ 
gfmenter og ^artfer, fom broge frem og tflbage, (nb og ub af 
8anbet. SWange af bem toge ftg fcto Qtjarteer og ^t)ab ?ln* 
bet be be^agebe ; ja be tt)ang enbogfaa punbom be flaffefé fat* 
t(ge, ubfugebe 3nb\!)aanere til at (ettere ^rot>(ant, nopflen SKere, 
enb be funbe ot)erfomme» 

Ul^ltcn naaebe ftri ^o(e|le @l)(bfe t)eb en forgelig ^efl, 
fom ubbrøb fSIaret I65d, og bortr^ffebe (ffe alene mange af 
Sorgerne, men ogfaa enbeel Sonber, fom fra Sanbet af twire 
fl[|>gtebe (nb ( 93|>cn *^)» a»eb ©anb^eb fnnbe berfor be faa 
owrbIet)ne 93orgere fige: »at be t)are ^aarbt biemføgte af®ub* 
Brebe og ©traf meb itr(g, ^eflilen^e og 2)9rt(b/ — 3 ^oflfen 
elenb(g og benagelfeé)oo?rb(g Sflflanb S^en fanbteé t>eb greben ^ 
®(utn(ng/ t^flle \>i i bet 9ø(g^nbe nærmere betragte. ^*) Otifiinatbrc^)et finbe« blanbt <,^«itair»«fen 0(j 3ttb(|t>artcrma: 1650 

tii 16fl0.u 

") ©ec 2lnføøntngen tii St^n^ grcbcrif ben Jrcbie, Ji^or bcr flageé cm, 
at i^fbl(i&en ere bortbøcbe«. — øZp^t 9lietfen fom i fortebenn geibctib, 
i ^anbffpctiø^eb for ^iggfotc^et, »bi SOScvtfe bortbøbe.« — f)oImanb« 
^errebø aiingbofiioei foJ-sr?. SBeile Stmtflucarrl^iu. @ce mcrejeww 
i bet Sø^enbe. Wie 8f i M fiHtfibc Koi^bnte. MT Xt«( af ^itttt mmt^ miébnt i fMiwe ilrf « IMf Sftcr ben £ilf}anb al hømmt, ^toori ftiebflorberne Mre 
efter be @t)en{!eé 3nbfa(b 1 6 13-45, fynetf bet rimeKgt, at 
Søaberneé @f te6ne ^aa fammeSib iffe t^ax txrret meget bebre» 
Vi mangle bog efterretninger ^erom, ba Sfngbøgerne for |>er^ 
reberne, af fj'oilU nebenfiaaenbe Sroef ere (aante, forfl begt^nbe 
meb Håret leeo \ og faalebe^ fffe omtale ben tibKgere/ men 
alene ben no^rmefl forbigangne Seibe* Viitlt be følgenbe Olabe 
enb iffe t)cere flitfebe til at g(t)e en fulbfiflpnbtø og no(agt(g 
@f(Ibrtng af '^rfgené ^nbflpbelfe paa ffgnene i ^cilt Hmt, 
faa fnnne be bog lettere et eOer anbet S3{brag til Stmi^ab 
om Sonberneé Se^anbltng, fom maaffee d t>t( t)«re uben al 
Sntereéfe for ganbet^ ^{florle i Htminbehg^eb ; Hgefom t>( og^ 
faa ^aioe troet, at be ©agn, ber mebbeleé, forfaat)(bt ^IfU 
bonre moerfeJKge, fom be m'flnof ofte meb {(^ijlorfff Xroocrrbig^eb 
fKbre 0^ ))erfonI{ge Sor^otb, ber gioe an|Fuet{ge Stlleber af 
Silflanben i bet |)e(e. 

Sorenb Sienberne anfom tt( bf^fe ffgne/ fogte ogfaa en^ 
bee( afa3onberne at rebbe og bevare bere^ ®obø» 93ogIe ^) 3 Set te 9(mtftuear(^tt> ftnbeé omtrent 64 2;møbøøér fra j^erre« 
berne i M forrige i^olbtng^uud ^e^n^ fom ane, meb Unbtaøelfe af 
anbft i>exxzH tingbog for 1660, beøpnbe meb klaret 1661 09 
fortfcrtteé til l^entmob 3(aret 1672. £)e (er fom J^tCber afbettj^ttebe 
ere: ©ruf! ^embd Zxnqheqtx for 1661, 62 ofl 63. <glbo^.l661. 
f)Olmfliib« i>. 1661, 62 og 63. 3er(e» i>. 1662. 9lør»ang« 
f>. 1663 (3lr. 1-2). SelUnge Strfe^Singbøger 16^, 68 og 64. 
2:ørrt(b f). 1662—63. euugé {>. 1662 og 63 og 9nbft ^. 
for 1660. %nt^i og @raugd f)eneber (øre nu iffe Hi ^U ICmt; 
men i bered Øteb 8ierrc og f)attmg*f>en€ber, 

15* førte bet e))er ttl Vtibbelfatt og anbre @Hitt I9^9tn\ ha 
te troebe, at fun 3\)llanb t)ilbe bltee brfot; ^\)orimob enfefte 
»nbre t^ebe M JSiii^ og t)elagt SKonb Sao rib« mtlft^ i 
9loxn}p, %oroaUct ober bet ft)enjfe ®ob« ^er f ganbef *)^ 
^t)or be meente bet bar fulbfommen ftffevt 

6om bcfienbt ^atJbe be ©t)en(Ie ( Jlaret 1651, piebené 
be beicfrebe Jrebertf éobbe , bereé ©tanbqtjarteer ( fflrebfiru}) 
@fot), omtrent 1 Sfliil fra Si;en, ff'oov man enbnu feer 8et>* 
nfnger af cpfajlebe ©Taabfer *). SDctte fjaDbe en meget fFa^ 
belig 93(rfning paa be ncerKggeube Sogne ogSanbéb^er^ Sffe 
alene blet)e ©fot>e tttbeeW om^uggebe og ©aarbe nebbrubte, for 
at Cefren funbe bttoe befopRet; men ber fPulbe ogfaa flfåffeé 
^robfant tii ©olbaterne, og berfor flrcifebe partier bagKg om# 
frfng og ubfuebc Sonberne *). ©anbfønf(gt)iié bar betfe 
®runben ti^ at faamange ^ufe og ©aarbe paa benne ffgn 
bleoe obelagte, ba t)( af enfefte gjttrfnger funne fovmobe, at 
©aarbene fun bleoe bebarebe faalcenge fom 93eboerne bare Ndl* ^ f. (&. ^ttt? {). 3:mel»og 1651 føt 28: "^£(c^astbe QOtx Ba^ft 
0(^ ^leber, fom fcø tidige nteb mit eget ©uobj lob effucr føre titt 
9??cbbelfart 1657 førinb bee @ueni!e fomme ^cr inb i ^anbct, ber att 
fattjere, fem bog aff gicftbcrne ber fammepeb^ Heff t)orttageit.« 

3) €tf)0 C>. tingbog I66i fot 44. ^Dab »Sorirøfter offiier btt faenbife 
Qoebf" t>il fløe, er iffe ganjle flart. 3)et maa bog Ja»e »æret en 
banjia^anb, ellert 5a\)beOcIS3onternci!!cI;erført fcerc«@obé til Jarn. 
3)og berettet ber, ot bette aøige^el »bteif bortptøabret afFbe®ttenbffo.* 

*) ©anjle Slttad V, 965. ©bo ?)• tingbog 1661 fof. 13: »Srebflruj) 
©fouff I 3Wii( »e|!cn fra frebrid^lobbe, Juo'r fuenifcn Jaffbe ftn le^er.' 
- dt @ag«, for ^loi« ^aalibcligjeb bog iffe ubetinget fan inbeftaae^, 
ftger, at be (SttenjTe ogfaa ^atJbe en 2eir ^a ^iKe 2i>me 3Ratf i9?f* 
ru^ @ogn. gigelebe« finbeø ber t)cb ^eéfelbaøe i Stamj^ @ogR nogle 
3crb»oibe, ber rimeligste ogfaa ^ibrøre fra benne trig. golf »ibc 
fttn, at be ere o))fallebe i geibetib. 

*0 Orig. @jHi*forretning ot>er @!ot>ene i Colbing Juué gc^n 1662, »Seile 
?(mtftuear4>it>*. |>elmanb« ??. 5ine>bog 1661 fot. 5. 4tet» ta at tttfibe U UtphOig^ ISonMfmtkm , ^ Hm 
hm€bt ^. ^ be ficfle @teter fi^te VøHbcme at (Taffr fi^ 
øifKeniiclfe toeb te fodfolble »6aItKgarbetr; eg ^raiftm» 
Uit)e ba gfarne bruglir font SRogtarc mttUm itué ^ognefoS 
og 3(eubfn». 3 ^aun^btob ^aMe f. 9r. ^r. 9taimui tu , 
^M nogle 9!t9Uere^ for al beoare i)Sr«rf)^aarbctt og Øyni/ 
tmoi^ at ^an ugentlig maatle gfioe biéfe en Gobtgiørelfe berfor; 
»en fenere nøbfagebe« tjan tU at (enbe to af bem tit Srei^ 
it<Rg/ for at benne Sy (ffe ganfle {!u(be bl(t»e obe ''>• S(ge# 
Icbe« ^bed S(ng<ofbne om, M i Såret 1657, ba be @oen{!e 
^e beb (Solbbtg og bdbe (nbi^ge Sanbet/ bare aOe 3<A<age 
SbQMenb forfamlebe I SeSfnge StivU, og ombab ber meget 
benlig pt* førgen ^eberfen^ at t^an bilbe gtore f!n SKb og 
nbrfife til Solbing og forflafe bem @aIo^arber; fj/^ob ^ait 
brfojlebe berpaa, bilbe be betale f^am igien*' pan oyfplbte 
egfaa bered Øn^z og benbte tilbage meb ^(ongebrebe paa 
Xrb? og é @albegai^er % 

Sobrigt fmbe bi biéfe omtalte i mange 8anb<6ber; men 
bi fee bog ogfoa, at be iffe altib be^nblebe Sønberne gobt 
3 ©anerSiunb tbang be f. iSt. ^nberne til at (fore meb 
Stoxn boabe til Seiren oeb ^rebflru)) og Vkdt, »^borbeb mange 
fattige SoK mifiebe bered @«pRe* ^), og i @aari(eb |)r9g(ebe 
be ^kboeme t&, efter 9bend Snbtagelfe/ at brage berooer og 
^enle fourage til @reb Vrangeid $>efle ^% 

8Ren om nn enbogfaa ganbébperne bare forfpnebe meb ^ 5ttU^ f). aittflbofl 1662 foL 104: »©cnne (^aat er ennu liq^tU^ 

mt magtr bi>ø ieg mna giffue iber (Sontribution beraff." 
') fJOlttKmb« 1^. 1661 fol. 5. 
8) Seflinøc ©itfc^Jtngbog 1662 fot. 6. 
») f)oIinanb« |). Jingboa 1661 fol. 5. 
*«) ©ammcflcW. 1663 fo(. 6i. «M ScOf 9p i bet I^Htmbe Voffimlrete. faabanne fi^enfre 6atofgarber og i^eb bem fWrcbe for |)Iia)f4% 
SSbrforggflfe/ funbe bøg Veboerne af bf renKøt be(%gettbe 6affirbc 
eg Imfe (ffe brage nogen ^orbeel beraf , øg t>are berfor v^ 
fattt for ibeKge ^(ynbrfnger og Otoerfalb* SRange^ baabe 9r«p# 
fter og Sonber niaaHe fortabe |>ttué og ^Itm, og begfM fig 
td fremmebe @teber^ mebentf Sienbeme bortførte att hent 
®oH, og opbropnbte bereé Caanfnger ^'). ffnbnu (ctoenbe 
6agn t>(be berfor ogfaa at fortarOe om i)I«^anb((nger ^ fom 
b(et>e begaaebe { benne forgeHge S{b; f Qanbel/ 9lanbbo( 
@ogn \)eb ikile, fortceOeé/ at be @t)enf7e unber beretf Op^olb 
^er fFare 3nb\)oIbene ub af en Sange, og banbt fjam meb bem 
tfl en ^arl, ^tooryaa be pib^cU ffam faatonge til ^an of>gao 
9Ianben. @9ben eOer .^uortten'/ ^or betre (Tete, flat enbnn 
t« aSfnbe ^erom falbe« .©oarltegt^ben" **). 

^ttm flelben finber man ®por M, at Sonberne Do\)^e 
at gtore SRobflanb mob bere^ Unber træffere; ( Srelbf/ 
Qeflby @ogn \)eb 9reber(c(a, biet) t>el en fvenfT @f{(bt)agl {Tnbt 
af Seboerne; men tfl ©traf ^erfor opbranbte be @t)en|fe 
^ele Srelbe »9 **)• 3 ben o\)enfor natjnte O a n b el C9, figr 
be gamle i^ortceUinger ; boebe bet ogfaa nnber benne j(rfg en 
meget r(fg Sonbe, ber ^emmeKg ^a))be nebgrat)et fmeAoflbar^ 
^ber ube paa SRarfen. ffn foenfl Offtceer t)<cot>e faaet ^t^i 
^rom, reifle nb ti( 93onben, og truebe meb at brcebe ^m paa 
Qtcitt, t)\>ii ffan Itte aabenbarebe, ^\oor pengene t>are {Knlte* 
St>ungen af 9?ebt)enbig^eben; lebfagebe ben r(ge SRanb ^m ") f)olmonb« ^. 1662 fot 26-27. om fxcsfien i ©mibftrup; ^on hix» 
»førfl i forlebetin gelbctib forjlaget meb {)øflru 0(( go((( i j^nt^elid 
3)2aabe fra Juf o* ^iemb.« ibb, fol. ~50. 53ruil^. tingbog p. ff.@t. 

^^) 2)ette, faabelfom be øi>xi^t uben »ibere ?>iemme( anførte @ogn ere 
munbtlig mebbeefte. »©occlte« bemærfer bet famme fom: »at cm» 
tomme t)eb en piinlig !£)øb.'' 

'») »bier om Slibe 1^57-60, ®. 77.. fMk 9f i M firtlnbc Saitan^rcbe. ast Nrfer vb tU Saavcfplben, og M (om trorte inb éb Ua UtH 
i&ør; tctu )>ilbe ^n iRc i Scg^nbelfdt/ men teOoabeBfafltor: 
iS !DaiimaTf er bet aWi @rø at Sremmete førii øoae (nb^^ 
ietjiinfte Offtcieren pø iffe (arager, men bøiebe fig for at fomme 
tiimntm ben fnetre Stabning* 3 famme Siltblft brcg Conben 
ea ^ifiol frem, og i^uIfTob ben @\>en(7e ))aa ©rebet ^^. 

S)en forte Sreb, fom biet) Puttet i februar SRaaneb lOod, 
kn^ttebe abflittige af be orngPebe Sønber td at tenbe tilbage 
til bere^ ©aarbe; og be nebbrcenbte |)ufe bcgi^nbte paa tnUlU 
@teber at retfe fig <gien. SRen fc(o { benne Sib maatte S5øn 
berne flunbom, Iigefaatxl fom Sorgerne { JTføbjlieberiie/ erlargge 
QontrCbutioner tU be @oeni!e ; i bet minbjle ^at)ed ber ff ftrrret^ 
ning om/ at ^oarupgaarb^ 4 Sorftere { 9reb(}en @ogn Gn>e(b. 
jomfru Siune S^otte^ tienere tfl 3oru)^aarb') blet>e aa^ 
fotte til at fimre ben foenffe Oberfi @teen Sie((e 100 9Ib. 
iu specie i Gontr{but(on for 9røaanebernc SRartf og Slpril, 
uAgtet Sreben t>ar puttet i Sebruar. 2)a SJønberne iff e lunbe 
nbrcbe pengene, b(et)e be nøbfagebe tii at gtoe Oberflen en 
8or(!r{oning for benne ^engefum ^% fom bet f^neé, formebelfl 
SrubPer om %}oIbfom^eber; tf)i < ben gamle Singbog Usei, at 
.foafremt famme Sre\> ith ba flrar t)ar bleocn ubgfoet, t^^bt 
tttt een af Saariiygaavbé Sæflcre Icengere lunnet t)cere oeb 
^mi og picm^ ia bet t)ar paa ben Xtb @oenfTen bar ifcerb 
mcb at brage ooer t(I Spen, fom ogfaa ^ttc*^% gmftlertib 
barebe Sreben og 9loUg^eben fun fort. SUIerebe i 3lugu{} 
SSaaneb forn^ebej StenbKtg^eberne/ og iffe (cenge efter^ ba be 
))oIife og branbenborgffe $>(eI))etro))per anfom, naaebe Sanbeté 
Ul^ffe fnart pn ^øicRc ®rab. De @oenj?e Pi)gtebe for .'be **) efter munbttiot ©agn ber i Gøncn. 

^^) 8oviIrit)nuiøen er inbrpffct i 2exxii^ ^. 2inflbcg 1667 fc(. 18. 

"^ ©omrøePeW fol. 48. . aiiittU tttiitfvlt, eg fbelagbe ffgnftie/ t)W( bt broge %Mm 
nrtn; Klfibf} loflebf te f!g (ttb ( Sret^mobbe, rfrerat be ))M 
bft Srpgtcligftc ^(it^be t9Ut, pl^ntttt og brcettbt { ht oinf%» 
genbe |>meber^^). fft fergdigt tfrempef )9aa 8anb6eemd$ 
9arer og (SknbigltjtUtf t)ar |>cmtéfogb€R ( |>oIinatit)4 ^ttr^ 
9^tUv 92Mfen^ bfr borte ))aa l^erregaaYben »SlebbcgaatV*. 
SlSerebe ferfi i Arigm t>av ^n Ueoen foriaget fra puui og 
^itm, og @aatbcn/ ^an paabcebe^ alMci nebbnibt/ afbrør^t 
og ebelagt; jlben, efter at ben forte 9reb t)ar fluttet^ fl^ttebr 
^tt (gien meb fin 9ami(ie til ©aarbett/ ffoot f^an cptt^ 
nogle ^nUf ^ bcgi^nbte at br{t)e ait>l(ngen paa np; men ta 
be @t)ettffe retirerebe tfl Sreberff^obbe , blt^ ^eber 99fe(fm 
atter reent ub))(9nbret, faa at fjan meb f>u(hu og 9olf faa# 
gobtfom nogen maatte forlabe fin 6o({g^ ber atibengang tfllig^ 
meb 8RoKen og ^oéUggenbe Sugninger gtf o)) i Sner. 3; ^né 
Gfenbfg^eb fogte ^an Hl VeUe^ ^or ^n lei^be nogen Sib i 
ben jlorfle Slrmob, inbtU !Deben bortfalbte ^ané |>uf}rtt ^^. 

Smtbtertfb ^atøbe ^olaffernf flaaet Seir i @fobene tneSem 
SreberfWobbe og Colbteg*^), ba be fffe fabtoge 8<e(lnføgen 
før (Soroaret 1659; og bortforte nu meb ffro^ffelige 93o(bfom« 
^eber 9ttt, ^t)ab be ©tenfle ^a\>be UwtU ©fionbt be t^are ^"0 @i>n^forrctning otjet øbe®aarbc efter 1660. Orig. i StmtflueaT^t^jet. 
2:inftbøgerne paa fl. @t. ^aa ben anben @ibe af SSeite plpnbrebe be 
@\)eni!e ogfaa. »Smenom @. 9J?u$el? bag o* Suctt f^rtnb ^otat^fme 
^er inbfom, baa ©i^ijlenn ptønbrit i »(erøe Jerrit 51mio i65»», 
^ebber bet i ^olmanbé ?). Xingbog 1661 fol. 24—25. 

^) i)olmattb^ ?). tingbog 166:i fol. 100-1. 

i») ©ee ifcrt orig. ©pnéforretntng o»er @tc»ene i (Slbo f)erreb, ^»or ber 
blanbt anbet ftgcd : „D^ fanb i^ n^ibere eder flere fitin febeé ^poa 
©fouffiiene, effterfom be beftnbcé ai tvere meget foréuggen, e^ en 
ganbile bcel Jreer forbrenbt, fom er giott aff be €itenbf!e, faatoetfom 
aff bi feiferltge, ^ottac^er t^ branbenburgeffe Mgéfolif , fom betubi 
^^ omfring ^affiier flanben meb bere^ ganbife ^rigémat^ter.« 9fllV Wiy I V%1 l^fMVf IPllfVIIVffOf. Ilv9 

^w^)ctwpj)ir/ firafogf' bf/ ttgc^A tHPl fbøi 9f^bfntf / øMrøtt 
|imf te fom, 9øiAerne Utté Qvors^ øø l^fle. .6oa(€bc< 
MT ber ( Sonøaorb m iif«bt><inl% florrT Olanb/ fem fftm 
IfiMbftt itrfftcbe aVe fine j^rfature, imbtasrn tn ung Ch^fe^ 
fm ^it fog meb/ naar ^n gff nb at pMe, for at ben fntib^ ^ 
(ntib flte ffnlbf ^{<iM af Vplaffrrnr. 2)a ^an engang gff mrb 
ten tth |>aanbm/ fem tn ^ofaf f)tn og grtb Zefrct, fer at 
ImRe bm bort; SRanben btt^ nn faa e^bragt, at tfan mcb 
fin ^fougfldt) fleg ^efoffen {^M ^aa 6teb€t- 2)eg fhrar (lebe 
onbrr ^ofaffer td, eg {K^ Senlen f>aa Gtebet^ ^eerpaa be 
toge baabe De(en eg |)ef}ene meb f(g*^')• JRnnbt emfrfng, 
^r delafferne eg Sranbenbergerne brege frem fftt i Ggnen, 
lerfret>ebe be alt bet ®ebé eg Snbbe*^, fem enbnu fanbteø 
{ fmfene; jfa enb iffe j^irlerne ffaanebej fer beret fffonbfge 
^Ij^nbrrager*^. |n)ab be faatebeé ret)ebe, feer man, at be 
ttntrrlfben (gien felgte td Senberne; eg man fan beraf fltttte^ 
^orlebe« punbem (Stn ^ar i^nnbet teb ben ilnben« Uf^ffe. 3 
Sra{F |>errebt Singbeg/ 1665 fe(. 169, fertceDeé at tn SRanb ^ ,3r 1&59 baa bi !e|^fer% o4 branbenboraefFe ^ pciadtt bottrøfM 
hteø o(^ !re Jer oUe ipegne, baa Meff 3)?atif $Jebcrfcn ( ©iWeborfg 
alb (an$ fueg ccj he fefte ocj Joper c(J anbet gob^ o<i(^ fonnnffue 
^nem fta tagtt." @ta«gd&. tingbog 1662 fot 54. @ee enttoibne 
9nbfl {>. 2:tiid^a9 1660 fe(. 13. Srufl ^. tingbog 1661 fol. 91. 

*0 Wanbttiflt ©agn. 

^) "!Re»# alb bene formuffue aff @uenb{Iené trigf foUfr faa leet fom off 
branbenbutil o4 feferltg, fampt poøacjer bleff fra bennem tjaggen.« 
9{øTbangd {). tingbog 1663 9{t. l fol. 6 og 3. 9nt{! ^. tingbog 
1661 fol. 15 og ^18 og mangfolbtge onbre @teber i 2;mgbegerne. 

*) @|^n ober fl^erfnebe iKtfe, ter Dar meget fbrfatben, i ^ørbang« ^. 
tingbog 1668 9lT. 1 fot. 14: „(&ib0(^faa femb aflen fort Hebe, fom 
»or et ?igftebe, t>uittfet bteff benncm frataggen otij bort refftttt bboff 
pc^arfetne.« — Om «iirfetti\!innebaOer feea:erritb ?>. a:mgbog 1663 

fot. 61. i etdn^imv 1M9 ti9W no^ aSfd af ff)»ltertie i ^SiMki 

^rM, fre« bevaf/ at ^en^n KøbU fn fimr bcuundi^ml 
^ppt fov 3 SKarf/ ((gefcm ffan ogfaa tiblig^re ^)>be er^ttt 
ett fort t>r{n{f ^efi for 10 aRarf. SRat^e @teber, ^pt ^00 
lafttxnt hm og Sntet forcfattbt, hlcot U onbe cg gtorbe mo^ 
Ulyner. »ffn I|k<( !Dce( Stutteri fom f. 6r* engang til %^xiø 
M @lranb/ og forlaHgtc af en bevboente Siflev/ ^eber SRaii^ 
frø, at l|fan {!ulbe ft>ømme berei) |>ef!c« ^tttt ^ioxbt ^n 
ogfaa; men mebené \)an Mv borte/ ^oengte be Æonen op i 
©formenen, og røgebe ^enbe Q^UU og bet.af bare OnbfFab, elto 
forbi ^un itu m'(be tooere bem Kl ^iBie. I)a 9Kanben ^ørte 
^enbetf @fr(g/ b(eD ^an bange for, at ogfoa ^an {fulbe im'fle 
Stt)et/ og i Sorttotoklfe fafiebe ^an flg ncb af |)ef3:en i^g brirf^ 
iiebe-^}. 

3 tiale og forring aKenig^eber, ))aa ©rcenbfen af ^eiU 
og ©fanbevborg tlmter, toar, faa figeé ber, paa benne urol^ 
Sib en @ogne))rcef}/ |)r. 9taému^fen. Sif Slagtet ^t)be ^n 
l^ort/ l^t)or libet man funbe troe be fremmebe ^xoppix, og ^an 
fffulte berfor alt jit @øføto( og jlne rebe ^enge { en fflagerot)n, 
fom f)an tilmurebe. Ul))ttcUgoiii «ar beUe bUM bemcrrlet af 
en ))oI(! ©peiber, ber lifiebc flg omf ring foran fine Stanto 
meraten 2)cnne i(cbe f!rar tilbage, fortalte bf ugubettge 
Ærigéfolf, fom ft)ircbe i Slale Æro, ij'oab 1)an f^a'oU feet, og 
lotJebe at git)e bem ?ln\)i{én{ng paa ©tebet, ^t)or ©olttet »ar **) ©agn ber i (ggnen. ^crmcb flemmer en gammet gortirQing o»ereené, 
fom {!rit>er ftg fra et løtngere bortliggenbe @teb: "(Sn <tt^aamtt 
^ræfteenfe i ©toering, gramtetj ^erreb, ?larjuué amt, ber naflcn 
git i ©ambom, JaiDbe ogfaa, af gr^gt for ^(pnbring, nebgrat^et fine 
faa @agcr af SBarbi ; men Jun btei> til ©traf berfor af ?5olaf!erne 
toget ij^icl i en Don.** Mmfire«. eMtelvnif fevboMite vit tevtf Bøttt ttiibrr <M%e 
libroAft: uit U not {Mbe gim fig UtaUt af ^nrøent fki^ 
^i^n/ 9ovabeti ^ølaMnrne fab€ bcr oitau i Sttnn nøgjU 
Skmb, fom wixt |>r. Stafmiiifea af f>(ert<t ^engftme. Cfo 
^f bem fif ^(ffg^b td ntenuevref at fU^pc 6ort eg gii^e Vr«i 
9fii UnberretaCng om ben 9are, ber mtebc ^nl ®ob<. 3 
^f ^af} tog ^n berfor a(ene6iA)et ab afOtnen, og neb^ 
grabebe bet gonffe ^mmeUgt { |>at>en, ^9or})aa f^an fagbe t« 
ftt |)uf}ni: ^fonre JPonel for nogentimbe at fWre bbi 9reai^ 
<ib/ ^r teg {nult mit @oto for ^olofferne paa et 6teb, J19 
nu fffe t>tt t»{fe btø; fhtlbe ieg im(b(ert{b b(h)e brcrfrt/ ba ^ 
ifif for at gtoe bfg Unberretning om ^ ^tor Citoet er gf emt^ 
nebiagt en @ebbel nnber et 9rcrbt bag SUteret; men 3)u moa 
fDonge mig en ^eS(g 9eb^ at 2)n ( fntet ZUforibe tt( foge at 
{Iftfe bfg AunbfFab ^crom^ før ^{enberne ere brogne af 9an^ 
bet* @nart anfom ogfaa ^olafferne til ^rcefiegaarben; men 
be opbagebe (Irar, at be foflbare^e Sager ^are boi-te* SntM 
fenbe af |!)arme lobe be f!g bog fffe mcerfe meb 9loget, men 
))a<febe paa |>r. Slaémnéfen^ ba ^an en 6ønbag Korte ti( 
ZoTr(ng for at ^o(be @ubMenef}e, florbte l^m ba af Sognen, 
og jtruebe |>(ernefTalIen fra ^ané poub, nnber ^oflfirn bar^ 
bariffe |>anblfng ben uI^ffeHge ^rcrfl opgato fin Stonb^* 

5Paa enfclte ©teber, f» (Sr. i SelHnge, fogte »onberne at 
ffaf e flg @a(oegarber, mm fom bet f^neé gan|7e uben SIptte ^. ^) l!>£tu 8afln fan ne^)pc fraffrit^eé ^iflcrijl ©anbjeb. !Det er nemlifl 
mebbeett af en »«rbiø gammet 5one, ber nebjlammet i Itøe ?in(c fra 
ben ulpftetifle ?JT«fl, og f)anbtin9en fcitt et (!!e uben Sjrem^eL én 
^æft i ^a^fmø og BiXlMW i 3laIborg @tift, pltnte be e»en|Ie paa 
en Itgnenbe ^aabe t>eb at binbe et SUceb fulbt af ^nubet om (anø 
^ot)eb. — ^alubané ^reébpterotogie. ^aUfPe 3»anufcri^)tfomlmg, 
golio. 9lr. 112. (jtongen^ ^tMiot^ef.) 

*) Mingc 8We tingbog 1662 fol. 6. 


i irføbficrberne cSrr i ianbéh^fttut fmr Arig^fntfrne« e«ii> <ft 
Si^fannif '')• Stoor ^loReme ^«^r pVtnhttt cg 6ørltoø€l 
^b ter fanMeé i ^ftrnc^ fatte be meget ofte^tt |Kia M^i;^ 
9g foriege faaiebeé ^t^oevne fra ^^tf og ^Itm ^* 9b^ 
fi^gtebe tort tU gonfh fi»mmebe @teber^}/ Slidnre lf( i^^ 
^orbetne^ f* 9x. 6øgnemi»td>ene i @ee^ ber flygtebe tU ISpé^ 
Mng^/ og atlrr Stidbre maatte o))^oIbe flg i@h\x tg ^bec» 
e9mcenbene fea SCrefi^e boebe i ^orbj^yiter i &Mtn ^'> ; ag 
fMia Oiidpttb |>ebe^ ^ffel @i^n^ teeb tnan enbnts at fo»» 
loKe om et @feb fbm falbed »@tonen* O: @tolbe»), ^tiw 
enbeel Søttber { benne Ærig {Hulte ftg < ^orb^nte. 2)e fyat^^ 
forfceOeé ber, ogfod bereé ^efh nebe ^oé ftg, ^oraf SZomHl 
®talben femmer, Dg be beløbe fttt at trieSe bem ^ for ol 
Mnbebem, ba ber fanbteé 83(rlb nebei^rtmt; fim om SQ^men 
KMebe be flg of), for at {? af e flg Steget tU Sobe« •- sproHien 
i SI^Krfe, ^r. 3^<( 93eretttfen 9akntavxp, ffa'obe ubflaaA 
tømU ffoatbt Seiberiber ni^er be ®ocn^, og ^on hU» mt 
omfttier af ^obiR^ne iaget fra ^mi og ^iem, og tfiliibd af 
bem berøbet Stoet ben 6te fiugafl 1659. ^nmi ^ent Dar 
bøb af @org famme 9lor { 3>anuar, ^ ben forrige ^rosftt 
Cfnfe, ber i trenbe l^aarbe Seiber ^abbe ubflaaet megen Okof ^) $oImanW ^. tingbog 1662 fot 26-27. 

^ ©pnéforretninøcrne o»cr ebc ©aarbe ( be forf!ictt(ge ^crreber 1662, 
inbcjolbe en ftor SKængbe Optegnclfer cm, at f)ufene t>are neb^ug« 
gebe eDfer opbrænbte af ^olaffeme, Itgefom ogfaa ^tingbøgerne )»aa 

• raangfotbtge ©teber berette, at gol! blet)e forjagebe fra ^uué og 
{)iem/ og bere^ ©aarbe opbrcenbte. @ee f. dx- 3erlei5 ^. a:ingbog 

1662* fol. 68—69. 

**) Sragracnt af eibo ^. a:tngbog 166(3). 
^) %im ?). tingbog 1660 fol. 56—57. 
»O bibler om SRibc 1657—60. e. 77. ^^^W^t ^^^B • wWW i^Wi^^WrW ^MVv^^HWVv^V^i Sm tan ufffpe t)flnre nogen Z)»M tutberfadrf^ at ber 
M^m faa roae og borbarifte Stri^txt, fom fJotoffcroe tengang 
»»t^ ogfao leifebe Mlelo« OeKyf}; ^t)<irft ^Oiit ItU folM 
MiRrfMfe twb tnttltt @agn og Vrmningm 3 9aatHøø, 
pfimanbi |)erreb, bl<t> en fioOlrtt Sonbep^e, SRovgret^ 
fwuiAamr/ fotfiiløt lige vp i StlttttMtnU af en ))oI(l Kyiter, 
Nr 9fbe Mlbtage |ittte. 2)a ^n {ngen anben Utoei fooe 
iff at frelfe ftn ifSxt, gat) ^nn fig 6ttb { ISoIft og (lyvtlbe % 
ifb fra Soormt mib bet fafe S^rfert^ |dler at boe enb (et>e 
tiPF(Mroirt S^efom M) et Unbetbonrf 4om ^n itfe aloM 
søtabt neb> men nnbgff ogfaa ^olaOené <llfterflr«bei(i»* 3 
&xåningen af bet fyticnbe Star^nnbvebe, f9lti ber til^^ løMbc 
ipm font fofe i SMbericia^ 

SIngbogen fbr 9bxt>fi ^emb 1660 fortørOer o» en nlngt% 
CMftbr^ at ^nn oyi^oibt f% i lang 2tø l^o< en pdøt iSemø 
nasbant paa 6oib{ng^mtd og fiben efter fføi forflfeUige tin« 
Ut^ fnbtif ^n bfet) befcntgt me b en ^éUg @bgbøni. aNaaflee 
tr benne ®9gbom Smnben Ul et ©o^n, fom nnbon finnbom 
^mii blanbt 9)iRiberne^ uit be: ^tnentimre, ber (lobe ( 3or« 
Øoaelfp meb ^olafferne^ tffe fnnbe le^e ret tengc*' ffnbogjad 
abffOKgc Slår efrer at grebea t)ar flnttet^ hinbe man itte bmge 
noget ^o^tv^ @f{efb<orb møb et ^ntenttamer^ eob noor man 
falbte ^enbe: .en ^olj! ^or^^. 

at Solfeté gcvbittrelfe maattc benbe jig mob ^ofaffcvne, 
ber^ fftonbt be {lulbe t>cere Sanbet til ^Ulp, opførte jtg fom 
bete borrfie ^ienber, bar natnrlfgt nof; og man ^ar ogfaa *^ ØOfflnifflebé. 

*») Rcsenii »Atlas Danicas.* Srøfcript )^^a bet flore i^onfll. ©jUtot^ef. 

^) @ee en Itfage beéanøaaenbc. ^olmant^ ^&. Stngbog l^><® fo(. 17. 9ék9i$iM tøfti M(KtfimM^ aMflrltfiiøer.øtt, at 3»fc€ni« ihmkom ffofle Um 1^ |*w *• ] 
traf brat i mitibtt ^ttitt. 9n i>md\>^ imOtm S^9c<Nfi ] 
eg Bcffe jlge« rabnu at bare Kaw af ^olaRer^uIea, forbi m j 
Sro^) V<>toWcr bet ffuOe toofre f^idiloønc af aSønberne i SM^ j 
gend Ifb-^. »tt »egteeo^fcb mcb en ^^e, ber HtnU j^ •J 
^r«(ieri i Urleb,. ofl fom rebbebe baabe fifl fcto og ^rorfhii^ .{ 
6ttotøi, (^an (>at>be flKutt bet < alteret, ^t>orfra fjan fibea bfr j 
|}^en ^ente Ui f^iem) beb at (laae ©ol^aten ( |>o)»ebet inf^ bel ] 
^(m @øtotøv foalebeé at f^an fl^rtebe bob ta Sotbrtt/ er »IK f 
i^tt iKia et anbet @teb fortalt ^^). 

|)ttab ber eobuu forogebe ganbeté grcpnbfetofe lUpttt i 
bette Sibérum, bar en ^t^, ber ubbteb i »året 1659 ^ Aff 
iSf alene bortr^ffebe mange af be fvemmebe Srot^pec ^^3^ sten 
ogfoa ben ilørfU !£)eel af ffgnené, tteb faa mange Sibrifdr 
<engflebe og ubpiinte »Imue« @anbf9nltgi^t» bibrog SHangA 
^a orbenKfg ^uué(9 og ^(e(e tt(/ at @9gbommen greb faa 
%mH om ftg; t^i oi troe uben D)i»erbrioe(fe at funne pM&aatø 
^ alene ^er i Simret bortbobe abffiUige tuf(nbe 9S9nt 
ber, ba ber melbe«, at flere ^ele @ogne efter greben floH 
féa gobt fom obe* ,Slar 1660, ba bar ber n^rften in^ 
gen Srøanb ubi SelUnge @ogtt, fom bar oberbleben 
i benne bebrooeHge £{b, ^oorfor @ognet, fa.at>eli^ 
fom anbre i 89abola«get, ftob ncrften obe*^» 3 
Stanbbøl SiixH b(eo ber tffe f^roebtfet i S ilar, »efterfom @og^ 
net bleo gan{f e obe ubi ^olafferneé Siber, og 9oIfenr af fmit' ^) ZWUé banile goHefap. IV. 37. * 

») @ce 2:. 8c(!crØ Orion. I. @. 251. 

3^) ©e« norbre @ibc af Sirfegaarbcn i Sfløtup er fian|!e opf^tbt web 
tatferé b«bc Segcmcr, fom l(>59 \>are i SpUanb og bobc I flor Wlan^ 
folbig^eb, fom flgcd at »ære ffeet af en flcerf ^Jc^. 2)an|!e SK«« 
øaitit IV. 328. 

^) SeHinftt 53ir!« ^inftbog 1663 fot. 7. iimmBftitt f^rtbvbr'^; eg fttMl% { Zrrfbe Mb 9rA<ticte 
kabtd ber efter jtrigen fnn .een enefie SRanb tfl^aør^j. 

Ogfaa mange af be Senbr r^ ber tHire flygtrbe fra Sanbel 
fab t Aføbfiorberne/ b(e«)e ber Dffre for Sbøbonntentf 9laférL 
6egnfpr(e{ien i @eef} t^eb Colbfoø, ^r. linfer Suf^ berets 
fer^')/ ,at ba ^ané @ogntfoir meb ^am t>are fl^fl^ebe fnb fff 
Sribtng for ^rffléfolfet« ^r^n^ringeré 6fylb, ^oftt Ifan ®ubé# 
Kfnefle for bent { (Solbing ^o^pltalt Stixh, ^ ber betienfe 
^aa meb ^errrnd 9Iabt)ere fffe alene be 9øre og AarfTe, men 
rnbogfaa be @9ge og @frobe({ge i ben flore og langvarige 
Soag^b og @Dgbom, fom ba graøferebe i Colbing, og bet 
toabe bem, ber b(et)e i iiu, og bem^ ber bebe af famme 
@9gbom/ — 93eb at omtate benne forgeICge ^{1/ bor ^ til^ 
ftbil ti forbigaae at mebbele^ fytmb ber berettet om en SHanb/ 
(er meb fteiben 3^er og Ufovfagt^eb førgcbe for mange af fine 
9lebmennef{erø 93e(; nemlig @ognepr(r{len |)r. ^flicli £an^ 
n'b$en t @m{bf}ru)) i |)o(manbé ^erreb. Sørfi i Jtrfgen ))ar 
N^ ffger et Singøtofbne/ meb ^uflru og Som i t^nfelig 
SSaabe bleiøen forjaget fra |)uué og |>{em og berøoet bet 
Vle^t af 9ormue og ®obé» @(ben efter, la ^an t)ar hmø 
men ti(bage t(l ^rceflegaarten (gien, b(eo fjan meer enb een# 
gang paa np pl^tAxet og ((be bcf)ant>Ut, itibtil be @t>en{fe 
enbelig flpgtebe til ffveberiWobbe for be aflierebe ^rigéfolf* 
'2)a fogte baabe ^ané @ognefo(f, faatoelfom 93onberne anbre 
I @teber fra, til f)am i ^rfffiegaarben; forbi ^an b(et> tUflebe og 
ubfiob/ ^ab |>aai'bf).eb i)am af @ub b(et) paala^t Ogfaa 
ba @9gbommen og 2)obenø ^orttagelfe graéferebe baabe ber 
pg anbre @teber meget flcerft, for^olbt ^an flg meget cerltg, mi ») $)aiii!e 3Wanajm IV. 388. 

*») Hbter om røe la'i?— 60. ©. 77. 

*»j »nbU ?). Jingboø 1660 fot: 56-^^. SeSf ep i bet fi^ei*« !Unr|inbi«bi; 

4fd9^ 9i.pa hmb f^miM fatalt, ffge, ^poMgt 
fem wxt i flor SRcrngbe ^o< f^am i ®aaxUnj. bctttnU 
@9S^ i(^o»ibt mtAigt t)ar, (lebcbc be !Døbe i |>cbetal lt( 3orj 
\)tn, 09 t)ii}e Og e(Uré { anbre aRoabcr faalebe^y fom en %< 
ipAig ^r^dcmanb og tro @{«lcførgcr for Snbre fan txere 
Mcnbt; !£)crot^er leeb og ubRob ffan mt^tn 92øb og (SUnbigfftl 
I61c«) tibt og ofte ubplt^nbret, {lagen og i ^nfed'g STOaabe ttibi 
leret; ^Ulet t)ar noffom \)(tterUgt for ftltr^''). @iette Sffbeling. 
Sølgetne af ftvigett fot fUtUe cfte^ Sftebcit leMi* 3 ben forte S(b af iffun 30 »ar ^a^be Befle 3 ©an< 
tibPaaet forjffeHffle obelæggenbe Ærfgcé Slcrbfler^ 2)et er foai 
febc* (ntet Unber, at ^^tn efter ben jlbPe Stxig, ber enbteé 
Øovaaret 1660, frembob enbnu forgeligere Xegn, enb tttfont/i 
paa ben florfie fflenbfg^eb* 

Sfolfle en famtibfg trobcerbfg Seretnføg t)are be f!e(le| 
®aarbe og ^ufe paa ben flore ©abe nebbvubte og af6rcrnbte/ 
fffe alene for trt®aben, men oflfaa bag (©aarbene; beowfjel 
t)are faalebeé obefagte paa 33orre, ??ceflge, Binbuer, Softer cjj 
al Snbb^gning, at ncrflen Sngen funbe boe (bem, ^oroW 
ogfaa fffun 29 ©aarbe og Saarifnger i $t)en t)arc 
beboebe, og be jTefle og bebfle borgere, paa faa Uitbtagelfcr 
ncer, toave ubflf^ttebe fra ©i;en til SanbébDerne^ ?If ^ii^^ 
gerne bobe mange unber Ufreben^ og be %aa, ber »are itfcnt 
tilbage i SSpen, maattt meb flor SRofe ^ente be nob)>enbføf{^ "^^j {)o(manté |>. Xindbod 1663 foL S6-37. SeOe ep i bet fj^ttenbe Harftuntrebe. 941 

%émMtt 10 til 12 asne borte, efterfom te i ben (anst)ar{gc 
Itrig albeleé itfe ^atbe faaet eder atlet 9?oget; ^ertfl fom 
enbnu, at abflfUfge C^uge cg $>uiiile^at)cr ^atobe, Itøtfom i 
jtrfgett meb be @))enf?c 16 13 --15, libt beiybelfg @fabe txb 
6anb fra ben før omtaUe @e, fom $o(af ferne ub(far for at 
fuge Sptte. 

Uagtet aOe btéfe forgelfge Omflcenbfg^eber/ nbgab ben 
fongelfge Ærtgécommféfair ^kolaui Stféfen en Orbre, bat* 
Qiliorg brn 8be October 1660: at Veilt Sy {^ulbe unbcr^olbc 
el Gompagnte til 3obé/ befiaaenbe af 19 £)t>eri> og Unbrrof^ 
ficierer og 50 @oIbater. !De faa oberbIet)n( 93orgerc inbgif 
Mor meb en SInfogning til j^ongen, ^t)or{ be, efter at ^at)e 
omtalt ^^eni @fie6ne unber ^olafferne, ie^iflc oteb Slttefl fra 
be fongetfgc (Sommi^fafrer $eber Sange og (S^rifltan %iini, at 
bet tKir bent umuligt at mobtage @oIbaterne. dommH^aU 
tmti egne Orb cre (lanbt anbve folgenbe: .^Det er ferlen 
M^ ti l^eHer borgere, fom Ian ^o(be nogen ^nbqt^artering 
enten meb '^uué, ^»relfe/, SSab eder 0(; faa. at berfom be 
fattige faa borgere, ber nu ere tUjiebe, dU berfor maae for# 
^aaneé, ba btCoer ben l^ele 339 (nben ^n SWaaneb/ eder og 
fortere, albe(ed obe% ^) 3 ftt @^a^ (ot)ebc Æongen t>ri faa^ 
(»art muUgt at gCore Slnflalt til Stnbdng t Spené SSyrber og 
^aaloeg; men atter i Slaret 1664 trcrjfe t){ en n9 Slnføgntng 
fra Sorgerne; fom ot ^er t)ide labe felo talt: M fattige 9oIf, 
.bev boe i (SUxi kongelige aRaieflcetd Æiobflab »ei(e, for^ 
.aarfogeø paa bet aderunberbanigfle ^oiligen ))or flore 92ob og 
*9rmob fiagetigen at git)e tilftenbe, efterfom bei'ocnxc formebelfi 
*beit jtbfie i^aarbe, IangV)arige og befocerlige Ærig ^^en ncefien 
>tr tleoen obe og ganffe ruineret, og %olUnt mefienbeeltf bort^ O @ee be obenfor omtatte Slnføgnlngct tit Stetcrit ben IJrcbie af 3 1 te 
Octobcr 1660. 

^Iftorif! Srit>6j?rift. 11. 16 fl4t SeUf 9p i Ut MNiite Xot^mibfibe. Jhmnt VQ IfetabøUr en ^rt ganfir forarmebr, fbm t^remobigftt 
•fr at (»rndgr. Oø mi ftben 9<røbrrne af Sanbet borffom^ at 
M fattigt, bebrøt)cbe og nbarmebe Sergere fbeKgen betbng^ 
•meb abfKllifle flere Snbqbarterteser^ ©fatter og anbre Ubgifter 
«fafl ober bor (Sbne og Sortnue. !IXéfe bore elenMge Crøaor 
•ere en^ber beromltggenbe noffom bebfbf}, enbogfaa gobeSKænb 
.Velb* ^bcr Sange og 9klb. G^rtflian Vlnt>, Ston^. Vlai^.l 
•tafororbnebe (Sommtøfarier^ ^abe bor . fattige SetKg^eb Mbere 
»erfaret og befeet« Og efter bereé 9te(at{oii, be berom gfortj 
.l^abe og betragtet bor bebrobeiige Stlflanb/ ^abe bi bog be^ 
•fommet ffber^ J^ongeHge ^aieflæU naabfgfle mUbe @Dar, meb 
•forberHgfle at (abe giore flnorbnitig tit Sorbebnng^ l^bilfct bog 
^fibett er Ueoen ^enflanbett^ og berefter ober ffone og 9oriime 
.fnbba gotere meb ^bqbartering og @fatter at b(ere betinget 
»{>borober en Z)ee( af ben Wnge SRenig^eb/ fom ^er boebeiS^eiir 
»URøefe^r paa to Saré Sib^ 30 93orgere og Sorgers 
Jitttf ere ganffe ^enflbttebe og paa Sanbdbberne 
•fig oy^olbe^ og eubnu flere af beSorgere^ I^er enbnu boer^ 
•cre fibttefcerbige ^erfra, for at begibe ftg ^en ^jiaa anbre &Uf 
•ber: faa at bet er umuKgt/ at bc fattige faa Øo(f fom ^er 
»ere i 95ptn^ fan formaae eUer afftebfomme ben f^aalagbe tnoa^ 
•neblige Gontribution at ubgtoe; og ben uKbetige ^nbqbartertaø/ 
JfoexmA bi ere betpngebe af et (Sompagnie Stbttere^ fbm meb 
»Offtcierer og®emene befiaaer af 15 SHanb forub^ is9t9^ 
»terqoinber^ 24 Som og nnge %vl1, fom tiilige iiteb 
»famme Sompagnie op^olbeé* 2)og bruge en 3)eel af bem fbr 
4Ifornoie(tg^eb mob beretf Serter^ fom ^be bem i bereé |mfé; 
•ber bebribeé enbogfaa af bem edertf abfftUige 
.grobc Solbfom^eber og spibnbringer^ ^(fetfor@i{b 
,.og Øbrig^cb t)e[ er at beflage. 

Æi inbflbe bcrfor meb aCerunberbanigfi Segiæring til 
.^an(( JTongl. aKajef}.^ at ^an for @ubd @f9(b flig bor fbrc Sriff 9f i M fptMbt Xdt^miMbf. 14S JM og Srang af ^øffottgrUø Naabe og SROb^ cnbtiii nao« 
^il t»ate anfff, ar ti i forbrmcibte utaalilige 3tib<|tHirler{nø 
.{aaDflfom oi^rr ffone og formue )Ma(agte 6(attcr og Gontrb 
iitiieoer maattt Pfre Sorltnbring/ o« f. t>* !X)at Ceflr bm 
mt 2)minber Slnno 1664* *- 2)ett fongL Mrfohtftoit fiubc* 
paaffmet uaber 24bc januar 1663: »at Øenerai^oQimttfarii^ 
CoKegiet {Tulbe atlcext, ff^v 3nb<|t>arter{itgflt bf(|t)nmnel{gfti 
Iimb« ^rntoggcé/ ^) SormobemUg er ba V^tn ftnttt hltun 
befriet fra nogle af fine 939rber« 

Snbnu 20 Har efter at Sreben ^ax fluttet l^ettllobe bet9bel(ge 
9Rang(er uaf^fuipne/ fom en Solge af Arfgeneé Øbe((vggelfer# 
3 8laret 1681 k>ar J(ong G^riøian ben 9(mte i Gotbing/ og 
Sorgerne opfatte ba et SInbragenbe til ^am om at beforbre 
S»ené Dpfomfl. Wan feer af bette^ at abifidfge af Sorgerne 
esbnn paa ben Sib Itotbt nben for Syen, ^borfor ogfaa mange 
^ttfe flobe ubeboebe og øbe; Åirfen og @folen løare meget for^ 
falbne^ og be 4 fiore 93roer i og nbenfor SJ^en be^ooebe 8or# 
kbringer^ fom ^nbt^aaneme ith formaaebe at befofle* S(ge» 
bbeé Mr SSøSen^ ber paa ben Stb tilførte Æongen^ i faa \f9i 
@rab forfolben^ at ben ncofJen ^at tbt^ og fnart t><(be bKbe 
bet^ ff'oié ben iffe meb bet Sørfie biet) iflattbfot* f>anbe(ett 
{lob paa famme Srte fom /fter ben ft)en(Fe JCrig 1643—45/ 
ba 2)];»bet t>eb St^en, ^or{ 6ftbene ffntbe Itgge, t)ar efterlobet 
meb 6anb, og faa opf^bt^ at ber ntppt fnnbe fi^bt en 9iaab^ 
blteftg laber bet frg berfor foiflore/ ^Dab Sorgerne i 9Inbra# 
ge^et til ITongen foregat) ^ »at 95pctti Xtl^anb ifiebetfor at 
forbebre*, fnarere mere og mere forringebeé* *). *) Origtnal 2lnfogniiifl paa fimpUt ^apiix: ^3«fft6* og Sinøfaset 

1660—70.'. 

^) »^opie aff tome ^tnbragenbc for ^. It. 3J?. Jeraff Spenn, fom fleebe 
»bi dclbing 5(nno 1681« mcCfem "^ritjilegienic", foruben nogteSon* 
cfpter bertU i gaffen: "^i:!cn oq ©Toten t>cb!ommcnbe 1446—1700.« 

16* 244 ^eife 9^ i tct fj^enbe larlunbrcbe. 

@cl\) tncer cnb 100 Hav efter benne S(b ^atbe Seffe 
enbnu tife naaet ben @tørvetfe eller Solfemo^ngbe ^ fom ben 
f)a\>t>c f »avet 1626 frvenb bet førjle fienbtHfle 3nbfalb flPete- 
SntaOet af pufene ubgforbe nemlig 17 9 3 ialt 169 @aarbe 
cfl |)ufe *), ^t>orfmob be fciferlfge Irojjper 162T— 29 alene 
obelagbe o)oer 200 |)ufe^ og bog t>are ber mange tnbage, ba 
be bortveiile. ^aa felt) famme SKaab^ for^olbt b^t ^g meb 
$o(femcengben : 1626 o^^olbt ber ftg t VeiU 258 Samffier, 
etter meb SRibbeltaUet 5 Sinbitoiber til en SamUfe^ 1290 $er^ 
foner; 163T^ 8 tlar efterat be fefferltge £ro))per loaxc bragne 
bort, fanbte« ber lun 182 SamiKer eller 919 Snbtofber ^; 
1665, 5 Hav efter be 2 f^cnffe ^rige, *yar bett« fintal afto* 
get til 125 familier eller 625 * ^erfoner, foruben 30 Sorgett, 
ber boebe paa Sanbet ^), og »ar 1700 ^av Uv enbnu fmt 
125 SamHier^ %xa ben Sfb af tiltog golfemangb^n Kbt efter 
llbt; faalebe^ i>av ben 1750 fieg^n tfl 142 SamUler eller 710 
^erfoner, og 1793 ttl 185 SamtUer paa 550—60 ^erfoner 
ober 12 8lar ') etter tii (alt 925 3nb(ofcer; forjJ 1801, bo 
ber befanbteé at toare 1310 SHenneffer ( Belle, naaeb^ goKemopHa*' 
ben ben famme @tørrelfe, fom ben ttbltgere 1626 ^at^be ffiXL 
^tJorlcbcé Si^en fenere mcerfelfgen er tiltaget, fom tfl et ©log« 
Ørflatnlng for bene Ul^ffer i crlbre S£(b, tilfommer bet (ffe n«!^ 
t»(erenbe Unberfogelfe at )){fe* @aamcQct t){tte tol tun gine 
oymo^rffom paa^ at t)eb ^olfetættlngen t bette Slår 1840 m 
Snbb^ggerne« Mntal jieget til 521 gamdier, etter 2705 SaW^ 
i^i^er, og faalebeé Ucoct mere enb forboblet i ne))pe 40 Sar. *) ©aarmann om 35cUe @. 35. 

S) ©ammcflebé @. 40. 

fi) Q^MieWt for bette Har: *3«Wé og ^inøfaøer \(m}-7iU 

'^) ©aarmann paa anførte @tcb. Scile 9^ i bet fyttenbe SUi^^rcbr 915 vS9t)en&e ITfbelinj. 
iDw JBøu^ttut i fOtOt Vtttt i Wlattnt 1 Si ^av>e oøerebe tfbligere omtalt^ at abfh'Uffle af ©ogneiu 
norbt^efi for SJeite, f. (Sx. fRantit^i, SeOtoge cg attbre i SRcrr^ 
^cben^ efter greben 1660 fiobe ganfFe øbe^ ba faa gobt fom 
one 3nt)b9ggerne t)are borti-pffebe af Ærfgcn« Oolbfom^cber 
og fmttfomme @Dgbomme. !Der figeé Del iffe beflemt, at CFg^ 
nene fønben for Sjen, eller bet baiooprenbe ilronen« ®obd \ 
|\)or))aa t){ fornemmelfg ^er Dtlle fcrfie t)or O^mton'ffom^eb^ t>ar 
i famme @rab blottet for Seboere; men af ic f)^p}piQt Ub^ 
fagn t Stngbogerne om JDlcetib, ber i forleben S^eibe 6ortbobe% 
feed bog at ^olfemcmgben loar ( meget ^ø{ ®^rab forminbfTet/ 
faalebed/ at en flor !£)eet @aarbe og {bufe manglebe 9a?f}ere* 
JRcb |)enfi;n bertmob tH Sugninger, i>av Ærongobfet maafFee 
noget mere obelagt enb C^gnene paa ben anben @{be af VitiU, 
^^orttl flarfagen fornemmetfg toar^ at be @t)enf!e 1658 t)eb 
bereé 5Iugt til SreberiWobbe for be aflierebe 4tr(géfoIf, og 
fenere bWfe felt), ^aDbe nebbrubt og bropnbt be flefle ®aarbe og 
|)ufe ber ( SRar^eben. 3 CPIb6o |)erreb t)are 1660 .alle SJ>g* 
nmger uben Unbtagelfe af gienberne og Ærigéfolfet ganjle 
afftrcenbte, rninerebe og obelagte, faa ber iffe fanbted nogen 
S9gn(ng enten ( 9?Der, paa ®en|ieb^®aarbe, Soele eHer |)ufe, 
men be toarc alle obe* ^). 3 Sruff |)evreb' t>are »en ^eel2)eet O 3Ran benuerfc ^er, at ©eHDeierbønberne i. bet nutxcrenbe 5Seitc Hmt 
1660 for bet mefte alle »arc gæflere. f)otmanb«s, (Slbbo*. Stuff* 
00 3 er le i) f)crrebcr ubQtorbe, foruben enfclte ©tpffcr af Sørrilb f>meb, 
bet cøenttifle Ærongobé; Jborimob ben ftørjlc 3)cct af ^lørbang«* 
2:ørrilb?)cncber^øTtetil bc manøc forifiettigc |)erregaarbe i ben Sgn, 
fom bengang afic Jabbe Sonbcrgobé. 

'O Orig. ©jondforretning af 1662 i 2lmtftuen^ 2tt*i^i iHtfe 09 @aaxU a^ixanhu og n^ixnitc, oø be in»er6(n>tte 
Ytiiiicrebe og ganif e øbr ^, ^t^or^xia (an anføre« font (Sxmpd, 
at 9ierib«nic ^t)be tfarontbl og olbeM obdagl |de 9te6e( 

@ogn, mei Unbtagelfe af 4 @teber ^; og i htt |>rie fon 
man efter be forl^aanben t)cerenbe @9ndforretn{nger antage/ al 
Sflilanben ^ar t)onret Kgeban i be øt>r{ge ^erreber* £en famme 
©fiebne^ ber )oar ot>ergaaet ^ønbergaarbene, l^a^be ogfaa rammet 
^rcefiegaarbene og SSøUerne; be flefJe t>are afbrcenbte, og be 
foa ot>er((et)ne faa fulbfomment rufnerebe paa !Dørre^ Vægg^z 
Stnbuer og Softer, at be aOigeoel oare ubeboelige ^* 

SDIatferne i ^ele ffgnen t>are ub^vfebe^ @foDene meget 
for^uggebc og for en flor !DeeI opbr«nbte/ ba Stenberne meb 
bere« JFrfgémagt ( faa (ang £tb ^a^be flaaet og Kgget ber i 
2ciXf og Æreaturene tilbeelé ade oare bortførte* 92aar mon 
^er betfuben ermbretv at 93ønberne ( JPrtgen l^aobe ubflaaet aSe 
muKge @ienoorbtg^eber meb ^(^nbrfnger; fmftfomme @9ger pg 
|)unger/ og at be fleflc Ooerbloone nu fom betlere t)enbte tiU 
bage ti( bereé øbe og afbrcenbte @aarbe : ^il man letteltg in\^ 
fee, at bere« ^aar^ ffcer i 93egt)nbe(fen/ ittc t>are (lort bebre/ 
om ittc enbnu ocrrre enb unbcr krigen* 

!Da bet tfon* t>ar af Stgtigl^eb for Æongen og Sanbet^ ot 
be mange øbe ^crflegaarbe funbe biføe befatte^ ubfom ber ben 
21be Sunf 1660 en @frtocIfe fra ge^n<Jmanben @ten Stibe 
paa (Solbfng^uué/ ^oort^eb ^an erf (crrebe^ at »berfom ber fanbM 
nogen af be ^ortbøbej Sørn eKer @(crgtninge^ fom beg(erebc ») ^ittøbofien 1661 fol. 118. 

*) @ammeflebé ZiU<tQ fol. 9. 

*) ©pnéforretning o»er f rceftegaarbene: ^otraanbé f). Sitngbog 16<53 
f. 113. 55ru(I f>. $(nfibog 1663 f. 80. — Om iWøOcrne; fee Orig. 
®9n«fonetniMø i ar(^it)et. 55nifl §>. aingbog 1661. 2(0«^ fol. H: 
"Cffterbl be Jafl^er tagenn o(^ tommen ftbft forgangen foroor tifl «be 
o^affbrenbtelWøCelleber, fbr^benDonfmøile onene ^ i ^ri^et.« tf Mie Mtegc og bfflbbf br Øoafte/ |>tifc, Qød og UMbr 
)tta JtnmcBg ®qM, f^w mtna Mrr bMge eg flir Måe^, 
H ^bc ^ ftmabe Um M, fccmfnr nøgøt Itotett/ ^ be 
liU^e (Swit tfl at ep^vøge og fctfle bd; elerg foae ^ f^ 
»(faget Ul at oMrbrage bet til {btbre* ^» Vttfette Gtebcr 
im jhrongobfet, f. (fo* i SeKmge/ t>are ber fffe SRomb mf 
tS at befatte Qaarbene meb; ber inbfom berfbr .tbtno 1661 
BOgte S^f af eenfjj^fel og S^9/ fom foeøebe t»gle Gaarbe ( 
3Aii^e @ogn og 99; men beteé ^ele Hol {ub^rcenfebe (^ tU 
twget ^0/ ''> 

ffn ^I !DeeI af be Sønbet/ ber enbnu Iroeb^ og beelg 
^MKt @eb)etere/ beelé Soeflere af l^rongobd eller, font be ogfut 
té&€6: »Grontfennere^, oAbe ftfe oenbe tilbage tO beceé 
@aarbe, men o^^olbt flg paa fremmebe @teber, og lobe ®a»xø 
(ene I%ge obe» 2)et bleo berfor oebtaget i SRartg 1661, at 
be Scrflere, ber enbnu flfe ^aobe antaget be obe ®aarbe, 
ffolbe ^oe tabt bereé SRettig^b til bent; ^oorimob ber iffe 
fonbe ftgeé noget mob ©eloeieme, ba J?ongen ftben Ufirebea 
iEe ^obe paobnbet noget, uben bet jio oar bleoet betalt ^* 

giDt efter libt retfie S}ønberneé SoKger %; men be oore 
i ^g^nbelfen tnn elenbige |>9tter* »£ømmeret togeg tdbeetg 
af be afbrcrabte og obelagbe ®aarbe, Qcrggene oare af SHig 
og &0/ fiomben nogle faa @teber, ^Oor be ttare flagne meb 
ittt, og Scefningen befiob af |>ø og ®r(sé, faa bet oar let 
at forubfee, at flige 939gn{nger iffe funbe ocere af f9nberl% «) (gfebo f). Xiitgbog 1661 fcl. 1. 

^ 3caingc ^irtc a:inøbog-l663 fot. 7. 

«) Slbbo f>. 2:møf>ofi 1661 foT. 23: »fCtilangenbe 3 Slettefettctfe om 
@(effF(^er/ ba cfftcrfom i*c bcuife^ noget at wctre )^aa(ttM aff ^. 
«. 3». ftben. benne t^frebétib, ^noc aff i>. St. 3». Jaffiict ^offk fliabe, 
ba toibfle jeg ingen lottgrnaat offixer bennem at ubftge.^ 818 9«ae 8^ i bet flKtcnbt fterig^et^ ')• 2)et 6fr 9h forbffldae« ^, ol SrA^ni@i^ 
lU^m for CiM^ ^ benne 2(b tMir meget nbfot for ^(b» 
f»n(^ebev af te ©oOater^ ber e^er dPrigen b(et>e afp^ebigebt 
•9orfl ( Håret I6é0 (^ber bet) ^av ber albeleé ingen 9reb fi^ 
Sanbeté egne 9l9ttere og 5h(g6fol^ font obelagbe @orben paa 9Xax* 
ferne/ og ncefle 9ar bleb bet enbnu bonrre. Aornet Mt toel bragt i 
^fene; men noget e^er SKiffelébag anfom abf!{ftfge i iJiborg 
afffebigebe St^ttere^ fom fovjagebe aUe @cgnemcenbene fra pmé 
og j>(em/ faarebe og flog bem^ foa be maattt fb^gtc meb Xc^ 
mtf SJørn^ j^rcature og a(t ^bab be funbe føre meb ftg, tfl 
HkiQcUifoUn. ^ |>er boebe be nIpReKge 95ønber i nogen %&>, 
mebené Stptteme borttoge bet inbablebe Æorn^ |)ø og ^afan^ 
ttbfoflAe bet og nebtraabte bet nnber |>e{}efobber/ faa bet toar 
en gnf og fflenbig^eb at fee ber|Kia* '^* — 9ormobentHg er 
famme Qtkinc obergaoet be obrfge \»b ^obeblonbebefen fra 
93iborg Itggenbe @ogne. 

lUi^f&Ugbif« bar tiUge ?(aret 1661 foare u^elbfgt for SanN 
manbeh f^ i (Sgnen* $>øet bleb t)e( tflbeelé bierget; men ta 
^ønberne enten ^at)be ingen^ c8er fnn 9berf} faa f)nfe/ laac M 
og raabnebe for bem^^). 2)en ubet^belige !3)ec( Æorn^ be mti 
9berf}e 9løb og SNeie ^at)be faaet neblagt i ^ovben^ b(eb bem 
ot^enifiøbet fun Hl Iiben fH^ttc^ ba en førgeltg Wtiå^ætt røbtraf. 
SUIebegne fra ffagebe be fattige SSønber ober^ at bet SRefie oar 
forbffrbet af Sorfe og @oUné SSrpnbe^ faabelfom ogfaa af 
aSnud og en flor a)tongbe UtøL 

aWiapnbcne i |)øtru)) ^9^ $)eré(eb ®ogn/ funbe ne))f)e faac 
bered ^albe @cebeforn fgten^ og hornet beb 9St(f}rup i ®fikt ^ DxiQ. ©pnéforrctning 16(52 otter @lbbo f>cneb. 

1*0 SørriJb |>. Stinøboa 1667 foL 13, 35^86 og 45. iBonb^ben af 

Ottenilaaenbe er bclræftct »eb mangfolbiøe ^uigéDibner. 
*0 eibbo |>. ainftboø l6(il fot. 49. 


Sføn Mt faa (ePTaW^t^ at iti iSeil tmif m))|»e tanbc |f|M^ 
«9 lattgtfta tiGtoe gtoe |)ah))»areeii af Ubføitm tflftagc» 3 
Sfttf/ @tartt))^ 9IcH ^(kMIe^ 8R9r»raar, erambrup, |>o^ 
%xfxp og S9tK«r fonbe ber fth erffolb^C Mcre mb Ubfaboi 
%btt^ og bette famine Wefnltat afgat>e be forfMdl^e otMttgnc 
S?tt fra aabre |>erreber *')• 

^c br^o nrfnbre (ron^^beé 9øttbmte bog for Uttt Saab^ 
gUbe og @fatter^ og ge^n^tnanben firet) (6t( ttngnfl 1601) 
t({ f>errebéfogben { ajrufT |>erreb : at ^n oof)^lbelig ffulbe 
o))frMe be reflerenbe afgifter, eller I mobfat 9a(b fe(t> (nbi» 
9aae berfor, ba ^an j[o ^at)be 9let t(( at frttage bent for 9)eir 
taKng, fom ))are forarmebe eKer ^{bt{( togen tttol ^abbe nybt ")* 
Sønbcrne inbgat>e nn fra olie |)erreberne SInføgninger til £)Y)r<g^ 
^ben om ox maattt for{!aaneø for Sanbgflbe, »t^i {(fe nol 
,meb at be f Ufreben mange @ange toare f)l9nbrebe og ubt«» 
.rebe af |)unger og ^(enbig^eb : nn maMt be twacpt meb ben 
.^ofefte @rab af Strmob, fortil ot)en(f(øbet VN^bcrrfen fom; 
Mm be fffe lettebe for bcre« Serber, frygtebe be for, at bc 
.otter maMt for(abe be n^Ug antagne obe @teber og ^tttt, 
.og brage bort ti( anbre ffgne/ Kttfgei^el bobebe |)errebé^ 
fogberne iffe at mobfcettc % Se^némanbenø firenge Orbre, 
^borfor be 6efa(ebe, at ^fatten {!ulbe betaleé inben ^oxUUt 
af 15 !Dage; mtn ^t)ov(cbeé 33ønberne ^abe bragt ben tilt^efe, 
berorø flnbeé fagen efterretning ^*)» 

3; Slaret 1662 rcifle abifiOige fongelige 6ommi<farer om^ 
Yring for at unberfoge Sanbeté Xiljianb ; for Colbing^uuø 3lmt 
nbnoflonte« 93eI6. .-^enbrif Sinbenon og ?Jflb* 9h'eW 23anner, og 
efter bered ^^nbjlidtng ere @{atterne rimeligt)i{d blebne lignebe* ^ SntJ! !>• Singbofl 16GI fot. lio. 
^)Srui! f). 2:mQb03 I66l fol. II7-J8. 
") @ammejlct>3. «M Hh^ e» i M fflMbt fbnlMiM^ 9ønU»eii &»iti«[ibcii nuiattf Sønbcrtte fiKive 4 Jl^lMter i llr^ 
(c(bé)>ciiør for en ffcA @Mxi, cg 2 9t%«(alfr for en ^< 
®«ari^^>/ 09 Idi^rr l^it mttut tet faafalbte »@fU)»9i 
f oni% cRcr en &lcppt Stom af ^iDcr Sønbe ^rtlorn* 3fi 
tInorbninfleQ {fulbc t<r lø^rctf ^al\>9lug eg ^alt^Syg .Vlaftei 
aRaalv fom alene funbe moMage« for9ti^@|{fl iCoIWng 
9rebevir«o»be; i Stlfortbe af U)>ebIiiK(fe crla^e« for 
@Keppe en Slig^ort ^^. 

!D(^e @fatter t>ar bet ^o(ii (efoanrKgi for Sonbeme 
nbrebe/ ba be i 9lrmob og Sattigbom ^iibbe antaget f!g ol 
@aarbe^ fom be fun meb megen SRøfe Itbt efter Ubt funl 
opbygge; be ^at>be fe(D if(e ffone til at ubrebe beretf ^fouj 
men Mre i, 3 eder 4 om en faaban; mange af bem ffax 
iffe mere enb l Ao/ en !DecI 2 og (ffe flere, og |>ef}e (tgefaad 
ia ^ngien ^ak^be faaet otoer en 9ierbepart af bet, be eilem 
yleiebe at neblopgge i forben, og be SIffle langt mfobre; m 
bertd tMir Slarfagen at @<ebefornet bar faa b^rt^ og at be 
ferlen ^at>be ^^enge, eOer bare bet betroebe^ Kgefoa Ubt fom| 
be ^a^be |)ef}e tii at bribe 9lt)((^gen meb^^). ^^) »efter ^. ^. breff ^ucr manb fom i^ffbber (5n Jecl flaarb, b$cr att 
øifftie fireølixbft. tit @tcrninø§ penge odj aff en Jalff gaort to 
KixMr. — eibo f). Slingbog 1664 fol. 12; cfr. f>otraanbd f>.2u!øboø 

1663 fot. 67. 

*«) Orig. ^ongebre\> i ^mi^tax^iM* 

^'0 Sønbemed «(age til Itongen.— |>otmanbd ^. Sinfibog 1668 fot 67- 

— J)crTeøaarbda»leni>aro9faa!unbaarUg: »2;bitt Sngelftjolmfon^ 
faae^giug 80 tbenber, ^^Qi)M tjønber, Sture 80 tr., ^oegbuebStr., 
f anb oufff e« »ngcfebr Jøe 800 lef — 91« finbtø bet trfe faaeb »ben tti* 
øefc^r27tr.9lugb; 0(b baffiter icfe »cnet faaet forleben fommer oifu« 
16 tr. biufl, 20 tr. aure oå) 4 tbønber bogbw^^. 3*« JeUcr bleff auP 
»ben 300 (eg bøe: Juiltfet baffuer »eret ben bøpefte auffucll i t4 
forteben tbrenbe aaringer effter buer anbre, oc^ bet formebeWbønbenie 
ere bortbøbe, be faa fom iglen teffitei ebr ganbf^e forarmit.«* %^ ^a Ønmb af h($ft ^frsMgemrmr »cMbe ttosgeffiii^ 
lei iffe at antage U paa Stmitnt QoM ^CQ^oactibe tbe 
Soorbe og Imfr, ff\»rfet Uife ogfoa fiin (atigtfeml bUtt t$ø 
(yggete. 9or at t)( funne banne oé rn SerrfKIIng om b€l 
Sor^olb/ ^)Mt( be Uet^e Nfatee^ ))fl bet maafFee iffe txrre uben 
Si^^^K ^t betragte bem^ ber i @(utn{ngett af 1662 og Ve*^ 
gl^betfen af 1663 paa forfNeOige 6tcb(r { (Sgnen enbiiu fanbK6 
olbeleé obe. 

3Sltibftf>frreb ^bc ØbeTorggelfnt rMabt ftg bc 
KrøbdCgfle @por^ i bet fun 219 ®aarbe og |>ure toare befatte^ 
men 145 enbnu gdnf!e obe ^^). 3 Oorbaéfe 6ogn { 
6(augé ^erreb fanbteé ber 17 ^e(e^ 3 tfcdw @aarbe og 
et Soel atbeleé obe, uben 93eboe(fe og ttben al @arb og Sol ^. 
SSørrCIb^erveb/ @abberg@ogn^ ^av ber n^Kg befot 9é 
6aarbc og 15| nebbrubte, afbrarabte og ob^, og f SinnebaOe 

^ Sogn "oaxt 5% @aarbe beboebe og loé og \ enbnu obe^. 
3 ^Ktnge @ogn faae bet Hgclebeé fun meget baarUgt ub. 
69erne @t9t)e(^ ^oorf ber før boebe 7 Womt, @fot>boaing meb 
6 SRænb, ^tj^^ihpf^a'ot , Vefler ^aaxnp og $>omp/ ^t>or< ber 

' boebe 6 Wlæni, t)are albcle^ obc og ubefatte« Detuben t)ar 
ber 2 obe ©aavbe { SRugbaOe ^9f og ^tbbegaarbene toare n^Kgen 
Mfttte og faa gobt fom obe **). Jlnneret |)o\)er »ar t)el noget $. tingbog 1662 fot I. — ^aa ^enegaarben ©pnberiloeb« SRor! i 
®i»e @ogn »ar ber 1663 fun faaet i 2 o nb e Slug. — ^toan^fi 
f). tingbog 1663 Sir. 2 fot 13. 

^ Orig. ©9néfonctning 1662. 

^) ©lawgé f). STingbog 1663 fol. 3(>. — Omenbffionbt Knbft og ©tang« 
^cmber iffe Jøre til bet nu^cercnbe 35ctle ?(mt, Jave »i bog iffe inflet 
ubelabe biéfc efterretninger, ber gi»e Ov^p^ning om f)ebc?(5gneneé ba* 
^renbc S:iIBanb. ' 

^) Zmito i>. a:ingboo 1663 for. U. 

**) Sdlinge ©irle tingbog 1663 fot. 7. 9åU 89 i bet fif^M^ StaT^ttibtcbe. Ntre wb iSaøt, ba bar futt fca^ui s 9U ®aarte i @ogMi, 
»en be »tnrige befatte t>are bog i en fummerUg Xttfitanb ^» ' 
Senbe t)i oé til j^erreberne ^aa ben anben @ibe af Oeffr, 
ba t>are bi<fe ul i 9ot^o(b mere bebf^ggebe; mm itttd wt 
ffgneneé fiørre Srugtbar^eb ben førfie og ttgt^e 9arfa^ 
{>oImanbé ^erreb ^at>be toft 62 ebe ®aarbe og l^ufe, 
foalebetf forbeelt ^aa @ognene: Cfnbing 9^ ®auerd(unb 19, 
©aarélet) 5, ^pirbfieb 13, ©mfbjirup 9 og ©fterup t ^. 
Ølbo f>erreb ^at>be 204 beboebe @teber og 42 øbe, 
nemlig: 

iitUh9 @ogn 60 befatte og 4 obe 

SrebfJrup ♦ ♦ 12 — — 4 — 

ifongpeb ♦ ♦ 11 — — 3 — 

UHerup ♦ ♦ • 14 — — 2 — 

«rri$o ♦ ♦ . 5T — — 4 — 

Xat)Ie • • • ♦ 50 — — 25 — 

Sruff ^erreb ^at>be 269 beb9ggebe og 78 øbe 
@teber, faalebe^: 

^cré(et) @ogn 26 bcbi;ggebe og 6 øbe 

©ønber Wflxnp 14 — — 10 — 

ffftang 64 — — 15 — 

Svambvup • . • 9 — — 3 — 

^avttf 26 — — 10 — 

JUminb 26^ — — 6 — 

Slebel %i* — — 11 — 

af ®taxwf> ♦ • ♦ 2T — — 5 — 

røiuff 22 — — 6 — 

af ©mibjlrup »44 — — 6 — ^) 2rø«b f). ZmUfi U563 fol. 7. 
») f)oJmanbd ^. Singbofl 1663 f. 113. i Setfe 09 i bet ff^Mbt tat^mM^. tSt 

Scriet) ^errfb ^at^be 155 befatte og 36 øbe 
®aarbe cg ^ufe^ nemlfg: 

fif Stamp @cgn 25 beb^ggebe eg 7 ebe 

(Sfltwb 32 — — 11 _ 

Øbpeb 33 — — 8 — 

Serlet) 21 — — s — 

|)øfen ♦..♦•. 29 — — 1 — 
Hf ©Kbet ©• Bildrup 9 — —,—•*). 
^rceflfgaarbene og SRøSerne bare enbnu langtfra alle op^ 
t^ggcbe eUer beboebe. $ro?fIegaarben i @auer^unb taae t. <Kr* 
rabnu obe og apaabj^gget, og ^roHJen |>r. Katotuéfétt breti 
!lt)(ett nnber ett af ^ronend ^arbe^ ^bor f}an ^abbe boet 
fiben Ufrebétiben/ ba f)an antog ben ruineret og forborrtoet ^* 
SXangfoIbige SRoSer oare i famme @tanb fom teb 9reben< 
6(ntn(ng ; nogle enfelte ^aobe f un et @f (u( ooer £)oernen, men 
tagen otbere Sl^gnfnger, »forbi 93ønbernfd ^rmob bar faa flor^ 
ftt be af e ^aobe noget at labe male* ^}. SanfTeKg^ebcn/ ber bar forbunben meb at faat faa mange 
rte ©aarbe og f)ufe befatte, ubt){rfebe^ at kongen fooebe bem, 
ber antog eUer foefiebe obe ®oié, Sri^eb for ©fatter og anbre 
afgifter i to 2lar^'')» 2Ren ^eroeb forogebeé )paa en forgeltg 
SSaabe afgifterne for be 93onber, ber atterebe ^aobe fopjJet og 
tdbeetø o))bi;gget be afbrcenbte ©aarbe^ ba Æongen, uagtet be 
wange obe 5piabfer, fom fanbteJ l^er { ©gnen fremfor anbre ^) Orfg. e^n^forretninø 16(=2. 

^) MmanH f). Stingbofi 1663 fot. 113. 

^ OrtQ. (Bpnéfonetninø 1662. 

^) dibo f). 3:. 1664 fot 8: r,^. gj?. breff fom formclbcr, cit Juem ^. 
3)?. g)beQobé antager o^ fefter, (hiUc tt?crc fri 2 2lar for ^ongeKg 
3:ønge.« @frter, iffe tottbc tfllabc nogen dotminijftlU I U iéflHt paa^ 
lagte ©fatter. @cm en Selge beraf maatte SiHibente UH ] 
alene beta(e @fat for bent fe(0/ men be maatte ogfaa ubrebe 
for be forarmebe og øbe ©aarbe, i ben @rab, »at bett 
ftørfte !Deel af Sonberne maatU gt))e n<eften bob« 
bett faa meget, fom be ettere (nnbe fomme ti( efter 
3orbe6ogen'; ia bet f^neé enbegfaa/ at Sorfierne maattt 
Utalt ©fatter af be øbe @ebe(crgaarbe ^. 93aar 93onberne 
{(fe flrar ti( ben beiJemte £tb i)att>t erlagt be f r(e))ebe tlfgi^er^ 
b(eD ber uben nogenfom^elj} Of^forttelfe foretaget ^axp (Sttcw 
tion- ffei bem af SRiUtaire, ,faa be iffe engang maatte nfgbt 
ben 92aabe at faae faa lang 9r{f}# fbm be funbe f^a'øt wM§ 
for at fomme til Æiobflc^berne og gfore bet rtnge Sorraab, be 
(unbe t^'ot, tii $enge/ 93{(be be befloge ftg ffoi bered Øorig^ 
^b o)>er bered (Slenbig^eb og begiere nogen Sinbring/ ^ed> bet: 
»at be flulbe gtoe faa tenge be ^at)be 9?oget, og naar be iff^ 
^abbe aWere at gioe, ffnlbe be paiU (tg fra Sieberne'^* 

!£)9bt nebbøtcbe af benne ^aarbe Se^anbh'g, inbgabe 93on^ 
berne i be forfFieUtge |)erreber Slnføgnfnger til kongen om 
Settelfe i be paabnint ©fatter, blanbt ^m'lfe $Inbragenbet fra 
|)oImanbé ^erreb ifcer fortiener nærmere Omtale^ 

fffterat 93ønberne nemlig i ©lutningen af Slaret 1662 
^abbe ^olbt en Sorfamling, ,og i benne opfat en Stitf I 
forben; ^borom (Snlj'ocv ffulbe tage meb ^aan^ 
ben og ft)ærge, at fjan t)ifte v^ebfienbe |Tg anføgningen"**); 
affenbte be en uboalgt 33onbe/ ©øren ^eberfen i ©aardleb, til rø) /,£)m bee mottc npbe beitn 5^aabe, at bce ©clffeiøcr mottc felff fuare 
tiU bedf øuobf.' ©ønbernc« Stia^t til ^onflcn, ^olmanb« t>. 
aingboø 1663 for. 67. 

^ ©ammejlcbé. 

*0 f>o(manb« i>. aingbog 1663 fol. 32. HMflt^n fwt Ol (toge bmtf SM t>aa |øfere 6trbrr* 3 
Ifittrageiibet ^rcte tt ferfl bereé nfyffeffgc Zflftanb faate^ 
H fom trf moenfer ^abe feet ben, og gff bernorfl oi^er tH at 
mtak be ^#fe og for bem bobbelt befborrKge &attct. ,^ar 
^ tvb ingen ginbring { biéfe at unte, babe be bog Jfongrn^ 
at ^n t)abe labe ^loert @ogtt foare tfl fine @fatter efter 3[or^ 
Mogen og @fattebrebeté 3>nb^ofb, og at be maatte forunbe< 
Un 9taQbCf fcto at Ugne bereé Sfatter intbt^rbti i t)^Tt 
@egn, ifølge ^ongené @fr{t)e(fe^ efter iSnffttt$ fftone og ^cn' 
nne: paa bet at |>and WlaitHcet fe(t> maatte fPee 9let, og ben 
toge ^nbc iffe beberfareé nogen Uret, og for at ber iffe 
fMbe begooeé noget UnbcrfloA web @(atterne, fom Sib efter 
#BbiB for^eb« ^er/^*) 

Seb fin Snfomf} til Æieben^bn fit @ornt ^ebcrfen Or^ 
N ti( at aflebere Slnfogningen i SanceOtet; men ba ben 
hie|oQ)t ab^Sige ^atpe etager mob Øor(gf)ebfn, fenbteé .ben 
^erfra til Se^niraanben Bolff Don Suc^wolté ^) »et«nfn(ng. 
3)(t ^eé iffe, at benne ^remgang^moabe af Sonberne ret 
^agebe Se^némanben ; i bet mfnb^ lob l|^an @oren ^eberfen 
ff(eriir(ebe t>eb ^< 5£i(6agefomfl i fo(geid)e nnberltgt inb^ 
I9ff(ebe 6ag* 

9l{me(^t){{é maa benne Sonbe tibKgere paa en cOer anben 
IRoabe ^aæ ^aaet Øorig^eben i Sden; tl^i aQerebe nnbev be 
@be»{!e^ f^ufertng i 3t)^ltanb ^bbe man formaaet 2 Qai'oc* 
garber i @aneréhmb ti( at ubfivbe en Stttefl paa, <U @oren 
^berfen unber et Op^olb i St)en, ba 1^ meb be aiibre @og^ 
ttonoenb ^entebe fourage til SSrangeK ^ejie, ffccobc meb Solb 
torttaget fra ^tilip ^rcrftegaarb en ^eel S)ee( &oii, fbm tit« 
^»vtt |)r. Saurib^ Smflfen, @ogtiepr<»fl i Stouby i SJierre I ^0 ©atnmcflcW fol. 67. 

I **) Solff »on 55uc|>tt>oIb ble» 1662 S3efating«manb paa eorbiitg^uu«. |>erreb. ffiaa ®nmb af Nune SIttrf} tatfjfiM^U $r«fien btn 
I6be aSart« 1661 rt Ston^titfo til ^nimanhm paa (SéU 
Mng^un^; Qttttt SSbe^ at j^on meb SUb ^Ibe erf^nbise fig 
om benne @agé 6e{?afen^eb og labe ^onben {iraffe, berføst 
bet lunbe bliot f)am ot)et&et){ti}^ faa))eIfoin ba at ffafe <$>v. 
eauribé ffrnf}fen ftt ®ob« tfibage« ^^3 2 Star (ob mon 
nu ®aQtn ganffe ^»tle^ tnbtfl benne beift^emme SeUtg^eb tSbøb 
ftg^ for at fnnne fr^rte ki mob Sonben^ fem (Iror biet) flet)^ | 
net tfl Sfhge. $)an fnnbe imiblertft) nof t){be^ af ^t){Ifen flax^ ^ 
fag bette Snfalb flete^ og fjan bet){f!e ba forfi meb 9ttef!/ c^ 
f)an paa menige ^errebdmcenbé/ og ItU paa egne SJegne loar , 
reifl ober til Ætøben^abn. Derncrf} fremlagbe ^ i Stetten j 
93{bneéb9rb fra 24 !Dannemoenb/ ber ^oDbe t>ceret meb |aa | 
i ^m, at f)an alMei fttt ffaioibt foretaget f[g nogetfom^ff! 
@(agé9loberi i ^ttti^ ^ropflegaarb ; og gobtgførbe enbettg ^ 
forffielKge 93eV)(fer fva fine ©ognemcrnb og ^rccjien, .at ^on 
»altib baabe i 3reb og SixiQ ^at>be opfort ftg cl^rijleng og t)el^ 
•faa at 3ngen meb @anb^eb funbe ^saaflge f^am Slnbet^ enb 
Mt fom (erligt og tilbørligt er i nogen SRaabe** 

3 fit eget ffrlftltge Snbtøg Hagebe ffan ot>er: at @liM^ ; 
og aWbefogben Safob 8aurib$en tragtebe f)am efter 2toet i @t<*» 
bet for at forfoare Æongené Sonbe, fom ^an efter fin SejiaHKng 
burbe; og at man Mit regne paa SSibncéb^rb^ fom \)are ubfiebte 
paa en Sib^ ba ber j^^t^erfen ))ar Sot) eOer Slet i Sanbet^ og 
fom bare gtone af Sanbeté aabenbare 9(enbeiv ^t){d ^emmetige 
Setxeggrunbe man naturl{gt)(ié fffe lunbe ftenbe* |>an iti^ 
^(Mt faalebed @agen td ben J(ong(. CEommtøfariud ogSonb^ 
bommer ^eber Sange ( (So(b(ng; men benne SRanb ^c»^ 
iff e at foelbe nogen ^em, ^t)orfor (^an fnbfenbte ben tfl 8anW^ 
t(nget^), ^»(é enbelige Slfgførelfe t)i be«t)(erre OTe ^abe funW. 

33) fjotmanbd ^. SSngbog 1663 f. 71—72. 
3*) ©ommefleb« fol. 73. 


957 aSm for altrr at tjente tfUba^t tU 9mAttntt tltibraøenber 
«g bercø ferselige ©Kcebn^, at maotte^ ua^Ut htxcé flnnob^ 
UMt ittt alene @fatter for bereé egne^ men oøfaa for te obe 
eg ttbefatte @aaxU : ba t){be t)f t)el (tte meb Bltttttftb, tf^i 
Jtongen f(erff{(t, foorebe )9aa |>oImanbé ^errebé eønfhifit; 
men nogen Zft efter {nbgat>etf Kgnenbe fra Vtn\l og tfnbfl 
^eber, ^or^^aa Sengmi ®oav fob font følger: 

r^grtbertd^ benb Zrebie web &nH Staabe Danmorft^, 
9{orgid, SBenbté oc^ ©ottté fionmg o.f.o« Sor ®ttnft tilforn; 
faa be tuenbe af Sanfte^errit o^ Srnffe^errit til 9i 
giorbe o^ af btg ttttberjTrefne ©uppltcattoner om forflaanfel 
|>aa iSontrtbuttonerne af bet obe goeb^, faa oc^ ben )>aaiuben 
6Keppe!om, (£r toortø Kaabigjle Sfttie o^ befa^tmg, at bn 
famme t>ortd Stetttg^eb o^ ^aaiub faalebté tnteVttm temelte 
^txt nnberfaaiter Kgner o^ legger ^ faa font .bet bennem befl 
forbragettg toere lonb o^ efter oortd @fattetrep tub^olb, at 
be; fom er beft toeb magt^ ^itl^tx o^ nbreber for bet 
fom funbe oere obe oc^ forarmet* Dog at od nbj 
famme oorté Sntraber ttfl fin bejlmerebe brug e^ noget ofgaar^ 
weben^ faabant tit alb btSorbred forefommelfe til rette 2:(b 
0^ fleb faa fom )>aabttben er^ fnibfommen o^ tilborltgen toor« 
ber leffitertt p^ (nblommer, ^nor effter bn btg i^afner at rette, 
befa^tenbté btg ©nb. @freftttt paa oond lonttgl. Stefiben^ ubji 
^khn^afn benb 14. ^ebrnarji 1664« SSnber toort 3<g>^^t* 

O« (STfH, grlig o(^ ffielb* SBulff oon ©uc^toolt, oor 
^anb^ t^tenner/ o^ 93efa§lmgd»3Ranb ofuer oort ampt doU 

(Sn faaban ^remgangémaabe ntob S3onberne maattt na^ 
tnrligoCi^ i Ijei ©rab forfcnfe bere« OptomH. ^fcerbeleø^eb 
i Sognene mob Sef!/ ^bor be obe ©aarbed $(ntal bar fiorre 
00 Sorberne ringere^ følte be mere Xrbffet af be for^øiebe ^) Originalen i %mtftamé ^r(^io. 17 . I n SftB 9tOi 9f i M ffttttilbt Ifaufiiituv^ flee rti^nu im nctmntnU Sib bcrrer SRiabc* !Dd f^seé iff^ 
urimftfgl at antage^ at tn (ler 2)erl af be vb^xttbe ^ttt, 
^or^^aa man aabenbart ben 3)ag { !Z)ag feer @)>or af 9(ø& 
nftig, ^ave bereé Oi>rinbeIfe fra benne ^erfobe; i bet abflffil^e 
Gaarbe ( mange Slår ere toebMcvne at Hgge øbe, og anbre 
tt(e ere brebne af be nye 6eflbbere meb ben Jhaft^ fom Ut 
antenbteé paa bm, før be forfKeUfge (lenbtKge Snbfolb ffet^ 
SRan funbe ogfaa bertoeb forflare ftg, at ^lougfurerne .paa 
peberne enbnu flunbom ere t[)eb(tge^o(bte; tffi bet t)t(be aben 
2o(t>( bonre temmelfg ufllfert at ^iblebe bem fra \)Hn %ib, ia 
ben forte !Døb ^erflebe ( 3t)0anb^ ftben ^toilfen atterebe 500 
Slat ere forbbne. 8Ken for ot)enanførte @(én{ng f^cCH ti 
for øtWgt fffe noget egentlfgtT^fjIorffl ^SeM, unbtagen betle 
at t)i fee enfelte @ange ( Sføgbogerne, at Sorber { Ufrebétibm 
blet)e obergroebe meb Spng; faalebeé f» ffr. »eb ©^nberfloeb/ 
en for^enDcerenbe ^erregaarb i ®føe @ogn, bar ber 1663 .« 
ffng fom falbteé 9tef(ing4 SKofe^ ber bar ganffe eftergroet 
meb Syng og {ffe flagen, flben ^ienberne for(i fom ^er { 
ftinber*^. 36) %m>an^^ f>. 2:(nfi!>p9 1663 ^x. 2 fol. 13. æibSffrift Iffc SSinb: ,f(St^noQxap^\t ©figge af 
en ipbff ^cbe-Sfln'* m* m» ^ef i bet ^ifiori^e S(t«iMfi Ifle Vb. ®. 165—201 (iib^ 

i^Bebe ^'brag .€^nogYa|>^ifI ØRaje af en l^bfl {>ebC'Oøtf 

({ SUdøaarb |)meb) ^ar i .SibéfMft for 8fterattir og Jhritfh 

^ eb. (1840. L @. 40T— 24) fmtbef en { ^»Oaiib <nb^ 

føbt, i bcnuibte $>erreb bofat^ dier bog, fom bel f^nei ber 

tel befiettbt, men flfe fonrbeleé Delt){ing eebømmer« 3>eii 

fibflt Omfltienbig^eb fan for foa t»(bt falbeé Kgegt^(b%, naar 

bene negaMoe Siilnfnger iffe obenDeie ben pofUioe 6anb^eb 

og atfgiig^eb { SS^mmi Ifen ; fy^itttt ieg er faa langt fra at 

fombfortte/ at jeg meget mere antager, forfatteren af benne 

93ebomme(fe f)ax befhorbtftg for, at gfoe fin forte @f((br{ng 

af 89égaarb |>erreb t (anboeconomfff ^enfeenbe 

ol muHg 9Iø{agt{g^eb og ^aaHbeUg^b , for faameget flærfere 

at frem^cn>e bet mtnbre rigtige eller nnoiagtfge i ben etffnogra^ 

pfff^t @f(})e. 3eg troer bi*rfor ogfaa at f79lbe Soeferne af 

benne og af bet ^ifloriffe Sibéflrift, at mebbete bem bet Coe^ 

fenUge af ben fritiffe $orfatterd Gfterretn(ngor om 6eme(bte 

fmreb; beeM for ai ^olbe bem {labedbfe for ben Urer, be ^abe 

Ubt ui at beb^rbed meb en eller anben nrfgtfg efler nnøfagtfg 

9Iot{ce; beetø for tiUge at foette bem ( @tanb tff, t»eb ®am^ 

menltgning at fKønne, ^oort)ibt Samleren af ben et^nogra))^!^ 

fh @f^}e og StrltOtnA 3«rf atter f)a»t gaaet een Sei, eUer 

17* Zfltefi ttt en eii^wqtcofH^ SfiSif • ffø!Ot famme SSaal for 0te. 2)erom ^ar i bet mfnbfif ben 
9ør|le/ tcb nu tøfen at g(ennem(øbe ftn mebbeelte @ft}}e^ og 
fammen^olbe ben meb bet frtt<{7e @upptement ( .StbéffHft for 
Siteratur* ei funnet ot)erbet>(fe fifl. Detteé forfatter gaaer 
beilanbfgen ub paa bet ^ele Spégoarb f)erreb/ og txefenth'gen 
paa be agronomi(7e og (anboeconom(f?e Sor^olb; fj^evimtb en 
noget opmcerffom og forfianbig Scvfer af @f{})en let vH bhYe 
wct, at ben ooer^obebet og fornemmeKg fun ^o(ber fTg tt( en 
)ø(é ffgn i ^errebet; men at ben ber^oé mebbe(er en ^lan^ 
bfng af fovfTieHtgartebe ^ fornemmeltg et^nograp^ijTe ^Joticer^ 
^oortblanbt be agronomiffe fnbtage faa ubet^beKg tn $Iab#, 
at man meget gierne fan betragte bem fom reent mangtenbe. 
Arilffend Sorfatter gaaer berimob netop fortrfnUgen ub paa 
at oplyfe og freml^me Slgerbrugeté Se(!afen^eb/ aMb meb 
|>enfpn paa ^e(e ^errebet^ og paa ben Sorubfortn&ig: at 
man i ben et^nograp^ifle &i^t tfa'obt ^att bet Sormaal, at 
^i&t g{t>e en lanboeconomif! ^ejfrfodfe* Sit nu be faa og 
abfprebte Xropf Hl at c^arafterifere agerbruget I |>errebeté 
egentUge ^ebe^ffgn (beelé fom bet er, beelé fom bet noget 
tengere tilbage i Siben toar), f^^fSt ben et^nograp^if!e @fi})e 
mebbeler paa et ^ar @iber, (17 1 — 12) efter 3?ecenfenten« 
SRening enten itte ere forbeelagtige nof, eUer i anbre |>enf(en« 
ber urigtige: er en ^aaflanb/ fom ieg ot)erIaber ben mere 
ftth^ og fagf^nbige gcefer at fienbe t)eb aNagt; i bet teg gien« 
tagenbe ^en^olber mig til f)Mh aHerebe er bemcerfet, at beo 
et^ncgrap^iffe @f{})e i ncrrtxrrenbe 5£ib«{!r{ft< lf}e Sinb aaer» 
minbd ^ar bcrret anlagt paa at tefe^ af Sanboeconomer, eSer 
at tilfitbéfltae biéfe^ 3orbr<nger til en »eflrioelfe ober i)é 
|>errebet« Sanbbrug* 2)a bemelbte @fia)e imiblertib ^ar gtoet 
SRecenfenten 9inlebntng til feio at ubfblbe, ^^at> f)an f)at it^ 
tragtet fom en bcefenttig SRangel i bent Snb^olb, og foatebrf 
at lebero en fommentropngt Ubftgt ober S^égaorb ^erreW ZOteo m en fl^iioørai^^iil 6lltt». Ml 

Hconmifft €^latifKr: t)teb ieg for SiitifSItt Intet (ebre SRft^ 

bel tfl at af^felpe b<t @av>n , fom ^ maafTf f flere Sarfe re funne 
^at)c funbet \)cb beraelbte ©Wjjc, eiib at ubbrage og ^er af* 
trjffe Jlccenfentcné forte 23c(lriocIfe otoer |)errebet: 

»Spégaarb $)erreb (»eg^itber 1 SRuI fønben forfJt6org, og 
j)ax fra 92orb t{( @i>b en S<engbe af omtrent 2 SRiil, bentf 
»(D.-teté) »rebe er 3 92{(( (sic)* |)errebet {nbe^olber 14 Sogne 
»meb en 93efo(fmng efter en Opto^Ktng 18.11 af 6246 SRen^ 
,n(i!cr; la Hxcattt i bet |>o(ef}e er 6 DuabratmHe, iltotx ^oU 
JttaM faa ^t)er Duabratmia i bet Winhflc 1041 3nbfø(bcr. 
M bide nu betragte ^bert @,ogn for flg. 

»$> { b e r g @. beflaaer for Oørfie 2)e(en af (eerblanbet SRuIb^ 
^erb^ bog l^ar B^en Sange^ beKggenbe beb ©ubenaaen^ fan^ 
liebe Sorber; ( ©ognet befinbeé nogen |)ebeiorb, tfenKg Hl 
X)pb9rfntng, »tf ©fobc ftnbe^ i bette @ogn foruben ben 93on«» 
.berne tilf^orenbe ^otberg @fob,^^b{é Slreal e< no{agt{gt fan 
j^^ioti, be ttl |>erregaarben^a(f}ru)) ^orenbe ©fotoe og be 
.«eb biéfe fammen^cengenbe »parceller^ ^ørenbe til ©aarbene 
»ftterégaarb og Stotterbam, af Streal ialt 325 Sønber Sanb* 
.©aatbene i Sognet eve t)el b^ggebe, og Sijen ^o(6erg fntuft 6e< 
.Kggenbe- (Solfemængbe 313)» (Jléborg @. ^ar omtrent famme 
Æejlaffen^cb ; bete Sfobe, ber efeé af Beboerne, ^abe et Slreal 
»af omtrent 200 %t). Sanb, men frebeé (ffe, og inbe^olbe fun 
.faa ^ore Srceer* ($o(femcengben 206)« @ronbef @* f ben 
49bø<Hfge 2)eel af $)^rrebet ^ar for ftorfle 3)elen ©anbiorber, 
.bog fittbfg beb ben fiorpe Sb { ©ognet, SHer, ogfaa gobc 
•?ceriorber» ©ognet ^ar jlore Sorbemofcr og en 3)ecl |)ebe^ 
jorb, ber el er af faa gob Seffaffen^eb fom i be 2 fornopDnte 
»@egne* ilf @fob ffnbeé en Sebning beb Sind paa V2 h 16 
.Sb. 8anb. (Solfem. 663). |><nge@» i ben fbblige2)eel af 
.()criebet ^ar for (iorlie Selen gobe geerjorber,^ men ogfaa 
oicgle ©anbiorber og nogen |)ebe» !Det a:abagebcerenbe af ben fytffta belt^bcttgc iHuge GTøt) mtPoort tH CO Zb. 8aiA, 09 
Ulf 9}(ubertf(rt)øaarb< 6(ct> til 30 Sb. Sanb* (3o(feiR. 9m). 
Mnntxtt til famme er V(nberéUt)@v ^ t^eejl beflaaer af 
.lerrblanbet aXuIbforb, fj^etaf omtrent i er uopbprfet |>ebe* 
*3 ®ognet ffnbeé en @for> t>eb 9RaufTng^ ber anflaaeé t{( drca 
.20 $b. ?anb» C^olfem* 69T)» 3)et f^bwfHigfie ©egn ( ^ctf 
•rebet er j(arup^ tinneret tfl SreberifffMe ^a H^I^eben. iitttt 
A Ubfhcrfning ei ubetvbeUge, men meb ^mfpn til ^orbbunbené 
»Veffaffen^eb meget ringe @ogtt ^ar (utter fanbebe 3orber og 
•megen |)cbc, bcr er faa flet/ at bet nep^e betaler fig at cp^ 
•bprfe ben. Veb jfaruy^^la ftnbeé bog gobe (SriQc, ber ( ben 
»n^ere 5(b ere bet^belfgt forbebrebe og ubt)(bebe t)eb Banbleb* 
•ninger og Ot)errWKng. 3 Sognet finbeé (ngen @fot)e. (5oIfem. 
•153). 3)en 2>eel af a^I^eben, ber ^orer til bette ^erreb 
•(en flor 2>eel af ai^I^eben fforer tfl 93{borg @t{ft) ubgter 
•en flor 9(abe meb en tørt)eagt{g 3orbbunb/ ber t^b SRergel 
«t){(be f unne gtoreé temmeKg giotfg ; mm benne f[nbeé iffe ber. *) 
•Cn (Jor !l)ecl af Sorben er opbprfet af 6olon(|lerne; men en 
•cnbnu (iorre ligger uopbprfet. Cfn betpbeKg !DeeI af a^l^eben 
•fnbtage be fongelfge @fot)anteg af SMe^, gcrrfe^ og ®ron* 
•tro^r^ ^ooraf (forr be fibRe t)ore tofllfgt/ og aSerebe nu aarlfgt 
•afgft)^ noget Spgnfngjtømmer og flere Suffnber af Sffgtnr. 
•!Det ^ele i Sp^gaarb |)erreb bef)Iantebe tlreal ubgfør omtrent 
•1600 Sb. Sanb. (Solfem. 242). Øfilig for be 2 ftbfhiflrt)nle 
,@ogne (tgger S ^ o r n i n g @./ ^t)(é t)efl(ige !Dee( beflaaer af magrr 
„fanbmulbet SJlarf og en !DeeI $)ebe af famme ?3ejfaffen^cl); 
•ben ofHfge !DeeI f)Cix bcrfmob gobe leevmulbebe Sorber og meget 
•?(bt af ^ebe. ^aa 33ogflbgaarb ( berte @ogn er for offentifg 
•Stegning o)pxttttt et feUenbergf? SlgerbprfnfngétnfUtut/ og æb 
•famme @aarb finbeé en i gob Opt)ert txvrenbe @fop paa oqm 
»trent 30 Sb. 6anb* !£)eéuben finbeé ( @ognet nogle SixaU ») 3 M af gorf. nebpnfor citercbe ©!rift: #8«mcrt!n{iiger o»er3Ht^Hn 
cg beué kolonier" af ^ftor (Earften^, anferct benne ?ag. 87 meb 
|>enfvn Hl bet e)>ørg^niaat om 3){erae( finbee pcia Ht^eben eller ^: 
'Om nu ogfaa benne 3orbart enb iffe pnbeé Jer •— paa WJeben — 
i ^<etigber faa »ifc bog flere @tebcr, at ben finbe« Jer enboa % 
feb Sorbcné Otoerfllabe^, i bet Jan berjo^ mener, at ber iRe tilfbrd* 
fedgen er b(c^ct føgt efter 5WergeT. titeø Hf (II (I^osmipMK 6lfttt. MS 

Jlt(»t, yOé 6torrc(ft d foti o|»8tort« (9oØm. M(0). tlii# 
jimt tilS^niftig rrS9tfgaarb@v ^^^ l%0^t en 8Ri(( ttorN 
Jigm* ^Mt @ogn ll^ar ( bet ^t xtt gobe Sorber, men 
^mangler surfien ganfFr ffng og éfot); i ben t^eøiige 2)ee{ 4if 
4aoime finbeé abtfiOige |>ebef}r(rfn(ngcn (Solfem. 216)* !X)ei 
•norbltgfie @ogn i ^crrebrl er Sllminb. Sorberne beftaae af 
.fanbblanbet SRuIb, bectø meb @ruu^ tfl Unbcrfag. 3 6ognei 
»fiBbré megen $)ebc og ingen @fot)e. (Solfenu 560). ^pbofl 
•for SUminb er @(ørélet> @., ber for en flor X)ecl ^ar gobe 
Jrermulbebe ^ovber. 3 ben norbHge !DeeI ((gge nogle ^cto 
»firorfnfnger/ ber grmbfe til ben Rore Canbe t'SKofe , fo« glor 
.@fieflet { en iior @trarfn(ng meUem S^égaarb og SRibbelfom 
4>erreber* 3 belte @ogn Ugger |>erregaarben 9inn4b(erg og 
•tloUgaarben 2)aelunb/ ^boraf ben forfle ^ar 125 Sb. ?anb 
•fiMTtrittlig @fo))^ ben fibfle omtrene »oXb. Sanb. fDcéuben 
»Hgge < famnte nogle fralTflte ^arceOer af ilunébierg @f ot), i/tii 
.Storrelfe e( noiagtigt fan angit)eé, men fom anflaae< fU 10 
3:b. 8anb. (Solfem. 606). S f u m @. t)eflUg for (Ibflnceonte, 
J^r for fiørfie !Deten meget gobe Sorber; i ben beilKge Deel 
•af @ognel ere be bog af ringere éefTaffen(fcb , og ^er ffnbe^ 
.ogfoa en 2)eei |)ebe. 9oruben en Deel af plantagen ))eb 
»@teenbalgaarb / ber Kgger { bette @ogn, ftnbetf i famme en 
•@fot) t)eb @aarben SRarfto(né(unb x^aa 20 Xb. Sanb, og beb 
»Sifelunb en meb Siunøbierg« @fobe um{bbe{6airt forbunben @ro)> 
.paa 70 Sb. ganb* Sltte b(éfe i Qium og @tøré(eb ©ogne 
»beh'ggenbe @fotoe beflaae faalebeé af een fammen^cengenbe 
,@tr(efn(ng af ilreal kit 235 Sb. Sanb, og 2 nvrrfggenbe af 
»Slveal tilfammenlogte TO £b. Sanb. (3o(fem. 160). Om^ 
»trent { SnCbten af|>errcbet ligge SetDring og ^orup @ogne. 
•%ii\ti Sorbbunb er af lige Sfffaffen^eb, nemlig oberatt gob 
Jeerblanbet aSulbiorb meb Seerunbcrtag^ cg ifaa f!cre @tcber i 
»irgge @ogne futfhe Sovberne fcetteé toeb @iben af be bebile i 
.^rot)inbfem |)artfornet er berfor ogfaa ^oit, (almiabeligt 1 
»Sonbe for 8 å lo £br. Sanb) og ffal enbog beb ben n^e 3Ra^ 
.tricul blibe ei ubetvbeligt fot^oiet* *) »f ©fot>e finbeé i Set)^ 

*) 8ct>riiiG @can« upri&ileøcrcbe f)tt efter bett g!. SWatrfcuf 14J %\>, 
1 er. 2 g. I 5llb. er efter ben npe 3»atticut forkølet t« 167 ab. 164 2iflCB Ifl Ol iHbå&ttttoMt Cttut. »rtag 6* fnn cnfrire ie^nin^n ^ ptabittg, Sf^ng, SroAc 
»^o(t og Set)r{ng/ ter tilfanmm ncype fnnnc anfloaeé ^øicrc 
Mt ta omtrent 30 Xb. ianb, og i |>øriiy @« en fmut Iftea 
,@foto tet !Da(égaarb paa 16 Sb* Sanb famt nogen Sttai^dø 
^aa StUUcxup aXart Si^en AieUerupé ffienbomme ere no^en 
Mt inb^gnebe og (Digerne beplantebe. (Sotfem* i ^rtog 
.@, 510, ^9xnp €. 410). 

•fffter faalebe« at l)M€ i Aort^eb beilret^ct ^t>ert enfdt 
.@ogn for fig, toH ttnm. enbnu lun btmstxU, at meb Unbta^ 
»gelfe af 9reberifé, ,St)égaarb og SUminb @ogne ^ar |>erreb^ 
t>eb be flere tiaer og 93otffe, ber bee(^ begrcenbfe, beelé gien^ 
•nemlobe famme, tilflro^ffeltge Snge; og f!ere ^yer, t. (Sv. ^ 
jcupf Seoring/ |>{nge og Staxvip ^be enbog meget gob |»ø' 
•bCcrgntng. Satter man nu bet |>ele i en @um/ ba feer mon, 
»at Qfun |)errebeté @raenbfer tU aUc @(ber bcfiaat af fanbebe 
»3orb(r; at ^ele SRibten og faa at Hg/c jttonen er gob og 
»frugtbar 3orb; at bet iffe ^arSRangel paa @{obe, og at bet, 
,meb Unbtagelfe af ben norbKge og if(er DeflUge 2)eel, ei i^ar 
•|>ebcr af fior Ubflrcrf ning, men ittwx enfelte abfprebte ^lett^, 
.ber Slår for Star beb 0))b9r!n{ng formmbfleé. @ammenIigocr 
•man bette ^erreb meb be Vcficn for famme beltggenbe ^amt 
•merum og ©inbing |>erreber i 9t(ngfte6tng Stmt, ba ^U mm 
nfinit, at bet ingentnnbe fan falbe^ t^nbtbefolfet, ia enMte 
.2)ele beraf funne fnarere flged at tocrre o))erbefoIfebe. '^erom 
»»tbne be mange jorbløfe ^ufe, be ^9P)}tge Ub))arceaer{a8er 
•uagtet ®aarbene^ ringe @torre(fe, (be flefle ere fun paa 3 2b. 
•^artforn) og be f)øU (l^ienboméf>r(fcr. 3gtennem ben øfHige 
•2)ee( af ^errebet gaaer en ganbet^ei fra Viborg til Slar^uué, 
•og en fra famme %9 til @fanberborg; giennem ben t^efllige 7 ef. 2 g. 2 «lb., oa beraf er alene 3)"?ibjhmp JBpe« ftt. |>t!. W 
ab. 5 @f. 1 g. 1 aib. forket til 24 3:. 6 ©!. 3 g. 2} fKb., ott* 
faa meb omtrent ) Deel, ligcfom aUe 55per i bctte (Sogn bcb ten 
nye ^atricul ^aioc foaet et jiøne eOet mmbre SitUceg i |)artfom. 

^»abf)øruj)@Dfln ongaacr, ba er bette @ogn« w., ber efter ben 
dl. 3»atncul ubaiør 116 a. 2 @f. 1 g. t>eb ben ni^e 3??atricnl cnfat 
til las $. 4 @f. 3 g. 1. 2 Htb., ibilfcn 2;(lt)<ert falber paa be 8 
^perDaléøaarb, Sllmtofte oq StizUcxwp, baf)ørup S9c^{>tf. be^ ben 
npe SHatticul noget forminbffeé. Wkt^ m ta (t^iwørapMI OlfMe: 905 

jm ^t>fb(atdMd fira SAerg ifl * JfolMng« $»ele |)crrebff ev 
Minhtn i att 9lftn(tigev gCmnemfVaoret mrb (nUaflebc Vrie, 
,ker ncrfbn aSe ere ferebe^ oø tfl fyrié ^ftani^cettHU brr ))aa 
.mange ©tthtx mangler @rutié og @atib. ^aa b(éfe %(t>e(e 
>n: f}etfe en (et)enbe 9<>^bfel, {forr fra CeReregnen tM ?abe^ 
4»Iabfcn SIné |t)eb @ubenaaen, ^t^crtil Seboerae af en flor (Deel 
,af |>ammerum ^erreb bringe bere^ ^robucter, og igfen erl^olb« 
»St^ingétømmer og anbre 93are ttlbage* Sormebelfl $ranu 
»farren paa @ubenaaen ^aioe Seboerne { ben øflUge !£)eel af 
»f>enebet en let (SomnmnfcaHon meb Stanberé/ ^^ortil ^erfra 
»forfenbeé S^ørt), SJrænbe, SRuurfleen, 9ta}pi, Stexn og anbrc 
»^robucter« S^araftertfltfl for benne ffgn er bet uf(rbt>an({g 
Jore Stntal af familier ubenfor Sonbefhinben, f)Mh ti alene 
>ieboe fmaa parceller af ^o^ebgaarbene, men enbog mange 
•Sønbergoarbe* !Det er M ogfaa ttlbeeté en 3ø(ge ^eraf^ at 
»%nen er faa \)ei forfinet meb |>aanbt)Oprfere. C^frer en 
»Opregnelfe i 1831 uar SlntaUet af ^aanbtonrfere i SCum 
.©• 11, S^orning © 15, |)ørup ©• 18, |)fnge @- 20; o. f. t).)*). 
.^o^forbtnbelfen otoer %t6org t>ebIfgeboIbeé 2 ®ange ugentlfgt 
M 6 gaaenbe ^ofier fra forfHeB(ge 3)ele af ^errebet/ »Sit aSergel an\>cnbt paa rfgtfg SDZaabe er et fortrinligt 
.3HibbeI til at fremme 9Jcgetat(onen, og ifopr teb f)cberé OjJ«^ 
.b^Ining ncrfien er uunbt)fl?rlfg/ er t)er af 23onben ovjeralt er^ 
.ficnbt; t^i jliønbt ^an iffe teeb, at^alfen fom etSllfaKncu^ 
,traliferci ©^ren i |)umué, ber' alu'b ftnbeé i $)ebeiorb/ cg 
,bcrt>eb frembringer milb |)umué, ticnlig til ?3crt for anbre 
.planter enb Spngen; ei Ijcller at ff alf en er et ©loermgémibbel, 
.ber bringer be i forben \)cerenbe t)egetabilile SDele ttl gicnncm 
.en ©iceringéproceé at forV)anblc^ til |)umué (3Hutb), famt *) Dette !an »cl mere til(!r(t)eé, at be ffefte ©per i ?)errcbet ligge tcm^ 
meltø langt ficrnebc fra fiøbftaben; at bcr )^aa i!erc @tet>cr finbe^ 
@foJ)c i ?)crreberne, og at biéfc ftøbc tit be fFo»tøfc |)ammerum og 
(Binbing |>erreber; figcfom oø ben Omficpnbig^eb, at SRetdbctienten 
boer og Sl^inget ^olbc^ i fct»e f)crrebet, meb orcr et minbre ^am^ 
qbem meb ben ncermefle ^øbflab. tMI SUkni m CH dteøaraM6ii CfRtte 

i^r 5cAm mnt potH: foa ffor ^ kog t»b be nonøe 
JSt€m}pkt, ter gf!Hé tfom af %étt ubni ft r' ^t^efianboi/ nt 
Jfon boDeb forøger fin tl9(^ oø brtte anfporrr ^am fi( (Sftm 
J(gn(ng* !Dcrfor fittager ogfaa Srtigr n af bntnc 3orbart Slor 
»for Mar; i alle @ogne (alene meb Unbtagelfe af 9reberM, 
4ft)er . SRcrgel {ff e f^aini} ere mange ffitarfer mergtebe ^ og 
•mange {)ebcf)9ffer t)rb 9RergIen6 |)iefp forMnblebe tt( tigere 
Janb^ ber frembringer ei alene JTorn og Stl(Mt, men enbog 
•9la|}é; og Slnm. antager ^ at man, nben at giore fig altfor 
»fangttinff e Sor^abninger, fan forubfige, at fnben et fffe meget 
Jangt Siblrnm t>tt al t{( 09b9rfnføg tienUg $>ebe i Soégaorb 
»$>erreb t>crre fort^anblct ttt,$(o{elanb. SReb at bratte og nb« 
•grofte itn^ Sorber ere Sonberne ^er fom ottvalt noget tilbage; 
»bog begynbe nogle aUerebe nu at folge be gtone Srempier/ og 
Jbtt er at i^ntc, at bet bermeb M frembeleé bitee bebre* af 
.»be mange bannebe ^orbbrugere, ber boe i ^eirebet^ bmgcé 
•Jtobbelbmget; forben braffeé, gtobeg og ^unbom mergjiti, 
»befaacd meb 9tug eOer 9lapi, l^t)orefrer tageé $9g og 2 SUtm 
»^at)re* (SlbjffAige tage ogfaa Æartofler og en brebblabrt 
»@0Bb fom %og{)t>ebe^ 93tf f et eOer S<Srter meb inb i Stotatfooen, 
,og gføbe ba fcebt>anltgen ogfaa bertiO* 3ofbcrne ubtogge^ tneO 
nStl9^tx, flunbom b(anbet meb %kMif og S^imot^eigroeé. Wan^t 
..Sønber bruge ogfaa benne Sriftémaabe; men ab{!itttge fjofbc 
•fig enbnu til ben gamle SRaabe/ at tage førf} 339g/ ff^ttil 
»Soibcn ffflbeé om C^fteraaret, pWci om Soraaret 1 eScr 2 
,®ange og giobcé; bcrncrjl 3?ug (gføbeO og berefter 2 å 3 
^Stm'oe $>a^xe. forben ublceggeé enten uben 35efaaenfng tiet 
,meb Silv^'ocY, ber }fiaa mange @teber gvoer t)i'iUgt enbog uben 
.aHcigeL ??efeIbWft fpneé ^er fefo fblonbt be 3)annebe at t^'oc 
.©temnfngen {mob ftg, og anfeeé fom uubforlfg; ben brugcé 
,^ér fun af Cfnfefte, fom berfor ni;be Unberflottelfe af bet fjl. 
^Sanb^uuéf^ctbniugéfelflfab. Æartoffelaolen ubbreber fig i'f«f ' 
,ben \)eji(fge !Deel af ^errcbet, og Æartoflerneé llnt)enbe(fe tå 
^jtreaturføbe er i be jtbfle tlar bletoen temmelig alminUUi^ 
^$)ørat>{en er ogfaa iicextt i Stltagenbe^ og 2 i @iøvé(e\) ®offi 
»boenbe, oeb ?anb^uué^o(bnfngdfe(fTabeté Soranilaltning ^pWc 
,f)ørfoingere ^aoe fulbt op at befliUe. %U ^efcrtntog i)oM JItt flfim be fbniøttte flrMM^efk/ øø foa {)€fie ø^ortM 
M &il8* QiKrgM<»tiifnøni fn^aaar paa ttcgle af fee ftorre 
,f(aarte mtrfi af ®tiibe, (|i>» ahninbefige %at^ HgefooUbt 
^er føm anbenflebtf i 39flanb er ben ^t>(be^ men berimob ben 
•^rte og mørfegraa) paa anbre af j(øer; egfaa tjtlUt ^aa 
»tern aUf en 9aarefIof/ ber bog (ngenflebC rr ^t)eb6ef<rtn(ng* 
•Sønbmteé |>ot>fb6efarMng ( ben f}ør(}e eg bebfie !DreI af 
4>frrebet er ^eer; af 3aar ^olbeé fun faamange, fem funne 
Mxt titfircrneHge itl at f)robucere ben til eget 9erbmg fomøbne 
.Ulb. QaX^tt af @mør og Ofl er berfor en iffe nbetybcUg 
.Snbtogtéfabe for benne (fgn^ eg Slnm. fienber Senber^ fem 
.eie ®aarbe v^a S å 4 Zb* |>artfern^ eg fem teb b(éfe ^re# 
.bucter ^at>e en ^nbfcegt af fnbfil loo 9)bb. aarUg« @merree 
.fælgeé ef ^effer^ fem 9erf. anfører, t(( @maaprangere l^femme; 
.men brtnged tfitert^ i Eiberg, ^t>er bet feretrarfTetf fer eg be^ 
4a(cé bærere enb be^ fem tOføreé fra benne e^ef ø«>rfge Ofv 
.ianb* StvLVL i ben tøejiiCge 2)re( af |)errebet (an 9aaref Oge< at 
Jtcerc %enben4 |>etoebbefcetn{ng/ eg fun em benne !E)ee( gfelbe 
.tilbede forfatteren^ Semorrfninger em tigerbrnget { Syégaarb 
,f)meb. 91<ef}en alle @aarbmopnb l^atoe neget jfern at af<f 
4<^ttbe, men fun Sibet beraf bdngeé t<( j((øbf}aben, ba be 
»mange f^nuémornb eg 3lnberf}er f tobe eg cenfumere bet aSe|}e» 
*3)e flørre @aarbe^ Aorn eg SBcferiprebucter fenbetf almfnbetfgen 
Jneb gramme tO Kanberd, og foflged til benne S^e^ |>anblenbe/ Uben at "Mt ncere nogen Siotol em SWgtfg^eben af 9U^ 
cenfentené ^er mebbeelte Sei!r{t)elfe/ fan bet Ilgcfulbt txsre mtg 
tdabt at toixlt om, at mange af Xibéffriftetd Scpfere "MU 
tonrct tilfrebd mt\> , om blot en f a a b a n @f i}je af |>errebet^ 
ilgricnltur Ifatibe t)aeret mebbeelt fem Sibrog tfl ben it)bfle 
$)tbe^Sgné et^negrop^i^e ©filbring. ^tor ufulbf ommen eg 
nfulbficenbig benne enbeg er falbet ub — eg at man e( maolte 
btttte ftg mere, t)ar ferub bebubet (f. Slnmoprfn. ©• 16«): faa 
er ben bog, fem jeg l^ar erfaret, (crfl af SKangc meb en 3^^ 
tete*fe, fem bet netop er m(g Hart, at 3nb^olb og Wmne 
mere )^e ^ai^e fremfaibt, enb 93e^anb(fngen* — ^et v^aa au irilhrø tHi en e4we§ra|iMlt &f^* 

tMm mfg cii^ mttt tilfreMØiBnibe^ ti tn Httm^tnt, bet (^ 
{MVteøft faneb ben ^er em^nbfebe HttStA, at f)an »ieflo.« 
9^r/ ben er f ommen foT !X)ageny (anferte ®e. @. 423) felli 
gfDer ben bet fXbneébwb, .at @filbringfn af KUnucné Setx« 
maabe, Alorbebragt^ Sorl^ilelfer" m. m. (altiaa omtcent i SDeei 
af t^ele nxtitlené ^nb^db) t^mt (Egnen i 3i»0anb angoaer^ 
er^ »om enbog ufuIbfiomMg, bog i bet |>ele nøUgttg.* --: 
SNeb bette %}ibneébt»rb af min tpbffe Slecenfent )M ieg 
iabe m(g neie; og troer ittt at tootoe nu^et veb at fonibfortte, 
at man )>ei omtrent bil funne gtoe SIrtifiend ot)rtge abfprebte 
0))tcgneIfer, ber t)ebrøre et^nogray^iffe Sor^lb ubenfor ^})U 
lanb/ et lignenbe @fubémaal; ba jeg ^er er Itgefaa langt, 
fom tftH, fra at giore nogen ^aaflanb paa Sulbftcrn^ 
' bigl^eb. 

Smiblertib bor bet ti forbigaaeé^ at 9Iecenfenten felt) no' 
get tilforn ^ai inbf!r«nfet ftt Sibne^børb om @fi)}ené et^no^ 
grao^ifle !DeeI, faatoel t)eb at tillægge ben^ at Dttre »i mange 
|)enfeenber altfor fulbftornbig^ ba ben 1) tiOcrgger benue 
ffgn (S^égaarb |>erreb) mange Sing fom forregne^ ber er 
ffrilebé for ben fiørfte !DeeI af 3t>Uanb ; og 2) oftere berorer 
perfon lige Sor^Ib." Inoab bet forfte angaaer, maa irg 
bemcnrfe: at en faaban 93e(7affen^eb maa ben om^anblebe 
@ft))e bele meb et^t>ert t^orograp^tf! og et^nograp^ifl ilrbeibe 
ober en liben eUer inbjircenfet Arebé; og bet maa netop regneé 
til tnt)^cv faaban geograp^iff og et^nograp^iff SSonograp^if^ 
txrfentiige 9u(bfommcn^ebcr, naar ben be^anbier fin ©tenjlanb 
ifoleret meb al ben ubtommenbe 9ulb(}omb{g^eb og bet neiag^ 
t^e ^ttall, fom f!a( giiøe Sopograp^ien og ©pecial^tfiorieit 
bere« Sorrbi fom (tatiiKiT^^iilortfle Æilber. 3 Øt>rigt ffnber bette 
liben etter ingen flniænbelfe i n«rt>oerenbe Silfcelbe/ fftex ber 
iffe f^anbleé om et g<cnnemført ^rbeibe, men fnn om en fra^ 
mentarif! ^fijje; om en faaban ogfaa ^atobe noget for mfget 
paa ben ene @ibe/ etter noget for libet paa ben anben^ bilbe 
Silregnelfen ^erfor ei funne blite betybelig* 3>et er berfør 
bl. a. enbnu meer enb beft;nberltgt, naar Stecenfenten meb 
boblenbe ©ibeblie anfører (@» 416)/ at et »ffnit i ben et^o^ 
grap^ille ®tinc begt^nber meb en Siecapitulation af JS^wi fattig it( m 9ll^tt9ffC9Bf^ dtøc. UrmttniU^t ScTYflenber; iietitl% tf$tt, fløDløfe €aiib» 
9$ ®tim$battn nub l^ngbegreebe 2)a(e og Rorr |)r%eir o.f«v. 
S)ctte atiQboeé alMti itti font Q^ønené uMntttnbt &<iettUnt(t, 
vm fom Sropf af tene 9!atur6efFaffm^b/ l^))Hfe ben natntli^* 
t^U f^x tiifatUé mcb tnangfc(big€ anbrr $)fb<«ffgne i ^ytt^nb* 
9orf« fntibe bog (ffe^ naar ^an V)((be omtale en )9M fS^n, 
f. ffr. t e^égaarb ^extéb, nø(eé meb at ftge Sørfeme : .Øgneit 
^ar en ipbjl $>ebe«ffgnd C^arafteer; cg ^t)ortebeØ benne er, 
tan man^ om man tttc wtb bet af egen erfaring , finbe be^ 
9xmt i Un eUev ben Sog — eSer t)ente fig befVrebet i en aU 
mmtelig ®eogra)>^te ot>er ^bKanb* o.ft). * 

|)t)ab ben anben, ot)enfor berørte Oberfulbfto^n^ 
bfg^eb ongaaer, fom9tec* tiflorgger ben et§negrdp^f{Te ©fCjje, 
at perfonitge ^or^olb beriet^ar ©ange berøreé/ uben at 
bog ^:p er fon er ncet)neé: ba ere bféfe £flfce(be i ftg fr(t) faa 
<fo(erebe og libt bet^benbe, at be t^i^nof totet afgføre, og g(crn< 
faabe txrref forbfgaaebe* 3imtbterttb er netop bet af 9tec* fom 
Q))aéfenbe frem^«)øcbe &rempe(, at en ©aarbmanbéenfetf 
tre @ønner, 'oeb at fortabe bereé ^øbe^Sgn, ^t>be lounbet 
Seoebet og borgerKg GtfKing ubenfor Sonbeflanben^ faa langt 
fra at mebføre > noget. uforbe^Iagtigt for 93ebf ommenbe , at ben 
uigtebe SamWe/ fom t øt)r{gt fnap t)tf t)orre befienbt ubenfor 
|)errebet, ti 'oil funne ^aioe noget (mob, at et ^(flortff S^acium 
af ben Urt beretteé. -^ 3eg trfl for Steffen jetter (ffe forWgaae 
Stecenfenten^ Semcerfntnger : at Sanbrei^f}/ efter I^ané ^oxme^ 
mng, tffe ffnbeé ot^eralt f S^^Uanb^ og faalebc^ t^eKer ti i 
St^gaarb $)erreb ; men fun i enfelte &gne/ f. Cr. t>eb Carbc 
og 3libe if)^lUt vel turbe t)cere ubget for mbffrornfet); Iige^ 
fom at ben 99<?dngéoet, at prange meb «^ef}e og Stube^ Jffe 
^rer ^{emme t bemelbte ^erreb/ faa (ibt fom i ben ^e(e øfl^ 
1^ 2)eel af 3bKanb ; ^t)or{mob ben er eienbommelfg for ^ete 
Seflerlanbet og Senbføéfel/ 2)ctte lf|ørcr til Slettelfer, ^»ort« 
|Vg antager, 9tec. maa beftbbe ben fornøbne SocalfunbfFab, og 
fom leg ^enflifier til anbre ©agfpnbige^ 93efucrft^e. 

!£)erfmob maa jeg enbnu berøre en fpedel Omficenbfg^eb 
i ben et^nograp^(ffe ®f{j}e , fom 9tec. itk uben bablenbe Se^ 
tragtninger fra^«t»er; nemlig ben i ^ Xibéffr. @« 181— S5 •70 ZOtoø tif m HtMvaW9 atm. 

nMMrcite fbikt en en af d^B^nbé jHo^ VMtr, 9lab4 . 
rar« ( Isenge* Kec. falber bduie Sfotfce oi *tiHinrHg t3lp» ' 
øra)»^(e/ og fan flf e foiAare % ^rieM ben ^ fitnbet ^ ^ 
6teb { ben ttf^negton/til^t &iitt. 3>ette M ieg meget let 
fnnne fotflare ^m, noat f^, neb m^^ |oIber Waabm4 
ffani ^ Scnrb/ Virfen og C^rofteer for et fnlerrdfuil ^1^ 
nomen, tit et faobont omtoleé (efter fulbfommen poodbeUge 
Attber) be?^ ^oor ber ^anblel om en ffgn^ fom netop er ben^ 
blanbt l^oié Seboere SRanben I faa mange Star baobe (eMt 
og fy»!^t fin forregne og fornnberKge Wrfefrebé: t)ffie be oSeet 
flefle e«fere uben Zoiol ftnbe natntU^t og let begribel^l; 
^orimob leg troer ^ faa Dille Mrre enige meb Mee. { at finbe 
bet aRebbedte om ben Hoge SRonb SSob« »et^ alt for t^ 
forligt; om man enbog ifle bil .an^ae benne Wanhé ^nbi 
jfaber otoermaabe ^oit*, frittet 9to. tiSorgger ben et^noi 
grap^ifle @Hiit. SRen Sorferen af famme iM ffnbe/ at ber fra 
benne @{be egentlig iffe tiKoggeé ^am anbet enb 2)9gtfg^ 
og ^elb til at ^brebe t)iéfe ct^rurgi^ @9gbomme (@. 18$) 
og .en for f)ani @tanb bet^benbe aRennePfehmbifab og fJer* 
ben<f(ogf!ab/ Om 9iec. Ian afbeoift noget af biéfé Ubfogs 
om SNabé Vitt^, er mig nb^enbt. — 3^ obrigl maa bet bt* 
m^a / at ber i ffi^ox. £ibé{7r. ®» 161 & 19 maa Ut^ 
ImeHem »Stingtiobing og i^vlfkthtv* i @tebet for ^obro* 

ffnbnu finber ieg mig foranlebiget td at omtale et 93« 
af Stecenfentené Stettelfer^ fom igien fnnne moMoge enSe» 
rigtigelfe. 6* 409 og 410 anfører ^n nemlig (imob ^ndnø 
gen i ^iflor. 2ibé(Ir. @. 168 om ben fobligc og t>efittge 3btd 
af Sv'goarb |)errcb) at t>el ben f^blige 3)ee( ajf |>errcbrt 
forbnm ifat fja^t Øere og flørre @fooe^ men ben t)eftligc 
!Dee(, meb ^amp @ogn^ en Deel af SO^eben^ af S^nrfq^ 
Binm og fl. @ogne/ l^r .{ngenflnbe f^a^ot @e»De, 9Q tan ber# 
for ei ^eHer flgeé^ at l|faoe miflet biéfe/ 3;mob benne Skunø 
fentené ^aa^anb bilbe nbcn Sofot flere Snboenbinger hmt 
brgrunbfé; men Kg t){I aOene^oIbe mig til tt enfelt mig m^ 
beeir Soctnm: al netop i S^orn^ng @ogn, t>eb ®aarbea 
^crr^^olm , er enbnn for 2 eKer 3 Hor fiben af (Sitnoi 
aXofer opgrobet en bet^belig Deel meget ^re SrflnrobMr, 2#tes tt( til f(|toøMf|i|l GHgif« STI 

IfMet tr tt^ efttr S^esbe^ olbdM flfe fidbeat fMboe^byrb 

3 Slnlebning af ^tMifc bcr f ^n SiMflhr. 167^ 168 er 
f(^ om &gncn urb ^enge#@ø, og om bm Jange 9tab af 
mgrt ^øft morfe Syngbaffer/ mrb en »berfl t^ 9)atnr/ 
ber ftnbfé (angé meb @øctiø fønbre 9)reb i f>(b< f>eneb^ og 
ifMt man paa fint @teber t)ef fnnbe træ fig ^enfat ( en 
fifergegn: antager StecenfenUn bemte @nibir<ng for et blot 
f)^anla^efv{(/ og forfiffrer: »olbe forcgfoae Øierge (ber ittt 
wonmi faalcbr^ af mfg) ere gonfle alminbef^e |>ebebaffe^ 
ber htgenfiebé ffWt f{g betybeUgt oiøer bet omliggenbe £er» 
tabt;' og at man fftfUt ittt nogenfiebt ^er iM fuibe Sorbffreb 
<lier Atøfter meb nøgne ©rnuéoopgge o. f. b. 3eg t^ttbe meget 
gfeme g{t>e 9tec. 9tet; og tomfte mfg ié» aRn((g|feben O <^^ 
^fibringen^ om ben enb ftCr tat \tvtott ^en { Sooget, bog 
maoffee Dar for ficnrf , eSer Ognen fonøerlet meb en anben« 
SmMertib tnaa jeg bog mobfortte ^oné 9orf9fr(ng følgenbe 
ffrRonring^ fom ieg ^ar mobtaget fra en ))aaUbeUg |)aanb/ og 
mtbbeier efter ubtr^ffelfg ^egiertog af 93ebfommenbe/ fom jeg 
amager for ^er at Mre ({gefaa fiebfi^nbfg^ fom Stecenfenten: 
^ omtalte ébngbaflrr paa ben fønbre ®ibe af |)enge^®ø frem« 
4tfe ttf>aatt<oIeUg en ^berfl bifb Slatnr; be ere (^oie^ mørle« 
Jbnmt, l9i^begroebe; og paa abfMHge af bem frnber man intet 
.Spor af aKennipPertf l^aai^ eUer 3ob* @eer man bem fra 
.@oend mobfatte ^eb , ba ^e be ftg for Ø(et bf tpbelfgt ( 
•Seiret; og. at Satibet mtop ffct tfav anfeeKge |)ø{ber^ fan 
joifaa erfaret af SRaior Offené p^9f!fl'geøgra))^{{le Stm 
»ober !I>anmarf^ -og^rof« @cl^oun>d%emffrfnfnger ober famnse 
•@» 3« |>er bfl man ftnbe ang(t>et (9Ir* 61) .Sanbffoo 
JB annt f^^i/ @ønben før |>enge^@ø^ meb en |)ø(be af 322 
»9ob» ^oa abfKBfge éteber ^ar i^v^^ pM bWfe Satfer en 
,p9lbt af een tfl ^albonben SUen; og beb at arbeibe ffg 
•^ferniem Sbngfrattet^ fan man birfeUg tfift og ^er tr(rnge neb 
>i betl^beUge JMøfter elUr ioAbbn^Ø^r/ fom iffe ere 
••®rnnégr.abe/ ba ingen Æiørebei^ og fnap nogen ®angfK 
»fører bertii. 3 DpUt af en cUer anben faaban Æløft, imeU 
Jern (leile, alborlig^morfr tbngb(^r^ 9bor man intet feer uben ^ JbU^t eø |>{«titr{ni 9Mr fig, fan bet t)e( MKobe« en fBcnibrei 
Muti nogen ^^antaflr^ at tctnSc ftg i en Sterg^; og ol 
,ten^ fom fattet benne @iar(eet>ne^ tf fe fan mobtage etter for# 
»flaae Sølelfen af en faaban SKg^eb, ^tnbrer itic, at ben ber^ 
.for Kge^Ibt fan ))«re tU; (igefom bet for Neften gterne funbf 
^oare ntuHgt^ at Keeenfenren ^ ber ftnber ffgnen mere tanif 
•enb toilb, bog iffe ^atobe txrret paa be @ieber bfanbt @eerti|rf 
•S^ngbaffer, fom ^r flgteé Hl' 

ffnbelig t)<l ieg tilfibft berøre en fxitl^ SSemorrfm'ng af 
Stecenfenten , fom af flere Starfager^ bL o* efter Stebet^ ben 
"^oé ^am ^ar faaet, og ben Setpben^eb/ ^ar ^ar tillagt ben, 
fnarere allerførft bnrbe ^aoe t)ceret bcfoarct* SRen — ieg 
(nnbe ^atoe'gobe @runbe til at ubfcette 93efoare(fen; tf)t ^t^or« 
lebed {Ia( bet forf\>areé, at {eg t){( mebbele en ©ftjge af en 
^be^C^gn t et {)erreb/ fom ben uibføbte 39be et engang 
Kenber af ilam, og fom enbog en bel)oiI(fg Stecenfent foty 
gtepeé bttbe foge, et attene paa .SImtéfortene' ox)er S^Ooitb^ 
men ogfaa paa be (angt bebre ivbife Æovter, fom ieg ^aaber 
ti funne t)ente od fra (Sapitain SRanfaé ^aanb? — 2)et 
forefommer mfg bog/ at 9lecenfenten fnnbe f^a^ot fparet ftg feto 
og be af J^ritifend Sopfere i Sibéffr. for eiteratur, ber flfe 
fienbte ben et^nograp^ffPe Btiac, al Umage og fbrgieDei 0* 
terfogntng paa Sanbfortet, ligef om ogfaa (Kenfet bem fin poo* 
følgenbe »9orunbr{ng% ))eb ftrar at mebbele @fr{t>feiUn 
rettet 2)et er t)tfl nof befynbcrltgt, at en faaban fnnbe 
unbfalbe mfg to ©ange Ha u^elbtgtifd enbog { Oterffrif^ 
ten^ ®. 165)/ Ifgefom at ben fnnbe oberfeeé af to af t^ore 
terbef}e |>ii}orftet*e og ®tattfKfere/ ber begge ^at>e gfeiM 
nemtefr Slrtifelen / inben ben optoge« i Sibéfftfftet. SSen 
bet er ncrflen Hgefaa bef^nberKgt/ at en 9Uc.f ber i otrigt er 
aloorlfg nof/ btl fpoge meb en @frtofe{( i et |)errebd 9ht«/ 
og foregtoe, at jeg »frembele« benort^ner bet g^ftrup ^errrir; 
ba ^an bog f}rar obenpaa @* 166/ 167/ 168/ 169, 173/ og 
faa frembeleé/ ffnber Sl^^^aatb ^ttttb. S7S Sm ^olf enxmtttttgemed ^nbfl^belfe paa M gamle 
Sfanl)ina\)tcnS (natonltgcn S)anmarf6) SleKgion 

af 

Dr. &. c; 21^. Sf^atidPe, 

(Sonrector t>eb ben (onrbc @fole i glen^borg.*) Wlan f^av btivttbtt ^anmavti IntenUmb^c ^i^oxlefov^ttt 
^ ^fioxic^vtøeve, at U clffe m<xc at It^t i ben fievneile 3ov^ 
tib, enb af Uatbcit>c ben npere ^iflork. 3)et Ønfle er bltøtt 
fremfat/ at be mere ))flbe Jfent>enbe bereé S(rIfoml||eb til ben 
fibfle/ oQ engang enbeKg labe bet Di»be f^Mc, ^toHfet aUerebe ^er 
mere/ eab i anbre Sanbe^ er bearbeibet* Sif m(t ^ele |>{erte 
$emmer jeg bette Ønffe, naar bet rfgtfg forfiaaeé: ,^ab be 
!£)øbe ^^((e!* ^ebber bet ^ermeb 9itttt, Ifgefom { @angen. SVen 
iffe Sllt er bøbt, fj^ai ber er forbigangent; naar enbog Sege# 
met ^enfalbt i @tøiO/ faa letoer bog Slanben enbnu i fierne *) 3)ett Jiftoriffc Scrcning^ SSeftprelfe finber M fcrruj^ 
bent/ i ^nfebning af benne 9lf^ant)(tnø, engang fer %Vit at 
imctxtt: at ben oøer^oøebet, ueb ^ibrag^ Optagelfe i iM-^ 
(friftet, fun laber fifi beffemme oeb biefe« S5effaffen§eb , i ^en- 
feenbe til ben flørre etter minbre Sorbrtna paa Saferne^ £>pm(erf* 
fom^eb øg 3ntere^re, fom Sibragene, efter SefY^reirend Sfijemnenbe, 
9eb bereé 3nbM^ i>d 93e$anbltnøémaabe, fra en etter anben @ibe 
fttnne ^aoe jtrao paa; uben at ben inblaber flg paa at forføarc 

JJ>iflori1f aibWrift* II. 1^ B74 .®faiibinai»iil Stdioion oø Vfy^cl^it- Gtoøter^ bnrfom nogentib nt Stanb ffax tt^icAtt %t>fXtt* Cg 
^t)o toflbe t)et (crgge et 9oIf ((( Safl, at bet o^fcger Slanbenj 
betø egen tlanb/ ber faa jtelben i bet norrtocerenbe Sto fr( 
trffber i fin fulbe Straf t, Ux, ^t)or ben ffar f!t 9t(ge? 
3)aabé(ft)et er Sianben tofrffbm; bog flaaer bene Vitt(o\ 
{foteret/ og ben, ber fun t)(I o)}fatte tianben < eu^t)er 9httA^ 
tnobtager fun et )orangt 93tilebe* SRenneiTetJ ^anb laber ftg,| 
Kgefom bete Spffe, ba førf} bebømme^ naar bet ^ar fulbenbl 
{!t ^anblenbe Stt>; een 9(Kennef!ea(ber i bet aSinbfle maa betl 
førfl ^ate gfennemletoet for t)ore løtne« 92at{onerneé 3lar ere 
»ar^unbreber; og forfl efter Sorlob af gølfeolbere laber %oU\ 
Unti Manb fig opfatte. |)t)orfor (etoebe ben fubHme ©rabr 
faa ganffe { fin aXptl^e^ l^torfor faa fllbfgt^ og for^olbévitø faa 
Hbet i ftn |)((lorfe? — Sorbf f)an ^at)be en aw^t^ué, ber 
\){{f}e f)am Solfeté Slanb { eet »(debe — Slanben, fom fjan 
fun ppffetJiW, ofte fun ( en Mn^elbet 5orm Icrfle f!g tU af 
|){f}orfen. Womerne, beSranffe, be Ipbffe, be atterflefie 3!a# 
tf oner — forfor lete be ( |){florfen ? — ff orb( be fngen aHpt^n* be tptmf Sibradé 3nb^oIb mob en muelto SrUtt etter i ethvert 2& 
f(r(be fan vitte t^ifalbe efler Debfienbe Hd ^^ førffirfltde forfat« 
teree @runtrætninder, SKeninger ød <&i^pot(efer. 9>eb bet l^er mebbeelte Bibrag ^ar SSibttoftigl^eben af nodt^ 
ttf Sovfatteren« oj^lpfcnbe 5(nm<rrfninøer og ©rcurfer, giort bet 
umueligt at anbringe bcm unber Serten ; men be ottte finbe^ U^ 
efter famme, meb fienrifenbe SRomertal. — 6nbnu maa bemtcrfc^, 
at be af Sorf meb femitiffe, faaoel fom mtt (attnffe S3odllavtegn 
anførte atabiffe, 09 anbrc joflerlanbffe Orb, fun paa ben fifcft* 
næunte 3)taabe (meb gorfatteren« ©amtpffe) ^avt funnetaftrpffe«; 
beg meb en foftegen ©frift, ^Dorueb be nwre Ditte freraJcrDe«. 
3)en i I;^i @rab fowgebe Sanffelig^eb, fom Srpfningen af faa^ 
mange jDrb i bere« orientafffe Jorm, mibt inbe i SToterne^ banffe 
Sert, vilbe mebf^re, færbete« ba Officinet fatte« be bertil fer* 
iiiObne enentalffe ©frifter, l^ar giort Uttt nøbvenbigt. 

«eb. efonbniatoiø 9Ufioiim o^ SliH^ef^. S75 m^ at forb^bc fig {/ eOev ^tyori tr fnnbe otoniFue ffUnt 9HU 
\kbt af 9oIfeaahben web tet 9ålit %tfl ^o t)t(be falbe <fo# 
lerebe ^^eltcfagn og fimmtfhitf&omti^x en aR^t^cfrebé ? — 2)e 
ere fun Slutner af rn fiern Sorttbé (ftønne S^gnføg; og tf^^t 
mttnc btocrler bog bet Sotf, fom (ngen SHt^t^u^ ^ar, enbog 
telanbt Stutnerne af en faaban, ligefom unber Stuinerne af 8ot^ 
jforbreneé 339gn(ngéfonf} ; forbt nemUg felto i bem ubtaler Slan^ 
ini @{ennang ftg tåbeligere/ enb ( ^iflorien* 

%va benne @fbe betragtet ^ tøflbe i^ altfaa iffe iflemme 
fHn Sebretbelfe/ man ^ar giort be banffe 4>{f}or(e|Vr{t)ere ; $)(« 
[or(e ttben SR^t^u^ f a(ber ieg et Segeme uben Sianb. — SRen er 
)er ba Stanb i SKpt^en ; faalebeé fom ben faa ofte opfattet ? 
(St bet Slanb { Sorttbené @tub{um, faalebe^ fom bet jebnUgen 
brtoed ? — !£)ette er et anbet @pørgémaal!— Sit famle @tene, 
fom tilhore en ubeftenbt Sib og et ubeftenbt Solf; at famle 
enfe{tf}aaenbe Wl^^ttjtt, og at iammtnftiUt, ia ibentiftcere bem 
efter be foagefie SCig^eber; at føge Æongenat)ne og JPongeflam^ 
mer i SRpt^erne^ ja enbogfaa paa bem at grunbe (S^ronologter 
og @\^n(^ronfémer ; at fanfe 9R9tl^erne/ fom ^fgterne brugte 
fnart faa^ fnart anberlebeé/ ^ifi og ^er af for{7tcII(ge @tammer/ 
og forene bem tit eet mi^t^ologijl U^pre: bet te er itte at Icrfe 
%oHM llanb I Wlptfjtrif i ^t>or btgtige enbog faabanne Sore^ 
taøenber unbertfben funne bcrre fom Sorarbeibe; bette er at^ 
m^rbe Stanben^ tfoii man ber( bilbe fee ^lHoxUni Vcefen* 

!Den Slanb^ fom leber i ^Kptf^cn, og beb ^Dilfen avptl^en 
felb le^tYf ben famme Stanb leber enbnu, leber i bet 9oIf^ f^^oH 
©fenbom SH^jtf^en \>ar; og i SKpt^en foplJer Solfeté §)i(lor(e^ 
ja felo goRcté SWutib, beveé SHobbcr* |)t>orfor fcircbe t)el @acl&^ 
fdvne* KCe ©fare o^tv ©fotterneé og ^(cterne* falvfge ^orber, 
Hgefom ot)er be enbnu talrigere Srittcr? — Sorbi fjinc førteé 
af bereé ©uber; ligefom forbum Slbjlotten og (S^erubim paa 
jagten« Jlrf bare ^ixaM Sorné Jorere* |)t)ovfor Um ©ac^^ 

18 876 danbliuiftiil ØlHiøio« t^ ftytfofoirie. 

ferne fenere l^eit otmtonnbne af be 2)aii{fc ? — 9o^< ba tMif e bere< 
gamle ®uber bøbe, og ben n^e Sro tax mbttn tffe bleDett 
bbenbe ^oé bent. -^ 9)at bet toet anberlebeé fjoi ©rtffeme rOer 
ffoi Stomerne? Qar bet flfe Xro poa @uberne/ font gat> ^¥ 
fiflrattté |)errebøntmet^ eSer f unbe Stomerne fefre^ noar be ille 
^be giort Sienberne^ ®uber til beteé egne?^) — 2)og/ frenu 
tnebe ®uber agtebe man o)>er^ot)ebet f un ringe, faalantgc Sroen paa 
be egne tar faf} og uroffeKg. ^umala'é Sempel f)oi Senbeme 
biet) be taf^pre ©fanbtnatoeré 939tte, og %xtixé 9diatt>c, bertmr 
faa l^eUigt for llp))f®t>earne, t)ar ben bvifiige £^oréb9rfer iffe 
bange for at ^aane og fenberffaae meb Ungbommené toitbe Ooer« 
mob^). (Stf)^txt Solf ^ar fin egen Sro for ftg felto, Iigefbm 
f!n egen Slanb; og beéuagtet f))nrgte tilforn norflen Sngra efter, 
^{(fen Sro ber forbum ^erfffebe ^f}/ og ffMItn ^r i SfonM^ 
natten ^). @nart meente man, bet t)arttor/ naar enOoertro, 
fom ^erPPer inbtil benne !Dag, en local @fir, et IlmmePitei' 
ffoentyr, eOer nogle @teb^ og ^crfon jnat)ne (obe f!g forfbire af 
@norre'4ffbba; fnart meente man, at ubrette tUt, t)eb at ^ente 
ifoierebe SRyt^er fra fremmebe Stationer, (loor noget lignesbe 
troebeé* Og ^t)orfor alt bette? — 9orbi enbnu n<rflen Sngen 
^abbe git>et ftg ben Umage, fnlb|}crnbigen at forfølge 9olfene<93an^ 
bringétog; ^ixQcn føgt at oy(øfe C^balonren, benne t)fbnnbet^ 
Kge @fabning; fnlb af fjøi ^oefie og fnib af SWobfigelfe i betid 
enfelte !Dele, og beraf at gtoe Cht^foer, ^t>ab ber til^rer ffam, 
Ifictai ber fom et |)ee(t er ^am eienbommeligt/ øg fremflider O £)m Sf{oitietneé evoeatio deorain, f. M. a. Mtcrobii Satnro. IIL 9. 

«) fJ. e. iWulIcr eofiabiM. HI. @. 263 o. fø. 

*) gor foa tibt nemlig , fom bctte ©pørø^manl ffutbc o>)fotteé i Ui$ 
fulbc S3ctpbnmø, oø mcb ferbcleé ^enfpn til ben goUeaanb, ber 
ubtatcr iifø i STtoen, og til be 30?obtficationer i Jroen, ber betinørt 
«eb golfened ^(anbing. 9lu er bet for en S)eel anber(ebe^ (lermeb/ 
fiben ^cenb, fom ©eijer, @runbtt>(ø, SWagnuéfen, ^eterfen 
0. fl. (at)e foretaget ffg at arbeibe til bet famme Wtaal. fonf nanb faafrbrtf/ fom (ngen ^^vU af cit yngre Z{b<ø 
olber formaanr bet — en tlanb, ber g{ennemt)attbret bet l^ele 
|{{}or{|?e 9(t)^ og fom^ naar man førfi Kenber ben vet/ frem# 
^raaler t)eb et^)>ert ®fr{bt < £at)ttrelfen. 9c(fet)anbr(ngen — 
Aitt eet aSaal er ber^ fom 9orf!erne pUlt at tithtk ben: bet 
romerf?e Stfge; og bog er bet ut^Mfemt, at ben fun bertoeb 
førfl oynaaer ©ammen^oenø og national Setybning^ naar ma« 
ogfaa i anbre ^ne forfølger bene @por, naar man (orgger 
VlcttU Ifl^ at bet fffe blot t)ar mob @9ben, men ogfaa mob 
Storby at Solfeneé @farer trængte f^ frem. Htl er bet en 
ban{!e({g/ { nogle SHforlbe maaffee umueUg £)pgat)e, faalebe^ at 
forfølge btéfe Sanbringer^ @por; bog atter ebe SSeilrcrbelfen er 
lønnenbe* X^f ba førfi, mav ti bibe, l|foiIfe 9o(fei}ammer bet 
^f og ^t)i(fe fflft føgte ftg et |>{em, ^toriebeé be blanbebe iig 
meb anbre 9oI(^/ ff'oovUiei bereé @(eber og berej Sro van^ 
brebe meb bem: førfl ba b({t)er bet I^^fl i be ni^ere %iitt, og 
ba trorber ogfaa ^er 9o(feneé Kanb ti imøbe* 

SReb benne Sanfe^ .og i ^^aai om at funtie bringe mere 
8(é inb i ^iftorien (iffe for aOene at tantt omibebunHe 
Xiber^ ^t)or et 9eilgreb iffe er faa banf7e(igt/ og iffe faa (et 
øpbage^) bober )Vg et Sovfog paa at ubforfle ben 3nbf(tH 
belfe/ fom 3olfet)anbringerne/ iffe Mot ben ene^ ber 
fortrfnh'gen fører bette9}at>n, ffa^c ffa^t paa tortSorbre« 
lanbé Sro og VSlptf)c. Sangtfra at ffaaic, at jeg fulb« 
Øffnbigen fFuIbe funne løfe benne Opgat)f^ troer jeg i bet 
minbøe ilfe at forttene 3)aDbeI/ men enbcg at funne gat)ne 
beb bet b(otte Sorføg/ naar jeg ^ielper til at aabne en Vei/ 

*) 3»eøet er ^er »ip no! ubrettet »eb Iccrbe gorilere i 3)anmar! og @i)e* 
tfftc — foT en !Deet Oflfaa f anbre ?anbc — ^(^ ^'latjne beeW ete 
bctienbte no!, beeté ncbenfor »ille foreTonime. 3^en enbnu j^aae bete* 
flefle Unbetfrgelfer ifoterebej og bet turbe »cl ber^o« et »are oberfl[ø» 
btøt, engang ogfaa at betragte ben famme ®icnftanb fra en onben 
eibe. 1 S78 etanMnaiHfr Vttlielicn ee fftpi^to^t. Ur oibntt er faa Wttt bttraatt; eg fdt) be fra 9Inbreé meeft 
aft^isenbe 8lnf?nr(frr hinnc fffr lapggeé mfg td Cad^ rftcrbi ^, 
fpm ot)era(t^ @anb^eb førfl fan fremgaae af Stamptxt. 

SRultg^eben Hl en faaban 9orf!n<ng er g(t>et ( ben Wlt* 
tffoU^ fem/ efter SSeaufort'é Grempel^ SKebu^r^ Staxl Ottfr. 
aNfltter/ Sappenberg og ab{7ta(ge Stnbre meb faameget ptlb 
tfMt bragt i Stnt>enbelfe/ og fom ogfaa ( mange !De(e aSerebe 
^elbigeii er b(et)en anioenbt paa t)or gamle ^i^toHt, nat)n(ig 
meb |>enf9n tfl JtHberneJ Stxitit og t(( mange ffnfelt^eber. 
SReget er ogfaa ben)eb for^^arbeCbet^ at be (élanbffe ©aga^JfCk 
ber aUerførf} rfgtigen ere tourberebe teb ^. ff* SK lid er, @aro 
teb iDa^Imann, og begge \)eb b(éfeé SlrbeCber ere fatte i 
bet rette <?9é; f!iønbt unegteltgen ben @(bf}e enbogfaa ^oé !Da^(^ 
mann (ffe ganf!e ffcer tin 9let. 4^t)o ber forftaaer @arO/ 
fan (ffe i)nfe ^am! — gor be angelfacHijTflfe ^(Iber ^>at>e t)i 
Sa))penbergd meflerHge Stxitit^ fom beAoorrre bog iffe turbe 
(nblabe fig paa b(éfe StilUx^ Sov^olb til t)ort Sanb og bete ^U 
flor(e, < ben« ^ele Sufbficenbfg^eb* 3Je franfijle Æffber trcrnge, 
uagtet au, fj'oa'b ber eOeré i ben ^enfeenbe er ubrettet af be 
SranfFe og af ScIflPabet for ben SDbflPe |)(por(e, tHbeelé enbnu, 
t{( en mere beflemt Surbenng, for faat)(bt fom be funne t)cnt 
Æftber for tor ^ffiorfe- !I)et ©amme gielber ( enbnu ^øiere 
®rab om 29bff(anbé ^((lorfffe Æifbejfifter , blanbt fj^llU 
natonKgen ?lbam fra 93remen, felt) teb be n^efJe »rbcfter, 
enbnu (ngenlunbe er fat t flt rette og fulbe i^i. Cgfaa meb 
$)enfDn til be gropffe og romerPPe efterretninger er ber enbii« 
enbeel t((ot)eré at gfore, faat>el ( ^enfeenbe t(I bereé Bur^ 
bering, fom til bereé SWefuItater. ebbaerne« Sor^olb til ^to* 
anben, Hgefom til ftlbtgere inbenlanbffe og ubenlanbfle Sagn, 
er for en Deel fortrceffeKg ubtiflet af ^. ©• SRiiHer og af 
enfette ti)bfle gcprbe; meb ^enfpn til ®ubemt)t^erne i begge 
ffbbaer, faatelfom ^od @aro, ^od filbigere ©agaffrtoere; S){g^ tare os { Sl^t^mteé i^togre @pet, tt mt^ti gfort tfl at famle^ 
fommenligne og tolfe 3nb^o(bet; eg ^er fortiene tiflnof 9(nn# 
Stagnuéfené coloéfafe ?lv6etber ifo^r at nan)neé; men n(riD<r# 
renbe Unterføgelfeé Senbenté er (og enbnu/ naar ganfFe faa 
Srbeiber unbtageé, nceflen Ufotn reent uf^aaagtet 2)er g{t)e< 
enbo9 enfeUe j^ilber af tffe rtnge ^et^bnfng, ter enbnu flet iffe 
ere beftenbte^ etter iffe ttlborlfgen bemcrrfebe. 

|>v>ab leg ^er agter at mebbele/ er 9Iefultatet af mangen 
aarige Sorflnfnger i be oprinbeKge Æilber feto ; tlji, at bet f un 
er ^paa bUfe, ^t>or be ffnbeé, og albrfg paa aflebebe 9i\Ux, 
man fan bpgge, bette ^ar mangen ube^fagelfg ffrfarfng tort 
m{g. Siflnof/ ^t)or man intet Valg ^ar^ maa man jetter (ffe 
forfmaae ben aflebebe J7{(be; men ^er er l[|e(b(gt)ué be of)r(n^ 
beltge Jlilberé Sttgbom faa fior^ at ber f[e(ben etter albrfg fan 
ixere Sale om Valget imeOem biéfe og ^tne. 

3 @tofeté $remil(tt(ng og Slnorbnfng funbe feg gaae 
ben famme VeO fom jeg er gaaet i m{ne 9or{7n{nger/ og faa« 
lebe« fom ieg, fra bféfe« aSegjnbelfe af, ^ar fnigt ben i bet, 
ieg bragte paa ^a'plxtt\ men benne Vei t)flbe t)ære altfor 
trcrttenbe for 8(eferen» 3eg ^ar faalebed fofetruffet, fun at 
fremtogge Slcfultaterne/ tfSigemeb bereé S3et){fer/ i @ammeit« 
^<røg; og nat)nKgen be fn)fle/ ^t)or be øfe nobDenbfgen ^øre 
meb til ©ammen^o^nget, i $(nm«rfntngen 

afi^anbHngen beler pg, i 5etge bene ?3«fen, i to ?lfbe* 
Unger, af \foi\U ben forfie ^anbter 

om ffbbalffren4'grab))ffe Ubt>il({ng t)eb Sortie 
bene S^oIfet)anbr<ttger; 
ben anben berimob: 

om Snbfl^betfen, fom aKfbbelalbereu« Solfe« 
t)anbring ubotoebe paa t)ore 9orfcebreé Steli« 
gion^foreftftUnger* sno €fanbtna9i{! nettøion 09 Vt^iøg/k. 9Hfh ^nfyn tfl herren om Oanerne, t^or fcg nogit 
tt)Mraa(<g , o» feg {!ulbe brage ben (nb unber førfie Slfb<ip 
ling, ede? henregne ben tff ben anben. !Dog (eftemte ieg mig 
for bet f{bf}e; beclé forbi/ om enbog ffiin 9leI{gion^{(ere^ ^ab^ 
flpM\t ffulbe §at)e beg^nbt aUcrebe { Sortfben, ben bog i bet 
tttfnbile ogfaa naaer til (ifbigrre S(b4a(bre; beelé og fornenu 
tnelig/ forbi ben er mere partiel og begr<rnbfet til enfeUe Cfgiie« 
enb man ellert for Stejlen t>i( ftnbe betle i ben f orf te Sif« 
beling. 

gføtfte SCffrelfitg« 2(aerebf oftere ^i^e flere forfattere i9bfttup, %lnn SBag^ 
nuéfen, 91* fOl. ^eterfen^ SRoI^ed^ o* aO giort cpmmt^ 
paa ben f!ore ^nteretfe, fom bet gamle ffbbab^t Stigtmaol 
maa fyat)e for ben^ ber føger at foptte flg inb i ben {!a» 
bina\)it?e Sortibé Sorefliatngémaabe og 6æbt)ane« !X)e tre 
Gtoenber, @(at)erne/ be 9rie og |)errerne/ fremftffleé/ r%efom 
t'ccvaUf ^t>or en'flrengere Stanbéforfliel ^erffer, faa og ^er^ 
fom tre frrjIieUfge Stammer, ^t)ilfe bog (!f e ^er oprtebelrgi^ité 
beftnbe fig i en ubt>ortet StiOing, ber foarer Hl bereé ^fen^ 
men forf} gaae ober i btøfe t^bre Sor^olb, i bet ®ttbbommen 
|>røtoer )>aa/ af bem alle tre at banne en crMere 6Icrgt itun 
af ben ftbfle @tamme (pffeé bet @ubbommen (nemlig ^Mm 
hal, Sogteren for Sifrojl eller $>immel&roen> at fremiringe 
en n\^, ff'oilUn ben fan erfienbe fom Ubfpring af ©uberne og 
en \)o?rb{g |)erfFerf}amme. ffn^oer @tanb og Stamme aftfg« 
neé i C)»ngt efter bene c^arafterifiiflfe Æfenbetegn; og biéfe 
fbare note til be e^arafteertrcrf, fft>HU t>{ funne ftUtnt i)oi 
be {7anb{nat?i{fe 9oIf eilammer , ber (abe fIg (^iflorffF pm'^lit. 
I)iéfe ©ibpeé ^iliorijle Dp^olbéfleber, ligefom bereé gorjolb Mf avbtt @tammer^ t^be ^n paa faabattne @K<6tter og A(etibé# 
fftrtdngtt^ ber maae Kgge tO ©ninb for bnt ^remfUabig , M 
fibbe t Sltgémaal. 2)erfé (SuIturMfianb^ bereé &9iltf, Uxtt 
t^l^ftfle eg^nffaber , m pca^tt tit be 93eff ((orlfcr 09 |>ettt9b# 
Btnger, fom gibr« i !Dtgtet; faalebc^ at ber fttt mere fon 
ti^foleé otn^ at f^iint (IFbbabtgt iffe inbe^Iber nogen blot &pt^ 
colation^ men grunber ftg paa gamle @agn og paa ^ifiorifFe 
£{enbégtemfnger ^ o))fattebe ^oa ben SVaabe/ fom er SR^t^eit 
eienbommelfg. 3a ^ SrubflDffer af benne ))oet{f7e @aga fore^ 
fommc enbog ublr^ffeKg { anbre ebbifle Attber. 

3 @fanb{nao(ett^ ^oiefie Slorben^ paa ubeboeKge diéJbt 
og Sidmarfer^/ og i be @nm))e, ber ab(!iKe @armat(eti< 
(Brffnbfer ))eb be mørfe Ur^t)e fra be mflbere ^Olanbe 
oeb Øfierfoen^^ finbe t>{ aBerebe Deb ^eg^nbelfen af bes 
^fbriffe Jtunb^ob et 9oir, fom troligen foarer til bet aSiOebr^ ^ 
miber ^t^Ofet Rigsmål fCflbrer Sfanbtnaoiené unberlrDfte %qU 
lefiamnH : 3 i n n e r n e ^). @aaban en ^i^m^o»n tMelger ottvf ^ Setjfiéftcbeme ere mange og lette at flwbe. iWan jceonfore M. o. 

Prwo]^ Golhc II. 11 0. j!g. (U). Jordanes GoUl I. ©eiietø 
ttrgcfc^. ©.71. Pø. ©arame^ Sv. Bfsu i. 93. 0. flig. 

[forfatteren anfører, unber 2ttel af "Urgeftf^f(Jte'» en tv^ff 
O^erfættelfe af ©etjeré «fSvea Rikas Hafder«, ^^ilten OtterfL (er 
iffe (a))c^4 og (Citaterne funne faalebed i!fe is^'onførté meb eUet 
Otterføre« tit ben f»enf!e Ubgatte.] 9? eb. 

•) Tadtus Germ* 45. Piolommts H. 11. 

"OSttf. bet j^pperKøe Hffnit Jo« fJeterfen: SD. ©agnjijl. 1. 33 ffg. 
ginn HJlagnufen 9lorb. 2(r(5æoL @. 11*2; og rfge Ifterafte f^en* 
bukninger (oé ^eterfen anf. ©t. l. 81. — 3)et forftaaer jtø, at {eg 
{er beb »ginner« fffe mener ben nn faafatbte ftnnffe, fanbfi^nTigett 
af ginner og ©otjcr (eller felter) Manbebe, men ben egentttg fin« 
nifle Qm Ia)>))iffe) ©tanune. $)tton^bt bt maafllee funne t)a:re be» 
rettigebe ^\ at Uixa^ic (ine nu faafalbtc ginner fom et celtift eUer 
celtift^innif! gottefærb: briser jeg miQ iffe til at afgiøre. Om 
bet, ber laber fe anføre for benne og lignenbe C)i[>^otJefer om Wnt 
golf, fan man efterfec, foruben ^eterfen anf. @teb, i ©ærbeledjeb 
lD{efenba(!J« Celtica II. (®. ogfaa nebewfor 2lnm. 8^) 6taiWiia»W Kelidios i^ Vt^tøqlit. ^tiikbtt fntet 8off af egen Syfl, om bet ettbogfaa fait faoe bett 
ItertMb fiane; fun en fienMUg SRagt oø SStf tt){t)I om at funae 
^olbe f{ø paa @(etterne^ (an foranledige et foabant Salg* 
SMelig feer man, at ber fgiennem 9Iorben< ^ele tibUgere ^iø 
florie og felo fgiennem bene ©ubem^t^r, fl9nger fig en eiofg 
Stamp og et uubfluffeHgt |>ab (mob finnerne §oé be øvrige 
6fanb(nat)er* (Snff^tv betragter bem fom Srebløfe tiøtgemeb 
bere^ ffienbom, og Mg et opiaget Ciibt il9gte' finnerne, faa^ 
fnart nogen Sfenbe n<enner fig* Xtxti enefie Seflfiermelfe 
er bered SilipptTf @tranben< 93r<enb(nger/ og Oiergflormen/ 
ber farer fnart fra benne, fnart fra ^Hn @(be igiennem StUp^ 
pdhfttmc, og ber Ugefom meb en ooeriorbi|! SSagt, i dow 
ning meb be tpffe Xaager, ^fnbrer fienbtlige @f(be fra ai 
ttonrme fIg, eBer ogfaa bereber berej Unbergang^* (Sn 9e^ 
fHermelfe af ben SIrt maatH fnart bringe bem i 9tø fom 
Srolbmcrnb/ om enbog 2roIbbom<fonf}en* enbnn iffe ffa'étc 
faaet Snbgang ^od bem 9). SRen t)eb 9{attctib, naar bere< 
Unbertri^nerc i @(etterne foo, ba fnege be ffg neb til bem fra 
bered ^u(er og Aiofter; bered |>cn)ng{errig^eb obrlagbe ^ 
ting, be bortflcrbtc aWcnncffer og Dt)a?g, og fnart ^axe U 

m 

igien forfonnbne uben noget ©por, inben fxeonen (unbe naae 
bem S* 

SlKerebe bette Sor^olb fpned t{I|h*<eTfe({gt Set^iié for, ai 
finnerne ere bleone fortrcengte fra @(anb{nat>iend Saolanbe. ») SWangWbige exempter ffnbcd Jo« @axp, (f. fe. p. 93. Ed. Sicph.) 
00 (oé 3«(omberne. 

•) @(bcn Mct) ben, fora beKenbt er, faa atminbetig, faa t>ibt ben otberu 
latib^e ^iflone naaer, at enbog 9{at>net paa en Sin ne oø en 
SCtoIbmanb naflen ere ibentijle. ©craf ogfaa ben meget flanile 
gowexling meb 3otncrne. (f. nebenfor.) 

^^) 3^f* Adam Brem. de situ Daniæ c. 90. 97. Olafe S. Trygg. c S. 2)09, t>{ funne etibnn nøfere forfølge bnreé ^e(ne« 3 ten 
jSbigere SKfbbelalber finbe t>f (ffe mere nogen fri %innu@tammt 
iofat @ønben for be ffgne { ©fanbmatien^ ieg ^av betegnet; 
men enbnu i Ut ilte 9lar^nnbrebe boebe finner { |>elfinglanb 
eg t)eb SSerntdanbé @rornbfer; ia i bet 9be enbnu < bet fyb^ 
Kge Sfiorge"). Sit be { en tfbUgere ^erfebe tf au boet enbnu 
f^bKgere ot)er 1(|c(e @fanb(nabten/ !£)annemarf meb (nbbefattet, 
]a maaff ee enbog { en !DeeI af S^bff (anb : bette l^abe Stogte 
bffiet bet>tfe/ beeW af @tebnav)ne ^^), beelé af en t>{btØrart Ub^ 
Brebelfe af ben ftnffe ®ubefore; fort at ffge^ t)( funne »eb 
@tffer^eb betragte finnerne fom et i ©fanbinabfen opr(nbeKgt 
9oIf, ber { ftlbigere Sfber bee(é er b(ebet unbertr^ft^ og faa^ 
lebeé nebfat til £r«(bom, bee(é er blet)et foxbvt^tt, og font 
fun beb at foge @ftu( blanbt ubeifomme 9<^Ibe ^r fnnnet 
rebbe fin Sri^eb **)* gra IS>t)iIfett Æant^ bette dotf optttibtø 
%n tar (nbt)anbret/ (aber ffg faanicgct minbre meb @iffer^eb 
nbfinbe^ ba ^e(e ben norbKgfle ^eel af ffuro^a og Sl(ten efter 
al Sttmeltg^eb ^ar bceret etter enbnu er beboet af finner; og^ 
naar enbog abffifltge ^^(enomener f^neé at ^ent9be paa et 
bebvarenbe tt)ungent $og af Sfnnerne op imob 92orb/ og alt^ 
faa |)aa et mere f^bltgt ^fem^ ber ot)rmbeI{gen ^ar tilført bem: 
faa fan man berimob Inh'ocnUf at itU aKene |>unugarerne 
(Hunugari) i ben moi\attc Stetning {lutte ^abe unbgaaet ") Snorre Starl. Har. S. Hårf. 25. Ofter« 9?dfe. ^ptimamé ttbg. 
p. 206. (Ed. Langebek. S. R. B. II. p. 1 12). 

^«) 3^f. @et{et Urøcf*. 345. Sv. Hist. I. 61. 100. ?)ertil Jøre forme* 
bentttg cøfaa 3orbaned^ Dto, (c. 3) naar !8ftfemaaben faatebed 
rettet: Debinc (nemlig mtbt imeQem be forfltetttge got^tile @tammer) 
mixti Eaageræ Othiugis, Finni mitissimi. Hi omnes exesis rapi- 
bus quasi casteliis inhabitant, ritu belluino. 

^ 3t)f. M. a. étiitxé Sv. Hist. I. 93. flg. i I datxrfct^; men at ogfaa f)oDfbf(rbet for ben fiimiffe ^nM#| 
ttatefte fra be arfbfle -SCber af ^entoggeé ttt Gnropa« flernef ^ 
Wofben^ nemKg til Vfarmeianb % !£)og ^Hnt ©pørgémaal be»| 
^øbe b( (^ iffe at befbare; bet er not, At t>{ b&e^ at 9i» 
nerne beelé ere unbrrlbungne og bragte i £rar(bom toeb nyt 
^nbbanbrere, beelé ere fortrorngte op tU be norbltgfle $ielbcgne; 
9Ren bere< @uber, enbfViønbt be ittt forlobe bereé gamle 
2)9rfere^ biroe bog tiDfge tilbage < bet forrige Ix'em; og nu 
o|)0ob ben manrftxerbige iSontraH, ^bori en fior S)ee( af SfcM 
lorren« SRobfigelfer ^or fin @rnnb. tit S^oré og ioU'i 
iDyrfelfe bar til i @fanbinab<en inben afareltgfonen trcmgfe 
(nb i Storben, og forenb 6anbeneé oprtnbeltge 9o(fef!amme 
fbrrrorngteø af bene SJopcrIe, og at be i bereé 0))rtnbe(fe Mt« 
8(nne»®nber: bette beotfer faat)r( bereé Scrfen, fom bereé 
6t{Q(ng ttt afa>@abcrne og tfl Sotnerne; enbt)ibere Ubgarblofeé 
(og9urat^oré?)@«be; enbelig ben S^orébj^rfcife/ ber bar firKcé ^^ Jordanus Goth. 2. fortittler, efter et iiibetiTanbP Soffefaønr at be ett^ 

QaxiQ paa en Sp i bet norblige Dcean )>arc biet>ne øtorte til Qia^r, 
øg fø^fiøbte for en f)cjl. ©ere« ©læøtfFab meb ginnerne er beftenbt. 
£)gfaa 8aømt om {!>ttnnerne, ber gan{!e beilrit^eé fom Sii^rr, oø 
fige^ at )»ære opfcmne af ^(anbinøen af be t)eb ®otber. uboanbrcbe 
fra ©fanbinabien/ forbrebne 3:rotbqbinber meb be farmatille ©rfe* 
neré urene Jianber Qhiå. c. 24) (an ^nføre« j^tt. Chron. de gest. 
Normann. Pertz Mon. Gerro. I. 532^ talber ubtrvlfeltg ginnerne 
Gfanbinabiend Hunni. 3bf» oøfaa ©c^l^^er UmU in bie imb. 
@efc^. @. 301—15. 

») @tebeme om 3umala'^ oo Utgarb$Sofeé Sempel i 9iarmefonb 

Joé @axo (p. 59. 163—^5. 175. cd. Steph. p. 160. 426—29. 457. 
ed. P. E. Miiller) og (oé 3^tænbeme (Edda Resen. Dæm. S9. 57. 
S^aiTé tlbø. p. 53. 115. m. fl.) ere talriøe og befienbte. JofW felb 
forefommer fanbfii^ntføen, ffionbt i en forbanrt>et Sflat^ttefbrm, aØerebe 

^0* 9t0iem<rué {Edgpufve^, I. BaQfiwréC) 00 ^^0* ^Itlliud (Banno- 

manuia , I. Barniaimia) i be famme (?gne, fom be fenete |fn be» 
boebe. (Om gtnneme^ gorblanbing meb S^^tneme, f. nebenfor.) 1^ abfViflige ftnfTe @lttmmer iiibta n^erc Xtbtt ^^, nub 

anbre Omj}<f nbfg^eber* Stun et 9o(t fcm^ breU oMimtu 

Dcb 9lanMot)er(c9en^b og briø^t ^elteftnb^ (nart tii^e fig 

»mygt fr^benbe fom @(at)e af ^aat)>ttngne ^rrcr, fnart be^ 

rebe fcg af ^mmelig Sif} og fnigmorberPPe Stonfttt^ for at 

tafe fig dxOftb eller for at ^opt^ne jig; og font for en 2)e4 

i\)bc rebbet f!ti Sri^eb beb at fl^e t<( ubeftigelfge @neeb(erge^ 

|(tH>r bet ^anebe be fiolte Sienber^ betrygget t)eb Starnjptnoø 

tren i bet n^e Sffflngtøileb : fun et faabant 9olf (unbe begge 

l^ne @uber o))r{nbe(igen td^øre* 

^f btéfe to ©tiber loar nemlig ben ene en faaban, fom 
%anb og uben 2)aab^fraft hin ruger ot>er ^emmeHg Hft, 
fmebber forb(rn>e(ige 9tamfer, og t>eb et^ioert BNibbel føger ol 
|o)>naae fU Øiemeb; lignenbe 3lbett/ ber fonge ulmer < ef(ul. ^ ^oé kapperne unter 9lcrt>net Ta-an eØer Tiermes; (o^ be eJfHiljle 
ginner Tara^ ^ ©ogulet Ofl OfljafejToromj Joé^fcJutt^afrerTora; 
(og maaffee Sfcf^cremifTcrneé Kodortscha, eQ. Ko-Dortscha o: Auku- 
Tbor) m. fli. 3t>f. ©eorgi 3f?cifcn tm 9luff. 91. I. 816. 854. 
SHnmann Unterfui^. p. 271. ©eijer. @. 244. o. a. fl 92et 
mcøen ^cegt fan bog i!!e (ægged (erpaa; ba man ogfaa fan pao^ 
»ife 2:^r^ £)j?rfclfe Joé mange onbre golfefan:b; na^nliøen Joé @et* 
moner, ©toer og tatarer. «»fr. ®etier anf. @t.)- Dcg flaae 
aUe biéfe goIfef<erb ( fao noer gorbinteJfe meb @!anbmat>erne, at be 
meget t>ef — om man enbog if(e ^ii ubfbræffe ginnerne« ©«be faa 
langt — funbe Ja»e mobtaget S'Jorébprfctfen fra bisfe« 0»cr»inbere. 
U?cerf»arb(g er bcrtmob Oftiaferne^Torym, fom ben ^øiejle ufpn* 
lige @ub og ©ejeriler o»er Oorbfrcbfen: Ortin, fom ^an« SWebJiel* 
|)er, »itbnet meb ©txerb og ?anbfe, og ^ong, Ortin's Saabenbrager, 
og ©ubeme« ©enbebub. («,Oa« STuélanb.« 1833. 18 Oct.) g)ien* 
fl^nligen minbe be oé om Sjor, £)btn og ?ofi; og ligefom ben frrfte 
og ftbji« »are oprinbelig finniffe ©ubbomme. ber g(f c\>ex i ?lfare* 
ligtonen: faa fan maaffee £)bin ^{|l og (er, ()»or @fantina)»erne^ 
{^anbeféoei gi! igiennem ginniffe Sanbfhiøgr b<ere Met)en optaget i 
ginnegubemed ^xM. (^an fommer (er ogfaa tit at tænU paa 
@ayo« Thoras longns (efler Thorns, Longus) og Dimar, f)efltngeiii 
neé og Zaapipttnt^ m. fl. ©e^erjfere. cd. steph. p. 89.) ittttfl ten iif9n%e ®itffl Ntulfrr oip i en tnorglfø Sse; bm 

benberfmob en ®ubbcm/ber farer frem itm^immtlmi 

ter flirter ttrb meb u(mob^aae((g SRagt/ fom Sabfnen 

6neefie(bet; ber i faa Øieblif fra et 3ntet t^orer tfl en 

iRaéfe^ fom Inufer 9111 unber fin Qorgt; meb anbre Drb 

lotmpeflore S^atur^ ber t)el for ØtebHf fan (tanbfeé loeb 

flab eSer Stxaftf ba^ naar ben betropber en fremmeb 

men altib be^Iber @e{eren oø ipoHtx ftne Sfenber faa 

be t)ot>e at angribe ben i btni eget 'f>{em* @{ige 

maatte finnerne ^abe^ og bem ^at>be be ogfaa ; men feto 

Otoerb(nbere tnrbe ittt foragte faabanne @uber^ i @crrbe(eé| 

ba enbnn mange af bereé 3)9rfere b(et>e tflbage I Sanbet. 

af bem, S^or, o))tog alferne felto i bere^ @amfunb ^^)/ taOI 

enbogr ben (iore SU, antog ^am { @on<@teb'^: og fa< 
bleb nu ben flcerfe ^(enbe, fom Slfa^S^or, til ben mcegl 

Sen^^* 2)en anben, U^^ret So!e, ^ax og bleb et fremmi ^"OScg nætjner ^er meb glib fun Stferne; ba biéfe« SWobf^tning m 
ginnerne er alminbetig crtienbt. 

*^@om Obiné @øn forefommer ^an attib i be ebbiffe ^W^t^er, f« 
tibt (er er Za\^ om (and ølædtffab; men efter @tamtat>Ien i beii 
profaijfe ebba'd gortate (llnøetfaxerne (a»e jlet in^en ^(or) er Jo« 
berimob en af Obind fierne gorfcebre, en 5lnøit>etfe, ber, uagtet bet 
urimelige @ammen(<eng, fortiener Dpmærffcm(i»b^ netop for bet^b* 
figenbe imob 3dlænberneé fabftanlige Slnffuclfe. ©et famme gietber 
om (Sfterllriften til Ølefenii ^bba Dæm. 49 ; efter J^ilfen 'Aukuthér et 
bet92at>n, fom^or næt>nebed meb, tnben (anMeobetienbtfor@to 
binatiené ^e(er{!ere. 3 £)laf 2;rpgo. @aga, £ioben(. Ubg. 204. fore# 
fommer ^(or (men bift nof ogfaa £)btn) ligefrem fom ginne«@ub 
i ©fanbinabien; og fammefi. 213, fom ben ftb^e 2:ilflugt for (oiié 
(ibtilbcerenbe fenner i dampen mob ©pgierne. 

^^)©aalebeé fremtræbcr (an oberalt, faa at ingen ©ebii^iieber bejøwé. 
!D?«rfba:rbigt er bet> men fulbfommen paéfenbe til ben frerafatte Xn* 
jluelfe, at S(cr iffe beéminbre i abfRKigc |)enfeenber ftaacr i et frem« 
mebt gorjolb til Slferne, f.(S. fom 2:ræ(leneé (3u\>, og fom ube» 
luffcnbe ©ubbom og ©effptter for mange (gntette (od be gamle iflorbboer, 
ber foragtebc aKe anbre ©uber (f. bcidl (Sagaer p. mange @t.©axo 
p.2B.) {)ertil(orer ogfaa bengrpgt, Sole bærer for (amallene,m.m. 


{ ®jiimir< 9lot Jhtn meb SIfipPy idragtrbe^ ^n af 
»er; bog moatte ffan {Re fon>{fe<^ cg < bet Sierne tme nub 
»rixnDelfe fem en %en af Ufab^rferneé Sienber; men ifon 
t, fafifnt^ttet HI tlfafrebfen^ om enbog fom en f^tmmtUg 
ibtf fee fin egen Øbelorggelfe i tlfab^rfeifené Unbergang. 
klebetf ep^oi Sifa»8o!e/ taalt af Slferne fom ettiøbt>en^ 
Onbe^ og benyttet fom 9leb{Fab ^)/ faalebeé fom attibben 
ife foger at anoenbe bet Onbe, ber ti fan foranbretf/ til noget 
)t Segge @uber maatte bltot et Sorbinbingémibbel imtU 
(egge 3o(f, @e(er^errerne og be Ot>ert)unbne ; 0)1 ^ngen 
begge funbe, i j^rig mob ben Stnben, bente fig nogen i>i€tp 
SefKermelfe af be fo^Ueé ®uber* !Dette fyne« at ligge I 
igené Slatur, og ^Ker iffe minbeé ieg nogenflebtf^ ^borofte 
ibog ®ubcrne^ i @<vrbeleé^eb bog Obtn, eKeré tage 2)ee( < 
[tampen, at ^at)e funbet %i)vt eller Sof e^ birfenbe ffenbtligt 
'fatob 5(nner etter afatf enere, i nogen toMelig gammel awpt^e."')* 
3ffe beéminbre bitte bog ©eler^errerne ingenlunbe ^abe 
Orb for/ at be af bet ooerbunbne, Kgefaa foragtebe, fom for^ 
V^bte 3ol( ^at)be mobtaget bereé ©uber, ©{enftanben for beretf 
^Ofgfle ^^rfelfe og bereé flrngfleltgfie Srpgt« @aalebe4 ban^ 
nrbe fig nu Sorflletten tmettem SI fa ^S^ or og 91 fa ^ Sole, 
fom @eter^errerneé/ og tlulat^or og Ubgarb^SoIe, fom 
bf Ct)ert)unbne^ @uben Seb ^ine ^olbt @e<ert>inberne fafl 
(om )^eb bered egne ©uber, og S^ord Sleneiie nabnlfgcn bar *0@«ttt?bcé ot)cratt i ben ^>oct. og ^)rofai)Ie (gbba (ferbeleé Ægisdr. 

Edda Resen. 27. 38. 43. 46. 47. 48. 51. 59. 68. 70. 75.) Ubtrpf* 

felig tiUocøøcé Jorn en fremmcb Oprinb'clfc i Edda Resen. 27. 2)er» 
(en ^ører ))el ogfaa @tebet (od ©axo om Soter, (Suretemed (o: be 
e^fhtiffe Smnerd) ^onge (j,Lokeroy Cnretum tyranno, bellam denunci- 
ant« Ed. Muller p. 40.); fom ogfaa be o«)enfor anførte @teber om 
ttbø«rb«?ofe (Hnm. 115). 
•*) Cm a^or« gienbffab til S^tneme f. nebenfor. 5)en enefte titfpne« 
labenbe SSanffeliøJeb, fom ©tebet i HCstlaoga, Fragm. II 13 ( ThorlacH 
Obss. Bor. YI. p. 44 Commentar. p. 80 sq.) funbe tttebfore, naar cSer hlt» foa almlt^cUø, al ffm enbog f numøe 9gtte fatMl ; 
fimi ben ^9<efi( ©ubboin d«>et Obte frto^; bttfe bertaob 6b«»^ 
oprinbeUsen «)e( begge^ foUKinbbbe til onbe f^orfenet^), og fo^ 
biifie ta bet fieme SabeOanb^ ^t)or bereé |)ca{gboiii i ^lavmø 
tonb/ trfgtbegabet af finnerne, fiben bleb et SKaal for be fbr^ 
bobne tlfabbtfereé Stobl^^* SRen at begge bog fos Md mem, meb Øefier/ @.23^, Mot antog FlDtistiija føt »ben (tntti(fc 
JtIi)n><(<tØer', S9i(be i^el (abe fiø fotflate j^aa famme ^aabe, om 
ben jiben ibetigt forcfommenbe goroexlinø Jo« 3étænberne. 2)og ei 
benne gorttoring unobbenbfg (f. Ilnm. 57). (?n inteteéfant Hnafogit 
frembt^ber Stomemeé eyoeatio Deorum. 9{oøet lignenbe Itgøer oøfot 
tit (ørunb for Optjen Joé Paul. Diae. de gestLongob. I. 8. ^eri« 
mob Jore Slnar ©faalaøtamd Orb Joé @norre, Dt. StTpggt). ©. ^j. 16 
nn)pe Jerjib. 

«0 ^^^« bar nabnligcn 2(Ifalbet i Slorøe, (bet Wntfie for ben ftø» 
ftt £)ee(, (enorre: Olafs g.Trfgg.75. Olafs S.H.118) og )»aa Sh 
la nb (Finui Joh. Hist Eccles. 1. 8. ©eijer. (B. 232); fanbfvnli* 
gen ^aa en ftor 2)eel af ben cimbri|!e^^a(oø, nabnligen i angefn og 
bet egentlige Sv^onb (Jborom mere i anben Slfbet. af benne %f^); 
og efter Ubam fra kremen (de situ Dan. 91) enbog i Upfal(^ 
Joort Jan imiblertib formobentttg lager feil. 3 ®6ta(anb f|?ne« bet 
famme at gielbe (efter 01. Tryggv, Saga ed. Renhielro. p. 59; me« 
ilfe efter ben tiobenj. Ubg. c 71, faa libt fom efter ©norre; Olafe 
S. Tr. 28; tigefom ogfaa ^aa een af i3)flerfoend jQ^er Cmaaf!ee®ott« 
la nb) efter Saxo, p. 236. cd. Steph. $)ertit Jørc ogfaa be obenfor 
berorte Siitfcelbe, Joor mange Snfette forfalhbe afle anbre ®iiber^ 
mibtagen 5tJor. — Dm ogfaa Oftjaferne« Torym? ^and ©tiCing 
imob btéfeéOrtim er i bet mintfte ben famme, fomSJord mobObim 
— 5}?cn uben Z'oM (laaer Jermeb i gorbtnbelfe ben nu og ba Joé 
be @amte forefommenbe goragt for O b in (f. (5x. i 55far!emaaO- 

W) S'letoj) faatebe« git bet meb aHe Jebenflc @ubcr, fort efter at Skriften« 
bommen Jabbe begpnbt at faae 3nbgang; og Obin Jabbe, fom fagi; 
atferebe i ben Jebenflc 3:ib af og til benne ©Kebne (jof. Saxo p. 37 
ed. Steph. og ^. @. SWilUer« Slnm. tit ©ajro. p. 107). 

«*) Om UbgarbsSofe, f. obcnfor 2lnm. 15. Om 5lufutJor laber bette j!g 
oet iffe bebife, men bog formobc; ba benne ©ubbom« o]prinbeIige 
gorllieUigJeb fra 21 fa tb or i&ifi nof er J<eoet ober enj^er Joiblj og 
entog antpbeé af 3éltonberne felb (f. ^j. S^efené 6bba Bsmis^ 49. 
epih). Tltti ficrbele^ laber bet fig meb ©iffer^cb antage, at l^cgge <9lil1iOtllil9f|l 9lf IIØWll v9 wlfl9iWolC' 

^bMtttMfentt i 9lQ»ptt^ ^ tfttt U 9Utti»ntt, fom b^xkbt tern/ 
Mré beettf ; é^ at b< eptinUliQtn loare to intA^ftneOe Bor» 
fhrct, telte fiffer »eeU eiig^eben i Uxté ntttibnUx; 6eri# 
Mrrt ifbtt^ffrHge 9ort>erKng^; teclé ben AfeiiMgfr mfitg ^ at 
iBiebené bc frie SfanMnabf r efter !Døben af O b ( n Uet>e op^ 
ti^e t ISal^att, t)are ®(at>erne tet ubeluffebe berf ra^ men fanbt 
berfmob aOIøbtagelfe H ^^o^ O^låtli^ ®(a\)eme« ®ub!^); 
berié cttbeKg ettbog ben Omficrabfg^^^ at ff nMte af foabanne 
ffgneé Se^erfFere/ ^bor Slfab^vfelfen npaatt>{b{eKg ^abbe tfimme, 
oiHøgte Ubgavblofe f ^nø eget |){em; fom Ubøbe(%^bentf 
BeHg*')* 

2)elte^ og X^oré !Dbrfe(fe ^oé en !DeeI 9off eflag af 9(nne^ 
fiammeR/ ere be |>o)»ebgvunbe/ efter ^t>(f{e leg troer at ftrøne 
antage b^ fom ofgfort^ at baabe S^or og Sofe ere $$uber/ 
ber (tgéfrem ere gaaebe ober fra 9(nnerneø fKeliglm i bere^ 
6eter^erreré og Uribertr^ffere^ Sro ^. Jhin een bet^benbe Qan^ 
{fcUg^eb f}aaer i Selen for benne |)bpot^efe; bet er neml^ 
ben 9ormen{ng^ bi ija'ot arbet fra 3tf(<»nberne^ at finnerne I XJerftirø 9leifer (eare ^ 160—65) i ben d^jrdtbeli^e Wt^fit 
^at>€ øaaet tit ben fe(t>fararøe ^gn; ia at (an fcio fun er en f»r» 
banblet efiffelfe af 3S[fatj>pr. 

^3t>f. f.@r- Edda Resen. Dæmis. 19, og eHeré OftC 

^ Uarbardsljdd. 23. LaudnÅinabiSk. p. 73. 

«0@orm, Jo« Øaro. Ed. Steph. p. 163->65. XJorKU er, fem alle» 
rebe ot)enfor bemærfebeé, uben StbitJl opflaaet af %\}ex, (tgefom 
J;jorb t ben øamTe gon«>ife om „?>m SJorb fra ^af^gaarb.* 

^)2)enne ^vpot^efe er mgenlunbe nv; men Jar tbertimob oøfaa btanbt 
nj^ere OMbéforflere mæøtige Stemmer for % 3^f. SWunter 
mT(^en*(5Jefc^. '©dnem. I. @. IG. 83 fTg. ©cijer Urgefifl!^. ©. 201. 
gtere ?5e»røeber f. ot>enfor S(«m. 15. 16. — Kt o\>cr(ooebet Sprog, 
SoJber og 2:ro tettcte Qaat ober fra beDvetbanbne til Seier^errerne, 
enb omoettbt, oilbe b<rre tet dt bife af aUe Sationer« ofl Xib^albre* 
* ^fio«ie. C fcmtiiM tfMy SIHiøløii 9^ Sl9^f#toøic« ttt tuntlflkm^^^tnttnt i be ffonbbKiMile 9R9(|€r; (f^fmj 
Søtun^eim meb be øamle 9iettb9tr$ VUrmeUnb* tiai 
benttc aRcnidg rføHg^ ba t>{ibe »(finof bet tftit ^S€tU6f fml 
e«»enfor er ført^ bertoeb ontfh^rteé/ forbi bet net^ er^vtnctM/ 
fanob tfiriUt et^bert 9(nøreb/ en^^rr Stamp er rettet, itfe oHese 
tifemef, men eøfaa Z(^or< og i^tt, faalebeé at beøge btffe 
nwuei^en fitnne betragteé ^m^etntxnté ®Hber^. Wtn,\ 
{(^rmat^e ^lutoriteter ber enboø fan anføre^ for ^fn ^te«^{ 
flonb«^), faa falber ben boø famnteu/ fom ieø troer, twb s<rr»| 
mere S}el9^n(ng, oø ^Knt %et)i(é be^olber ba fin fulbe @9lb{^cb. 
9Vaar t)( nemliø betraøte ^otnerneé Vcrfen og bere^ 9oi^(b Ifi 
llferne, naflfftiimgfgt fra be fUMgere SorHarbiger i ben t>rofafffe 
Clbba, Itgefom f)ø$ be oodge, ^ngre 3^apnbere; og berimob 
i ben |>enfeenbe fun ^o(be oi tU ben celbre C^bba og tff fwu 
banne SremfifUtoger, ber aOene efter be crlbre VH^tf^cxi 9ou 
biHebe ere optagne i ben profa(|7e ffbba, Itgefom ^oé @aro af 
Solfetroen og ^oltefagnene: ba erfienbe ^i upaattioitUq ff9i 
^tnerne et %olt eder ©ubef^pem, fienbtUgt finbet mob Slferne, 
Kgefom ben oprfnbeKge Zi^or og Sofe, og forfaat){bt funbe be 
t)el fbent(ficereé meb Sfnnerne. @aa{ebrj fremtrorbe be ogfaa, 
I%efom finnerne/ ma?gt(ge i Srolbbom — to Dmficenbfg^eber/ 
ber t)eb (ofeltg betragtning (unbe txrre ttlflrieffelige til at unber» «0 ^t anføre enfcfte S5«)(iéftcber toir \>ccxt ot)erfIøbtfit, ba ber q\M faa 
Bor en SWængbe af bent, faa»e! i ben poertffc, fora i ben profaijfe 
ebba. aWobjtgelfen, fom i^Met inbtrøber meb faa megen ^t^xft 
imob jjiin t^lanbflfe i>j^potJefe, maatte, fom bet fpneé, fov tonge ftbcn 
JaDe fremfatbt gorfoget til en nj> gorttaring; men ben tilfpnetobenbe 
@i!!er6eb og ben alminbelige 2lntagelfe af bemelbte f>VpotW^ i^^ 
(tnbret et faabant gorføg. 

M) £)en profaiffe ©bba o»etatt, og anbre ftlbigere t^tanbjle mer; 
enbogfaa ©nor re (?)aralb ?)aarf. @. p.2B, i ben, »ift nof Iffe fra 
Jam felt) nbgaacbeDtoerfhrift); ja maafleeenbog XJiobolf fira^in 
(f. otenfor Slnm. 21). ?»en ingenftebø ben poetiffe (Jbbo. 
©axo falber etflebøaettenRosihlofenginne. (ef. Ed. MiiUer. p. liK.) eiftiMMirtt Sif OøiOfi 00 niHdotlf . mi ttfptit talfutt intte(% Xt)M om btn iAoiibffe |>)»))øll^(tf Ufcff^ 
idr^b. tHm imtUni at ^nnttnc, footftt be tirfrlig fvenu 
trofbe i te gomfe SXgtnfogor, ollib fun nwnté méb tn loU 
Soraøt/ fnati fom tfcdu !X)9r^ fimrt fom 2r(rOe eOrr 9aitfc^ 
^tfgf/ fimrt fon (um{!e 9løt)rrf/ eKer fom fraft{ofe Vctfcmr, 
f^ ene Øf @t9rff Mioaer i Srolbbom^'): faa t)(fe bnrfmeb 
Sotnerne fi| alHb fom fiolrc^ form^^eflarvle C« fcner^ frie og m«g# 
t%e/ ix%t^t, berfor oøfaa ^eb€ (mm ittt foragUbe) af 
tlferite; {He beéminbre ofte af bem folbte tfl i>ieip, og gob« 
mob^gen i^enbe bem Sifianb/ faaKbi Stoget (Tal foretagej^ bet 
oberiHger itferneé Jtrorfter. SStbere fee t)( bem bel ( gif} at 
faae lil^age for SIfeme/ men {ffe i naturKg Sorfiattb; langt 
<U o^rgaoe bem i Segem^fraft ; og fun at ot>erbinbetf af en^ 
Mtc afer^ oeb |>te(p af biéfeé @nebfg^eb eller af bere< XtpUu 
tjoaben'®). 

Srneben^ Sfnnerne i QfrfeKg^cben ere en Ifben^ mere ^anø 
(labt, enb oelbannet SSmnefferace^)^ ere Søenerne A(emper, og *03»f- ^^ oijenfor anf. eteber meb ®etjer @t). f>f|l. I. 93-111. 
Urflcf(^. ©. 338 0. ffl., fonrbclc« ©. 343 o fø., t»or jan netop beraf 
fommer til fammc Slefultat, fom S^lo^nbcrnc Cnemlig at 3«tncrne ere 
ginner), i@tcbet for at frrflare, (^oortebe«3«lccnbeme ere fomne 
tit benne fRttén^ 

«) Dette er bet ©tHebe, ( (^!>i(fet ^i, »eb en mcb UpartijIJeb foretagen 
Seedning af ben poetiffe (Jbba (be flejh (Sange ( Ifte ©eel af ben 
5tbJ. Ouartubg. ^øre Jerjib), ot>eraft gienfienbe 3otncme; og bet 
felo paa mange @teber i ben profaifte (Sbba. {)od @aro {pned 
be, flKønbt i bet ^ete ogfaa fi^arenbe tii bette ©iHebe, bog Jifi og ^et 
at cptxæU i en nogen fotoanflet ^iftelfe; (oUfet (eUer et !unbe 
twrre anberlebeé i be 3)anffe^ gorefliHmger, ^M gienber be fro 
Srtlbé 2:ib ^at)be ^(xxtt, uben egentlig at txere bem nøie befienbte. 
S)erti( fom, at be for en Deet uben 2:t>it>( boebe, blanbebe meb gim 
ner; fom beetø begge golfejlagé beoti^Iige ^iemfteber, beelé ogfaa 
©agnet om be meb ©otierne ubt^onbrebe (finnt^e) 2:ro(bqbinber (f. 
Sbim. 14) (eitt^be paa. 

>»)(SnfdtettnbtageIfer, faafom benfnmffeginne(|Otnbe Ønoefrib (<Snone 
^. ^arf* @. 25) og ^nnn^tb (fammeft. a«) tnnne Itgefaa 

19* SM ØteftMnoMpf M^ttøløii og Sf^^foflic« httH CtotnUt tflberl« »itti^r fmn fifetme«. ^mHbrnt %tof 
nm€ gfl florbte i toAe Dytreffuber^ øg ntppt ^ifiet^ røbe M 
ttifiibfle 9p9t af !Z)aniii(fe/ eBer nogenfiiiN ^t^ rebet nogif/ 
t){fe bertoiob Søtntrnc fig, enbog ber^ |bor U^ o^ ^otMrtfi^ 
mb 9fitnerne^ ^nfortte« M bWfeé $><emflaw og M Ubgat^ 
IdM f>of / font cl { Ut aRtnbOe foir^olb«b((é cMiferet 9oI^ 
flaø, bet foptter »frriie ffte i Soruwbring^* »nbkig, ineb€«i 
finnerne maafFce albrig nogeitlib ^aoe e(f( et nbbanitet SRefi* 
gion^fvfiem^ og t^ef olUrmfrtbfl af atte 9ø(fef}aitimer htnbe 
føre ol tflbage 1(1 8Rranrf!ef[(vgtené o))rfnbe(Cgc ^Hem i |>ø(^ 
IHIen^ faa lebe« bi bertmob )^b bet {øtnfffe 9Ulig^ontf!^mf 
ber enbnu temmeUg flart bifer fig for ol / meget t^beHgen/ j[a 
tybelfgere^ enb beb be flefleanbre^ tfl^maul'^« 3)ennef)ara^ KM aføiøte noflet imob ben atminbeliøe Slnffuelfc, fom enfelte ?r«K* 
^Ux paa (cp^fiøe Setter og 3etteq)nnber Cf* <^r. Slefend (Sbba Dæm. 
8) ; om man enbog jlct iffe »itbc bringe i Setf gning, at i itbfle 2:il* 
fætbe »at oøfaa ^obet »Wfomt; oø f bet føtfte brpber attib ben 
SorefltØing frem, at 2:rolbbom (at )>(rtet meb i ®|Mttet; itbex ^^iXUu 
bet fpneé, at man iffe ^at funnet t<en!e ftg nogen fmuf SinnejUffelfei 
9)?an beløber faatebeé pettet iRe atta:n!epaa<EeUet(obenf. Knm. 7) 
unbet 33ena:bnclfen g in net. 

M)Edda Resenii Dæm, 39, jlæbnføtt meb be i^onbjle m^tftfle Ba^att 
(f. ^. (S. ^itUerd ©agabibt li. 108« 563. 6C)3. HL 238. 247-51. 

og <Baj:o p. IHO sq.). %t i»eb @iben betaf ogfaa fotefomme 8ef{d» 
toctfet af mobfat 2lrt (f. dx- ®axo p. Ifi4 m. flL) fan iffe unbre 
9logen, noat man torøfet paa, ai got)»eTlingen meb gtnneme tcx 
blet>en faa almtnbeltg. 

») Xngaaenbe be flfanbina^iffe 9lettgionéT<etbomme« ©ftegtffo^ meb f>é^ 
aften«, maa Jeg i@ætbete^eb ^enbife tilginniWagnuéfené lærbe 
Sketfet: Sbba!«ten og Lexlcon myihologicura. 3^3 bit betjo« tun 
giøte o?)m(etffom paa, at neto^) be ?a:tbomme i ben ffanbinabiffe 
Sletigionélæte, bet flaae 3nbiené nornnef!, obet^obebet banne et |>eeft 
for filg felb, Jbiltet iffe aWene, fom fj^mbolii! ^latutteKgion, ganjfe 
^>a*fer til Søtnetneé @|atafteer, imebenø bet for en t>tH ftaaer i 
jfarp ^TOobfætning tit ben 8<rre, bet afgiott tilføret fifeme; men enboø 
fot en Dcct (f.er. ^>en fleetarmebe^JfemrejfefroprSaxoSteph.p. lOJQ 
ttbtr^ffetig tiU(rggeø3øtnetne. 3eg maa i øbrigt fotbig<Me> ^øab be( Uk ^, im Uq tfHx, fff tt€ bet ubiuht ol XMri^ at SMomte 
»»»{igm ftiate Mre %inntt; naat ti cnboø {bt <Se »Obe 
toøc -^esfyn t)er|)aa/ ot^^ro tttefict tybdfgt obfriSer ben fmob 
litote fivtn)^be @toiiime^ fem ®rt^er, fira Sfnnerne i 8itt^ 
maifirit/ f Sidrtitelatib oø |>aIogaIanb^* røen^ ^(ebe< 
S4r9ftt pM begges gbetttitet funbe o|>(}aae^ og Ubt efter BU 
MiM foa nimtebeVg ^ bette tU ofdyfe« ^ ttoar ti (omme tfl 
@)^ørgéjnaakt: i^m ottfaa S^taerne bare? 

II. 

3 be C^gtie^ ^borfira anbre norbiffe ^oCfeflag i en fiem 
Øortib fortrcnigte Sintievne, finbe ti aSerebe i be crlbile Siber^ 
^r^ti el ftpgt ^'fiorifl 89^ Ian naae, en aNorngbe 9oUei^ 
jlaounet bofatte beb@<ben af ^teranbre; oq betft^ne^ foolebff 
at tirre bet forfle ©porgémaal/ fow ^er frembybev f!g: ^ 
fen af bem ber ut)giør ben anben^ og ^tdfen ben trebie 
Stamme af bem^ fomBigsroél6etegner? — SRenbetteSporgéf 
maal beftarer f!g aKercbe i ^ovteien af ftg felt. !Den anbe« 
Qtammt er nemlig ben frie Sonbeftanb^ ben trebie er 
|) er re^ etter |)erffer^@taramen. 5)ett fibde fremtrorber 
pUfoa iffe fom et ^eelt Solf; men enten fom 3^^^fli^^^ ^f 
be |ferf!enbe Samilier ibianbt be frie Soifeflag/ ber banne bett 
anben ©tamme; etter fnarere/ ^tab ber f^neé tpbeligt at ligge 
i SR^t^en^ fom en fremmeb, i Slntallet r(nge @tamme^ ber 
inbtanbrer i @f anb(nat(en , og teb |)erfonlige Sortrin, teb 
S)annelfe, ^nnbflPafcer, Ælogjfab, og natnifgen teb at føre fin enbtm Tmibe tære at flfge om gfnnerne^ Suttué; ba bet (!fe er efler 
fan tåre min |)enitøt, at forfølge be for(IieUiøe Stammer« SRettgion 
i bet @nleUe^ men fun at oplpfe bete« ^p)oebtcnbeutfer og inbbji^rM 
Spr^otb. 
»)3tt bt a. earo p. 9. 16. 40. og p. Bt I I 904 eUaam^Oélfl aeftgiM oø DliMlotoøtf. 

|)erfoiiiit KIbaøf tfl dobcnif / epftefaiøer ftø tfl ^mebMiUwl^ 
Hxt, bm fan fKe txrre nogen anben mb Uferneé 6f<iinnier 
faaleb<< fpm benne irifer fl^ < aUtVb^tt ^o< Sffcmbeme og 
l^oé @aro/ naar toi labe bereé nyere Ubtybninger wtc borte. 
3 3»ige l^eraf funne oi be( antage meb @{irer^eb/ at aSe be 
Kationer, font t)i, foruben 9<nner og Sifer/ forefinbe i &tauø 
b(nao<en, i bet ntinbfle for faa oibt fom be aKerebe Mre bo^ 
fatte t)tv, (nben S(fab9rfelfen inbførte^/ tilhore ben anben ©tainine. 
Slanbt bféfe fremtrceber nn førft et Solfeflag, ber, faa^ 
tonge fom bet er befienbt, er betragtet fom et af be bigtig^ 
og meef} inbflybelfejrige %ott I (Suxvpa: @o teerne* Gfter 
(nbenlanbffe @agn^> ^oé be oerbenécrobrenbe ©ot^er, tf^ii 
f>(f!or(e Sorbaneé fortorDer, og f)t>i bet 9oIf/ bA ^o<é St^fitt 
be Uboanbrebeé førfle Sanbgang ffa( ^aoe funbet@teb^/ oar 
6tanb(nao(en @tammelanbet for bet %oU, ber omflyrtebe bet 
romerffe 9t{ge« !De Sfolfeflammer/ ^oflfe bi fiben ^bt^^ 
Siber finbe bofatte i ftyfllanbene af ØRerfoen, nnber SenortM 
tielfe af Gothones, Gothini, Guttones, Gutæ, Gytones^, 
tflligemeb mange anbre af ©eiier og flere forfattere anførte 
Cmficenbig^ebcr/ bebife i aHe Sflforlbe i bet SRinbRe et @tamme» 
florgtffab imeKem ©otierne paa begge @iber af Øflerføem 
Onbog nogle af ©fanbinaoiené inbenlanb{!e Arønifer tale cm 
enltbbanbring af ®ot^erne^); og en paa @togtfTab grunbet, ^Jordanes de reb. Goth. 1. 8. 4, o. fø. 3^f. J«n6 Slpologfe Jol 
®^iUx, Urøef(|. @. 75 o. fø. 

«)pefri de Dusburg Chron. Prass. H. 7; i en latterlig 5on)anfImn8 
ogfaa i ^. S^aifTetii «(I$roni!a aøer ^reufTen.« Jtontg^b. 1599.4. 
fol. 8 0. fø. 

^PHnU Hist. Nat. IV. 14. Jaet« Germ. 43. Ptolemæi geogr. U.2 
(ed. Sickler. p. 19.). 

«^Wer en 0\)cr?) øamwet poenf! 8olfet)tfe. ®ei{erp.88. ©en ban» 
f!e golfc\)ife (om mon t)ift)e fofte ben faa; tof. ©rarnm« Hnm. ttt 
a^Ieuifm^ p. 84), ^))otoeb i bet mtnb^e ^ontanué lob tø fluffer wfk 9orMitbe(fe fit»lbitt &mhlnQ»kni Vefeom otoer^oiKbrt 
øg te Selfrfiammei;/ ber 99tUb€ ten romerffe SRagt, feto i 
<n ftlMg |(9or<{Y 20), (ob ftg De( enbog bet>(fe af SortorEingett 
^j f^rocøpfné om ptmUtnt*^'). SReit enbttu t)(gt{gere 9tefu(# 
tattt, enb alle |f(ne ubt^erlcé tingtoelfer, funne t>f bonne oé af 
1)1 @iutn{iiger ti( «(bre Xiber^ 9or^oIb, font t)i funne gføre af 
Stitnbmexningtx , bor fanbt @teb i SOItbbclafberem tit faa^ 
(ebeé @ot^rne, eflcr ^^^nberneé 9ln{7nelfe, engang t)are i 
Sefcbbelfe af bet ^e(e {7anb{nat>ij?e Storben, meb Unbtagelfe 
of be Ggne, ber beboebe^ af frie 3(nner: bette 6et)(fer blanbt 
Knbet/ beelé ben ^oé bem forcfommenbe SnbbeUng af @fan# 
Mnaofen iEygothaland og Reidgothaland^^); beelé ben nob 
agttge OtDereenéfiemmelfe (meOem %e|¥rtoelfen ooer ben anben 
9olfe|lamme i Rigsmål og 9}e(Ir{oetfen ooer ®ot^erne^), 
I%efom ogfna bet a(mfnbe(tøe ©agn, og ben font ®nbeme< 
Ubfagtt behagtebe ^aafianb, at bette Sanb i gamle 2)age (Hist Dan. p. 36) er bcfienbt nof, Ofl et 8rt)ué mere )paa, Jtjor 
meget man maa ^o^it % for npe ^ntiquiteter. 3 ø^xxQt t>ar bet 
maoflee bog, uagtet Zoxfm, ®xammé oø %Uxei tærbe Unberføgelfei^ 
attz atbele^ urtmettdt, at ^ifen iffe (ee( oø kolben t>ar Mot gictton; 
men bette ^ører iffe (er^ib. 

*^ProcopU Gotb. u. 15. 3t>f. nebenfor. 

«^)eom nbtr^ffetiø Snbbeltng i enorre« C^ba, StaØé Ubg. e. 195. 
3^f . a:orfæi Series p. 84. @ o t J a n b fom © a n m a r f « øamte 9?a»n : 

Resenii Edda Dæm. 66. Rymbegla III. 1. 2;orf«i Ser. p. 265. 
3leibs@ottonb forflarc« i 9tefcn. ^bba gort. ubtrpffelifl »eb 3ot« 
Unb; af @norrc JJnfil. @. @. 21 t>eb ©otianb. ' De mptjifle 
©agaer bruge 9la\)net fnart for be »eftUge, fnart for bc fpbiige 
Æpftlanbe »eb iPftcrføen, f. (Sx- |)crbør^ og ^eibref« O. @. 18. 
SiØerebe i ^aft^rutniém. 12 forefommer 9{at)net Rci&gotar ot)er(ot)ebet 
for beboere af gafltanbet. 9{at)net fan ogfaa i Sorbtgaaenbe mtnbe 
om 3 o rb an ed I. c. <^gens Suethans, quæ velut Thuringi equis 
atuntar eximiis^" ligefom otcr&o\>ebet om be Jefleelflenbe og ribenbe 
golf af banff ©tamme, i !Wobf«tning til be iffe ribenbe @ayer 
(f. nebenfor II afb.). 

«) JVocopti Vandal, i ©egpnbetfen Q»U ba«2lu«lanb. I839.3,©ecbr.). &eMamVt Sefiøto« øø Styi^løaic t<I l^iin Sorabfartninø om (Sot^erue, fom bet ^e(c @f«)^ 
itat>{cit< SMoere. — 3 ben ^i(}ort(?e Hb ftnbe t>i bem borbnob 
fan i brn meHemfle Deel af tet f^blige @t>en(ge og aHorge, ø| 
f bet nimonrenbe 39Banb; men ffet ba ogfoa overalt (i bet 
minbfJe utoobf^Kgen { ©oerrige) fm be attttuAt&i Stp 
bet af*^- 

SKen betragte ^l nu biéfe ffgue efter bere^ SZatttrbeffiif^ 
fen^cb, faa finbe t){ ot>eta(t^ ^i&nol (ffe ^{ne grueltge ^livpftff^ 
eBer ben fttonebe 3{<»92atur/ i ^tlfen «i forefanbt dinmnmi 
men bog enten Sierge^ cKer law Sumpegne/ omfl^sgebe af 
tbffe Ur{Tot)e^ folbe og u^i^ggelige i @ammenltgn(ng meb be 
Sletter, ber omgtoe bem; for bet mefle ogfaa fternebe fra ben 
meb |>at>ne t)e( forftmebe St^% fom ganbeté fn'e ^boer (IfTer^. 
|)er leoe be, t){fi nol for en !DeeI unber egne Honget; menoft< 
ogfaa uaf^ngige af ©letterne^ 3nb69ggerc, fj^ittt, fanbf^n^ 
Kgen af en meb bem beflægtet @tamme, bog ere meget langt 
fra at t)(Qe labe bem gfelbe for eet og famme 9olf/ eDer 
(nbromme bem Uge Stcttfg^eber meb ftg. S^erttmob (olbe 
bttfe flrengt ot>er, at ben af bem ubt)a(gte J(onge ogfaa ^) 3^f. Oraf Zmg^' ©• 213. Saxo ed. Steph. p, 4. (ed. Muller, p. 2^ 

«)@. ©eijcf« ttrgef*. 67. fg. a59. fg. gcrrøobentltg fore i ørjrigt 
M Oflfaa Levones eUcr Hilleviones, ligefom ogfaa Cimbri, Jeirjib. 
!Wcb f)enf9n tit ^crge, ba er bette ?anb« GOtHffe ^cfoffniitft, i 
bet minbfle 53iergegnenc«, faa meget mere fanbf^nlig, fom S^IænbcTne, 
bet for bet mefte ftamme fra btdfe ©gne, fremia»e bet gotjiflfe ??abn 
faomeget. (£>m 3|?flanb f. nebenfor.) ©ngang for atle maa Jeg, i 
f>enfeenbe tii %\t fbab ber t)ebrorer gammel:f!anbinat)ii! @eogrQ|>t{e, 
fentJife til ^eterfen« ligefaa intere^fante, fom I(erbe »ærf; men et 
f^edett |)enf9n m ofbigenbe »nffuelfer. ligger ubenfor benne 3lfjanb» 
ting« ®r<enbfer. 

*03bf. bl. a.Adam.Brem. de situ Daniæ c. 74. 75. og forrb. ©eijet 

Sver. Hist. I. 60—67. m 53e|fribelfcn nu, ba golfcfarbene for en 
flor 2)eel ere forfounbne, iffe ganffe mere pa^Ur, fan et unbre od. eimMmm »eiiøtoii øg niHMønir. 907 

foOe taimbté af @9^ne» SRattgni ^aar^ JTamy o|»flaair 
i)d tmeOm U to &tcimmtt\ mm bog M(Mr 9oi^oftet^ fom 
M tHir: en Vtticmtinå af 9r%b og Uafl^mgfg^eb paa 
6ot^frnfi$.@ib^; tn {ic(t OwU6t»ff^Hf9klic, fottnct meb 
ffnøffelig æi(«tro, f^oi QMuxtiti »ctoere^^)* @eto M«{r 
Sbiboeré 9Iat>n f9ne^ at ^rnt9))e paa et faabant 9or^oIb» 
Dontr, 9lwn^ paa ben 3o(f eflamme / bev beboebe @fanb(na^ 
^ni f^Kge @(etter og be lat)Ianbebe Øer (formobetitHg ogfoa 
ben unitx^lawelJSiQCiC bef ienbte !Dee( af 92orge), bemonrfcr, 
efircr tnté £>vbben»bntng / ot)et^ot)ebet f^etzet^. ^etfyttnti rm «)5I^I> f>enf|?n fil ©tomige, S>ihrri» eo 55efter>®otJ(aiib f. ©eijerl 
Sv. HisL c. m. Urgefi^. ©• 360 o. ffl. ®axo p. 235. ©norre 
Olaf ben ^cUiQeé (g. 96 nt. ff. 3t>f. oøfaa om ©otjcr 09 
Q^eax, S. Rydberg ^Svearnas och Gdternas Strid em Kønunga- 
valei". Land. IS.^. p. 18—21.) dt Itgnentve gorlM^b B^mfienbe 
bi i Slanmarf i ben øamle Slffonbrinø imellem bet jpb^fe (SSibcrø) 
Sinø, bet @iællanbi!e Ofl bet ©faanjfc ^ing; i Seirefonflemeé alb* 
gamle ^aflanb |>aa S^danbr tn- m.; i Horge i iSatøbønberncd 
gttrinøer, i ©berrc«, f)afon b. ®ob. og 3«9^ ®» (@norrc. -^bj ttbg, 
IV. p. 393); i rben øotf>iflc) |)aratb^aarfaøer(J®l«be'obcr pngor* 
binbelfe mcb en J)attcr af ben banjfe (SlfaO ^onge, m. m. %i nu og 
ba gotjiffe Songer oøfaa ^erffebe ober ©letterne, fan faa meget min- 
bre bibne imob obcnanførte; ba et ncbarbet ^errebømme af ben 3lrt 
(^oé ©tenfitø |gt i @benige, $aralb f)aarfageré i 9torge, Oorm« ( 
t)anmarf) førft bleb mueligt beb ©iftermaal inb t Ufajiammen. 
{Wxt (erøm bil ftnbeé i Sorfatteren^ fnart nbfommcnbe »^efc^iilHe 
!Danemai^ unb ber X)anen"). 

^SlQerebe i be (elbfte (Sbbaqbab, og anbre gamle @ange, forefommer 
betr i (Bammenfætninger, i benne ^etpbning, cf« Hymisquii^a 17. 
Haostlauga. Fragm. I. 5, fom og i l^drsdråpa (i fantme Set^bning, 
fom bet i lige SRaabc fammenfatte 3«rl). 3of. Glossar. Edd. 
Sæm. ed Uafn. f* p 129. 436; (bor bog 9!elationen iffe er rigtig 
opfattet. 3 famme 55etvbning forefommcr bet i Suglanb, (bor 5^ab« 
nene Thanm, Danus, Princcps Og bet Slngelfax. f>egen, (abc eenø 
©emærfelfe. (Wilh, Malm. ed. Savile. f. 39. 42. 43, Jbf. Chron. 
Sax. ed. Gibson.. p, 146.154. 156. Sim. Dun. ed. Twysden p. 180. 
Rad. de Die. p. 47?^. Broraton p. 932 o.ff. (Slflebningcn afOrbene 
^eoreft, Thany Thain, (ører iffe (er(ib (ibf Spelmann vita Ælfredi 
p» 1 1 8. Wormii Mon. p. 265). t)en . famme ^etpbuing ligger cgfaa 898 Gl(uiMH<M(|f Slffiøion øg SRjHftøfo^- 

91a(oct paa be ttorb(%e Gteetet/ ^be berfanob Sv^jåd:, 
Sveihans^; formobetttng { @tebef for Sveit-jyé6, StciI- 
DaDir: brt op^øiebe 9o(( ($j66), eOrr |)errerne CDam^ 
otorr Sanbet/ ot)fr ben orbnebe Si>(fdnbbd[{ng^ nt^et Satib^ 
byerne Sveit) i aRobfortnfng tU be abfprebt It^tnbt ®ot^r; fSir 
ogfaa^ om man toti foIge®e{jeré3orf(arutg: J(rfgerfoifet 
Sltt bette tttfammenlaget; i Soretdng meb ben ubtr^cKge 
Sn^Mott, bet aOevebe forefontmer i be cAt^c fttn^t Sot»* 
bøger: at bet foenffe SVge { |>ebeno(b ^ar bannet fig t»eb es 
forening af @t)ea^ 91 {g et, eder @t)ea(a nb^ meb @dra^ 
Stig et/ men at ©ot^erneé 9Iige,t)ar ctiixt enb @t)eamøé^: 
maa føre oé meb en bet^beUg ®rab af @tffer^b tH bet, 
ogfaa af® et jer antagne 9tefu(tat: at be ficrffe ®ot^er, tiO^age^ 
trorngte af nHnb^nbrebe SoIfeRammer, nemKg ©tolonerne, 
eller@)^earne, og !£)anerne, ^at)e maattet inbrømme biéfe 
bereé bebile Sanbéegne* !Dette 9lefultat b(it>er o^ faamegel 
toigtigere, ba ^eraf førfl Ubt>anbringerne otoer |Kit)et^') f turne 
mobtage berei SorKaring*^*). tit ®runb ( Drbenc ©annefæ og Dana-arf Qjol ^t)itfclbté gorfia« 
ring I. ©. 252; t^orimob Oftcrfcné gortolfning, Glossar. Jur. 
p. 120 fpnc« minbre rigrtg. 3»f. SBatJterø Gloss. y. Daii-£rbe> 

^Jordanes GeL c. 8. Augustin. Coram. in Eccleslast. c. 43. t. 2. 
2;(unmann @. 212. Ogfaa ^eijer, Sv.Hist I. 33, tm^txtx ftg 
for benne (Stpmologie af 9{at>net Svij^jéd, og fammentigner gormeme 
Suiones og Suethans meb be angclfarif7e Sveoland og Sueodland: 
Sveon for Sveodan, af (3^1.) Sveit, Slngelf. Sveot, en ^fare, ^ger» 
fliof; men ogfaa: 8anb, l^oiflctte, afbeling af et golf, S5øigb, 
?anbébp. — Om ©otierne« obfprebte ©oliger, enbog i SpCttw^f f. 
©axo p. 186. ed. Steph. 

MjLandzlag. Kon. B. 1. f. ©eijei'é Urgef*. @. 360. 

60 ©eijicr Urgcf*. l c f. ogfaa Sven Hist. I. p. 43. 117. og fl.@t 
SKen neppe bog tt( glnmarfen, eller enbog S3iarmclanb. 

M) set ©otierne iffe før i bet anbet SlarJ. efter d^x, natmc« i ©i^errigc^ 
men tibligere i^eb be lige overfor liggenbe ^yflfanbe, funbe let for* 9hat ^aUbtt olffiia ^e Gtammer/ brr oMlNiitbt og 
fiprtnvngte ®ot^rne/ be 2)anf!e og @Dfn{!e itbeltiffenbe fore 
Soon af Z>anfr^) og Sveit-^Danir o: |)errer, og |)erret 
otø^er San bet, nemlig M flabe, i Sanbéb^er beboebe Sanb: 
fdft ^r man bertmob meb 9tette gtoet be K( Siergegnene tib 
tesetrcrngte ®o%r 9Ia))n af Berg-Dantr x ^fergeneé |)er# 
ter> fSirf e({g ere ogfaa i ben :poet{f!e Qibba og { be (ribile ©fCalbei' 
|a«ge 92ab»ette Berg-Dauir, FI6d-rifs-Danir") Cpttxtr ot>er 
6lranbr({)>peYtte, ®tranbr{frae), Fiall-Gautr (9<elbgub eOet 
9felbgot^^> og Berg-Jarl"), f^non^me og gangbare Se* 
Ktbnelfev paa en i Sfanbinabien {nbenlanbfl @tamme -— men 
bifi nof en faaban Stamme, fom man flet fffe ev t>ant Hl at 
tffnfe paa, beb 92at)net ®ot^e; bet er Senwnelfer paa 3ot» 
tttr eSer 2fotner , ber { aoi^t^eme fremtrcrbe fom Hgefaa meget 
fr^gtebe, fom afffpebe Stfa^Sfenber. Uben Sofbl bil en^t)er 
Sen af ©otierne, beb forfte Øfefbn, ubetinget forbømme Sln^ 
tagelfen af faabanne ^orubfcrtnfnger, faalebed fom be 9Iorf9e 
og S^tenberne, i Sofge ©eijer, atterebe fra Sl^fobolf ben f)rtnber* 
^t^X og bifinoffKb(gere^a\>eg(ort; og fanbt er bet, attfl^ané floreé af ben ringere jhtnbflaib foé be flamte ®eogra|^(er tit ^anbene 
paa Jiin ©ibe af bet baltijle ^a». Wl^n bette er ei engang for* 
net^ent^ ba fanbfpnifgen Léuoues og Hilleviones (o^ ^linini og 
9toIem«md netop ere ©otierne. 3»f. Hnm. 45. 

®) Ubtrpffeligen ftge« bette aCferebe Joa Sorbane«, anf. @t. "/)anf, 
qui inter omnes Scanziae nationes nomen sibi ob nimiam proceri- 
taletn aCQectant præeipuimi." 

**)@. be ottenanf. ©teber af Hymisqvid. 17. HaasUauga. I>drsdr. etc. 

*)Det jibfie, naar man antager, GatUr at »<rre jlrcbet for GauH; 
>»ab ber laber meget fanbfpntigt* ©og er bette ei engang nobt)em 
bigtr naar man meb fRzUn. @bba (Skåida p. 102) antager et ncert 
@r<rgt|Iab imellem (tint '^Mn ^^aa Obin og bette ©ot^emed 9{at>n. 
(3t)f. ogfaa ©rirnm« SWotJol. tilegn. XVll. p. 219. aCn^ XXVI.) 

M) Glossar. Edd. I. p. 496. 

W)3 Hanstlaaga, fragm.II. 13, ot)erf«tter ©eijlerUrgefc^. @.229 (jof. 
@. 343) Detene: kleif minnis toté k QaUa Finnstilja »fom fløioer Sft / fo obentoiM (oogt tMføert/ tore M^e ®ol^ {oi gobi 
Afabnrferf/ font man tnnhc fnbe brm i BUxMuankui $tf: 
fttbog ber^tf Svitai og berctf tore maam (K^e ^t matuÉ 
Girn^ommel^eb for f!g frit^* VkU/ ^betragte t>{ nu Q^f$, 
gan(?e uben $orbont, og bttcniSt ^, at iblanbt aUc be %lb9%; 
Di (unne f)}orge tQ XaaM oDff Sotnrrnc^ ^riffe Srt^bntiii^ 
finb^ ber (ttt et encfie/ be crlbfle ffbbobfgt^ og @arf n«)!^ 
tagen, ^^ii iffe^gol^tffe |>erfcni(} l){ fuune bct^ifc^ eHor enb^^ 
f un antage m^b oociDcienbe @anbf)^nlig^eb ; at frembeieé @«y 
<r altfor np til at gior en autf^ntff? Oplvénmg af et 6t»vg^ 
nofl/ ber naoer o)) i ben ffernefie Olbtft/ bf rfom bet Øfe imf 
faa, at ^an ff((} og ^er^aobebeDarettttfaeibige9lem{nifcentf<røf 
Solf efagnet, ber i bet aKbibfie (nftne f^re ))aa Sofen ta iKa« 
(et; eubeltg at ben ^oé ^^tonberne gielbenbe 9orRarutø 4f 
Sotneirne oeb finnerne inbe^olber en foa fUnrf {nbyortcf 
SKpbøgelfe, at tun be meefl afgiorenbe ^<fer og au^enlir 
eibneébyrb f unb^ fotmaae ben Upatti9t tt( i bette Saforlbe/ oi 
tofit 9ori2anben fangen unber £roen^ Sybig^eb: faa \>ffle ^ 
i bet ntføbf^e iXtc funne (efoare bet @pørg<maa(, om bet itk 
DMeHg et ©otierne, ber ^at>e afgCoet SKobeOen for ^otnenut 
Sfllebe? meb en nben Pibere forfaflenbe 2)em* 

93etragte o( førf}9!at)net, ba erbetganfFebetfamme^* 
— @ee t)< f)en ta Fornjots Godar (f* S^orébrofHi), tfl trt WnMé ©ro »)aa ben flnnlle ©lergterllcr*; i @tcbct for, meb 
@.a:torfaciu« at øtoe ben Itgefoa firaple, fom rtøH>je Ot^erfflrttdft: 
»Stnneme«, paa gictbene boenbc ©eitimgcr.'' 3 benne, aHecebe ^ 
%iiøxlamé vpperltdt af ginnerne^ Unbertt)tndelfe t>eb Setterne foi> 
Karebe Opfatning, er bet faa langt fro, ot bet anf. ©tcb ftribet imob 
nc^o^renbe SremfltUtng, ot benne fnarere bert fuiber en af beitf # 
tififte 55eftpr!elfer. 

»O Jiitnar fort^otber ftg til Gotnar, netop fom JéHand Hi GauOand (ntt 
Gdtiaud). !£)en ItOe Wt)igetfc t etnøutorid fan (ei ligefaa let b<etc ^ 
fcetbig/ fom i foa monøe anbre £)cb. ^Den af))%enbe ^fdMoiaate i'émÉitUi*tniftc ®ttbef9f!em: ba ftnbe D{ bf frrferfh 9t^ 
M^r-foT/ at bet ntnufffgen fan t)cere en unberfuef^ forhcrngt 
$mmt, et ^el raat og ^afto b^vf^, ifgrfaa foragtet fom for^ 
'fMW 9o(fefIag, If^ttl man funbf tW^gge en, om enbog ^tb^ 
**^I%f bog fttlbftopnbfg ubbannet og finbrfg gonre — en ?(rre> 
Iffr ^nfPe ev fnbfleétet ( 9fa^®i^f}emet, og forenet tfl eet |)ee(t 
Mi» frnnmy tfi Srobé for be SRobflgelfer , ber finbe ©teb" 
tttrflem begge; en Seere cnbefig, { ^(Ifen 9llt fører oé tflSage, 
tk tfl aRongofeme« uo)>b9rf ebe |>o(^@(mer/ men tU Sflenneffe^ 
fHtglfett« øribfk ^emfiats^n , tfl bet frugtbare og bet fnblfmr 
#ri^{|fleiu gangt ftt, ffge W, maa bet t)cere et ^off, fom 
Setterne, ^toWet fete, efter affe ^fenbetegn at bomme, frem# 
M^e ef ^nt ^Øébe af mennefFe(fg »anbéfraft, og ^ob i 
»ter Cewrfng mth H fra Smau« nbgaaenbe Sbeer. 
• %tøi bet 9berBe SHorb^, fira Jtiilben« ^fem, ben eb(ge 
gWberben, fra fftiflf)tlm$ (Saagc^ffemmeté) SHorfe, fra f)))er^ meb G 00 mcb J, er ingen gorifieCfiftJeb. 3!fe allcne i bet flttøetfajriflfe 
brUi\e8 Geotland for 3 p II a nb, tigcfaattcl fom Gotland i @»crri9e for 
©ottonb 0»f. Othar. @petmmitf Ubg. p. 207); og i bet S^lanbffe, 
f.®t. ©norrc Yngiinga S. 21. 3a, ber forefommer cnbog iibtr^« 
lige Sorwlinger. Fundinn Noregr. ed Biomer (f. ©eijer Urgcfi^. 
@. 228)2 Fornjdlr re5 fyrir Jotlandi, er kaliat er Finnland ok 
Kvennland. ^arolb ^aarfageré ©onnefønneré 9lebertog falberSinor 
©faalaglam: VegJdtna (joé (Snorre, OIaf3:rpggo. 16) ^ift nof l!!e 
foTbereé af finner opbragebc (i!fe fra bent nebflammenbe) 3)loberd 
®^Ib. dnbnu mere paafatbenbe bUber begge S5egrebet« 3t>entitet 
(|f!i>ie bet af ®etjer, Urgeft^. @. 313, meb nogen ^oiftt, anfrrteSitat 
af 91'eiftet de Troll er rigtigt) t)eb ben ©eftemmetfe i ben ^lorffe 
fJCrbftrad: atbe, fom ere af Slrotbfloegt, ingen l&re^embeber oeb 
øt>ffet maofte • beflæbe — fammentignet meb be nor(!e SSalgbonber« 
fl?obb|^betigJeb imob en 5tonge af got^if! stamme. CSngeé @. I 
9- ^(att^fen« ©earbeib- p. 393). iWaallee ^orer ogfaa )(}aa en loi^ 
9{aabe ^r^ib ^ebet i Yaff^ruSnisiD. 42. 43: frå Jotna rdnom oc 
allra Gof>a. 

»^3cg 1nb|!r«n!er mig fer Hl be ?0?pt^cr, ^»ort »ferne enbntt iftc frille 
' nogen Stolle. £)mb(mntt efter Ifatccren, optræber benfommfe fWptJu« 
grlmer< Siuaøflbiilb , fhrømmer (SH^a$t m€b borffe 
wob ®9brti ^ og fftifSl^timé @(fl bringer bf re« tSanbc tSL 
(torfne; Sfoben (lanbfcr og (lioner 10 ^f«* SB^R fterot 
6yben^ i SRu^pelU globrabe |){em/ er @ttrlttré tfé 
9ra ^am flrømnier Varmt og 8yfetf Hare &laaM ^i* 
I Stobe; og ^t>er 3)raabe, font beb (fan< JKagt affot^rf« ^h 
ben o))toebe ^ii, Ufoer ti( betxigeUgt Sfo« 3 ©irøumøaøÉlr 
aSibbelpunItetf tlfgrunb^ o))ilaaer af btffe Sattbbraabev ImMi 
gamle ^primtf^uåUf Sotnenteé @tainfaber, Dm er eller 9|a«i| 
gelmer, fom ^xlmtifuåietnt foibe f^cm. Unber ffoni Wbcmif- 
og af ^ottj jobber fremt>ore @ønner og !£)oUre: 3øtwr 
@tamme. Og af gmer« l^tob blet^ forben tU, af ^ti«%M» 
itlit^l^erne^ af ^ané |>(erne ^immelen^ af ^ané 93(ob $>ai^t^ 
— Sif ben famme Xmu ubfprang fnarl 3etteIoen Audwnlib^* 
af ff^li 9t>er §)mer narrer f{g* |)un bruger (ngen SBob og 
ingen ^riffe^ fun af @a(tf}enen fifffer ^ns fin Storfog^ 
og/ a(t fom ^un fliffer/ frenn^orer af @a[t{}enen aKennefT^t^)« i SRefetté (Sbba Dæmis. 6. 13. 3(fata:ren maa man ogfoa ttlffrtsæ be 
Silfcetmnøer: at 3llf ab er )>ar gaaet oiøer fra {)rimtuøfeme tU 9^« 
øaarbCfaramcft. dæm. 3); Jt>ort ber tigger en paafalbcnbe ^efrtrftelfe 
af ben i 2:erten ubt)inebe ^nffuetfe; ttgetebed (ané gonoerling nteb 
jDbin, ib. 12, at ^mer ei \>ax nogen ^ub, men et onbt ^3(efen, fom 
(and (cle ®tamme, ib. Dæm. 4 m. m. 

^ Vaf^rudnismål Str. 20. 21. 28—33. GrinuismAl 40, jof. Hrafba* 
galdr. 25. Edda Reseo. Dæm. 4. HyndluU^d 31. Om 3k»vct 
Ymer (Gen. Ymis, ben gorm, ber fremtTÆber i Tmis-Tagj be CØanu 
M Smaué) o: 6nce, Itgefom om 9aa))ttdningen af ben (ele jotnt^ 
^oémogonte )>eb 3maué^ it>f- S- ^agnuéfend Q^bbatore I. ^276 
0. fg. 195 0. fg., meb fl.@t.; Itgefom Drbfortlanngerne mobSIutn. 
af benne ^fbe(. £)m AurgemUr f. Gloss. Edd. I. p 4217. 516. 17, 
iol meb Vari>ru5n. 32 og 30. I)enne Sorbanblmg af 9lat>net 
Åurgglmer, for at faac bet til at betji^be »ben gamle 3orb^ fon icg 
tffe bcqt^emme mig tU, (er ai o)>tage. ^iVL SKemng om betd Setpb* 
ning i 2lfafproget foreforamer nebcnfor. 

<0£dda Reseo. Dæm. 5. (Slange fotfltrKtg fra benne Sn^roj^oi^ 
er Sfcrneø i Vi>luspé, str. 17. 18, fom, i en noget formibrct &å^ moMMMIf Kii%i#n H Vtft^fHøfl^. SOS 

eg bt utAUUgf @ut€ré ®(a6rr^). 3 Søton^ 

(te Mor/«, en S^tua, l^tøf« 2)aner iVd/^ i tt tutvbitit 

tt^ab mUH Ut 93ønt; Nagelfari loar flubé^ ilnar )Mir 

»rW, Dettingr t)ar ^agé Saber* iV<k^ (SVattcn) ^g Daør 

tgen) ftf af Sttfaber to |>ef}e og to Cogne^ meb l^ilfe be 

l'iWtl^en fiore omhing Sorben, Nétt foran tncb Brimfaai^ 

\H/^ Qhxm om 3Rorgenen brbiigger 3lorbcn^ bttpM Dagr tneb 

^»faxi^ ^t)td aSan opl^fer |>(mmd og ^orb* Ogfaa Sé/ 

^H ifdnt (SKaanen), Vetr (Sinteren) og Sumar (@ottiiieren> 

live 9}øni af Sotnerne Mundilfari^ Vtndsvalr (SrofhKnben) 

Svam&r (bet IffKge @DbS* SSen f bet fierne 9{orbeo^ 

iA $>{minelené (Snbe^ flbber ^Mtn Hrmvelgr^ en Aermpeørn^ 

IfM ^^ngeflag mebfore ben tiéfolbe Slorboinb^* 

2)(^fe ere be ^ittv, ber feto i ben ^ngre (Sbba'é dttmø 
iflUng enbnu trffe flg fom reent jotn{{7c, t)ibt forfMeWge^ ittt 
dSene fra Sferneé etenbommeKge £crrefa?tn(nger^ tnen ogfaa 
fra ben oeb btøfe mobtjtcercbe S^tte^So^ve. |>\>or tåbeligt biéfe felfe »enbcr titbogc i Rigsmål, og, fct»anffct t>eb (St^mologi« 
ferinør i ^efen^ (i^\>a Dæm. 7. {>un jpøtnifle Sære ben^tted cnbnu 
lun i (Sbba, for at fli^e flfcrne fely) en Oprinbdfc. ieraf benne 
f^cbpøelfc i ben omformebe Ufalcerc : Obin, fom ben ei^iøe Sllfaber 
og S^erbenéjfaber (Dæm. 12^ cf. 3); og berpaa igien fom @ønneføn 
of ben Hippefobtc Burr^ et 3J?ennef!e Dæmis. 6. 

^ Edda Resen. Dæmis. 3; j[))f. Grimnismål. Str. 46. B[rarnagal5r 1. 
Bom 3etterneé @ub er ian albele« {bentiff meb @ urt ur, for ^^>em 
Sfaguberne ^c^i^, og ber engang ffal øbet<rgge f(feme^, efier bet 
£)nbe« |)errebømme, og ftifte et npt 9ltge, ^bori Slet og 9letf«rbig* 
Jeb ^et^ (f. nebenfor). f)bortebeé Jan t)eb alferne gi! obet Hi en 
nafbdur (3Sa(faber), og berpaa til Ot^n fefb (Voluspå str. 1. 28) 
^il Itgetebed nebenfor Mtt>e tåbeligere. 

«)Va«J>ru8n* sir. 11—14. 22—27. Edda Resen. Dæmis. 8. 9. 17. 

9laonene i^a 9lott'é Kffom tilhore formobentlig 3(fa((mn (f. ncben^ 
for i %nm. beb @tutn. af benne Slfbel.)." 
H) Val|>radii. str. 36. 37, fof. Hrafnag. 17. Edda Reseo. Dæmis. 16. 

Om 92at>net gielber bet fammc fom om be forrige. 9^^^f &CafMMitlf Hf ftøtov 0^ »f|Kl^téøif • iøtiiQfe ^m føre o< KIbiifle Ifl ^ne |Maf!en( 9pifttM||pi^ 
Jtaniqp€»€lammer; i if^i ^cffrfodfe t>( \^ ft|t$erf £ral eHttii^ 
brri om Setterne: brrom troer feg bet d))erfløb%t ^^ «S^ 
ffge mere^ ba Øinn Wtagnuérettø ooifattenbi nirfreiber og 9t4ff # 
9orffaittøer aVerebe ^at)e giort ffnbe paa en^t>er St><i>I^. • 

Sremmib Raaer bog ( benne j^reb ^ af |otn<f!e Vlptffn bm* 
u|elbbr(ngenbe tofe'tf Stamme. 9org{etoe5 9((be bet iiant^ 
imi [man figte at betrffe^ af ^n {let itU Hfiftttt ^$^'- 
nerne ciOt i^^^ I%c(aa b(fl er bet, at ^n (ffe opr(nbef%eii 
et fitbfleiter ( bere< B^^km, mtn at fjan er optaget fra m 
fVemtneb SoKeflamme, og formobentttg (ttbfat l(geo))erfor énr«^ 
tttr, føm mfl^iM SJe^ei-fTér^. 

meb |)enf9n tfl ©otierne« fanbf^nHgen o))r(Hbef%e 91^ 
flammelfe fra $)øfaften/ tor jfeg t)el tttaaU mfg paa fremttrebe •6)©. ben førfln«tjntcé(gbbatærc, øtcnnem ^eU^ætftt, i Jbitfet ogfaa 
Silaffd Uttbetføgelfer, eftermand (danbllre^iie Dptegtielferr ere ^e^ 
npttcbe. 3ffe faa gj^Ibtge fpncé be Q)runbe at txere, cftor ^)»il!e gtmt 
SMagnu«^feri o^faa »it ubicbe afalæren fra Jine Ggnc; $»xtfct ^on 
imiblcrtib »cl maatte Qtøre, faafæliøc ben iffe )i>ot tKftfra3ette!flncen. 

W)^an falbeé ligefaabel As, fom Jotan. (Æglsdr. la 25 o. f. i?.)- 
fmn et ligcfaa »et fienbff tmob Setter, fom miob Sifer (fr^msqv. 
16); Jkk, t)oné 9!{tøe, fitønbt benævnt Udåins-Akr, er aabenbart tntct 
anbct enb S^ifljeim meb bet« ®ift. 0»f- ®«)fo om Ub9arb*?ofc^ 
©olig. Sicph. p. 164 0. fg ©rpiijulf @»ettbfen« gabler, faatebe^ 
fom be onfore« af &t^axi\néf Hi @aro, p. 56, Notæ aben p. 104, 
beløbe bd ne^p^e nogen ®ienbribetfe, ba be flaae i ^obftgelfe tdfOe 
^ab bi bibe afOnflinatfilbcr.) SWen oprinbcttgen fan bette i!lie|abe 
»(cret 2ofed IBeflemmelfe i S^tge ^ond i^ete ^o^fen; ba b«n et meget 
for UfHfl oo for frafttoé, for nebricj, enbog for et ottbt ^rinctp H 
3ettcme. 3 wrigt turte bet enbmi b«erc (Sporg^maat, om UdåiBsakr 
biffclig bemorrfer Ubobeliøjcben« ?anb; eder om benne ©em<ef!elfe 
førft i en jilbigcre Sib er lagt ber(. ©tamme ©otierne »irfefig 
fra ?)øufiftett ({bf. S:ejtcn, og be følg. 5lnm.), faa fortierne bel maa* 
fke Dprno^rffomt^ebr at Udanc i 3 ubien betegner bao^e o)>en og 
9lorbcn Cf. Sdeinganum ®ef(^. ber @rbe h. ^firtbetjdønungen b« 

. ben 9tten. 1889. i. ©. 14); men baabe (o« |)Cnbttetne og @fai^i> 
»aberne er ?lorben bet Onbeø ©«be (jof. @ejer, o. fl. nebenior}. Un^ttfø^Ifer (IL); berimob al aflebr %innttnt paa anbtn 
Uuht, cub fra ^in( ffgnt/ og bet l%efra @9nbfIobrøé Xib^ 
tt^ ^m'é ieg tffe feder ^ enbnu albrig fommet 9Iogen i Zan« 
ferne; og faalebed lurbe )oeI ogfaa ^otnernej og @ot^crnef 
2^entiiel f^nbe en tf fe vinge SJeflprfelfe { ot>enf}aaenbe Srenu^ 
^ng. 

93t fomme nu til ai ^en))enbe t)or Dpmcerffom^eb ^oa 
ben 9ore(li((ing/ Di ^a^ at giore od om ^øtnevne. |>er ftnbe 
»i nu t^iiinpf mangen Seff rit^elfe/ ber fori^pber od at tcrnfe paa 
@ot^er; men bette (aber ftg (et forf(are/ naar Di betcenfe, 
at i Slferned Steiigiondmpt^e ere Søtnerne ofte flet iffe anbet/ 
enb ben co(oéfa(e Statur fe(t>. 2)erfra fommer faabanne 92aone/ 
forø Ægir etter Hier (J^M}, Vindr rønben), Eldr eKet 
£091 (3(b eKer $(amme, og beraf formobent(ig ioUé fHaitxO 
0. f. D« . |>er ere altiaa Si'tnerne iffun allegorifle S^remf}i(^ 
linger af ben 9Iaturfraft, fom Di Deb A(og{fab og ^'onfi Del 
inbtt( en ^li ®xai funne anoenbe tii Dore £)iemeeb/ men fom 
enbd^ engang bog mobRaafr al menneffelig ^raft. 2)erfor 
^aDc Søtnerne ben (Smc, at funne om{la6e flg til forffieUfge 
flittbenbe IDpr, tt( @teen og Silippev, m. m. !I)erfor Dife be 
jtg enbog, naar 2)agen belpfer bem, fom flippet; ere berfor 
Isiércebbe, og boe om !Dagen i 9ie{b^u(er/ l[^Dor intet 6i;d og 
iagen Carme naaer ^en^); etter be l^aoe, i bered Sieibffif* 
felfe — bet jioprfede 23iffebe paa giganti|J S?aturfraft — Øere 
|)oDfber, og ji^rte, 'fom @R<er i ^aM, etter fom Dilbe Storme, 
taabe ©fibe og ©fiWfott i Sorbwroelfe, og f)a^c bered ®(cebe •O Hrafnag. 25. Skirnisf. 22. ^ryrosqv. 6. 23. H^m. 17. 36. Ægisdr. 
50. yart>ru5n. 21. Harb. 19. H. q. I. 15. 29. 30. Saxo ed. Steph. 
p. 166. ($. g. TlvXkx. 431.) ^^top biéfc SremfKflinger Ja»c uben 
a:ob( Mbraøct meget Hi at fceforbre ©ammeufhainsen meb 2) »er* 
gene og ber^eb ogfaa meb finnerne. 
motm aibSffrtft* n. 20 S06 eranHtioin'f! MeR^ eø Dfj^fodfiE. 

m 

&f Cfts"*^. gr<it> Høfføm n#en fM^ØMr tttCgAøK i^ )»9|f||f 
!Bl9t^uS> bft Mitfr t{( iolltihl^tl^e^/ nrto)) betlM^ tcrggtsr 
for S)ds(tt, at ftt j^fftcriff aR^nife fit^Kfr f% If bmc fM 
fvrl^Itev brt fTg t)ffl ogfaa HgefebfS ni^ benttev i^ tvt f<Hp 
ihrgrt merC/ fom mangt Shtgft^fer flft nbcn Stteng Mot lake 
fig fortolfe i rn af ^(ne Set^bnfnger. %}{f} ttof laber \mi 
^ffJovfffe 9»9t^ Pg <ffé ffarpt åbfWle fm betl rel^ø»«^^|>flflSr; 
tttm beg tør M meb Giffer^eb antage, (A beti t^tff^Ktf^ 
ØorefHftfng f ttotrtcerenbe SR^t^e — ^r hemlfg ScgriAff oii 
betnljft^re ©fgantiffé cg Iteopgtfge'"), Kgeftmi cgfaa €to 
iMgbom ^jaa ceble SHeta^fter og attbre WåenrfreinSiftti^fer '*) 
— Ifgflrtrc« e( fan fathe fin ?lnbfhbe!fe ^5aa en |<ptor!ff 
%?tt)bnfng: fmébenif tet t^b anbre^attier v^^'^ bKt)e ubeflcm^ 
J>m be tff^øre begge @Mig8 aR^i^r ftter fuft be ^floWfFe. 
5)ert« toaa nbeii al St^fol ^^nf^reé, traar Sé'tni^rht fiiart f*refi» «) Hym. '7, as. tfarb. 37. H. q. I. ib. 18. 19. 2i. 26. Tdlaspé. 44. 

Oitt "Oøfta 3rtteqbmbetne« fftiten j?aa ^t»e, ©fangerne, fom ti«w 
fccm til 2:oinme, ©ipøtuTne, toer føbe U{»e ff. ot)enfor, og Hyodl. &• 
H. q. I. 35.) fore Jcr|^(b 5 efler be maa titiTrloeé ^abet til be mem 
tieflfettøc Søtrtér, og beit, enten »eb b'eréé Soribejflirig mcb^Sinnérire, 
%(Iér be flnn^e ^roIb<j^)inbeTé O^^o^ ibtaiibt Deiit, bpftttaeb'e æto jwa 
bere« arolbbom^mtet i 9^attené SJorle (©atuloe): tor jeg (!fe 
aføiére. -j^bor 2lfabpr!eife finbeé, er bet, faa tibt man forefinber 
"noget IJiJtbw, atttb tJldncqbfeber, ttler i bét mhtbile 'garnere qombé* 
lige Vétt-liitge, bér w>e a?rolbbom (Seib og iiuD.). |)o^ @tijro ere 
nceften altib ginnerne« ttlcr ©ot^erne^ ^pcele @cenen for faabant 
i'rpflébcefen (f. ®f. p. '6. 0. fg. *^2, o* tg- om ©bttrfne; om giiincnte 
})aa mangfolbige @teberO ©tulbe ifte bet fammc gielbe om be |ibS«; 
fom pm'^fab9rTerne?--2)en |>entj)bning, man finber ^05 Scrbanc^, 
om Åliorumiiae (f. obenf ) fpneé bejJemt at itgte fertil. 

«>J %i bctte bor Æilfaitbet meb Sette-SfRj^tfen , i&eotfer enbog blot be 
®i>eniprr, toiHe @«yo for beooret. 

'**) 30f. f» (5r. Hym. 10. lÅ. 81. Orimnism. U. Saxo. p, 9. 10. tit. (I 
'O Skirnisf. lO. 22. I>hrymsqv. 6. 23. 0. f. 0. {MM iøti ugirflfirie 09 •tAJTttMftdbe^^, fnort fø« gffdniilN 
19 søbmdbige^; naat 3rtårr og 3m<i|D<«tor fvért fimuå 
(m ^(rtUee/ ^Yt fbnt fjfotbt, hetHgt, ^ni|aaDrbei?) w^ 
IbMo^ne fiXcfwya ^^/ og oltib font floxpfw^f lloge og <r^ 
^e { 9Btig^, fem enbog er froamebt^ fOcr mbibrr ft(ttfnjbii»> 
Hgt for tlfertte''^. Qgfoa bmi gulb^bebe $>r^ø og 
^mit, im maaprøe ^miføfti fertil ''^^ 2)rn< rr »tt Mllm 
ha 5DalA ; »m «btb tog tO^ktcOkUgt for at fiegmtibe U» 
^Paa^onb: al bttfje t^esf&t^er ti ifnone fMtfe ))aa Sintter, 
atm t)el yoa ©ot^er« 

SQaoir ^ ^rttl foie ben Zrabiirtett ^ at i «Ibgatii(e 2)ago 
bet ^ele ^anmaxt, Ugefom logfoa Stogfr ^ar i»anrce tetoet af 
SUfirr elier j(«m|>er, (Giganies, Jårtiar) "^D^ foabbeg fm gg^ 
Iirabertte i SUin(nbe(lg^øb yoaflaae M om &otfy«m^ 9ntHU 
Qgfaa otit Xlfcnte^^; at frembr(eg i be ^g Soiro betmrrbe 
GoentiM^ ttteb @{ganler (Jdtnar) j@Ine)ølalbfen^ ottt jeg Mt 
Mtr, af fføm altlt §en((iggeg ti( ^i^rte< @<rbe; at nwonø '^) gor <&• Hymisqv. 9. 

^3) Hymisqv. 8. 14. 15. 33. 3t)f. Oøfaa HyndlulW^. 

^^) 9)Ian erinbre ffg Gérdr, Skadi, Gri9a, Jårnsaxa, Harthgrepe, m. |i: 
3Df, H^. 8. Hn 3øtun fcemtrort^er oøfaa fom Oefion'« (Jtflferj 
(Edda Resen. Bæmis. i« j[t)f. Ægisdr. 20) éofe felt), enbOg il»or 
^an tttaa betragted fom dotun, (fom S^ber tU U(t>ett genrtt o. f. i».) 
er (KHb Od <!(øm CReseii. Edda. 27.) ttgeleb^é Setten ISgir*« 
Søttre. -Harb. 33. ø. fg. 9)toaffe ^en^are enboa nogle af be 
ftntifte ^fian^eber tU Stfcntbemcé gots^ejrlUiø af beg;de ffienoM« 
nelfer* 3»f. aKagnu^fervS Lex. myth. 9. v. Hymir. lyr. 

^) 3^f. ^ele HyndluIjéS. Vafj^ruSn. 35. 42. 0. fg. Hyro. 6. 12. 

'•) Skimisf. 11. ^rymsqv. 6. 

'O'M. ^ ot)ettfbr C^mn. 44) ciMTWtc'Skbw. tyerttrfftow beti pao« 
falbenbe ^øie Segemé)9(ert ^od aøe gol!ef<etb , ber flamme fra ®o« 
teerne; iffe ottene i @Derrige og,9lotge, men i ^pllanb, i Sranfrtge, 
og 0. @t og bet lige tit vareÆioae^ 

'^ Otof ^rvggo* ©aga. 213. 

20* so« e^mMoMV nniflioii Od Vtf^U^' Køen Stantftn imOim tiferne og Smente^ ^iriifcn i»{ Steifli 
faat)f ( af ben potH^i, fom af tai profaiffe CFbba , ^ 4San 
itbtr^Ifelfgett / 09 bet øfetifpnlffl efter en gaatmel Srobftioiv 
finber @teb imenem Slferne og ®ot^erne ( ©oerrige'^; eni^ 
Hg ^ at tre u6er{enbte 9o(fenat>8e/ ^t>Ufe ^ forefinbc i &^ 
Iffemeé @orbe: Cimbri, Lcuones og Hillevioues, ubeit SSatt^ 
ffeHg^eb (abe fig forflare fbm fynon^me meb Joiaar^ C1I1-) 
imebenø be eOeré tofft nol for tebfe maat bUoe uforKarffge -* 
faa troer feg, paa ®rnnb af bet Soregaaenbe, at tunnt anø 
tage ben Scrtnfng: at bet netop ingen anbre er enb 
®otl^erne^ ber ^ave maattet afgioe bcr^iftoriffe 
fiillebe for be mt^t^iffe ^Øtnen 

ttt ®ot^erne/ efter ben 2(b^ ba be bleoe Slfobprfere^ 
fffe mere bifbe gfelbe for Drfginalen til et SiOebe, fom btrti . 
nye 9leHg(on fremfltacbe i et faa {let og ^abefulbt g|»«; niei 
tofpe bette StOeb tilbage i bet fierne SabeHanb^ b. e. fnart tfl 
Sinmarlen/fnart til Siarmelanb, eKer pM ^iin @(be 
af bette; fnart enbelfg mange fDagéreifer paa fjiln @tbe af 
bet flore Ocean— ia enbog paa ^i(n @(be af Hræsvelgur og 
af ^immelgrcrnbfen : alt bette^ troer jeg , be^øt)cr ligefaa Ifbt 
\){bt(øft(gere at anfov^^/ fom t){bere at forflare^. IIL 

93eb Soben af @øtaIanb4Mergene , beb fRanben af 
©øtajfotoene, jtnbe bi SmpjoS (©oea*5olfet, Sveit-Daoir) 
og Danir (!Danevne); ^(ne mob SWotb, b(éfe @ønben for 
@otaIanbenc / begge |)errer ooer ©letterne^ |>evrer obtr 8an^ 
bet^; begge rimeKgoiid inboanbrcbe paa een og famme ''*) Saxo. ed. Steph. p. 6. 16. a9^^6 o. s* t. 

•*0 ©• ovenfor ©. 297. 2lnm. 48. Wk^\ ftaUitmmilSstit, oø af ben famme 9oIf stamme ^« 
Stel <ffr bf imfatbrc fan mM ti ^t abPKRe @Dear cg S)anrf 
fra @ot^cn»^ foin %ølt af en $eett onbrn ^amrnt, enb btffr) 
{Rm^t ingen 9orffte( { @t>f^ i>d @<vber fanbt @teb* 9lftø}f 
Sf)roget^ ber fcemb^ber faamegen gramnta|{fa(f7 og Iei:(ca(ff 
af^igelfe^ bærer beénagtet be t)>beUgfie @pcr af @((sgtflab og 
fcrflel Di^rittbelfe; begge ere @of}re i famme ^u(b/ eSer i ben 
fiore Smnflie af ben faafalble y^erfiflf^germaniile, eUer |eSere ben 
^ob^afiaMile @))tog(iaiQme. (ivO 9egge ØeHeOammer fe(t> b(ere, 
fra be crfbflie Siber af/ om iffe gan|Tf bet famme/ foa bog et 
meget Ugnenbe sprceg i bet ^bre ; en tfti ^tt, bloa Øine^ (»fe 
|)aar, m. m« 3)e religiofe 3beer ffoé @)){t^ob og S^anfr 
labe ftg fffe fongere noiagtfgen ffielne; bog lebcr ben font 
©ubbom b^rfebe Ao i Uf^ala^^) og pM iSgoaibin^i i 
Storge ^/ Aoen %iubumb{a i ben iotn{{?e 9Ie({g(on^(crre^ og be ®0 Om tette iffe 5a\)bc Vonret, ba funbc man iffc M forttare, ^t)orfor 
©otierne tictop »ore biciune fammcntrorøfite mibt tmeflem begge; 
liøefom CQfaa eet af begge golfeforb aUene nepjje »ttbe Jatje »æret i 
@tanb til ai fortrænge ©otierne, og trænge Pg inb i biéfe« ?anb. 

^j J)ette be^ifer a) bet i be ælbre Xiber, faa langt »I funne gaae til« 
boge i S:ibcn, fcelte« @prog: Dansk tiinga, (f, (Snorte, i gort. DU 
SrpggS). @* 256. jt>f. ©trinnjotmé SJifingéauge, iiberf. »»'grif*. 
I. @. 224. 0. fg.) fenere fen ogfaa benættnt Norræna. b) jDet 
gamle @agn om Oprinbelfen til 9en Sjåland (8øtanb, ©iæøanb). 
©notre. gjngt. @aga. 5. Sflefen^ ©bba. Dæmif. 1. c) jDen lignenbe 
?egemébannetfe. SRimcligtoiid fan bet ogfaa Jeraf forWare^, at Z(u 
citu«, Gcrm. 44 o. fg. fun bar ben ene S3cn«»nelfe Sviones; ^tole* 
monié, II. 14. berimob fun Javxiævfs (maa^tQ Jawiævsg); og (tin 
maa(fee bat regnet jDanerne tit Sveit-Danir, benne berimob fnbbe* 
fattet be ffbftc nnber be forfie. (Dm Sitones bo« 2:acituS funbe bære 
opflaaet \)eb ban« !Ki«forSaaeIfe af en bobbelt 9labneform, maaffee 
Svithones, Svithtfiis, j[)>f. Jord. GeU 3. maa ieg (abe bære uafgiort.) 

*0 9legner 8obbroW @1 c. 9. 

**) Olafe Tryggvaø. Sags. J(tøbfn^; ttbg c. 197. 199. Snorre. Olafs Tryggv. 
^8. c. 71. 910 MmMwmV WcfløiMi ^d Wyilffofllf* 

9el%« JTMf føm itm^ti«/ {{Møe S«k(M, ^m^ |>aa te tmtpfe 
Øer "^^ 00 ttfm«tvMirigm MiNiøe M eoi ofl Mmi JHib€^ 
ttml% ta Vlttimt pimmaMf eBct Smau« i tlffni^; (mf» 
kmé ber^é brt Hbet/ fom t»i tfbe om bctti €Mcir og @f9rc 
i forfKettiøe tfønø/ %{ftt lebet oé Ifl SorcflOKngen om en iOe 
Hitge 9orffMI{s|eb« 9ft Soterne/ enbitu i fBb^ert Ziber^ 
for htt mefle Iitebe abfptcMe/ faokbeé fom bet )Ki^febe ^ ét 
9otr, fj/9i» Ncrrittg Mr £hMrg<»»( — Og fom foabant ftrem^ 
tttfbe ^offierite ( @agfi^{ilor(eti — bette er oSerebe omtoft 
{ bet fotegaaenbe (SøSpittl pot O^føner 09 !Daiier berimob 
finbe vi oflerebe < be (rtbfh 5i;fber Gtorber/ en ttt boi^(g 
torfAtnittg, Sfibe og dUiam, |>anbel og JtonflfUb ^). 2)it ( 

M) T)Acitl (^enn. 40. Om SiTfcmdaten ()of. Srimm'e betttf^el^i^M. 

e. Ida. 

••) 3of. 8inn aRagnufen. (gbbatore. i. @. 276, o. fg. 294. 806. 
@ammeé L$x. Myihol. p. 877. »t>a^ Su^tanb.« 1832. 5 (Bept. — 
(Snbod beDanffeé 9la)>n )»tfer oé tpbeligt-^en HI 99ettaiibene. 
Stdefcm i bet 3é(anbf!c, ^)>ort bog 9{abnetd Setybmng fremtræberfoa 
tpbeUgt^ (M* ^nm. 47) beU 9{ob fatted, og ligcfaa i ^gelfojreriteé 
Sadit/ (bi^ ©j^rog (eller if!e frcmbpber nogen gorf låring af famtne: 
faa betegner berimob Dan elHer Than »et nceften i (ele Orienten 55e» 
grebet ^erre. f. (Sr- < bet JCrabiffe t>an (xex fuU) Dmn (regnum); 
i)uh, SbeWmonb; Tlwtiyjah, Unfmt, o. f. t. 3 bet ^erftpe: 
Dntia, tn 5Jii*, en ?«nrb; t bet ^imneftffe: Than, enf>erre (f."ba« 
fhiélatft>. 1838. 14. gebr.) m. fl 

^ Cr. ToctY« GeilTK 44. Einhardi Ann, a. 808. ;$t/v. (^tra/d. (od Can- 
den. 749. Vita Ansgarii. c. 20. Fureyinga S. 2. 19. Ad, Brementit 
de situ Dan. 74 sq. 90 sq. m. fl. ^ermeb ftaaer uben X^ix>l ogfaa 
Ungelné ^at)n Siliendi (Jtjid SBetpbmng jeg antnger at 'oaxt be» 
llagtet meb 5vtMtocb)igorbinbelfe; og at bet »ar SngeUw fom Jilnt 
Ifla'on ttHagbed, }an it!e omt)>i))(eé. 

^ 9letoip af benne SrøobføctnUig Dilbe mcan oøfoa {uniie f^rttort benede 
<^progforf!iefitg(eb i Alvismil; Dg ika«>n(igen ogfaaSovfHetlenitiienetn 
bet ®ott)iffe og Danffe. — 3K fin ter Q^ån. ^irc(engef((. I. 71) Jor 
ogfaa netop paa @runb af o))enanfer(e ftntitget Ufeme fot tn ^åfcp 
litmttlf 9vee<)ecdlonte; ^ UnfMfre, fotfi *Oeb løitøe fPWpn liat «tb(t( 
for {tg, og M. a. meget bel funbe tiene til at forftare ^Obtnl (iW Bundte mtop er^ ^({^ Ir^biø f trimme i Rig^mél^ 
^frreftammen, eller Slfevne^ @Umme? 

Wen fiam^^t ber enbpg fao ilge« til at hf^^tU Umt 
ffiening^ faa øiriber bog m Utpi^^aic Om^cfntf^fjt^ (mob en 
fdabaa |>)i)>iii^efe| ben nemKg, At ^ ferne a(br(g { be gamle 
fNi^tJ^ev fremtrorb^ fon et ^e(l 9(^f; men aitib fun fom en 
Itben (Séømtf. bev 1&em«egt(ger {Ig l^miifliiimct ot)er Weii< 
tieffeae,t|9i{Qb1;rlt|{tig ti\ be af nferne itaf^<i»g{ge3«(Rer'^}; 
f^efom ^faa, at { AlvisTtmål ifle aSene SSenne.ffene 
(menn) ^ meb bcrel g(immelban(7e iSyrog / mobf«tte< 
golnerne/ trteb b(^fe^ $i|ngemaq(/ ber er bt^^øt meb 
^iiteé; men be moi^atM ogfaa kuberne eKer ^feme^ mj^b 
et ganffe fremmebt og forfffeBigt ©prog®^» ©aalcbeé fpnc« 
bet meb f!otre @runb at funne antaget ^ at battet og 
®<ieat (2)anf!e og 6t)en(Fe) attevebe for Slfcrneé 3lnfomjt 
t)are t 35eftbbelfc af f)errebommet paa ©fanbfnat^iené ©letten' 
ionb**), 09 (nbteffittcbe { bereé Soffc^Cen^eber atte l^(ne 
Stammer, ^oflfe be ©amfe, unber forffiettige Slaone, labe op^ 
Ircrbe )9aa beme(bte ©felter; m^t> IJnbtagelfe af be ©tammer. raftcer og bet tjeofrattife ^Jrincip. ©og trocr jeø, at ben famme 
gorbeej fan opnaac« Jpeb en gorfforittg, ber finber bebre ©ti^tter i 
be ^ificxige ^ata. (f. nebenfbr.) 

^) 3Were om be^ne i^tere^fante ?eoning fra eit (rlbøammet gortib (fom 
beéO<erte enbnu ntrflen (fa): )D<sret ucenbfet af Wie, meb Unbiagelfe af 
i>en JFai^pnebe ^.eterfen) loU fprefomme nebenfor. 

») ©e mongfotb^ge ^ttiluelfer og (kombinationer o»er benne ©ienfianb 
^g o»er @fa)abi;iav>ka« 33efoI!ninø o»erJot>ebctr famt btéfe 2,anbf« 
Rlbfge grenajtræbcn af $>a'ocjt, fom i <elbre 3:iber i faa mange (^fif* 
løfer, og m.eb et P»er.m^al af ^o^rbom, ercfremfatte: funne i)ii>er ei 
,gaa^ inb paa. -JDe flicge ere ooetiaij^febe meb faa mange inbi)orte^ 
ffiobitgeJfer, etter J.otbc fa^ f^^ »eb asifcbeialberen« gojblcr, at felo bet 
meget @farpRnbige og é^nbe, |bm f. (£;. ©alin^ for fun at nce^ne 
.^ af ^$, Irepfs^ter, ^aic (^an^et ftg. ^eb faameget ^iUaarligt og 
datterligt, at bet ei fan unbgaae at blit>c obcrfcct. SIS ØtoiitUumiff 9lefidiott 09 ^Øt^it^k. 

M ^^e htUgntt font ffnitfffc og fiot^iffe, og tio^ 
anbrc/ af cgmtUg germanifl |>erfomfl '^)* 2^, at oøfm 
^(ne lo |>ot)cb(}ammer ioieUem ftg f?ulbe ffwc tMrret txrfenK^ 
fbrfNelUge/ rr faotneget mere »fonbfynKgt/ font bet flfe fblanbl 
bem laber ffg ^aoioCfe nogen txrfenlUg 8or^e( i StOigieuk 
6|)rog/ @ceber eSer forfatning, og font be orlbfJe/ toirfeUg 
^(|}oW(!e/ faat)el inbenlanbfTe, font ubenlanb^e fffterretnfnger, 
ttbflrdrffe @t^eameé og be 2)an^etf Stiion, tmfttn uUn 
Unbtagelfe, til famtt%e ot>enfor betegnebe Snbbpggere af ^e 
6(etter paa $afHanbet, faa\)e(fom paa Øerne* Uagtee dtfoa 
be !Dan{7e af ^ptolemornø^), font bet laber, fun nMnti 
font beboere af @rane(, faa troer jeg bog meb Slette at 
fnnne henregne be Seboere af ot^enmelbte C^gne, om ^tlfebet 'O 3^0 talber bent af @fanb{na))tené €itamnter germantffe afOprki« 
belfc, ber efter troixrrbiøe 3Sibne^bprb , efler anbrc gptbiøe I5et)ifcr, 
^ate boet i ©ermanien, @ønbcn for (Siberen, førenb ^e tO(;e 9c9<e( 
t 3)anmatf, ?lorøe eder ©bernør; ffanbinabiffe lalber jeg bcni, 
om ^bitfe bet er mere fanbf)^nttøt, eOer i bei minbfie lige faa muligt, 
dt be ere tnbbanbrebe fra ©øfiben. 2)tfH«cttonen er iffe f^nberliø bef 
beørunbet; men en bebre er iffe let at finbe. sproget oHene fati 
iffe ubøiøre SorflieUen 5 ba bet ene ^unft, man ^ibtit betraøtebe fom 
»(rfcntliøt aføtørenbe i 8orifiefliø(>eben, Slrtiften« 6tiitinø foran 
eUer haQ efter Orbet, er af alt for filbiø aiber (enbna i 12te »ar« 
Junbrebe finbe^ tlrtiWen iffe i bet banffe ©proø; f. for dx. et af 
be celbfle ©proømonumenter, ben glenéborøffe ©t. Stm\>é ©ilbeffraa, 
i Viiber« Ubø. af ben gtenéb. ©tåberet); oø bet anbet ^unft, ben 
paéfibiffe (Snbetfe, ^eKer intet aføier, ba^ciiftoet er tabt i flere 
JDiaiecter, fom tibtiøere ^abbe et eøet ^a^fibum. ©enætjnetfen Sum 
er alt for ubefJcmt. ©ermanien t^ax for en flor 2)eet ubfenbt f?n 
øer man iffe Séfolfninø til granfriøe, ©panien 0. f. »., oø t ben« 
@teb t)(>iaQtt ©laber oø 51. — ^unbe bet anfeeé fom aføiort, ifMh 
£appenberø 00 lDiefenba((» (Cettica II. ©tutt^jart. I84a @. 
173 0. føO meb flor ?(erbom Jabbe føøt at be^ife, at cimbrerne 
bare (felter: faa bilbe man (ba bette oøfaa turbe øiclbe om anbre 
ffanbinabifle ©ot^er) maoffee finbe et bebre ©fielnemærfe. ^tn 
©proø 00 98eliøton fpne^ jer at bore alt for flcerfe SKobørunbe. 

•*) ©. obenfor 2lnm. 82. et^b{nat)i{I Sdiditn og Wyf^fodie. 813 

« 

tklbfatte iUt laber flg paåti^^ Hl ben banfTe Solfcftamme. 
' S)e^ nomnere ^erom t){( berfor mere ^a^enbe funne mebbefet 
paa tt anbet @teb. ff un enfelte ^er^en ^ørenbe ©(enflatibe 
t»t( bet bl(t)e nvbbenbfgt tongere ^en at berøre, naar iig 
fommer tx\ ben anben SfbeKiig af ncert)a?renbe Unberføgelfe. IV. I)a bet tibh'flpe, noflet ncermere iJfenbjIab Hi Slovben 
naaebe til ©rafenlanb ofl 9lom, t)are be f bet foregaaenbe 
om^anblebe 5oIfet)anbvmger atterebe tftcnbcbraflte; ofl efter a( 
@anbfi;n(ig^cb \:iati\>t be fnbtjanbrebe 5olf allerebe faa tenge 
t)opret f 23efibbelfe af bereé batjcerenbe Sopcele/ at 3nbt)anbr(ngen 
for en!Deel ^ar maattet Jocere glemt; eg fun be SJanbringer fra 
©ermanien, fom længere ^en t>ille blit)e omtalte, ^at)e ubcn* 
tt>it)l enten l^at)t en ufJanbfet fremgang, eller ere bog fnart 
atter paa n^ beg^nbte. SVen enbnu \>ax, efter al ©anbføn^ 
Iig^eb/ Ingen efterretning om bet fiernere og t;ber{le 9Iorben 
lommen 23eboerne af ben claéjtffé Sorbbnnb for Øren ^ ; og 
fnbeel af be Solfefoerb f bore ©gne, fom ©rcefere og SHomere 
tengere ^en fff ÆnnbfFab om, na\)nlfgen germaniff e, turbe 
t)(l enbnu \jo:ot o))^olbt ftg f ffernere oilltge Sanbe, eller ^Dor^ 
fom^elfi man eUeré ))tl føge bered o))nnbeKge ^iem, paa ben 
Sib ba et n9t ^^cenomen i @fanblnat){en frembragte en m(rr^ 
Mtg 9let)olutlon. — Qt bunfelt 93illebe af Stimagten ^at>be 
^fttfl foreft>flrt)et be fraftfulbe SBorbboer — maaffce Hgnenbe 
Odfiand guftaanb — og bereé 9lelig(on t)ar for bet mefJe en *0 Om @r«feme og Silomeme ot>erjoi)ebet M^ i^'o^ «« nodenIut\bc tit 
fortabelig lima»i!ab om Slorben? — X)cttc ©pørgémaal er ofte, fett> 
af tobe gorfattere, bcneøtet. Sfter ©eijeré gorf»ar troer jeg bog, 
at en )»ibrrc @)ienbrMfe af ben benegtenbe Mening maatte f)^ne^ 
oioerftobtg. tM 9M^imm VteKfli«^ ^ «t»#9tfti^ fM &tmMl^ttlng af 9)afHrfrafim» ^^evøf Hqi^ ya« fiffif 
9g tt^nifløt meb (|t^tieii t(( aU ®fovt> .mett bf s iHir ?4a «g 
9fi m^natti ^pi ^nb toav frit pa f^^i^ Pf" ^9 i9^^ 
duUut 98 ^røn^Kø 3n^rftn(Rg fo^ b^r ftø et)t}ntt f^ia)) læiitf 
^00 bf 41/ rttbfn^nbl bog f^gfoa Segve^t piii ^øf fi4<st ^T^(»ii 
r(me(%t>((é aøerebe {ffe tenøer funbe am)enbed t)aa bent — i 
bet mfnbfle iffe ^aa bem^ ber bare ® let ternet Snbbygøere. 
S^or 00 Sofe bore atterebe øaaebe ober fra 9(nnrrne tfl be 
tt^e 6e6oere af Vierøene cø @fobene, Ugefpiit af ben aatae 
®(etee; og ^abbe^ fom Scrbenené oø ben fortcrrenbe ^W 
@9>n6oIer/ amalgameret jiø meb (Svobxevnti etenbommeiige 
StcHgføn^ faaicbeé at X^ox fremtraabte fom SiUebet pasi 
ilrafren; ^ofe fom S^Rob^tKebe til ®urtnr/ ben optmrmenbe^ 
pplfbcnbe 3^1^^ Om be n^ere $c6ocrfé Set)neté{!if laber flg^ 
foQi olt er hcmcexUt^ l(be| niere ftge^ enb ift^ fom muc%n 
fra be fl(bføere Stber (aber ftg {lutte tilbaøe i 9orttben; nm* 
Ifø at @ot^erne for bet mefle tmU fom S^øere og |)9Ybcr; 
©pearne pg be !Danf!e fom ?lgevbprfere og @ofarenbe^; 
Mgcfo^ at ^llnt ))aafalbenbe (S^arafte^rlrcrf ^oé Sfanbtna^ 
berne, ber altib ubmoptfebe bem fra aKe anbre |aft)*cit>iliferebe 
5o(ffjfflPrb, Jlgtelfm for QpfnbeKonnet , iffe ubenfra er tab^ 
plantet ff^i bem; men ^ar barret ii$U @tammetd o^rinbehge r^wtyw n ■ i ii III i j I ^ ©et Mt i M minb^ titt Pi nfierebe fra bet Iftc aor^wibEebe ifte 
$JriftM«. iCTac. Germ, 44.) ^H føTftc funne \)i jlutte p? ttl af i* 
aUercbe { @aro^ Zih ætbgamle"@per tii en tibtiflcrc i)pr!mi!g af 
^cbclanb^ 09 flfoijbcørocbe ^anbftr«Ttt(nger Cp- *^)) ftgefom af b« 
Iftefeclfe, Jtisojrj Sgejcbrnflet fra 5lrtt;bi8 Jib bor i biife ^anfee (f. for 
dx- @aro p. 112); af SPUtti 09 ^ometd atbgamle érug og for« 
fliefliøc Silatjne (f. Alvismål 31—34, og a. ©t.); af S?a»nene 5i7^- 
JydS'o^ SiUmdi, \ £)t>erecné|hmmclfe web bet, fanbfvntigen oflercb« 
fra bet banflc 5tnøeTn til SBritannicn overførte, i bet minbfte ftin i 
begøe biéfe ^attbe (etbgamle Aobbetbrug og Stobbetinbbeliitg, m. m* 1 mibnok CHeabom*^ Wkx^ttiø^, ximAfgoW førfrcmmrtr 
Ktefr !lser6r^ og @9lan, (Stoiitfatfoaf n4 ferRc @p<rcr btffi^M 
at ]»{fr ftg — oBetebe (^iDobC/ font bci (aber / brt )Ktfviarfa(^ 
Sor|ø(b ^0^ ^e Sotfcpommer beg^nbt at gaæ over tS Sor^ 
|oQ)et todkm ^mut og Uaberfaaitcv ^) : ba en m , tn txt^ 
hit &Umme fra bet fterne Øflcn <nbt)anbrebe i 9Iorbett/ fo» 
»ben SKagt, uben Sorbii^elfer, aDetie Deb fin aanbeUge O^ttø 
i^^ebf ^b bo(ere Ubbannelfe i 9rebeoé Stendtt, veb Stnniø 
ffab og x^ itU>i^abf eti^rtebe fig @fanb(nat)tetiJ tibitgrre 
3nb(^ggeretf 9gte(fe; og fnart ef aHene fanbt Snbgang fbUmbt 
Våit, vnm, Iigefm ))eb et Unbertxerf/ orfi^nbteé af be frie^ 
tiotttc og frtøerffe @tammer fom en @fare af gotere ^cr«* 
fen er ^ og førfl fom Staabgtoere/ berpaa fom perter/ » 
ttfib^ fom @uber. 

Wfl9tf^n fortcrfieé paa for^teKig SBaabe* ^tn (e(bre 
iSbia laber ti ftnbe ©uberne/ ^a{t)t tegnebe fom gubbomme^ 
%e aSopfen^/ ^M fom SRennefleT/ oben n<?rmere at ptttt ffg 
m . berf é ^lerlpmfi. 3 Steliigioném^t^eji (iinber @angen^/ ^) (in Tlcitme , til 5»ié Optp^ninø t>ele ^oerfcr erc inbt)iei>e (f. ^x- 
tSn gelé toft om O^inbefiønneté ^ar t>oé €5fant)mat>erne. itt>5»n. 
1799) trowifler i!fe til at bcflj;>rfcd »eb n^e (Citationer. SHebeéminbre 
^aact enbnu Ufji^nbtg^eb i ^ilbeffrifteme og npere Soprbeé Srbetber 
$oé 9{ogIe faa ^ibU at man f. &. ni^Iigen enbog t ft inb^trlanbf! 
(Bfrift oDet So^breUtnbei^ f^fiocte, $ar tiUagt (Sj^rij^cnbommen^ 3nb' 
f^elfe i 9{orben "0)>inbeiiøiwetd bitbcre £aar," famt <r^erbrugetd 
(og ^a»ei^xfaia$tti^) føiile Oj^omf)'' (O fom nogle af bend Sor« 
Mene^r. 

^i 3eg fnmf\!Ssx be4fce fom fanbfj^nUgt; forbi min i benne {>en« 
feenibe, 4f i^ongel 4)aa ^ilber, i!fe meb éi^eb tax be^emme: om be 
i^enanføfcte Momenter i bi? celbøe •(Stanbiaa))£nS 2:il#anb fPntte tit« 
rc^«^ 91 feerne btanbt <bci;e^ gp9jticne{}er, ^Utx be for en ^De^t toare 
n^re^ tnt> bereé 3iib)^anbiring. X>og f^æd ^t fibSe at <mtifi>ti$ »eb 
SKi^^Neme om ^Dan og IDanp, om iBpthr og om 2;ilflanben af 
ben an ben ©tanb i Rigsmål. 31^. o^aa ^ekrfend ^togc. I. 184. 
0. fg. 816 eimiMiiovif! Stffiøimi 09 VtfUHtHfi^ 

2)%tn(ngni< 9orm) maotte bet ^ifteriffe forfMnbe/ |t »m 
IMitiftaitbctie for menn^elfø 2)9rfrlfe frftntraob^ font ^ 
bantic* @aamegct fremf^frr {oitblerHb f^biUgt not af l)!9» 
t^e< f/tU Slanb/ at bet t)at be ot)enfor angivne ($gei» 
fVaber, ber fVafebe bem Snbøang^ |>erreb(?mtite og !S$p 
Celfe, oTbeM fom bette befrcrfteé t>eb Rigsroél; fmebcn« 3él» 
nerneø @ta»mer enbnu tenge ^b(eDe al tocnre fteabttfge; elei 
i bet mdtbfle, ba be (ffe nitberfa|}ebe flg fon ©ktteloRbcM 
S^boere/ og ^eOer (ffe beeltoge \ ben nye @ub4b$rBe(f(^ mootle 
b(ft>e ottøto^nfeUge^ fom et So(f ^ ber var farfigt for Slfevn^ 
|>errebomøie^ og maaffee i Zfben Axnbe xMt tXi bete Unba^ : 
gang» ffnbeel 2)ogmer/ |)Dfffe @(ettern(4 Særboere ubenSoioC 
^)obe \fX\otM meb goterne/ f* Gr* om ©nrtur/ om ^rtenl 
Cprføbelfe/ om S^or og Sofe, m< fl* blet)e^ fom SoreoingCf 
^xixåXtt, optagne i Sif aberen; vx, om t)t tor træ ben yngre 
<S^ba^)/ faa t>ar ber mange ^(e af ben gamle Cultttd^ to 
o))toge4funTttebforanbrebe9}at)ne; v^^vL fom ba \^ nofogfoA 
meb biife 92ai>ne tUbeelé ftf en ny ^tybnfng* Sferne felo ix$ 
fterebe (cg for be, for en 2)eel alt fra crlbgarøle Siber ^yrfelx 
©uber, fnart unber be .gamle, fnart nnber anbre "Slo^oviV^ og 
bereé $aaf}anb beioifte be t^eb bered Snbftgt i 92aturenJ 9^ 3t>f. (Sftcrffnften t(f D«mis. 49. ©en ovenfor mebbccfte SCnffuelfe 
er iffe npj nten i bet Soefenrti^ atletebe frem^Øet af 3?? finter. 
Ogfaa ben ^ngre @bba fentj^ber (I. c. o^ i gortakn) ^^ neget 
Hgnenbe, ligefom (Snerre, gngt. @. 0. fg. ©ajro Jar nben S»W 
bebaret @por af ©agnet, enbnu minbre forbanflebe i&eb fremraeb 
Siitfcetntng, i bet Jan laber flere of 5lfaøuberne birte i Slorben, aBe* 
rebe Tcenge inben te optrcebe ber peifontigen, eHer font t^ennejltr. 
Oftfaa Jer, tigefom ncefien oberatt, btfer Jan f!g fom en tro £)»ep 
leberer af Solfemytjen. <{>ertbeflaaer netop Joné etenboMefige 
gortfenefle beb @^en af 3^t«nberne, ber for bet mefle enten fan 
gibe o« be gamle £ibab fefb, eHer inbbtanbe fenere Ubtybiringer fra 
^iunfetiben i bere« gremSiSing* iMter; tOIIge ^h ofrffiOfg^ ©iøøferfonficr ^ ; tuen mttm 
mm ^ bm af oBe vaattt Soffef«nrb fom cl @bi9é.XvoIb# 
kern fetroglibe ®(rit>e(oRR (Stttnerne), ^eb ui^exM ®lanH 
i| ^^8^/ og t^rb ^mb^aia omXini, Uv maatU forefonttno 
Qtanikaa^icjBA SRb^^gøere fom ViimUu. @aa(ebeé opRob 
mn £t>M fif aldrene Stri^ioa^f^flem; ^bU{e( )>{(} nol t)cb 
feett ^de Httktg x^Hx ©tifterneé Jtlogifab og !£)annflfe; men 
bog, uagtet ben SH^tb, ^t)ormeb 2)eiene/ f* ffr. ( ben 9ngre 
d^ba ere bragte { Sorbinbelfe, for en nogenlunbe opmonrffi^m 
S^ttager ti ton fltule be poafalbenbe SRobfigelfét/ fom @9« 
jernet inbe^olbct/ eKer bet^ Ubfprfog fra forffieUige StUUx og 
fffementer^. %kb be gamle 9{orb6oeré, i ^i ®rab yoetifle 
90; jeg fnnbe frtfieé ttt at {ige^ |)^ifa^fo)>^fpfe Kanb^ ere ^tne 
9b)b%elfer be( optøfie ( en fflm ^armonie; men benne Ian 
bøg ittt birffe be ®pov, ben {7anb{nat>(f7e SR^t^e ^r af en 
leterogen @ammenHanb{ng« 2)et er fanbt^ toil man tage •O 3lt faabannc ^onfter, bcr tjhrfe faa ntcegttøt 6o5 aflc Jat^raae golfe« 
font), ere an)>enbte i im 2;tb l^o^ ^fanbinaioiené (rlb^e Snbbpggere, 
fuune ^i faameget minbre toMt om , itaar i)i fee bcre^ 3(ni)enbelfe 
og SSirfning cnbnu i en tatigt fllbigerc Zih, »eb (SWftcnbommen^ 
3nbføreffe/ f. (gy. af £)(. ^rj^gefen i 9lorge og ^ræfien ^oppo i 
X>camcixt 

^) at fax faabanne SDIobiigelfter ere atteiebe ooenfor berorte i ^nlebning 
af 3ette«2(rren. (St .$ar anbre éil jeg )^er enbnu anfei:e fom(£xem))« 
ler. @urtur, ben UH oplioenbe^ ben o))rutbeItge S[|fdber, (f. 
ooenf.) ftoaer font et bobt Skpfen^ Itge mbtil Jan forft i iftagnarofr, 
fom 3otnerneé Slnforer^ bringer Slfaguberne bered Unbergang. 
Ser ben er fnart et SScerf af Sltfaber, fnart et SBærf af Sure'iJ 
fli^ebaame ©ønnefonner) fnart funbe man fige, en blot iRafurfrem« 
bringelfe af^merd Æro)). $>eraf opf^aaer ben, og bog er ^mtt et 
onbt ^fen; enbffionbt Jan atbrtg, enbog !un beffptbed for nogen 
onb ©temmg, imebené ^ilferne beg^nbe bered Sio meb et Tlott, og 
banne ben gobe Serben af ben ^r<ebte. Sofe er iffe aKene Stbend 
@ub, men tittige et Sn^mbol for bet Onbe i betd farUgf!e ^iffelfe; 
Jon er baobe Iferned frj^gteligfie gienbe, og bered uunb^øcprligfie 
Sen m. m. W^f^nte t(ot føm @pecii(atfoner oDcr 9htwttn^ ha hmm 

(rt'^; mtn ^oé ^effffcetb/ foM be {PonMmtsi^e^ futte af 
tianb, m og VlaiiMffe, er »ftt Nelle 9Iat«rf^eciitel{<Hi, flb 
lemkKg { ^SfoffeM VH^tftet. 3 )^ minbih t^ff méb t^HvL fevm 
f{ø ben et^ffle DtytlN^; og t>eb fit ^oeHfl eerbento^oelff/ 
i pillen f n^ Ror $>anbKng^ en^oer udbm'nbeKg iiionltoA% 
tJegtoen^eb feto blioer M W?^^ ffmter tr^^en Bben BbM^ 
gtife ben ^< flor {f fe fOfyttfe ftg ncer 10 ben ^fif^^ft^mon^ 
€lianb(nat)iené ^nbelonre er^ { bene ^tVh^wiåbét^ 
tegen 6amiing <if yrerfielige SRtr^et^*'); 9tertg(on«f)^fient(t er 
fngett %(ot ^rcrfielcere; men ben er en Qbflromnføg og ^ 
^Ifebe af %viUtå egen Slonb. ^eg be||øber ffTe m ^tybe 
paa l^ne laMge Oebffer { ^ifi^xicn, '^oori S^voené Xanb 
nbtaler ftg ligefaa frafHgt^ fom { ben 3;{btelber af bel entem 
nfotoaitffAe, ^berfen l^eDrnfférebe eOer beb af!n|{f( ^ppl^ 
og fSeUvfl forbo^rbebe 9lom, ba en (Surt {u4 ^f«^ ^ før 
Solfet; j[cg be(o\)er * fffc al anføre mangen Icenge julmenbe 
@n(fl af Soifelroen — f» ffr. i «ifer fom benne .3)el oar 
S^orb fra |)afégaavb* ^^j, etter ( ben fnbtagenbe aKt>(|e om niojgjjeb ^cnfpn tit ben J>5|^fif!e og aftronomiffe ttbtfbniiig, ntoa 
{eø ^cnt)ife ttl S« tØtodnufcnø ^bøftenttie Skrder: Sbbolirren, Lexicon 
mytbologiGam og CaleDdarianir fawt M ®tiitxé ^ptdMs^t df ^^ 
TtM ofie anførte ^og. (Svo^lcpes Bitfder, eder »UYgrfc^^te«.) 2)et 
Itgget uben for mit^^cmeb, at Mia'^t udg ipaa bidfe Unbetf^Iferr 
fom i et|))eTt 2;itf(rlb'e ere blegne ffremmtbe for g.ol!etø 3lanb og 
ØTeUgion. 

*»»)SWunter« Slnfftieffe of ett ^>t<rfteffg (Solonie CW^^t jeg fffe brfer 
ben) ftaatx bog tffe itobottibigen i SRobjIgétft Jcrmeb. 3eg t«^« 
nemtig om ben aHerebe fulbft«nbigt ttbbannebe 3R|?t^e, bet 
l)et fnnbe oplkae iDCb gorenlngcn af be gdmte^i^^rnteben ftorfe* 
?&?^t(?u«; mm tf!e'»(rre bette. atJcnr. 

**09. ept>^ Ubg. af ^ctmvet*. i7aQ. n ©. H5. 3 ben npe^jØ^^É^ 
9t9CTU)){Ie) Ubg. ttf gomtn^banflc Sifer (ar matt nbelabt bernie* ber 
i ffcre {)enfccnbcr er en af be intere^fantefle i ^mltngen. f M ttérrdt^ forC^^ånsne ${ber> |a eAbmt rr m^txi i ben 
MÉ^»tfren»^ ^^> -^ ©råiibfnaMirt« ^e(e |({lor((r^ (^ariiftm I 
OAfilbeit er Vet ectiii^ jeg if«v ^U b^aabe m(g paå* ~ 
^b flllH^rtie Mbe^ofte^af 9Iaturf))icuIat(oti, bct^itn^ 
futte K>t> fr« iiBf rebe er fagt, fi)r flørfie ®erf alt- i bet ^e 
9nbl^/ 09> uHber tn meer eS^ inMbtt tnoMftceHfl ®n<Vdfe, 
ntflen ot>et Vtn ifch 3^vbf(obe, fob t)(bl en ®Mil afHMifa* 
tt>ti f £)(bt{ben ^ar ^biél ftit ^f; in^ bet^ Tom er frem^ 
^m af ^olfeftattitmneé SI<ittb{itg og af b^eé 3or» 
Wfibelfe — bf«e er bet> font er efefibottmeKp for -(^oert ®ott (feer. 
aSeit ne^c^ b^tte £rd btfer fl^ WbtAi gan{!e forfKeOfg fra 
bet, matt i %RMvibAigf)A anfeer for ^Ifftlørre, Ugirfom o^faa 
f^(eRfg fra bel, i^ab benne ftere bar» SDen nye Welfgføn« 
eÉfreve ^bbe, fom bet f^neé/ mere '^rrebømmét ober bere< 
li^l Wnbf mMb^ €(nb og ^IfOie for Øie, enb D)n)(^frelfe eSer 
e«batf(ng af en bd^elig xcma @anbé og Slanb* 3<n^^»* 
beft goiiite Sto ^bnfft beflanbig lebebe ^o« €anb^t(é Snbb^g« 
|ere> i '|)ietlé og i $et)t(et, efter bog fult efter^onben og 
be^^ié fdmit'^én: t>Mo Stdigfonen i ©tifteilieø ^nb mere io^ VUKelm. 10[dlmésb. p. 22. I^od Savile, Sim, "Dun. ^oi ttoysden, 

ben 7be upaøin. @ibe. m. fl. (f. ncbenfor.) 

>o*) f>ertlt Jorer f. gx- ben oUcrebc af SBornt/ Mon. Dan. p. 13, og of 
(5, 9ontO^)pit>an, i Jand »»Everriculum fermenti veteris,* Hafb. 1736, 
p, 14. anførte ncTi!c (5b »t^orc @ub!« font Oigftia enbnu i 3[m 
øettt, efter gotttmet ©itbejlH bruøcé, naar Sen britf(*r ben llnben 
ft( i et ©læficbttb eUér @itbe. Snbbibcre be i!fe fletbne Scbntnøer af 
Ztt$m paa 211 f et (Stber, Sttcfoft) og Unberjorbiffc (f. @x. paa 
Sornfiolni), Wøefom paa forbpttebe ©ørn (©ftftfnøer), fometSJærf 
af be tttibcr{ofbif!e, en Obértro, font. man enbnu i børe ©age fan 
ftabe, enboøfaa i ^n ©tab, font gtendborø^ ia fct» bet i XJiel«'* 
golfefaøn omtalte ^ibbel berimob: at trcrffe bet fvøeUge, formeent; 
ligett forbpttebe løarn unber en ©rce^tørb m. m. til en %i€nninbt fer H»tt^ bet fimte fmigr^ ben« ZO^mgMt 
Ønffer, eiø 99i|erflcrinb€ 9Mr Wttmt^M itAvt cmo^OI^ 
Sranø. 2)et / fom i aSe Steligion^fy^oner ^^ gM^ . 
f)evrebømm€ 9«ev Stoet/ bliD, faatn^ font mtil%l, tronfl 
taVtt I Saøgruabeti^ ba bil, for gonffe at furiite ubt«!^ 
l^t^be fiaaet for bybe Sti^bber i ^c Volfet« Sinilmaabe/ ^ 
t)rb mangen ^^eflfg^b ^im brao fremtøbt i (SbaOM (Samlllt - 
tfg^eb. — @ynbcfu(be @kiber/ font tlfmte loare^ cog- for at : 
ftenbe bent font faabanne^ bel^øve t>i fun at tye Hl hen f!m^ 
^elfie Ubfigt otocr ffbbant^t^erne, fem man natur(tgt)itø ^er d 
fan tente fig ^^ , maatte ogfaa berettige bereø 2)<>rfere tfl ' 
mange^aanbe @9nber. ffn ©iengfelbcrfe/ faaban^ fem bet 
titfemmenbe «to flulbe b!?be bféfe SDprfere ( Bal^ate .@alf; 
^^er en^ioer Øribaoren, ber t>ar fa(ben i (erlig Samp eg rig 
paa erobret »^tte, fFulbe ftnbe »bgang til be SWjbelfer, ber 
aBerebe^er v<wi Sorben bare ^am be ficrrefie '*^3 : funbe itU 
aitbet, enb ^cexc fnlbfommen efter et ftøtt, tajjyert, be fariifl(b 
jfrig^ebent^r elflenbe 3o(fé @mag; og bet faameget mere, fiøm 
neto^ t)eb Sorberebelfen til Val^ali ®(?ber/ beb ben i Xam^ 
tiunbne Serommetfe, og \>eb @eierené r(ge ^^itt, ogfaa be 
iorbifle Ønfler og Spfler funbe tilfrebefliHeé. mtn tiOtgt 
funbe man bog e( beige for fig fcio, at ©iengfelbelfe af 
Onbt og ®obt, faalebeé fom ben bar bebubet og lobet of *"5)3eQ »« Jer blot ^cmiU til Ægisdr. i ben poet. ^bba; eder til ©oro^ 

gortceQtnd om ffiinha, p. 44 sq. li^efom til Hfemeé ^fccrb tmob 

Søtncrne ot)crJo»cbet, og til ©axoé Orb, p. 45: DiiOthinum— di- 

vinitatis gloriam maculasse ccrnentes, summoveDdum duxeniDt 

* iol oøfaa p. 13 00 fll. @t. 

i««)3^f- ©eijcr'é Urøcf^. e. 247 meb bc bcr anfotte ©«»ifet. tiirur cAIMk)^), og 4t bfttne Sif abet fefii^ boø (lob 
icatef%r ^im, etb l^n eøMt^or oiqiAiiu SieogCelbclfe i M 
MM ttor tiUgmet) be. @aber, føm ffnlbf t^br ben« S)og 
In mb Ui9ft fQinam moit SomiAiig^ibnrf ate)irfnho 9toiL 
øia U» ba Sartur mob bet fEorpe SiMtrb (ftt < SaøsratN 
tm; og i Ian« ®teb fatteé Obin, ben fiflige ffenoiobe; 
|oi^ ^cb^lleb/ Srdbbom og ^tnnor gforbe Ifcm fryglel% for 
|fti» 9<eÉber; Mgefaa od fbm ffoti beb bem tribøe at trøfb bo •O^Dctte fremtrcctcr fulbfommcn i\)MiQt i Vaf{)ni5nisinål. ©urtut ex 
tct, i gøtge ben ftf ^fernc erticnbte 3ett^«^rt, (sir. 19. f»f. 4-i. 48) 
^i« 2oe ttimtctdiør 9feme eg 9$rrbe», (tøi^emeb bt VlipUtf fom 
pftfoniftc^e bet Onbc (str. 44. jbf. str. 17. 18. meb Voluspé, fom 
fbntemmclig er bannet efter benne cetbre SrcmfliKing.) i>ané ?ue 
ttbflnffeo, mat ^an (ar fN-afei cg tidntelglott ben f^uHte ^kxUn og 
be %nb{({e ©uber (sir. 5a o. fg«); men fcio fdrsaaer (an iffe; t(i 
Jan er ©ommeren, Valtivi (Voiuspå. Resen. 48), fpnonpmt meb 
Valf55r, Alfa^irj efter ben famme SCnalogie, (^oreftet ben ffore %é 
SigtM (Ægfsdr. str. 1. 3) ø{)fé(i (sbber Sigfttdr cSec Sigfaftir. 
(tirironism. 46.) ©aolebe« taber bet ft^ fcrKarc, ød max i Ølag- 
ncirclr alt o^rtøt forflaaer, ba blibcr allene bet ølanbéfhaalenbe 
Gimle CV«luspå. 58. gf?efen^'Cbbft 15) ti(ot>eré i bet tnenbe ©v^ 
(upmtei^UH i^ tt f i> e I ( e i m. f . .Sefen'é Edda. D»m|s. 4. 49. i»f. 
Voiusjj. 48.) 3:(i ©urtur^ meb jtne damper fra ^ufpeljeim, og 
meb'fme ?péa!fer fra bet Praalenbe SCtf^etm (Slefené ©>ba. 15) er 
©eier(ertetltam|^fi. $an$ S (er! (,,¥«! Taltfvar,'' Ye^laspA, str. 55. 
Ed. Hafti. fpned i^a benne 3^aabe at gtbe fn langt bebre ^eningr 
enb efter ben fæbbanliøe gorflarinø) er ben npe f)immel og 3orb — 
bennt 3orb, bcr uben ©ojb, »eb ©traafeme af ben npe, globenbe 
©øl Cen ©atter af AI|r65oU: ben roblige Ulf? Vafjjraaii..47 Glos«. 
Edd. I. 412.) 9ber en rig f)oft. ©a le»er ogfaa ben npe SXenneffe^ 
flagt i falig Xtlfrebé^cb unber atfabcré 53eiTiairmelfe, greb (etjfer 
(V61. 51) og Gimles ©læber belønne ben 2:roe og ®obe, imeben« 
9l!aflrønbé 3i^ og @bber bringer 5)?orberen, ben ®?ecnfboTne, m. ft. 
en retfarbig ©traf. (YQl 87. 58.) Ogfoif Hyndlul. sir. 83 34. 39. 
40. hmne Hot fofflareé, n^ar man ( be to forfte, ligefom t ben 3b{e 
©tr. antager be mpftif!nbenti1icerebe fJtfnci>er for 3^*«^^^ ^Q ^f^^^ 
?lnt(ropogonie og ^O^mogOnie (Ynwr = fiergcimer =« Heimdal = 
Rig) og str. 40 Itgelebeé ©ur tur i beri oi^enfor angtiDne å3e« 
tpbning. flctmer, ^oti \)(b tiRC Boffyder lalNe tfl S^i^/ amt Ji 
We Icrngm ficmbt QøpKcmelftJ ^r99((^ .|>a«.titi^bteJ 
9wttaxi Gtfb f«m Valfaber, ia enbog foiii 9Ufa:bff«} 
!&og tmr bet hm te drihdatnSf bar o))lQgel ^å ^a» fetti 
Einbeijar. Sr^rKene barimob fsnbl 1^9« U (iofte Sl|($^ 
ingm SERebt^nt; fiten bog bore ^elbr i?fe ht ttben ^P^tKr« 
Z^or^ betl (herte Sorbenønb^ fom Siitrae et futibe 6>rflr«^/f 
00 fbm be berfor optt^i t bereé @atofanb fom eit mogt^ 
Ce{f(ermer ogt@Mb<farmf)e, i bet be fnart (obe ^am gielbc fpr 
en @øn af Obin^ fnavt ubgat)e ^am for bennet Sabcr, 04 
{nart igieu fun for ^ané troe ^cn **) .— S^(or »ar ben,, 
fi»m fovbarmebe ffg ober be gamle Sfeoere og gab bem %w 
Habi Son i S^rub^fem.***) ©anjfe anberlcbc^ bar 8ofe 
optagen i ?lferneé Ærebé, og nopfien Hgefom ttlfom i be 
iøtniffe @ubertf @amfnnb; nemlfg fom en 9<>nbe, man ci 
!unbe {fide fig af meb, og fom man berfor ^av beC ttffreM 
meb at funne ^olbe { Slbe beb ^Mp af S^or^ Obermagt; 
ja enbog flunbom at funne benytte fCg af t^anå fnebtge ^aa^ 
funb tt( at fremme Slferned egne |)enflgter. ®om albtUi 
ffenbtlfge ^lo^fener, ber fun loeb ufigcUg 9Rote fnbtil bibm 
^clbed i ^omme, fremtrcebe bertmob Itgelebeé oprmbeltg finnf^ 
©abbom^magter Senriåulto og SKibgiirbéorm, eQer 
Jormungar8r — fjiin Ut perfoniffcerebe Onbe i bete af^t* 
Hgfte ©fiffclfe; benne, en obclcpggenbe 9?aturfraft, ber om* 
flbnger forben« feerne, briber, beb en^oer SHafldtrorfninfl, '"f)5or bet fibfte, ftgcfom oy>er^o»ebet for ^cx^ Dttergatig fra ben fim 
niffe m ©otierne« ^ afcrnc^ SRcliøipn, ere |)o»cb*53ct>uéfiebenie 
Olafs Tryggv. S. ed. Hafn. 2X3. j[t)f. 204. ©e^uben be atfercbc 
oftere (f. (&. 5rnm. 18) anførte ©teber af sRefen'^ (£bba, ben 3^1- 
Bynibegia, be angclfariile ©eneologier^ m. m. 

«w)e. II, a. ©cijer Urgeji*. 6. -iOI. t^antt 0$ oMr htU. 9itd(ttt, og Rafter, 8rf}anWgen trtdrnbe 
ftiA SørtKT^mn« SBagt^ n^fc\)er for tlfmte, ^^) 

2)00, |i^r farUøt be mbog ttm, Uéft morglføe U^t^rer^ 
ite j»#eb Slfa((fi og Sl^oir« ISortbe bog at Aie b^tn — Kl en 
Sft. S)trn Sienbe, for ^t)t(fen ttfcrne fHfirlbe, boer gotere og 
Irtict itteb QKrgtigcre fJaclbeiu 2)et er Surtnrg^ ttige> 
^ire^fra ^rbomoeif^n ffal ubgaae, ber (Tal ramme be fpnbføe 
iifiigub^r, {formegen SRofe be enb gføre Rg for at afbenbe 
^n^ %:cbe* SormobentHg ere Vluéptti ®øntter (muiifg^it 
m |>erre»@tamme (blanit @urturé 2)9rfere, og maafFee nttop 
!£)anerfte eKer @ue(tbanerne fehD, eO^ en !Dee( af famme) 
iøgen onbre enb bem, man unber 92abtt af 9t(fer*^) fogd *^ goruben be ubtrpHelfø om bem Janbtcwbe ©teber i Slefen'^ (Sbbci, 
^>meU unf. 28. m ^f. famtUøe @tebet om Ragoarokr i ben c^xt 
.00 nperc (Sbba, m. m. . . 

"O&erfor taler beeJd ben liønenbe ©effrittelfe o»er bere« 53op«I/ Mu- 
spelheimr og Alfheimr (jttf. b(. a. be i 2(nm. anførte @teber mrt> SRc« 
fen'« (Sbbo, gort. Jbor 3llfj?c(mé ©eboere ubtr^lfeliø fatbe« 
»9{ifer;") bectø at Freir, ber paa en bié !07aabe fan betragte« fom 
(^urturé 3fle^)r(efentant blanbt Slferne, ienføttcé i fltfjeim; og at 
€ofrC«taaffee forbi ^n { ©urtur'é gøtge angriber 2lferne; {bf. bog 
fbm.e^y fm hsn(t»ut$ m %U (FJ61-ST. str. a^O ({nbeliø 
ffge« ubtrpffeltg i 9iefen'« . ^bbo, 2)«m. 3: »©en ælbfle af aKc®ubet 
* falbeé AlTaSir. ~ |)ah bpggebe $>immelen og Sorben, og — naar 
»legemet bl5«tibe« ^ 5l|!e, ba bebbtibe bog alle be SJfennejlfet, fom 
ff^oiiblebeup^raffeUøtfat. (ebe mcb $ami@imle.— ^en for $>iitpt4 
»og 3orb flabteé, ba bor Jan Jo« |>rimtju«ferne.« ?)er bife« gan(!e 
* lJ?betigt, becl«beb ben fibdc Slngibetfe, bed« berbeb, al Htfa'bcr flat 
^6(gxt meb i @tmte, imebendJDbiit itfe Jører ttl be -^fagiiber/ fom 
paa np Hulk lebe op efter SRagnarofr (Vaf|>r. 50-53), at Jer ei 
Ian bære Jonfc om £)bin, ja obcr Jobebet iffe om 9'logen af Slfernej 
men hin om ben ftore Unabnelfgc (Hyndlul. 40) .— ben famme, 

r.. i^X (jt Søtø« Edda Resen., Dæip. 48) efter ?l{erfie« og be onbe ^ 
fencr« Unbcrgang i Slagnarofr, ffal tænbc Soi^^en i ^ranb og opbroinbe 
ben Jeie 35erbcn. — nemlig ©urtur. Om i S^brigt 2lt ferne (efter 
ben i Sexten pttrebe gormemng) bare beflægtebc meb Danerne, cfler 
bør Jolbe« for Q^etter : fan Jei; ci unterføge«. 3bf. ifær ^cter« 
fen'« ©eogr. I. 184. 

21* •t »mør (nb f fIfimK« ttxM, H I^Ibt l^øft f Iffre. fl 
itm ^orer faitbftndiøctt DiragfiV fMttbommai< »g ^stvfenftett 
9iib; øg ittHiatbfDMKø fHMi< 4^(hni itfon^ Itagbom« tHfnne 

mbw aftib M, mcb (nbb^rM fr^gt «g Øfrcef al fee{^ 
til 8nr(maf rilftirb(ge 9tan\mtl'ømh »ben at von boi^be^ ol 
iT«r(r ^am funbtitør f aVfbe* CA 9<bf n af be Mobnr; bOM 
fl^Mgt gnbebe II f fer 9Mt betfov f SRbtHegfen fgfea 
nubre VUnfptltø&nnntt, ber true 9Heme, fem €uiinrl 
9Mfarrbig^ebé Sfcnere^ fra brnneé ft^rfge aRnf^elf^eim; 
ligefem man^ b<b S(bm af 9ifa^Scfe^ enbtiu antog en fivittn, 
bm mob Ufrrne albelef lienbflPe Uiyar^u-Loki Cbrn sbea(atib{Ti 
SoH), ber l^at)be fit Sorbe bfanbt ^fnnerne. SaabfpiiKgen^ 
font aOerebe o\)enfor bemierfebeé^ biet) ogfaa Ilufa^S^or ofN 
Hnbeligen, fom ben loHbf/ iknbHfge Z^or, abfHIt fra ben 
btanbt ^WjoXi ®uber optagne/ meb bem forbuhbne Slfo' 
S^or."*) 

V. 

%aQi benne SRaabe funbe alferne/ f bet be beetf foicbe 
^g efter og fltittebe fig tfl be reKgiofe tln^elfrr^ fom be 
forefanbt ( Storben^ bee(é efter^aanben foi-banbtcbe bent/ ftnbe 
Sttbgang og SD^rfelfe ^o^ be for|?idI(gfIe Sotff fmrb — eS 
fanbt tyfrfelfg begge S)efe» 93e\)(fet Ifgger f ben ^fflorfffe StitnW 
gierning/ at man ftnber Obin^bvrfelfen og ^fareHgioneti ub^ 
brebt fra S^^^attet inbtO SUperne^'^/ og fra @armatirnj 
©rcrnbfer t« paa Ijiin @ibe af bet atlant(ffe $)a\) (( ®wn* 
lanb f* (Sxd\ ntcn ber^oé forflicUtg { el^oert Sanb^ ix M 
en^t)er SoITefiamme { bet famnte Sanb; faalebeé en gan|b 

^»*)3 bet 3nt)Te af Sanbcnc tog førft filblflt, og forB Oeb gclfeoanbriiu 
• Gftnc. Cit)f. ®eijer« llr{jef(^. ®. 240. fø.) «i^ f tat (brfk SM af atotjøf/ enb i €»m%r; ^ alM 
lri)ecMtf, mb iXteimacf; i S>tttmarl (gieo onborfcbc« )uui 
Ørmr —* ja tnoafte citteø 4»ia ^r csMt d, for fi^ b«# 
tMøM -- mb pM en bct^biHø 3)eil af Sofibinbct; øg pm 
im %toi tibboiaiet i bet ntinbffe i tte fbcfHdii^ etMdfrr« 
3(1^ Mav Jlfevne^ bet bil i^e Hfabbririfen/ b« til ben fainM 
Sfi, mm tit forPKelfge @ibcr og fra fotØKell^ Manier: fM 
Mr ben »^ Obin iUc lifg bm gomie/ eUer Mir m onben; 
99 en D^olbig tlfri)9fMfe fotenebe ^ atter foti lo føvmebe 
Kd^foner. SoabbM ttebetbenaf ^obati |crflMe Ob(n(?) 
i be eottbe, t)( mi.falbe IRecficnborg"^; eBer brn ene Obfit 
^ftoengte bm aitben^ fckm i Sven. C^*) 

3m(b(ert(b fonbt Stfeme bog tttt e^ralt 3nbgang; mm 
mlrtte ©tonmier og mMie SonbØegne ^hbltpt lomge at t>«re 
frnnmebe og fienbff e (mob be n^c Sbeer^ og mob ben @tamnier 
ter iiAføde bent« SBtonbt biéfe %itiibtt t)are fomemmrUg 
^ot^ernc fart%e 9}objknbernef ^t^iCb, fbrubm ben aonbe« 
^ og |)^90ife Aroft/ fom be for nb befabbe^ tiStøe «eb be 
ierMgelfrr af be nniMvrenbe fllfab^rlere i @(etlanbene^ for 
^e be ^at»be Mtet itbfaltT/ og tSbeeU enbnu t>are taet^ fom 
9i beb beotf paa bm Zib itmtfbe Op^eibøfleb^ tMire bla>ne 
eiibtitt loflbere* S>tt(e ®otl^ct! ^e benge mrb Sttaft borrget 
9$t iaøeotl imA SIferne« Wr fom (mob be Stngreb^ bMe 
fra lib K( oiibm fbrfogte 4mob bem. ^- ^ @aalcbe^ bime be ''^)&exom Od om be niermefl foreøaaenbe ©(rininger, tiide Dpis^^nta^tt 
forefomme i anben ^fbeling af benne Unberfogelfe. 

"^)0m benne ^flotifle Set^bniiid of WlpHm om %fa*Stampen meb Sot« 
ttemer moa ieg tent»ife tU ^eijer^e Urgefti^. <@. 805 o. f. og 

- f^eterfen« éaøn^iflorte. 1.2). fra IBeg^nbelfen. ©ammee gammet« 
iierb. ®eogr. I. ø. 16:3 o. fg. 3)iéfe ^<rrbee j^pperttge Ub\>tf(mf) af 
bemie 9teii^b be^øa^er ieg Mot at tilfote {>en)»tiéningen til bet, fom 
obenfor er fagt om Sor^otbet imcttem ginner on @^HtT, for at Ate^MsaMM fll#tt^^M AA flh^^faAi# te før afmu^ »g KI^ for bté|r« IS^tEnrtr tO >ifn SvOøi 
fUmmt af Amq»er og Sfoftottimb^ bcHcnbt imbcr '9bii».4 
Søtner dier Setter; ter ogfoa i»eMIc9e ot. iebgisbti^ 
fezerne en {aaban Srogt^ at ftto efttrat (Bot^eme før.ioDige 
fiben tMre hmnt i s<vnnere og mere t^etdigt @atnqvem rmb 
Um, ia 9el enbogfoa efterat ^(ne for en IDeel feiø txm Uontø 
•fiibprfere: tebbarebe ettbtiu be^anbigen bett @halt, t^xmA 
wum behragtebe ben gamle 3bee* ^ mon mt bog omfiber 
HIe mere fttnbt benne reaUferet blanbt ^t^ne, foc^ebe 
mon Soten« ^im M fUmt, nofleit nbettenbte .ffgne^. |ttor bøs 
enefU/ enbnn be(}attb<gen fienbtUge 9otfc|lanime/ ^ianerne^ 
^at>be bere« Op^otbiteber; og ba lifflb# ^Ker iffe bttfe.i 
ttiifeHg^eben rfgHg føarebe til SiRebet, fom mon ^(Købe baiinet 
Hi om Setterne, moalie Sbeen enbel^ nbøonbre tit Uol 
føbebigtfge 8anbe. 

aSen, ®pørs<maalet t)<( ti fnnne iibebliøe: ^ øore te 
btt(e. bet gamle @ranb<nat)ientf tlitt, fom (nnbe frembring 
faabamie OmfFabnfnger og 9ortmnbi(nger^ og feto tnnbe (Mc 
fig efter faa fox^etUf^ @(i(ielfer!? — <@t»nret ^erpaa otte 
øcm let net, miar man blot fagbe: 4^^^ avbet Wl, enb 
ø)»b(gtebe tSorfener, (Sfeniianbe for aBoragben« 2>9«leIfeV.fat« 
lebeé fom p^ntt^it, ®pecuIat(on, ^roHleré Snflb^b og S4i 
øare ( ®tanb til at ffabe bem?* ~ Sigefoa let {Ii|»vfr mon 
fra Sagen, naar man noieé meb at f|ge : »Sten ligger fbr 
langt tilbage, ti( at noget ftffert fjtxl laber ftg ubfinbe/ — 
Vifl not, berfom man i ^ovfoget paa at forfiare SRpt^rø f(rtte be fibfle, fom 3 o tuet/ i be førjlc«eteb, faolebe« fom oCifrrte 
©axo paa mange ©tebet rigtigt ^ar giort btt. ^eterfcn Jorfuløt 
en liønenbc ©ang, fom ben of mCg batgte. 5»eb f>enf|^tt tit bet tit 
beelé afttigcnbe i Jana »efuttater, maa (eg ^enbife foat>eI til W 
obenfor ubbifJebe, fom tt( ben i ©tutningen fremtr^bente, jegjaober 
tilfrebøjlittenbe gornartng oux 3XvtJ«ner paa ben ^cr betraabteSei. nfiifcimlTtr ileliftiøii m V MM eg k , * flfif te' ^t)i^ %klo^ tmeSm brø ifk^nMiitr tfnonaritau« øø 
^ ^vøe Jtttfhidfe: fm Mite c(gDNi> ieg^ ba toine er btfwtbtu 
MftM^fSknbef moaflre mtokre toøe i ^mftHitg^ mti m 
af vore terbefle ^Sbxk^ttoim at ifftvo^e ben fibfl anfwle 
ffltaf^g ^^. aRen fddfeM^ maac »(^ ))m ben ^fterifTr 3orfli» 
ftisgd ti«inMrrenbe.@taidi^))unfl/ iffe {iiSe Æpørø^tnaalet. 6aa 
SU foBi en folb @pecuIatioii fan nbgtore SoIJkmyl^etil 
Sarf«: Kgefaa Itbt <>8 enbtui miobre/ Ian ben enbnu folbere 
«9 oiere t^re Gtiemertfmitd* l^otbbetf SSyt^en Mfer f^ for 
ti, tt ovenfor antøbet; ^tKd) ^liftorien fan tOegne Øg og 
fotbre af ben^ er: @fi(br(ngeti uf bet 9olM @(rber og ff^o« 
ndlfer^ fem Wlptlfen iH^ører^ og ^cfDarelfen af bet @porgé<' 
maal: ^t^orfra, og Ah l^i^tlfen %ef ben er fommcn 
til9!orben? — ^n føri}iiMnte.,@{j(br{ng forer fnn pM 
en f ernere SBaabe ti(9Raa(et for ncen^renbe.Unberføgelfer; eø 
fooIiM t)fl bet IS^dler d Dftre nebbenbtgt^ ^fbttt at ubfore bo 
«i^ifor gf^ne asfnf og $lnt9bnføger. 3>et anbct @porg^niaal 
ttf fom bcfienbt^ libt nof vpg^M, og tfbt befoave^ men attib/ 
cfier min 9ormentng^ efter ttr(gt%e 9ornbf<etninger» 2)et er 
Bobocnbigt, at ^i betragte en^r Jl^be^ ber fan §at)e ^»bø 
ffa^belfe pqa SeftHirelfen, enfclt og fcerflilt* 3)en albtt 
6b ba gat> øi bet^ fom.ingea anben^ilbe funbe gfbe^ nemlig 
ilfalceren^ faaicbeé fom ben t)ar fremgaaet af ^amf) og "^©aatcbe« i bet mmbfJe forflarer Ufi ratg beti ?etjeb, Jbotmeb Dat I« 
ttiann C®eW- »on $)dnem. i. ®. 31 o. f.) øtiber Jcn c»cr be ^ib 
^(øretfbe é^øtQ^maal 2)en, fom iMtbber noget af banfl ^a^c- 
noIMr fan boø ne))))e, ttoer jeg, be^an^le @bbaé ^øtpoettffe !D?9t(uø, 
09 gotfemi^tjetned poetijle ^e»arer, @ajro, meb ben Siøeflptbigjeb, 
fora bet Set er fleet. 3a, fcb uben fjenfpit tit ^flationalitet, maatte, 
.fyned mit^,.bet Motte ^tHbium. af ^^t^m.i be originale ^be« 
bonre not. for at fpore til (Sfterfovfininger om bered Setpbning, og 
tborlebeé be i ben ^fiffetfe og unber faabanne 3)iobitgclfer (unbc 
ub\>ifle ftg. ^ ttt MinMiNMfll fleVfltoii ti lf|#t)i»ilii 

««9«» km ogfM toft 9mff€ilbr fftvrf ben Mr M^M M M 

00^« tRctt Ø^øf^øéwoalel/ froi ^ev ^M !((, mMtte ta^ 
^Igr fft ^fen , ))å4 mlrlie |»ciil9taiiH}et nohr^ (abr 9im 
Kbc^avrt; eflertoi tlffmié egen Sro, om br ^ute Hof« 
faa^M/ a(e for meget er irooM ( Sa^imbtn tnok krvifø to* 
teøneobe ^oHtfr, og mob Oe^Mfirn for al i>tabe be«# «|e 
teMntcenb/ til at man titt hmne Mile fig noget umibbelbait 
Itffrebøfiaieobe 9(efaltat af en Sammea%ning fmeOtm %^ 
lerren eg anbre Stationer* Sroeifpfiemer* 

!X>a benne tore larngere ^ i Siben ^t^e maaUrt 
tKge for Gfyriiienbommen^ og fjci be mere 2)annebe frni enbnn 
Mt et Qe^fi for ^oe^n, Hm ben en ®fenf7anb fer Utt 
torfVning og @^cnt(ation; meben« tfct 9oifet enbno mang^ 
laanbe Setminger af ben gamle Sro blonbcbe f!g meb len 
t^K/ efier fe«n 9rub|fa|^er af gamle @agn og fiiflorier ^ 
fra IHitnb ttt SButib. ^criUr e§ SHnnfe berimA^ tiS^meb 
tlUe^ yoa ^m bi«^ f^atbt en mn^ betybenbe Snb^biffr/ 
giorbe be gamle ^ber til iaut anbet enb S>tmk og oiibe 
Slanber. @aalebeé o)$|lob ben trebobbelte @fi(felfe, ^bori bi 
forefinbe SLfaititren^ noor løi obfhai^re ^ be ebb^e bg U 
eribP^e Sfiolbefange. 

VI. 

3; ben fibflnøpbnte ®fiffelf^ (fbm onbe Honber) fremtrcrbe 
afaguberne, fornemmeHg Obin, fom ^anWenbe ^erfonrr^ 
eubnu i Ø(bigere Sibcv temmdtg ^^ppfgt i be té(anb(!e @a^ 
ga'cr m. f{. @u ia enbog inbtil bore !Dage ffusoc enfeileSpor 
og 8ct)ninger af en faaban SoreftiHingémaabc XJeMfge^o&t |lg 
i Solfefagn og @tebiiaone. Witt for oort £){emeb ^aoe bet eii# @i|»or ot Sefifr «f tå Mbre SM Sonrlfo ftis før 
fmfbt itogft. S«rrb, fm be tmtmMten føniic Mbrttøp ttt M 
oi^fe et vm, fj^OH 9oU^camit ber |mmi beMr citer ^UM 
6M ^KK))e ioft &yigt t>Cg%te ttt, i iMfe |>eiifreiibet , bf 
ktAt Unberføgel^. og SammcniUUtiger^ fiMiI^c< font b( fiabf 
ten i bm n^nt 9bba og { enøttti SkvUnøft^^tØA^ oiimb# 
^br «>ifl tiol Sovbooi og SortoVning yoa beggr @lcbtr i 
m Jlaoban &fåb tore !|)rtrgct af bm Sib, ^oilfr« be tii|^c^ 
tf Bum^ t^eb før^c ØMaii^ let fnnbf fxlHtt Ut at fuibe mm 
døf ttt ealtrr, rub ttt Celorring. S)ett SUngri^ for tiotfo# 
nole Sftber^ @ptog og SomfrmaAbr, ttf^emeb bm uNgrmb^ 
§db( eCrteWg^b for Kom og Wt i)Mb ffermeb (iob i Sot^ 
Ném^, fbm bm ubmbmbfTe ØdilUg^øb fogl« af iiibforc> 
og. at frmtfKOe fom bcrfetitt^ Dctf af bm tt^C/ i 9lfg9iibdfm 
in}M» gftnf ( ttbftt Koglerier og fonfl^c Stlbler (nbfoiriø 
e^Mbnre''^), toibe De( fffe (har og umibbelbart ftnbe 
3nbg(mg ^6 be na|{oiuiIfbIte ©(onbUiaber; men oibefeé 
binbe bm (Re førfeOe fin 93irhifng« 2)et Øtetioaale liinbr 
rønn bå bebore fk @y{b{g^eb/ naor bet mtm ^roobfe i '^9?o?fout bcficnbte ere 55et>tiéf!ebeTnc, fom »ebfomme ^o^po Ofl Jatié 
SertCAtt. Ditmar, tfersebarg. i IL (Leibntti. I. SSd.) Widoehind. 
I.III. (Meiiwmii Sen I. d59. «|.) Cfl fOTOøft tXKt e»e«tt^tliflf ?«flenbei: 
(K^é Adam. Brem. II 26. Si^elebed )^)»ab bet berette« om Olaf 
ZTpQQ\>eiøn, paa flete eteber i ^and ^aqa, fumetee c. 235, 
i^en^ Ubg.; om |>ert{sar (Stembert c. 16. ^nøebetø 8. K. D. 
I, 458. Perti Mon. I. 752. 8q.) m. fl. a. f>erTOeb flaoer i gorbin* 
belfé, at be d^ftne yrcefter en 2fb lang iffe faameøct fptieé at Jat>e 
iMmt enrebe af golf et, fom bette bertmob frpgtebe bem fom tt^Ha^fi 
f>e)remc9erf. t>tHt bliDer faamc^et mere fonbfi^B^ ^^<^^ ^^^ 
tflttifcr paa. at bc tiblifiile fnbfebte gorfpnbere af ejriftenbommen 
tKire tfobtc ®Iaoer; (Rembert. c. 7. 14. S. R. D. I. 441. 455. 

JPeit«. I fl97^ 700) attfoa fbrroobettlifl gtnneti i^i frie ©anflfe, 
€»ol(cr^ grifer, folgte« iffe fom Sro^Oe. tmarn^ 9>tait, foafiwt ^ Sar^^^; (Set i bet nMAr 
Me)i fol { StrMnMfe meb Kom« oø M ^di%e 9eM frtfhnAr^ 
110 uMiM «f en web biéfe foM tlfHaonnflfs 09 OfxinMUt^ 
eoobbe« gff brt ^e< ^tfionibmie. Vfttua 9lsiW, ^ QoffK^ 
9m ben ofHfge Optfobelfe af IlfaØanmeii , b» to. f. ben $cii 
fM^amme, fb» ^obbe (nbfirl nfatanren^ brogte mm for il 
fofe % MHater; @toit^<ob B<i>trbe mon tii @f9t^<<^ 
Sl^or ble)» førf} fortøanblel til Sror^ berpaa Ifi Zro<) 
Srigø maaue banne CDergangen MI ^^rygiett; dø enbei^ 
fanbt nrati ogfaa bet f<rfieé ^mtt, tf^ov^va baabe ^^er ^t 
ttømere maattt nebftamme : bet terbenébcromte ^tola^ 
VUn af Vtartlami CapeKa, og lignenbe 9«tfat^e^ ^oøbe 
oum Hl eitbitu anbre Stnnb^aiPt. Uømi^&ubtt maatteHd^ 
tfl ben fctUci ®rammefaber4 3orf«bre; mebené man t{K^ 
tffotobi lært, at aUe tXtnnt^, felgeKg ogfoa tfint |>Aeaf!(ibet< 
Øuber^ ff^liiStmmii nu blot funbe rebbed fom SDieftttefter^ 
nebfiammebe fra Hoaff, og faalebed ogfaa fira Stbavu 
fiatttrKgbttt b(bf}eman ogfaa ^er let ar^fei))ef^; ogfaofebe« 
o))f}ob ben fra ^re @(bet mcerfelige ®tamtat)le, fom ti fuibe i M^j^eø be(«t)er neppe at erinbre. om (Sairoé Curetu for ^udcnibrK; 
om Orientis imperiam og Byiantiam for be øflttøe ^onbe i ^Imin« 
teiifijcb, 00 terfor fnart for bet oflcrlanbile jteiferbiømme, fnart for 
(S^ftUnbr cUer ober^obebet Mot for Q)ftett; om (atté ;Crig«Dtcs 
.Fanol, Satyri, o. f. ». for 3^er, Z:rolbe, Og anbre SSafen« i ten 
{Ianbinabif!e SorefHQi'ngémaabe. ^an pttrer fig feit) li^beUgt nof t 
ben <&enfeenbe i ftn fortale: Quis enim res Daiiiæ gestas titeris 
prosequeretur ? quæ, naper pablicfs initiata sacris, ut retigioDis, 
ila latinæ quoqiie vocis aliena^ torpebat drc. ^^len ^tibitfoiiA Utit* 
febe bog ^and 9{attona(fi0(elfe, at bet fun bar ^berflæbntngen; 
fom (an laante fra Satium; Sanben, ia enbog ben inbre ^tebnin^ 
tog (Km i |)iemlanbet. Vtan øienlienber io fe(o i i^an^ (attnfb og 
profaifle Dmf løbning ebbifte ^nge^ gorm og ^iteration; og bet 
enbog ber, (bor Originalen felb er forfbunben ; f. dx- i fWptJen om 
(£rit ben $e(ta(enbe. n OfftWhiiMiilf fteMfttmi mi flbiftøiMitc: Ilt 

Sortttlot tfl bftt pAgtt'^hiHx, og fam aSotr Mr not/ i^ M 
QitogJiiøes mtt^re lUiker MfaMC/ tft at oplyfr UblonbM 
dnbA^Mfe fMift ii^sbitmDien og paa be af @(aabiitaMr U^ 
håt Saabr. 

3)enne ©tatntabk ftegimlir »eb ftbajn og ffoa; gaacr 
kirpoa oi^r til 9loaff og ij^aoø trf @onner/ og bec^oa fil ben 
M^IoniPfe S;aamb9giiiøg, font fts^uité af doroafter, .ber 
bf iiiben^n gneb/ cg.fobforU afgubcr« ^ttc^t, i ittf^ 
fAøf bbt) b^vttt fiMtt Baal/ Bel, og unber mange fUtt 9Iat)nc/ 
^(Kia fetøtr @aturnué )Mia (Sreto^ »ber fmcltebe ®u(b af 
mb .^b/ borlfortf ffuropa/. og bbb b^rfet fom @ub; mtn 
fcnm ^en maotfe flygk Itl ^taltrn for fltt @»tt ;3nt>itor, 
i^ { bel itorbtjlte Sungemaal ^bev S^or/ tob 9t ber 
følbi SHorb^ og.blco £onge. ffn .fffrerfi^mer af ^npUtt 
iTbe e^ oar $damud^ •fom man ^olber for Obitt, 
Doerfoitge i Srofeborg^ fom 12 kongeriger bare unbergione 
os ^oor ber tøltté 12 @prog.* |>ané ^ufirti oar SrDg^^ 
tf.^m ^l^rpgi^n ft( Kaott. f^ani !Datter Sroa (vgtebe 
ta troiauff Unberbnge SSemnon; og bereé @øit t)ar Sro^^ 
4bm ot Mit 2)^ or/ !Denne i^ielflaaer |>ertugen { S§rac{en> 
toricud^ og it^tager SUget Xrana^ Jom.bi (aibe Sritb^ 
|ei)n/ ^etpaa unbertoinger ^on SUf^eim^ og oKe Serferfet 
og Stifer; finber 92orben for SUfl^eim en @paaqt>inbe .©o«" 
i il I, fom txi fa(be iSif/ og <rgter l|^be. 9tvi gaaer @tom^ 
tat)Ienra(Ifremab: goribe, |)enrebe, ?3ingct^or o. f.o. gicnnem 
11 gcb inbtil Skialduim^ .fom oi falbe @ftoIb;' ber))aa 
femmer Biaf, ,fom "ol falbe Sfar," og nu V68m, ,fom bi 
falbe Obin/ |>ané S&gtefcrUc bar Frigi5a, »fom t)i folbe 
S^*gg*' — Slomerne, Kgriebeé Cfterfommere af ^ine Æro*« 
ianere^ ^at)be ogfaa bannet ftg efter bcm* (Sn af bem^ ^ o m^ 
peiué^ unbertoang Orienten; og Obin flpebe for ^am fra 
X^rfelanb meb en @fare af fine £i(^a?ngere^ og meb flove Wifkmm, ta Køitett; fir(l M €higiMifr/ Ifmt ftm bnp 

ØØ'Øåflanbj Sclbegø^ 44»it>ifalbc ealbef /Qcpp^tai; 
6<fl8^/ »fv^ ^^^ Volfuiiflenicé 6(ffgt flanunor/ Snrfli 
iMb}^^ brriKiil tfl JReife^otl^Iattft^ »^^ovrøDfr ^m fottt 
•fiii 6ia ®f(øibr, fva ^tmi ®Koib«nøfr fønnii/ bitir m 
iDonotenger/ og ^^ bcitgang talbut SdQ^gotdionb, btt ^bi# 
•nu 3otlanbr nibd% lO ^l^M^fol>, (^f ^n bccltr |Kriøi 
braunrf mrb ®9lfe^ bvgøebc ©iøtun [^ falbCe ^ fm 
Konøe Niorb], .eg berfov finbrv man fbreoet f gande t^igii^ 
•I ben førfie @ioe«føiiøe ^ SKofbr/ i>a inbrettebe ffon nit 
VU )Nia (amme 3ob/ font tO^nt ^ Zrofa ^g i ZyrHei;* «f 
talte berfMia fin @fn @€miat til ^em otoier 9Vorge^ IDt 
Kybvsgente efteri|^lattben glftebe f!g ( Sonbc^ .foa bto ^lait 
ft^Wtctuttnct Sprog bet ^erflenbe < oOe tttfe Satfbe.* 

Kiiibre otbt breoen M bet SoiterUgiv tnett bog i @rmri^ 
tmftene af feltyfdmmi C^atafteev, er ®nøf rc< Stenftiafiig ^) 
bertaw^er bet engang faa berømte Lkagktga^tél ^^> ndden ørbrrt 
o^errené^menbe meb tfHu totterUge S}etftn6ig i (SMwi; fini^t 
bil øf !6rtere f Ubførelfen, men enbna fulbfiomWgrre I be føiøø 
eeb af &amcMtn.^9ii^ nof 4>a bet t)eb M^e Øieiofl falbø 
betl Sorfionbige toanPkKgt nt iinbertryfle et mebUbenbe 6miii 
— fffe foameget ot>er at fee^ at tton mtber aRibbcIoIbercité 
eg aRunteoIberentf SRørfe og 9arbarfe ^or (unnet fammenflriM ^'^Sittfætninøente i benne 9^ten((f^, U^e^otn flere af be foreøoaenbei 
ere ftlbiøere, af enbnu ringere 35cerb( cnb bet øvrige, oø finbeé iffe i 
afle f)aanbflhrifter of benne C^bba, ^r?tt Slfbigef fer oberJoJ)ebet »ife (fen 
ti( en fueceéftt^ Ubbmtndfe og Dmbannelfe of beite ©keatreøtiec 
3»f. M. a. ^eterfen« ©aønjijl I. 116. o. f- 

^»)Det er aabenbart at Jan bit Jenføre Svil>j65 ti( ®!pt Jerne, Vant- 

crofsl til ^anaié, Hfemed 9tabn tit ^fienr 0. f. )>• 
^) Sandel^ S. K. D. I. p. 3l »»f fm ftfRjft^t «Bf; fom iMst mm bewwt, «t M af 
l**r og (ttti ^ritmfi« aitoRb i tx f^ fnkiiu tfor^mu 
>*b«f «r Wewt t«^ for g^e Qam/ øø tflbigt en ^»{^ 
inM»ow; la «ibjg « {ajjt t« (Bruttb for en reeot fm^ret 
i^wrøfogfe. 2mim:tib M Ifoå im fwt>omtffr/e @raabfley 
tt obtorHgere ©fhagtnfng fttart vente fffiflfle; ( bet ^cm »ff 
Hwiie «ittbe ben OwrfcfBiiénfMg^ at tU Srob« for aQe be 
8Mip«ecrfrr, føm a)l)»i^e«-f benne @iaré{f( ^ar ntaottet Hbe, 
»flfe eaWfe ©ulbfom for iHUorfen »og fnnne o^bagel 1 

»eteaflte trf nemlf« ferfl ^m 9tmmng i og for % 
f*»/ »a tritte »( e( f nnne otcrfee ben torfgc @tr«6en, ifh efter 
«» »Me pMimit tøfTiAfge e<rfere en reeii »aBer — men 
fr«*re ffter at rebbe bet CuttxinéttU, en nat<ona( «ra.f 
>(tf»tt> ber enbnu be^anbfg t>«r 92«rbboen fftUifi Cm nb 
m mart f»n ttUg^é VHtftfft, foa bog aMb font et ©feTet «f 
i«tt flrfbfir fflfbteronbire ^fflorfe) fifa et trcbobbeft, tmenbe 
H^elb; ttearf% fulbfomnten Unbeisang og ^otgfemnielfé; 9or« 
Nwwlfe font ^ebenff UgnbeHg^eb, < nvfbenbe ^ta{itr$ og 
^hfarftettaierel Øtoe; og ^ragt of bent, ber lun fonbt %9tle 
eg ealfg^eb ( 9tm og { bet romerfPe ?Jaffen.**'j 3>erfor 

efter ot famm*nfn,tte bent meb ^rifleKfle og rometile 3bm, S 
f er. 3«tenberne uben »ibcre {øre grobe« greb tittaae HrHaim«- 

^oettfle gelelfe laber et ©rag« zm m ben pr«f«iflt ©pn,^rcniéme 

bel^ amalaanttnna af Jeterogene gort^Binger. Credtium m, i,m 
profns« p.cis amplitudinem ubi^ <BguaUm - „on adeo teWena, 
principatui, quam divine oitai famulatam ftatese. o. f. » SS« 


maant 9ol!etrabMoneti , fl^Dorban bet etib gff ^ ffultf * f^" 
9htåi og tfl bat ^fli^e |){flbr<f. 9MI%e nattlte ten 
^^rffhté i bel I9bf eg 14be tlar^niibrebe f^cKOc ben Uuft^ 
ftt fbrt)attb(e be gamle ®uber M aXehnefFer; 09 ^ertø 
Øtymologirn ; faalebe« fem ben i ^(n £<b t)ar, VP^Kg S' 
tiede. ^) — Srabrage t)f nu bet, fom ^te bobbeto @tt«b( 
^dr tilfofee 9vemf}UUngen : faa bKoer t){f} nof intet anbet t((øt)exf / 
enb. en nvgen 92aDnef9vtegne(fe , font enb ^bermere^ ba 
er blot m^ttfUt, er nben oltOcrrb mA fyenf^n til at bomn 
en (S^ronolegfe for ben (r(bf}e Sibéalber; men fom tmibleilfel 
oSene berMb mobtager en ttlt nbett)belfg Vatii, at (Kønbt; 
forfatteren eOer @am(eren af ben Dngre iSbia meget td\ 
Mbfle, at Z^or i 9lfatoren fremtropber fom OMn^ ®ipn, ftuij 
forefommer ^an bog, faa ofte Ij^an nort^ne^ t ben ^er om^inib^| 
kbe Sortole, (nem«g to eOer tre ®ange) ^r blanbt Dbinlj 
8orf«bre, aftfaa fom ©fenflanb for en t{blfgereDjr»l 
feffe, enb benne ®ubbomé* SBan fan dtt tt)fble om, atbett^j 
e( |aobe funbrt @teb, berfom itte trirfeRg ^oQem^i^ett/f 
IRobføflning til ben ))rceOeHge Slel^ioném^t^, f)MU mebMl 
benne Dmførtning. fDcrimob maa natnrltgbtié £ro(a, »cbj ^^) @om STnalcfiicr til be ot?cnfor anførte et^moloQiflte gortolfttinger, »tt 
(eg Mot anføre, at f. (5x. SBil^elm af Tlaimeéhnx^ (ed. SavHe 
f. 3.) iibl^cr Germania af j^crmiware, Og bertor anfeeé« bet for 
eet og bet famme fom Scandinavia, ba man iax lalbt bette vagina 
gentiam; ai Ditmar fra ^erfeburg (Ldhnitz. 1. 409) ubteberSlng« 
lernet 9^ai5n »ab angelica fiieie,« (maoflfee ffuffet »eb en miéfotflaact 
®pøg af fJar)en; f Bromton ^oé Twysdcn. 72. b. 779) llgefom 
Eidora af Begge og Dor (»baé ?)e(ftJor'); at 3[bam fra S95rfmen 
(I. 47) affeber ben banflfeitong Gorms ^(^n af bet tpbflfe irSBurm,- 
'. bet befienbte Obbefunb i Sptfanb af ben t. ^ifer Otto, tigefom 
Theod. de Niem af Kgncnbe (AJrunb, nemtig fot ai fbr{>erligf it«- 
feren vil aflebe Obenfe (Odinsey) af rOtto* og »<See." (Mei- 
bonii 1. 665.) ^m »i be^øve ei at gaae faa langt ^IhaQc; cn^nu 
t \)ctc 25age pnbe t>i berømte 9labne »eb ^p^jotjefer pg ®Iut» 
ningcr, ter jtette Pg tif I(gef:.a latterlige gorubfætnfnger. €^«iMiiittil Meliøton dø aWModie. i^t> hrraf ^r iif^om^ifgt *^, foUBr Htt fem AtorrKng^ftf ; 
fifta 93an})riitørø giennem Sdc^fcn^ o/ f* t). hUttt ^øffl 
loti^^ ia finber rnbog i bfttn^ Slnøit^f^, om ben ttt 
anbeti SRaabe f an • begvunbetf / ^ft fngeit birfelfg ®tøtte; 
beit aabenbar fmi er anbragt ^er^ for at tfene M 9tti(t 
Ohini. t>{bt ubbrebte ^9rfelf(, og for ^ané ^bentftet mc^b 
i^bfn dier SSo^ban/ ®arernc4 oø anbre germoniffe 9oU 
^9tteé &ab. Sa enbog Sl^flammelfen fra 9flen bilbe tét 
9l»ctor{tet fffe \3inic nogen ^efrorftelfe^ berfom brr fflfC' 
|fanbt€é rn as<rngbe anbre Sebffer^ fom ttlfhceffeligt gobt« 
fjiøvht, ^t gammelt bette ©agn er.*^) — 8Ken, fomben 
Un paa ^ftn Stb. enbnu erffferenbe ffanbinaDtffe !D{gter^ og 
iølfCfiX^tfjui , foruben gyfien til at etDmoIogifere, fontben' 
bm ^efltøe ^orie^ vg S^n^cty at brføge Stom^ %xoia og 
Cajren {nb i 9Ifafhimmen: maa itv, teb ®ammenfortn{ngen' 
(^ ovenanførte &amtat)(e^ beéuben bcrre bm^ttet enbnu en 
oiibest Stilbt, . ber fetoficenbigen abff (Ite flg fra be øbrige ; 
bette 6et){fer f^iint: .fom bf falbe" — ber faa ofte benber tlU 
bage og forefommer beb faabanne 92abne/ ber bare fremmebe 
fpx be anbre JFflber, fom bi n^Kgen ^abe ^entpbet til Si finbe 
^itn StilH ncejlen fulbflcenbigen begavet i be angelfar i ffe 
ftrø n ifer» *^ fiige fra Athra til Beldepg, og flere af bennrt iM)g. Qx, ^ompmé, SBpjang, bet forte ^q!o, aibéreømngen, ben Jele 
grenijKlIing af ?(ferncd 3;oø, m. m. 

>»)3^f' ©cifer. 1. c. p. 327—378. gjjaønuéfen^ ebbalære, paa mang* 
folbige ©teber; og Lex. Myihol. v. Asgardr, ^cterfené ©aøn^ifi. 
I. ©. 86. 0. fø. @. 114. 00 fg. 

*^2)e jinbcé ncrfien fulbftænbigcn fliCtcbe t)cb ©iben af ^inanben i 
©ujm« a:abeacr t. ben frit. ^ift. T. XVI. og ^it. ^Ifl. i. 464. 
610. o, f. 5Derimob fammenfmcttcbe i SangcbcW Scr. R. D. I, p. 
7. sq. ^la^nUflen ben førPnæJ)ntc grcmfliainø letter betpbcliøt O^ets 
figtett afgor^Ibcne; boø er bet abfolut nj9bt)enbiøt, til en futbftænbiø 
£)^)fatninø af biéfe gorSoIb, liøefom af bereé Ub^it^inø o^ Ombam SM CMMIHMI IMlljlIll^^ ■pHiiglkE' 

frit »et «M ibir^bfrbi of^ jh iffMilt fttl)«g - Ma|åS. Jlim 
nitt«; b99 fodcM; ar brti^»»r »»»♦^g^gtem^ ^ i aili i t 
fmfommr M HnflUfimiié lit« My^ ifm^ ikmi H <^MidMJ|| 

vinU VeMtt paa,- at v^féa ^cr (ftglfbth i>* «|»iAløgMi 
9e9fmÉifire fov te fHMgere ^tbetYt^tmm 6en4^i«lniMI¥i 
attsrlfarfffe AtøttiftV^); og M t^M ^t^iltø MMØ 
pM tn ^, ba hct aVerebr faH toiigt i Z^^btotb^fi^fiiel • 
OtflfbrfR og el Vc^fiaUn, ak Cftoilif^dgArni^nM fMOll 
yaa ben fBltnhg, at fSnjHavbi 9c(^axtt fttmtåbt #Éi4B)# 
farerne f S!H>iHaitb. ) i i* u^ m^ 

- airat lføefa& ^'^mUUt er, lige fair fMttgl%tnMM 
bet ftorré at ontegt, at fngtn* egettttfg' f9tiliftitt#)>t# 
JtUbe liflige ^be Mret itn^ttt ^ch Urt øfttétmMefSMt 
tavit tttterebe^iii 3)eMeU^'{ »»frSMne'^* t^^'benMbtÉiMi 

• • • ' '* •■'c-^ n-^ lit 


ndfe, <U ibetro^te Um tU entt>er 2:ib af Urm. M^^^y^ngr !>ff 
ntcb ?lf»iøelfcrnc j bc forjIicCfige ^aanbifriftcr af be ori«« 
nftfc 5ti(ber; faafcb^ ftm'to tttbeé(6'a!Imbe er <<eft df'®i?f!lm 
C?)ciTtfc^e f?vt*ot i 5ln^) Df rt>cb tmter f. ®. Wtrt^^** tfiaf^eef, 
fom »i ftrax fomme til. at berøre, frem i bcnd Mbb 'ftAjWking; 
Iføcfom oøfaa ben beflanbig itjrigerc ©træben efter/ fattirtW^tlf^t at 
føre afle ^ongcjlccgter i bereé Oprinbetfe titbage til ^ube|lfl«mteme. 

**^)3Wan funbe »el oøfaa ta:n!e p^, at ber njaailee, ^jcb ftoVsS^^ne, 
Jentpbebeé j>aa en færeøcn, f. ©x- fpbbanff (fleémgj?) STrabition. 
?Kcn liøefom ben ot>enfor fremfatte Snffuelfe attcrcbe "bttfccr 'mere 
fanlfpnliø »eb ben øSJtige ganlle uttoirjITomme Sn'^fij.beiVe af 
angelfarerne paa ben iølanbile f)iftoricffrr»ning, faa- 
lebc5 blider ben Itbfle bertntcb norften uantagelig "aUcne Sfotn Øirunb, 
at W ben a:ib, ba ben ^ngre @bba, Långfc?igatal ( betd ttil^enbe 
fefi!:elfe, m, m. crc blci^ne' til — ja atlercbe fra S5eg. af'jb'ft] ntc 
5tar^ , »are uben al ^)>M ben gamle, nøie . Sotbinbclfe mti éaycr 
og étngler, bii^fed S'og til 5^rittannicn, o. f. ^)' i 'SønbeitJffett^ f«« 
gobt fom ubflettebe af drinbringcn. ' ,..*.. 

•- .1- *• <Mte%e »fMødfrr tecBm tigge etegtcigiiim I tai tiMKii 
JKt og iKb^fre Stt, no^icMfer ^ette. 4hm tette laber flg 
We aiUftge m<b 9inef|eb, at ben flTanMnaMfle Svabltio«^ 
^fM akfiat fm Un avge(far(ffe, aOerebe ^oMe fnnnet 
iMbbefe en I^efaa ^uSb^mMgl foiiimin^cr^gittbe Bumunk. 
CetasgiMBØreiie f Ua )>oet{ffe iSbba m ogfoa oSe ftag^ 
iMttifiVe^ foalebié fm be (getttf%e 9llt^^fr< 9laiwt møMt 
mA^tt bet) !D<r<mob MrorfNv 6atiitnen((gtt(i|geii af dbre 
eg Iltete attgdforflte ®letttagflfer af C(«glitgifleree yoa 
et i iøbie fa8)eiibe Waabe bet/ font obenfov ev fagf om Ub^ 
batmcffett/ eler fname Sonrii|)tfoneit af bm f!åttb(tia«>((le 
Smbttfoti* 8%f(bm Iftt, fooltbeé ogfM fft^, bor aRnnfrtKi^ 
fimet yttrct (bt uforbeeldgttøc gnbffi^bf (fr* 5cf/^ tU^aé Øtam^ 
fOcT/ Mbnev bit nationale @tegtr^{fier; mm aSerebe fifa 
bet 9be Slov^nbrebe af maa ^an |er Mnbre teb i 9IoaV< 
fM, eg lobe fin SGt fore t((bage tO Ubont; enb{!(ønbt ^ine 
oMrbveoewt etmlfvl^e Si^ortnb^/ font tof fatfbt ( 9orfaIen 
tf ben f^ngii (fbba/ tMre fremntebe fmr Mngeffaterne / I%efent 
s«j}ett ooer^obebet for ben ^ele tiblfgere ^riobe*'^ CvU* ^Blenttiné (f. Gale. p. 105. Leilmitz. I. 89) øoaer ftaf>€n^fi oø 
^orfl ttlbode Hi Woden; fra (am til Frealf, Itednir, Folii, Fole- 
ptld OøGeåJt, «.qai ftiit, at aiani, filios Iki." 8eba, (1. 1& 
ConmeK.p. 157) Høefom bet gragmeiitr ber ttfteggre Ætf>-e4 felo 
(baø i B^elntanne viu Æ&fr. p. 190) ^aaer {fhut tilage ti( 
Woden, f^mobentlid fi^i be (at»€ tneent; at een ®ttb ti( @tamfabec 
lunbe ^(ttt not 9lf (tgnenoe érunb (ar td egfoa- ^em. 1!)ttm 
tinøbon (Savile fol. 214) ø^ CAron. Sao?, ai 547 (ed. Gibson. p. 
Id) ubekbt ^tlfiKtntttden <.qai ftilt filias 'Bei;'* fotbi (an tnaaftec 
oøecebe ^r anftet Geai for en ^br It^efbin fLfTer «btr|^Mtd (ar 
øicTt en efter (am SiroeoB Dun. pg Orderictts Yit. Derimob ferer 
^t(eltt>erb (Savile. fol. 4^17) atter Geat, øg bet sbtr^lideii i 
Setøe inbenlanbfle @a{(n Ottf. øgfaa ^rimitt'e flffpt^øt 9ii(. p. 
XVI.) ttlbaøe til 5c6/ (Scaf, Sceaf) i bet (an tidige mebbefer {>ø* 
t»ebtræf af ben fmuffe ^|^i(e , ber, i»tbere ubfert, foretctmner (øO 
JSiI(eltt (^I.ÉJ^almedb. (Savile. ^22.),<ei ÅBglonim Chroniea,** 

^Hlorif SMffrift« IL ti I 

" ' • • "Vlli • '^'■ 

ffrfnifUlUtifir liiiiiie Di fiakbf^ mbrw fffe loæiiif Stdabt f«r 
im mvptf UiilH;rføgitfr — iieii^i |tiø ^ata fUjnntf H^r-^ 

føiii te la WDt^? ^ fit^ri^t narmtre* S^ gftM« t«r 
en trfbU Sremflfllitii Kf ^égen, neiiiI{ø:$clN^l^l|!jr»; 
ii^ bftmc tf af #1^ %!%lfsffet> fpr.^ifi«i<ttrdiikflfm^r. iumut 
watt er i Øec^b M/ m^sfiibinbe at fttfiQe- førfi^ bfiiø fn^ 
cr<iive OmbojKitt^Ife« fgi m fsiAlete« i @lAn^.tiI — uoftr i^f 
«ibffl inbia i»{t^r I«bl be ^m^etfiH ^ift Slt^t^/ IMC;^ 
t^b(%e^o(M Hg f%f M ben fi^etf. £<b> locrr« tMmMebc ^ 

ttHi^* 3 bm lirebie ff f|Ib(Bfte> -l^tM 9tfmfHlKit8't>iisit«tgr 
,at ftnbe { 3(l2(bbeIaIbfT?n« ^QltwiUr, (ffet ftn iNl 13be ^ 
l$be Slaf^vi^rfb^ jer ^t^ ^oiDle 9tfii^mimt^ «M^ . ilNr eg Jcé Simeon Dnn. (Twysdeii. 7be ©ibe) ttieb bet famnte faat 
!l)en t^eftgt frcmtmbeUbe 2:efibeitt^ af bønlie ^p^, 4t ffenn^ 
etomme ^ Sfab^^rfelfen er lommen Qt>er {)a)»et «g ubefliemct til 
* 9{orbeti.-- bel ({el)>e(efe $4ta i ben aé>n2 å3aab tiben 9am oø 
\ Sl^et — bet betmcb fammenjatnfiewbe «a»n (Sccf. f. n^enf^ i en 
Mgenbe 2rnmO fl^ne^ at mebliøre bett S^^eØiØing, ot SDret^i^, ber 
faalebed fun unbcr ditbbommelig 8tprelfe fom fb«mmenbeo!^er^abet 
ligefom forbum ^ea^i Uri, maotte txrre fobt paa gaftøfet fel9* 
; Sc^r bfet) nu m ^OQifé eøn CChron. Sax. a. 854. Gibsofi. |^ 77.) 
Og ^né etamta)»k Torted ntt t^tbere tilbage inbtit Ubam. fRenimtf 
ben« faalebeé Jer ben I«rbe gortoltninfl ^r twntet øCrffom, lagbe 
golfemj^tjen en (øiere ^tpbniod i ^a^net, faafebe^ fim )»t fbibebet 
nbforfigt fortalt af. ben anfielfax(i!c ©ayO, ben omJi^g^etigc 55e»arer 
at Soifem^tjcn og eagujiflonen, ^UJelm af tnalmi^Hx^ 
C<S. tiebenfbt VL) 

^)Q 8i>lfei)(fer Cf. Sj. ben' ftjt omtalte : »Det »ar J^orb fra 9^ 
' jgaorb'«) f^eé benne (SJaraftetr tpbeJtøt; Ittonbt iffe »trtbre t^^i nNii ftnf^bf^ fimt ir Millif og I2if Soi^ÉtaAeé^ ig 

9U( Sf^SBSyefon« Soga, log ttogie asbre flrltfre Sogafortarb * 'VSm9 i)ptnMKt af €bbii<|t»abcitt;- {a entvg t:&)ai f»r ben «dHK 
. '^ im^ tf^ ^en er tffUiS^ (Sftn M ipPttmU @ib^biitpaa be (E^cMhif 

T, 12, fan bentie gorm iffe ixere j^n^jre, enb omtrent fra ben Zih, ba 
ben fer^ j^unbffob om^ ^(rtflenbcmmen er tromøt fnb ( @fanbina» 

.' iKen; faotebeé M Sbfr ObC/ fOer fffbiød bet lObe ffi^r^. Den nm^ 
,;ibø»eiibe @H!!eIfe er berimob bel i!{e (gtbxt enb bet l^e efler 1% 
Slar^. 3)en famme gorDanbling af febcnft 2:ro ttl (J^entyr, 
fkeiittt#>er i tttan^e t|otbi|le goffefaøn. 9)?eit bet (ar tn({en Stime* 
i^ Itøffclb, ber, ^r ^n fdobon Di^erøong fra fRytl^ til <h)«av^ ty 
beligt kber ftg paax>ife, (f. (Sx. i @aønet om Scef) at bide netop 
flwre bet Ci^ent^rKge tit betO^mnbelige; faafom naar man bl((jtøw 

' M iHiitttlte ©agn tK ?n Ibronbret gørm af Segenben om ben (ten. 

.^, (Bfno9ei»a, (bormeb bet intet ^x titftelké (faalebe^ fom m^ligenSe« 
i bane ©frift om B€owuir&!J)igtct, ber i ø^xi^t inbejolber meget 

^^KHTbflrbenii^ M @aX0r om Sfagnberne fbm fanbanne, (etleribtf 
jminbfle {om (Sfta^ititm af ^ubbommen (divioiiatis raptores, prs.* 
stigiatores, Magi) ere pag. 9. 12. 13. 15. 16. 23. 103. 104. ^aa 
antu €(tebe« ^r ^n in^et b^, fom ntftøttøe 9f«itneff et/ men 
at^ meb obernaturliae ^^rfffter^ inb i beniiffpnelobj^be^^riel 
iferebé, Itøefom Jan obcralt øior meb Søtncrne Silabnltøen ^m 
* ^tif Cx^aax man fbrbfgaaer be tatrtge ©tcbet om S^^tncrnc) ^cxtctU 
' Ihtden ^é 6axo om |)abb{ng, p. 10^ o. fg. ber liøelebed er oy* 
jlaaet af 9liorb; liøcfom grobe II. III. og IV. (Saxo 1. 2. 4. 5. og 6.) 
af grefrj fom srjorfiH (@aro p. 160) og ^uretemeé CPnnife) 
Aonge 2)orno (p. 20) af ajor; Salber og |)otber (.Saio. 18) 
aS ©atber og t>étx; ^Gevarus« (fammefl.) og éuretctfongen Cofer 
(pag. 12) af 8 oli, 0. f. b. llnberttben tr<ebe kuberne øp enbnu 
ganfEe ligefom i $>eben|labee, fom Janbtenbe $erfoner; men nben at 
*fbrrtegte bered Jjøiere 9fatnr. @aalebeé Bruno-Othin ((oé €>aro p. 
142. 146.146.) fom bet iélanbffe ©agn (SOgnbrot) giør til Mot 3»enne)!e^ 
imebeatd et Sitftrfbe ^r (ar b^iiret od et fulb^amb'igt Sebiid paa, 
at ©oro neto^ gtber ben gamte, <egte Opfatning, ba i SRefen'd (Sbba 
(Nfifta Ofans) iTrMno jufl forcfommer fem et af Obind SKabnø; 
ligefoitt bet (p^pigen foibed i ©tebnoime fra faabaime (igne, ber 
bebøebeif af ^febprferi^ og b^ iffe (fom «nbve (i^e) ffenbte Obind 

28* 9^9 '^^W^^W^BW^P «fWll^WW'P^ ^R^^yV^^^^* 

m^r ^ 4tM^ lMctili% føt{NM% ^41'^ V' «Nb#iM^Ml 
fér en fleif 5DM #itbittf Qofoiir «f<r^wlMArf^ O^^sflMt^ 

før iMbomnAis iDyrfrlfr; øg tmt^ bi m» Mr toi^n^iH^ 
CKÉbir, fa« T«M »et ^9 bi>ø ft*nir ^n 9»mmeéfy'9^1ij 

i mange $>éttfeent^^ faa (^ffilfge 9(V> t ^t^Afen 6e t^AflA 

«^^; mtn^94intt'Qittmet M tv^nh f $HMbttMlfeli;<« 
togang < Sortften \)dre £)p(|at)émcenbenf for ten ^oml^^^fM 
Mnot^fffe SorfaMng/ l)(agt/|>anblf og IRgMtlr/ l%tfoi* (Rr 
ffct^rt«' Sro og !X)(gtefdnff , ' fomito ^erfab fra Øf f A ^ 
llubiiu ttecb ben !£)anife at m(nbe« be irolbf^iA^e^ tietfi^ 
94!iiifY, fom 1orat]>eitorfc jetter l^m^itfi ^^900 
fi/tfU^e ^fergegtte, og i S^OatAtf 6fooc, f^^ot bc maUtrilUk 
niAtf foY be Danfh^ og ©Denffed ftoffe £d))])»eY^bf MVVtt 
if ^ni'rn noff e({^ Ærolbbom,, ber er traabe-i SMIee^or^ ØfN 
betncé SWagt 35evfor ogfaa fee tj( f)oi ©aw ^.^tøci«^ 
tneltge VZ^t^r tcYf fommenflpngebe meb be mcnnefffttge; vm 
kuberne fdb b^tttone fra J?ongef}ammen^ for ^bem bet evgooø 
^at en JlSre — ja, ba kongerne og §>enrerno rtWge M« 
^rcejier^ en SJoboenblg^eb — at nebjlamme fra ©ubeirne^*). "^) S^a JBi/aan«um Itger ©axo ; men oiil iffe i ben SJ^cning, «t Br«" 
ffutbe toære Troia, etter fofieé i benne C^gn. 35el fienber (d^ rrt wt 
^aabe ^p^ani og bet grirffe 5teifnbømme, m. m. Tltn bog ^TOger 
(an @tebnat)ne, fom Byzantiom, Qrientis imp^riqni, HeUc»ipootos, 
6r«cia o. a. iffe blot i bere« egentlige Set^bning; nten ofte to« i 
^ ?imttttVeIig(eb for oflftge Sgne, f>abe og aHigetj etter Kgefaa oflefbt 
fhabanne, ber »are britggenbe t>tb iJpWtbcn af iSMkrfiwn (f. e^wfot 
SInm 118). %t brage »ibere ©Intntnger (eraf, »Itbe t)«re fbtgiew^« 

,««)@tebeme (oé @axo, f. obcnfor ITnm. 130. Om ^rcefterneéf«' 
•'• remagt, og om ^præfteffabet fom ^crreflamme f. Ot Srpgøwløn* 
é» c. 23. Om ^Jobbenbigi^eben af at en tegitim gprpéfltegt waiitic 
nebflamme fra flfeme, f. be i flnm. 47 røebbeelte flnti^bninger. r eteWwftfHf aw%fe»o <»»tog<i. SM Ifeøte 4HMI Jnf øOMlr ®«ite«; og. for ol vd)»r bc«/ ^ioibe 
^ bem ^9t^{gen tfl Hotte Jttonger* !Z>erfor ttorbe ^oøfM 
#ftiti« (998^ en ^{fhnrff]^.Æ^obg{e')Wft bon J9g f>Aa fine 
'Cb^gtregCfleix; om enbog fe(¥ ben veent mfiffeU^l^lé-tlm 
|Mfe eitttttt fogoriimbe gonfe lOat forfvnabin )im Sétenlu 
feevben (Bajnit 4 bttim^^ fom Mt Utnn (Slffificn.pw ea 
iH^ea 9M Dg Sbube/. enb SMotnberne/ og {bw iøxfl iflrnge 
4ftei tat^/lMiéite SeKenbiilab iwb G^Aenbomoieii nanete 
ber^n/atl^anfrem^ebe (SJS^riftné ^f ffnr.^mle (Suberé 
Mgi^ fiM» oOene Mrb^ til ^Mft og Saftebel(i.^>i .~ foc 
ten S^anpt^ tKite ©aibenie bede en tmdl^ø men ' bnnfil. KM* 
iffamfe Ira $unk tS^Qt, nben nogen @ft«ntnt>le) beeV en 
^Uentonb fiwr £>bei»ro. .!Deyf9r fiMe be før ^mt Vffmlafk 
øben 9ibdfor^4>Ibi og bet folbet. ^/Orip linb, at uMe 
Mage. @ntven$ >^e(te,. bet.iKrte nnSbibev eSer SHenneffev/ 
(nb f fB #ron<deg{9 Sorm«^^). 'Sobi#ia: Jfmb. fttgméi 

. : ' . ; j >)••*'•,'• "^ .• .: 

>^ IFidticAind 1. ni. (Meibom. Ser. I. 659.) ^fiani antiqiiitus erant 

*^' tiifistian!,' sed iiihilomtiias Ccloffk Krti genHli servientes, * Contiglt 

'. apCeai altercaUwem super. coltan 4eonim. fieri in.tyufdMncimifl^fio 

rege .præsente^ Danis aflirroantibas , Christum quidem esse deam, 

sed alios eo fore maiores deos" drc. 3^f- ^^ ^tnift/ 117 anføfte 

^araCeWeber. ^cxaf labe en ST^ftngbe (ebenfEe SoreSiKmaer itg 

f>R!fe øienncm Jele ^Wfebclalbeten, ja fcft) inbtil t>orf ©aaetlfi for* 
. ate. Slogct lignenbe fortæller Belmold. II. 12 (maaffee bOB fun 
i Sotd^ ^n etpmotoøtf! gortolfninø) om Snbbpød^^^ne paa Stpgen. 
3t»f. S[nton uB. bie atten ®(au>en. I. 44. IBuc^^ot^ @ef4>. t»on 
Stonbenb. I. 280. o. fø. 

>^)3Tabette Øpnépunft betragtet, maa bet forefomme æ %^faa urime« 
Jtgt, naar man ^\i beffplbe ^axo for ^Inaci^roni^mer, fom naar man 
)>U bjrøøe et d^ronologi^ 8|i^fiem ^aa ^am^ IDet (^ronoIOBi{!e $<sfen 
— elier Ub(efen — tniebe mcb at q^cete be tibligere ©ettere Wonb, 
Cd Danmartø ^tiHinø i fiin jib^alber, ijeb afltnbffie kombinationer, 
fom fun Uiølben^eb, en beregnet ^clii^, etter 2;ibene !Ianb funbe fiøre 
meb ftg — ligemeget, om attene ^bamfra^remen i9ar gorbit« ClÉiM>W» mmt^ H 9ly«iNit glMt øé^t temmaifi lyMI^ fMHtkrr^ fboMr.fir'i 
Børfbm l^lfi ( en Saagf/ fftonM tog mtao ftaH%i;. 
non 9M. <"« 

Den orlbfte 9bf} af %oftm9t^tn, Ht laber vi 
et filff ( eti ettbnis ttbU^ttt t|^er(obe ^ og |e^ faab^ni^l 
tengt fflbrr^ enb b( Memt binne tmotrffe ben: trobinr 
bet lObe tlar^tttibtrebt meb fVfre OttribS frem fot boff 
fbm et @afltt om flfaftammené Optfnbelfc i 61 
Mbiett 00 i ffnglasb« ^S)tttt ^ogn^ bet fanbfi^affgbftf 
tebe meb lliigler og Cåxcv, og iffe Ml beb be tSotfØMl 
IMgMog i bet 8be og 9be tlarl^unbrebe^ bor bofibret ifmm 
Aiglanb ^ futbe b( fov^ fulbffarilb%t ffoé bétt gamle OI^[ 
merbf ber feh) ^rte ttt Jtongeceilen'^; bemafi^ au 
«f ^ii< 9onotBfng^ og soget mere befUmt, ^ ben træ 8k«| 
Moer uf bo nottotiok Srobfttoiier, CSM^elm af iBalme^ 
bttT9; eabeftø Ifci efmeott fra !X)ur^am^^^ ^ ncM 
lliibve. S)et fortøelee: 3 ben ftente fortib foåi os Saab 
brfbenbe ober |>abet tU ^((n 0, ber b(bt og btobt omfrteg 
^ar gildet 9Iorben betéf Seboere (M Scaoza, Scani, ScaDdi-| 
BdTia) ; ber/ ^r Øammel^lbigeln Hgger fmeltem ®o()er 09 
CoMT/ beb en ^b fo«n ^o< be 2)anPFe lolbei Haittiaby, ^ Icbet for bnme @traben; eHer om f. Sr. t>eti ftafatbte ^M^MmSH 
far (aot atbre xabn af Itgnenbe ^xt tttfcdleé meb ^am. Op)«' 
jttion mob en faaban Sremgangdmaabe i 9lationaUtetniO Konb, er 
, oabenbai; en af @aro'd j>ooeb'$enbentrer. 

»»3 ^oe 5av{/e p 480 cf. p. 473. Dm SJ^^f^é |o^ SIbev/ { neboif. 

^ ^iM>r »ibt beraie fott betragte« fom fetojlanbtg fiitber taber f!fi iffc aføfwe 
meb ^ie^eb. . i>an beraaber f^ %efom Stl^elm felt) , poa „Angio- 
mm Cbrooico," o^ na)>Qer fel)» p 135. Vilh. Malnu fom^l^etden 
IDeel af fm i^ronife; men b^r bod3[ft>(øe(fer fca bntnc ' 9^ fKI4« fiMtIM 9(^« m Ifølt M f^M^rv^it«, 

lint>..Va<< l(«fli mtt»A .tN^^ D< ^« M( titr^ Sipaiih 
CR ©twfajbetf for S»irØ«P«$.<pfnj i mw Sanb«. — 


W)gt^el»erb^ar Jer Mot SeanL SSffJetm 3J?atmeéK ncrt>ttet 

^^pidam qoéd tnoc ^/otivfdA, ntiDe veio JTOAcii^ (al. l6iilMy> 

.. ap^IIatur.'* @{meon !Dun. ^At Sloåwic ^ø HaUhaby, jDeii i 

S£ertnt dii»ite ridHgere IBeftemmelfe er tagett af Ettaelverd (Savile f. 

• 41«.) «Et Séwil 9h hUt er ®aanrr men egfaa W fammef fom 

. 1 i te iktiiwHi^ n tetimbt not 

^^ BaokM W With. Malmesb. , Sim* Dqh. , Ålbcricos t^ Sntffe. 

. .O^nf^fs^^øtet 00 EUielwerd ^(i!0^ Scu^f @a)re^^j^nifen ,o,ø Jbe 
gle^c, bei; ifff ^(me 5cf«^ (tog oøfaa 9loøte , ber ^oioé Jam) 5fc«W- 
v#a, Seldvea, Seidva cg nogle tignenbe <Sfn)>einaaber , om Ji»tø op« 
rrøbeKge ^ttntM ber ei lati txere ^t>iS)t. (3of. .^rtwim p. XVII.) 
Siøelebed Bebtfer Omrønden af nogle Seb <i ©tomlabten (i b,et^ Jo^ 
^(e abjItUtge af Sc^s mtW^ icxi^tx^ ere'inbfatte ixofiUm ^am 
Pd.3«el<l, for at benne !u;tbe blibe fobt i 9loaJd %xf) S^^tig^eben af 
Nfi i^nfpr ^nm* 1^ gibne Sorl^ar^^. 

^Geat, Sat, Jat, Gei, o f . \>. ere fbVfRrtftge 9labtttfbtmet fbr et 
SBflrfett, •Jbfffet 'J)ebn(ngeme tcenge b^rfebe fom ®ub,^ eller »fom 
l^or @ubd @øni* (f. 6tebemeJo^?angct>cf, Ser. I. 8. GHremi XII 
—XVI. og SI) aabenbort en f>ent9bn(ng, om i!fe ^a ben getjifle 
Gapt (f. Grimin p. XfVL) faa "^^ Obin#na)(metr^««ifn fov (oc^titlDl 
fom Obm fnart felb er ben Jøcefie ®itb (og fom faaban ogfaq ^aaer 
i eiKbfen for ©tomtoblerne); fnart ett^tt<(5fterf»witter) af bennej 
berfø^ ogfaa en ^n, ell^r éfterf^mmer, af ijori ®eat^ ®€<;^o.f»b.) 
Det fomme bobbette gorft^ 'omW ^^ tilf»^e to# ^ef. : , Hl tnnc Sl|l^ (l'tfl wfMl^c i tcx 99(iu> * ^^Mtf ' V8|ffli 
fra 'WUbnttbwcp fjtHt 9é ben) ^øMtLtt fw ffii!#o% 09 fdiiwM 
OaiiStt, loNr fig iMl (fle tbMe otn^ tfiAfMRiM d^tti^e?^ 
fflii ttbtr^fMø iiMner Mte ØM) ))m Chrttirt) df Si^fi«« 
SibiicAyfb rmM t^eel/ ^r m f^ ^t l^lUa9tt€''9Mk 
fflønft 90 SfBlrfatigcii), l%ffo« ogfM ^itt# Øfletfø^m« 
abfdgn eøi etfbc^ ^tN^rta SceT' fø«fl 4ittf ^^^ mtSJ^^H^ 

tt oHgemmH, oø i M mixé^t Mfénx pO^tnfløbi^ SOv 
bta^t bnt @liti))cl^ og 92aA)ftel/ fm ai^aut tm fra «fe 
l^ttciibe SRyt^frr; faalrbti fom ogfaa oMiuU €iaminmJUt^ 
Rttgen af 9ta tittene feh> t^ber ^rtt paa en tjwl Wbetitm. 
%Ux€ af be orlbfle Afibnv nabnlfgc h øgfaa ben , fét m 9or 
2)eef fomtftføm mcb eeøftDcn^bfrnf fovtfolfe QatOnnSU beb 
tiåret 834'^^), og bet formobentlfg i bet 9be 9(ar^mibrebe 


^ ^^etmcb fftt flfe tHrre faøt, at Vtf^Hen 1m »^HM f ffafieiui^, cQer 
hm bcrfrs ^r nb^rctt flø. tk mm^^ W^o^ftt i enlette ^tnø, 
fEiaiMrtfoiiifOtbfraie9l|^,eaern«ttte|fodtfH i^htw føffKeSi§ellai9ne 
(da tiU tjente tilbage« liøefom M fmmc fic»ti» g r e n tf om f l i fot» 
jfiefltge @)>n>d oø i Itøe ®ammftt(<e»d meb anbrie f7{|^^er, i»tfe neto)^ 
«t t))0¥ be famme 9ettngeffer fanbt @teb, ber botitrebe og ntvidebe 
9lpt(cn ftd VM famme !{Ra<tbe; ^ at ben fantme 9)^ii< berfor 
funbe tit(m fotfKetttge @teber. f>fr er fon 3:ate om ben ^N^ene 
gonti, fibOTt ben tpttii^fi ftemtrieber, for faabibt fom bert bet ^a^ 
trnn tnbe^Ibeø: atBalthaby (abbe tognet * om tfabtnrfe^hvd trmib« 
betbare, frebeftge 3nbf9re(fe fi^ &øUttn, nben Stt^ og 
JMgémodt, 00 uben SoUebanbrtnø. — ^eCigen hmbe enbogfaa 
ben itftanbffe gabe! om 9feme^ 3nbbanbrinø fra f^bfHanb 
m ^axM Ødae i ^ammen^g meb bette @aøn; forfoob^ nemliør 
fmn i bet minbfle IRetninøen Miber ben famme, (bob enten mon oiu 
taoer, at Ifobpdeifen er bleben ubbrebt i en S)eel af i^fonbinabteiu 
enten fra 3:j^anb, eOer fra @ønbeij)»llanb. 

*»0*ft «>>^ ft^n'i Cod. Cantabr. ©erimob ^r (eg }>Qabttll @por afbm 
fammé Wl^f^t næflen i aHe ^itber, fom beb forftc ©léfafl iffc fi^nrf 
at fienbe ben, tilbage inbtit 9{enn{aé. (f. 3:tncegdanm. IX). Onfi 
€kiroé ^ot^er (lige bet^^enbe meb Scef) fom €$!iolbø ^ober, i 
en kmgere nebenf. fotefomn^be flnm. l%MKr e^MNrffftiSMpt -^^ l^ftfm øåm «iAff^>ii«rtiMr 
"Alm&ip &^f^ltV^i SataTf Hkr ml af i^i^iltetaSr 

>iimi iiiAn tftn teÉfc % ittMttf%^ ^faa Méfé Slita« motfte 
iq>fi««.ia b«^i|eS%r tri$ctk:i fem ffcift bm m te^cr Mf» 
')MBbc 99Mb gtet abfMUge «f biifs giunfe AØbir tlnbtafng 
liiiirt stott.écef tOrfBoall« em tM e^tnrfbtt^ 09 at late 
(Mil frbc« tittini* ttttbogfiia ^r-eoro« 9otttflinB:K|Mfr 
«m ffitme SKyi^'tif «vut»^^ »nt Mr: oKvfte bom 

»*^(foi tanøt l^øicre. atber gim ?^o bctte Diøt (i (oné 1839 ubøttjw 
®ftfift bifrer Tamm^.) Sogle gtorc bet enbnu atbre enb ^an"; Httbte 

^ 9)<etenbe @ti(fe(fe (^noi^ bet inbi^olberr m u(m9bfl((c6a«i 
langt «Ibre) i bet Sbe aarjunbrebe, beroe beelé ^ao^ ©jjroøet , fom 
aHerebe er anøetfarift O: ^t^erfen reent fortøf cllet oiigfiflLa; 
baiiØ;) 00 attfaa tøber en ^ib, ba be.i Ø^ben eUet i 9Rbteti af 
d^dlotib lobDoiibrebe fipltefirrb atoebe i^^H bloubet ftgi eCter ba 
bcr dai^e^ ^ Avgtta i érittannien; bed^ tooe be ptta 4}«l^^tbet. 
1M<^ '«fife« nemSø betfé-m ^SBIanbittg up S^tiiintbem '^ JbeMnftab, 
brt i b€i faer. kmde jOil.^tifttttbe .Cn^apb tidH Tui^ ifinbe.etet paa 
beit.2:t^ og i be (Eane af Sanbet^ i^or be lebenøe S>qiiffe 'tabbé 
Whi^tn, tufi i^x be ttefo)^ ia'otr begt^nbt at ))eiibe fig td €|cifl(iibøiii' 
oieii; ^efø goon 2^et aobletibatt ub poa^ at^re tnS^uMPHU 

V .^ B^t )^ (ele ttmm, wtn aabnttøen tieb be manøe uMtvtfetide 
^enfmi tt( 9?obertanbet, (t>ié notimiale $emei»neffer ^aentøtl (Søne 
Dføte« gort bog «fe ft>ne« a^^at>e fienbti • (St €)i«tet -^feiw* tlf < 
i t9r1ca^ Sntebitinoi mb feø ingcnr font) bebre^ litnbe 'fotViure bet^ 
' (Henbonraiettø^ber enb ®utt^Of md !Daab. 3 if^oberianbet' tan 
M tfle bcere. e)^{laaet; fsrbeled forbi (et albriø ^ vcoet tafteøer 
fieM 3lttøeUairifr. Se{|f€ønen '4Mif / fitKQ: j@faiwiiie« iø So« 
tone« (Sitcmté) UMMmbdRø^fDr en .flor..S)ee( bkDen fj^ififi;. om 
ber enbog mob forben ece blet)ne enbecC Soter eOer^Siter 
Od oberaU nogle @ajret tilbage; og faodebei ben meUcittjIe og ben 
norblige ^eel er Meben iotif! eøer ^^ff, ben ofltige banft (Snbnu 
i 12te %axi. bar sproget i SUn^borj^, netop ,^r(|nb{epttn!tet 
twob. SWeUemlonbetr ganøe banff. , ' p . V , .,* .* 

^3bf- 5lmtt. l'2», . , w/ • 

i^)ef.9nm. 141 og IX. Sot)^er^^ ®ttlbcingM^<^dn<»tittrjimbire 0^. !mM9if9tlhå m »aUm af m tttd ^lOH mm*$i 

tal lObtøif^. Mbnr^ fl(r i ta twkibftf ben .H^ifTM^ 0|Nte> 
M(r af ^ AOIcr; iniActif iMb 9H>W .61^ 9«t)fi;l:4 
»90^ ttrf btbtMbcr c« Wbi(iMl tf j^iof iriftM «agii..«iii 
brt lA SoBbrt fefteeube SatliL . . ..»^ a .*, > 

6aa mørt ane ntflnlMiUlø ir ten. SVo^gilfi^ , ^oif 
bnw @^a ib»ac« tU U fkiin ftlMim 3éteitar^> «»4K Mm 
«f be Siyarf olmitibiKft antaget VUnk^i ntM^, §t .^fW« 
huttfi/txttti, 2>aiKfongmtetf eg Slfmir< samle SG^taumb tMW 
toteanbrrbe < iDanmarf tU iaxM, girtwcm Sorrit« 

3>et fynré imiblorMb øonffc flart^ at n^c^v ftU m^/et i 
CUnc folbeibc ttefnrflrifr? fontme tea h»gt ftlttlørre tfioiib^ 
flnfhielfe tfl {>(el)>, maa ^fint Sortib^fagn, aSeite for ilf!¥^ 
ttni @f9(bf ^a«)^ Sortrimtet; forifeniituUg ba bm i^mb^ 
f>9pol^f( i 9g felt) flet iffe ^r i^Mset af er 9o(fefaøit ; .niat 
(norerr af en ((»tb ®|)ecu(at{on obor en, mørf eller ubeffe^t 
Øfei^attb^ eOev af en fiørføgt Itblt^ning af el ®aflK^., f<»n 
man fffe larogere forflob* ^erM( lommtt, ^Mb bet er ciibitn 
^føtijfvfy at benne {>9)}cjt(efip fcrtter Obfn fe|t) I ©pflbfen for 
&ua>vmgttnt; imebené ^fi Skeld etter @UotJb/ meb ..^ao< 
Øaber eSer Olbefaber Scef, tv iSffolbungerneé., ^ ®ttbemf< 
@^infaber. Xii Sejpiprlelié for ben {«binb|!e é^nflneife fan 
man Mfl nof anføre^ og ^ar ofte nof aofort tibbrebelfcx af 
DUn6 (etter SBobané) ?:^oté og ^rfgge« 3)9rfelfe; Hgefom 
ogfaa ab^tge 9{at)ne i Omegnen af bet foite ^^ ber 
fffnge ((%t meb anbre^ fom forefbmme I tifalanren; enbd^ Det er ben KftfK^ifle Sppaé for 9{pi(en, foant fra tet w^Htt 
eiUtU af 9er()elmer, altfaaj SiUebet af be forgabte 3vtnec. 
(»^on )>ar onb, fom fin (eU @tamme»'* flfter étefen'e Edda 
lioRi. 4. om 9 mer.) é'fwt, f^ n^f nicget (|«mle Casjit ow €arrnif# 
99 9tiriif f rnrf DdbMibi!^ ømtimt |»m betl fammr 1M^ 
db fftfOlm SAontbetne tobe tifmtt l&mmt ttt ffietUn, IftOh 
^Qgiti mon ta itta^tt I ^^ttMidfc mti axAtt muttmt ^amtU 
M^ ter lotb^ 6«rrr og Sronfer nibflomiie fra tn Xiaiilff ^« 
S>fit Ut9t On^ftmhigft^ bcbfffr teiiblevtib fnm ; tia tftta tX^ 
IfiMftf fda vlbt btn rtibog ^flrtfer fig nb oiøer foøbinbct/ 
ttfe laber f^ yaccbffir føreiib efkfr tOGrr ttnber brø (N^rv 9otf^ 
vonbrdis; ^ børfrv f%ef«a !»rf^ og mtf^ mat fføMbfyttKgf/ 
tobfr f^ farftait \)eb be fra ftorb Kl @4>beti votibrenbi 
itot^rr/ «aiibar«r, ^tngAaibtt o* f. b* enb Drb ben , fcitibi* 
{9iil%bii( »angr fbir^brebcr KbKøm SttbtKinbring f 9Iørbca 
af Ctfenic {Mø*. Kl brrdnob tlfø^feffhi, fra bc otferolbftl 
SAcr af ffctUmmt tdm otnfrfug bf% fMbrt« it^tt, og 
9cb 8fobefttc< Uribbcr*^, (aber % betfmob (efirre iog' tta# 
ttnrffgerr f^rffon birb flere ffoIiuUet af et 0^ faitt 
Solf paa n^m oSr £HMbeti< i(»fler og beb Orebben 
te feitbare Slober, enb beb een enf elt 9o(f eftxrrm; bhr 
ffnibe ^loe braget Sohben^ fglemtem* !Dert8'f9nfiner fnbnU/ 
01 ^faa { be mange ^ meer eBer miabre lignenbe; ^^ #^e 
of aR(bbe(a(beteii< Solf efierb fbref onmenbe ebennKllge ^agn> 
ter ^a^enftatt ere abfpmnga^ of 'BR^tleriie «» Mferneé **5)3t>f. om biéfe Omftanbifijeber ©leijler, ttrgcft^. @. Sa^l7. 329 
— 78» ^eterfené éaønjé. I. og SiJorb. ©eogr. for (ffe at tate onr 
tibtioc gorfotterc {©attn, @ttjmr åScbef*3artøberø, m. fli.) 3 øi^rlflt 
(at {eg t^bdigt nof etf ((eret , at in {ng^nlitnbe benegter @D^ei:iie^r 
@t)eante^^ T>anmiU og ^feme^ Oprinbelfe fra 9fte(tf oø n((t>n(lg 
be forfle^ fra JJ^fcSlfiett. . . . 

^ Stm i foabmme d^nt finbeé nemfig aøe HfobyrMfen^ MCenbte ^^ 
l^ft^ber, f. CT' JM'ira, liBi'iftafts^« Oc/MniMsr) i^ø^re (fbrmobentlig 
ogfaa Halelre og Sekingsbeal , ber bq^ge < bet ' mUtbffe ^are betf* 
belige fxn^tøpfatfipr i ben tiblige aHibbefatber^ Bétea, JffiRul«, (As* 
cibiirgain?) o. fl. Mååå etiMaflM Stdii^ft m IfiÉiiftmir 

fMiø dbr oMt l^oMlt^ en. iHMl^wftr fc^ ter ^ ^ Mfii 

!Dm an^ca af .tc; oi»etiuf9cfe @ruiibr fer ben mbi 
fatte lUiifiiftfr bu Cooar man mbøg i^r til togt i^te-SBotK 
ae(tf9(feb fer ti(f«tbia# N^f<»^ bog m^ téUO i Mv|øMi 
(fcOK la at (cgrwib« Unøtflifn. af et . &nf9^ imam 
9iaM9ii«riir/ M 1^^ ^U i^S^eber fin^^; mea fogettbute 
(H flfenfS^ 9Ict»ftttl|lMr((^ !Peri((,ev 8Uital(rt rf>aa kt HiP. 
l9>eiibe/ «ner,taM4 foit liønefib.e 9imM alt far KMi 
for e( at tale ont/ at t>eb .ne^e af bem, er .tet fimiotive 
Hfter af be afiatiffe .Somter^ ber fltotbe ft^rf .j|flf,fe4 
(fanbCna^ifle 9b«»itertø(p prp^Irmotiff^. Sa/ mi naa 
eaboj}, t^Obe inbrømiae Jbet foa at %e Unmel^er foa Mlbftb«! 
bcraf ei felge ai^<^ eiib $i>ab/t)e4ubm er .ntctotfeml .nU::U 
vemHø be SoKefirrb^ i^Unbt ^»JKe i0.b(Mre)l^ 
ilMøaeo i^Ie», in^fert/^attV beir# 0|)tinb^tfe fira 
In* en* ; . I . .';•-* 

f>tHib ettb^U^ ben trebie (Brmtb angoaer^ faa foi» 
ttaer ben t>((i ttof ^ om enbog. ( asbre f)enfeenber/ mere JDp^^ 
mcrrifom^eb* 2)ee{é afgtoer ben fra en iyM.@tbe et .nyt 
iHbne«ft9ib om ben ecjiroeftelfir/ mon ftnber. H Wibbdolbe« 
ren* c^r(flnebe g^olfefonrb, efter ot nblebe beretf D})rinbelfe fra 
Srpfa^ fom 9temi SKoberfiab^^''}; beeM maaflee funbe ^^ 3t>f. bl. o. Freculph Hist. II. 17. Geogr. Rav. I. c. 1 1. IV. c 17. Om 
bci høX I<efce quæ nominatur Saxomoy i @t. for Dania) Widur 
ehind. I. OHeibom. I. p. 629. o. f. t>.) Dm 2:T0fa f. <Sr* Chroo. 
Weiws. LfU»i)U« 1. 78U ^erva«. 21/6 Jb. p. 918. €t8lftFltt|c.(fre- 
lpfr*.p. 570 f^edegnf^Bk . ih. p. SO. .^Imøn. ilK p. 254: 6u(m. 
cvU. {)t1l. I. 196. 0. fd* 9Xafcoi». L @. 164. Sunaii L 35a 
Spmer Notit. Germ. I. 333. Sheringhmm de Angl. g p. 141. 

^apt^enberøe (Snøt. I. a6. o. f^. %t i ø^x\%t, i gølge (me@adn, Wt^^ Véifiø^ta at t#^ Mm Sdhbe: at ^élcenhmiti 
Wbi^^vt «iber ttrtaj) MlgK Vtnnt tJef for bm* tifcr; f^f, 
at bc, fotvCbtn angelfarfffir j^((b€r, ogfaa Kenbte tybffe og 
ffftftffff«, ba hetti drmfttllinfi af SR^t^erne bonnebe % 
ev Kgefia t9<((^ fom at bc att fra gammer Sfb ^f gierne fogte 
9Mft}f eb* iffy l^y bne fmtbe/ tit lorgge beréé Cdhrbom for ^agem 
CMn^gen ioffrv ^et fig ogfaa (tfevebe f be cioenfor i^ ipc^ 
«ébl^er abfWte^ Stff^^tirfttger ; fom førefoém^ f fMfgere 
'pianbflirifter ^f Sororbet tS ben profatlh (SbMO - IRen \M 
wOtn e«1>bg'fabe |((nt froMiflb og farffft 9offe*@agit g/etbe i 
USh9kntMa§, nemKg for faa tM fom bet angft^er m 3rib^ 
tenbiKn^ frå bet {{eent Ø^in, og t faa |>enfeenbe fnbtøntm 
Mtrnogeit ®9(b{g^eb Jtbhr ntaaflee Ainbe faae en tioget faHttt 
iMfiA/' naar ti t bet anbet Sogntrffbe antage Dairi/ oj| bét 
MfoaVeiibe Nornianni o. f« t>» at tcttt fat ( €tebet for DadiT: 
flé tøffM bet i tttjttKt Sl^oribe bcm monftxrrbigt/ l[fDi^bé< 
fegge ^tne^Slationer/ naar be toirfelfg ^at^be t(ibee(t ^anbl^ 
natttnt bmi SMigion;. bere^ 39r|f^flagt^ |a bel enbog tnbeil ti granferne og ©årerne (Tutbe nebftamme fra Dan fte/ laber p^ 
bog, (naat man enbog i!fe »il antage nogen Jiftoril! Ih'enbég(eming/ 
fmf @rmi» ti( ;9agn«ne> ofTaft uaftiet^tgt ^t^ foiflm p«a fov* 
ffieøig ^aobc. ^an htnbe f. (gr. enten antage, at man (ar bomiet 
ffg en faaban ©tutning af ben fæded Dbin^bprlelfe/ af bet msr U^ 
ftegtebe @prog, og af golfeneé 35anbring5 tUtx ai en Sirabftton ^ 
ublebet Sranter og ®axzx fra Dacia, fom i 9)?tbbelatberen oor bet 
fftbl»an(ige 9{a)»n for Dania (i Sitg^eb meb @aro^ Byzantiaro) og 
fom enbog inbtil bet idbe Slarfr. af berømte flnnalifler og -^tfiorie« 
ifrtoere er forioeylet meb Darda. (3»f. hU a. PocU Saxo. V. (iøib- 
Ditz. I. 162 0. f{. @t. Doet') Fredegari Ep. 65. (DaBnMas.) Ho- 
veden f. 232. Fordun. p. 667. (Daaubia » Danublos ) (Stt fcrtled 
Jlemiirifcfnté fva jQ)ftenr «t€Urg)lbim!el^<i^itgfe( efter- 2rr o ia, 
@rftf<!irfanb og' ^teQiiia , Un M ogfba tyre ffg i (ine fpééfAgtige 


•» • . al hatå SMMotttncr* atlM waiuab^ flUEte koM tttxoatit 
9$ fcto fbm ^i9fé fffSMTonintfre^^. 4Mt fljatecnf 00 IlfAtiVrlflWm« Snbt^MiMttg J eteiiMiMirt 
jm Ht fortr ^/ øfeiMiem Zt^bfUanb^ o. f* ii« ( f^ fdn «r 
MV« remt itbett fionrb; mtt .tnbøg lat tnm bnMH tfl^ftrite^ 
ligt ^lycfciii^ ®rttitbf ^ fo« ^Mbt fftnM oÉNnØlM fiifr 
Ælrritiiob tt ait Uot @9t^tttie«, * @iøranM«; og hi. SDmfM^ 
^wt Mlfe 9a» opxlnbtligc SUfgion« Ubf|)nfaig fra .^ 
a^cii^.mii qgfM AfaioMt« frfblbm^' fra fteme f^rhtflligfc 
flniNti^iiep lor (oenge fibcit afaipfcfj ggUgt bctptffl; faofebef -at 
bir^ ^Mb b« flbfirCmøflrnb^lK* ottøaacr, fen (hHvr tfAtpr 
ol ^oatffc og øt^narc: ab ^Ofoi Vei^ eg fra ^fn SnK 
af;9(litt/jdbr t/Hdj^^itt af fefn ^bøfMge errboi/ tcime 
9M%fDiiAm ^r ftutbft Stibgang i Statbteobim. -- Serot 
forføge ^aa/ efter fft)ne/ at bcføare bette Sporgtfmaal, ntoa 
itQ aøerffrfl gfore ofMnarrffom paci: at { ben løfrftKge 9oI^ 
trobition^ bet iogenlantie Øoaer i SSobitgelfe »eb ben ^oetifie 
Gbba^ ja itti engang^ i bet Mfrtilf%e #rnnbtegr oieb be 148) i^ani og Banai m i tRibbflaftvrni anleiiibfa fSt^aå^t; f. (Br. ^ 
Theiganiis Qfnfy II. 59:)) ann. BI5. (fftnt^nliø))!«« Widochind. 
IB. (MellKim. L 662.) Yita Mathlldæ, c 2. (LeilMiiU. I. I%.) nt. 
H .et JDoiurf er wibertiboi igtc« btt f. f. ^«eir oø iuiiMi%ni 
9ebeenie af bet fjH»tide Stollen, foiti biéfe lange vbgiotbe M gro^ 
Xirarf^at. (f. f. (Sr. Mtmar. Hers. a. 976. |i>e Seibnt^ I. 846. (bf. 

.. i loda. Peroia Ifon. Gtfm. i. v. Dafki<) dmiblerttb tMHre SCnbre 

.. igicK ei åbeftenbtf meb ben faikbe øct^bning of Orbct i>afiai (2:ro« 

(anerne nenttig;) og faalebeé funbe fKge ^p og goroiinøfr let 

cpS^c; (bab enten nn granletne ben 2:ib bilbe iMbe beteO ttb« 

fl^ø fra ^Oacienr fra ^xtOtme, eller fra be !Dan|Ie. I 4^d ijMt %o% im bmi ai M fhu t)c>. or (flk 6«(oB<f ^^. 
I ØMfébe* tKm tern fti*^ |>eii^ 4ii bem, bit naa ^at^ (ulk 
I iM^t Mn^ fat tre SRitf (%^e))er •at Mta^t v mn(^ z ol te 
4aMK|tfteitN»et et cf^teci^eo?) 9vtfii=4rt; iKihr éå ^m 
^44fir^mm'*, Hbr øM% m |)ftit.beI4co(ott<ii> »« Iltete 
tm t'fifMbtoiU^to/ omttvnt fom te S£iM(le. ^Mr^ :9lb99» tg 
fl«bi^.ttKsi i»t tiMltttiteibi i ^Umb. t&m meut^ f(ft*f 
ffBlUgf 4^: Mlf^ .iavp^tt it ub«;^M bui ffrifftt; '^nwm 

MfMte^ iliC jMif^nte @M^^ fnr te jkttbfttatMfte ^ øg 
mbm%9ffk^^8§fn, rmOitttk -Skokliimmk umbøftfe tet» én 

if^HfUltf wKk t>i forAife^fn/ ^ l%e imitSge^/ {«te ^r Mb 

M. ' 43{ MSe: te(t)brrt(b fiirft ffivtambt OfioMffM^etett |Ntfi 
fb^cbte OdtftemMg^r:. 9^ tir iA brMti9»- 2<ter, |ttti{ 
@pet tH Obfnéb^rielfett fordboitNef Iffe fttbe ten ^^v^oite < 
m ^uitt^miiittH ^tfAfhBQy iSnr €i^ bttt ^é eet 
9l^i(i^ fM JiM føm >>« llete S^fe^t, ^Q» dortr. diffgtfKA 
Mf fartMwweif biMdKgt; wn al.Di Itimte ^motrifl ^8 
ittfoi^Ife «eb #flerføetfé ^9fi«t, og t)eb 9tvbbhi uf je&bm 
%Ubcv ^ V(ge i ^Mmaxf, Ct^ttis^, be t9bf!e Saiibe tnrb 
Ø^erføen/ og tofb St^fnen; enbt){bere/ at ttbtrpfrelfQe og meget 
gamle .@cign (abe StfareKgtonend @tamfabet anfomme tf I 
Siibty baa»e f>m Scef tfi Haitbdiy, fo^ dto#Oby<^ 
(Ulis> iKl ««6org \)eb Iftbføeft, og tO be ©airet^ fom i M* ^^'©ttflpf^tlftér X^éM ote'betti SPt^bHtdttb btnfefce BtH«r forø یMr, i^r mm fa/bit Ifcmt o|>ftaM%^ dcraftfie^SHHUl^ 
UbfMt, n€pp$ bnbr TiMTfl |mbi mbtniWMbe mb^M SMi 

»cttiflrir bcttifrr m fci»aanib% dnbfmifc ^-hmm SnMiii 
fl$t btUfi SbUMier, cg Mtbilgfr-to 9|)Kiiib(l^ DMSim|4tf 
Hm 9uUa$. fm ^(t af. tMfe 8øItrM» iil M otiVck ^; W 
la^iMfirtc !*iv t»( ffuiMMf fliOte: al81f<rtM»ff4f€it ffifii 
ftaatK^eim or (abtMittkrct i ffUtUn, og Mr t^b^cit irMI 
ttcbnir fr toigl MI m mi^ 9ffi, iDorfia bøi:4RM'^ ifer 
Mbt 9t'^tit\ mtM ol ben er fomwtt til iSan^M^^frnr 
bdf} foffKdHge ColMkr, Maftfbc eøttmrt fidmMb^tti^ .(Øfn* 
fNcOiøe Øgnc, natmlfgcn t(( tlngefn, S»eii/ C9<WB4Kb?># 
€iKn<ie/ IS be ^iMIft eotbe og ta Itl^n;. em HiciM^ 
gtatiniø^ bir oleiie (»bc« lOfkiHirHg M at gtaiibrfN iftolH' 
geifm af :ea f}c«(te.ctIiM{f^ i ^ :^ 

. -} ttfevbeM »oae ^Umc^tø at Slfabmleifea; ^i^n^ 
QpmMOS^wifib agte yoa be e^ eitbmi tØgMgctfge iWMr 
Cftmi MMorefor bc fTe^ Q^ fu« f[»be fDtf#rait;iøgr Ai^ 
titna% M Mfe (ig før o^ I eo: oid^eii ^@Kf og S^rm ii€Nf 
rke i irnb i Korae. i UpAi Wik Soobe lasberlebeé ^itA < , .8cr. Rer. D«n. U. p..99. Peru. Mob. JI, p. 674. sq. IDog VM 
(e() tem<rtfe, at jed fer ftan^oerenbe £tlf<rlte Ilet ttfe togder nogffi 
SiTot paa b«ite ^Øe SRettent (M fartfle Øaøn); t>a fis trocr at 
HU tUftrcrtfelide ®iitiite til at otitoger at éaxerac Dirlttiø 

; UN^iti^e boet paa ben fønbre. 00 Deftre @ibc .af.<ll!^<|f 
tibli^ef.e enb ^-^eoborife-Sib. ^DogWiiCftatifért h^9i&^ 
forbi neppe 9UI« ^r|ib ^.^u^eniøi meb mifl Ifromr i • 
It^Aicr^ofMMl fmUf nr'Mn nitelNgve ^ar.flMH f{g MI Mit 4 

\m'^btåi't^lt}^nA9f*9pøAtøMfil^t ht ^prUlse Watfotier; 
^^ifétbt CUn, ^Wff6ffi St<ge«, ja osfaa <nbéri af be rarlge 

fa^ufåøtNt, M»flåntbf<'ii{ m«ae 'MQcr^ bem 6ett fømme 
MliglbtU} li^stammltgM^i^ii^ tt9(% ^i<ta< atrfnlitt^/ 

^f^ JMJStMft^f Dt af tin ly^fCfTr 9tba tmne baanc !>• 
a^SHfn«*'ttl^«riiriier 1^ |>aDb(iiiMAbe ~ ^afm M Irotø af 
tamaiiiiiio^-føai «enti9# tnit> tm$, Uv ^ tMvibtr tlfn^ 
Wm iuW^vtéxVRffc UnU ^ fr^mtHr(e« SefrafNKbia af ben 
Mn aifiAmfibantlelfr/ 9i forefiabf §a« be gamfø •fanMooiøf r^' 

fttobrr ^@libd faa «Kitl«gfr itg bit fm^ Ismgi ^fA^ffndRgm, ol 
et^|ia4»t«téfjiil> paa aUe ffint fevfNMNge Stibcv Mi 
Øffovfotn«' Jt^fkr; o. f. ^ f)at attlogt |MinM«iIaMit -i^ 
m%M ii^'Ctillttv^øg ii9(r @abit^ e«b at M»e jftsM^ Mft 
Ibn^frt alkiie toeb en inbboiibret ^v«#KMøff(ei - tk 'MtbM 
|toi|^m<^aMel^ø(f tibfønbu ^ty^DSfl^ti |at)r t»a Atitoel (e^ 
tytte^^^øitff^.dagte' { 9foi«beir vm ®ubinie fro^ bfi' fimii^Wmi^ 
^lerO'tftimnM^t ^éOcfmH OpxinM^t eg ^tibi^MMItg ^ft» 
Ø^t>/^^ar>fcrtte bø uffctobtø^ 4ter ttcrl^^ gleinti Ctabfl 
i 4i»*m^'' og IVfpf ffiefi^itfng/ tt'Kcrggc bcm ni;c ^efiigc Wa\)»e og 
(S^tn^aicx, gføre ftg fe(t> t(I tcnå ^xc^ficv, eder \)el enboø 
til @uber { tnct(nef!e((g (Sfiffelfe; og t)eb en ^ø(ere !I)anne(fcé 
fiiv^eO%e<fi92»(#r/ fonnobentltg l^B^v iffe aiben' Simnbelfe df 
^ftøferfonfJer, at ffaffe jTg 2(Uro og ?lnfeelfe. ' 

.*J!aar oi bevnc^fl l>iile tmbcrføg^^ t))ottfet 3ol^ i bm gamle 
BetlJen' bet ntaatte f)au loctvct i ©fanb ttt at arttogge flige 
patiie^e/:plpn(fv Tbft ffaribin^f jjFe og' gi^tt^aniff^ faa 

er bet \)(i i ©rtvbefc^fK^ 4re fVrff(e«lge 'PvmHcr, fom twb en M4 etottbtaoMf Mefiøion øg SM^oøit. 

faåbån Unberføgfifr maattt fomme ( Sctrogti^ø; nettid 
1) ril ^loare JSoireforrb f^faoriett* IfbHflfle fianbeUi^eit, i 
Un fftv pm^nblete Xrtntag^ luntu fere oif 2) Om |)9file^ 
af btf fe Kationer bet fnare^ fan ontage^^ at ben t>eb (Soloiiif 
firring futtbe ffienfe et raat og ndodtferet Solf, ff^at ttfern^ 
efter be ebbiffe og anbre Xrabfttoner, pfnUe ^t>e inbfotti 
9brben? 3) 2<I f^MUn faaban iOarion be niffl ^oafalbentft 
og tpbel^e @por i fcltoe 92orben fpneé at fjtmoife oé? 

3 |>enfeenbe til bet førfte af biéfe ^unfter, ba (ta^ 
bi aUerebe i en meget fiern Sortib @|)ot tH ftre |>obeb^|M» 
beléDeie^ fom f)tx funne fomme i S3etragtning. S>en forfie 
goaer fra ©bit^iob og anbre . flanbtno^pe (Sgnt mf- 
Øflerføen, giennem 3)fina og anbre GfHonbffe (3: oiilanb^Ee) 
Siober inb i !Dniet>er og bet forte ^at) paa ben ene &be , i 
Uolga og bet (Sa^piffe ^at> ifiaa ben anben. !X>enne ^u« 
be{4t>ei funne t){ forfølge tilbage i forbigangne .£iber inbt(( U\ 
9be 9lar^unbrebe ^^r SWueHgt er bet, at ben ogfaa fortfatM 
enbnu t^ibere, og {luttebe fig til ben inbiff e ^nbetfDei; 
fom git igiennem ^aftrien ^enimob og inb i bet forte f>ab^^; 
og ufanbf^nligt er bette bel iffc, ba mange Omilcenbig^cber; 
fomatlerebe forf^en er omtalt, tifiabe od, at (^eiiføre @t)icner 
Xetter @t)ear) og !I>anffe fe(p, i bere« Oprinbelfe, ^l bi^fé 
oftatifVe ffgne*^*). — 2)en an ben «e( gaaer fra ^annontø, «')3t>f. ©eijcr'é f». ^iftcrie. I. e. 42—45. 

>«0e. SRittcr'é erbfttnbc. II. C5I7. o. ffø. ©eifer'« llrgeftj. 6. 33i 

^^)@t anbet befrccfteiite $ibne«bprb funbc (etiteé fra biéfe /mlj, fom i 
Søtgc Plio. Hiai. N. II. 67. Mela. 111. 2, ^ex India commercii 
causa navigames," locb Storme Met>e (cnfafiebc paa ben ^ermanlffe 
^% bcr bleoe faitfliie af en fbei^ifl Jeonge, og fcnbte til Q. Metellos 
Celer, fom jMia ben $ib t>ar romer^ ^roconful i ©aUten. iRen <t 
©pøvgémaal er — i galb ^cr o^crjo^ebet er noget fanbt i ?ort<ri' 
Jingcn — om ber i!!e i @tebet for /tidi bør læfeé Vindi efl« W6 ^ctmanlcni ©rcrnbfer, fange nteb eOcr neb ab ^efcf)« 
jMm (nbtfl Øflerføen, cg bcrpaa o»er bf tre $)at) t(I Oert 
Mlia eSer Osericta (maaflfee Asariki?)^ Denne ^an^ 
MSttl gaaer faa (angt tf(6age ( Zfben , fem til bet førfie 
tfot^Knbrebe af ben d^rfflelge Kbévegfifng, og t){ funne meb 
femtnelfg ©anbfpnlfgl^eb, etter nopfien meb BCé^eb, otterebe'f 
fftfn fterne %ii, fem ben^ $)ot)ebmaat^ yaat)(fe to $)anberé^ 
l>labfcr i Worben, nemKg Bumtium (©fneta? Sfneta?) **^*) 
oøfaa falbet /wmn^, og fllbfgere Soméborg, t)eb C)f?erføené 
«9bf|>fl; (99cer^eben af ^bflfen, beb St^etra, man l^arfunbet 
mmtge Olbfager^ f^^ii Oprfnbe(fe nøbbenbfgen maa ffrfbe <Tg 
fra bet ^eben{Te ©rorfenlanb, og anbre, ^bW Sorarbeftelfe 
ft>neé at føre t>i tffbage til ^^oenicfen etter ©gp^Jten; altfoa ^PUoii Hist. nat XXXYII. 2. 8. X)erfem bette if!e(at>bet)«ff et nogen 
orbentltg ^awMé^eif ba ))i(be umueltgen en enteU romerf! Stibbqf 
^at)e funnet »ætøc benne SSei meb ftn (Iorat>ane , for at ^ente SRat) 
«fb fl)fietfoen. ^aa Ubtt^bnmgen af STatjnet Osericta («gger Jc^ t 
^^ngt ligefaa Itbet^ierb, fom paa en(t)ec tfoleret, i^aen blot S^aD* 
neliiøjeb beroenbe etpmolegijl a:otfnincj. &ai en faaban Jatoe 
nogen éærbf, maa ben enten ftr«!!e ffø til Jele Orb blegningen, 
dkt i ^et minbfle til en t^ttl Mo^e af begreber. 

»O^^tot. II. 11. 3ffe oWene 9Jabne(t(g5eben tater Jerfor; menenbnu 

Ilteve ^tggen^eben. <^^er ^ttlzmc^i* @)rabbefiemmelfe laae M 

»eb Ubtobet af Sou-^Poc, f^»t bi bet meb temmetig ©iffcrjeb funne 

antage for ben oftligeObermimbing; iffefor^WunbingenafOutaSoc, 

bbilfen, naar bi gaae ub fra et faH ^unft, f. (Sx- dm^ og élben« 

. -Rilber, og rebueere togbegraberne, noie fatber fammen meb 2Bei(t= 

felen^ SWunbing. 9)?eb ?>enf9n tit 53rebegraben, ba taber en om 

trenttig Ølebuction jig ibærffortte beb ^totemæuø' ©rabbeflemmelfer 

for gtobmunbingeme beb ipperføené ^pfier, naar ot torgge 2** til be 

btrfetfge 53rebegraber. ©aalebeé funne bt rebucere" ^to'temceu^' Stn^ 

^gitjelfe for Bouvttiov, Jbor bet iffe fohtmer an paa ben pberfle 

^fJøiagtlgtieb , omtrent til 88« S. og SS® 30* ©t., etter 'omtrent tit 

©tettin« ©eliggenjeb. Sefiemmelfen dfbiger faa libt fra Jumnes 

i^irfellge ©eliggen^eb, fom man fan forbre, bet af ben baoa:renfce 

geograpbiffc ^unbffab. 856 ekaM^Mf StHløioii eg Vtifi^éfø^ 

^aa Un tttiit {>anbe(<9<(. 2>rn anUn uf UmMt fknb 
bd«t)IabffY er fatibMigi^M bit beffenbte Bitca, bet ft^tie« «t 
^t^ t)orret en ^aw eOer Sabeptdb« fer bet gamle Sigt««, 
IDbiné eOer Ufafongerneé (ribfle @ffbe, ber (aae <ffe langt fitt 
Upfal iDeb SRoplaren^ og enbnn { bet 9be Har^unbrebe wt 
Mefibent« for U)>)>ft>earneé JPonger; men berefter biet) foa 
rernt obelagt/ at ber ( bet ilte Slar^unbrebe fnap \)ax noget 
©por tflbage af benne ©tab '^*). 

2)en treb(e Qei ev ganffe en ©o^i; og ben^ Qfnbec 
pmhtt ere mob ©yben ^^oenlclen (Sart^go?) og Vla^ 
f9Hen,cx.) mob 92orben famtHge gamle Imnbeléplabfer. !})crt(l 
^re^ for en nteget ffern Xit>, beoHélfgen 1 bet an bet Ma^ 
^unbrebe; ja for en S)eel ul enbnu tlbllgere: Jumne, Birca, 
(Calmar?), Haithaba, Trena eHer Treontf, (Ribe?) beivenbe 
Marionis, COdinsei?), (Haleiri?), Scirin^eshael, Asciburgum, 
og maaffee enbnu flfere***). Dm nogle af bWfe ©teber, fa 
maa(Vee om bem alle^ tor t){ meb temmelig ©fffer^eb antage; 
at be f!9lbe .^^oenlcierne bereé Oprinbelfe^ eØer ( bet 
mmbfle bereé 3?aone. 

^en fierbe af bemelbte ^anbeléoele maae ^i, ^oab 
^inc crlbfle Sfber angaae^ mere flutte oé til i 9oIgc Sfngene^ 
92atnr; enb ^ funne beoife ben oeb tåbelige ^ibne^i^rb 1)o( 
be ©amle* Den ^ar, efter al ©anbf^ntig^eb, goaet fra be 
t)e(ltige |)anbel^plabfei* t)eb ben cimbriffe ^aloø til Frisiones, 
Galli; m. f{. Sotfeflag oeb ffuropaé oefllige Æ^fllanbe, og 
berpaa til ganbø^ eller opab 9t^{nen o. f* )). Inbtll Waå^^litn. i<^30f« Bembert vita Anschar. 10. 16. 38. 35. Adam. Br. de sitn 
Dan. 75. 90. 94. Saxo, p. 190. S. R. Dan. I. 444« 0. fg. 2)e 

3nt)»enbinger, man i ftltigcre Zitex ^ax øiort imob benne @taM 
©yiftcnt«, fpnc« Cki beroe paa alt for fooge ©runbe, Itl Jerot fomroc 
•' f ©ettagtning. 

>») eee 2:m<r9eanm«rfn. X. eitttitiiiovW 9teli§ioii øg fl?|HHfo«k« 357 

3 bet mln^ ffat man ^e( pé/ ( Vflneitteb.|>o(Ungfte»t, 
igåfliie 2)dgc IxiDttcytebfrtt Hylingsstad, nøcfom ogfaa f 
^imaxfttn, futiM rømerfie SX^nter fra bet iReej) 2let 
lliir^tinbrebe^ { en iffe ii6ef|^e(Cg St^ngbe^ og ubfanbebe ttieb 
onbre ^emmebe SR^nter; ^t>oraf en foaban |)anbe(éforb(tibelfr 
»fb be øDrtøe ftl^fllanbe beb ^9Iorbføen/ i Ut mfnbfle ( bet 
KWt^fFe Jcyørrebømmeé Sib/ (aber fig ftebffe. 

m lomme tU bet an bet (Bp^vQimaal: ^bab bet ^r 
Mrei for et golf^ fMti fuiibe mebførc Hl 9hxUn M, bet 
Mais^i »ferne? — 9lt ben f!bf}næ))nte af be fire ^atibeW^ 
vrie fftt ti tan l^mmt i ^ctta^tninfi , falber let i Øinene« 
iMfler (ffe ben anben Ve( tan man ret t)el toenfe (»aa, ^ber 
bor er Sab om aferne« Oprinbelfe; forbi/ fybM aUerebe {faa 
gamle 2ibrr 9orb(nbe(fen {mellem be euro))«<f!e 9o(fefIag ^ojx 
benne %}et ^at>be barret bet^belfg — ^t)ab ben ( betfe Z((f<r(be 
mMXH ^t)e barret — ba moatte ogfaa uben £trfD( <8rar^ 
terne l^at)e t)flrrct < Seftbbelfe af nøCere Jtunb^a^ om SSorben. 
!I>e^uben (aber norflen ingen af be for Slfa(«ren eienbomme« 
lig^ Sbeer, og enbnu minbre Slfaguberneé SRabne^ eKeranbre 
Segreber, fom forøge fammen meb benne Sotre, ftg forKare 
af bel @rorff e^ eQer af noget anbet bef(enbt Solfé @))rog 
og S:(rnfemaabe/ ^t){é 9o)>c?( tot funne foge i 92crrf)eben af 
^un Sei^^. 2)er M(>)er faa(ebed tun to a7}ue(fg^eber t((6age: ^5Web |)enft>n tit @pt o 9 et Tan jeg i ©ærbeteé^eb ^eroabe mig paa 
©lo^farierne til ben SWagn. e^omm. Ubga»e af ©ccmuttb'ø 
(fbba. !2>e nteget ujetbige etymologier, font ^er mebbele^ næflen 
til enji^er af be UrtiHer, font i bette Æilfcetbe funne fomnte unber 
I5etragtning, afgit)e et langt ftanrfere S3et)tié paa, at man fra ben 
ørcrffe @ibe ingen OpJpémng tør »ente jtg om Walæren og ben« 
Optinbetfe; enb nogen Wrecte ©renbritjelfe inibe funne bet. (5 n telte 
og ifclerebe ^iigjebet iOrbfcrmct htnne natnrfigtoiié fer et tomme 
i betragtning, ©aabamte fan man uben ^nffelig^b l^nbe i aQe 
@progi og om man enbog (et krbeibe, fom (eg gierne oberlaber 
bem, ber iffe (abe noget bebre at giore) funbe ba:re i ^tanb til» af ekMMif Ke%ion ag SliMløtegk. flfcme tnaa. enten (fottt bet af p^l oj^ere tette Mia$Ai 
Wtt inbtSMtrebe fm |>fia(ien, etter be xnaa lomt Umnt 
fra ^eniden. 3ra beøge bttfe ^Serbett^egne (aberbellReØ^ 
af ^bab nferne figeé at ^be bragt til @fatibinabiea, flg idN 
lebe og forHare; faalebed at man t)rl funbe )^am itlMeHg tS 
at antage/ fiben bi (un nfutbfpmment IMbt til beg.ge br 
omtalte ffgne^ at i 9a(b bor Aunbf!ab Mr notere ^ fulbf ow^ 
tun, bKbe bi egfoa af begged ffienbommetig^eber himse forfiore 
bet.mefio ^ be gamle @fanb{naber/ fom nu er anfoet for 
ttforHariigt* |>erti( ^ore fremfor anbet be egentlig rel^iø^ 
Sbeer, fom beeM fore oé tilbage til |)øi^9liten, for faa t>ihr 
fom ben iotniffe/ og ben uben Z^W ^erme& nonrbego^tebe 
fioenfl^banfVe &uMmt (tgger til @rttnb for famme; berU^ 
for faa bibt fom t>i ^olbe oi til ben eienbommeltge Hfotore, 
til %nt{|{(lingen om SSorben, fom bet Onbai og SBotfetd 
@ifbe/ meb flere lignenbe Soreilittinger/ mere t»Te fftn tit te ■«<■ 1 

flliøe ©rubflpffcr at fammcnf!rt»c et ^erifon o»cr S^enncffeflægtend 
almtnbetige SaTnef))roø: faa t)t(bc bog af. et faabant 9» 
bcibc iffe noflet nærmere ©loegtiTab tntellem golfejIaQene labc (ig ub« 
tebe, etib fra ©fabetfeit^ eUer ©pnbfloben« 3:ib. 9f?efuUatct »ifi>e 
aitfaa ^a»e figefaa liben S<rtbi for golfenen ^iHode , fom for e« 
^^orte af Sprogene og ben menneffelige 9anbé Ubt^tfiino; faalebcd 
fom ben funbe titoeiebringe^ \5cb en rigtig Unberføgctfe af éprogeneé 
fpntactiffe gorjotb. — 3 ot)rigt er teg tangt fra at negte ben flere 
Ooereenéftwnmelfe i mange gorefliUinger og ©fiffe, bet finbe ®txlø 
imellem be ^omeriffe ®r(efere og 8fanbtna)>eme. ^en neto)> at 
benne Obereenéjiemmeife længere ^en i 3:iben forfoinber, bebifer, at 
ben iff^ bebrorer bet eienbommeligc ^eUeniffe; men bat |tn ^o« 
bebørunb, beeW i begge golfeflagé omtrent lige kulturtrin; beeW i 
ben toé begge ficbfinbenbc 3nbflpbelfe af fremmebe Slationer, og Jer 
»ifi nof ifcer af ^^oenicierne. ©aalebe« forjolber bet (tg, for 
fun at^ næbne eet gjrempcl, meb Silpjabetet, ba baabe be «lbfte 
SRuner, og bet ætbfle græffe Hlp^abet, ere »)Joenic(ffe 53ogftaber. 
(3bf. ^rynjulfsen peric. runolog. og?apJ)enberg, @ef4>. C^nglanbd. 
I. ©. 80.) Wigfi ^ t)<flntro))ariffr (Sgat^. Wlm ^etDeb rr atmorrf«; 
at mangrtt Sont, ber fpnr^ al hmtt« tak mire fov brt ene 
dier htt anUt @IcpgtfTaf» — for Gr. S^ritn om ©ubenie« 
^cor|»oration eUetr 3;ncanta(ion ^ og anbre KgRettbc^ ttben 
&i»I iffe løirfeUg ^aioe ubgiort ett !DceI af Ødba»@9flemet, 
min ftiti ere &(eDne {tibfatte i fdmme^ tfi Sorbeel for beotte 
eier f^ttn Sorfforfng^maabe; ligefom ber^mob anbre ^rtier/ 
for iSt. ^mpen imeSem bet ®obe og bet Onbe o« U«L 
nøb))enb<gen moatte banne ftg 09 fremf omme t^ ben ivtb^ 
tumble ^mip imeSem lo SteKgfoner^ en a?(bre og en nyere^ 
dier i^nfra inbføn. !£)elte er berfor el ^XtmtaX, fom man 
Rffites gienitnber i al(e SKpt^ofogter ; ^t>or{mob ben ftonbina« 
«Pe Jffbbalorre ubmcrrfer fig fra aUe anbre ØteKgionéfpflaemer 
-tH eae'meb Unblagelfe af ben c^rifieHge ^åbenbaring — teb . 
iDfilrøéningen af ^Un Æamf); ^Hfel i bel folgenbe af 
benne Unberføgelfe nærmere t)tl fremlrcebc. — 33effenbl{fa6 mefei 
@ulbel^ meb SlS^belflene^ prcegHge 939gn{nger^ 2)9r og 
anbre Sibunbere fra ben l^ebe '^mt, m. m» fom foreffnbe^ 
\fiA Sfonbtnat^ei-ne, aOerebe { ^ebenffabeté S(b^^.^ (abe flg 
Itgelebeé Iflflrcrffeftgl fovHare t)eb ^ferneé 92cbf}ammelfe fra 
|>immala{a^&anbene / og fra ^()ocnicien. Srembeleé |)adfer 
ogfaa fflejlrføelfen o\)er Jlfenie, efter bcreé legemlige @fi^ 
felfe, ben ^t)ibe Sart)e, be l^fe |)aar og Øi'ne, m. m. lige 
gobt til begge ffgne (?) ^*''). @fanbinat)iené ©prog (iaaer 
uflribigen i langt mere @ammen^ceng meb |)oiaf(ené/ enb meb *^)3»f. ^t. a. S- !P?aginigfenå (Jbbatæte '^<x<x mange ©tcber; na^nliøen 
I. 176. 0. fø. 194. 0. ffl. n. 24. 

ie«)@. bl. a. g. 3»aønuéfcné 3lr«^«oI. @. 172. 0. fø. 

»^; (SnfcTte mobfattc ©filbringer, f. (Sr. Øaro, p. 37. ed. Steph. (iP?ul. 
ler. p. 107) Jøre Iffc Jer(^ib/ men tit 3Sir!ningcn af ^am^)en iincOem 
bc forfffediøc S^cliøioncr. / Ut tfltoenkdUt 9pt9givi ev foa at gør å(bcl<< iRe&eftaøMmkM 
(ibdnflrtmtc Vten foa liM man inteø ^r anfiirt ^ @4itogi^e^ 
fsmVt^iH pM inbiff SVeNbtmøtelfe: ioaltttbe bm,(fln«&t 
IRttinj^ fnamc l«(e imob, c«b for Stfmirt Opi^oMiip i 
fra Snbim« S^i brd« I«rer ^tfiorieii oé at (S(cnbimia»i%F 
|cbnt i @))YogbanncIfeii M <t 9o(( ubgaaer altib fra Sefolb 
nteflcntf |>9tebftamiiie^ (fb blot fra ben ifn^mbt @isit)^ 
naor benne er fremmeb ^^>; beelé {Heiner ben fMtiØFe Gbba '^ 
ttbtrySei^en imettcm. Slfamaalet/ 09 93aner<^ Sllfetf, 
!Z)4)erge<, 3«^R(ré og SBennefferA@|)roø; «8 bet iHi 
Uot t Wminbel^b/ men i en ^e( Strngbe ffrempto eio 
enUte Ubtxyt og 93en<A>nelfer. 3 biifc eie nn be OA Dg 
Ubtr^I, ber tillarggeé SRennef ferne O: Sanbeté opriobeKge 
Snbbyggere) altib faabanne^ fom tilhore Siorbené gamle Suii^ 
gemaal (ben banfTe £utige/ Norrænamål); bgdebeé gfenfinber 
man be Ubtrblu ber anfereé af ^øtnerne^^ Stlfernré og fXteer« 
ginej SSaal/ i be {lanbinabifle iDtalectrr^ og Qaaemetf t be 
igemHg germaniffe @))rogarter; eSer fan for fiorfie. 2)ee( nbm 
l3an{feUg^ af bidfe forflore bem. 2)er{mob ere netop oie 
be Ubtryf/ ber anfereé af Stfamaalet/ ganfle fremmebe for 
btéfc @))rogflammer; ^oilfet oi fameget mere cg nøiere moa '««;@aalfbcé bletJ.e^jrOQCt i bet fpWifi« »ritaimictt fayiff, cnbiKmibtbf 
banffe Slnøtcr, enbOQ \)cb ?anbeté S'iaton, (>cr erficnbtcé for benjer« 
ifenb« golfcftammc; cø bet tjebMeH) I bet ^ccfentlige at ixsre fftttft 
uagtet be !Danf!ed og Normannernet fenere (Srobringcr. BaaiM 
bejoibt Stalien^ @prog, uagtet SiJlfc^anbringcrne, fit romerife©e» 
ment. 5itn J»or $)erjIcrfol!et i en SRtfffe af SlarSunbrebcr ocb oflr 
?5olttlfcné ^onfter ftræbe at unbertrpffe @pTogct, fan bctte for en 
Deel øaac for ft'o, uben golfetø Ubrpbbelfe. @aatebeé b(et) omfa>er 
SFtonterfproget til Sanbeté 2:undemoal i @)>anien 09 en Øor !D(fI 
af ©atUen; og bet »cbtige^olbt fig ber i fmc (Slcmenterr uagtrt 
ben maurijle, ben franhiTc og anbre (Jrobrinøcr. 

^«»)3 Alvismal str. H~:M. / &aMfiam Meliøiøii ød S^ytMoøie. Ml is^e WmSc til, fom øgfaa ttferneø 9lat»tie; øøtlMt^ffette 
f«r Alle be ^xtUtf bctr flade ( Cdmmen^ornø ntfb feereé 
Si^rMfe/ for bet mejh Ifgcfaa Ifl^t (utine forftaveé paa en 
iB^e^t^enbe SKAobe af titti^e, fc^m af (fanMnabffle ®)Mrog^ 
«ibber. CXIO — SSfibe man berfmob^ ta Sefli^rfclfe af fifrrne« 
SStbfiaiitmelfe fta |>øittfien/ enb bfbere anfrre 9Iatnte/ fom 
AsfNirgiaiiv S^^n f<^^ bet 6af|)(fle $>at)^ bet aOerebe jctt^ 
tømmtt fi^å &tvabo^^\ Cha^gar, i 9lmf^tn af S alf ^ et * 
^ottrbfwbe for ^ubb^attmen'^'), og nogle flere Kgnenbe: faa 
fått Ui <ffe anbet enb erinbre ; at {Ifge tfolerebe ChiMt^eber 
tot funtte irøete recnt tfifcelbfge; famt at ff^ii man enb ff(e tril 
iabe bette gielbe^ foa ^ar ber u))aatt»Cb(e({g ogf aa fitnbet fda^ 
banne 9ovbM)e(fer @teb imeOem $l|^oen{c{^ og ^oiaffen; bev 
ftmbe giøre gienffbig Snboirfnfng mne{(g. 

Ibm enefte Uboef tH at ffnbe en nogenlunbe ftffer Op* 
t^^mng om ti^nté t^frfeHge @tamme(anb^ turbe berfor 9<ere 
ben: at bi fege at befoare bet trebfe af be ooenanfortt 
®f$iprg^maa( ^ ti( ^ofltet ffoK be ( 92orben forefommenbe 
^r I^e otf ^en^ ^eb at o))foge Seonfngerne af Stfantaalet^ 
efter Slferneø denbommeifge Snngemaal/ og forfølge famnte 
tn bm« ®progIUbe. 9{cfnrtatet ^eraf tilbe b<fi nol bffoe 
temmeKg tnbffrcenfet/ naar be ( ®angen Ålvismåi t ffbba 
forefommenbe Grempler oare be enefie Sebnføger af Slfa* 
maalet; men b{ ftnbe be^uben Unbevfiottclfe { ben n^Kg paa^ 
beraobte Omfioenbig^eb^ ^ooroeb bemelbte @)>rogiebn{nger <(te 
libet forogeé. 3 bet man nemKg meb @(ffer^eb fan antage. i7«>Strabo. ed. Casanboni. XI. 4il5. XI f. d5a 3))f. t>aW^ fo. ^i% 
I. 18. ©eijer. Urgefø. e. 331. 

"O SRai^nuéfené @bbaf(rrc. II. 24. ses StabiMMift WrfiøiM 0^ SRM^sle* 

eg fKfetHtttfiøcn atitogør: at Ølamie poA @tetflanfea» ^ bm 
MU|(rnft fDprfdfe ^oé bel 9oIt^ fom U fl^ibt betti £>t»r&M 
Mfc, fia'øi en Vetpbnfaig (meb anbre Orb^ at be ^ ete 
primitiva^ mm afbbebe OrbV ber ubtr^ffe ben bei^it^ 
@<enitanbé S«rfett): fan laber fig ogfaa^ fem fer er fa^ 
nofflen aUe be t(I Hfaft^emet ^erenbe @nb^ StoDuev og 
beéttben mange ^ meb benne 9IeI<g<oné(orre fommen^genbe 
begreber/ enten albeleé (ffe, eUer fun Deb en meget tmm^m 
Gt^molegier forffare af bet ^anlitmt^, eOer af be meb IMH 
f»e(I<rgtebe @)>reg. Me iUfc 9Iat»ne , faat>el fom ^ere ^i^ 
»(nmelfer paa bet fienMUge ^rtf^ m. fl. ^^^ maa allfaa ti»n» 
iobfomne ubenlanbd fra^ og fookbe^ føIgeKg meb Stferne^ 
2)ette befrcefteé ogfaa bert^eb^ at fdt) t @fanbtnat>{en ^abe 
@agnene om ©uberneé n^^ ^norbnelfer bebd'ge^dbt flg foa 
t9bel(gt eg faa tenge, at enbog øtbigere SSunfebrrbom^ dot* 
breirlfer ifU ganf!e ^aoe fttnaet ubpette bem^"^^)* !Denne 
Vetragtntng t>flbe MMertib let funne forlebe tit et Mbt eg ^en« 
figtéte^ &Utttwt1 , berfom bi fffe alt ^abbe fnnbet $>øtaiteii 
og ^^oenidrn fom be to ^obeb))unfter, ^v>or bi i bette ^ilfodbe 
nttrmefl ber fege Dpl^inin^. 92u toil ben berimob fere eé 
nmibbelbart til SSaalet^ efterbi aUt f)int 9Iat)ne^ n^flcn i^en 
Unbtagelfe, meb flor Set^eb funne forflareé af bet p^oenl^ 
cif fe @))reg/ dler^ (ba bette bedoorrve nn Mot fienbcé af foa 
faa Sebninger) af be meb famme faa ncer befloegtebe femitiffc 
fDialecter, nabnlig ben arabiffe^ fom ben rigefie af biéfe; i'y'^) (Baa m fom Sitg^cben i Ubtrv! for enfctte, ifoTcrebe »egtebet ( for* 
ilielligc @prog be»ife bere« (SIopQtffab, (»nm. ir>4) faa afgiørenbeer 
berimob 53et)ifet for et faabant @fæøti!ab af O^ereendflemmelfen i 
Ubtrpffcne for (^ele SBegrfbéræffcr, og na^nligen faabanne, ber, i%økt 
bercé 9'iatur, let funne oiJcrførcé fra eet golf tU et anbet. 3 *>fwie 
Sateøorie Jøre neto)) oøfaa be o»enfor ncci^nte ©ienRanbe. 

"3) 3»f. ^Sarianteme oø a:«fflftn(nøerne til SRefcn'« (gbbo. ©«m. a 49. eimbifta^ifl Keftøi^ ^ SlHMøøle. SttS 

ift ^b tnett tt, t>tnnt Sim^forffarfng Dfl^ fott ff g tnctiir^ 
M fo^^t^ #^^ af t»e norbiife SR^^r i berté fanbe «9«/ 
^r))aa ogfaa be nebenfor mcbbecltr (SttmpUx t^e afgive 
6rt^er* ^>dlex H Ian ben Omfitenbigbcb t>onrf uben 0«gt^ 
at 9}at)nene paa, be fKe^e, om iffe alle 9Iatben^ cAbfit pan^ 
Hifiobitv aabmtbart fere ot til ^oenfcfen* 

^tii lommet enb Y){bere paa ben ene @{be ben otoenfor 
om|aob(ebe^ meget fanbfunifge Ubbrebelfe af Slfab^rMfen, t)Ai 
fiere <SoIonfer fra Søf^iieme og langé «eb9(obevfle; |)aa 
ben onben @{be^ en Jpaafaibenbe SUg^eb imeBem ^^oenfdenie 
ig^ ptjotnid^ bannebe SoUefoerb og SfanbinaMrne^ i |>enfeenbe 
tS bered (Sultnré Sirt og Stetning. Gnbt>{bere bemcrrfe t)( ben 
tbin ttHagte p)>^belfe af Stunerne, fom efter nt^re Un# 
berfogeife meb me^ ©anbf^nHg^eb uUebed af bet pff^cni^ 
cif fe SUp^abet^^); frembeleé 93ogfiabr<mene i Sfanbinaoerneé^ 
og atte meb bem beflcegtebe Stationere orfb^e ^oefte, ber foa^ 
meget (igner ^(literationen i ben ^ebraifle ^oefte ^ nat>n(igett 
ben paafalbcnbe ff^enbommclig^eb^ at ode 33oca{er i ben |>en^ 
feenbe agted for lige gielbenbe; faafebed fom ogfaa f be ftmi^ 
tii{e@pTog t3oca(ernetf Sorfliettig^eb tiUæggeé en meget nnber^ 
orbnet Set^bning^ og oprittbeligen flet iffe ^ar txvret ubtr^ft 
i €friftfproget S^ben af Ih ({>) og K^ famt SKangel paa 
P«S9ben(?) ere ogfaa ffgen(|eber/ ^oilfe man, meb Unbto^ 
gelfe af bet gamle ©fanbinaoifle og Strab{{7e, fun finber ifo^ 
leret i anbre @prog. <SnbeI{g maac ti enbnu bringeé til at 
tcenfe paa ben ijoå ^^ocnicierne/ og aUe meb bem i ^oxbin^ "*) SlHerebe ovenfor (t 2tnm. 164) Jemjtftc (eg t(( ®. Srpujulffend 
Pericalum Ranolog. (J\)i^ SHefttltatet Jeg i ø\)riøt ingenlunbc fan 
»cWtenbe mig) og Hi iapptnhex^. De oKernpefle Unberføgelfer 
t>ebfomme mere be foriKcKige Ølunealfobeteré inbbj;^rbeé gor^olb og 
@toøi{!at^^ eder flaae fotrcflen ilfe i nanrmere Sor^olb ti( oor Unber* 
føgelfed ©ienflanb. IBA ObiMnMI tiefiåtoii M HiiiiiÉiiift 

Mfr taambc Solhfkiø, orlbgamle og otettnbel^ uMtebte Shn% 
«t ^«rbe Sipbttxtt M Itoafecn 09 anbrc ftaxmU Snflnw 
menter, Kgefom t)eb Segerfnger at banne tet til fiere ®(^^ 
®tilbet lignenbe, etter ^aarbere Slanbutg^metaUer^^^ ; font 1^ 
paa ben Ufab^rferne egne Sorrbfg^eb i mange^aanbe Aonfter 
og jf onflf(rrb(g^eber ; ^tflfen bi finbe, faa langt |>{f}orie og 
6agtt goae tttboge^ og ber^oé paa ben^ ittt minbre åfoxaftt^ 
dflifle og ubmcevfenbe !Drif}{g^eb ( ®Hbifatt ot>er f}ore |)at)e^ 
fbm man ( ben gamle 33erben fun ftnber ^oé ^^oenfciernef 
^oé be fra brm nebflammenbe eller t)eb bem coloniferebe ^ 
feforrb (Cartbago; aRtbbeI(fat)et) , og fy>^ be {Ianbrøa)>{i7^er< 
mantfle 3oIfef<rtb/ etter bem^ ffoå ^bClIe Slfab^rfelfen tnbførtdl 
— Sammenfatte bi alt bette, og fammen^olbe bet meb ^bob 
obenfor er bemcrrfet om $§oenicirrne^ Æunbffab til 
92orben og be norbiØFe Sanbeé ^robncter^ Itgefom meb Ut 
t^oi 9}orb&ocrne forefommenbe Sefienbtffab meb enberi af @t^ 
ben^ Srembringeifer og &tenbommel(g^eber: troer jeg, at tn 
itu ringe 6rab af ©anbf^nlig^eb, ja ul enbog Sté^eb moa 
Dinbcé for ben SSening, at ingen anbre enb ^^oenicierne 
fnnbe txere bet 3oR, ber tibligf} i ^ifioriend !Daggr|^ paa 
Uxt6 |>anbeléfarter l^aoe ^iiH flg i @f anbitHH^ien ^ ^ be 
fnart t>anbt Snbgangfom ^rrrer, ja enbog fom @nber"^; *'*) %t benne, t ©fonbinatHen og i be fitftrombfcnbe ^jrfttanbe faa U* 
ftenbte ^onft indenlunbe i Olbtiben toar atminbelia^ 09 naim> 
liøcn Joé SSeboerne af bet bpbcre Snbtanb i>ar ubeficnbt, betifer 
bt. a. Paulus Diac. de gestis Long. III. 6. {mot Itm^ 
^JJo^nicicrnc Ja»be funbet 5Seien \txi meb bereé ?)anbel, og ber* 
for uben al %x>\'c\ oøfaa Jo« be ælbftc @ræ!ere, Cf- floraer) bar 
ben aUeioegne ligcfaa befienbt fom i @fanb{nat>te». 

^^ 3^9 beraaber mig Jer iffe )>aa ben i be i^Ianb^e og ade anbn ffan* 
bina^^ifle (BIrifter f(rb))anttge eucmcrifttffe Hnflnelfe af ©ubelmreo, forbi 
ben intet be^tfer^ men Jeltere "paa, be i @agen feto liggeabe inb^orte^ 
@run^, og }^ci(k tLnatogten af be i^anffed (Selontet og {)ecrebeinme 
i 3vlanb. 00 at bet iaaUM tt Hm, i ffMU t( maa Ut Orfginoleti t(( 
ktt Witbt, ti nitbrt SSyt^mie« 2)ragt Wu tMier i @fi(brfiii 
gen af 92ørbetté Sifer. 

IX. 

?lt ub^fffc be Dfbere Sælger af bctu 9?efuttat, maa t)fl?re 
forbc^olbt ben an ben SifbeHng af noenocprcnbe Unbcrføgrife. 
Smiblertfb ^olber feg bet for (ffe upa^fenbe, attcrebe ^er i 
fortfattebe ^otjebtrorf at t)(fe, ^t)orIebeé *ifalfl?ren« Vl\)tf)Ct frem* 
trcebe (et anbet ogflareregDé, naar t){ Icegge be otjenfor meb^ 
beelte 8?efultater Hl ©runb. 2)e ( benne mptt^oIogffTe SHjje fore^ 
fommenbe, cg ( SrvHen ubmcerfebe tlppeUattoa, uibfiefatte for 
bet mefle en orbret Sortoftnfng eder Doerfattclfe af be tfoi^ 
flaaenbe inpt^CfFe 9}at>ne; cg ^ent)((én(ngen tit bereé fem{# 
t(ff*cfierlanbj?e Stitbe, famt, ^t)or bet 6e^c\)eé, en "otbcxc Op^ 
(D^ntng af famme, t){( Sceferen fxnbe i Slnmcerfn(ngerne* 

%it «ngeln, ben t)ibe, flabe Slette**^'), t« !Dak 
f tab en (Halthaba) *^) fom en ung ^ncd brtt)enbe i et 9ar* 
tøf, efler ©f<b/uben ©KMfclf cg Slcer*'*). Scef fafbte w"^) »rab. Angel, en »tb, breb ^abé. 

^^8) 5(rab. Halt, et tabt Snbftti^g. Baa, ©o, lBoUc\, |!)cvberg. (3^1. Bæ). 

^■"0 ?lrab. S«kifa, en ©fibéplanfe; (barer faalebed t« 3ét. Skipf bet 
gronf. S*«/; bet (Sng. 5Af^, forificUtflt fra SAtp, nt. fli. fom afle 
benwerfe: en 53aab, et garti^i; men enbnu nærmere til 3ét. Sh'fay et 
tpnbt 55rcrt [^t)oraf ogfaa bet jpb|!e @!(be, et 55orb, en Sorbplabe]. 
Sebifet fer at if!e "^e^tt, men ben aarcløfe 53a ab, og ben grem* 
mebeé beraf berocnbe bibunbertige Slnfomft ober fierne ^abe, er f)o* 
bebfaøen : bar (eg aUerebe biift. (fec ZiUxQ^anm. Vin.) flt oøfaa goffet 
felb bar forflaaet SWptbcn paa benne SWaabe, bifer jtg beraf at ben, attib 
. meb lige 53etpbninø, Jar bebaret og ubbannct ftfl i forffiettiQe Orb 
og Jtamt. ©aalebe« fatbeé ©fiolbé gaber, fom ber bobber Scef 
(o: 93aab), bo^ ^ayo, Stephan, p. 5. Lother. 3)fen bette er netop 
en c^Tbgammel banlT ^enoDbnelfe ^aa famme ©ienøanb, fom ogfaa i 866 etonWwiøif INfiøtoii øø VtfU^of^qft. 

^ttngtn f?8/ tn 6#n af Heremod, rBrt ^elKgbommeii***), 
tft Dar en @ett of Stermon, ben £a|)ytr^^^); betrae m 
@fn af Hadra, trn Stcerfe^^^ fotti t)ar ben ttolbti^nf 
Uge Guala's @øn*^; ben o^^»lebe Bedvig's©ønnefwi'**). 
2)alf}aben« Sffbt^ggere toge meb ©tebe mob Scef , og benne Oemonrfelfe forefommcr i Vaff ru5nisiiiål str. 35 om Bergelmer^ 
()>em ben ebbiffe é^pt^e aabenbart ogfaa i anbre £)enfeenber ibenti6» 
cerer meb Sce/; nemlig fom ©tamfafcer for ben npe ©tcegt, 3J>tner» 
ne« eUer f)rimtju«ferr.eé Dberjobcb, følgelig stifter af ben iøtni|!e 
Steligion, ber (fom SceQ fom britenbe aøene i «n ^aab. St bor et 
fon »cere Jbibl, om Lufr (i linien: Var å lujir um lagifr) Jer be* 
mætfcT en Saob, (3«1. /.oe, ©øiningen of ©fibet« gorftbe; 3bf. 
Gloss.Edd og^ommentor. til Søm. Edd. I. p.20) eller en ^ølU, 
en ?ceberfde!, et f)orn, en 2utJ, eller en ?uur, m. ra. brt)ifer 
beelé SJorionten Skip, fom oabenbatt er en ©loéfc; beeté Orbeté 
Opfatning i ben |)rof. @bbo, Dæm. ^, ^bor ligelebe^ Orbene "Jjann 
kalla J(>tnar Bergeliner, han f<5r å b&t sino" ctc. forftareé beb ^ 
rionten Ludur til 6dr. 3 en plbigere Zit> fpneé bet forælbebe Lu[»r 
fom Scefs 5iJabn iffe ot b<ere forflooet; og faotebeé at b<ete gaaet 
øber i @ognet i Uolfungo @. om H^tøg og gutten eder harpen 
(LaSr); ligefom scypbus i ©ognct om ^ercule^ (Macrob V. 21) 
er gooet ober H\ et Sorger, ^ao famme ^aabe fon moafke boi 
bunlle (Srinbring om Lu|)r b«re gaoct ober Hi ben bcb ©tranben 
' banbrenbe, inbtogenbe og ^elbbringcnbe X6Vtur (vei. 17. 18) berfiem 
beligen fun er en onben Sorm of Vile eøer Ve i 9f{efend (Sbba. Dæm. 
6. 7. og fom meb fine S3robre, unber bet olm. 53egreb of bet @ub* 
bommelige og ^Wægtiøe, er fammenfottet i SRig, eller ben flærfe %é, 
f>eimbol, og ben beb ©tranben bonbrenbe Slig i Rigsmål. 

^8) 3lrab. Harem, f>enigbommen, ben 5eUige3nbJegning. 9)?an funbe imiN 
Icrtib ogfao forfldre Hereraods ©øn, beb en ©øn af ^atabfet (I? ar- 
mon) of ?øbinben (Hcrima), eller of S?ii^bommei) (Heriro). T^ 
ligger ben førfte gorfloring oé nærmciJ. 

^^0 ?lrab. Zarim, (efter ben norb. Ubtole Starim) ben ^oppre; eller M 
llarpe ©bcerb. [Unber gorubfatning of/ ot af be to forefommenbc^off« 
moaber of ^f^obnct Itermon og Sterraon, ben flbfle er ot foretrccffe. 
jbf. Otimm 3). 3)?pt^ SlnJ. ©.XII— XV.] 

182) %x. Iladir, en ilær! fWanb. 

i«3) %x. G»wa], een fom beb3:rolbbom fan pootoge ffg ^billen ©fifffffc 
t^on Ip^er, m/m. 

*»*) ?lr. Bedich, ppperlig, opjøict. etaiMiiaMII SMIøtoii oft Ky^^ie. 807 

gterbe ^am tU bercé ffongc. 9kt> f^an$ @øn/ be !X)anffcø/ 
^errefelfet^'^ @f(o(b/ acbfiammir fra ®fef/ QUnmm en 
lang |)erf!crr(i^e Freavin etter Frealf^^) 3: SreJr« a3en, 
|)»(é Bm Frida vold (@ønnertte^ ^erfe^^) bleoSaber til 
(en|>ø|6aarne^^ (etter 3«Ifeneé ^rcefl og 9ører) Othin, 
b(r \>iht og brebt omfn'ng opnaaebe |>errebømme og ben ^ø(ef}e 
®abbom^9rfeIfe; meben^ tfan i anbre ffgne, t)eb Øfierføené 
ftiblfge ^{^Dfier, font Sreiré ^tn, hin traabte inb t ©ubebitte« 
berneé 9iafHe fom Wodan'®^. 3a ( ^ané eget ffolf'"*), 
i Fjon (59en) t)ibfle en falfl Dt^ta'®*) (Mitothin) , en fore^ 
gtoen 3ører og ^rp?f}^ en Stb (ang at inbfnfge flg. 2)og^ ^85) @. finmccrfn. 48 og 86. 

^ $)€ttc er et af be intercéfante 3:ilfætt>c, (t^oraf nogle flierc t)ifie fore* 
femme nedenfor, titoor ben oprinbeltøe t)ani!«i!anbtna»ii!e oø ben 
ojtil-'pt^oeniciffe gorm af et iliottn jceiDnfibe^ j^aoe Hbe^otbt ffø, 
øanjTc fom beb noøte SlppcUatiber i Alvis -mål. Sit Freavinr (of 
Vinr, Sen) bemcprfer greité 2$en, Jar alt Grimm bemarfet (i>. 
Ttpt^- Sln^. XI); liøefom (lan anebe ben lt()nenbe ^etpbning af 
bet i @t. for Freavinr forefommcnbe Frealf eOer Frealaf (fmft. 
XIV.) 3løQUn Jertil er bet Slrab. AlJf, en SBen, ^uu^ioen, gorbunb«* 

»en, f)ebr. mViJ. 

'«') 2lr. Ferid, en foftbar ?Jerte." Vold, ©on, (^terTommer. 

^*) Kr. Athiii, ben ©tarfe/ ^øihaaxnt. Adsin, ^rceft gører. ^il ben itb= 
fle Semcerfetfe fpneé Jcbwflft, (^oé Sorbaneé, Get.22. ot^entvbe. Vlan 
ontaøer bette fccbbanligen, men uben Z'oM urigtigt, for en S^iform 
af ^ferneé ^a»n (Æsir), i ©tebet for et patronymicon af Dbin. 
(Adsin), 

*") Sr. Wodd, en25en; men ogfaa et@ubebiUebe C^f ZxcO; Woihon, 
©ubebiøeber; Wathim, @uber^ 2;ienere. ((5n intere^fant Slnalogie 
til ©etpbmngcrne af Ot^tn og 35oban, f. ©eijcr. @. 241). 

^ Fiiin, piur. i bet flrab. golfefærb, ©farer, gormetne Pheonia 
og Phioni (f. ©tutntngéanm. V) ^o^ ©ajro fbare berimob tit Sin 
Fen, gj^enigjeb ; for ei at tale om Fin, en ©tuberenbe, en®ranbi!er. 

^*') Alutaadsin (particip._ conj. V.) ben fom ubgi^er fig for en Adsin. 
(i Slnm. 188). S88 dtnMMPiR f W itfrfu m Msttøløåk« 

ttofltet mongm ^rb ^towp mc^ te ftolte ^tocr^^)^ »^ 
tal flore 9oIfi^), <Boient</ m. m. V^ttti tct ^am bo«r 
t)Cb Sorcttint met SrcM iDvrfftC/ h€ iah€, dkr borffc 
VAøff'*^/ pø ia tfM giorbe fiø tUfmte til Vetttt^t/ «g 
tflUge iltttlrbe (ifl ta emilxW flamle Sftt^flflcreø 9orf ^iOingci^ 
at ^Ibe fin SIgtrlfe i |><tt)b, oø mcb (il 9»^ at 6(ioe er« 
Kenbt for br flore og mag/^ ttfor^^. Ogfaa i be unb^ry 
iorbiffe !Dt)eiøe'*^ fanbt Dbin fmaa oø Im>e'^), mnt rit 
(iorffe 00 bygtiøe |>ir(pcre Cunbir 9tat)it af Dock«-Aifar)* 

{>err<foffeM, bc 2)aitfPc< Xro/ ber tnir 3øtnmi(å % 
dkr boø ncer be{I(r>gtet tnrb btnnr, Hgefom ffwib biéfe aOente 
^t)be o)>ta8et af %inntxnti Zro^ KUøncbe ilferne itø oøfoo, 
00 inbflfttrbe bet i bercé egen SorrC/ tttbeeW meb n^e Slaone. 
€agnel om @cef ocnber tilbage ( ben aboyterebe 3ettem9l^n<: 
Ymer, %{ergto)}f)enr^ 2)nnfter'*®), ubflromme be t^flbe^ W) St. Gaud (Jaadj td(. J66) eflcr Gavndaii, en Solt @ang etter grem« 
flriben. 

>w) Hr. Gje, en ftor (Stare. SWon funbe ogfoo tænte paa bet fumpise 
^otlanb. Gaut, efter iélanbfl Ubtale G^r, en ©ump. 

'»f) 3lrab. wsii, tab, borf!, fbaflfinbet; J»i(!ct øanjlc er ben ©etpbning, 
fem 3orbaneø, Get. 17, tifl(rø9cr (Beptberneé 9{awi — etgolt 
bcr rimeliøt^iié »ar ibentijl mcb 55anbalerne (35ancrne). (M* 
Jord, c. 22). 

^«*) ©. nebenfor ©lutningganmotr!. X. 

»«) 3tr. Dark, Darj;, UnbertJerbenen. Ogfaa Hurg, en M tMkt 
^erle* efler ©m^Re^JgfJe, funbe onbenbe« paa Dt>erøene. 

^^) Irab. Daek, Kben, fijinfel, (oflfaa meb næflen lige Setvbnlng 
Daglj, Dauk) (Jfter 2(r. Doc*, et im ^Ur^. AMf f. ?lnm. 186. 

'*^ Slrab. Ama, S3iergto^)pcne^ @!i^cr cUer !E)uni!er. ^ioetebe« i gorra« 
G^r, (ber n«rmeil ^arer til Ægirj mea unbertiben Oflfaa fpne« 
at txire en ^iform of Fmer, ba i begge begrebet om Su$t^^ 
(erffer) fom fan ^enføre^ til ^Sim, ot 9a^e fipet; Gaim, pKC.uiuoi f iMfhite 92^uftf{ober. Hf bem ep^aatfSktflWttrnc i VUtmt^ 
fkffotett, Aorgelmer (Stttiv« 6øb>(XII); dø fra %ttfe Atter tA» 
irfabe l^itB ^Bbfbbf mbiiu loUUtt, mtvt dnifritbe Stivm: 
fhrudgelmeTCtltirgefinerdSøn^^* tlf,tcnne€if9m eOer fjjinb^ 
^ t^ber tun es tøiefle (tg < fif (llle Sarttf, (lu^r, siip^), 
ttemltg ben t>aa ft^Oen «f be ot)fY^røinlnettbe S«Ac eeirfomt 
iMibe Bergelmer^^)* Imn iHir bm fibfk af ben jo.rb^ 
Hatnt 9St^^, af {)r{mt^éferne/ og fra ^om neb^ 
9mme aØe be fBbfgere %ibcxi ^rimt^uøfen -- 6aa«(bt Mcb 
beiittr J&nt enbnu gaxiffe i O^cvttniftemmtlit meb ben ^amb 
Sfttcm^tl^e; men nu banner ber f^ en Otiergang til HioIqmB: 
Aøm ii«bnnt&(a {liKebe Soltiienen; og alt føot ben (Wfdte, 
t^ivbe Jber el |>ot»b frem af @tfinen^ og, ^ter tre 3)age< 
Sorbb/ et ^edt SSennefle* Bure falbteé ^an o: ben 9taaf og en ©fp, fonrbeleé font bebaTfer ?)lmmclcn, Tigefom til flere gormer af 
benne Dtbjlttgt, f. <&. Am, Samnr, o. flf., ber betegne e« Sugtig« 
beb, en noi^nltgen $anbet; b^oriøeb ©Icrgt{!abct imellem Ymer 09 
Gymcr enbnu mere oplpfeé. (jol 2lnm 246) ^Jiagnuéfené SorQcu 
ring o»er 9^at>net Ymer af bet Snbiffe, b^orcftcr bet (!al betegne 
©neefielbct, fan i!fe betragtet fom »æfentlig afoigenbe fra oi^en« 
anførte* 

*••) Hrab. Tirad, Slngteb; Cail, Obcrfvømmelfe; Mer, ^Ranl, SWennejle 
(fom o!&enfor), 

«») ya(|>ru5n. 28, j[t)f. Resen. Edda Dæroes. 6. lufr, meb 55ananten 
<£tp; håt, meb Varianten /u5ur; og LuSur^ meb S[$arianten bodur. 
(f. otjenf. anm. 179), 

*••) Slrab. Bergil : (©aramcnf. afSlrab. Ber, bet fofle^anb, Swben, og 
Gail, Cf. 0J>enfw) ete G il, en ©al, J»ori altib flpbir^Slinb) **rcgio,- 
prpniuqua a^uæ, v^l .media inter ^al>i|au>s pagos 4e de^ertum.** 
(iamn^ M @oUud. JMer, f. o)>enfor. 

»^ Sferab. Rknni, Qcrbctt, ?anb tog $anb, 'Sorben^ ^^wter; Tm, Oj)« 
rmbelfe, 9latur, Btatxmt, ©lægt, ogf Tosita, ben tabere^ ringere 
©lamme« ^nne Uflebntng fyne^ langt bebre At ^#fe tiC bet b^^e 
©ammenbceng, enb ben f<rbt>anttge af 3^(. hrim, 9lumfro9; if^ 
efterfom |>uss efler [»urs b'a ffet iffe finbet nogen gotftating. 
^Iftcviff SibSfPHtt. II. 24 ^ UMmf^. i&cniiM 6øn vor Bor a: ben gøbe/ b«t tHU 
Oøn*^/ iRcb en Settebatler ai»(ebe ^n tre 6fmier: Ob<i^ 
ten |>ø{6aarne/ |>erfferett^/ ViCe^ Sammernagen"^, 09 
Ve, {>eO<gbontmen^). !Z>e(re ev tifemt* førfie 2re|fb. Web 
berel %øiftt 6^9nber ttamptn »eb delterne/ eBer bf web 
btffe^ font o^ttbel^e ee(»oere/ fttntt^ptimttfuiiet; ogoKarebe 
Oanbfloben (fftonbe t>eb benne 10 ben meb Sker {bentf(i# 
cerebe Vergelmer/ altfaa Obbtd @tamfabev, Mct> l^nbreM tS 
Storben) op^aatx (ffe mere/ fem ( ben celbxt SD^t^/ af <rø^ 
iMør'< Q))tøebe 3(^T>; men %ør'« ®ønner maae VtfO^am 
9^it, 09 ^né ttlpb owftDomme S^ben, (fbm enbnit d 
Mr MO. 99ergelmer ttiaa enbnu engang t>enbe tOlage f!»m 
Lodr^^^i (mebenø førfl af 93ør« @ønner ^rben banne«; «») Bur, øpr. Buro, bcn fom er uboitnct, fbrtxsrvct (p{fiaar jO^ 
Sanb) ; gdti(le Ittø i Setybningen bet 3^1- ^t<f^* 

W4) Bar,' Bero, ej^r, en @øn; Barr. %xah. ben Slette, Strfeflge, ®pfi* 
ttge; netop bet 3#(. Barn, ber oøfaa bruøed meb famme ^^ibegreb; 
f. dx. i Rigsmål. 88^ (i»id SJIpt^e (et aabenbart er inb4>obet poa 
ben iøtniffe. ^uH f\»arev til 2;ra:0en, Bar til ben Srte, OMtn meb 
(anø SSrøbre til f)eTre|tammen. Oøfaa 3ettebatteren, fom Bdn 
{)u|lru, fbarer ganjfe til be obenfor )»aabifle gor^olb. 

^ !Oet'fpne« Hart, at (an fbacer til JSonr i Rigsmål. (Stj^moloaien f. 

obenfor. 

"«) 3él. vil, 3ammer, gn!; Krab. Waili, See mig! Wlan maa bet 
^otbe {!ø til benne gorffarina, ba baabe bet gamle {fanbinabiffe og 
be femitifPe ^prog ere obereenéflemmcnbe (eri ; rOer^ bitbe en onbeii 
gotftaring beb »^ongctigt ^errebømme", (Krab. Wala) bebre 
l^adfe til Sammenhænget. 

«^) ©et 3*1« y* er albete« fige betpbenbe meb bet Arab. Bia, Via, 
^eOigbom. 3 Øbrigt fiaat be toSa^fener, Fi^eog Ve, ganffeofiebne, 
og uben al SotMnbelfe meb bet øbrige. dt itfe en ^e( af SS^tten 
gaaet tabt maa begge bel bære optagne af ben iøtnvfl^banffe S^^tH 
for lettere at fnptte Obin til bet øbrige. 

^ yaft»na9oiMii. 31. (bf. Edda Resen. D«m, 4. 5. 

«») vaf|>r. 29. Om gjmer og 53ørd ©ømter Edda Resen. Dwn. 6. 
«»«) e. obcnfor Hnm. 179. (3r>f.Kttm.2i4). mbPtot^t (efter ben ietni^ Vt^tt^O Alfaffir^ o: ^tXitntt 
Jftber'") f ben farøme fom © u r e w if "*^ (bet fF«r^ 6wprb'**> ^ 
alt for tonge fiben ^ar flabt 9}erben« 

Sigefbm nu bféfe Vt^fijtx, forenebe beb fkcc^mmobattoiKné 
l»fe Saai^/ ^abe t^blige^olbt ffø i^eb ®{ben af ^beronbre: 
fdalebeé fremtrorber enbnn en treb(e Sfabelfe af SSennefVet, beb 
6{ben af be to føromtalte^ ben o))r{nbeKge iøtniffe af 9>neré 
itrop, 00 ben jotnfff^afiffe af Soltflenen; ( bet b( enbnn 
engang, og atter i en anben Sfrøelfe, fornemme en @fenf(ang 
1^ IK9l|ett. om @(ef og Sergelmer; bette er nemltg Sfabdfen 
beb Sfemer Qeb ^OL'o^it @tranb banbrebe engang be tre m<eg^ 
l^e og mflbe »fer, Obfn, f)«rner og Cobr*'*) — »ferne« 
anbf n Xre^eb. !S)e fom ttt et |>uué/ ^t>or be fanbt et 
aSennepPepar; Askr (fnberlrg iHarKg^eb'"*) og Embia (fwiab^**) «") Xrob. Al, tt golf (3él. affr, tt(r ^cel, ^Oe). «rat. Fadir (omttcttt 
Cigc betpbente meb Fatir) ben @amle; cM^aa gabcren tit manøe 
Nonner. 3é(. fadir, gaber. 

^ Edda Resen. Diem. 3. 3t>f. Hrafnag. 1. 

«»3) STr. Surati, bet flqr^)e @t>ærb. Zurst, bet Jange @»«rb (frvateligt 
fer Hierne). 3\)f. Vafjjr. 17. o. fg. 30 o. fg. Volaspé 1.48. o. fg. 
Edda Resen. 4. og Hrafn. 1. 

»Mj 0!Dereen«ilemæeIfen imellem benne Wl^^z og ben, fem fercfcmmer 
t Rigsmål, er paafatbenbe. f)en)eb, Ugefem umibbelbart t>eb 9{aDnet 
L6der, flaoer ben fgien i ©ammen^feng meb ISl'^i^tiM om Bcrgel- 
mer, Skcf og Lothcr. (f. ct)enf. (før Slnm. 179). 

«ia-2i6j gyaf). Asik, at 0(ere Mflt^^en^ Isch'k, inbertig iJtotigJeb. — 
IraU, {>aab. 9t benne Opfatning er ben rigtige, fremgaaer tt^betigt 
af y^laspå 17. 18; ifær naar man fammenitgner bet meb ^oxa\^ 
jlebet i Rigsmål, 24. 25. $igcfem Jine »fitbe in)ir!fomme i ^ufet«, 

(at husi Ask oc EmbIa ^rldglausa) faatebe^ ogfaa Fa5ir og 

Mddir i Rigsmål.- !j)en latterlige gor^anbting af bette ^enne|lepar 
til 2ræer' (Edda Resen. Dæm. 7) taber j!g let forffare af 9lao* 
neneé bobbelte I6etvbntng, naar loi fee l^en tx\ 9)i{ibbe(a(berené, og 
noDnligen S^toberneé et|^motogi{fe £pge. Ubegribeligt er bet, at 
enbog beromte ^octbe i^eb (tin $etj^bning (at)e Tabet ftg ferfebe \Xi ftm 
di bemcnrfe S r (rerne i ben pngre, iffe ^enneffene ibencelbredbba. 

24* 178 efonHnotifl 9t«Iteien cø S^otoø^. Mrc ittt$ 9lawt. 2)e fabe ter, ntlrffomme og nbcn at ^Mt 
6f{f paa (1$ ; ba yntrbff be t>f %torenbr ®ttbnr owr ^ Hrnte, 
ber ^txrfni ^abbe 2to tUtx 9Uxnbt, ffotxttn harme, CeMge* 
Hø^b*'^) <Ikr 8toéfan>e; og Obin, ben ^(baarne |>eii7er, 
gab bem Sto/ ben betffnffomme^^ jernet 9lani, og ben t>M^ 
Uge 8obet»») eit>eM 9An)e. 

ttfetne t^ronebe nu i Slégaarb/ 9ifeme<^ be SHo^f^ef 
omgierbebe %oI(g^*^* !X)en (ig nærmenbe S^ve falber bem fea 
beteé ftroolenbc boliger, bet etfge Sett^') GtaSheimr, »ffib 
berl @orbe/ og fra Vingéif, (SHnKelberen'^ tfi J^tni 
@amnngéfleb I&a*^, for ber at ^olbe 9taab« %xa fin Sdig 
BreiAablik, bet yrybeHge ®((f elelt^ , font ogfaa Solber^ ben 
rnefle fiplbfrie Nanbt Slfeme^ ^Dié !Dob faa btttert fmerter 
^an^ ttfrfofllfge SVorber, ben angrenbe |)ober^. 

2)en af Sanernej ©ubelcere optagne mttbe 9t{o r b , CXID) 
9rugtbar(febin6 og @ulba(berené @9mbol/ Skffptter for Stigbonv «") "Læ Die l«tc": Volospé. I. c. 2)et føtftf Otb ftwiw ben <)rof.®>ba 
(Dsni. 7) at (ent^be paa 2: alen. ^en (en>oa fan ntiffpe l(t^lté 
Skrgtf ba ^le (Sapitlet mete inbe(o(ber en étetivktø, ettb ennmagttd 
Sortolfitind af @tro)>(erne i vøluspå. SDen ^r ^itm Øoiffatlng er 
boi, fem ®ubnu 9nbre<s gilder. 

»0) Itr« lo4fl, »en% j^nbiø. %i '^o»m, og åSonbrinsen »t>eb ^otMt, 
minber om Lothcr, La{>r og cm Scef, er aUrrebe otoenfor bemarM. 

s«0 Sr. €ard<, ligefom 3él. gardr, et iiKb^egnet ®teb; en ©oarb. 

•»O Ur. ciif^lad, at bære eblg; Cbaimt, et a:clt (^Iraberené t>im). 

*^) 9r. W«m, mobnenbe Dmer; Gil( pi. Goluf, h ^minefffb* 
^tpbnittøen er i bet 3^' øMiffe ben femmer ili^nbt man ))kier ot 
forffare 9labnet anberlebeø. 

9S3) fir. Ida, ^ielr. (3!»f. £dda ^esen. Dæm. 12.). 

w*) 3(r. berid^ tel otbnct, prpbct; B«l«k, et ©ilfetelt 

«'^) 5lr. llaud, Knoer. »m iKti (^{y {ait o|^ fpanbtl, Ux»MhlAté fj^i H^ctnt tU Had, 
pbaimå ti^ ^løocife (<SoIenø Setfager) ditt ^an^ @øn 
|)^abtB8« 2)oiitc« lofnøfdifiilbt øn{!ebe eolig^ ^eb {)at>et 
MT Noatiin (|>{eodaQt9fe^ jMemDce; eller Søragfelé Sa((a^)* 
ffleit oieb fiuttme Sooigfri fotii 9S(orb (^{ger efter fflpatuni om« 
Mgebe @tranb6o%, fuSer t^ané }>tn<f7e ^uflrtt Skadi^) < 
bet gomb ffbbaqt^ efter ^ettbeé Ungbomé(^iem og 9feIb6o% 
S^rym^cim^ (@f|)^{emmet^, fom ^utt ^ar art)et efter ^nbeg 
af afcme f^ieljlogw gaber l^taife (ben aJrcrbte"^* 

3; Soartiet ^aa Ségaarb« Stingmur, { |){m{nborg^:) 
^ber |>{mttieIbroen& ^gter^ ben ftoerfe Hi |)efmba( (føreren 
ttt |>{em]net'^^) og gteber jtg beb ben gobe SRteb (Grimoism. 1.1). 
Valfoår Cbe ©amie« Silfliugt*^ falber »eb Balfprierne'^^ t« 
Balsale ©tøber eller |)t)ae**^ (ffrl^eviarne o: be { rette 
Jtt f§(eipagne®*J. Dog forfnben ideriger «anab(fen, Vana^ •^ !3Den fm«lfe IWytJe ^crom et befknbt nof, Kgcfom brt bramatt1!e 
£3»at> i GytfogHin. @/ SfaiTé ttbfl. af be« prof (5bbo. p. 27. o. fg. 
Resen. Bcm. 21. Saxo. Steph. p. 17. (ed. Miiller. p. 53.). 

«») ^x. Nau, Jængfct @tra:bcn ; Tin. søciiø. (3«t f^n). 
«W) ar, ».kat, gj^ffe, »elfignelff. 
«t) Kt. Tirtm, en tflrt ©fy. 

««0 2(r. teas, at omfomme. C^SCer af Teyo*, en lide ©fp?) 3\)f. Grim- 
Dism. str. 11. 

«i) 9t. Hinij«!!. CliMia«, «t 9alte^ Borg, en 8org; et åkrøtoartt.' 

«M) sir. Haima, f. o^^enf. STnm. 222. Dal, en 5ercr, Sei^ifer. 

M3) «r. Wal, a:ilfluøt. (Om F65r, FaSir, f. ottenfbr). 

»*) Satfprier a : be fom Wbe eller fanfc til ^ifict (^ifflugt^itebeO. Wal, 
f. fotrifle Slnrø. ?Wen Wala, et 3lig[e; kir cfiet k&y (aare, fanfc 
fatbe^ (Wl(li> famme bobbelte Sorm, fom i bet 3^1. kera og AJ<^<a; 
bet 3:. furen, fiefen, at faare, »(elge). 

«*) 3SaI»al af Wala, et SMge, os Hollw, €)l«^e, grpb efter eorfleni 
eUer af Wal (f. Snm. 23?) Ad il»U. «)ttile efter »eifen. 

«^ Ur. eiB, til rette ^ib^ berai, at i^ielflaae. S74 efMMMMH Siefiøta ^ 3ll|plMto«ic* 

ne^mØreU*")forffo:Bef(^t)Mmaf te <@(agcfSaft8f 
(tftn^amr) 09 fører \>an Ifl Félkvångr (^Itai^, Wttem 
fffftegrm« j>t)ttef}eb). SNett Iitii frie SRimb mobtagcr b« 
Øolte W, iiørfb« ben (hoalente QatiabM* Ootr XvciUmt 
førlammr (]ø berré StU^'^y og Vr^mner, bnr fra itm tH 
bercé f>errfr, og fra bttfe til Slfeme obergoaebe S^or^ bit 
^ bcm fra Anku-^ér (tes for^Mc 2|or^ fonooittfebcé 
til Ake-^or (ben NøreobeX 9ln bper ^on ba ( bet ^ge 
Sanb {mcUmi Stfer og SUfer^ Ij^or ffan grener i (»oi^^'^t 
iø ^r |an i $ru6heiiii (bet folbe'^m^") aabner be for^ 
{htbte %tecHt en XSflugt. Ob&i« |>ufhrit, ben ttfDJ)9e Frigg^ 
beboer ben pr^bebe 6lette/ 3enfat^^), i ^Icrr^eben af Vb^ ^ Om Wan, f. Hnm. 194. %x. Dai«, mammo. (Tus, orig^). jDlB 

Sct^bninøfn af 9la))nrt %xcia (tbentii! meb Sreir, !un meb øm» 
i!^et J(ton) f. 2:iث^danm. XUI. 

^ l^or'i 9laDii er ut>en (d ZtM ^xmMi^n finnfj (Ttrin). ^oobf 
ben n]^ SteUøtond (Btifter itfe (cri^t ne()et at htj^tte ttt benne ®tibd 
9{a»n, ba )>Ube bel (Itgefom )>eb jl.rc^ubbomme) et anbet 9tfes9{abn 
^e battnet cg beblige^otbt ftg t>eb Sfbert af bet gamle fhinft. 
SKen nu ftnbe bi htn bette ^abn cbcralt, (bor S^ot^ptfelfen fm 
^jaabifeé, eder enbog fun forntobedj oft tiøe iH bore 5)afle ©^or of 
famme t @tebnabne, IT^anb^nabne og Ubtrpf i KImuené ®pxo^» S>m 
fUinffe Tarao er faalebed bleben ti( fifemed Stlippe o : @uben 2:(on 
i^xah. Tur. Sierg, gietb). 

«») ?lrab. Auk, bet fom er forgabt, wobbj^betigt. f)eraf bet ttbtfgete 

.Sfanabn Aukn-fdr, fom Sønnerne oberforte paa bere^ Ajeke-Tanm, 

Ucco-Taran a: gaber J^w (f. M. a. ^Jeterfen ©agn^ift. L 63), 

eller ombenbt. f>ira Set^bning (ar ogfoa t&ebligejoibt |tg i bet t^L 

augr, fhæffelig. 

«^ 3bf- Slefen« ©bba. Dæm. 19. Griranism. 4. 

a*0 Arab. tharid, folb, fugtig. 

^^ Arab. Ferig, nudata semper padenda habens. ^et f\)arer i be % 
nenbe Orbformer i bet (Spr. og ^ebr. til IBetpbntngen af bet 3^ 
fryg^t, ^(ti^% fr<ef , m. fl. og faatcbe« til grtgg« 3We«. Ow 
(enbed 6etj^bning fom 3orbend ©pmbot, f. 2:itl<eg^flnm. XUI. 

»*3) Ar. Fann, ©røj^c, »igbom* S«l, en. ©lette, i^bn fJlob«. géUl — 3>oø fovntoo^ ol Wfinué ^ogt og |>erng^cb 9t€, 
tM @ibeit af @dDfet>iM}^eben om Uxtt i^nhtfvAU 9iatwt, 
«f ntUbcmpt Xanfen paa Øwrturé StKrrb^ eSer paa Ragna^ 
rokr^ C))tignelfen i ten 9tcrf}€ 2)omé ©ft^bfeog^/ éUt, 
tfror bctt fKbtHmUøe SorHarins , .®utmnti Xuimt^xhr, HjtX" 
neti« «o^. 

$aa i^f 8>{aabe tete famtUge m^n^ ^^re^ittger og 
iMiUter i Stfalonren flg forHare^ ^orom jeg/ t)^b cti g{eitiiem# 
ført ttnterføgelfe af ben ^c(e aSyi^eb« og Un$ 9)«grfb#r, 
^r ot>crbft)iifl mfg« Ht ntebbele benne l^ele Unbnrføgetfe og 
Uni 9ttfuUatet, t)((be fftv fore mig for b(bt; og j[eg t>(l etibnn 
fnn tdføie nogle faa (Sttmpltt, ifonr paa faabanne ®(enjlanbe/ 
bfr ^øre til be abo|)tcrebe fremmebe Xel^foner^ og fom, ba 
be optogeé i Slfalanren, er^olbt npt 9lawt, bcr enten t^ebligei* 
^otbt' f!g aKene, eller oeb @{ben af be gamle. @aa(ebed f» ffn 
fit ben (celtiffe?) ][otn(f!e ^a\>ttt @ub BUr eOer Ægir bet 
n|^ 9lam Gt/mer o: ^aoeté Hfgrnnb***). Ørnen, frm < 
ben |øtn({Ie SKpt^e fra bet sberfle 92orb &eb fine %Jfnge{Iag 
mebfører ?2orbt){nben, er HroBwelgr^'^}. Niti (92attett) ^ar 
tre WgtettHenb: l) Nagl fart (f)anbefcné Øpmtol, og >erfor 
ogfaa bet flori^e @f(& i aRufpeO ^: Opi)a\>imanb Hi bigtfge 
Sorretninger^); ffani @øn er iludr 9: ^rafr og SRogt^^). «4*) ar. BakD, ©frbning, Optegndtø. Rack, 23oaen, J»ori Cnfiicne 
affhrioe SKenneffened ©terninger til ben pber^e ^om« 

•») jtr. Raug, 3io. Bauk. ben tiblifle mt, aften. 

«*«) %x, Gamp, pi. Gimp, ^a»ctd flførunb. 

«7) ar Ri8«f en Ipiern 53rufen. Wolag, en ung ^m. 

918) ar. Naiil, @tawfaber. Fary, Didtiøegonetntniier) (t^ab ber »(rffer 
Seunbring* 

9^9) ar. Ai|l eO. sd» jhraft £it»^raft, !Ragt4 f»arenbe ii( bet 3«(. au^tr, 
Stid^otttr Itsefom t^ "Slaoxiii Aud, ber er fcrøeé for beg^e @pvog. 2) .4nar 3: ken ®lbtutC/ im SHmrmbr^; l^nd 2)anet et 
Jård^j Sorten**'). 3) Æen l|>fc, bfiWgeW, DelUngr o: %9^ 
x€tm, Cdtoffemt^ fkileberen^^; ^n< @øn;. ^ eg ^ett fom 
gabereu* er Daffr^ o : ©lanM, ©fiøn^b*®*). 2)e fir€ ^lorte^ 
font gnotie paa Httbtnittcttt , ggbrafti og IriK bel meb tin« 
bergang, er Ddtnn (3)oben***) , Dvalinn (U^lb, SWobgong***!^ 
Diifiw/fi (SrnbfcC**') og Dnråprår (etf V)ibt ubbrebt Mfi^ffe*^- 
SRennefFcncé |rfem og SoUg er Mi&garår o : bet ubflrafte ^abe 
Sanb*^^ 0. f« «). -^ 2)el man Mere nof meb biéfe fan ^m^ti, 
fom biUe t^cnre tfiflrceffeKge til at ot>erbe))(fe ben forboméfrfc 
Sfffer om, at en faaban Ooerecndf!emmeife fnteBfm drbbet^b« 
ningen og SH^t^ernej ^nb og ^nbll^Ib nnmeKgnt Un "ovn 
blot Mifcrtbig, ber, ^bor »fto)> i oor%t intet @t(egtfFab flnbmr 
eteb imellem be Solfeflagé Sprog, Ifoi^ ^^t\itx jTuKe tt^bei^, 
pg bet @^^rog, af ^bilfet btffe SRvt^r foalebe^ imm w/^ 
tage bere« Ubt^bnfaig* ««») jy. Anirar. (Køn, blømftrcn^e of Slofp«. 

^0 9r. Gwdft <Jorda)^ et jovitt iiit^fltieé 9anb. ErdI, ^rben. 

•»^ Sir. Dall, e« ^er, ?et>er $ daril. (x\ t)ife. 

M3) Kt, Dowa|r, ©tanH ©Røfniéb. 

»W) Ifar. OaJii, aDøbi fom { bet 3«rftnbffe. 

«») 2lr. DuwaU, SWobflanø, UtpWe. 

«56) 8[r. Dun, Jrubfer. 

«n> fTr. Dår, plnr. ttl]^!fe. tliorur, plur. Wbt og brebt ubfhaft. 

aw) ny. Med ed. Mctt, ttbibræfninø. Gorda, f, Hnm. 220. C?%rf^ni 
3ét flforerr, mbjegrtet 3orb). 2(mtMrrro. 5)e Je»»tfenbe Sat Vil, vill og IX m t>eb gdHo^ffe »WaWe 
i herten @. 339, 342 og 343; men eteberne, boor bi^ SÆtegl' 
anm. b^n^øre, ftnbeø Oeb famme angi)>tte* dssb L 

(6. a04.) 

Ubtc9!f€(t9 laXbté t^n Farbautir's, en 3otttn« 6øn« 9?f fené Q^bba^ Dcmas* 
87. 28. 4>(m< Betl/ Feorir, ec «n 3otim (fammeft. Jdtot-lieite). Cøfaa 
Æ«Mr. sfr. S2 f^nrt ot fEgte 'betjen Qof« o§fda str. 8). Ht t^ lutt e» 
abopteret ftf Xfecne Diftt/ foniben BttUH C^bba, IHemes. 28. o« fd> 
»gftta Ægisdr. str. 9 (09 16?) Ifgeroiii fyini ^tU ffmbtlf^f ffort^olb tU bcm 
(H;fmisqT. S7, og (r(e Ægisdr.) tpbett^t«. IDclfocuben flaaet 8ofe 0^ 
tone )fft I oU for n«ie Sorbmbelfe m\y %9ttftitRni}ttM om Kføt)ubtrnfé 
ttirb?rgan(i ocb @nrturr om ^nrtarés (^«f^tO ©mncsnc oø o« 3ft* 
nerne^ for at itU o^faa ben Sorefliatng/ ot tf<in I o<<fe ^enfetnbet til« 
^9vtt be ffb^C/ beroeb maotte faae SBefraftelfe. 3a/ (S^ormd (SrtmpeC boi 
ØiifO/ 0. 183 o* fg* fpnrt ot Difr/ at ogfaa ®ott»erne ofrftCig bi^r^ 
Me Utgorb^e^« iDefttt frnbe be faat fia meget mere ObiUbntig I 
Søne, bi'or Sorbs 09 Bfoobcanb en^mi { ftlbtøerc Zihtt oftere ^oe rofct 
i rn fn)9te(t9 @rab$ oø (oor be i gamle JDoge talrtge U(t>e oe( funbe 
\ fnb^i^ibf Wtctl for^enrir'd eitt^tfab eg for 9pg{erneé 6tamme.~Om 
bi (fe Gygiiir jjof. YOluspå , 88. Edda Resen. Jksmes. 27« HK f. Ogfad 
Prafnag. 25. Sdlarl. 51. Hymisqu. U. (?) 3 etårigt ert Qysiur* enbs 
fKenbt becc$ 9?aon vift nof ^r gioet en 2(n(ebning mere til at foroerfe 
Jfitnar meb Gigantes ^06 @aro og X«/ bog neppe oprtnbeltgen ibrntiffe 
neb JStnar (Gigantes) j men le en formobentlig Dvergar, cflrr Mkk- 
Alto. 3 bet minbfte maa be Gigantes, fom man { Beovalfs Drapa €^ 
11. lia 127« meb et (attntferenbe 9;aon %(xt giort of Gygior, iiben 
Soiol faatebed forflareé ) og eofe feto (atbes (Fiol-Sv. 85) maaffre fom 
6tft meb en Gygia, Ålfir. Qof« bog Vnm» 111)* t>tUtf ligefom ^alii Cn>« 
(etb efter (oné ^orftobeSfe, f Mnaland (Ttflnspå. 19« 25* o* t>0 føret 
M {gien tit %\xmtm, til tioilfe fftfert S)vergene (DOkk-Alfar) j}ørte (f. ^t^ 
trrfen. I. ®« 42)« ^tnnifPe Gyg|nr oare uben SoiiA ogfaa beAHoramna 
ber/ efter Sorboneé (Get. 24, ed< Grotii. ed. Liidenhr. p. 108. ann. 
P* 155) bleoe forbreone af ®ot(rerne/ og oare Øtammtbre til be Jiifniffi 
Hunni. 9{aonet Gygiar foroanblebe fiben oOe %\nMt tit Gigantes, 4oi((e 
igien, formebclft ben fctUe« Øore^ing for begge fBentfonelfer om ufcro« 
^nU'g 8egem<|tørrelfe/ (Bojco p. 9) iCgefom af flere/ nebenfor ubotKebe 
»arfflger, bleoe tbentiffcerebe meb Sotnerne« ^erpoa Jentijbe uben aoiol 
»owiene »ifrfinengrdber*/ I 5«)tranb Jyn-Ovne, (fof. sJRolbed^« ©tal; 
(er. @» 254) i Boerrige ogfaa Giger-Ugn, f)(^ofi9me meb ^ampefrnge 
(•SRtefenbetten«), ^oilfe Øencronelfer man ^ar tillagt be for ginner an« 
ferte 3øtner4 @feengraoe. 3of« S^nn ^Jtagnufenl Htm* til S«m. Edda, 
KU. p. 489; Ugefom ogfaa Grupen Obss antt. germ. p. 517. 571. r Ih 

(e. aos.) 

SUonbt faamanae eMftn t/Ht beniie Oinf an(, «il jeg fortdnlieeii n^oae 
be ollercbt faa ofte onftrte af Øefier 09 g.^a^initøfen (n^n^I^g ifttt 
ben fMJIeé ttrøef^idtfte frap.90j) oø ben 4Ib^e< vGbbaUrrc poa manqf^ 
biøe Øcebeti Uøefom'odfaa f)eterf«n i begge b^M Krbcibet; mcti ftrr^ 
befel i 9t* ®cegcapbte. IDKfe Sotcfer øioe c< 9{e(it(tateme af ber X^ftvtf 
og neget npt. itun eet mao feg benurcCe: at cnbfKMibt bec enbiiit# tU 
gorbcel for .^ppotbefen om 9otbtrneé 9iebflaininelfe fra Dfrrne/ frabt 
onforel abjftatge Siigbeber fmeUem begge (f. Che« ^efhbooebct, opfat poa 
e» C^tang fom Xnpflfemibbel imob gienbet — altfda ganfle ben fBoaMM« 
vifPe Nidsutog; SIob(^ffenen/ Ji^lbrifteii m* tn» fom man finber bo9 
9letnegts)/ faa ev bog otft nof b^^n ®Uitnlng/ anoenbt paa ©ot^nej 
etter enbog paa Ifernei attfor fpcdet* Det finbeg intet øpor tit, ae 
Osi nogenftnbe fKioe ^ont 83ogflao|{r{ft/ eOec onben (Snltnr/ (»ovaf ben 
fOfibinaoifEe lob ffg fordore. Om bered ateltgionébegrebec et, met ttnb« 
tagelfe af bemelbte &it meb ^efleboi>eberne# norden tntet befienbt, bet 
funbe bettt}{fe tU Øfanbinaoien^ men benne etit funbe ttgef aa gobl 
(fbm norrmere nU bifoe berort i an ben Kfb.) bringe o« til at t»nCr po« 
Bavitf Geencr og Qanbaler* <5nfelte 9{at)nliigbebet/ f. ^» Ass, Asl^ 
ikB8es, Oaky o, b, be»ife Itbet ellet intets ba noget foabont fan finbef 
^H aUe Stattonet. 3 bet (»ie^e funbe man, ganffe C Vlminbetij^cb^ 
fliitte tit en oid €(tab af Øtcrgtff ab, fom fmiblcttib fnattre oK fumie 
ubl^a af 9laboffabet imettem Gothones, Gotbini, Osi, bet i g^tge Zad^ 
tttå (Oenn. 48| iof^ 28) boebe i een Aiorbe fra j^ftetfeen til be Jtatpas 
tbiffe Sietge, enb af bine 9lwnté 8itgbeb* JDenne !an faa let fote po« 
Bilbfpot. 2)eéuben ^enti^bet £>femeé 6^e i SBietgegnenc paa en Sof^ 
bnoelfe fra @(etterne; i!te v<^a et mægtigt 80IC6 ^tammefcrbe* Snbeiig 
maa man (unne fpttge : om man ot>erbot)ebet fan ^mu enbnu at fCnbe 
Øpor til be notbi|fe Jolfefffrbé oprinbelig norblige Sanbtingr (fom iig 
i anrigt iffe braget i SpioQ felo bod (S^tfthte og Stomete/ enb fige i 
SSitbelalberen, eller i ben n^ere 2ibj naat btøfe fiutte beftaoe f noget 
anbet, enb trabitionette Steltgiondforeftiainger og Gptogflffgtffab, (oilEe 
begge, meb .(xnfpn tit ®fanbinaoiend ^oi»ebfo({, fnorere f«re od til 3n« 
bien, enb til £)ferne« 3 bet minbfle forefomme bod 9)totem(eud, og for^ 
mobentltg enbog aHerebe bod |)(in{ud/ ©ot^ierned £)pbo(bdfteber oOerele 
(igefom i fi(b;gere Siberi faalebed at felo ber^d Ubt>aQbring fra &an^ 
nenitn aQerebe ligger fiernere titbage, enb alle (liftorifPe finber — for ti 
at tale om ben fiffert enbnu meget celbre 3nb)9anbring« @nbog 2Cferned 
Snboanbring i 9torben bor uben Soiol ^qttH meget tibligere, enb man 
f<ebt>anligen pleier at antage ben* IIL 

(6. aoB.) 

Cimber tt^fl^vrfi^oi 9{«t)ir, J(dS(r,PIat.lfar. (edWecheLp.41I> 
3of. b* O« l^oé gcftué og jDu g^etnes Aommen ^ SBa^tcrs Champf 
^@c^Ctet m> f{. S)€t foarcr/ efter bemie gforKocfng« til 3<t« Kémpa, 
en Jtcrmpe/ altfoa Sette. — 3 ot^d^t otibc (celler ifU Vflcbningen af 
Mn^dir, comptiiSy ((igefom (o^ )Danec o^ gvanfct/ faa er fanbfontigcn 
o^aa (o< ®ot^n€/ bet tange/ obffiUe ^aat et itienbetegn ^a J^frte« 
ftoiiben;) tUit ogfaa af Kimpingr, en tangØtcrgget Olbing (Hymisqv. la 
Rigsmål 15. 31) paéft faa t(be. 2)en ftbfie oUbe mfnbe oi om ben iffe 
noe 3rabttioD om 8ongobarberneO'Ubtog of @fanbinaofen (J6tåanå)i f. 
Ptali Diae. Gest Longobard. I. "Z* 8i 7 — ^9 og { 3nterpolationevne of 
Prosper Aqaitan. ad a. 300/ Fredegari Epit c. 65; faameget mere/ ba 
bet ttbtroR eUg bemorrfe«, at (Sot^er og Congobarber oare af em 
etomme* (PaDiiHist. misc. XIV. p. 94.) ^Ufenbadji/ 1. c. og tapø 
ftnbtt^ C^ngU Ofefdjy. 1. 8, fg.) ot'ae giore Glmbreme til et eeltlff 
golfefffvb} men ligefaa 83eboerne of be ØfierfoenO fpbø^Uge itpfUanbe/ 
lom mure ®(rbet fov QotbtfPe stammer/ etter bereø norrmeffe 9^a6oer/ (f. 
Sbumnamt« 0* 197). &habt maafPee SforflPfeKtgbeben imeSem be gotblffe 
Jaffeftog (f* 9%. gongobarber og Sanbofer) ffdoe ffg fta htvH SBlanbfng 
neb Øelter? — £)eraf oiibe meget (abe ffg forOare) men neppe oU noget 
ofgiorenbe 9ttfnUat i ben 4>enfeettbe oare at opnaae* 3 be (rlbfh ffan» 
bnrooi^C^ammerO SHeUgion ffnber ieg tihtt, ber fnnbe fore oO tilQtU 
terne* ffiUeviones, meb bere« 500 pagi (»(Saitrn«) t)Qi ^liniué (Hise. 
Kat. IT. 13) ere uben Soto( Intet anbet enb Aeuovoi (od f)to(emaug 
(G«ogr. 11.14) meb ben fPanbinooifPe 2(fpfration/ HIeToni, HIevones; etter 
EiHff Leiff Lev, meb ben bortfaftebe gtft^ @nbe(fe (dgefom Sax-ottes^ 
TaotHines, Xeat-oni, Sigal-oDes> Sema-ones^ o* f* th)* ^t ®r<fem« 
og StoQiefne imettem to (SFonfonanter/ fom bered Sunge (aobe onbt oeb at 
tibtaU efter t^nanben/ pletebe at røb^b« et i, etter en anbcn J^ielpeoocaV 
bei^oer neppe at erinbreO* SRen Lei/i er \ bet Sdlanbffe netop f^no« 
a^mt meb J&^n etter Mémpa, 

IV- 

(®. 309.) 

^mmenUgmngen tmettem bet ®ot(if!e @prøg (^oå U(p()t(ag og bet 
SOlanbffe/ etter egentlig ©ammelbanffe/ fartter bette ubenfor a\ 
aoioi. (3eg bef^aoer blot at (»enotfe til ben (otfortiente 3 b re 'O 3(rbeibe/ 
og 3.®rimm'd meflerlige @{rammati!). @nbf?ionbt cnboer ©ammenltg;: 
ning af ifolercbe £)rbformer/ M^ ^ig^eb/ naar i!Ie |^e Orb$ og S3c« 
grebofamtlier bele ben/ etter ben er umibbelbart af^sngig af GJprogeBeO 
egen jDannelfedmaabt/ i 2Clm{nbelig()eb maa antageO for ttlfalbtg: faa Wto WN wilriff flttlMøa DA TOrtttltiff 

bttoet bet o(tib intccc<rant# {f{«nbt tf of flot Øft^bnfng/ at U Dtbflams 
mcti (foilfe mon øirnftnber faat>el i bet (Sotbtffe 09 (SammeibonfPe, font 
{ bet (Srffffe 0(1 ØlomerØe/ oø i be femtttffe @prQ^# mjeb- ;^enf)^n til ben 
fonresne Drbbannelfe, i bet (Sotbijfe ()og U(p^t(a< mere narme ftg be dr<r|I|ji 
romerffef i bet ©ammelbanflPe bcnmob be femtttffe So^>"^v* "^^t {øcfi 
er i en Stbetooerfortteife« paa boilfen Cnamalen eUer ©runbfproget nøb« 
ornbiden maatte baoe flor Sabflpbelfe/ iffe me^t paafalbcnbe^ bet ftbØe 
turbe oe( ftaat i gorbinbelfe meb ben flørre @impe(^eb t gormetue eSec 
bered )Dannelfe i bet ftbflnaonte (ffanbinaDtfFe) ^pro^z oø maafTee ben^ 
tpbe paa betted (tiere Viber a: paa en ringere 3nbf[pbelfe af fremmebc 
09 bannebe @prog» ^fnøaaente ^orbolbet af beg^e (Sprog tii ^anftritf 
fan itq, af løtangel paa ttlflrffEfeltg Jtunbffab til bette^ t!Ee Qttre njogen 
egen tJ^rnfnd) og mbftrontEer mtg til ben S3emar!nind: at 5£tlnarrmélfen 
af ben ©otbiffe og Søtnt^e Sprogart i Alvismål til @anfPrit fpneé paa* 
falbenbei Itgefom bet mobfatte gorf^olb i Ut £)anffe/ og ^pntraflcn i 
ILiamaaltU 

V. 

Aun faalebed labir ^t»i gortcUtnø om SRttotbitt (p, 13^ gg 
forflare. Øel er |)* G* 2)2 fi Iler (p« 43) af anben Rining, og. antig« 
Pheonic for bet famme (om Finnia, forbi SP^n ttfe oar nog«t i^ddfenbi 
€iteb til 6(tut/ og Stooaet Fionia rooottt Mere belifttbt nof for €kirOi 
men netop bevfor maatte man antage bet SSobfatte/ ba Ph oø F iC^ 
ftelben forbpttcd af ®aro (naonltgien naor mon. antager^ at PUoøl p* 8* 
44» oirCelig fPuIle t>are FioBi)^ og formerne Feonia oø Fionia boø mmiev 
tigen Siuui« bctragteø fom iMrfentUgen forffieUtge; SKen fat cnboø^ at 
Slaoneformen oirfeltg i(fe Dor ben famme, foa !imbe Di bog i tntee S& 
fslbe antage, at @aro/ eller ^d Jttlbe, t^t fPulbe (»aoe meent Stnners 
ned 8anb — et Sanb, ber beboebed af Vferned affaøte gten^er. SSoa ' 
maatte ba fnarere antage, at lagnet b^obe naont S^tn, ba belte Zatib» 
fab, beboet Kmbe af got^tffe og botijfe ©tamtner, »ift nof funbe Afgiie 
et meget padfenbe ©fiulefleb/ paa en ^t'b ba Xfolffren allerebe |^be bu 
gpnbt at fPaffe ftg SItlbangere blanbt be {tbftnfft)ntc 9 maaffee ogfoa for 
en iDeel (od be farfte (be got(* Stammer)* f02en @a]co, ber af idlanb^ 
Atlber, eller af inbenlanbffe @agn, ftenbte SP^n fom et .^ooebfobe for 
yfabi^rleifen, fatibt bet raabeligfl (ba ben ber^tilf^nelabenbe SXabfigflfe 
finted sopfa^tg) at oclge en ^taaaeform, fom lob 8(eferea gtette Øag« 
neti oprinbelige @(lfielfei men, ftoengt taget, i£<e (Ktegnebe noget ttrfe* 
ligt Hfå* etonlebed fon (an paa famme @runb paa be> ta aofat^ 
etebir (at>e fteit>et PMåmi^ (por fovmobentlid idloabpPe ^Iter b&ski 
JFimtiy fam (an feb> gonfUe rigtigt fpned at |Mtt>e Htubt fom S^neri 
1S»fiU ban eSerd aar »ant til at fage blanbt iStot^ernt* Oton^iiiAt^ifl ttiftøion oø Wyt^oføffc SØS 

VI. 

(C. an.) 

3 Soirem^t^en tKir 5eef— bette 9{fcr ben (kU !Oh)t(u< — tt fprnbpffl 
9?oi>n, bcr fn^ttebe txl 2(fab9rrelfen Sbeen om Geiti fom tibUøerc ooc 
foinmrn ooer ^aott, bet ftebeliøt (avbe nanrmet ft^/ oø t)«b noget uncrt>s 
mtiøt (oDbc banet {tg Sei tU iReiineffeneé ^iectec oq til 4>erreb»snm(t 
ooet bem. ^^tben (pmbottfecebe bette enbnu t>ibere »eb en ^tamta^if 
fom ChUl JUahMsb. og ^maofCee efter ^am) Simon thm, \^au hu 
ooret. , Sil ben fluttev jtø ba Øcef'< tnganø antaøne Prototnui% 
9toa(4 09 tiUtøe otfer ^pt^en ftø ^v eibece ubmoUt: Samet foo<nbe/ 
et Æorns9le9 unber ^otvebet (begge 2)eU ^c Stbetm« iCfc)* )D( 
^ogre Jhrøntfer gienta^e enten bette # etter be inbfP^be niof S^'i^I'^ninger« 
bet ftbfte ifcr ten télanbfte/ aUtrebe ovenfor omtalte fBe^anbltng* 
Slonbt 2(ttdelfa):erne ttUobe fun Matihaui TFefHium. (p. 166) og iål6#^ 
rieus Hon, Qw 187) {tg at ttlføie en Sortlartng af eget Xrbeibei i Ut 
be mrente at funne fortolfe 9{aonet Seeaf (Scef, ()o$ Qtbetmerb^ og i iUm 
toUn) oeb £[ar6a, flrumeoti manipulusj tn Ubtpbning/ fom; (oor urigtig 
ben enbog tr, i oore2)age ^at funbct en iorfg 4£t((^ngcr i Se o« 3(IIerebe 
ben fMPoofbe SMmftttting af bette @ta«mietyae6 ^tftodffe UboiningO Sol^ 
»«n fan lalbe en dtetUt af xiaq)onfr«m9t|ipPe 9la«iic tt @tajm metra) 
ion .09er&e»ife 0$ om, at ben urigtige Scrm Sceaf^tt iCfe moa lebe 061 
men At bedmob ben ctgte og orfbrt-Sotm^ci/, £ber .oUercbe forelommer i 
Scoum(f«s2>igtft) num tageé i. bette QsH egenlig/ meb S029i;(efid idt 
Gong 6oereen<#emmenbe IB«t9tning: tt %axt9i, rn Ba4ib* (Snbnn 
fttlbftotnbigcre bliver fBeoifet, naar mon fammenltgnir be »ocige 9orma;> 
lH)od hm fammt 8Xot(e forbinbeø« ^ h\, ia» 2Cnm» 179, ^lutqjpgdojnn« 
IX og Ztiitn €S* 342 o. fg* . 

VII. 

(6. 339. 2. S; »i Olaf SrVM^^føn^ Gae«.*) 

(SnbfFiønbt S^Iarnbeme/ fom ovenfor er fagt/ naar man unbtager 
Øbbofangene/ for bet mefie lun (ave bevaret o« be gamle ®ubem9t(^er« 
«ntm fbm poetiff Oecoratton; eder i ben i Serten anf#rte^draftver/ mib 
folbfhrnbig gforvanbling af ®nbeme til VRmntfltvi faa focelomme bog 
•gfaa M htm enfeltt - ettbtt, t^or ben po;^(oire goref^illilig fremtnrlet 
P9a famme a]i^be^ fom i be anforte Øtcber |o« €knro« ^xtU h^tn 
bU o. te ofhve dnf»rte'®(«ber of Olaf. Trygnr. B. c 313. (fof. caot)« 
Ven for bet mefh er bet bo iDiervefien, ber mAa '^tve -^uhtm ifotnfe 
SfOebftytte eiv$ f. iSv. fommifl. c. 44d 4>g 150^ etter te livl»t« fi^filetec 
mre blotte ^«bf9dber i ^raf^nvé ^.^nber/ fomme^. c. -173. !Olen bitlf 
ftfle fi^neSbo fun tft ginbe vmHbIafib«t9®obfr4 f^afom htt om greiri 
trr wtfttn vor -ganlfe fremmtb for9lovmimbcne(og3«iirttbeme)$ imebeng 
be gomie inbenlanbffe ®uber/ om be enbog forelomme/ terøvebe bireg øutbommcUt)e Sfffcni bog 6c(o(bt tcrti Sr^demogt en ffremfpn i ben tiis 
fommciibe Zihi f, C^jc« (amiiKft. c 184. Jomsvik. S. 44. Jomsvfk. Dr. 
81. o* fL Gr* 

VIII. 

(tit c. MI, 8. IT: „eg søgte Vakre.") 

Qn lopperlfg ^mmtnltlUin^ af jtftbcrne |!nbcr man ^oé iSvimm, 
<t), tRpt^oI^ Knt* p. XVI. 0. fg.) fom tiUi^t genoifer tfl Øammen^n« 
get iincacm ffrrc ti^bffe, fronffffe o. a. 9X})t^n og Strnt^ og benne 
cCbgamU »Qhibcmptfff.« 0(( (ae (Sximm (f^etebed af Zlhtvicu^, p. 
IW (abet ffg foriebc Ut at antage Seøa/' for ben rette 8orm/ og of ben 
fomme eg Mtatth. Westmonast. p. 166 (ber (orfer Scaf) tfl ot gftre 
Kaonet til et 9leg/ i Gtebet for meb Ot(e(werb 1. c. og Seowntff 
«t (fffe Se$f, bet 2. ^d^fff/ (ont. 5ee/f.* 5/^ef, 9eof!er og Statian) X 
^ar* S1l7P5 3iU SMp; ligefom bet ba ogfaa fan ^nftre< til 3é(. Skifa, 
et ti^nbt fBrctt/ Ske/K, Skeppa, o. fl. JDrb) bet gr. og fUt. Scyphu$y et 
ttb^lee Segeme) og beraf: et Scrger/ en Saab, m. m. 2>og ^ |an 
tigtigt opfattet ^Rpt^en« ^ebbett^bnfng^ ber ligger i ben ooer ^aoet f 
Baabrn uben 8lo€r og ICarer foraimenbe IDreng (@. XIX.) og fom t^ 
ligt fremtrttber i aOe beflffgtcbe 9^^tber) f. ®r- om $erfule<*ø IfnYontft 
paa en scypbas tfl Øpanien (Mterob. Sat Y. 21), omUnfomflen afben 
d^ftelige Heligion« gorfpnbere (tO^aria, SRart^a, eu Sofepf) o. ff.) i 
Qkittien (f* Wailin de Sv Genovefa p. 9} m. fl. 8egenbet og Qbent^t 
(jof. Leo om Øeototttff. JDt>era(t er 4>ooeb«Senbentfen: btt ®ubs 
bommelige, ber uben fi^nlig SefPiermeffe/ attfaa ttnber i»int et9reffe, 
øvet l^aøct Mnge< til et anbet (onb) og Vhoenbelfen paa ben m^e 9te^ 
ligion< Snbforetfe frembpber ffg Itgelebeé olfeoegne (t>or Stpt^en gtenfager 
M« 2Ct ben i ®fanbinaoien felo t>enber tilbage wiber forfPieQige formet/ 
er ooenfor omtait« (3fr* fatgenbe Knm. IX.) 

IX. 

i%n e. »i8t «fk mtiuu «f %tfm* fihftt tuiie.) 

ChroD. Sai. a. 449 (ed. fiiteom p. IS) (km^ benne Semoffniag i 
Cod. Laud. ^erimob laber Beda og iéagfedgatal lun mange tenbel 
JCongeftammer (aoe berc4 Ubfpring fra 9ktf* Grimm giar ^* XT. bta 
jpTttAbebe &em«r(niQg# at JStéf ifU forefonmer (o4 SCnbcc, enb CIhwi. 
Sax. att^etiDcrb/ Vlbericué/ f&ii^ SXalmeéb. og SRatt^« Sktoanoit 
(Gftmeon ^un. og Texioa Aflffensis t)av^, maoffee meb Jorfot? ubilflK 
l^am). iScl laber betre ftg ttibeel4jorflare af (Mb i Vnm. IS8 er bc* 
merrtet) men itU fitibflflrnbigeo« {Det er nemlig tpbtligt no(/ at btanbt 
be ilU (Iknealoger ^r L&ngfedgatal bom ogfaa unbee 9atm of S9$etfi 
og i avefeni (S^bba fom Cwpketh , begge fom lCagi*B QSon , Athiaa Jfr« 
fober, o* f* n. <^raa meb be fammc Clfterfommere. Dgfaa noar man 
§Mer ttfbiige (ffet opab/ er ^tamtatitn ben fammr^ fao ot bet ingen 
ZMoI fan væte om/ of Sescef eg Cesphelh erc een ^nrfon* 2(t U^qt 
m ibenttfPe meb Scef, vifer ©ammenttgningen meb Chron. dax. p. 77. 
6ammen(»olbev man biSfe mrb be torfge 6tamtat>ler/ ber itU 6ot>e 5ce/; 
faa ftnber man fnaxt, at be lun iau ombyttet 9taoner« Seef et bo< 
Asser, Order. VU., Matth. Westmon., p. 142« Sim. Dan. p. 119. 188, 
Rog. Hoveden, Ethelr. Rico., Rad. de Die. og Wallingf. bUven tit 
Sem. ^m ogfaa Scefs rette 9(Qi>n ^a^e, fom bet f^ne«, biife ©eneatos 
ser itu viUit labe forgaae^ men tfar>t, meb nogen Soroonffning / inbfal 
bet fom Cøt/it)a ((oori man øfenftenber Cesphetb). eUer f en omtrent ti^9 
nenbe gorm imellem Beaf (Biaf, Beo, Beav, Beov) og Jai (Gat, Geat, 
6et); (iDor be aortge/ ber naone Scef fom €^fio(b« Gtamfaber/ boof 
Teetiusy (^Tætwaj ^c. maafhe løien b* f* f« CoMioa)* (5n anben/ meget 
fbrbtfroet ®enea(ogie (^od 9lenn{ud fpned at foroanMe Scef tii 3ona<« 
(ØofA f^neé %it at t>cere Bedwig^ Itrau Atbra, JS»ra Itermonn, Aa 
Heremod, o* f* »O* ^tre tntere^fant er brt^ (og et fiSeoiii mere paa^ 
ot benne SO^ptbe 9trfe(ig i be forfPtedige CS^gne l^at leort unber en noget 
(tfbigenbe SJtitfelfe)/ at^ faalebe« fom ®rtmm ffarppfnbigt $ar formobet 
øm 9{a»net Fremin og Freaff, (boab tongere b<n 9i( bCtve betntff) faas 
lebc« ogfaa oeb anbre 9{oone^ en Ombytning |ar funbet Øteb meb anbre 
af lige IBet^bning Qof.Xnm. 186, 179 og XIII) efterfom fRptben er bleven 
beoaret enten ^oé ben ene/ eller ^o« ben anben ^olfeflamme* IDenne Øe« 
sMnrfntng Ifltgger t!fe blot for £)agen/ at faabanne 92aone finbeé brugte 
hmbolfP^ fom oirfeltge 2(ppetlattoer4 mm ben fan ogfaa Mrre m*gtig til 
Sorf (åringen af mangen SO^pt^e bod @o)(0/ og bend got^'b tit ben tfh 
foarenbe ^oø 3dl«nberne. 

X. 

(G. 366.) 

Ht føre et apobtctt^ SScoitd for $boenicierne< ^anbel paa 9{orben 
og iGDflerføen/ er oifl no! oanffeltgt/ forbi bette golN 997agt og ^anbet 
allerebe Dar gaaet unber/ ba ©rylerne enbnu ei engang b^obe nogen be« 
f^emt Knelfe om Siloonrelfen af bidfe @gne$ og man fan berfor iffe 
ttttbve« oDeT/ at npere (Branbffere af bidfe g^rtibend Sorf)otb ere fomne 
til beeft mdbfatte atefultater* ^anbfpnligbeb vilbe bog oUerebe 2lntage(feit 
af bemelbte ^actum r>inU, em t>i enbog fun tage ^enfpn tif ben fornes 
rifPe gorefliXtng om ^^fpggertgét/ fammenligntt meb ben gamle ^ore« 
øfOing om S bu le (begge Originaler tit f)rocop{ttf Brittia); ligefom ogfaa 
tit bet (Tlbgamle 83ef{enbt{fab mib 9{orbend 9taO/'og ^boenicierne« ^an« 
bel meb bet narliggenbe Srittannten* SBefrafftetfe faaer oor ^E>9potbefe 
iffe Hot af ben (efterretning om ^^U, ber fPal D^re fi^nben i Tifruø, 
wb benite 6tabe ©telorggelfef men ogfaa beroeb, at 9?at)net Thuh ftlo 
fun laber pg forflare af be meb bet yboentcfjfe beflce^tebe ©prog. (i«f. IPodlyatt'é Canaan. cap. 39. 40). Wttn {nMtt1Bit(e» Mn^få ben, efter »li 
gomenfnd, terocb, ot bet fommr/ fom oeb SKmle, gitlber om 9ta»aci|r 
^a olie be bantPe «^anbcléplabfer »eb IMIerfaen* ^Saalebe« <r f • tte» 
^umne aabenbact fomme 9latni fom Jampo, betl |)^ii<«i|fe ^téb pat 
ID^tnorca ^ochart I. c 85), (iH8 CrbbetQbnifig i bet HtMft ec effli^ 
Betftønelfe (Jumnali cBer Jnmii)» Demie ®tabé 9t«oa Btmittma 
(boordfi 09 i!fe/ fom )Do6(mann antogct ®. 87, af Jonme, bet focbcr^Mli 
Ttneta er opffaaet) ^unne oi liqtUM pawtlft fom p^enictft t to mc^ 
liønenbe Sormet/ i bet mtnbftc af orobifPe ®tibitaone» fiippo i Vfrifa 
bebbct bo< TCroberne Banab, 09 Buiti er bft orabifle 9tai»n paa 
en S9 i JtORgeriget Valencia, (f* Golii hex.y. Biika et bet ar^fl 
fieracab, bebc. Brachaeh, bec boc Itge fSet^bntn^ mib Joibm. H««* 
thaba, ben optinbrti^e gorm of ^ait^abQ/ cOm: ^leéoid^ .^.et (Samva« 
fitum of Xr. fiait, et laot Sanb (faalebed fom noglCr men uben 2M'af 
uviqtiglt, eiOe focKare bet Sinlaodi, bet betegnet Dott TLn^tin) 09 M^mh^ 
herberge/ Soti^/ bt>tlVet øonffc footit tit @tebet6 SBeliggmbeb* Sciri»r 
gesbael, «eb ©lommenl Slunbind Cf« £)tbet< 9{eife, S. &. ]>aii. II. 
113. 11&. 6pe(man. 207. iof. ®notre 9n«l. ®. 4<») %efaa of Zmkar^ 
ben fem fpltttet meb en tvanq og fpibé jammer, og UalJ, Ufebm^e eftfc 
øleifen — - et Køefoa beteønenbe 92aon til J^ooebfabet fot 2bo^9i^*H<9^ 
fom leire og Baleiri fot Dbiné Øabe) b^^^b enten man Dit oatage begge 
Sttttne fot eet; eUet boibe L i bet ^rfle f^r SCttiteUn (eOy ^d Al i 
bet aabet fot eenébet^benbe meb famme CStanelfe i Sciripgesbael; ttob? 
otbet fot begge et nben Soii>( avir, qt Mrte een^iet. 8igefaa Ian OdimMar 
nbkbeå af Dbtn$ 9la^n og Arab. £i, JBoItg. — iDet fomme gieCber o« 
be meb btne i gotbmbelfe flaaenbc ®os og {>anbeteplabfet-oeb StorbjJøai 
og Méb Stobmunbtngetne. {>a{tboba'é iC>anbcl gif unbet f)9U aRtbbeiaCberrn 
veHlig over Hyliogstad (|)oaingftebt) og Jreia (?) neb ab Tren-^a. ^oot 
langt benne ^onbel gaaer tilbage i Siben 1 !an aØerebe \imH betof, at 
for noget over 50 2lar Itben fanbt man i 9?arbeben af biéfe ^tabelplobfe 
en ^ængbe tomerffe ^pntet/ oUe fra SItbdrummet tmetlem SSefpadan 
og fflJarc. 2(arel. (©d&Ieéw. ^ol|l. $rot?injialbr. 1788. I. 377.) >|>o« 
|)toIemæpS finbe ni, unbcr famme SBrebe fom Buoitium, og i Sængbegca« 
btB »ito^ poéfenb^ til m^ttn af , ben cimbrif7e 4)alt^r, @taben Tptovfl^ 
T9^i»c^:iVi(tt TfiQQVQ^ Xboiilet ^t e#feni^aben i be <¥e beb^e |)anfct 
j^aanbffnftett .@i4fUt$ PtoL G<r>p*.p* 15) t altfaa netop, bet, ^oemiR^ 
føitte l^aan/ og .bebte. p^^^f«)^ poa bine @tabelfl«bea« SBeltggepb'b, ei^b 
-paa nogft^^^bsc ^teb«..'(!92an i^aaiiemdg btroeb tage JQjinfm tit b^qe 
fitoogcapbd . SorfKWng ^ 3otb!lob,eiid mob ^olitne pfxft ffabtr^ihbc 
€l»(itlflfe/ tb^oji^Aftit ,t?06 bom, .09, følelig imbet (^le ^ibbetplbeten# H^ 
49ibt«fEi|^b>ø 4tle :Uggeclgeften, men^iorben fotS^ii^in, Srlanb Stor- 
ben fot a^titannien, o.f. o.). 3eg tøt antage <kt ben latbe SDiefenba<b Hca IL p. 204), l^ié bf ovmanførte JDmfftroMdt^cbir/ vøct Sfotct 
tab« Soc^b i bin øamle ^b otbfommenbe, t^obe Odrret bam nticrc bf» 
fttnbtf, ifCe of ben uriøttic eorfnnoabe Tp^oua i nogle 4>oonbPriftfr/ 09 
i( en M 9{odce om/ «t Jti)niccrne i SBa(c< ffudc Ia(bc Staben ^omborø 
Tfeva, ^ebe tabet flø fodebe ti( at fortte bet fot^tbdvit« npe ^omborø 
dp i 9t»Um«M* Sfbi eø bclitaøtet, for at ø(t>e 9laDnet nogen 9Xen{nø/ 
at tcmle paa Sraoen (faa fpne« bet i bet m{nbfle)i Ugefom be, ber 
tftltøetc i famme 9laon t){lbe ffnbe bet beDitiligen lanøt n^ere tUbtlt* 

Sibere betegner 9Ilbe — ben mérenoebtig paa ^atoøené SSeftftbe beliøs 
genbe ^anbcUp(ab< i ^ibbeCalberen / en <0{irnøbe af Sottger. (Arab. 
Bib'a). S^iiotg (Ascibargum) oeb St^intn, erbefDtaeøtiøe« (^ebr. 
as» Xr* a«M, at Dsre ftot/ »Ægtiø) SBorø (3Cc. Borg), Calmav er 
fammcnfat af Tit. coll, 3C(Ie/ ^((meentieben/ og mar, en ^anb* — «&ertit 
baimec enbnu, at enbffiønbt be fPanbinoDiffe Øproø i bere« b<<c ^t^W^n^ 
i Yfatnbeliøbeb oøfaa fra ben lejcicolfPe ^ibi, flet intet &U%tftab frem« 
bife tit be €$emtti{Ce 6proø: faa bftve b^ne boø faabanne Ubtrpt paa Se« 
fcebtc^ fon tvtn veb ^mqoem meb ©^beni Stationer funbe bltoe be» 
iienbto for ©lanbrnooerne/ oø beéuben poa enfette d^aroftertftipPe ØeørebØ« 
rcfler# doilfe for flocøe iDtel boerten labe i!ø forffare af Sanbened eøet 
Snnøemaal/ eUer af be ttCgrsnbfenbe 9{attoneri $ men otten'e af be &tmi* 
tugt €$proø* (f, nebenfor)« Øaalebeø (aber bet ftg oel af tnboortel 
(Snittbe beotfei (n>ab ber efter SJaøend 9latur/ ttCe Un øobtøtoreft t)eb ub« 
oorteø fB€x>iUt, at ^^oentciernf et aUene maa (^aoe breoet @ø§anbet4)aa 
Ø^rfoenø Dmtanbe; mm at be oøfaa i bidfe^ Itgefom ooeralt, lioor 
j^nbelen førte Um itn, ^at>e anlaøt ^anbelécolonier. (Om 9Xaé{t(terne 
00 ^T^ai maa jeg i øortøt ^enoife til be alminbeltø beftenbte Unberføs 
øetfer af @d)i5n{nøi ®d)lBitt, ©etier, 8e(en>el G^pt^eaé"/ Clberf« 
Bon Hoffmann, @. S6* 0^ fø, ©ammed: ^ntbecfunøen ber (Sart^aøer^ 
iberf* «>on Stitter« ^ 41. 0. fø. m. fl.> 

XI. 

(@. 361.) 

VingpéTy fom t brtte C^bbaqoab nbfpørøer ben øiftedøftne :Di9erø 
Alvisåf 00 ffiUtr §am baabe oeb SSruben oø oeb ^toet^ bettener fiø unber 
(anø bele @ramen af be famme Orb , f^MlU Alviss { ftne €ioar anøioer 
fom faabonne, ber ere bmøertge I S»ennef!encø @proø C"m«t Mitoo- 
um." Str. 10. 12. 14. 16. 18. !20. 24. 26. 28. 80. 32. 34). Jtmi eil 
enefle ®anø/ str. 23; bruøer (^n Marr, bt>or Drbet; i gøtge str. 24, t^ 
SKenneffene bebber Sær^ af bfilfe bet ferfie er ben, na^en for oSe ocfls 
00 norbseurop«ijfe ®prog ffftt^« SBenaronelfe for é^a^tt (SReor)» bel 
ftbfle berimob bet øammelbanfPe Orb (®»). IJigefoo bruger ban str. 31 
bet almfnbeHøe OrbSå{)(@oeb)/ ^oor bet btonbt SXenneJPer (me^Moii»- 

J6>iBorifl aiWffrift. ir. . ^ m> sir. 81 ^fcklt tcMr 4r» CMo« bcttci fnaUtci m olie iiNci« 
øc Ort/ eHcr («H Sct^Mnø i anbtc epcod Sfngt^^ fp^r^er/ oø Mi 
efter ben otbfvnMde Xl^iii" ee«c, erebntøeltae me^ ]|f$Biiiii% Itddebc« 
te (aboanttae UbtrpE i bet OanmedanPe eSec ^{ocbifPci DemUflS 1« Jor^ 
(Socben). 2. Himinn (^<mUn> 9. Héni (røoanen). 4. S^l (€k>Uii}. 
5. Sky (€(f9en). 6. Yiodr C&inbeo> 7. Logo (gtolt^beb^ 3 9m 
cttbnu: Ldvn, Uin. aKoIbcc^é b. X^iot. eejc« e. 348. &^. Lugn. jol* 
Skirnsif. a9> 8. S«r (et). 9. Elldr (3ib> 10. Yi^r <Seb, Æra> 
11* N6U (9iotteii). J2. Bjgg (Sål»: Ckib, Jlom). 13« Aul eOec 6l 
(AQ* )De goltetammcr/ of b«>t» @i>roø Tttvtti mebbeler Doerfattetfe 
bttfe £)vb/ en: 

1. Q^tntmt, Der attib fore!o«me ttnber hetU 9tc»n i ate be oife^ 
frtte Øtrojjjer. ©e ovenfor opregnebe »egreber liebbe ^oé ^ttneme f 
famnie t>xUn: 1. IgWm (bet drottne> 2. Uppfaeimr (bet opb'lebe ^feiii> 
»♦ Scyndl (ben 3teiibc> 4. Eyglo (®(i'bøie> 5. Orvao. (^»aoffee Ør- 
TStD, IBdnbetS Oprmbelfe^ eQer en St'form af Omnii, 9: Banbflr»m). 
HraftiAg. 5* 6, JEpf (brn ^^lenbe). 7. Of-hl^ (ttxnUnf^ehT)J 8. Ålheimr 
(fnorereoel: IC Ile« ^\m, enb: Val ene å ^lem)» 9.Frcki(bet®raaW8e/ 
Sftbe, grfltffe?). 10. Eldi (3lbebronb?). Ih (Jyds (fom er iibenft^> 
12. Æti (2@be, eptfe), 13. Hreina laug, (ben rene SsblTe). TTlTe bf^e 
ere ^former, bet ogfaa eller« ffnbcd i bet gamle fPanbinaotfPe ^prog, eOer 
lettelig funne forflareé af famme. Xr enfelte af bem oafaa funne for^ 
ftare« af Ut eeltiffe (f, bU a. ^eterfen« norb. ®eogr. I. 188 o. fg.) 
fpned minbre at !»nne fomme f SSetragtntnø, enb Sugt^ben/ ^ormeb bf«rr 
og be gotdiffe former fintte ffg til @anffrtt« 

2. Søtfs^Ifertie (D5ck-AI&r) forefomtne str* 12. 14^^16. 22. 
24« 26. 30. unber 9?0Dn af Dvergar } sir. 18. 20« 32. 34« fom tjcerenbe 
i HeQa. 3 ben ftb^e @tropbe roaae bog be Ubtno!/ fom y« 6. ttOerggf« 
bem "i Hclju", og be, fom v. 2 tillorgge« »ferne, ombytte« i baJ?jorr, JBtr, 
netop er ben ce I ti ffe ^xil og SRaonet es QteltifP (cf. SB^odjiter'g @(oéfar. 
V. Bier) og faatebeé, for faam'bt fom (StlUtnt, tilltgemeb Stniierne/ maatti 
t>«re it af ®{anbinaDtend Urfolf, oilbt padfe for ^)>evgene$ ^n'mob 
SRitb fottdnligen t>ar ^tferneé ^rif. (f. b(« a* Resen. Edda. D. 35. dO> 
3(Ctfaa bøt ber Urfeftr En mefi Asom Mi^p « « « « En i HeUo Bjén. 
((SMm to @ange forefommer UbtrDf fet ft HeQu. str. 20 (om ev^alfn:) 
og 14 (om S3aner)$ men i^a begge €keber formobentltg forbffrwt/ b9 
bet i »»rigt er ££a(e om £)t)erge* (9){aa(fee bog at ?. 5 maahe tofei 
Vanir for Dvergar?). Dm ber maafPee pao bet fwlle ©teb, eller paa 
^mr l'ulbe Ifffeg Helgir? ^ @aaUbcé falbed Senerne eller eogalfcrner 
itfe Vfemf, fra b^HU be tnbeligt obff iUeé $ Yftlnspå str. 6 (iof. str. 7) 
og 9 (ii>f. sir. 17) regin ginnhcilog go5 (ligrfom ginregin og helgir iil« y^fiO' fleniben oneiionfnte Øcnorvnelffc ihm Cøcf olfrv førelommir nte« 
8lr. 28 HaUr og str. 10. ?. 5 Ålfar. Zt httU et ^DvtfAtfcr, mttt ittf 
te T. 2, friCaøtt^en, oø itnob ^aiibfCciftcnic^ i ben fiøbrn^ Ubøooi Ht 
Vfft føtanhrebe Hifaxt fre oi af bc BeBfttmrlfec poa Sorbcn# fom tiU 
loiS^ft begge: grdtndi, (grocnbe^ (mor ber wut) banner en po^fnbe 
atobfotning tH fjinti uuberiorbtffe Sop«le (^not mtet 9onr)$ eg lige« 
fcbei Fold^ (en mb^egnet SfiiM etlet 9katf) fom aRobfstntog (U be ibficé 
(Immet^e Solig. — JDe Ubtr^f/ fom tCffcrgge« 2>e(f«1Clfcme/ ere : U gnU 
mdi. (f* dOfnfor> % driapan Sal, bet brpp^nb^ fMoii. a 8kin« 
&tinntt (tUtt, ^t< mon ▼• S be^olbcr i Helja« eg berimob v. 5 tofct 
Yanir: hverfanda hvel (bet ^trrenbf/ bretenbe ^iuQ* t>a t>ttbe Skin tiU 
falbe Saneme). 4* Bvalins leika (Dooliné étge o: lige faa øbetorggenbe 
fom £>9alin/ en af be 4 ^iorte^ ber gnaoe paa SSerbenétrcret Dgbrojtf » og 
true bet mcb Unbergang). 5, I^jÅlm hnliz (SQage()(etten). 6^ Hai^a^«^ 
Cm benne gorm nogenflebS er-.forilaret oeeb ieg fCte« 3* Otaffen^ Jor^ 
Kåring er faa gob fom flet ingen* fKaaffee fan bet txvte et Onomato- 
poieticon, beflcgtet meb ^uil meb ^exerneS Baiberg» m^ bet befienbte 
3ob ute# (i (Sgncn (^eromfring brugeé bet Ubraob: Jaue tute nei!) htt 
faUanhftt {>i ja! o. a* 7. Dags vera (Dagend SBoItg? — (oorfor iHi 
fnarere 2:audt)ebené? f. SSad^tec« @Ioéf* s. v. tagen. 8* Djdpan mar 
(bet bpbe ^at)). 9* Forbrcnnir (^orbrarnberen). 10* Hlit-f>ång (OogrorS/ 
^Itppe^Sang)* IK Draam-njérun (Srammetpberen 9 eUer ffutbe bette 
£)rbg flbfte )Dee( maaffee ftaae i ^orbtnbelfe mrb Njorvi, NdUs gaber? 
f. ncbenfor 5, 11)« 12. Hnipinn, bet9^ebbotenbe, 9{if!enbe> 13. Bj($rr* 
Cf. ooenfor> Ogfaa biéfe former ere n^ftea ade aabenbar fEanbtna9t|fe^ 
omenbfPiønbt minbre ooereenéftemmrnbe meb be faboanltge* 

3* S^^sSClfevtie, LJds-Alfar, str. 10. v. 2) (^oot be atCrrebe 
▼* 6. fom Uppregin foretommcnbe 2(fer udgtigeti fub^tnere«, ibenfiabetta 
(oDnfTe Ubg.) ▼. 12« 14* 16. 18. 20* 22. 24, 28. SO* 82* biot fom 
Alfar; str. 26, efter en fal{f gcrfemaabe, fom i Heljn, (oorfot rfmeligt>{t^ 
bar Ifffe^ Hdgir; str. 34, fom Sattnngssyoir. (^atnerne forefomme be^^ 
nben ubtn()!(eft9cn ▼. 4); jDr af bered ®prog anførte Ctb eet: 1* Pokl 
(f. ovenfor)* 2* Fagra refr, ben fPt'anne ^ing (en ee(t{fP 9onn> 8* Ar- 
fali (KarSbeleren). 4* Fagra hrel {htt fagre ^tuO* 5* Te{>r megin 
Oet ftcrrfe SBeir, Uwiter)* 6* Bynfari (ben torbenfarenbe). 7. Dagssvi 
(IDagfaonen? kauéf^ebend Gøon? f* ovenfor). 8* Laga-Stafr. (forefom« 
mer enbnu engang str. 32, t. 5, fom et lltfesUbtn^f for J^orn* 6t af 
6teberne er uben Svtvl corrupt, maafPee begge. Seb bet førlte funbe 
moaffee bet cettiffe liwch o: lacus, beflop^fet meb bet S. Zaå^t, fS^U 
WgTy (igge til @runb^ veb bet anbet @tammeformen ict^t, beflorgtet 
meb 6elt. lech). 9. ilraa[>a{>^ (Øbelaggeren ? — ^r>td bet maaffee ifle 

2r>* . 388 ØhwNiMMII StOø^ ^ MM^bøk« 

fMCff ( (•nøct fmnmen »ift Hw^ii^. f. ovenfor. 2. 6), Om Ven fålfESr 
Itffcmaobc i HeUa et forben talt. 10, Fagr^Iimi (ben foøecdrencbe)* 
II. SvefD-gaman C^aonøammcn , 6øonen| ®t(rbe). 1*^ Laga-Stafir, 
(f. ooenfoc 8). IS. Sambl, (X)rifteloø), Ogfaa (^ gielbec bet faDWie;^ 
fom ooenfot) bog er TCfoigrlfen i bet GInfeUe mere paofalbenbe« 3ed be« 
Koger, of tIRangcf paa tilthrorffelfge .(trlpemtbltr, it!e at fnnne.unbtrfage; 
om be afMgcnbe Orb« fom {eg formober# fulbffftnbtgt labe f[g forltore af « 
»ft SinnnfØe (eappff e) og 6elt{|fe. 

4« Billlfnie, Tanir: forcfomme tmbcr bette 9{at>n str. 10. 12* 
18, t2* 24. 26. 28. 32. S4$ maafPee ogfaa str.14, naor man ber otl tofe 
Vatlir, t ør. for Dvergiir CeQerft fermobrntUg Helgir, t &U for ben ba 
ittfgtfge (afrmoabe HeUa 0) str. 16, Gop: (bette fan ()fr !an btmctxtt 
Boncti fNenbf bet elletO er Vfer; ba btOfe affecebe forefomme y. 6 fom 
Aaa STDir) str. 20. 30. fom Ginregin (Itgefom formobentlfg i YéluSpé. 
6. 9,a(efen). sDeOrb, fom ttdffgged Sanerne# ere: 1. yegar(JBete/ Qan^ 
9ele)» 2. Vindoltair (SSfnb^Døn/ eder SStnbesDon^ ben {tgbretenbeDon?). 
9» Skin, ®f{nnet [eller: Hverfaoda hvel, bet (oicolenbe ^iut? f. ooenf.]. 
4. Sanna, @olen. 5. Vind-flot (^oab ber bctoer/ fipber ooenpaa Suibmi 
»{nbflobb. M.Flot. Sfiadtfter« ©toOfarO- 7« Vinds-fldU, (SinbenS glugt?)* 
8, Végr, IBotge, Sooe$ ^ar>et* 9. Vagr (anben ©ang^ er uben Sotiol en 
fcil t^é 2(ffPrtt>eren/ for fogr, ben renfenbe, rene$ (beflagter meb bet 
fronftpe ftgari, M iSl. fagr, o* f» »O* 10. V&nd, maa x>i[, naarSfffes 
fttaaben ér ti^ti^, forflareO oeb brt af bet @ar. i SKibbelalberenO Sattn 
ot^trgaacbe Venda, et Gfooppffe/ ubth'fl til ^ugfi# eHer o«b Wendus, en 
9iå tbtti Canb (U ^n ffredne« €$loef.)* 11* Grfma, brn ®rtmme# ben 

' Orar<felfge* 12. Vaxtr, SSocxt, plante. 13. Vei& bet ®otb. Wego, glob, 
Wagt» bet Jlpbenbe* (SQoge, Sooe, SBølge}/ iDet maa falbe ^(oer 
fnb# i^eb at Icrfe bisfe Crb, at be itU, fom be onbre^ oi^enfor anforte# ert 
ffattb{nat){f!e$ mea fnarere, faat»{bt formerne ere ftfCre, tvbffc 

5, )Den ftbjle Stamme/ af |it>td €$prog ber anføred Crbformer/ fom 
fhlTe foare til be oocnfor i forfPteaige SenaDnelfer opregnebc SBegreber, 
er tffertte iÆsir), ^ottfe unber httU 9{at>n forefomme str. 34^ fom 
ÅMa synir, str. 16; fom TJppregin^ str. 16; enbeltg unber 9{aiE>n af Gof^ 
str. 12. 14, 18. 20. 22. 24. 28« 30» 38« 2)e Crb/ fom tittffgge« bcuie 
Øtommt/ ()ar man for en IDeel prooet ipaa at ublebe of ffanbtnaoifPe 

' 9tobber$ !Rogte t)aoe tcobfet et^t>ert Sorføg (erpao/ og felo dine (aoe 
fmi meb megen SIvang paa ben SRaabe labet ffg fortolde. sDerimob labe 
be ffg nerien aOe meb flor 8et(ieb og ©impet^eb for!lare of be femitiffe 
Sprogarter} og faatebed ogfaa uben S£otol/ Itgefom |)an^eHplabferneO 
9tavne, af bet y^oenicifee. K 3orbend 2(fanaon er ^»r. 2Crab. 
Anr, 9{orben (eller maa|fee beQere Aura , { ^orbinbelfe meb bolene 9iU 
greb: Dps og9«ebgang/ tKorgen og liften). 2« Jj>imlen falbe« Hlyrmr, 9tMm^ ^tUqføø ød Vtff^U^* 889 

TtMf. f &åmmtnf^Q 'liria, VniK/ Yrneffeb^ ()Uorpaa 3tb otitdrnbel (eti 
^ttlaxinq, ber navnligen ogfaa paffer paa @tebet Hrafbag. 11, ^or 
yfmir UqtltbU tttto^ge« Hefjarbeimr, Unbrrberbenen* 8. Vftaantn 
^brr Jf2/i!in. gor ot fotftorc bctte ^ov man taget (fn Sttflttdt tit bet 
dt* p.^Xov, 0^ fftolebeé øtott ®}aaneii ttf et IfShlu 9t<mnere U^^t bet 
Ittab* IMil, en SetDtfet/ fom bette himmellegeme itfe upaifeiibe funbe 
toibeé af et oomabtfP goif. 4* @olen6 92aon er ÅUkir^ pg bette %w 
man forgieDeS forfivgt at bringe tilbage til nogenfomt^elRfPanbin^oifPfltobi 
men ^r oUetébe tibtigere/ ((tgefom simpl. «iNrr) «itlet anføre bet tit bet 
^br« og Ø^atb. (f* Glossar. Edd.). 3 bet Xrab. er a(*Mir» og bet f^nof 
ii9me Sakir, (meb Vcttfelen Al-f«kir) ben gløbenbe« meb ftcrtSue brotiM 
bénbe/ et Stlnaon for @olen. 5« ©f^en btbber ScAr-van, jDet @}ot()f 
Scnr, en ^Mn^t 9{egn etler SBIfffl af en Driojfio (f. Gloss. Edd.) (^ar 
megen &iigf)eb meb 2Cr. ^»cur* ^ttUe efter ^eftig ®torro. >Dog fpncg 
Sacur, nbget fom er fulbt, opfpibt (f^noxo^ Socra, en fulb SBffig ellev 
CffberfafJ bebre oX poéfe ixi Segrebet om en @Cto. Van, bet @fne# 
^orfPe^ og ^e(e Orbet oilbe ba betegne en langfomt brioenbe Sfpi men 
▼an funbe ogfaa %n blot o^sre en ^nbelfe). 6. S3tnbend 9tot)n Yavo^r^ 
xM Gloss. Edd. uMebe af vefja^ cingere. SSebre og noeroiere er .2Cc» 
bagut (ubt. wagut)/ ben fom tommer plubfeitgt/ tommec farenbe.i ei| 
Setpbning/ ber ogfaa fan paéfe ttl Dbin« ligclpbenbe 92at?n/ (GLos9* 
Edd. s. V. Va/upr) ber mueltgen for^olber ffg til Vogoth bo6 3orbane# 
i[Get 3.) paa famme SD^aabe fom Dbinénaonet Gautr til Gauti. Q* ^Cnm* 
53). 7. Stille æeir ^ebber Lægu 2(r. le^ia Oe4jia) Qt toge fm 
tilflugt $ Lega, tilflugt. 8. ^a\>it: Silcngja} i ben ^ioben^. Ubg. 
'^perpetaam æquor; Ld åc Lægt, dicitar mareJ'^ 3 bet HVt er Seil e^ 
SIob5 Liggij, bet bi^be^ t)ibe ^a\), Oceanet. @$aalebed Seilliggij, bet 
vibe ^at)é @trem. 9« Siben (lebber Funi, fom iffe (lar nogen SKcbA 
bet @fanbinat>ifPe. 3 bet (Spr* er Fenøo€!fm af en8ampe/ en>€^tienie) 
7r. Fanusy et ^«)rtaarn. 10. ©fooené Stavn er VaUarfax.. ^am 
ott/ b<2l^t af bet 2lngeirar. for!(are bet reb: ^arfeng ^an (eller §lH,(Uile> 
Zt ber i Foo^ ligger et SBegreb/ ber bor ^eofpn tH ^iiUn, feei af 
Stavnene Gullfaxi og Hrimfaxi. ^et 2(r« Val .er ^tlflogti .og ^a H 
^efte J^aanbffrifter ia\>t TaOarfar^ funbe $er enten tanfedpaa Farli* 
Siergtops Srceeté iStop cUer Jtrone^ eUer pm /arih, (lurttgi navnlig om 
|>eØen. 9)6en SSarianterne giore mig ber ooerbooebet uftffer. U. 9t atten 
(ebber t ICfamaolet Njél (boabe t Alvism. og Hrafoag. 26), og (^enbeø 
gaber iV6rw, Tfijrviy Narfi, fom baabe b«, t Vaffradn. 25; og i ben 
prof* €bba attib frem()fft)eé fom en Sotun. ,ig)oorUbed man. omfonjl fyit 
plaget fig meb at ftnbe en et)[}mologiff gorftaring ooer btéfe SBencronelteo 9it 
mon bU a. funne feeaf ©lodfartet til @bba 1. 629, 630. i% 632. 3 bet 2lrab. 
er^airab Cubt. Nairav) onb, bet Dnbej Na'J (©atteren iV/dQ er 2Co{nb. fldf^ Øctobnfttger polft øanffe til bet øt»enfov ubofddf. I^ 0«b, 
itoni/ Ifbbcr b^ Vffinie Aor. 3 9r«bcii b<n^ »«»« dtebrf tt bet ^ebr. 
Pri; men lonøt nffrmete liøøec io bet ^br. Bar) Xr* Barr» Jtom, 
epeUt ^vebei fom i bet 2Cr. oRbet bepsøtebc Romier ogfaa anoenbe^ 
poa Srfffmøter, lidefom Jlarr { Fjtflsv. 20. 13. ICfenie« S>1 n 
(efref ben oeenfor mebbeelte Gmenbation) 9X{«b (Vje^r), ^iifet n«s 
^nffter til bet Ør. (i^. 3 bet Vt. er Mida (fom foarer til gormcn 
MJM (HmAl XIX I f. Gkns. Edd. t. Mar) SOTob/ eOcr et mcb duetter 
btftttt Sorb) t^ttStt minber o< om bet 3<1- (JfaO oø bonffe Otb$ Ifgc» 
fom HfkbRfngen tf J^W, betxrøe ft§f Maid, aSetoorgetfe, t^ber \>a^ at 
bet orob, Drb oprihbeifgen (ttr bem^rfet 2)n!/ eder ^anbluidm at brftfe, 
og f!ben er oDerftrt poa Øpf!«ninø/ fom bet ®r. cujiTCootov. — s^e« 
fultotet of ooenonforte fOtebbeletfe blioer — for faat>ibt man tor tibbra^ 
dttcndiger of faa faa Øprod(et>ntn9er: I* Xt #^(nne{l?ene« bcmotto 
ben banfte 09 foenffe %oiUftammt, ber ^ar ubgiort ^ooebmadfén af 
GfanMnaofenI (nemlig ØCrttemeO Sefolfning. 2. Kt 3'tnerne/ en 
on^rn {fanbinat>{fP ^ot^ebftomme/ i ^olge ^Robfortningen og enfeCte Orb« 
.former; uben Zviryl bemcerfe ®!anbinaoiefté/ tilbeell mcb be onbve €^tanb 
mer blanbebe ®ot^er. 9« Yt ^oerge og 1(1 fer Ugeiebed ere Cffaabfs 
na?er/ men af en anben/ formobentlig fin ni f! og eeltfff ffotfttammt^ 
at berimob 4. JBanerne ere inboanbrebe 2:9b f!e5 ogenbe(tg5. 2( ferne 
^emiUv (^boenictere; moafFee fra Æortb^go?}* )(ngaaenbe Ålvismål 
taaa jeg enbnu ^emx^t til ^eterfend intfredfante @ommentor (9}orb, 
@eogr, I. 01. 174 o. fgO fom imiblertib goaer ub fca en btet for^teSt^ 
2fn{fuelfe. 

XIL 

(€. 960.) 

3 Øtebet for Staonene Aorgclmer, ^rii5gelmer og Befgelmer, (or 
man, for »obtorftigen at funnc fortlare bem af bet gamle norbifPe @prog/ 
oittet antage gormerne XwgemHry f ra5|remilr og ht^gemiir, enten for 
bc ene rtørjge/ etter bog for be oprinbelige. @aaUbed fortlarer mon ba 
bet for^e Orb t>eb «,ben gamle Sorb«, af Q(fanaonet Jmt (Seer?) for: 
3orben) ^rébgemUr oeb »bcrf flcrr(e ®am(e'^ forbi j^rnSr nnbertiben 
forcfommtr fom iBenoronelfe for ^^ov og SSalfpnerne/ og fpneé ot inbe* 
boibe Segrebet om @tpr(e9 BergemHr entetig oeb «ben nogne fortabte 
&anHt'' (af bofr^ nogen). Om enbog benne gorflaring er noget bebre/ 
enb ben i ®Iodf. til Qbta, foretommer ben mig bog ligefaa ^arb i %cts 
men; fom libet padfenbe til Øammcn^anget } og ganffi u^lbig I fors 
tanblfngen af gelmer til gemlir. Sigefaa libt fan Stoborbet ^efai, gaim 
(sooitoB) i bet norb. ©prog gioe nogen fOtening« naar man vilbe anoenbe 
bet paa bisfe tflaoneO gortloring) (Dorimob benne fUtbed meb Gonfequent«- fcRMv ben «lb(f fRcnnif cøtfgt« CStommefcrbrt* [Aura, pi. Oictafl^ftcr« 
Doutoømmdfcl^ tf er» Otanb; Otetmcffe]. XIII. 

'(e. 3w.) 
Sntft remftiff Gproø iat et denbommetidt Otb af benne SKob) ^ 
fttab ber forefommer of ben Zvt, er Caant of onbre ^pvoq, naonU^en of 
bet ?>erfifre. ^tv ftnU vi f. (Sx. Notard , »nbfg / fortr«ffellfl i ^ormeb 
bet f ^ptr\. 00 ITtab. forefommenbe Ovh Ncrd (Jtornfcf, 2)abbelf(cef)/ bet 
f^. Nurtho, Slomfl/ Urt/ moaffee ogfaa bet |)crf. Ner, mas, membran 
genitale, (oftfet 6U a. forefommer { faamanøe @ammenrfftntng(r/ fli^aer i 
gorbinbeire. — 2(t htttt ^æ\tn, Njord, Jrugtbartiebend &t)mhol, ligefom 
ttftflen aøe ©ubet^t beh^inbo^perfiffe og perfosøermanijfe ^\)tt)olo^ii, Dtb 
€{tben af ben manbtige/ oøf^^a fremtr<rber i qm'nbeltø Sotm/ fom 
Nerthus (ilU Hertha!) ben mcberltge 3orbé ©^mbol: f)at ®rCmm be« 
«"'f^<f Cf-i^onS )D. iO^ptbot. @. 152» it>f. @. 140. 206. cg Joi^t- @' ^^O* 
SRen iHi no! ^ermeb; bet fremfrffber/ Deb @tben af ben perfo^øerma« 
m'{fe @fi€!e(re/ oqHaa, (tøefom Scef oø Ægir, uuber forf^teOiøt ^ar>n, i 
7i\a:^<ivm fom <&ab tnø/ ^o6 &a%o p. 10 o. fø.. X'cnne maa nemliø ti 
atlene (cnføreé til 9ttorb/ meb ^enfpn paa b^nd S3e]:e(fanø meb @tabe 
(9{cønUb. @a]co p. 16} .men oøfaa paa l)ané gocbinbetfe meb gretr (FKJ. 
6aro 1. c) oø fom Frotho's S^ber; ber ^åbenbart tbentiff i SXptben 
meb be feløenbe S^ober) ttfe er onbet enb en 2Cntropomorpbofe af Fr5 
Httit)f tn ^etfoniffcerinø af Ubbrebelfen af ^an6 @u(tué/ oø ben øi)lbne 
Zih unber ban« J(^errebømme. C3t>f. Knm. 130)« SU Seoiid berpaa 'er 
bet nof at fammeniføne @aro'é oø SétanberneØ ^^tf)t om Frode, Frid- 
frode, 0. f. 0./ meb ben Upfalffe omFreir ({ be f^bltøe oø oeftlløe Øfterføs 
tanbe Fr^Q. £)en øplbne TilUv, ben t>e(ftønebe grnøtbarbeb oø Ooerfl«s 
bføbeb — %it Itemmer oeereenø. Pøfaa 9{at>neife ere (benHffej oø i 
be femtttlfe IDialecter fi^nomome meb ben ooenfor øtone fBetpbninø of 
Tfjord 00 Nerthf nemfiø ^ebr. Fri (Tri) '»^s, gruøfj 2Cr. F«ro, JWme, 
@ptre) fra, at fpire; beraf ^^'IB (Pera, Fera), bet lanøt Dojcenbe ^ooeb« 
iaasi bt>oraf bet fi)rfie(tøe Slilnaon irben tanøbaarebe'' (baarfaørt/ coma- 
las), ^ebr. nlinD, (Faroh), b^oraf plar. Fraoth, (grobe) bruøed fom 
appetfatrøSensonelfe paa en Sorte) oøliøefom bo^^tanCer/iDanffeC?) 
(i^otber/ ooeralt b<>or :K(erne b(ete ^nvn, oø fom b^^ €)rft!erne: 
faolebed oar oøfaa t Orienten bet (anøe ^aar (confia) et Seøn paa Stom 
øeb^rb 00 fonøebø S<erbtøbeb. Døfaa i be ffanbtnaotffe @proø er ^oxi 
men øaaet ooer uforanbret t ^ooeblpb oø SBetpbninø. 2^1* frcSf Frio^ 
2)anfP St9/ semen (øanffe forffieUiøt fra Sruøt (•r5ru4t^ beflctøtet dinbiMrtil|F ScfiøiøM øq 9l9i|#te^« MT^ fffra^t^ d: (Mb btr (rbifleSi fttmMtiqté; fioet megit 9Køcb og 
Freir I bf (BamCeft ClitittK øtt oocc i btoanb(ii# rv bcffenbt iio($ oø faa 
neøet mere beørfbeliøt, at betogfaa fNcte i aXpt^m- Gpfren, €S«beji/ 
gruøten (Fr<>) b(co grugtbocbcbené €(mi/ liaifom bene C^nbol 
(^ordy Nertti), oø Gøn af Hadd, ben rige 9tuøtbarbeb$ benne fom 
HaH, €Stnnen fom Haéing (Had-iog), fooce beøøe ttl NJord og NerUL 
9Ken »ben dge SSetftgnetfe' (Hati) oar en Sicfnmø^ en 6fn af @o(eSf 
B(rben<9tct/ Hro5vitnir. (f. Gteberne i Gioss. I. p. 589 o. f. itU ^or? 
i(or{nøerne> .^an øaoer forub for 8<^beren^ er i^ani ZfbilUbt, fyiné 
C^omboCi ®o(ul9ett I Grimnism. 89. SKen ba ICfafproøet oor Uitottfcts^ 
mcbt { 9{orben 09 S)2pt^rn6 SBttpbntng forfoanbt/ ba foanbt ogfoa &oim 
af Hatrs Ctflebe/ og af band 9lar)n* ^len felo tænfteS ba fom qotn^ 
be(ig ) en nio fom bag oeb ben forfølgenbe en anben QBrobvUniry itu mttt 
6o(ené 6on) foran Un, fom forfulgte ^aanen og truebe meb at op« 
fuge ben. )Denne eifle fig nu fom et ØienbiOfebe af Fenrir^ og 9{9efe 
forvanblebe S^^tren felo (i bv(>t^ ^^^^ btm SSetpbm'n^ enbog t>ar) til en 
'^liimosas tapos" (f. Glossar. Edd. I. p. 545. 590. og loCerpr« camu 
^gisdr. 39. ro. fl* €lt*> Da (oé ®aro Hadmn er traabt t JSolft 
€teb/ faa foroanbler en lignenbe 2ol!ntng (men fom t>tfl er langt Ælbrci 
enb 60x0) ben npe flati ($abing€ Sober) Xxi Gram »: SSrebe^ ^ah. (jof. 
om benne fcrbvanltge gorflaring oi^cr 9lat>nft BaH 3bi^eS ®lo€f. I. 756. 
Gloss. Edd. I. 545j. £)a goreftttltngcn , fom man giorbe lig om benne 
bele @ube'2@t er ganffe utDioIfom Q* ^t* a* Adam. Brem, de situ Dau* 
c. 233. Olafs Tryggv. S. 173. Edda Resen. Dæm. 21.22.) maattt man, 
tfoxi man antog/ at@o]:o btr^ fom t>eb Sot|)er/ i @t. f* Sh^fy tffe^aobe 
bfoaret ^Cfaformen, men ben gamle banffe gorm for bette aHaon/ i bet 
minbf!e liegge Wachtet's gorllaring af Hat^ ^ben Opb^i^be^ til @mnb. 
(Glossar, p. 675). — 8igefom i øDrigt i Njord og Nerihms ben roanbh'gr 
og qoinbelige ©nbbom, fom forffielltge gormer af een 3bee, ^aat wb 
@tben af btnanbent faalebeé floaer ogfaa ben qtinbeltge FrHa ncb ^iben 
qf Freir i i S)?9tben betegnet fom ^mM S3rober$ uben at bun bog, fa^ 
»tbt man oeeb/ nogenftebd ^ar txeret bprlet ttQtgemeb bam/ men be^o oftere 
ib^nd^teb. X>a 2Cferneé og SSanerned 9tettgton fenere b<n meer oø 
mere fmeitebe fammen/ maatu ogfaa noboenbtgen 2Cb^iIle(fen af be fai 
meget lignenbe 3beer om Freir og Othin, om Freia og Frigga, fnart tabe 
fig 9 ^g t>(b be ffbfle/ ^nox ^^aoneltigt^eben ogfaa m€bt>tr!ebe/ ttenbte mon 
fnort iKe mere no^en txefentlig gorffiel imtUim 3ff<rne« Frigg (f. 3(nml 
2it), ^Qmbolet :fiaa 3orben (2Crab.£rd} og SSanerned Freia og iVeriA«r. S3emæifntnget: angaaente ^ot>ertet$; SSomebf^o« 
ibetd og ^etregaarbenee £)|>nnt>etfe i jDanmatfi 
jtærmef! i SCnlebnntg af Qtamaat> Q^txnp*^ og 
^feefo? 9l* SR* ^etetfen*e ^Jttting« owt 

tetme ©ienfitatib^ 

af r' ^ngen ))a (eeM{g taVbc i %\>M, at tit be t)fge{gi!e og ftt^ 
tj^reéfantefle, men ogfaa ti( be mfnbf} opli^øe @{enftonbe 
{ 99orDené og 2)anmarfé {itb)>Qrled @lat^ cg Solfe^ovie/ 
tfBttt Ub«!>(ffmgen af bc fotf!(ettigc @tcenber cg bweé gftitft^ 
b(ge 9or^otb i fternere Stbéafbere; natonKgett ianialmmni 
eDcr 33onbeftanbcnd forfatning og VHfaar ta foYflffWgr 
Siber; og ^er fgfen føerbeletf bet faafalbte ^oynebffa&^ 
og ©tarjnibaanb« Ubfpring, tfllfgemeb ^oberfet^ SHfber, 
Cpfomf} og Knlebnfng^ 9or^oIbet imtUtm |>érrem<snb/ 
eBer ©runbefere, og ffæftebonber, Iigefom ogfaa VHaxU 
fcftteiffabeté og be fammenb^ggébe Sanbébperé Oprinbelfej' 
meb flere anbre beflc^tebe SRaterier^ ber aSe i et Sanb, 
fom iDort Scebrelanb/ ^'oii natuvKge og bebfie Célfl^anbøfffber 
Ugerbrug og ®»&«fort fra »rflbé Sib ^at>e t)(eret, maatte 
fremfalbe letoenbe 3)eeltagelfe f bereé Unberfogelfe og ififioxlftc 
Se^anblfngt !Denne er f)i>9 oi bel ^eOer røe ganffe b(et>etf 

m 

forfomt; men i)Mh man beri ^(bføbtd ^ar prøbet og ubrettet^ ffav 
{Re bragt bor ^nbflab til JCIar^eb eSer Sié^eb. iSlan maa 
wl tfljlaae, at Harfagen l^ertil for en Deel fan foge« i itxt. Soni^blM 06 ^e)»eri t IbwmuA. ncmoanrettbe Sattlgbom ipM aat^enHfle Srft>{Faftrr^ efer aiibve 
famtibigf/ flr(fr((g( j(((ber, og bUM fObfge Sremfomfi, ifonr 
i eanbcM @proø« Wcn bet er bog ^eSer fff e minbre tid^ at 
tnait o^rr^o^rt ^<bta for Ubt l^r bnt^ttet/ ^tMb ^ct bøg 
ftnbetf •-- {Kønbt (angt fllbigfre { Sfbrit og mere f)»irfomt 
ettb ( anbre Siinbe - af bfp(omaraY({!e jtttber^ oejfbre 3oi^ 
iftøøer og Sfitgboger^ m. m. , t>eb Sibes af en iq^artCf eg føfi 
to«ilfr(/ fra flere &b9t (Re o)9erfIA(g eSer nfragiftor ®9m 
mettUgnfng tneb lignenbe 9or^o(b ifié anbre Stationer/ {feer ke 
meb @fanb(nat>iené 9o(Feflammer nomnefl beflieglebe* 

|)eraf fommer bet @(rrf9n^ at t){ ^fbtif fffe ^ot^e (nasft 
I bere< 0))r{nbelfe og ©rnnbbegreb fnttare 9or^o(b og 3^ 
retninger, ber ere af en l^otf t)ort 3oI( foa efoibontmel^ i^ 
natfonal Hrt og ^{Taffen^eb/ og ^a)»e en oioer ^ele SanM 
fna gammel «>g almtnbeHg Ubbrebelfe , ai Kgefaa fortrolige 9i 
ere meb bered, inbtfl t>ore 3>age Deboarcnbe, og giessem 
ttdr^nbreber nebart^ebe SKffelfe: Hgefaa let finibe bet fvn^ 
t^ ^felp af crlbre Siberé 9tetétUP[anb, Sooe, Sebto^er og 
anbre monnmentak og trabMoneUe 93ei(ebninger/ ox ubftoN 
fia almeenMienbte 9or^bd Oprtebelf^ og fucceøfioe ltbba» 
nelfe« VIen langt fira bette. ffi mgang om be mefi nn(oei» 
feKe agrar{f!e 9let^ og (S{enbom«for^o(b ^é od — tt( (ir. 
|>erregaarbened og Sceftebonberneé — ei engang o« 
ben ^ermeb faa Icenge og nøie forenebe 9tatural)9r«ef}attat for 
9<^f}eiorbend 33rug/ $>ot>eriet/ eOer om bet i filbfgere Sibcr 
foa tryttenbe og forgabte Sornebffab, ere t){ fatte t@taiit 
M at banne oé noget fnibfiambfgt eder fnlblommen flart ^i^ 
ftoriff Segre6. «{ ffenbe bttffé Sor^l^ n 9tett%^r{ 
bereé £ito(rrel{e; men bered StUUoelfe og grabttfe Ub^tQS 
er oé oberl^oDebet enbnu en faa gobt fom noplofl ^fioripi 
@aabe ; og ^)M>r man ^r forføgt Opløsningen, ber |ar mAn 
nnbertiben fnarere t)if{et prøoe bet ))aa |>V)>ot^eferd og @fSnin^ . gcxtf dkr fbrubftltcbc Slenfitgert ime fttbjectft^ Oei^ mb 
gicniirai ben rrnc oBfrttiM AObeforfhibtg* 

l^eraf rr ba ogfaa janmUgcn øpf^oit tt!(ate^ »(annncit^ 
^omgenbe og »^{fhniifle SotefUUogcr om. betle rOer ^ffnt f}atti 
Øip^e dbr joribiffe Sot^olb ( omr ^nbborrl og eanbboforfat^ 
niiig* SRon ^t Øe aflmr (og ttaonHgcn toeb |>oiKr( og 
eøvnebfhib) otetfott ftttigm Sfi^er« Ubartrlfev der Wlii^ 
btitg )Mia 3oY^o(bcnef ot)r(nbrUge Rotnr og @fBMfr; »m 
mut ^ar ogfaa i Scrrbeleé^eb oeb |>oorriet^ ubduRienbe og 
ofette }oi(M giøre ta ta i U fibft foriobne lo Stav^ttttbrebir 
fomtfbclfl VbtUmaiHn opfommca Srarfbom og UnUtWtttafe, 
ffoab htx iøgffat Mttttn odbgasmnfl^ i Singcneé 9latut gnmbct 
Dyrbe o8er 9lfg{ft«9beife^ font ^orbbrugrrnt tttaatte |>aalage 
f% at {oore tU Sorbekrne/ i Xftrr^ ba rebe ^enge bove 
fielbne/ og ooerøøbige ^robncter af forben laitgt oaitiFeltgere 
ftobe aff«tte«* |>ena ^orer ogfoa faabatttte ^iflorfffe ^bfoi^ 
rtflfet, fbift noar enbog |>oIberg onlogeir og beretter^ at 
Ubeleii/ i Hnlebiifitg af bet ttnber Slabtt af Qtipptt (SlemenM 
9ttbc beffenble 9otibeo|)rør i (Sfjtf^n ben Srebie« %tb, ^oobe 
M>et SeiKg^ ta at Mnge aKe iorbegne tJønber eBer €eliv 
efetre i 3;^anb unbee bered |)erreboinme; faa(ebr< at en|oer 
Ødoeier td ®traf for bette Df^rør maatti erffenbe ben n(rr^ 
»efle |>erretttanb for fil ^erflab/ og lil betle foare en aarl^ 
^enbelfr af fiti ®aarbO — tiogel ber^ font befienbt/ er en 
QQbfarelfe; l^borimob bet bel af |)ti}orien feeé^ al be iorbegne 
SJønber i biéfe @trcefninger af ^IbOonb^ font ^obbe beellaget 
( C)ifknben, beb ffriftUge 9teberfer maatu of)(abe bered (Sita^ 
bomdret ta j^ongen^)* . 1) 2)anm, i>ift. 2. Ubaat)e. ll. @. sos. ©anm. og 91. ©fat. 3 Ubø» @. 305. 

«) ©. Jcrom aacobfen. 3unfc. Sibéihr. XVIII. ©.245—48 cø 259, 
9aa feer oøraa (er, at tet »ar Sonder iXOM, at fui^t bereø for« 
brubte (Sienbom^dob^ ((»ilfet be t et^riøt for flørfie £)eel be^olbt 
fom gfffte) tilbage af dronen. fUttop i hm titMflr S(b ^ ^ o( Ur^ cfret |be fm 
føglc SorHarfnøfr eabntt i bet fDmrflf^ dkt { ^ ufBtM fHito» 
mirfe ftMrtoenbe SKolrric om Smtibffafittt/ |>ot>erieM og |)t^ 
VA«( ellct lierrcgaarbeneé ^ffiorffle OprteMfe, fnnbet mfOm 
Uiit .^ el ^r fagfiHtb^ 09 (cnbe 9(Rf«ltere, ^t)tf lemæel^ 
o\Krørn9flemnejtbc |H^)H)%fe^ Nnite ®a§ uVtcmambt, øai 
bctt enbøg iffe er gieflncmM i fuibficmb^e lttA^(^#r; 
bog fortktier faorbeleé £)tMmetlfom^« 3>ai W i øifM 
%fifst\bi — feto omJnøeit af bttfe SorfattW/ ^M^.bog 
woailee tor ^be</ bfl {Ifoiife SRaterien en bybew og fnft^ 
fbmb^e Uboifttitg -- . dumt ^obe ben gobe Vtrftifttg, ^ 
^ttfebe Plere baiif?e $>(ilorifefe#r efter meb frifbriett fortroi%e 
9lettf(prrbeé Oi>marrffoiti^ paa tu fa« olminbdfg iåtttc«^ 
oft bigtlg @(fnØani)« 9or at mebbirle ttoget ^rt<I> n M 
^er min ^afigt, At ntebbelt m Soictnfng om be b^feiKlfge 
$ifa(t^r, ^vortHia i^eit omj^anblcbe ^ppoffju^t gaamr tib; wcbti^ 
i% ^ertU i SorUgibaeiiihe bi( fat»tte en efler anbm egen ^ 
mo^rlnit^ og opb^Unit øammenligttfng ^ et eBer onbet SM 
eger @))0irg4<naal ^ fom moaflee (an forontebtøe nortmere tSN 
tvfig^ing og OMt^li^, 9ornb nma ieg orfnbrer iit ^fwMi 
fnftooiatiflr Orbeii/ eft^r 4u(Mhinb(g UbbiMng «iaa ife»tc*>( M 
S^emcrrbitngrr/ i^i ttfbeel« fom fteferent af Unbtci aNeoAt^ 
fan tdfoie. 2)e biØe ifTe f^Koe meer enb obfpr^te 99nA(t9ii' 
Uv, ber mneligen nogrf ^ebre {unne fammenfMed oQir int^ 
be« { en tttlommenbe Xib» !Det tibligfleaf be to ®f rifter^ ^bor( ofoennceonte @ag ittt^i 
paa ^anc, er ben { ^r. C^tatéraab C^ftrupl ^t^lvfoH^im 
n^f)Wiivvip, fom bet bar og cr*^ CStbf). 1838) @. 135—153 fa^ 
førte C^rcuvd om „|>o^er(et^ og 93ovneb{!a6eté 0))r(nbe(fe/ ^o«" 
rffl b^ragtef Mefultatet af forfatteren« SIHentag om bet 
forfte angfocr ^an jlrar i Segpttbelfen af fit Soitbrofl ^^ wrr Mki M M ftH for anhtt fom tt fgtfitt af (fKbigfre 
%Slter«) 9lbelék><i?lbe^ eftofim brt er mt^tt <rlbrf enb 
ar (f t of rat i et { t>ørt Svbfbuib.' Vt^^, 9orf. fører ^erfcr, 
gmabttt^aa føtø ^a ten^oKerebe af €l9 enb Hagefen i (Boml 
ben (gtenle« Sib iialtterébe Apagefne« Sefibbeffe af ai 
%øth i 9ttget mtib (ifetib^in^ret^) ; bernflrfl |^a Chro^rfn« 
gm« Slet J^tm beit. ®aii(e ^t^e t>eb @Mrbet tmnbet 
»ener fosrier itt fftU 9t(ge« |Niti tOegnebe ffgObel meb famme 
Mt, fe«t |>iU6a{b ^aarfager og Sif^lm ffrobreren efter Uti« 
.bet^b^lfett af 9I«rge og ^glanb/ — !Dog )^ man net>t)e 
HH^ ^ftoripi @nutbr Imme antage, at bm i ®orm ben @amM 
SIb >Mbforte Scnrenfng af be banale Sanbe tit eet 9l(ge ^r 
nmM jaf ben 99atinr^ eSer |ftt)l be famme Qølger, fom ben 
mmmnijift ffrobrit^ af tinglanb« ffrobreme bare ^er et 
fw»mM 9oCf ^ Aong Wl)t1m mebførte nbenlanb^ Slbe{; og 
Qbeoi ftt ^ftH/ (fom man nnbtxtfbtn f^ax tomft %) beitaargtfgebe 
f% dit Sorbegob^, belonnebe ^dn mange af fine Stibbere mA 

Ptete og minbre £e§n. Sagen S^^^^^'^^'nø' I^'Ø ^" <^^^ 
nannifle/ foreftnbeé { 2)anmarf efter @omé Z(b; mén bf fer 
Mméb, at ^IMMQ %ar fifWgere (i forfie ^WbtA af bet l^be 
9lar|u!ibrebe) f^aiole be banfte i^onger bet^bellgc ^nbfonrfli^ 
0^ 93efibbelfé af meget itvonfitii, abfprebt ober bet ^rle Sonbi 
(SftidB|> angto« felo C@. Ul} fiere SRaaber, ^t)or^aa belte 
@9bi fan bcere er^t»r)^t; man fnnbe ti(fo(e ent, fom maa^ 
ffee fan antageé for en af be bfgtli^e. i>a^ be bonfFe 
Stammer ( ©faane, paa Øerne og { 3t^nb fer @orm tcrret 
affonbrebe i flere Soffefomfunb — t^au enbog enfirlte Sanb^ ^ Tanc temporis universam regni tellurem Beges jure dominii possi- 
debaiii. (S. R. D. I. p. 49). 3??an tJceb, ^i)or forffieUtøt ber er 
commenteret*o»er b«ttc ©teb. !Det $ot eøenttføjtn 2)?«tft>ærbfo^eb, 
fom en i @)». ^Cagefené $ib enbnu gielbenbc eøer ht^axit ^i^ori^ 
5tni!uelfe; tj^i Jt)ab betpbcr i øbrigt benne gorfatteré, ncejlen alt Jifto* 
rtj! Sirt'J'^lb berebebe éetctning cw ®otm og Siprc? Wo vOTBCtpvp 00 fwcn 1 vinracv* 

fMbtt Mret bedte faKSmt abflfll^e ftltltlbfttfBibt ^mMn^, 
dkv fiatolbte eotdafoBøer: te noa en^Mr af bem ^bc ^ # 
S^rbcøobé to ftt O))^olb; og brite @obé maa naiuHigfM, 
ta^emrb SHget^ tMrre ntfberlogt ben ene Ot)arlDitge^ fem fraM 
ftroneienbom« — SRfs ffttl. at gaae faa t>{bt fom CI9ni|»^ bit 
mmif, ,01 St^ngnm i Qfrfeltg^cbett raabebc inocv ben meft« 
3[9rb { 91%et^ mtftt fen^ahrtaiønfalgobé ^r Aøttanørlef' 
CS)oina{ite^ Arongobé): fait {cg bog ttit fbabc ^vddbi^g ti; 
og {Re ^Ber^ fom forfatteren mener^ f^nbe benne SKening fe« 
f}9rfet ttrb Calbemar IL SorbeN 'f^^ ^^^* ^S>eoM ty%t%e 
IMbe til jhinbpbb om 2)anmafM inbDertef Sorfotnteg { hm 
firfie l^tobeel af bet ISbe Stav^unbrebe^ er b((l nof enbna 
fnn libet nnberfogt^ benyttet og vpl^ i btni egentf^e Sefltofv 
ftn^eb og 9{e(nltatrr« Qaamtitt f^nct bog tlatt, øM ben 
gaaer nb paOf oDer^obebet at t^xtgat J^)ngené 3nbfomfter af 
Sanbet i !lfg{fter og Sonbflylb; men er bet gatl^ afgiort/ at ingen 
fbtel af btéfe ^ibrørte fira anben fongéKg Stettig^eb^ enb smib^ 
belbar (f ieitbom af be o^egnebe !X)eIe af Sanbet?— S>«^ 
maae ti fffe glemme, at bette @fattereg{f}er aOerebe er fm ea 
for^IbébUé fObig Sibéalber^ flere ttar^nnbrebe» pngct enb ben 
%tbf ba bet banfle Rige fomlebeé td een @tat; oå Atfot^ob« 
ferneé 9R<rngbe og Sflflanb wv nnberfaftet en uo^^rf(g £)«« 
^ftnfng beb Stidb, @a{g og SBagéfTifte; og at lAen SbM 
Sttoneni fffenbom netop nnber be mcegtige Valbemarerd iftU 
bfge Stegtering fffe ubet^belfgt Ian bcere foreget* 

Mcn% betbltoer Sorfatteitn^ .{fitlbe be bibtlejttge tDoi* 
matøer^ ^raf meget imr ^enlagt til Aongené Sabebuuv 
(o: |)of^oIbningcn) og brugte* umibbclbart, fnnne benyttrt: 
faa maaiU ^onberne giove fcerKg Sfenefle itl Jtong^aar^ 
bene; be maatte bt^gge paa biéfe @aarbe; ephxe SKøKcr, 
2)opmnfnger og Siixttx, arbeibejjaa Sfibe, forrette 8®gter og 
if lorfeler, gfore Ugebage, mobtage Æongen }faa SReifer, o. f. o* fSf/må/fMb 00 (Meri i ^knmuni ^Umt orlbgamU Orttø af ben Unådigt Stugt I%gn 
woilre ben førfbe @{)(re ta.|>i>Mrtel, oø Hnlebitiøg tfl aiAMcl/ 

^3>eitRr SremfHfUng af @agen { f^ fe(b maa t)(il nef fi^r faa 
9ftr Divre ben rfgtfge^fimi ber nøbt)eiib{gfn be|moibeé meget flvf^dbe 
M be niangfdbige^ i>iMe ^le gonbef onxfpttbH St^ngi^tit; 
wn bersieb er bog enbnn iRe foxHattt, paa tj/Mltn Wdobe^ 
eg web ^tmb Stett^eb J^ongen førbribe faobant lUbtSbt, cRee 
af ^Dem bet pm^tb'té* ffn 93mg af ben »fengeKge SRagr^ 
bet fMbe ^paologge ben fr(e 2)eel af Volfet tøilfaarnge og 
nb^ftemte ^prber, fan t>el mfobfi fafbeé »celb gammel*; 
K^ jo (onigere mon gaaet tflbage i Siben/ io mfnbee finbeé 
kongerne t Seftbbelfe af en faaban Wagt, ^bon)eb be efter 
Øobtbeftnbenbe fnhbe paah^t nogen ufcrbt^anKg @tat dier 
Synge. 92aar nn Safen er om »Von bet'/ fom maotte gføre 
fEnrfKtt Sieneiie (o: ^ot)erO til Aongégaarbene : ba fan betle 
bog neppt opHntKUgm anMibeé paa be iorbegne Cenber, 
Sdmriere e&er Obelébonbet/ for |t><ife en faaban S^rbe { ben 
ftOfe Sib eSer ben Sib, ba Sonbe bemonrfcbe bet famme 
fomeafrf3orbbrot etter @rnnbeier/ iffe let fan antageiO« 
Ser maa altfaa nørrmefl tornfed paa ben (Slaéfe af 3i^bbm^ 
gere/ ber noget lomgere ^en benMneé Aronené 93onber/ 
9$ ber i bereé perfonKge ©ttlling maa regneé tfl 9<rf}ebønber' 
iui fSlatft. SSen \)^otUM f)at benne/ ben banffe Wmnci 4) (gnbnu i bet 16be Sarjunbrebe fce \>{, at tocb be foitfietifie 8!attc* 
|)aatæg »ar bet efter SRcgeten (Seltteicrbønberne, ber fattcé Jøiejl 
i ©fat, og bet u^jaat^tbleltg af ben @nmb, ai be ttte tienbte til t>p* 
»eriet« SJ^er; , (jlbf. ^. 35. 3acobfen bet b. gfattejHpfeo unber 
^WfWan III. 00 greberir II. ©. 22. 27. o. fg.) t^jorimob Slbclené 
»ttgebaø^mccnb« fom be, ber »are nteft bebprbebc meb ?)obcrf, 
i fUmiitbdifi^eb ))are albeled fritagne for ertroorbinatre @!attct; 
(ib. @. 32.) Itgefom ogfaa yUgebagémieitbene (o: be (o)>erigiørenbe 
SBonber} for ^ongcn^ blotte og ©aarbe« orbcntligt)!!^ lun be^attebed 
(alt>t imob S<rf)ebonber. ((@. 34.) Mr^ile 9iff^a^ i bm tMiim ailibbe(alb(r tanm %l — 
9m tettf ®|»rg<maa(# SBe^rcIftr , eEer paa UtotHtngm 4f 
8øf|9lb|l inuSon SorUroUen og 9arf}e6ont€n, b<fe€r opao^ 
MivMto 6pf iflitoiMlct om |>omirté Opfowf}« — 9orf«ll(s^ 
fm^MUv, (®w 139) at m »ea SiD^ ^a aBc ^Qtblob^r 
MM^ fnuMf /fø ^ed 9clbbere @^UcUre% |>otXYi fiui 
t¥ir. Hnrt4(gt •!(( 4(011 A^tt oi Aron^it"; t»€ii en @9tié^ale 
fom Ifn, at IPoQøfnK ( gamle SibOT/ aOene fom faabamtCi^ 
luntf tMurtfrgge frie Obel^bonbet tscntUit ^tni d^giia^ 
t%$t WHattatb^Of ffat iiept^e 4^tmmtl i |)iili>riett. Seg^^ 
Umeom fvi (Sienbom/ eller Dbelégob^/ og ^o\^ttl, twm 
(ffc fiHijrøel* S)en frie Siionbe^ 3crb funbe ^ongm lo)^^ 
iMrfen fKenf e l^ort iQ fine aR«ni>, eOer lU Stirtm. 3Re {mi 
ttnmb af fin ^rbtg^b og SRagt, men fom Qter af tl«DCf 
iirb fSer ftieitio^f fom , Se^iiiø^erre eder Skfibber af Aro^« 
g«W/ fimbe Jlongen forbre^fylb og !X)agøt)ttrf af be ^9m 
1MK# few ^))b« bet @(agé 3orb tU «rng eikr i %a&t. 

fM m foabaøt .!Dag#t)ierI* i !£)anmarf maa ffcCH ^WPt^ 
mtft .gammelt -^ i bet minb(}e aBerebe ^ar t>a?ret i ^t^ jt^ 
§mmtl Sib/ ba be forile Stlofixc ftifiebeé i !Danmarf, Oa 
i^a Ubgoiigen af bet ilte og 93egi^nbetfen af bet I2te 8lai^.» 
Uttt t){fer tior Sorf, bU a. bert^eb/ at ber iffe blot i g/m^ 
^M, faa tibligl fom biéfe Sor^olb i SXpIomerne førelommeir. 
niflr^ne^ Æloftrenef Sien er e^ eUer ttenenbe ganbboer yaa 
bereé Slt^I^aarbe (homines ad servitium monasterii com« 
morantes. 1231* ThorkelinDipi. 1. 121 .o. bO^ men at ogfaa 
aUerebe i et befienbt ®at>ebvet) af ®oenb ®rat^e til 9ltngf}eb 
Stiofttt af 1118 oi^ebrager kongen Ælofhet, meb ai^re ®a' 
wt, !Dagé^oerf i {)øf}end Sib tt( be bem {!tenfebe 3ørber, 
.efter ben rette og gamle Xart'^); fornben anbre 6) ^'Cnm laboribus metendi, dictis Dagmerke, in autumno, sefnndam 
aniiquum dT vermn taxum." Thorkelin Dipl. I. p. 11. Strber, ^cr $)ot)fd eOnr 3)ag<t)ftrf (^t)ftfrt i ®faanc eg i 

6Derrfge er ben enbnn brugeHge SenceMdfe) imitidet fnii •Ib' 

gammel ®ftf Pg 93ebt(vgt — Sflbfgere^ men beAnere ft^bc^ 

% fhmplct fpreføitmte ffvppticn i fftctHHht Vt^tbmoMt 

S^bebog (af I4be Slar^O* Gaalebed feet matt f« Ør. åt i 

Sroelfhrtt}) ipaéU @* 9){ngf}eb |>0 ^at^be Stiftet, f9vttbM'4 

øbe ®aarbe/ en 9Bxpit eOet 9Et)ttfon)a(ter og lo gorfM^ttbrr/ 

(coloni) ^tooraf en^er^ fornben ben < Venge onfatle 6f(Hb^ 

gtorbf $>ot)eri td @t{f^eté Sabegaarb etter |>ot)ebgaarb Ccurki 

priucipalis) i ^a6U, een Dag em Ugen ^(e Håret igiennem; 

men berfmob i Støtnfjifficni S(b ^er Uge fire !I)age Cin «u^ 

itrtfino qaalibet septimana labotat — in metendo cam IV; 

dmmerké) cg Hgelebet i^ø^ejlenCin falcastrando foenuifl) 

meb to Dagøt)anrf om Ugen. aRonrfelfgt er bet tflUge, ^mV 

ber tflfoie«: at bféfe Sonber ^rcrfierebe bette ptwd i Stibét 

for iKtlDbelen af ben etter« bejlemte {ifgfft for ben 3orb^ b# 

brugte; og faalebe« i e\)r(gt fun pbebe bet ^abe af ^te^oilH" 

fl^tb etter »fgfftO. etgelebe« efebe @t<ftet { «ebbD^6enbre 

og Ottefhu)) (@(oge(fe ^0 24 @aarbe^ atte paa et Sterbfa^ir 

SBoel^ ^ooraf en^t)er { Aorn^en flvXbt me(e en !Dag i Ugw 

met) 4 jfarle (roetat in autumno qualibet septinndOA cihb. 

IV« hominibus) og ( |>o^o(ten gfere Hirbefbe meb to; fm^ 

pUU tn Slug meb een ^lot), og til 93pi meb 10**0 ^ ©nb^ 

fffonbt ber nu bel { benne 3orbebog^ ber omfatter faa filere 

fffenbomme { atte ©tottanb« ^erreber^ enbnu paa enlelte 

@teber forefommer forte Slngitoelfer af $)otDert t>eb aSonber« <*) '<De dimidietate terre prescripte quam habent, & de dimidietate 
premissam pensionem/' (^t bette gqaer faa (ele $o))ertet og ttfe 
|>aa 2lrbeibet i f)]>!>#en, er t?el bet rimeliofleO S. R. D. VII p. 52. 

7) 8. R. Dan. VII. p 15. 

4>tfloriff Sibøffrift. it 26 JIM SmimMM 00 ^m^ i Vrnmå. 

$0M^, fMÉbm tesbgfneii^: er M tog tM«(bI%t at fotnm, 
^•orfer M^ ttuitoOfu i M ^U m faa ftHbne; 09 I%<{«a 
tNttPBr(%ltt tånh % at be fM forcbmoeitfee XflfKlbe ffnfte^ 
ttonM foa lior en Stotøbe Oøtibergaarbc^ tKrre be m^ 
VtMo^ttf iDor 4^fr< in natura fMrebeé af 9<^cfotibenMS 
MonAMtrtiøt M M ogfda t^onre^ om ber (f. ff^mp @* 1419 
Mdntt ben fiore aSomøbe ØuMftrebe og SOfoøcfKftrr^ ^lAfi 
uf imbfHse OobMcfibbcre, bixfel^ flie ^fnfte finbe« et enefti^ 
|^or(3)as<t>(erf af en ^anbbo eHer 9<eflieboiAe }nui ®aat» 
bett nmmeé dbr befkmmeø* 9orfitferm bO berof fbille/ al 
IMarbeibet i ben tibBgere Sib ofiene ^r Mtel ^et «f »Aon« 
gen<, Afrfen< 09 SRunfene« Sienerer io: 9ct(itb»nber)4 
Ober @aabantte< nbeftemlc fMttl, og beeSe^esbe i betf 
Ubfiirel^^ er bet ogfoo/ ot ber aSerebe beb Håret 1355 (toget i m 
if bore bebre Hnnaler^« SorfoOerm fobfnranifer inrtblettft 
feio #rar ef^ bet fsnbfynl^n alt for afaninbdfge { ben SHe« 
niitg; at|)øber{ fh^ ^obe Mret cdbtM MtiM nbenfor ihoii# 
^obfet og bet geiflKge ®ob« fnbtil SUmrn af bet Mbe tbw 
fMbrebe; f bet ^ forftarer ben ber^n^ at bet paa fonbonM 
Øobfer ^r barret albre og mere ubbrebt« ~ 2>ot fibPe 
er ogfaa bet rfanef^ef og forllarer netof^ $#bet<ett ^a^fStSU 
og Mtnrf^e OfMrfi^elfe* Sngen bObe meb nogen 9ifme%l^ X 1 

,^ 6aal^eé fuibee i^eb abfKQide Senber til $>obebdaatbeii B^tnUxup 

tltføict: cum labore — item et laborat — XX grossos, velteftorof — 
parvam la6otYir — dr moderatam lo^orem, ^c. ib. p. 70. 71. 

*) Sottforttetfen af ben faalalbte ficeøanbffe Jtrøntfe. {^er et oøfaa Zelk 
om {>o)>eti af )^i&i»at dorbegobé til ^na^C^i^ sbigaU d$ famOiå 
åingulorum XIV. dierum labores expenderent pro Mege in hjeme 
dr æstate in propriis expensis*^. 3)2en i^ilU mened (et l^eb bttfe 
fanUUæ singuhrvmf — '<Sed'% titfeieé b^ i !Dh>bf((rtning tit be fom 
øaaenbe^ '*familla Regis, Ecclesiæ dr Monachonim in labormuh 
Ugem non habebant, dr vix fessis dabator requies." Ser. B. D. VI. 
p. 629. fUbe tMia# at kAe ^n 3øib bt^ri^ t»eb froRmeb $rtcf|), souv 
Ion Mf { @taitb berlfl )Mb fmt tgnt ZrcAt^ i ben olbre Sfb; 
cSrt t)(b fbte 9r%ft)nef f&t€ fin^ber, fine Sicnefiefotf i ben 
Pb^r. S)en ftorrr SRcrngbe af famiel gorbegobf t tin 
Cieri Sefib^elfe gforbe berimeb bette ef^aanben umnif^t; 
eg be ØøT^e ^orbegobArfere i ^anmait fta tbrilM XSb ^au 
th^ufftmt; n«i} bem^ ^ G^Wfleirtmnmené ^fwelfe^ b< 
tjtl^BSf €*ifli{fer, eller Sifpebømmer, ftfrSnr og AMIrl. Aentf 
»me &(M^/ fom Sn^t^er tobfeer^ tR ingen %t^, ^ togt o< 
enbeg i»^ noget ^oWfl ^ gaae tabage^ meb egot Sy^nbe efet 
taber bereé Sogeberé nntibbdbavc Sflfyn^ fnnnet b^rie oSe 
berrt tibUtiti^tr i ffHt Sanbet ont^rebte Arongobfer* 2)ette 
feete lim )»ui be t^tre ^ongaavbe^ (itMgere Sibecé Sovge 
og &on€) eSer fongeKge |)oi[)^gaatbe^ ^r Ungerne og^^ 
saber bere« ucpfynliQt ontflalfenbe ^it, af og tii fdfo ppffefH 
f^» Sov at funne brage 3nbtøgt af @trøgobfet^ eder énMu 
f39€t og @aarbe, fom bare Arongobt^ nuu^e bon IHmef be» 
n^lie^^ at oiKrgit^ ©aarbene« !Brttg Ht 9(eftere^ (Co1ms> 
fmob oarlig Bf^fb, eanbgMb e8er eanbgabe> faalebM fm 
9gfaa ibe gei^tge @t(ftelfer g{orb<» «t bet »e( nben Xtiibf 
oyrinbe^en ogfna |)aa J(rongobfrt/ eOev en Øer 2)^el berof^ 
f ben ^ebenfle^ og<ben«(b(}e<^rff}eHge2ft^ ^r i>(mt lot^(%o 
SroSe og 9r(gft)ne/ ber oare fatte ti( at b^tfe ©aarbene; 
og at faabanne efter^oanben fra en ©tiUng^ fom 93v9bcr og 
SfarUedbv^ber^ (Moléfarle, 9lo(éfoit)a(tere^ forpagtere) ere gaaebe 
oiDer tå paa egen |>aanb/ fom fetoflcenbige eanbboer, imeb en 
fofifat Sanbgilbe at bt>rfe fongelige @aarbe: foranbrer Ofe bet 
agrar(f!e 9or^(b* 3)etteé |>ooebforanbr(ttg (fgger betfmob 
netop { Ooergangen fra @aarbene6 2)9rfn(ng for egen umib^ 
belbar 9legn<ng og teb egne Soif/ til bmi Ot>erbeag^e i 
3orbf#e eller Sorbleie^ 

26* H abfMl fra Øorftr eSrr S^rblrfe (jig lommer imMttHb l<m 
tm t)tn til at omtale M &a%i $tton^iffiotxt , f^m ogfisia te 
iovbføne eOetOdbeier^Cøttber Mre nnberfaflebe) ; te SJfgreM 
éf 2)agtMrf eder |>oi>eri iieto|> ligøer bed: at bet er eitS)ed 
af 9«fteren< Sorbfft^Ib/ ft»r faa\>(bt ben )^be« t)eb y^evt 
fon fifl t Mrbcibe C@ansbage), etter t)eb Slitteitbdfe af ^oitf 
i^efief raf t (ØyoriAbage)/ til ID^rhtinøen af en onben ®aadk, 
mb beO/ ^on ffat i Sc^e* Ilt faalebeé Seørebet om et S*«« 
bfoø/ en Oontraet^ o)»r(nbet^en (igger Hl ®rnnb for $)in>eiM 
Sttbførelfe^ fyneø flart; og fliønbe mon tibUgt nof Cfom:ti< 
oMtfbr Iftoe) fit^r G|)or |oé o< ogfoa tif bet nbefiemle ^ 
tevi, ^at^e iH bog ogfaa^ fom ligelebeø er anfi^i> M moRfiN 
I^ OtxcmpA, tU aHerebe 1148 nMneé i et 4(ongefeet» «bfli 
gamle 3Mr eKer »egel for ^oioerietø gbelfe. 

S>et fffrfommer mig foalebeø Hart no(^ boobe 1 Sol^ie 
Xingen^ 9|att»r^ og gamle ^ocii!e Sor^olb: ai Stcmfftm 
|ate fnrniet inb^pr ^rfanlig SMetbttintefle^ eter S)e^MRf 
pg^ alt Arongob^/ dier ^a bered f)rit)ate Sotrbeøoi^ø^ 
iwa famme Sib^ font be oberlobe Stagen berof tfl MEol^te 
Saubftoer^ eBer 9«(lebønber ^ ^tKtb enten biéfe Mre lEkfM 
bet/ 8r%ttme^ dier frie Syenbe^ fom fra {>nn4tienefle g9 omt 
tfl en inen^ fet^^iiorøbig @ti8ing/ fom Sorbfcefiere; eSer be| 
oglna #tmbom l^ar t)ceret Slbelbonber^ ber folgte etter afflobe 
Aongen ^erlig^b og ffienbomtret til bered ©oorbe^ ^ faa# 
bbed gif oi^er i 9«flebonberned (Sladfe; SU ben ftbfhimnie 
9on>anbIing aSerebe meget tibligt^ maajTee enbog for CS^riiiesi' 
bommend Snbforelfe^ ^ar funbet @teb meb en flor 2)ed af 
ObeW^b^t/ bet frie SSonbergobd/ dier @eloefergaarb^e:' 
anfeer jeg for meget fanbfønligt ilflcne ^ertoeb htnne )ri foi^ 
lare/ at |>ot)eri ^ar t)(rvet faa ttbligt i !Danmarf/ ciX man atterebe 114B t<dU Uxem, font orimøl ^øeb gammel Ccbtegf; 09 ai 
ttanbt Jtofgettie« tM^fte ®(n)er Hl StMtt oø Alofire^ fhi^tf 
^arbr^ fom fKenfeé mib.bel tfl^renbe 2)agé)»iwf* *— SWm 
trt maae ber|od (Mr glemme, at en meget fiot !I>eef af fMk 
totne &aatbe toare enlelte, aM|)«ette, eBet f^øttt Hi Stwomi 
09 kongerne« @trøgoM* Silbeelé t^el ogfaa af ben @miil 
fmbeø be fem øftrfl at t)arre bortfl^ebe, »ben at bet ( ®atMt» 
brettenr omtdeø 2)agA)(eirf* ' aSan (nbfeer let, at {Kenlrbej^ott* 
gen f. (St. ta »oeéfabe SSi^eiloel, eHet til et J(lD(2f v < eiiart» 
imib, en Sottbegaai^ { en anbm ^roDfaibt, eBerbløt ( etairi>et 
<^errrb/ (anbe Sanb6om io inttt ^gføced ptoi^ttti »en 
maane ba t>el iinnbom ^be faaineget mere { Sanbgflbe. 

2)rr(mob fetefomme? bet m^ fMbeidne meb Olbtibenl 
^e Sof fatning og @fat«ret, (om ^i tør bmge bette tfttrvT) 
at tctnit flg $>ot»ev( eOer S)agA)orrr fom en perfønl^ Slatlø^ 
b9rbe, jj'ongerne, baabe efter en. gfelbenbe Nettgmnbftietniag^ 
^ efter Cirøbrerené Stet, fra (sibgammelZib hmbe fMoIcrgge, 
fg t^KoarUgen ^o^be pålagt enbog San bete frte Sønbien 
%tAti ber nn om, at »@ørm.ben @oni(e t)eb'@beNrbet:^aiA# 
tmnbet dier famlet bet ^ele Mfgr, og at ^n »til eg« eb e ii§ 
Otti meb fomme 9tet, foin |>aralb l^arfager og WtjOm 
Ørobreren ( Slorge og Snglanb' iiS^tnp @. 136>: btt foMø 
M- i bet minbfie i ))ort 9<sbre[anb bet ^(fh>rif! boosmetrterAe 
nt^W for en faaban ^aafionb if^aa (S(enbom«vet ober :3ot^ 
ben, enten { nbtr^ffeUge Sobbub, eller i @)}or og 8e]»nia§^r 
af benif ^ybenbe, ber^Kia grnnbebe Snbretninger« (3 Såot$t 
fynef ben ^ele agrar(f!e Sorfatnteg, Obetøretten, ben f^ 
SRomgbe af bet)arebe @etoe(ergaarbe, UbeKenbtfYab meb |>o^ev( 
og egentlige |)erregaarbe, enbnn mere at firibe (mob Slntagelfen af 
ffne9ølb<føngerneé giennemførte CiienbomAret ot)er Soi^t og 
førben)* Ht ^iSit Hl faabanne ^nbretnfnger henregne be fiU 
bigere fongeUge Se^n, ^v at forberle førffteKige Siberé^ 9001^1?/ Ooi6nMm<ni^ dier te^émorat^ tMkre fim en SBbiate 
«r linM IMft )Mia^ M> or eDerkr<q)t bem fot bm< QtelcM^ 
4it 9(«nt 09 9nig af tvXtUt Støngt§tiåtU , tméb t^^ 9ot» 
lif^frr; 4Mia ®ruiib «f ^flfta SønnfRgAnaabr et^t^ert fu^ 
Mmt Hwbtbtf #9rt c8cr liM, ftilM^ cl Se^n'«)* Stat 
Méfr og øx/bn ^itt ^ørenbr 8or^ i SRfbbeiaiberm fhrdMr 
% MitttifgMt ftois tfi d^r^tigobffl^ ^)H>tQiM ^i^ow 
^K»te Un uatatU%t |)if(%^eM# 09 SffibMfeArøt; ^(tfm »e 
ftøg ni|))»e i lifmtebcN^lfeb rfbr velmoE^geu |at>e Anmef t^ 
itmffe ta rcftit at (Kcnfc bet f^orf^ fftontt befte til iffr fså 
fltften fRrde* Sitgni )9(I bctfn: It^t^ o«^ at ttmgitnt paa 
Uni tgnt og ttntnni ®aatte^ (fter|aaitbni f^m M#r 
Nf<^M eiMit mcb Sr^ber eSer nift 9«f}erf ^ C^anfeSoir^ 
|tte iutittd inbfore |)obei#((8t^ dkr JDagftxrif t(I fftabomlr 
ol bf iMmtifl^ KgøMbe (terre J(otig<gaårbf/ ^ be fef9 ^ 
»iKtcbe; ^ler i»el ogfaa tti onbre^ ber »are gfoae m OtiAiAAf 
mmb 1 hlffBu S>enHeb er ettbtm (aiet fkgt om ^todgemi* 
KM ttt at ^aa^vN {)ooeri oMr btt l^ek Soab^ dier fov bet 
{Mc eonbeiiBoM; ^oorimob eabog fUMgnce Skttfot^oK og ^ 
^rlpPe %m1 fync« at fogge for S)agm/ 1^ tiUfgiiiirt^ oubte 
^Knrelø« Øfenbom^ ^ ogfaa al iirybbet og o^ebyg j^ 3orb»^ 
Wm&tbtoger, $)cber og @fooe^ for faa )>ibt bf4fe fngoii 
tfitr ^aobe^ o|nr{iibeUgett tmtt ktragfebe font S^nf/mM 

|>evoeb bemorrfir ffftru}) (@« 137), at M ^vMi ^^ Set Wow om 55rvt)cme. f)iflor. ^ibéflr. I. 1285 og fammejd)« 
' gorfottercné tJibcrc Ubt)in(n8 af 55ettnøetfe« , unber ^iJiffcn OmtuW* 
tnoiibeit npltebc ben (om af ittondobfet tiSagte (Sm^beømirt^, og 
Sor^oibft^ i^on iwn éob til ^nøen, fom 3o^brot; Itgefoa Oftfoa 
SBetifcrne for, at "^oiigcn^ ©rpbe« maa antage« at bemcn^fe bet 
(omme font »^onflcn« te^it^anb.- (jUb. 0. i-i8— I3a> |Nbme& Mr kMffft mA et^, f>^ev øg Vanten (MtnÉAtlr 
ArøQ« 90 ftongigetofet, i 9ø%e Umt fnlbflrcRillBte (SM^amiø 
m fusM I^M ti ibrt OmfoBø^'' — Vltn, ^ at naae ep nå 
ft iaahont %lbåpvaat^ ba eii^ nbt»r(et 3o«ft, ett|«)ir Wmb^ 
M« 00 8<eM{!^, «Hir Mr^gtet fm J^nuviM: tsMlIr tøf 
«|Miaft>ft>M% $CM tilteøe til Sfteraf f»r Dot« enttbétøntf 
tM[«9/ |tH)raf iit flor^ og D<fi 9i>(^ bm fintfite SSomøte <if 
«IEht/ cttb fSf^tntommcn; tSfl. at ogfaa M«^ WimbMngff 
•0 439(l^e «8(v $aHo«flot>e^ faa ionøt SRftibeié i^:^fh»tteie 
%or t^ltt, i bet liele taget ^ f)<mt (etMgtrb« fem S(w^ 
M, fth f$m Stimtimi G{eirt>oiit, er MKeubt. nof. . 

3i^ fon f^ev iRe anbet ^ berovf bet^ for 9or firfbfie 
Softim og SoUe^iiorie faa Digtige ^ottft: iatMif^mit^.Ofi* 
tinb^ og cefbile ^orfatrtiog — fKotibt j[eg ttcexateil fimb«» 
mer M tttrb ^nft^n fkia |>ot)eriet* SKt t^ber ^ti }hia 
SJ^enieø^ iganMb^forfattiingen«^ SSftrfforSe^abetf/ 2^ie)ian|0» 
bnigi6té> iDtii{«blttg€r4 og lusebebe S^Ke^oio^ (oie IKbt)^ < 
S>attiitaif* :^ab entett man M tcrnfe (i^ at be fferfVIte ti|m< 
Omraa^ aOerfvrfl ^ t)«ntt ^felté Øe^beretf/ i^Mte .9«M^ 
Ifor« oocttperebe CHe^ ^tDflfim efrer^oaitbett^ fom mer^ 3Vtb 04M 
feyrf^be«^ biet) @iebet for flere af ben o|»r{itbeIi^e fftntØfMr^ 
ItoMeri^ elter.4f ^atstfSrirae^ Srigiotte/ Sr^r/ ^kutvbf^ber^ 
o. f. t)., ^MOk^ efter Soitbetd t(b(^/ cdbgonie ®Kf^ bøg^e 
bercé Sofl^er og.@aarbe fammen { Syer, og bj^ilebe btai 
@maatobber ta ^er @aarb ubbeeKe SIgeriorb i Sirilot^ill; 
dtar man t){( forefUKe fig nogen at^nSKaabe/ ^or)Mta flere^ 
forPKeS^ S^amflier f^au fumiet ene« om faalebeé at fb^ttt 
fammen ( 339er og ( ^(rKeéflab : faa maae ^i t>{fl nof { et^t>ert 
lafcelbe, faatange t)( beftnbe oi j)aa^iftor{ff ©runb^ fore«» 
{lide o« 939eme^ enlelte ©aavbe og @aarbbrug i berei$ <r(bf}e 
^tobe fom yrlt> at fffenbom^ fom ot>t{nbeI{gt &be(4gobJ 
Cocctt flg at ffieren oar Aonge^ |)ot)bing^ eSer frtbaaren $onbe)/ •9 ol tarfbr Jtouømie ogfoa < Wl^ifim Zfb {Re ^tht Wéø 
imtxtt tit bet ftk &oM, eller ^itben Net oø 9iag/t til ^ 
paaUtggf Obettfronben eHev ettotkttn t)tCfoiaI%e St^i^ og 
9>AaI<V8# fott flfe |^rte tå bent ^ bet fra itminbeRge Xtber U^ 
ttaiHM font fffKe^ for ben ^ 9Umtte. Sn {Mbanne |Mi/ 
fomben Sftfngtf^ngt 09 vMfe oelbgantle Serber 09 8l{#err 
(@i«r|ler{ 09 eitn^itth^ Snne^O/ ®tttb; Stibfbminer^øitlb};; 
ogfaa et Øagé (ma en SRdabe nøbt)^nb{9e 99|rrber, fm 
hmbe regne« t(I |>o))er{etd (Sfoéfe^ nwRg Jfonøefføf, efer 
9orf)li9te(fen af beforbre Støngitnt, bmt |K>f 09 fooSdibN 
Sabebnur/ ))aa bereé no^^ør(%e Kdfer øCennent Sanbet« Ont 
|erta ettbo9 nteb Xfben er fommet anbre feeOeØ SpHttt af 
Itønenbe Natnr^ faofont at arbeibe paa olmbtbelige SonMN« 
fbrfininger (f. (Sx. !£)aneb{rre) ^ at bebHge^olbe Sanbet^ fo^ 
Ailbte Jtonøebefe eOer SKfaroefe/ m. m*, faa tK^ betle 
bc9 tilt noget/ ber ntaatte regneé tit offentUgt SIrbeCbe; 
l^rimob bet egentKge ^otoeri eller IDagétK^rf { fin 9tatwc fr 
en ^rit^at 9or)»I%teIfe/ en iS^xbt, ^bfffen en Sorbbruget; bée 
ilfe er ®(er/ ^oatager f^ for ®runbeieren* !lt nu en me^ 
flor SRcrngbe aSonbei^gaarbe t be flefle Sanbéb^er tRt aSene 
foa langt tilbage i Siben^ font bf Arnne ^aabife &^t td^ 
oed/ nten meget Hlbisettf bare Selioefergaarbe/ og ol 
bfdfe fanbtej blonbebe i famne @ogn og famnte 93^, beeti 
meb f ongelige / beel« nteb anbre So^fiegaarbe, ber eft er ^ anbe n 
tieb Xtob og 9!Iagef!(^er tKtre fomne i be SRffgttøe« eller Ube^^ 
ligeé Stc: be^ot>er intet ^toiié. f)er maae Mi a(tfaa ubcti 
SanfT^ig^eb funne to^nfe od bet Sor^olb/ at ^onebonbeme^ ") 3nne iwwneé Jer (Manbt faabamic ^^xtet og SCfeifter, méb ^llc 
bet faa SpppiQen < be gamle 53rct>e forbinbe«; uagtet, font belienbt 
Crbet« egentlige S3emærfelfe enbitu er tr)tWom, og 9^ogte »røe Jooe 
bet forflaaet om l>i«fe@Iag«!SDag«oær! eller ^o^cxi Cen SWening, font 
bl. a. SJre, Glossar. I. 994, beler, og t>il grunbe )fiaa Semærfelfen 
af et, bog ftte ret tpbeligt forcTommenbe 35erb. tnna, operarl). dlir be fonøel%e Søttbev { m 69/ fnnbc Mr< ff^tttlgføttnUi 
imtbmé @4t)e{erne fffe ^at^c nosen fooban 3or)>I{ste(fe* 

• . Xfett f^ct itu btøfe @(toe{erc/ eOcr iorbegne 9}øtt« 
bir øt^Met et bere^ (ribre SknMiKlfe { bet lebeog lTbetIav# 
^imbrebe) ^abe^ anber UbD<be(fen af ben fongel^ SSagt, oø 
tmber ben $>ot)ebforattbr(ng i @tanb^for^oIb 09 @nuibeien# 
bommet Sovbeling/ font ^erreøaarbe og an>el(g Sibelfiottb tneb^ 
fme/ fiimtet bebare bere< gamle @K(lteg og SteMg^eber. %ii 
S&be bem i ben nfftmte ^erfobe i en forfatning , bev nben 
S^I er (angt fra at Hgne ben ot>r{nbenge* Soruben at Aouf 
ger^e be^fattebe bem meb oberorbentHg ipenge^tl^ifr, ^beijgang 
en ahninbel^ S(mbePfat Ut^ nbflteom, og bet enbog# fom 
obetnfor bentttrlcbe^/ ^øfere enb Sonbboer og 3«{it^nber.^^ * 
tfMhe be iorbegne 93ønber ogfaa flabtøe Slfgiftev tH Aronm 
af forflieOtø SIrt og 33encebttelfe '^>. m btéfe »fgifier aOei^e 
{ bet l6be ?Iar^unbrebe t)aré almfnbelige for alle ipibegne 
fSøtlbergaarbe, antager ben terbe Sotifpnbige og f^iflorifer^ bcr 
Ifat giort. SNaaberne, ff^otpaa be i bemelbte ^eriobe foranbrebed^ 
tn .^oHtegob«/ til @{enf}anb for en egen tøl^i^ovi^ Unber(o<^ 
gelfe* @fulbe betle enbog {Re tnere meer enb fanbfpnKgt, fdin 
er bet berimob ligefaa ^ittcxt, fom bet er :paafalbenber at enbeel 
iorbegne Sonber i bet I6be Slar^nnbrebe enbog betalte Sanb« 
glibe af bereé ®aarbe'^)/ og be^nben paa anben SRaabe !4 »O 3^. 9* ^. 3acobfené gremfUQhid af bet banfEe &aitmtitn9' 9^ 

¥0 Sftcebfen »om €>etv^^gobd og be t^aaber, $i>or})aor bet titibør fl 
(S^rifliati lli. oø ^reberif II. o))erdif til go^fie*'' Surib. Sibéflr. l^b^ 

S5b. 183J. @. 196—98. 

^*) Smiblertib er^eflrebet om ^bab ber beb faaban Sanbgilbe efientKg 
forflaaeé, Jbor 2:aten er om (orbe^ne ©ønber, iffe fuibfommen Hart. 
(f. Sacobfen 3ur. SSib^flr.' i. c. @. 213-215^ jt)or gorfatteten ogi 
faa bem<er!er, at dronen« gæftegob« i!fe jtclben bicb oberbraøet ti( 
Sanbboere og gcejlere til fri (Sienbom; 09 ba er bet rimeliøtf ^i ben 
forrige Sfgift cUer ^anbøilbe er bebbleben meb uforonbret ^eno^nelfc. Mre iitbphrmfebe i bm< frie Cnigirit GaokM tm^ tat 
iotUgat Soobe (Re fodge fin (Baarb, nbeti fiir^ tt Iot>69be 
((n tU ttaefte9raenbr.r^^. 3>enQe 9oq)I%ttI{e Mr foa g»sM 
tnd^ al ben oOerebe paataggiti i 39bfle So«>^ i^ ben er { øoriiøt 
el lybeKgl 95ttiii paa, at ©etoriergaarbe o^n'iiibeitøett i Sknt« 
tnarf ^at)e Mrel fyoah man pUitv ol iolbe Obd^oMi; f!tonbl 
inlel @|)or ffoi oi ftnbetf Ifl ben lange ObeW^arbb eller 3^ 
Mn(ngélfb/ ber fntøle ObeUretlen i Korge. Stf mbele^ forNb 
Aongemeé 9tece4fer f bet 16be tlar^unbrebc be jorbegn^ Søn^ 
ber^ al afi^be noget af bereé @aarbeé Sorb^ i htt minbfie Ste ol 
forringe ©aarben Utte forfomme noget af ffienbommenO) øg 
flere Sobbub fra fontme ilar^unbr^e faflfortte bet^bel^e ^s^ 
{Iromtninger i iorb^e Sioberj frie @(o«>^ug{} pM bere^^^ib. 
•^ en 2lnbflramfn(ng# font ba ben bel for en (lor3)eeI gff nb 
paa faabanne Sonber^ $lnbee( i %dkifle^r bar Hgefaa 106, 
font fornuftig. 

SKen t)eb aBe biéfe 9or^oIb^ ®(atte69rber/ og aiAre 3^4^ 
ffronifninger i ben frie Sonbeø Gienboméret ober i^ani 9|»rfi^ 
lige Obeltfjorb^ MKie bi tcmie o^ en ^eel anben ftotQ^magt i 
bet l6be/ enb i bet ilte og l2te !lar(fnnbrebe; eOer ti »oae 
tttnfe oé/ ^Dorlcbtf 3or|oIbet imeOem Aonge o^ Kbel paa ben 
ene og Sonbefianben paa ben anben @ibe/ i 400 Har ^asobe 
f oranbret (!g* iDen ioitegne Sonbe eOer @eI)oe{ereit i bel 16be 
bar noget langt anbet^ enb Obetøbonben i Ut lObe - Slar|ii8* 
brebe; ogÆpngerne |at>be efter^oanben baobe borret nøbfdgebe^ 
og paa flere 93eie b«ret i @tanb til at paalaggf Setbeierjorbea 
Serber/ fom ntaaffee iffe barf meget lettere enb be^ ^nbboem^ 
og 9#egobfct maatu iave. Smibfertib er bet ogfaa ^er £0^ 
ftrlbet^ ligefom i cribre @ftober og anbre ^xco^aitx, ber beb^ 
(omme £)«>ei:btagelfen af Sovbeienbom/ at !Dagét)(rr( eSer $o^ 

**) S^9^ ?o*^ gotffdft Jetom O- »O w enbog flaaet oi>er i S^rifH«! 9øntetflii6 00 ^td i Somnatl 411 

MrMKt^dbt nct^tn olbrtg forcfommrr eSer tiMnd) fom ro 
^tocfeirgobfrt paaJj/^ticnbt ^ixit, ua^M btt d fan Donri Zt)M 
901/ at Aottøerne { filbføere S {bet efter^aanben bove paoø 
iagt be jorbegne Sønbtr SIføtfter eSev Serber/ ^vortfl bm arlbre 
Sib tøm »enbte. 

Settbe t)f cé berfmob igfcn td Jbf^fe (ribre Xtber^ og op* 
iOQt atlet bet @|)ørgémaal: om fioberfet/ naat berbeb fot^ 
9aati (eflémt ^Kgtatbcfbe Hl ^prlnfng af @tnnbe(erené 3otb/ 
og atibet iDag^tonrf/ fom J^tci tU benne«, ^orbeel, f* (St. 99^ 
nihfl^atlbeibe/ 9SQttv^m.nL, fan antageé at t>cere lige gammett 
meb ben WbHgfie D})trabelfe af SotbIeU og Sopftefot^ 
I o Ib: ba et bet t>e( ogfaa min SRrnfng/ at betre ot)ev^o^ 
l^ebet maa fnbromme«; men unbet $or^oIb/bet { mange $en^ 
^enbet t>ate afoigenbe fra be ftlbfgere. ^ngetne ^a\>e fnnnet 
btbføte bet paa Atongobfet^ ^ooraf fo ffolge @agen< 97atnr/ 
ben aKetflørfle !DeeI efter^aanben^ og i et QTe tneget langt 
Stbérnm^ maattc gaae ot)er Hl at bK)oe Sorflegobd. p'odb be 
«f bctte o\)etbtj>ge ttt iWrfer og ge(|M(ge ©tfftelfer, ^t fotmo* 
bentKg ibe^olbt bet engang @obfet paalagtr 2)agd\)cevt !X)et 
fdmme Wt £Mf(e(bet meb en SKorngbe Ærongobø^ bet eftet^ 
^nben^ t>eb StUsb og SRagefnfte^ Ufo pxtoat fffenbom og 
fom f Stbelen« ^cenben Sften almihbeffgt ^e^cxi t(I 
SIbelen« ^oi^gaatbe eller |>erregaarbe et en ftibtgete Ub))it((ng, 
bet iftt fnnbe- fnbtrcebe fotenb meb be 5ot^Ib, fom gforbe 
bete S3tng ønffeKg og forbeelagtfg for faabamte @aarbeé 93e^ 
fibbete» 2)et et i xioxe 2)age temmeKg cpt^fl, at felt) tfge og 
mofgtfgé perter eKet 9lbd«morab i ben tfblfgcte SRibbelalbet 
fot bet 8Ref}e fnn ^aiobe beréé fffenbom { @trøgobé; at bete« 
egne ©aatbe^ i ff'oox fiore Saufet man enbog maattt giote 
^ omsorgen og ben« 93|^gn{nger/ ofte fnn l^oDbe tø etter tte 
f(ebt>anl^e Sonbetgaatbe« 3orb umfbbel^att ttttfggenbe; og at 
naat mon enbog meb ol @anbf9nl%^eb (an anå%e^ at ben f^c og tncrgt^e 9Mo(t af m fsobati f>o9gaarb jomt^ini 
|av ((el flere mfnbre Soel eHer ®aarke f 99arr^eteit^ fbm t^ 
tfat btfM veb Sr^ber^ eDer tieb £anb6oer oø ©oorbf^bet dier 
@aarbfibbere : faa fprM bet bog et Sib Amm af ( bet mtnbfie 
^Motb tre ^unbrebe Slar^ (fra Segpnbelfen af bet I4be UL &nU 
nitigeti af bet I6be Itar^nttbrebe) inbett Ubelett, ifanr t^ ^ktp 
af StiBb 09 taptf^xliQC SSagefKfter meb Stvntn og jlorbeøRe 
VønbeT/ nten ogfaa tiibeeM t)eb ®ffrennaal tobrnfinr ben af^r 
fluttebe @tatfb^ fuQbe famle be fioxe ^orbeienbomme^ ber 
^ipftobt t^eb at flaae flere ®aarbe fammett^ og faalebeé ^føH 
en S)eel af bet fammenKo(te og famlebe @obJ lt( en ^ettt 
Sorb^Cfen^eb/ effer |)errrgaarb* 

Unber ben famme ^erfobe bonnebe ffg ogfaa/tfU^emcb 
be flørre |)erregaarbe^ forfibet ft(b(gere|)oberi/ fftrfSttf nomr 
bet fftei^anben t)ar bletøet en %}ebt(egt/ ber fra ftroa^bfet 
9<f ober ta bet abeKge ®ob«^ Ut maattc falbe Sibdlfn let 
efter^anben at tobrette paa bered Scrjiegobd imttrent føm be 
irfibe* yoa benne BRacAe er ogfaa bet i ben orfbre Xfb iifKia^ 
tt>{blel{g aKebegne tfter en bid gammel 93ebtægt beft(w^€^ 
Wd gaoet ober til bet n ( e f t e m t e / fom egentlig bar ben 
Ubartning/ ber mebforte itt ITbe og I8be Siar^nnbrebed tr$& 
fenbe og utaalelige SRiébrug af en i fin D pr in bel fe na^ 
turlig ^ i fin (elbre Ubforelfe ober^obebet UmptiiQ ?Ifgiftd6|nrbew 3eg gaaer ober til bet anbet |>obebpunft i benne 9rem^ 
fliHing^ SSornebff abetd^ eller ben ufrie og flabnéftunbite 
Sonbefifanbd 0))rinbclfe i !DanmarI; i bet ieg^ ligefom beb 
at ^anble om |)obeviet, førfl bil giore Slebe for, ^toorlebed 
bette ^{fioriffe Sor^olb, og betd Ubbifling i forflielUge Siber, 
f)t>é od fcneji er betragtet af be to obenfor anførte Sorfattere^ 
Segge ^abe bet tt(fcr((ed/ at be, omtrent meb lignenbe ^n^ 
flue(fer, ^enfore 93ornebf!abet ti( 9torbend £ro^IIefhinb i bm w SomcMifa^ 00 Pt>M\ i Z)ftirat«ct tt% ^nffe S(b, og (abe tfUat perfonlføe afet<for|oIb battne fig 
f^ G^ftenbmmnenf Snbførelfc^ cHet enbog tibKøevt/ af bet 
$er^oIb/ fjltetl frigibne SrorlU maatK lomme tit bm 
Vpv^tf tf^a 3orb br^ b^tfebe fom el 6lagé 3cef}ere; en SRe« 
nfttg^ bet i bet 93(efentl(ge ogfaa af anbre forfattere ^^ Kbii^ 
gere er ^Ibet; ^t^orimob ben i bet$)r(e £Re er antaget af be» 
honfle^nbiio^fieté grmiWge SortoSer i?)* — 9Baar nu Øftrn^ 
tneb ben SeiKg^eb tiiUge. 9ttrer om Someb^abet/ .ben fbrbcer# 
tselfgfie @tt9lte|)Ian|e/ ber Hcrbebe beb ^oberiet^ ®tamme*f 
ot^ti .rbneligbfié er f^iret frem af benne @tammeé 
9tobr: fyneé en foabon tforefHtKng fttt ret at paifc til 
ben bermeb f orbunbne SSenmg / at be tiblfgile Qomebe bare 
fe^oiie, unber bereé herred Sefl^ttelfe o))tagne Srcelle. 
Qornebflobet maattc ba fnarere txrre bet tMgere/ cpxinbt^ 
Uge^v^otb* ^oberO b. e. 9or))ItøteIfe fH et bifl ptr^nV^ 
Srbeibe for ©runbderen, laber fcg t)iø nof til en^ber Sib^ 
I%efpm enbntt i ben noerMrenbe^ tomfe uafffomgigt af ^orfbn* 
Ug Ufril^eb eSer @tabntfbaanb; mm bet er^eKer iffe meereitb *•) f>eé D« f. er. af dtoWraatr Dr. 35ebet-@imonfeii (Den banffe 
%UU Od 9ltbberftanbé piø. I. 1. 1816. p. 206). 

^'O 3- SWaHbir banflfe «anb»afenmt. 2 Ub«. i. <5. 71. ©cnne gorf. 
flutter nemlig beraf, at man iffe finbet ftffert ©»)or tif »SJornebffab 
fom Qta^né^pti^t" fj^renb loinøe efter at Ætætbom »ar op(>ort, 
tn.m., at betteS5orncbfl!ab »iffe Jar JatJt fin Oprinbelfe fra ^iin gamle 
Zmlt^øm." ^en famme Mening iar (Sftru)) GOm 2;r(eIbom i 
Slorben.« ©oroe 1823. @. 142) forjen »ebfienbt fig. "®et er be* 
^ii9 — ftge« Jer — at SJornebff ab et er af langt j^ngre Oprim 
belfe, enbben egentlige 2: r (rib om, og berfor iffe fan anfee« fom en 
mnibbelbar og f^aj paafolgenbe Ubartning (?) af benne. $or« 
nebffabet oar »«fentUg forffieUigt fra 2:rælbom. ®c 
Sornebe funbe »el iffe uben ?)tt«bonbené «Winbe forlabe bere« gøbe»' 
fla»n ^men be funbe iffe firlged uben meb ©runben, fom 
be bprfebe« 0. f. ». »©por ti(35ornebifabet finber man ber i Dam 
warf iffe. for i bet I6be Slarjunbrebe (?) og bet er (J^rifHan V. ?oo, 
ber f^rø (ar»ber bet fom en Stettigjeb^ o. f. o. 4U SønicHWb oe Pm^ i Stmnoit natitri%t^ al bet, ^r {)cvvett fimbe fmPUoe^ tttibcr ^nøe 
ian$at tfwx tObt ftigitu filt ZtcA, ber ntoattf ^Mr^^ nntar 
t^%(b€téd9t^,W»€m}Mi^nhlg Øølge af OcmebffaicL 
Sføge bé anførte Sorfatfrre m foolebré i bt fftt mø 
^otiblebe @frifter tnlgt i ben^ ogfoa af jUre Sobfynb^e og 
{>iilori(cre/ bet ^t)e be^anblel ben t^bffe @tat<# ogSlett^ 
f){fiot{e ( 8R{bbe(albere»^ ^9lbebe 9tt{!uelfe: ol CornAfTaM 
Mt eit 8or fatnings ber ^oé Ocnbefiatibm uoiibbdbart, An 
Deb ett We Cangbar% OMrgang, l^ar afløf} Srcribommest; dbr 
meb anbre Orb: at be tibUgfie Vornébe røe bore anbet en^ 
fHgiime XrorUe ^. aRan ^ berfor ogfaa ^o< celbre t^ipie 
9ieté(arrbe l^!H>)Kgett ((fper i latin^t @rrifter) bc^clbt 9kR9»$ 
ttelfettSraelbom og XtftUe CServitus, Servi) for U^egne 
iSer *^r{gr SSonber, eSer^ efter bett batif!e 9eiurt>ttelfe, Siwr 
iiebe ^^* |>oé oé ^r man oOerebe for lorage ftben anbenbt 
benne Sencrbnelfe paa at forfbure Sor^olbet« Dt)r(nbe{fe og 
((bUøere @fiRe(fSr; men faalebe^^ at man ba i SUminbe^g^b 
tcmfer fig ben ot)rinbeI<ge Set^bnfog^ temmelig forjKrOig 
fra ben^ fom man fra bet 16be Kar^unbrebe^ og enbnu tSbiif 
Hint forbinber meb Orbet V o r n e b* S)et er ogfaa Itgejoa VU ^ 3»f. «ftrv^ i eWftrt om ^t\r^t9rvaf^, e. 147-49, mtb Um 
Sotfatteré tibli^e ^Oxin^tx, ot>eiif. e. 418 9nm. 17. 

«•) Scromte tpblfc SRet^tobc Jote enbog antogct, at StvegeofFal 
(homiDum propriorain oondiiio) 9ttn el en n^e "Sorm oø np^tr 
9en<i»nelfe for Ztorlbom (servita8> 6aa(ebed J. G. Heineccias 
Antiqa. Gcrro. II. 1. p.515— 24. ^abenfammeffnjJuetfcer flott* 
^ieOfct« krrbe^Ætf om Stmtbom og ^ftjegenffab bpgflet (Commen- 
tarii Jur. germ. de stata servorum veteri atqae novo. Lemgov. 17SR, 4.) 
Qntm npliQ (ar ©rimm (X). Stet^tøaltert^. €.4: »iDer JMt*' 
p. 300— 3d5) be^anblet eagen fra famme ^pnépmift, i bet iana^ 
tager ttfri^eb fom et (oicre atminbeltøt ©egreb, (t^onmber ^egrf« 
Utnt om J^rÆftwn = #^ei1)cigenfijaft*r (aarbete Ufri^eb, og »^ng* 
Td4« «=» røffoere ttfrijeb/ inDbefatted* 

^0 3^t; Thref, @t). Vård, custodia, eustos; vårda, lueri, cuslodierej 
C«Ibre gorm: Varper, varja.) Orbet forefommer Itgefaobtl i ^ r Sømekffoib og ^oMl i Canmati 4[| j Mrtfomt/ at ^iiit egentlfge GrttnbBrtybnfnø tnaa ublrbcé af 
Biern, SSeffpttrlfe, eller Baa tb, Dmfora, Sorfvar, »rfWer* 
melfr, ^t^Hfett Sotbbntøeren { Qomebéfor^olbet ffulbe ftnbe 
^ en aSivgHgere; fom at be tfbUgere Somebe i 3)anmarf 
•g flere Sanbe f)a»t f^Mt en ntilbere og friere ©tflUng, enb 
ben, fj/^oxi fbranbrebe 9tet<for(yolb/ «)eb abeltge Øntnbeferei 
øfflenbe SRagt f @taten, efrer^aanben bragte bent. 

aVeb |)enf9n t(I |!>{florien af Sor^olbet maa bet eengang for 
Wit bentcerf eé, at naav bi ^oé be germanffle etter tt)bf!e SoIfe# 
fonrb/ ISftoor bet o)Dera(t l^ar ^femme, gaae faa ^oft tp i Siben, 
font 2){}jIomer og SorbeBoger, bet attene gioe fiffre, famtibige 
Setifet/funneforeoé: bafinbet^i etBornebéforl^oIb enbnn 
t>eb @{ben af Srcelbom, og begge mere eller minbre ab^ 
fttUt fra ^{nanben; SrorOeflanben ubmoerfet beb afgiort pcv^ 
fonlfg Ufri^eb; Bornebéfor^olbet berimob, nnber mange 
©rabationer og forflfieWge Senwnelfer, fom en mere etter 
minbre af^cengig SRettemtilflanb, ^t)ié @rnnbbegreb bog iffe er 
ben )>erfon({ge Ufri^eb; men SRangel af @e(t)etenbom, 
og berfor Snbff^^^n'nfnfl i Sri^eben t)eb .5or^)IfgteIfer tit ben 
naf^ngige |)erre etter S^^t^i^^'ot |){int alminbeKge ®runb# 
begreb ubtrpffeé norrmefl t)eb beS^bfleé .^Srigfe ir; og tit 
feile nept)e meget beb at antage: at be banf!e 93ornebe, i bered ^amU føenjle og norfle ^o^^e, fom i bc banjfe, (3^f. Wameth, i 
SVbffe ^oi». L 50) baabe i ob{ectit> eemaxUV^, for: Dmforg, 
gorfrar (ti)^re @o. Omwårdnad)) og i ben fui4ecti)»e, om ben, fom 
er unber en Snbené Sorfoar, fom (ører Hi en Hnbené i^mé, eøer 
^uudfolf, ^aliquis ex familia." (^aalebe^ (ebber bet i UpI. Lag. 
K. B. XII. naar S3onben gioer ^rcefien @ag ^^(ore wamæp (eQer 
warpn^fp) SiD, at han »i rel>skap fik^ (at (an ei Meo berettet før 
(an bøbe) og Jor{>æ B. XX. ^æller han hawær de{>æn warpnæp 
fore dorum." (etter (an (ar nogen af flt {)uu«folf, fom Itgger Stig, 
(ar Siig fordøre o: i Met.) 3of- @((l1?ter« ©loffar. til benne 
800 p. 424. 3 bet 3^i- forefommer faa^ct gormen Varna^r (Spcc. 

Reg. p. 159: ^å likamaJobs, ok aallom hanis vamadif*) fom Var- 
nadarmadr, Eyrbyggia-Saga p. 156, i famme ®em(erfelfe. • ^ 416 Some^fPab Od ^o9cri i Z)amttatf. 

titltgerc 00 oprinbeUge SKOinø/ omtrrøt ftnire M Sførefict af te 
t9b{!e •$)øri9en'*; naax man meb ^n berømt n^ere SteUIortt 
ant)ntber berte tibtrpi font alminbelig 93encrt)nelfe ))aa be foc^ 
ffteOføe Gladfer af mUbere Ufri^cb/ ber f}aae tmeOem Sii> 
røenf!ab oø 90 blot Sfatte^jKøtfø^eb ^' J. ^ffc tninbrc afgiort 
er bet/ at t^ore Sceflebonberé 93orneb{!ab i ftlbiøere ^arffuiN 
breber/ unber et fiorre £r9f af be abcKøe ©runbeirre^ gff oMr 
t(l en Ufri^cb/ ber øanf!e fatte bent i Gladfe meb it %p\>^ti 
•Selbriøene* oø .røøen^3r(øe/ 

3or at øiøre bet Obenanførte tpbelføere^ 1)0 jeø^ ittbett jfg 
øaaer ober til "en ncermere ^etraøtninø af ben banffe 
fionbeftanb^ tiblføere Somebflab oø anbre ^if!or({f e Sor^olb^ 
( Sorbiøaaenbe lafle et 93Iff paa ben iorbbrnøenbe 9offcc(aéfef 
Smaar oø ©HHinø < aR(bbe(aIberen ^oé bet tpbffe 9oIf/ f)Wt 
Sanbbofor^olbene (meb fammenbpøøebe Sanb^bver^ SorbfanQe^ 
flah, |>erreøaarbe/ ^ot)er(/ m. m.) ober^obebet mefl Uøne be 
banffe; oø ^oi be fra bet norbKøfle ©ermanien nebflammenbe 
nnøelfarer/ fj^ii Sorfatninø { flere |>enfenber ^Dbe meges 
gftø^eb meb bore Sorfccbreé ( @ranb(na)[){en« 

@elb i be dbfle Ædber^ ^t)or( bi funne opføøe oø for^ 
føløe bemelbte goBecIaéfe« I«|lanb i tpbffe ganbe - 
Høe {nbttt { be celbfle franfiffe oø anøclfarffle ^iplomtx^ i U 
orlbRe paa Satin affattebe frannfYe^ alemannifPe/ farfffe oø # 
rinøffe 93ebto?øter/ oø i be franf(f!e Jtonøeré Ca)){tular(pr eller 
Sororbntnøer — finbe bi ben aføiørenbe @tanbdforfHeI fmdlem 
frie 00 nfrie Sorbbruøere aKerebe fom et øammelt ut»Mfomt 

^) »{>drid!ett ifl bie ((^idUc^iie aQgemeine ^encnnung ben^erf^tebcnen 
aiafim ber Unfretenr n>el^e gW^en ben 9 etb et fæenen unb ben 
3tnépfU(btiøen in ber mti^ fte^en.« (gicbborn b» ©taoi^* unb 
SReci&téøcf^. 3 Sluéø. I. S 49. C3of. ben fortrinliøe UboiHinfl af 
^ørigbeben^ forllieaifle gormer og UboifUnøet (ifør i SBefipbale«) 
i % ^inblinøer« »©eftj. ber beutftben f>5rig!ett in^befonbere bet 
fogenannten ^eibeigenfcbaft/ SScrIin 1819. S 5—16. @. 12—47.) Sometflab c^ $ot>eri i Z)atmtatf. 417 

|if}ort^ dotf)t>lt>. 3 ftn libHgfie SKffelfe ta&er bette Sor^clb ftg 
ber, fom ^oé @f anbmat)erne^ i %xaiiommm, faalebeé fom benne 
fanbt @teb ^oé aKe gcrmanfile ^clfefcerb; og fom ben aKerebe i 
^ nogle |)o\)ebtr«f ff tfbreé af S a c 1 1 u é *^)» 3)et er ^eHer (ff e blot 
ifii be fariffe Solfejlammer, at man fan paa'oift f)inc po^ 
t)ebtrcvf af ben gamle germaniffe forfatnings faalebeé fom ben 
romerffe |>tf!orte{fr{\>er l^ar opfatut Un*^ men ogfaa fjot be 
fybligere alemannffle @tammer funne tot/ mange ilar^unbreber 
efterat Zacitva firet)/ gfenffenbe ^ané Srøbring { a(emann(f!e 
£ot)e og diplomet. — 3eg følger ^er {f(er en af be t^bffc Stettf^ 
krrbe^ fom ( ben n^efle £(b ^ar be^nblet bijfe Sorbolb f^ 
fJoWpF^; ttSigemeb Ut @t. ®aBenf!e !I){p(omatarin«, bet 
inbe^Iber nogle af be orlbfie StilUx af ben Krt/ fom gteeø 
for ben tjbfFe ^ijiorie ^h 

2)en ufrie 93onbe beflbber foAt^anlfgen et@tt>ffe 3orb/ 
Getn ©runbfliicf) fom ^an b^rfer; og (oer meb ftn Samffie i 
et eg^ $)uud/ forfinet meb @ta(b og Sabe. |>erren |)aal<rg' 
ger Ifam bi^fe SSørber. Gn !Dee( af ^Dab ^an at>fer afgtt^er «) irSraØene bruge be iffe, fom tt( (Storøerne), tit forjIicHia ofl beftcmt 
^uuéttenefte; men ^n(t>er (ar fft eget ^m^, fin egen {^iemfla^^n. 
herren paatccg^et (am, fbm om bet "oat en ?onbbo, (colonas) ot i^bc 
noget oifl af ^orn, Ctttceg eller ^<rbemon; og for faaotbt maa (mt 
JVbe fom Xxcd. ?>ttfetd øbrige ©ierning ubretter |)ufiruen og 53omcne.* 
0. f. b. Tac. Gerra. c. 25, — Si'gjebctt meb be norbijle Zx(tUeé W* 
faar er i Iptitr falbenbe; men24eitud (ar bog forbigaaet ^utt^trcrii' 
Ie»e, fom germanerne neppe ganffe (abe manglet ^er berimob 
ffilbrer (an 2:r(eØene n<efien ganffe fom ^ornebe eøer 3orbf(rflere. 

«») 3. (5. 55Iuntf(((f (Biaat^^ u. 3?e*t«gefc(. ber ©tabt u. ?anbf*aflt 
3uri((. I. 1838. e. 39—47. 3bf. (ermeb eiitbringen i bet w^* 
lige, paa bet grunbtgfle ^IbefJubium b^ggebe (ifioriffe S5ærf : 3eU* 
»eger^ @ef*. be^ 2lppenjcaif((en SBolW. l 2(1 Ib30. ©. 26—29. 

40. 58. 

SA) Neugart Codei diplomat. Alemanni« 4: Bargundiæ Trans-jaranæ. 
1791. 3 von. 4. 
^iftom Zm^ifU U. 27 f^an l((|>errcn; M ^^ti^t bc^olb^r ^n for ftg feto* 6el ^r 
^n (ffc igenlUg fffmboméret td brt/ ^n teftbber; berfer 
^eller {ngcn !Dce( { ben %xitt Stctrig^eb 6(anbt jollet (.mUxtå^i 
ber SreCen")^ eg naar |)crrcn afPaaer ben Sitoegne (»ben |)o^ 
rigen')/ f«(gcr ^n ^am i Sllmtnbfltg^b tiOigemcb ^an^ Sienbooi. 
2)og ^ar |)cmn <ffe faa alUlti uinbflrcenfct 3Ragt til at h^ 
ponevt otoer ^am^ fom^ efter ben romerffe 9tct, pmtn f}Q»ii 
o^x ftn Xxcel !Den 6tt>egne beflbber fin ffienbom foatenge 
f^n lever; føril ))eb |fan< !Døb (an ^erren^ efter be okvm^ 
n{{!e Sobe, g tore en "oié fJaaiianb |)aa ^né Gftcriabenildi. 
3 øt)r{gt er (an pgfaa forpligtet ttl $>ot)erlt{enefte jMft 
|)errené ©aarb* ^et fa?b)>anltge er, at (an arbeiber tre 
!£)age om Ugen for fig felt)^ og tre 3)age for ^erren* !Drøttt 
f unbe forlge fine Stoegne af begge j^tøn ; men Utt nb af Uw 
bet, (Lex Alam. tit. 37). 3 SUminbeKg^eb folgte« U, b(t 
(atobe enfelte Soel eOer Øaarbe G^ufenO ta S)9rf ntog^ (Ho- 
barii) tiOigemeb forben; fom Unbtagelfe forefomme £il^ 
fo^Ibe, ()oor ^erren af^cenber forben, men forbe(o(ber f^ 
enfelte gtoegne til fin egen Sienefle; etter (oor (an bovtflfienfrr 
gioegne meb bereé Sorn, men unbtager eet etter flere af Sw* 
nene, fom ^an (ar frigfbet*^). 

!Denne forte 6f ((bring af StoegenPfabet (oé Sllemannerno 
og t @anrbeleé(eb i ben @reen af benne f9et){{Ie SoOeliamtnr, 
ber ( Seg9nbelfen af bet 5te ?lar(unbrebe f)Wtc bemcegtiflct fi 
en flor !£)eel af ptl^ctitn, gaoer enbog efter Diplooter tiU 
bage tit bet «be og 9be tlar(unbrebe; og ben ttnfvrrt ^tr 
fom et meget tibligt CPrempel ijiaa, (\)orIebeé t(t)egen|fab, etter 
|)orig(eb/ ubDiflebe flg (od be tpb(!e SoIIeiiammer tftixit ^) Casatos duoS*cam omnibns adpendiciis eoram^ sed unuminfa^'^ 
inde ingenuum taxavimusi reliqui veira sicut superius diti>)>^' 
ita sint.« Dipl. a. 744. Neugart p. 19. Sonifbffftb 09 tmeti i ZVminatl * 419 

^m QaitMnget, ter øoDe (guxcpa Mi ®HtMU i WlibMoU 
Umi Scg^ntelfe* 

!Det t>{tbe føre miø for t){bt fira mit nomatfkt $ormaaI, 
dt forfølge ben ufrfe Sottbefianb^ Silflanb fy>t be t^bffe 
SoSefærb { aSe be forPPieUfge erøelfer, ty^xl ben t)tfer ffg 
gittmem ^e(e SSfbbelalbercn, ^iQiiblerttb fan feg {Re nnblabe^ 
fil en og anben Optoning af bettr Sor^olbé ^(laf en^eb i 
hxhm og { t)ort Sffbrelanb^ at mebbele nogle ^oDebtrcet af 
famme/ faalebe« fom bttfe tfblfgfl fremtrobe i fiiflotitn f)oi 
Sranlerne^ og l^oé be i ffnglonb fomffrobrere {nbt)anbrebe 
@arrr^ eller Ungelf årerne^ ba biéfe { bere< (ribfie^ tpxin^ 
bdtge Sttfen meb @fanbinat)erne faa uoer (efloegtebe ©tammere 
ie^tltb, og @tcrnberneé SJitfaar og Stettfg^eber f}oi bem^ fren^ 
IHOe ftg { et langt fnlbpcrnblgere ^|!or{j! 9m^t, enb ^i funne 
banne oé om t)ore ^orfcrbre^ f be Sfber^ ^er ^anb(c< em. 

!X)et er fanbl not, at ogfaa ^oø ^tne germanifle Solfe^ 
{iommer/ er ber^ Ugefom i fRorben^ enbeel ^n^cHg^eb og Ihiåp 
^b toeb at ubrebe ben afgiørenbe Stbftiilelfe tmeUem Segrefret 
afben troelbaarne og ben fenere ufrie ((toegne/ t)omebe) 
3orbb9r(er. Klan toS fumie bemonrfe: at be faa t^^ppii^ i be 
fflbfle ^ifloriffe Aflber forefommenbe Sencen^nelfer Servus, man« 
eiphim, ancilla, nu ^.^ ^ Sranfer^ SUemonner/ og anbre *) atlerebe fiW Mibten af 8be 6ec. ^crtJeé tÅipi^mtt, ^texi ben f(ebte«t» 
%e gjormel n, at @ti»er^n eUet Zt^ai^ til )>eb{ømme»bt j^loftet 
eller S^U afftaacr og Rienfer bet notmgitme Sorbegobd ^cum «erDtf, 
& anctøi« peculiartbus — cnm domibus, ædificiis ^ mancipiit do^ 
fn«5<icif C^Utt^trceHe), cam Curtis elausis, campis, pratis, sitvis.^ drc. 
(744). "^fCam domibus, edificiis , casis, casalibus, numcipHs, servis 
amdUU, acolahisy earopis, pratis.^ ^c. (744.) 0. f. fr. 3 et enbnu tibligere 
©Wom (imeOctt 716—720) flienfer en (Jrfoinu« og Jan« dønnet 
til Jliøiret et ©oUen en d^n^mdiorb (i ^ei^gan) „XX iucbos 
dP UDnm iachniii de vinea'' — „^de eokmis meis ErfoiDum ((an 
tm maoffee O^lalbt efterretten) és alium sermm nomine Wandol- 
ftun, enm casa, eam terra", Æc f>er fpne« enboø coftm«« og $ervus 

27*. 490 * SømcbHab oø {>o»eH t Somnotf 

tpb^c SoIfirfiBfrt/ ri fmme fbtftadeé onterlAet enb om "(Mtf 
Kge S r <r I f c eOer trcrKoarnr Snbft^iber ; at mati boø ri fon %t, 
at biéfe t)are albe(e< betfomme fem flibigore Zibfté S<))egn( 
rOdrVornebe (homilies proprii, .rigene Sentc, o. f« )9»); og 
at ber faalebeé tnaa f anne ftnbeé og paotoiité en beflemt ®tæi^/ 
fom banner $lb{7fllelfen fmellem begge Gloéfer. SRen ^nfleltg|^ 
ben er neto))^ at begge (Sloffer^ @littng i enbeel Omfiontblgf 
l^eber fpneø Itbet forfHeOtø; og paa 9Iat?net femmer bet fer 
(Re meget an, foalontge b( ri f nnne (omme tff flor C^mbetoittniiig 
om, at be, nnber en SRcsngbe forfKelUge 9enMnelfer, fta W 
8be og 9be Slar^uttbrebe af/ forefommenbe tph^t ixaibim og 
Sorbbrugere af ringere ©tanb, ifølge S^rifienbommené fbra» 
brebe etter mobfftcerebe 9ot^ofb/ t)fr(elfg alle Dåre gaaebe 
ot)er fra ben gamle Zro^IIeftanb tit fuIbftcrnMg 
|>erfottHg gri^yeb^ 

3 be ^<{}ori{f e Ailber ffnbe bi bifl no( ingen ®mnb tB ^ 
antage bette i en foaban {llminbriig^b. XtKertimob/ f(m ^ft 
faabanneAilbernoaeopiSiben/ fbrefuibe toi l|fele Sltbbeblbe^ 
ren igiennem ^oé bt £9b{f^/ bcrié en ofte nof tSbloit |)0^ 
fbvffiel imeSem ben frie og ben nfrieStanb; beelé 9eb @ib^n 
af be3ribaame--*baabeSlbeIigC/ fornemme dier ^oitoam 
CNobiles), og bio tgtie (ingenui), efter norbij! Salebrug 9m 
ber — l^iin ot)enfor {KIbrebe (Slaéfe af tienenbe, af^ng^ eder 
ufrie C^^rigenO/ ^orbbruger^ uben Stenbom, fydié @9«fe( ^ 
SJopring bar at b^rfe minbre 8obber af frie S^rbeiereé ©runb, at bruged i famme Set^bning. @om ^r. ^aa beflemt ^t>^> 
«n t){« f)U(j eller ^ugo fffenfer til ®t. ^Om jtti©cnbom i?flBW" 
bVenWigaheim (SSeiflJ^im, SBfgen) meb bewJo^jregnebeaottigeflfsifl 
af J(D( ^røb cg en @ritø, ^dr opera in statum tempns in messet 
lennm, (^om< og ^øM^) daos dies ad messem meteadam ^ foe- 
fium secandum"; be^bcn een 2)aø^ !Saar)3løtoind web to ©T«^ 
Ciumalem unam), Kgelebe« »ra!|)løfmiig i 3ttti. 3)?aatt<b, og ^terning 
til «iRterf«b. (763) i Neugart Coåex dipl. Tom* I. p. 9.12.16.43. ^wMfbb og imm i SXmmarl. ISl 

imob failfotte UfiifUt. SRen MH &atfi 3^tbht% t>air beø t^tt 
9tc uUlråtcutie og nøbt^ntbtøen Utbunbtt meb en albeM ufrie 
@ianb. SRau feer $o« be 29bf!e/ feto I ben IfbUøjle SRibbel^ 
olbcr^ at ogfaa ben fr(e @lanb ^oé ^orbbrugere funbe 
^mt forenet meb @latte))I{øtt8^eb (ligefom fy)$ bebanpfe 
iorbcgne Sønter eSer Seloefere) ; eSer at Sribaarne^ (bl o* 
vober SenMnetfen Coloni) ligefaa Del fom Ufrie eSer %xMc, 
^be So^ejorb i Snig. lUIerebe i be gamle alemanni(!e eot)e 
^elommer Jbaabe .Atrfent og Aongend frie Sanbboer" eder 
3erbf(ef}ere ^. 3 ben gamle baimMiriffe eHer baierfle Sot) 
fKdned. ubtrf^iSefig imellem Servi og Liberi ecclesiastici. . Om 
be førfie ^ge^ at bered ^Igt cv, efrer Sanbetø gamle @tii, 
at giøee !DagA>aerI 3 3)age om tl^en; be {IbM Slfgifter 
(SgerPFi^Ib og Sngft^Ibf agrarium o^ pascuarium) &maa^ 
r(b(el (4 i>mi, 15 ^g, . Sienbe af $)ør og Sier) og ^ot)eri 
kflrmmer Sooen ^ ganf!e noie; og bette er faa belt^beKgt^ at 
kel {Re laber tflV at frie 3orbf(e|lere i bet ottenbe Slar^un^ 
tobe, i |>enfeenbe til Sfattebyrben/ Ifa'ot ^at)t meget forub 
{»r be trodtearne eller ufrie» 

Unberføge bi nu Waaicn, ffoox\iaa be minbre^ fribaarne 
Sorbeiere i S^bfllanb ((^otd @tanb fbm frie SKamb i obrigt 
oiHb i bet Scefentlige beroebe ifoa uafhængig Sorbeie^/ eder ^ y^Liberi autem ecclesiasticiy quos colonos vcoant — stcut df co/ont 
røjlfif ita reddant ad ecclesiam." Lei Alemanii. t XXII, 1; Itgelete^: 
yyQuicunque ^erum ecclesiæ qaem colonam Tocant, occideriU" t. iX. 

") Lex Baiavar. I. c. 14 $ I— ^• 

^) grt(eb ))eb Sø^fel tar iffe bet famme, fom <Btanbdfri(cb eUer 
Sri^eb t)eb @tanb. Den ftbfle alene Qa» borgerlig Sn^eb; og 
benne beroebe paa (Smnbeienbom^ ^ooraf Sebtng eQer anbre &até^ 
hptttt foarebeé. Den gribaarne (ingenuus, ingenue natos), ber 
tlfe (aObe ^elbeienbom, Cfliber, qui proprium ihhi håbet, liber per 
se." Capitulan Lud. Pii, Baluz .L 671) ffionbt (an ittz b^bbe ober< 
filbet Ro til nogen ^m^ (gibet fig i 55ornebilab) tabte bel iffe fta ^b: »a (Mc iri fect oleoøte fni Sari b€K etøvf« £{b af i9b(Hgt 
wot miøfMt ( ffoyitKlarimie^ at mange 9ttbaamt, ftr at fpge 
CO Srflirrmdfe »ob be aRagt%ereé UtiKatr^irdfe, frlt» ^r 
v€b ttfCtaaelfea af bfre< iSitniemttct til ^^titt, 
bce« g{M fiø ttnNv be MferKge <Siibfb<»crtM i&tmmf) 
fkrm og Brfli^fe; bede Ifeogtbet fig tO et Ugnenbe tlf^ 
g<g^ebtf forlfolb iwhtp jaaiiAét, foot mon Am tcnife f|g be dkie 
Smiebe (3>aoiiiarO eitte« ta geiftlige 9tifUlitt, OtOA 
onbre »ogtfgere %rthaxn€ af jwtreiiottben eller flbeim^. 
2)elte Peete bøg Me altib unber I%e CiOaar. Mdngen (ri^«!^« 
eier dier Bot/be ^onbe bd fim for fin H^itib >aa benne 
Stoobe gfkM f^ snber ben iRogt^eø Vctm; men ^Km' @m 
dier aroing fonbt bet roabdigfl^ at inbgaat Ugonibe 9oq% 
Mfe; ogfaa paa benne SRoahe gff i mange SilMbe OoradHf 
fBobet, dleiv p9xi%\)tbm% obertflotbUoeaYbdfg* (fof*®. 433.) fji^bfrterrt, men ^rtrafllebee ^ellcr llfe fom i^Mrtfg ^tatéborger; cg 
(t»ie iKm floi^ ftg i en Snbene Sienefit (blA bodM aåCflrins) , iéStt 
i!!e fom 6:i 3naxib, (3))f. ^ontag @ef4)u(te b. beutMeu giei^eit. 
I. @ 4—6. 8—10. 3)?5fer OénabruA ®cf*. 1. 43). »ben 
fatnme OntnbfcHmttd (m^ebe (oé be gamle 9tetbbeer, iiat>iil{deii N 
3«tenbenie, fee ti bl «. «f ^taaøaafen* "Fh»o jnre cinme 

modo ii (ingenai) gaudebant, qni proprium ftrødum possiderent, åS 
tribainm comitiale solverent.*' @((lfgeld 3nblebn. tit benne £0). 
p. CXVi. 

3*0 £>>» ^en 9oxt !røænøbe $rie, bet i 2:pb9Ianb begabe ffg i ben, ic^ 
banliden tU en ee^néforbmbelfe førenbe ^e^xmiU af en ST^æøtøerc^ 
for i Jam at erjolbe en gotftjarer imob bilfaarlig ttnbertrvftelfe- 
f. bt. a. @a«pp fficåft u. SBctfaff. bet filten ©atjfen. 1887. 0.216. 
3»f. Cbarla divisioni« imperu a. 806. c. 8. ^UDOsqidsqae Ubtr 
fu)fnOy post mortern <iommt tut, Ucenciam håbet se commpdandi 
inter hæc Iria regna." drc Pørtx Mon. £d. legnm« I. p. 149. 9t 
oafaa 92eb ^ Sorarme tfe btei» mange %xk iH at afflaae bcree (Kcnben^ 
qiM ti( geifilige ettftelfet, eKer Hi at føgc bctee Opjolb fom ietfi* 
ficflere oøS^ornebe, naar be intet mereeiebe: ftnber mon ttbltge^por 
^ QeatDføer: OkfcJ. b. ^cnittL L d$. 66). lieraf tf km ttttvbe tttHgt 1)rfiMrfldUg^6fa^éftf|^^ 
o^^^ylt^c^ i^titp ttnber tn |)øfarol IBrf tarmffr U»€UH 
^øthbvuQttt etir eøttber t Sybtllattb; IfoOti aUt ffvchi bel 
opstnhtUsf Cfitear tiiNIeé/ at bm« ^^mebfTob -* oit ti( 
triSe bfstgi Dem tlbtv^ -— Iff« twt ta»^ OMrgaig fw 
SvopIUflanbrit^ mm fira bm tto^^c 9rtft«0Mie< tUrr ObrW^i 
hwtti ^attbr fom be iffe IcR^cre imtb^ fj^ f^i^ tft «t- 
hmt fOer mfnbve af^nRrøgtgl 9or^oIb ta <tt ^øfore og åOtai^ 
g#«r — bet tme nu £>utf)mtn, ^eij^ren ftto, gd^Vge 6w. 
pøttttftMier^ ea anbctt abdig^ tUn bb>t frftaafes Ømtib« 
ff$rtt. fombtn h^m ®fag« fribffl^e Stføaoøl^ af ^oxbeøiB« 
^e^/ Obfttret e8«r 9cluknbmn, tfcMt betabeti be oteb ^tU 
iJmt^ittiiieti« Sttbfmtft^ e<fi|iiMtitmrv(f, Saf^itln« »jlAdiQnstA: 
®HfMfit btgi^ntxmbe, og fjAc WttMtmm t^nxim va>mø 
tnibt @a^r af ^otbfgobd tft gc(fKt^ 9«r|»iHratiotier. en ntogjt 
% QimnmsvtbtnU 9g almft^% ubb^eM 3^t)ifl9b<If^ f>aa 
3orbbrttgeren4 og Q9anbef}anben6 ^'Ifaar. C^a tohi Wtssngit 
fde 3øvbbeflbbere {Kenf ebe til Æ(o{lre og Æitfer enten en !I)eel 
af keretf Soybdenbomme^ eOev bet ^e^ enten efter bereé S)eb, 
etter i Iet)enbe étee, mob Srugéret eKer betftiget tifø. 3)e 
Sr«Ik og Sfoegne/ ber tneb faaban ^ovb fom nnbet gei^ge 
@t(fielfer/ maolte eftct^aanben gane e\>tr m at Wøt bee(^ 
forpagtere/ beelé 3orbfcr{Iere / unber et mtlbt Sorneb|fa& 
(^tooraf bet gamle tpbfleDrbiVrog: »Unter bem Ærnmtnjlabo til 
gut noo^nenO* 

iSt 8f^«ngig^béfor^olb, fom bet obenfor angWne, ban* 
nebe i ben cribfle tiobfle Sanbboforfatning ^ en afgførenbe 
©tanbéforffiel fmellcm ben abeHge eHer blot frfe ©runbt^evre, 
(Sorbbrotten og ben jovbegne 23onbC/ .ber eble, bev fveie 
|>ofbcfl^er') og ben ^ele øt)rige SNomgbe af ,|^or*ge* ^vfoner 
(,?cuten% Familia, ^oé borejorfabre .f)(on% og ??ovnebe), 
ber t)are (iben ©vunbetenbom, og berfor i f)iin %it> uben 8d<(lMÉ(rt<t> SØ fM^batmf r^gicbcé fffe oiiaic 39rMf«tteni 
{Mutfføif, tMlc 9Snu ^ 2»nite; »eit ^^ ^on« fv%taie 
Sr«rl«, •! ZfencSaMi^. Hlto ^«^ Mie Itfoltf^ ol U 
Ikti Mirt SMknuttcr af m %ømflk, mm tlh af SM^^ 
< ^{tf 9Hfa»(to8rt, der iMb ^ StngftoMtter U inges etoMM 
^oMe; mtii tnoatte^ om be entiøg ^te ^niif og egen floie, 
lote f^ reyegf wt er e af j^n^bonben^ wiber |fi)<é SotfMr ke 
ftebe*!). O^riBtciiøeii tot ^o< ben |ele iSMSe af .^r^/ 
eller af^armige SoSr iltdiem bem fil» foøen aaben $$oifNi 
e»b ben, fent nbmobt af bereé frie, der sfv(e Se^fcL 
ZverBett, pm ffm enb fffe tiente ^ |>erre i fmfirt , men fm 
ntøIAarl )Kia en fral%genbe 3prb, der abfNt ®aarb, Ms 
iMb gn MoMeStbfd en ilnbea nnbergiben; bmWt^ 
Dar bel meer eller minbre fer fin Sebetib, om etibog itkigB^ 
®rab; ben Sri^atnie (nnbe aOene Mi«e bet, tHb at l^ngtM 
fig mtber en Wttben« 99<mt og 9efl»ttelfe O: UiH ^ 
Qorneb). 9)elte hinbe {fee beb at tr«^ i en aR<i«t<|r^ 
ret og Somemmeretf {[H>f^ eOer |>ttjiétienef}e, mob (rtingct 
Son; t)eb at obevbmge ffienbomAiorb tH eu miben (8tw^ 
t^mt, faabbeé ol benne fom i Sefflbbelfe af ^lifffMi, 
ffienboméretten, og ben forr^eSier, unber fin n^eOber^emi 
Hdtm, noiebeé md Sriigen af fin 3orb for itøitib, OL ML; 
enbelig beb at tage 3orb i ^oefle, der fom ganlbo mU { 
et Slf^g%^eb«fov^Ib tU en Sorbbrot eOer ®mnbeier« ffnb^ 
fitonbt bel paa bemie SSaabe ^gre6eme om Ufrt^^M 
'$)or(g^eb meb Siben mrregil ober i ^(nanben: ^x Mi^ ^0 J)ie {Jotigcn »awn mir ©Ucber einer ^auéfamiiie, feiner ®emciiit« 
— »aren o{>nc ?D?anii«(Hmmc* fpra(!^cn nur \)cnnittd|J tbx^ t^ 
fifct«, bcr sugteitj ijr 5Sertrrter bet ben SSerfommUinøen unb wt ba» 
©erid^ten ttar, unb ge^ortm nur burt^ ijn unb mit ijm i« W' 
ober 2)orf*@cmcinbe« u. f. ». iJinblingcr @ef(^. ber 5)e«tWe» 
{>ortg!ett @. 12. tfll%e m Seløf/ ol bm {faq»e tlb^NMfr i»ilkm Svitaimte oø 
Xfcri^imme tnaatte antage oi noget fvtanhrtt SMf elfc. 3or6^ 
^S i>g SatA6oMfmet^ nitber en tfltogeiAe 0))b9tffttiHø af 
3^3Tbm/ fniAe {ffe onbcl eiib bibvaøe ^t<L 6ønnar af fri* 
gjlmt cHer enbog ^aorne Sorbdm, ber iffe aUe fnnbe foae 
Htctioxtf troabte be( ofte, fom Sorbfæflere^ i et{>ør%^ebéfor» 
^rt ttl en gdfUig @iffte(fe^ en obelfg eller fH @vunb|em{ 
men et faobant frtoiOigt %ontebf!ab bleb berjt»r fffe ti( £vaelk 
bom eSer ^on% tlfr^b; faa Wbt fom ben/ ber for fin 
^Pn^on bicb en SBirgtfgereé fiafal (miiiisteriaits, »fKiuj^Ser/ 
^ienfl^rfgcf)/ eKer troabte i ^an« |)unétienef}e / ber^r blei^ 

@itrrbe(ed t>ffer bet f^ tybe(%t af SRoaben/ ^innrf^mi frie 
Sorbeiere i ben KbUgere SKbbelalber ooergobe bered fafie (Sim^ 
bom ta aeiftUge Stifte Ifer, at f^ o))rinbe(%en i en 
aXcrngbe Sdfcrlbe . fffe: ^anblebeé om anbet^ enb at ben t^rbft^ 
i^ (Sin afftob ^Ug^eben^ (»enboméretten ta moftvtt, @ti^ 
ittf trOer ^irfen^ og bemb fom nnber fanmieø Se(!{erme(fe 
eOer ^atronot^ (mob at |^e en ringe aari(g flfgtft^ fom ofte 
beSob i nogle ^nnb Vor (^t)oraf SenMnelfen cerocensualis, 
»S3ac^<S<ttftge*) ; nt^ertfben ogfaa en nbetybelig/ ftM&is tSU 
fiaatt |)ot)t{enef}e/ ( ^øflcrtten og Aom^øfien* fft faObant 
gdjlKgt eornebftab (@(l()n$^6r{gfe{t) bar { iUminbclfg^eb ^eOer 
ith forbunbet meb Iltberet ti( fffenbommen/ f)tii benø Seffb^ 
bor bøbe uben Stoéart^fnger^; ^oilfet berimob ooer^obebet^ «0 Æinberlinø (1. c. @. 27) antager bctte fom atmmbriig gorf««l 
inietlem ben oetbéitge »^of^oerfafTund« og ben getliUge »©((u^i^^ 
rtgfdt«, Jtjoraf ben ftbfte »ar taant af ben førfie: »mit bent Unter* 
f((tebe« baf tein Stec^t aur (Srbfotge in ein ^runbøud einel o(ne 
®rben t)erflorbenen SBatiJéainttøen ©tatt Jatte.« (3t)f. §. 6. @. 15. 
og S- ^- ®- 126—27. 3Si maa iobrigt ogfaa Jer erinbre, at'Jan« 
@!i(bring o^erjooebet ncermcft gaaer ub paa gorj^olbene i Seft* 
p^alen. {>9r(éc diir Oontrbe i Zybfflaat* Sfbcnte »cbfirte oglaA 
^ auutøni flfonmbctaø« 3)ct giifHfBC ØoM, ^raf en ^ 
!Der( )Hia anbre SRaaber, KOigemeb CEobnmie eBer &uib{^ocni(| 
fo« bi^rffbe bet, timibbdbart ffientrbct Kl Stixkt 09 Atøo 
Øre**), ttbbibebe % Øe blot i et amaabdtgl Sot^olb; nes 
bcriscM fiialebié mrb Øbtt^^ber 09 Srfuigeifnr^ at bet o«f^ 
bet normtebe flg til ax bSbc ttafl^gfgt af ben MrbéHfit ®taM< 
i}9re(fe.--*|>er oil jeg evbnu (nn tdføie beo Ocaurrhifaig: at 
atan bL a« ficr, ^rlebeé ogfaa bet ge<|H<ge Qørttebflai ^r 
^aM fitt !Dee( { Aiøbftorberneé D|)rinbelfr; og Qi Jlirbri 
og Stlo^tti »©(^u^drige* eller Sornebc^ ber bofotte ffgifi9etr 
fofii tKb eeOggeti|eb/ ^onbel og 9torftig ^cmbe f!g ta Btctf 
h€tø faotebeé g{f omt i en fiørgerftanb, bcir efter^asbm; 
om cnbog ben geiftli^e @tiftdfe bebblei^ alt ^»x <$mMn, 
et^erbebe fTg ^(ere 9ti|eb og @tanbéret^* 

Unber faatonne fiiSaar o^ødob efter^oonbeii i ben l^bfle 
®tat^ mcb mange^aanbe SNobifuatfoner/ ff^ nomttere UbbtSing 
l^et maa fprbfgoaeø/ enSKellcmftanb imtåem tenSrifiaamt mmmmmmmmmmmtmm^ ^^ ^ ie |^ot)ebf ormer, (i»ontnber 1 S^pbinanb, Sranrrigc 00 ftøtSanbfr 
te øei^ige ©tiftelfer er(o(bt fafle QUnbomme, i»arc enten a) meb 
fulb (Sienboméret) eller b) per modam precariæ, mcb D bereten« 
bom«ret, ^ttii^iMxtt, imebeni ©eflbberen enten for fm titii^^, 
efler Oflfatt fer jtne Cfterfommere, Mt^oM {iø 55rttd«retten. (f. own* 
for). f)bor bibt i øbrføt I førfie 2:(lf(r!be ^irfcné fulbe (gienbcmé* 
ret ftrofte ftg: fan bære tt^iblfontt. 5l(nbtinger antager bet fan 
om$>cbeb(joarbene, tffeom ©oelene, efler gæfteftaarbenc, Jwraf 
ben øeiiittge @tiftelfe (ffun 5<ebebe fantme ?anp((Ibe og Sletttøjeb, fom 
tfffom. ffWlan toitt ojne mein (Srinnem leflet bemerfcn, baf bie 
gcmeinen ^6te obcr $ufen J(cburc{^ (burc^ bte ftbgaben unb 
!Ctenfle) fo ttjenfø baé Sigcnttium ber Stifter unb &Mn gew* 
ben, alé j!e e« 3ut)or tt>aren, eje ftr atter ^bjofric^ter feinen Dber« 
t^of ctner geii!ti(^en ©tiftung iibertaffen.« 0. f. b. ®. 41. 

^0 Ogfaa »ort gtfbretanb frembpber i ^iobfiæbemc« ?)i|lotic iffe faa 
(5rcmpler Jerpaa; faafom jeiøbenjabn, 9Jceftbcb^ Sfltngftet), 
9??aribo, Mariager, m. fl. ^tmbfl^ cø ^ot»fri I Oonmatf . 497 og Zrodtaontf^ ^tttU ^xtt idfrvcbe i bnt GatoKtt^ 2lt bee(« 
b^ faatotbte iLicK, LtVi t^ Litone$^ l^ffft 99ogIf MKe bftmgU fom 
en ^(m e(a«fe af (hl<mi Gf'of^Mge/ <ff(^orø K c. L 9 498^) 35) 2)ct er Beftcnbt, at man »eb ingen (Sladfe af be tpbile ?anbboer i røb* 
telaCberen et mere f U»t«Jcb cm bete6 egentlige IKlfaar oj @ti!* 
Mne^ eob t»eb bisfe £a<^ (jU^m. L. Rii^ar* 92. ^tøefoa L. rm. øt 
SaxoiL og for bet rneøe i be franf. (Eaj^itularier) cKer Xult. (Xtduf. 
X. Sat. 14, 6. 30, 1. 2. og fl. Lida. L. Sal. 15, 4. og Sotbebogen 
fta ©t/@erm«in). 5>e fran!. Htmalet Jflt>e fnart X<<K, fnort li«. 
(3^f. ©siinm S). 9i. 9(ttert$. p. 226). 3 f^mbotøé 9si»ileg. af 
^. Otto I. af 21. 937: Ktus. Ogfaa: Xtto, Litoties forelommer j 
(f. ®r, $(>é Alb. Stad. og LtUU i ef J)ipt af ©art 3)^artet). ^an 
futber baabe i Lex Frision. og Saxon. ©tombeme faalebetfangit^ne: 
nobills, liber, Utus, senrns^ (Stgefom ogfaa Zaciivii Germ. 44 
nait>ner Jo^ ©\)ionerne be fire ©tænber: nobilis, ingenaus, liber- 
ws, scrvus). 3 anbre af be <e1bfle tpbffe Sooe (U Anglior. f. (gjf.) 
finbed berimob: Adalingus, liber, servas; i Capituiare de partibus 
Saxon. nobilis, ingenuus, litiu$ i L. Sal. ingenuiis, lidus, servus; 
L. Alamann. 95, I. ingenua, lita, ancilla. ^enne Sorffiel fpneé at 
|^o»e fin @nmb bcti, at man urtbertiben ^ar taget ^enfpn til en 
9)?d(emclaéfe imellem ben fimple gribaante og XxcsSien , itnbertiben 
iffe; tigefom unbertiben be forPe abffiUed ( Slbetbaarne og gribaarne, 
imbertiben iffe. ?lt LUi eller Lidi betegner en faaban, friere ^z\? 
lemrtaSfe, fj^neé afgiort, og antage* af enbeel IStbre. (3t)f. Jlftwa- 
lori, ^oé Du Ckesne. Glossar. PoUgies$er 1. c. p. 249—66. Hei- 
neccli Autt. Germ. T. III. p. 64-66) /. F. Schannat Corpus tradition. 
Fuldens. ab ao. fundat Eecl. Fald. 744 usque åd fin. sec. XIII. 

Lips. 1724. Fol. p. 330. 31. ^er anføre« (Srem^et paa en Slbelig/ 
ber Jabbe en ©øn **ex proprla ancilla", og frigiber jam, famt bil, 
'<at opHmo Udorum utatur jtire.'' -* berimob ere ^terfen albre eder 
xc^^tt tpbffe 8<erbe ret enige om, ^bilfen Stilling , ober eller unber Coloni, 
man bor tiO^gge LUi-, eUer ^orbibt benne tatinffe ^eno^onelfe (Liti, 
2eute? LuitL f. obenfor) er ben famme fom bet t.fia}|ett, (Edhi- 
liagi, Frilingi, LoMi: nobiles, ingenal, serviles. Nithardi Cbron. 
!. VI.) og fiatett (<2o^fenfb.). @aup fi^neé bet at antage bette 
(Sllet^t tt.^rfaf. ber alten €>a((fen. @. 107); men tiWoaer, at »in 
bem 9ie(^t ber alten ©ebttrtéflanbe bilbet ba* IBer^aitnif ber Stten 
noi^ immer eine ber bunfelflen @eiten.« (ib. @. 105). Srøeefi tpbes 
ligt f^neé gor^olbet tilfienbegibet i Lex ant. Saxon. (f^'^i^ iRebaction 
er fra Carl ben @tore* ?:ib) oeb SXanbeboben« ©tørrelfe. (gn No- 
bilis ^ar nemlig ber en^anbebob af 1440 SoUdi; en Ingenuus f/ar n o: fUMøpUgUgt 9t^UMkti htM MmiåUnale^ a: tlifibM% 
ftit ZictMØcnuBib^ twc tnkn f^ht fotpUglM 9i 18 Movlig 
J^r%éMmefte, eScr tfl «f>tfttaicilc ^ 89tf}eD, eikr uotrtt anta 
aotaegtfø og UbeKg, nnbor ^ SefT^ttrlfe bf {iobc; og {(UM 
Ieb<< ^a»b€ fftngfM ^ tH tt 6(a9< t^onliø »f>ørig^/ 
ZU m faaban aSeIcmflaiib maa ba ogfoa ^rcgitt^ bc oiw 
f»r iiMQie frie O: fMbaarnO 8anbbecr, (yberi coIodv 
mansunii, Ae.) forfaat)ibt font bet antage^/ at be ijjitn bak 
trorbe ttb af Uttt Kfl^B^^^ ^Kir Sømebéfor^f ilet 
^f%^ og foif abe bereé Sorfleiorb ^* Om foobanne, ^or Om 
af 92øb og Srong )}aatage fig øt bytfe geifiUg 3orb% ftgci i «i 240) LtHif 120; Senms 96 Solidt. ((Saitpp. 1. c ©. 99i*10i ML 
(oné Utg. af »S^unng. ®efe(^ @. 144. o. fø. oø »aStfceOen ^ ti. 
8le*té.- @. 59. 0. fø. ©riram b. »c*t«aUcrtJ. ©. 303-308). 
©enne anfører @ .305 Stebct af et Dipl. af Otto I. 939. ("predium in 
proprietatem dainiis cam familia kusorum XVIII, servoram U 
Litorum TIII. colono etiam nno" (^ot LiH og Sa^^cn tpbeltgt ob' 
^Oeé. (Snbnu i bet 15bc Sar^unbrebe ftnbeé »Såten, (Srfflaten'i 
i Sefip^Ien »eb 9teber>9t^tn fom frie Sanbboer, koloner, gøeHeto 
ber, meb Sii»dfaifte (Lyffgewion) og be^emt Sanbgtlbe ttt ^oMl^ 
øaarben (Salhoff, SadelhofOy ()>orunber be ubgiøre en ^tttt ikm^ 
feb (Laeischap), meb eget SBir! etter ZbXQ, en '^oefflrichtcr** og 8 
t)algte ^tflbbere. (f* »Die Satenrec^te om 9lteber$9i(ein« oø *'Recli- 
ten ind gewoenten des Bischops Hoffs van Xanten" (en icdcM 
"Laienboek", nebHret)en 1463) m. fl- Ur*, f. bie ®ef(J. be« %t\xt^ 
S^ein«, t>onJJ. 3.SacombIet.l. ©iléfelb. 1832. 6. 162. 172. o-f««) 

^) '^Hofno de mansata, qui est homo C^meb, SodfaQ raiione pos- 
sessionum; persona tamen eius libera est secnndam consaetndi- 
nem Regni Franciae, ft dmissa numMoto a/to se transferat," D» 
Fresne Glass. v. mantata. ^otoiU en faaban Opftgelfe^fci)«^ i 
nogen Ubfhræfning fanbt@teb (oé be fran!i|!e koloner: oil ieg Wt^ 
giøre. @)>or tit bet mobfotte @tat>nébaanb linned alt for ippt¥' 
til at man fan ontage benne gri^ for alminbeltg. 3a feti» anseligt 
ISornebdfor^oIb fremtrii^ber (od (Eclonerne. 3«>f* Sinbicationdfonnu> 
laren bod Baluzius. Capit. II. p. 452. <'£o qaod genitor sau8, «ut 
genelrii sua, co/om sui faissent, dr ipse ille suum eaUmw esse de- 
bebai, et mak) ordine de ipso colonalico se ahstrahebaL" ést* et p* 952« 
og Baluiii 9{ote p. 953. 9onKV9ab Ofi $o))eri i S)amiiar!« 4B9 

^orotbnfttg af CEorl ben @t9it 91« 801^^ at be JHt fhxlk 
toin^té td ofentf^t |)øt)er{' (servitiuin pubiicum). aRan 
abjSlte bi^fe ianiiotxi Sceilegaavbe itbtrl^ffetfgt fra be træt 
boarne 3<>rbfoHiered/ 09 bctragtebe bem fom bebre og af l^øfire 
8<rrb(; men bog feer man @f)or nof ttf^ at b(^fe liberi coloni 
paa flere SRoaber t)are {nbflropnfebe i beret |)erfonIfge dxfiftb 
cflrøenboméret^s); 09 at, fom ot^enfor (8. 421) er bemarrfef, 
i aXibbelalberen oter^o^oebet fun bet frfe @obé/ ben frie 
^orbeienbem^ giorbe ben fnlbfommen frie3Ranb. 

Wlan feer ut ogfaa^ at efter^aanben fom ben egentffge 
Sroplb^m nbbobe/ o^^ørte ben gamle |)obeb^Slbfl(aeIfe fmeOem 
ben fnbaarne og ben ufrte eKer trcelbaarneSSanb; men faa^ 
Ub^if at ben n|^ere3lbel<» eller Sttbberftanb paa enSRaabe 
nfuiiperebe ben ^ele fWe ©tanb« SøbfeKret ; og at Sanbboernet 
@tanb/ ben fenere Xlii 93onbeftanb ober^ot)ebet (fitonbt 
9k nben Unbtagelfer ^) i S^bffianb meer og mere traabte 
oDer ( et @tanbéfor^oIb^ ber, nnber 9orm af ben ni^ere |>ø^ 
rig ^ eb/ dier Stoegenflabet/ (an flget at ^at)e {nbtoget ben 
gamle Ufrf^ebø^ efler Srcribommené fJIab& 2)et ^ar berfor 
txeret en f^VPP^B ©^^nfianb for be Stetéicerbeé Unberfogelfer og 
Uemg^eb: om o))erf^o))ebet ben t^bffe SSonbefianb nogenftnbe 
^ar txeret fri for 8ibegenffab? — 3)e, fom enbog (ngenlunbe 
benegte^ at meget aft)tgenbe Sor^olb { |)enfeenbe til Soeflebon^ 3^ **Qiii per solam necessitatem terram ecclesiasticam vel colant, vel 
colendam sascipiunt, non a comite • • . ad servilium pablicum com- 
pellantur." Capit. A. 801. c. 20. Baluz. I. 352. 

3») e. W. a. SKotttag l. c. p. 272-76. 

«0 3t>f. (?(*^otn b. @t. U. 9lC(3!^t«Øcf(J. 3 flu«fl. II. §. 342. @. 483. 
»«on fteien Sanbfaéfen« o: faabanne %tie, bet iffe vare abeltge 
(ritt erbftrtiø) men JeUer (ffc »ate^ittterfa éf en (o : »fine ^crfonen, 
mlå^t etnen <^^u^^emt |aben, bet fle in bet biirgerlicten ®efeQf(^aft 
i^ettrittr c^ne Stitdiii^t anf ben ttmftonb, ob fie frei obtr imfrd ftnb;« 
dtfaa $ornebe}. htmct €tiUn5 oø .f^^br finbe 6ieb 09 ^ funbet &ti 
i forfKcSføe lybfle Sottbe^ og at fulbfomiic @eb)eiere oStri^ 
IftanernO i t)(éfe ffgne og 9anbflab<v af XybiHanb enbog ( bet 
18be Stair^uiibrebe {Re iMiit f!elbnc ^ : ^atoe bog teb granUge 
og lorrbe 9or9n(nger ef fannet bringe bet vfbere/ enb at Ua 
fftU n\)ttt t9bf!e Sonbeflanb i beni Oprbtbelfe {lammer fra 
ht «(bre Z(ber< Srigfone^O^ (Koloner^ Jfixi^t ^tutr, .^inUx* 
faifen% og l^orlebeé man ( øvrigt tfl forfKeKfge £iber ifox it^ 
nMnet ben ^ele Glaéfe af tybfFe Sonbbmgere^ ber^ efter ^h 
toonbrbtgerne og (S^riflenbomniené ^nbførelfe/ font 3orbf(rflm 
eKer Scrflebønber nbgiorbe ben egent(%e, nmfbbelbare ageriffr^ 
fenbe @tanb. 

2)et f9neé imiblertib bog flart^ at non^ I^efom i ^mrnAf 
ogfaa < ZybfHanb fan {Kelne {meOem to $>ot>eb|>er{ober { Den 
agetbyrfenbe 3oIfecIa<fe4 forfatning; om bet enbog ^eler iSe 
bet er let, mebSfffer^eb <U ubfortte (Brcenbferne {meOemiegne* 
2)en forfte er ben, ^t)ori frie Sonber, enten i fammenbv^ebe 
Sonbéb^er (viUae), dier { fcerfftlt beUggenbe^ men bog fffet^ibtab^ 
fprebte @aarbe eOer Spel^ (inaDsus) ^atbe bannet be S^^ SRen^ ^ er. BeineceU Antt Gtrman. II. 2. p. 86. ''Passim in Suwia sunt 
rustici dicti Sreibauren, liberi a doininis immediatis, nec qoid- 
quam præstantes, nisl qaod communis exiglt sahjectio.** Fdix 
MaUeolua (^dmmtrfrø) taler oflfaa i bet 14be 3larf. (åe, nobiliute 
dr rusticitate c. 14) om ^'Rustici liberi'* i ^ifpebømmeme ^lagøbur^ 
^ofhti^ og ©afet fom nøie DOQtcbe fe for, ai be »eb ©iftermaal 
ttteb ufrie dttlnbfoH Ifutbe tabe bereé SUcttigJcber. (Om be frie 
SBønber I Stj^b^anb, unber TObbelalberew, f. ogfaa ^fiflmann 
@ef(t. beé ttrfpr. ber ©tdtibe in 2)eut»I. 2. Huég. 1830. 6, 480- 
65 ; temmelig tort og ufulbfiænbigt; (bilfet enbnu mere gtetber om 
ben følgenbe §. 39; »Unfreie ^auern«). Orø frie »onbcr i S* 
IJ^alen, f. ^inberling 1. c @. 69. 70. 

^1) er. BoehmsT de Jnre statu 4r oonditione horn. proprier, a senris 
GeroiaaiiB derivando. Sectio rø. $. 1. p. 41 sq. HéincetMa I. c 
p. 86. sq. Sotnebflab oø i>cmi i IDanmatf. 431 

^tUv, Wi Sceltc^ffienbcm, ^p^WaxUn, t>eb 3orbmaa(ing (9tc6^ 
ninø) t)ar birken forbeelt i Sobber eUer 3orb(!iftcr, ublagte ti( en^ 
^»er@aarb; men bcrfor Hgefuibt b^rfebe uDber ttt, eOer 1 33ange. 
CDenne 3^nbbelmg/ faa^el ttncEem be forfKcKigr 9$ menige 
ll^ebcr^ (om @ogne er ^er enbnu ittc Sale)/ ber famlebe 
ubgtovbe eti, Gau'^ (p^gus; $oé oi et |)erreb)^ font fme(^ 
lem be enfelte @aarbe i.^HUf ^uben% SoeOf ligefom og^ 
faa ^ervebébelii^cii/ ere i felbe berej Cirtflentd ^tflorifVe 
aSonumentev; mett bered O^^rmbelfe er for^ffiorff!/ eller ^ar 
inttt iefitmt %&>émi>mcnt^^* SltSpor af en fKg Sorfatnfng 
og Sorenfng af $9m«nb og @ognem«nb G9Karfgenoifenf(f)afr) 
ogfaa f^oé oé ^abe ))etitge^oIbt ftg dl en meget fllbfg %\t>, 
eder Itge til UbpFfftningen og ^orbfoelleépfabeté Cf)^on)eIfe: er 
beKenbt nof, og anbenf}ebé fvtw^a^cl r-^ ^^eUer fffe fattet i 
l£)anmarl ttbligere ^{fiortfFe @))or t(( be f tor re frie 3 ^'^^^ 
etenbomme i een SRanbé Seftbbelfe/ ^m'He )e>{ forefinbe ^od 
.be St^bffe Kgefaa tfbUgt fom 939mentg^eberne; og uben at 
man, faa Kbt fom for btøfe, fan angføe nogen bepemt *%ibi^ 
alber for bered forfie Oprmbelfe* %J{ traffe aHerebe i ben 
for^caroHng({!e Xib famlet ^orbegobd^ ff^ii ^watkt og 
93ange G9^(bmarfen') beelé ^en^ore nnber $)obgaarbe eOer 
|>ot[)ebgaarbe (mansus dominicatus, .@aI^of% Ober^of*/ »9roni> 
^of m. mO beeW ere fbrbeelte til ©oclene (mansi, .|)ufen''); 
og faabant Sorbegobé, Æongerneé, fornemme ©runb^erreré 
cfler Ætrfend (Sieniom, b^rfed paa |>ot)gaarbene toeb en 9or^ 
Daller (©r|^be, nVlaitf, Maior); paa Soelene, nnber forjIfeU 
Uge Sor^b af ^orbfcefle / beb Sro^lle og Srigibne/ eKer beb 4^ sit faabanne ^ymenig^eber ^^ oé, ligefom i ^pbpflanb, (a^bc 
bered feliDbaldte gorftanbere (»@raf«/ ^. @. Gerefas Tt. %> Ut 
gravio, decanus^ i>iu ^i hU a af bet QamU^a^n paa bcmieSc^U' 
Itng: Dlbcrmanb, ber cnbnu ei er reent ubbøb. 438 Soniebffab og i>(yocd i Domnad. 

SanMoer og Cornebr, (Coloni, » j>{nterfaifea') ^* 9t en 
I%nenbe Sabremfng, i Ut ntfnbjie ^tmb bet geffUigr ®obi an^ 
goanr^ Ian pcMliti i 2)attmarf, ({Kønbl Ailbernc ttt fra 
langt fObfgere Zibev) t)(I nebcnfor bitoe nonrmere berørt ^)» 

!£)m anben j^ebebperiobe er ben^ ^t)ori be frie 9^ 
SZentg^eber eKer (Setoderi^aRenig^eber^ ber bare { foeOej ^ 
flbbelfe af ben f^U Spmarf og bene t%renbe @aarbe font 
bereé (Sitabom, efter^aonben foranbrebe en bæfenttig !Dcdaf 
bere< Statur og Sorfatnbig; i bet flere og flere af @ebd{r^ 
Soelene^ beb @a(g og 3orb{!{fte^ gif o^er i fremmebe dier 
ftorre @mnbe{ere< (fenere tlbeltgeé) |>oenber; og faalebejte 
lorbegne Sønber eKer felbeienbe SoeUmcrnb/ ber ^xtf^W^ 
(emmer af St^ené ®amfunb/ Splauget^ (ffferlanget, fon 
M f)t>é oi toSbUi i SoQanb)^ omftber ft)anbt inb tO, at iM 
Unbtagelfer^^; ^borfmob bornebe S^o^flebønber Hm bm ^) i'gelbmarten im etaten (Sigcntf^mn bed ^Mq^, bed Kbelé uttbbcx 
Stixåft — beten ^5fe toon ^Stigen gebauet iim t b eu; -ober Mi «* 
^pfre<(»t OQ @((u(^(dtiger €if^u|pfUgtigc ober greie erlaffen 
tDoibeiir« (£ic|^(orn b. @taatd< unb 9le(ti»gef($. I. S^* (^M) 

^) 3iibbeitiigen af fft^t^mtt mm tmøfH^t 3»rbegeb< i ^M^ 
bifeTr atet(bertgogeb»Diiirict(eiacUo]^abbe en ^^)>ebg^a^rb(eorit 
priDcipalis) meb flere ^tU 9oetø 3orb, cg tidiggenbc ^obt>ønber eSei 
Imudmænb (inqoilini) f. Scrbebogen. S. R. Dan. T. VU. %t faa* 
banne ^bebgaacbe (abe b<etet Hi, inben ^obfet hle^ ^M^f ^ 
megen dtimelig^eb* X)et er imtblettib iffe berfor D^eniiigeni at t» 
iluQe gimfinbe atte be tpbfle gor^olb beb ^obebgaarbe og lavMhp 
i ©anraart (3t>f. bL a. « i nb Ung er ®ef^. b. |)drigWt®. W ow 
Se{l))(a(en: <'2)a koo X)drfer befle^en (o: fammcnbj^ebe ^yer) V 
but^ge^cnbd no(^ em (Sbel^of fføtbatr welt^e ber alte Dber« ober 
gron^of bed X)orfe« »ar — X)a »o 55auerfc^iften (S5pmcmg}ebft 
meb abf^^rebte ®aatbe) entflonben ftnb , i^tmixt mon etofal^ t^^ 
teber berfelben ein Ober^of r ber enttveber no(( biefen 9lameit fiiirt^ 
ober Slt^of , @((nIteniof (eifftf ober gar old einen (Stie()of 
erfi^tnt« Ogfaa ^ol od bifcr (elbre, etter enbnn be^aenbe ^Za^ne 
baa enbeel.^megaarbe, at be ere 0)>Paaebe beb e&cr af en tob^9- 

**) Xt benne Obrcgong bog (ar boeret langfommcte, og et inbtrwbt fH* 
bigere i ^iben i X)anmarr, enb ( 2:pbpf(anb, er t^etigt ml ^ .'I 

olmtttbrKge, eBer bfn taMgefle lorbBrnøenbe Soffecfoéfe. SRcvng^ 
tm af frie Sorbefere^ ber, unber nmtige^aanbe @|{Oinger oø 
%sit^%\t\\tt, ^atobe maattet sft)et fig unber SRorøtigereé Seffyt^ 
(riff ^ t)ar t<0(øe faabbeé b(et)en forøget/ at ^rfegobfet cg 
N fiore Sorbbrotteré C^ienbomme ntt e))toge ncrflen alt bet 
b^rfebe Sanb, eller ben bebfie !DeeI beraf* 2)en Sfb Mv 
\tMt ba Srt^eb aOene Dar Obeléflanbené Ubm«n:fe(fe, eBev 
>a ©etoeter^Senben funbe forft)are f!n fulbe Uaf^o?ng(g^eb og 
Sefojlorøbfg^eb faa gobt font jarlen eder $>ertugen* 93aai> 
knb9gt{g^eb og f riger jl 8&re ble)) ba SRærfet \iQi<Oi ben o))et 
SrffSen/ ben f rigitone eOer t)omebe ^orbbruger op^øiebe @tanb ; 
øg ben egentlige nyere Slbel eSer Stibberfianb meb perfonligt 
cg arvelige Sorrettig^eber, ub^if (ebe ffg tittigemeb Se^né\)(efenet« 
Sil ^X oplpfe be (elbre t9b{!e Sanbbofor^Ib/ og Sgerb^t« 
fmteø tSilfaar \fii ^ranferne ere ^otDebfilberne (foruben bc 
dltfle 6ot)e eller Sebtffgter) beelé be franfifle ffongeré Gapitulo^ 
Her, bee» be geifliige @tiftelferé C^ioilre« og æifpebømmer«) »ar M. «♦ en gølgc of mattge ©tawforjolb« lattgt jtlbtgerc Ubt>{fs 
tmg i 9lort)cn5 flftønbt bet titliøe »ifer ftg, at$)anmar!^ aflrani!egor« 
(olb o))er(oi»ebet mefl (at)e bannet {tg i Stig^eb meb ^pbflflanbé. 

^ 3Ratt Unber iffe fiéiben %tU 53ver oø !Kenigtcber, bet faalebe« 
ot^ergaDe fe i SSornebffab; og eet (Sxempet ntaa »ocre no! tit at »ife, 
at be iffe altfb fanbt ben S3effpttelfe, be føgte. af en ^tojlcr^Seretntng 
(fra XI. 3(ar5.) feer man, atiSanbébpen (vicns).rSBolen* i @(^tt>eiØ 
^ai^be be frie ©ønber i benne 53v overgivet bere« ©aarbe (prædia) fom 
ffattepttgtige (sob censa legitimo) til ©untram, en mægtig ^crre, ber 
boete i S5ven, unber betSBitfaar, at be attib ffulbc Ⱦre trygge unber 
)ané Sorf^ar. (^ea conditione, ut sub mundiburdio iilius semper tuti 
valerent esse). SWen neppc ^aftbe Jan faaet bem unber ftn 9Kagt, 
før Jan begpnbte at unbertrpffe bem og oX forbre f)o»eri af bem, 
»fom om be bare Jan« gæftebønber.« o. f. o. (statira ad oppressio- 

nem illoram incubait, coepitque eos primum petitionibus aggredi, 
deinde — pene qaasi mansuarii sui essent, jnssit sibi servire in 
agricQltara sua, & secando foennm, dr metcndo, dr in omnibas 
rebus quibas oppressit eos.'' Herrgott Genealogia diplom, dom. 
Halwbarg. 17^7. L p. 324. Sønbeme »itbe flage for kongen, ba 

^:ftovtir SMffirift. U. 28 Itrb Sfe goiiPfe fcnrft^gaof^ t« ttonrmerc 0Jt>l9Miig af SKatevkii 
em SorbMif øø SentcNMoifo i ben tfbKøflf SKiM^Ioib^r^ 
Ol ttmtttii m ai U t)^tiøi)e 9ø vicnfeiiggi ^(løHi!e ^Ibfr af. 
oMnoMnte Urt, fom# t)eb ben < Sranfrføt ttaagnebe aloorliy 
3Mr 00 ^giiørinø fo« 9}at(otiai^rtrrt/ ngUø er bragt før 
i^. !Det er ben ^(bta otrtlTte, i (Sari be« @torf< Sib^ 
dier { 9}eø9nbelfen af bet abe nar^unbrebir/ ^fier SlbNben 
^Ktttiao*« SoranSaitninø^ forfattebe 3orbelcø tMX oK 
bet/ jtlofiret @t (Sennoin be« ^ré« )^ ^ri« ttl^rcnbe 
@cM; ^af man for et ipor Kar (Iben^^r ubøit^et %%%Unt^ 
fom.boø enbnn nNmølcr b<n t)iøt{øe ^eel af aSoøen^ t^er ffol 
inbMatie ben opi(>fenbe ^rtblibnittø <^ Commetitar. Ua^ 
@ainiet af bette uuobMrUøe j)(elvem{bbel^ "ofl jkø forfoøe/ ^er 
at ubbraø« noøle af be^ ^or ©ieuøaiib n^rrmefi )^ebfommcaN 
|Mab)mnfleroø9lefuItater, fom ^orbc^oøeit^ oø be af llbø<)»erm 
i et SObiø m^bbeette onoloøe Sklø»Sev oø 2){)Homer^ fremb^be* 
Sorf} )>(( ieø øiore o))mærffom ))aa ben forbaufenbe 9t(ø^ 

Jan engang fem til ©oTotjiurnj men funbe i!te tomme tU for 3W«ngs 
ben af fornemme J)errer, forftobe i!fc at tatc bcreé @ag (propier 
ipsorum stolida verba)5 og ubrettebe intet (cum male illuc venireot, 
peius inde redierunt). ©untram eftertob 53onbemer fom pne ^t>X' 
itebe, i\{ fin ©atter, og benne igien "dimisit filio Rodofpho heredi- 
tatem tam injuste acqnisitam." l]06!tøbteé^nti(iUofhef TtXixl 

*'0 %\l be »igtigfle af biéfe Jører bet af 3. g. ©(3^ an nat ubgitMjeCor- 
pus traditionum Fuldensium (Lips. 1724 Fol.); ber gaaer Op i Siben 
til 3)?ibtcn af bet 8be Slarjunbrebej og Jbortil jlutter flg Ubgi^eren« 
„Patrimonium S. Bonifacii*', en 55ei!ri»elfe o»er ©tiftet gulba« 
Sienbomme, efter ©iplomer og gamle S^^bbøger, ,>a temporibus 
Pippini Regis ad initium Sec. XIV." 

^) Polyptycbum JrminanU Abbatis, s. liber ceosualis antiquos Mona- 
steni Sancti Gerroaoi Pratensis, 460 p, 4to. ^rmino /(^bbéb i 
®t. Oermain omtrent fra 8H— 817) »ar pnbct af (Sari ben ©tore, 
og sjar e« af be jtrc Slbbeber, fom unberjfres? Seiferend Jeftamente« (3^f. 
Boujllart Hist. de TAbbaye Roy. de St. Gerroain^ des Pr«. Paris 

1734. fol. p. 23. 24. dt ^ar 55rubP|^!fcr af ^orbebogcn ere ber af* 

trj^fte p. IX. X. (Piéces justiiic) pau doVbNftMeifer/ fottt béui nPMlbk øHtt^ 9iktM 
latotrebife f^vLVkx^ 9Lar eft«r Mé Stiftelfe ff«^ wm i 
Stottt ta at er^Dertoi^^ ( en ^ttbfhffftifng af%tanttiic, Mr 
meø (ttnDe rr^neé tit bat mvtmcre øg fliynerø Ome|pi af tlbbeM^ 
(^af 9artø. S)€l^ fom ^r tttotoerd af f)aattbf{r(ft«t ber fattv# 
søgle^'bøg We ret tnattge ^Iab€/ o^regntr jtloftiigobfet^ tttib 
959nitxneif itnA ^ujttntxi og Vørøé Stavne,' øiii^eré fopr^ 
egne ®lanb og @f(fling; @am'beneé ^orbntaat af XgeV/ l^rtø 
og 43{<iilanb/ mtbei^'ben ogfaa af Stob; famf tlfgfft^ @f 9lb og 
3)ag«^«9; foafeb^« fom @obfet fanbM fovbeeft ( ^ø Stffhfeix 
Uv, ®ogne og 93^ey $^/ bev enbnn aSe^ efter tneer ^ tufhtt^ 
auii^ lioi'Iøb^ evi Kenbelige b(^ beve« lottn^ 97aDnø» €00« 
^Mt flntallet^ boabe^ af |>eelgaavbe (l8o^(> Mansi) og anbtø 
fløere b^^gebe 3^b(obber^ angibcé^ eter nogen(unl>o Imf^- 
xfgntif ubgtore be tflfammen ^ent)eb 1800; ^t)oraf ieg ^ar, 
tålt omtrent 840^ ber jtnbeé ubtr^ffelig anforte fom o))r{nbe^ 
ligctt fri Sienbom eUer Obetøgobé, (OEiansi ingenmies) og 
omtrent 220 f^m ufrie ffloel (n&ansi servihsX ©enne 'Sor^ 
bentf Scffaffen^eb f^neé bog at i)0!Ot ijo^rct ubcn egentlig ^nb^ 
fl^belfe paa ^ebfommenbe ^orbbrngeré @tanb eller ffor^olb. 
2)et fæbt)anKge er t)el, at co/on/ ffnbeé paa be frie ?3oel 
cg servi paa mansi serviles. SRen fj^ppiQm flnber man 
ogfaa^ baabe Sanbboer eHer Jcrflere unber Sornebffab (Co- 
loni, Horoines), og Sonber af ringere Cla^fe (Lidi) fem ffleboere 
af mansi serviles;, og om\)enbt ffnbcé Servi, ber ^a\)e frie 
S3oeI i 5«|ie ^O^ — »ntaHet af Soel etter ©aarbe (nciansi) ^m^m 4») etiftclfcn of flbbcbict <BU ©ctnwitt er omtrent fta d3a 

«0 *t ben goTTO, ^m Slbbebiet ©t. ©ermain'^ Sorbcbo« er forfattet, 
i>ar ben fæb^anlige, ber brugte« i be franfijle Sanbe t>eb Uflucnbc 
©ocumentcr; fce« af be i Sliflæøget p. 2SS—2^iO mebbcelte grag* 
ntenter af Polyptychum Fossatense, Hemense og Sithiense. 

^*) S* ^X* ^Landricus lervu« — tenet mansum inøffnu&em." p. 108.281. 
Otbertos 4i«ri^ti«, tfr mor eius (ineiUa — tenet mansuip ingenuiiem, 

28* 
l Él il iW n lot tenøt ^ WtXoKit af fwit<^ dbr^MiUer; 
CoåliM «^|toc< f * Ch» i ni 99» (Buxydum 9: Boissjp en 
DroQflb. p. 131. 149) 81 mansi^ aien 162 Hmt^Met (ibcix 
tkt fofflømnrr cøfna fim 6(ag< mintee SorbbMor^ f. fe 
JkMpAniiii «>} 00 per^c Saabaime mteNr SotMoWir 
(hoøpitia) fntibc i øt^rfgt ogf aa, Kgefom te $9tn, Ubott «f 
eoiooi (f* f* 9t* p. M9* eo)* 3 ^cr »y ^br ftloilrft 
tfftøc €tt hetpMii f>PtMbsaarb cBer |>fmgaarb (mmisiis do- 
miDicatfis) eg fov bet nie^e ettt eOev fbre tttdct^ SerMftogm 
tmitev «^ ^t IDfilrfct firft l^ebibgaarbttt, meb beul <% 
tmte S^er« og Øqgiorb/ Sfot) og aRøKer; berna# ilMrø 
iltr JtfidnriK/ ^r foabaane {mbe«^ wib ftiifcfoobeti/ o|'br 
mAcrtibfit a ^roribgoarben dier til Stidtu lorenbe hos|ite$ 
(fmaftnamb^ meb 3pv^)^. tHtpoa féign ttoUfomilterfflI p. 280. Siøeleted om 3 anbre servi p. 281. — ^Dominicas i«r- 
vut, 4r mor eiiis eolonay tenet maBSum ingenuilem,^ p, 2.—'tiél\^ 
Mo^: ^mgrnminift eolønia Saaeci Germani, 4r mor eiii9*foløiiiFH*^ 
Rag^iDlM>lilas co/ofutf -^ isti duo teoeiU mansam fønnZøm." p« ^ 
Baldricus eolonus dr nior eias colona — tenet mansam dimidiam 
nrvOem. p. 3. S)^ Goloiil, fom ode (ate mansi serviles, p. ^ 
O« f. f. Ctt, man f«btHinIUiøeti antaget (f. Snton, (Sefi^ hrr 

beutf^en Sanbtt)irt^f(l^. I. 298), (d mansi ingenuiles og senrile^ 
wtontte^ »efter Sejtbbente^ 9efPafen(eb», øielber faalebe^ iffe ubifc 
ttitbtafieffer. -. 

^> Ocilf forflate^ afUbgberent^eb: <<pr<Riiaium cam habttatkme, æcih 
patam non Jare bereditario sicat mannu, sed pactitio, vel ad do- 
mioi arbitriam." Sttfaa Seie(ufe meb 3orb. S^tigi finbeé^ be 
Oi^fem DOTe ®aarbfcrb€r) itftfhn »eb alle Jhtfemed og 9<«^ 
øaatbene^ 3Dtb. Pørifca (fr. perche) tax iffe Hot et So^ndbemaol 
(f. nebenfrt); men ogfaa et Sorbmaal. 

W) Dléfeé åfeift er tobtanlfgcn 1 f>]?ne, nogle jgfl, og en Uøebag« Ur* 
^etix. Hnbertiben er JKrfejotben faa bet^belifj, at ben iTfe Ian fow 
Jort atfene tfl 5Jr(eftegaarben; f. €y. Breve de ViilamiU (Ville- 
meax) p. 76. ^Aspiciant ad ipsam ecclesiam de terra tfuiomtrtt- 
caia (altfaa ftf 3orb, t>o»ebéøaatbéjlorb) bunuaria XXIV' 5 beftit« 
6 mansi meb t6 !(mefteber etter SAmilierr 74 bwmaria Soibr og l^ I Øttait, ^øf tit faaten »ftuM« f>M- er ott^ m <aAomi 
(^^maior A colonus") og 1^ nabertflm tø manii Cp- Vt% 
2>eirttorfl o^mønrt fMonmieé Øaoite/ og bet oøtiøe ®oM< I 
SKfirictet; 09 i be fitfte SUMbe ottgtocé t(l GfalttUis ^ 
9lntallit af maosi, bere< ^affttåjtbf 09 Sammen 1^ Saab^ 
øttbfn dkr SIføfftme. 

Siet oøert)efenbe 9(eerlaf af Ooobev eller Sotbbrttgore/ 
ber o}>feøneé ( ^ø^bebogen fbm 93eboere af StiøfUtgBtatbtm^ 
ere frie %(tfitxt CCoIodi)* Naar jfeg falber bem faalebe</ for^ 
^er i^ bevtocb/ at be^ 1 Wobfcrtiii^ til %x^ttHf (s^rvi) 
i bet mfaibfle ffa))e Mret af Q))r(nbe((ø frfboaren |»frlømØt 
Stféife Colont benonoitei aXeoegtte: homines SancH Gertnani^ 
fl/ioUht fon ot^erfirtteg t^b bet S^b^ ^Seutc^^ og t>ort^oti» 
aøb«» S)e Mre ntAer Atofhet^ ^Sctm, og Jttofiret^ ^atvøti 
betragtebeé fom bereé Sf^té^erre« 2)en famme 93enMne(fe t!U 
foieé forbbanKgcn ogfaa t)eb be langt flelbnere forefommenbe 
Lidi; meb berimob tffe i 9i(mtnbeltgt)eb tocb Sroellene (Servi) , 
eBer be Sremmebe (advenæ)^). 3 Øvrigt ftnber icg ingen 
txrfentlig SorfKel paa be f!bfleé og be førfle to (Radferé %fl^ 
foar fom 3orbbrngeve^ og antager , at S3en(et>nelfen af Sr(tl 
olene ^r ptn^^n til Vebfommenbe^ 9øbfel eSer perfonlige 
^or^olb. 

Sil Grempel paa ^bab 3orbebogen anfører fom @f9lb 
øg |>ober{ af en fri (Saarb (mansus ingenuilis) t>il ieg tage hospites« 3)eii M^e tiøide en 9nnejrfitfe, meb (ibet 3otb ø() 2 
servi. SD^en beb en anben ^irfe i famme !Di{lrict iBidoHdumy Boa- 
lay) meb 6 bospites, feer man ubtrj^ffeltgr at bend betybeltøe ^ox^ 
Oar ^røeflegaarb: ^habent inter ipsam presbiterum dr ipsos hospi- 
tes de terra arabili buDuaria XX* de pastara banaaria IH. 

^) Jtaai berimob en ZxcsX (servas dr uxor eias co(ona p. 22^ 251 drc.) 
(aidbe cpgiet en Colona; eOer naar en Sremmeb (advena, extraneas) 
^x i famme 2:Uf(eIbe: p. 256. ftnber man icnonXi^m at Wanb Od 
^ufhtt tilfammen benæ^ned: homioes S. GerroaDi. 9i«iif^b #0 ^øk)f ti t akMMlt ^ea f«f^ Mft ^^øMli^iavbnt/ i 6901 Bceonceiia, (fr. 0^ 
jMncellé) f^M Scfibtar ^'Teuthnrdus coloniis et mai or" ^) i 
jAr^lflOv (ad hastem) ^Mt oMrt ttovyMiS^^OKng (sdedos) 
i^g-^irt an&et Kdr ten; fsiBt aarl^ønt s $)»n« 09 15 1% 
2i( Vitif cvfttb (rføfcr ^n 4 91 a f t e r (Pertieas ; bet f r. perdie ») 
tfl Vaarfcpben to. {>an giør ®f)«nbbage <G<^adas, fr* Cor*- 
.i^> i (^Øfle ®aartflMr Ijfoet Uge tmb lo !£)ragm^ (cam duo- 
Jins aBifnalibus) forretirr iliørfeler tf I Oxltané etter tfi 
SRatté; (facil earropera, af c4trrum^ en ftane> og gfipr 2 
S)agi4 ttvMbe (dies H openttnr ; fdrmebeMtg cm Uge«), 
nmø fBMt f^ ft^eii @yonM><^ gfor^ ba 3 Dage; t>lhete 
IttfTev ^tt t» ^^pertieaa'' VHttgaarbA^tSMetbe meb fi«))ebe ^ak 
eVet €tabre' (paxiilis fissis), fatnt to 9tafler eto ^^pfnttoas" 
SIgergterbe (ad mesaenOi ^ ingen @bi> er ( 9tor^eben» 
Mn 8 9tefler, berfom Gfoben er nart; tnbeKg ftoaer ^ ( 
fihigm et SRaoI af to perticae (»ecat in prato pertieas U% 
Om 21 onbre fSønber (Cotoni) ( famme 99y^ ^bovaf |ber 
^obe en ^eel SRonfné^ (fiønbt ingenlunbe meb ^femmen 
U$e ^»bmoal: [|febber bet )oeb bem aBe: Solvit simili ter. (p. 
245). !l)en famme Sormel ant>enbeé paa I^nenbe 9Raabe i 
en flor 3)eel af 3otbe6ctgem 2)eii fulb^<enb(ge 6fylb m. m. 
anførcé tti ben førfie ®aarb i ^t>er 939; faolcrnge 3«Tb{fy(^ ^^) (^aatbcn* 30Tbmaal af 2lgcr, (Sng cg SiinTanb anqf»té faolebeé: 
^habens de tcrra arabili bunuarios X dr joinalem I; de vinea di- 
midlum aripennom (fr. Årpeni)^ de prato aripennos V*." 

^) Pertica: i ben fabtoanliQile Scmarfctfc, et Slgets cflet Sorbmaat af 
forilicUig SÆngbc; bog ofteji paa 10 gob Cpertica decempcda), men 
cøfaa )paa 12, 15, 16, 20, 25 og 27 gob. 5Deéuben forefommet; 
Pertica arpennalis, agripedalis, manualis, jugialis, o. f. b. y^Perticas 
facere o: agrum ad tot pertieas colere.*' f. Du Cange. Gloss. ar. l)et 
banffe »SRaft*, ber bnicjteé i bor celbre Sløermaaling, og bet S^pbffe 
øS\xti)C", 1^are ubcn ^^ibl nærmefl ti! perftca, perche. biUf fem bet f»ttc</ ' WV€t ben fmme , ^er ^el : solvit si^ 
militer s*). 

<iinl)jriøiiM mo« iMfi n»t 4f Si^rMogeti (TN (^l t»t(> «(vve ( 
dianb ril at f^^ ^t)prfor d^rbflMbeti «g ^Drbetne «rb tøn &aafh 
ttt ringere^ mb Deb en atiben: freé bet bøg ot>ør^t>ebit i^b be 
miitbre govbløbbfT/ fbm forefomme^ at afgifterne i bet |>de nogen« 
Iftnbe maa ^abe tettet (ig efter ^rben< e«rb( ^ ^ffe fteibeii 
#nbe« to, ønbog a eHer 4^ ia s 9am<Her ^a een ®QiAthy ifi ^ 
pc^ et ^Ibt ®9e( (dimidiusi manftum)« 3)ei fcrbb*tiUge er^ 
«t baobe SRanb 9g Jlone eve Cbiont (Cdonufi 4r nxer eius 
€<rfoDd) ^ bøg forefemmev tetnmei^ ffVfiPiS^ * Serwm és usor.eiui 
^/ofur (f* Hu p. 299* 210); og ba ben^ebne« feftiMinligen bigge 
faorain^ saucti Germani* (%e(ebe<t Å'ert^ia ^ uxor eius 
/iida; 209. Xu^^ & uxor øo/<ma p* 3» Coknu» & iud^ 
^t«(é p. 25. 26. 29. 30. 36 0. fL »). axiftn fuibeif Uximib 
^ølf} fieiben (maaftee (nn een ®(ing; p. 250) en Cok)iMi$, 
gifr meb en Sixeb|fbfnbe CanoiUa)<)^. 2)etim9b forffotmner ^0 ^t(SoIonernc^f(fgift i ø)»ngt rettebe fig efter gammetScM«^ (t^ptr 
drictum, (?) vel per triginta annos") og atifaacé for lovlig, max ti^n 
i?fe oioerflfreb benne: feer matt hta* af benp. 844 mebbeelte 25om af 

68) Smibtertib ere 2(nomaUcmc Jer faa mange og bet|?belige, at man 
nep^)e bil i)ære KStanb tii at forflate bem- 3 8pen Pa/ai^cau (Pala- 
tiolaro) forefommer f. (fx* p. 10 en @aarb meb 3 bunuaria ^tøielonbf 
en anben meb 8 bunuaria, ^ocr meb en enfeltCoionns; p. 11 betimob 
en ©aarb meb 8 bunuaria, og 5 Coionl, ())td gamilier i %U ubgie^re 
25^erfoner5 bog finbe^ bet foJbioanlige „solvit sfrailiter*' t>eb bem aHe tre. 

5») glere 9J?(eT!er fpneé, i gøtge benne 3<5tbebog, at l^entpbe )paa, at en 
Lidus i ©tanbébilfaar ^ob ringere enb en colonus. (St @teb fore^ 
fommer en lidus fom ©bine^prbe: „Eusebius Hdus dr uxor eius 
lida — ipse non tenet, sed prævidet porcos,^^ p. 112. (ao. 285). 

^) 2lf et p. 376 mebbccU ©iptom feed ben bel befienbte Slarfog fertil: 
jfAncilla in uiorem ducta, virum suum vinculo servitutis obiigat." 
Ind. p. 409. — ©. 75 forefommer bog ogfaa: Ansegis 4f mor eius 
Ancilla S. Gemiani, Gisleberga, hamines S« Gerraani. Wl^n ffan 
bence^neé (berfen colonus eUer servus. « 
VL «•. p» 10 tø Séhøc: GrioDQs A mor enift Jito'oi Øt){Bit 

fMl^M i»(fer en S^HKel |Kia 6eM(« Bilfaor)* S)ttfe benene 

nat iKl iOr . homiiieft S. Gennaai; »m Hfjgifit og |H))øeri 

ev' 6i§ for bm u^ Soronbriog« S^kbr^ p» 141 Udm S. 

Genpaoi, <lfr Q&or eius ^tA^a; ia cabog (p. Hl) ^^Sam« 

ifr uxor eius libera *^ bomiiies S. GeroMiii," S)ttft if 

(Im Lidi ^t)r in maasas &2»^ • ( 3<e(k. Omenr ; bet foA« 

iMiiIigr ttbtfVt; em ^loøvet og Mi C^nbrnrnte taigej Aai^O^ 

01 OxmpA f oref ømmer ogfaa paa frie ^Smtbtt ctdom ib* 

geoui), fom ttfb fontgne Soi^Ib^ tøori' 6ta)ne føt U^Mf 

fviUgtie fr«.3otA{l9lb og ^o^mi, imob ert afgift af £)lte dbr 

Set (VIIL sextarios olei, aut XXII. ceræ libras) Ul 9i» 

tm^^)* (H eges/ mm fldben fordbmmcnbe (SMfe af Aloif 

(kettf Solf t[)are be Sremmebe (extraaei, adveDæ), ffi^tf^é 

vkm Xt)M o»erl^obebet for^oaet faabontte^ ber fffe toave f^ 

IMtti iUoihvgobfet; eSet flfe enbna t^re of^lagne i et egmti^ 

9oiniebtffor^flb<''0* - 3(igeiii}<bl nMnd noget (»n S^enbe ilte 

S««8e ^oé ©oårbbrugrrne ^); fnn børnene opregnet )9cA Uloon^ 61) i^Coloni vero qui ipsam inhabitant Titlam ita adhac sant ingemHi 
sicoti fueraut temporibas sancti Germani $ 4aatiDus aalli boitiinam 
aat vi, aut volantarie, sine precepto Abbatis aut Arclsterii, aUguøA 
eæhibeant serviHum, Nam ipsam alodum contalit S. Germanas al 
léminaria ecclesiæ S. Crucis." ^c. p. 117. 

63) JBxttanevå & axor eolona p. 210. colonos dr axor extranea* 14^ 
Witbertiis Lidus ^ mor eios extranea, p* 113 y,Frotbertaa Liduv 
& uxor eius extranea — qtiorum infantes non sunt sancti Ger- 
mani/* p. lis. yfierio ExtraneuSy cuius uxor & infantes non sunt ^. 
Germani." p. 98. Servus 4r uxor eius advma. (to ®anQi:) 22:i. (& 
2)om af St. (iaxl ben ©fatbebe, (877?) mcbbecU p. 346, »ifcr< 
øuriøt: at naat Srucntfmte (>at)bc giftet f!ø (nb ^aa ^oflret« ®M 
lunbe be i!!e forbreé tilbage af nogen anben f)erre, eKer benne fr«»e 
^o)^eb«@f dt (capitalitiura) af faabanne. 

<») It be tpbffe etter franfijle Coloni baabe Iimbe eie og »inbjcere fig 
^rc^Ue, feer man af Append vett. Formul. ad Marculfum. Saiutii 
Capitular. II. p. 438. 9emk9fSb oø ifmxk i SomtifRf . 4li 

ff$i Ønlite sgifke ogfoa Støber tSkv ^tfbfty mea,ciJM§ 
Vnhtu tfitbf!tenbt ^øwtltt 9cb te for^KUBUge 9lafti%t9»f 
jorb forbtøottligm er befhmt fct ^t)eYt @(dg4 tlrbribe^ foreltmmc« 
b^ ^dbv {Re ganflr fieiben Ubtryf fom btffr: ^Yacit maoo* 
peras quantum ei juhetur^ (p SO caroperas, maa^operas 
qmwtum ei jubetur." p. 70. maiioperas quantum ei ifljun^ 
gitur p* 3« ubi ei injaDgitur p« 38. 41. 44. o* f. D. Ørempel' 
))aa^ ^øorlcbeé 9rttaanie obergatoe bete^ 3orb utiber ittoftve^ 
feref^ntner p« 31/ ^bor bev ^anblei ^de Åhdo saocti Ger« 
mani, sita in pago Madriacensi.^' (pais de Madrie). |)er 
noebnetf 15 fftcre i SSpen (villa) iVtc{a//a (Steaufbtte) / fom 
ffatibe ^enfet j^lofhet bereé fffenbomme ttl JNrfelyJ tød kn* 
minaria) ; forbi be £Re funbe ubrebe ben {l^lbfge JMg<Hene|h 
K( itottgen ^). !De regnebeé faalebeé formobentKø tneb til beti 
fSM^t af øeifHfge Somebe/ fom (forbi be foarebe en tl^fl 
dUr Aienbclfe i S or) yoa Sybfl fif 92at)n af •^Sadgdiiniigo«* 
Gt anbet/ men fllbigere ^xtvxpA |Kia/ ^oorlebei to friftaavne 
SngUngCT/ fom frafagbe fig bered 9vi^^ ^^^ devehemnt 
«ert;i beati Martini & omnium monachorum mona&tecii'? 
(1099.) forefoqtmer (lanbt diplomerne p. 370. 

fft faa fulbfiænbigt SCEebe af Sanbboforfatntegen/ meb 
|)enf9n tR bet babcerenbe Sorneb{!a& unbev Sih^ttmi ^zx^ 
f!abéret/ ^oé Sranferne før og unber (Sari ben @ tor ed 
Zib: Dtl man (nap af nogen anben famtibfg ^ifiorlft Jitlbe 
(unne banne ftg. 2)et bifer oé aKerebe tåbeligt aHe ®runb^ 
trcef af bet af^cmgige/ e&er »Rørige" Sor^olb, fom efter^aanben 
aflofle Zrcclbommen; og fom tillige §oé ben talrigfle Glaéfe af 
Volfet/ be ringere S^rbbrugere/ aKerebe i ^egpnbelfen af bet ^) „Isti bommes faenint liberi dr ingenui^ sed qaia miHHam tegis 
non vaUbcmt exereerej tradiderunt alodos suos Saiicto Germano. MB SmiMM og ^ø»m i SmoMt 

% 9ri|rb. 

Sor^olbcnc i ^enfccnbe til ©tcenbcrneé Jlbjfflldfe ej ben 

tfcncnbe Sanbboclaéfeé Jlfl^angifl^eb af ^erf?a6 cUer ©runbcier 

^oéJlngelfarevnc, i bet 9be— lltetlorl^unbrcbe, tome "ctll 

4JcefentIffle iKe meflet foviWellige fra 5i^<Jnferne^. Seg t>(I imib^ 

iertib { ffort^cb ub\>(fle, ^t)ab ber meb |)eafDn ^evpaa if«t 

Dar etenbommeltgt ^oé fjHn germanifFe/ fenere for en !I)eeI mci 

banffe 09 anbre norbifFe Stibvaanere blanbebe 9?at(on. — Bi 

gfcnfinbe aUerebe ( be ttbligfte angelfar{f!e o^tegnebe ^ebtægter 

ben famme ^obUltijcb og Sre^cb i S^olfet^ Stomber cKer 

Claéfer; nemHg, foruben be ^erfFenbe Æongejlofgter, ben aU 

tnfnbelfge ?lb(!fttelfe { 5vi6aarnc og SropOe, og be førM 

StanbébcKng fSarlbaarne etter Slbelébaarne (EorljThane, 

Thaneborn), og ringere 5r(6aarne, eller 93onber (CeorI, 

Villain«^)), Ogfaa biéfe abflfffte et gfennemfort arffiofratlj! 

iprincfp; Kgefom ot^er^o^ebet ©tanb*^ etter (Safle^Sorfffel t)iffe 

f!g ^oé Sngelfarerne fulbfommen {Tarpt ub)3ropget« ffnbo^faa 

Overgangen ( ben geffllfge @tanb ubflettebe ^er fffc (fom man 

feer afSi^&QUxti ?ct)e) ben oprfnbelige Sobfelé^ etter ©tanWi 

})rcpg. Sarlen agtebeé { 93ibneé6prb og 8føét>cerb altib fer 

©ange faa ^oft fom 23onben. ffb af fer Sønber fom SKebeeb* 

mcenb gfaibt fun faa meget fom een Sarlé; for benneé iio 

UtalM fer ©ange faa f)ei SKanbebob, (Wergeld) fom for 

^onbentf; og atte be øt)rige Søber for ©aar^ Semlc?f}c(fe efftr 

anben ))erfonItg SJolb t)are i famme ^or^olb* |>ert)eb tnaa 
bog bemærleiS, at Hgefom bette Saflefortrfn, om jeg faa maa 

fige, ubgtir attene fra ^øbfelen^ faalebeé firafte bet ftg |eSer ^^) Det f\>nc^ at ogfaa ben norblffe ©cnætnelfe Bonde unbertiben J« j 
fuiibct ©teb for Ceoris: y^Bonde or Bunda^ « denomtnåUoD, Tre- 
i|ueiiUy 9{>piied Id the Ceorl." F. Palgrave Rise and progress or 
tlie Engl. Cotnmon wcalth. Lond. 183:2. Ito I. p. 16. Hk tifbtttf tnb m U omtalte RetKg^ben Sen S^tltaarnc« 
wdgt 93cerbfg^b/ dottrin og flRagt ot^n rtngcve Uitbn^totifr 
brroebe Atlcnf paa f^ani ®runbe{enbom# ^n t)eb bentte^ eOet 
fom frC og følb Sorbeter ^ (Hlaford, Lord) fanbe ffan ipU 
ot^ }lne SKcmb (Men, Vassals), eller faabatine rfngeve 9vU 
baame, ber ^at>be gfoet (tg unber Sorben^ |>eV{Iiab/ enten fom 
t^erfonUgt denenbe^ eOer fom ^otbfceflere. !X)ett ^axlbaamt 
iiben Sanb tabte ^ti ittc ffn Sobfeléret^ men fleg bog tieb ( 
en aReDemcIatffe imeHem Eorl og Ceorl; fji^ilUt )eg^ fotr faa 
xtbt fom 3rem(li(Ungen af bette Sor^Ib er fiffer, betragtet 
fom et af be intere^ntei^e og eienbommeligfle ^unfter i bet 
angelfarffle S^olfé Organttme* 2>idfe faafalbte ^^Sixhændmen" 
(forbi be ffavU fer ^nberé ^crrb, ogfaa: Sokemen, lesser 
Thaoes) t)a^t, Ifgefaafulbt fom ben ma?gt(gfle Thane etter 
Lord, bere^ fn(be |)erfon(ige 9tt^b* !De imtt be( ingen 
flnbre at raabe ot)er/ og fngen fu(b ®9(bfg^øb< eller @temme^ 
ret meb ben abelébaame 3orbe{er; men bered $ er fon »or 
bereé @eloe<enbom, ^borot)er be f unbe ^aait efter eget %9tt^ ^)« 
S)e (unbe^ efter eget %a(g^ frioilUgen ^eRg(t>e (ig (commend) 
fom %lafaBer til en ^atlr Ugcfom benne tU Aongen; be fnnbe 
tage 3orb til Sel^n eller Srug af Sarlen, meb tlfgffter, Hge«? 
fom 93onben; men be lunbe oylofe Sor^olbet, naor be t>t(be; 
inUt ®tat)nébaanb, ingen f) er fon lig 939 rbe ^Uer Sifgift, 
fiuibe paalcpggfg bem«^). ^) „By common right de Sixhændman was not to be anueied t« tbe glebe. 
(3 Domesdaybook (ebber bet om en faaban, at l^m (ar Si^i^eb tK at 
^go With bis land vheresoever be cboose.") Classed' amoog the no- 
lility, whenever the Eorl and the Ceorl are placed in direct oppo- 
sition to each other, be is always considered bclow the ierritorUU Ari^ 
stocracy; bat distingaisbed from the viUainage by the important right 
of selecting his Hlaford at his wiil and pleasure." Palgrave 1. c. p. 15. 

^) „The predial labourt of the Vitlain were not exaaed from the Sokc* 
man." Palgrave an\ @t. iM# 9iilifi|niP 99 pfvcn t wummu 

df angølful^ø SorMrngm dlrv Saskfiøer^ fobNfidltfke »Aer 
flttMPMrlfim Gøorb; mm mck fine HMfftn 9l$»nt pmM 
MKrSigf Uttbetarter af (Slaifnx ^. «K mooe forfattøbt ngiie 
km IB be Stitoomc« @t(Uibr fom U iUt ^n StorO^ dkr 
trøttotttte; men be toare berimob nfrie 3ori)fNitøere^ fltfd«f# 
Hmbne 9«ile69nbet «0 / tncb fitlb 9tit ta for Manbig oi 
bcuBC og inøU ben Sarb^ be ^at)be { %c^, (teoebaot) foo^. 
Utnp be ft)atebe ben lobbe^mte @fy(b oø Sietteiie^^; »m 
liben negen Simbvmtut (freefaold) til 3øtb<n^ ber iifl^ 
(StmM^mex. S)entie tmUt, efter bet au^c^axi^t Soi#regi 
beiiPKenfe, eler fffige øg borlfKøbe fin Geørl cSer Søtibe; mA 
oibrig uben KlUgemeb Sørbem 3 ben ano^xi^ Ceøri pm 
fttbe bi fookbré mirve^ en o(r!eHg Colonm* i>m Mr ^«rM 
ØMT 2r«Be^ai|ken t)eb ffn felt>iiamb%e Silfhmb føm Sovbi 
foØer^ beb fin Vkmtpl^t^ Øtettigi;^ tU (Sb, imi M ti * 
giøe 00 tage Vtanbebøb øg (utbre Søber efier b^ løøNiimtt 
Sør^olb'"); ligeføm øgfaa bcb Sldtigl^eben tH, unber tiiife^ 
tfngd^ (f. (Sjc. ben i en beflemt S(b upaatalte 99ef9)betfe af 
et trifi §R«a af frie 3toeb ?'') at ffwti ta ilb#itnb,; mm «8) 3t)f, ir. £//i» gen. Introduction to Domesday Book. Vpl. I, c 2, 
Sect 1. Persons, pag. 68 sq. p. 74— 86. QViUani. Bordarii: CoUam) 

^. ^Tbe Ceorl or viUain, howeTer named, may be defined i» aftmiM 
ascribed to the glebe, one, who perfortning predial services, X&.*^^.^B1 
was unable to deport from the land which he held. So long as 
the Vlllain performed his services, he was not to be removed fh>m 
his land." Æc. Palgrave 1. c. p. 17. (3\)f. ElUs 1. c. I. 74—80 
(efter Blaekstoné) o^ p. 81. 

'«)• (gnboøfoa fBitJetm erobreren bøb, (Leges Vllh.. Cofftpi. 8.^38f) 
at ingen Vinaous tnaatte Tcritee fra ftn @aarb, eder ^m )>aaU{ød^ 
^ere Afgift eøer S)aøé»a;rf^ enb (;t)ab 9f{et og ^ebtæøt |iem!ebr* 

''«) t^^ en Eorl biet) i^teiflagett of en Ceorl, .betalte benne 6 ^tonge 
faa )øi ^anbebob, fom for en af fine 3«»nii8«5 w«n bermeb bor 
@ogen Uøefaa loet afgiott i Jiint 2:itfætbe, fom t bette* 

'*) 3^f. fJHUtpé ®ef*. be« ongeifa^f. mt^^* e.l20» P«tørac« i c. 
p. 30t ^Fiv« Hydea or fnrøhold land apfieaf to htve been tlie M^ia- im pa^ ^mbtØ>M^tt, fom belti tfVNfbti uterebe øtiitrefii 
^fotf Ato ll^ut^r^ %ar eftvr bM Stiftelfe ^«Me tar^t I 
Statik til at txljfott^t ^ ( en ^ttbfhorifltfng af %xantti^t, ber 
møfl fitnbe regneé tit ben noirmere og fferneve Omegn af UMeMK 
<9 af 9aYtø. S)et> fow tr tthnoeré af f)aanbf{r(ftét/ ber farte* 
Bogfe/ bog We vet mange WaU, ofiregner jtloflergobfet, meb 
SønbemeiJ/ ber«4 ^n^iruer^ og Sonié 9{at>He^ $tif\^exi im^ 
eøtte ®lanb og @fiflfng; ^ambeneé ^orbmaar af %gn, ifng 
09 ^SHnlanb/ mtbertiben ogfaa af&o\>, fumtttfgfft^ ®f9(b og 
!&agøix»il; foafcN;« fom Øobfet fonbM forbeeft ( M !I)i(hic<t 
tm^/ ®ogne og 93^ev^/ bev enbnn aKe^ efter meer €iib tnfinti 
aUit« Wov(ol; eve KenbiKge t^eb bereé ratinfle Slamø. €00« 
^oiH StntaK^t, boabe af |)eelgaavbe (IBoel/ Mansi) og anbvø 
^mttc b^9ggebe 3^b(obbet^ angit>e^/ eHer nogenlunSbo fon- (N^^* 
regneé^ obgfove be tilfammen ^enocb 1800; ^t>oraf jeg ^ar 
taft omtrent 840^ ber ftnbeé ubtr^TfcKg anforte fom opr{nbe# 
Itgen fri Sienbom eKer Obetøgob^^ (niansi ingmuiks') og 
omtrfnt 220 fom ufrie IBoel (mansi serviles'), ©enne Sor^ 
bene Scjfaffen^eb f^neé bog at ^at)e J^opret ubcn egcntlfg ^nb^ 
fl^belfe paa \)ebfommenbe 3orb6rugeré @tanb eder $or^cIb. 
3)et foebi[)anKge er t)el, at coloni ffnbeé paa be frie Soel 
og setrvi paa mansi serviles. SRen ^9))ptgen ffnber man 
ogfaa^ baabe Sanbboer eHer Sopjiere unber Bornebflfab (Co- 
loni, Honijn^s), og Sonber af ringere Sla^fe (Lidi) fem ffleboere 
af mansi serviles;, og omijenbt ftnbcé Servi, ber ^at)e frie 
93oel i Scepe ^o* — ikntaUet af ©oel eHer ©aarbe (mansi) 

*») ©tiftelfcn of Slbbeblct @t. ®txmaxn ex omtrent fra ^5a 

«0 *t ^«" Sorm, J^ori Slbbcbiet @t. ^ermain'^ Sorbebog et forfattet, 
»ar ben fcebtjaolige, ber brugte^ i be franliife Sanbe ^oeb lignenbe 
S>ocnmenter: fced af be i aiøæøøet p. 283—296 mebbcclte grags 
menter af Polyptychum Fo$satense, Remense og Sithiense. 

^0 S« ^X* .»iandricus $$rmu — tenet mansum ing^nu&em" p. ]08»281. 
Otbeitus flervitf, å6 axor eius anet(?a— teoet man^aip wgenuUem. 

28 ♦ 4iM ^m^M H 9t>^ i fOmma* tallium U laiile faii((( Svi^ Opttgndfir og ben itpnBatiiii?^ 
OMfrriDg/ ^ftM mobiagøt »aiignt mtbificemibe Ubt»{Fling og 
OtKbatnelfe i f^øecWc Sorow; Ugger bet bog flaict foi 2)48m 
af VfBfilm iStointmé t^berø itfiogtige 3o«be6og eSet @faM» 
^gdliT/ beit Ibcitiiu Domesday^ffiook, nt b€Q SoOtPcMi^ 
fm trf fprnMm<I% ^a9( fer SMe, be boobefoblf/ t)9i»iebe 9aii)^ 
b»fr^ VtUmwy VtUanij friftmbc i ben fammf^ mueifgiti ^ 
olmbe soget forriiigebe SiQlaiib^ ba )3a$e(m af VlptvmUitt 
flwncbf b(t angrifurfffe Stigr^ c8ct i at^m {Kihtbed af M 
lltt Mar^nbrcbf. Uboi ^mfl^H td be fav(KeWge%enMii<i$A; 
)MMi UsbmtfbeUngør af beiuie G(a<fc^ o^mite t»eb en eibr 
aiibm aSobKicatton af Sønbørmil ^tCUog til bm« ^$)em2 
fnbc bi bm ogfoa i Dome^ay^Book gati{!e fbm (fatt^b^ 
og ^ottcri^l^tige/ mm dmt 3!rariIefiaQbm ^Mcbn ^m^b^^'^V 
9lf. gamle Aflber feer man/ at berc< Skigiibarvf $av b^rNt.tf 
føkffte%, meev cOer tninbre bbvbefvlb Statur; mm at |>oi^ 
rift ffti SUigrifareme { bet ^clt tjat ^obt famme Ub{lt«fnir^^ 
og omtrent famme Sormoal; fom f^oi dxanicxm, i bet 9t)Wge 
S9b{!lanb/ og ^oé o^ feto; nemlfg at pMt, ^oile $o og @(r^ 
luRe @ierbet, bbgge^ giore Søgter^ goae i Cubf^rty (ie dud-- 
cium ire, looge vel prope quocunque dicetur'^0 o. f. '0. W«*P|W»iW«**W«Wi '*) „They appear (nemttg ViUani) to have answered to tlie 8«ion 

CeorW'; (men benne Senat?nelfc fra be <elbre angelfoyiifc %tiU forf» 
lommer ifle mere i Domesday B) while the Servi answered tq tbe 
"peovas or ^ww." H. Ellis. 1. c, I. p. 81. at be bctraøtebc^ fom 
frie, fee ^i ogfaa bcrafr at ber i J\)er 53p t)atgte^ ^Villaoi fom 
©anbcmocnb iblanbt be ^crfoner, ber, efter inbl^cntet fiunbjla^ pa« 
^»ert @teb oj)fatte 3orbebogen. Ellis I. p. 21. Sappcnber-g !^e> 
tragter ogfaa Ceoris fom »ble ^(aéfc ber einfac^en greien.« 
@ef(t. »on engl 1. 573. 

'^^) 3 en gammel, for faa 2(ar {Iben opbaget SorHartnø "^aa Satin ct)er 
be for^ielltge anøelfaxtfle Sanbboda^ferd ^prber 09 afgifter eftn 
SScbtagt. (Mss. CoUonO 2)cnø aibcr »ifer fig ogfaa beraf, at ber i SmifMM oø ^øMl i SomiiMt 9åaib, ^ov ftt foabm .ffoM. {mi. er oll^ m €i4omø 
C^maior ét coIodus") og l|NRr tmbrrHNtt to raanii (p. fV3w 
S)evMfl o^9iti< Ciøfonmiré Øaovbe, og bet wxi$t OoMf 
IDIfirictet; og i bc ^efie SØMbe attstoeé tii GtonHits ^ 
%ntoM$t af mansi, bercf QiflafFen^eb^ og @ammin Af Conb« 
øObm cKcr Xføfftewe. 

!&et oMDetabr ^leertaf af Oøtrbet eller dovbbnigare^ 
bcr opttffnti > i Sotbebogen fbm 89eboere af A(o^øMrbeiiii> 
ere f^ %(^ttt (Coloni)* Saar ieg ialber bem faaUbe</ foi^ 
(boer jn boDfb, at be^ i Wobfcrtafiig tS SrffKetie^ (servi) 
i .bel minbfle l^cM t)crret af o^MrfnbeHø frfbaoren |wrlotti^ 
SMfe Cofent Unmwct aKebegtte: hamines SaneU Germani^ 
^/Mtt tan obevfirtte^ beb bet S^bfle ^Sente^^ og bort f^on* 
n tit. 3>e Mte m^r JHofhtt^ Vætn, og Jtfofhretl patron 
betrogtebeé font beteé QfyiHfmc. S)en famme Sencebnelfe tfU 
føie^ fcrbbanifgcn ogfaa t)eb be langt flelbnere forefommenbe 
Lidi; mtb berimob tffe { SUmtnbeltg^eb bcb SrceKene (Servi) , 
eBer be Sremmebe (advenæ) ^). 3 øt)rigt fuiber j[eg tegen 
tocrfentlfg SorfHel ))aa be flbfleé og be førfte lo fSXaifevi VU* 
loar fom ^orbbrngere^ og antager ^ at ^nwnelfen af ZtcA 
åKmt fføx |>enfbn til Vebfommeabe^ ^obfel eOer perfonlfge 

£(( (SxtmpA paa ^bab 3orbebogen anfører fom &ptb 
og |>ober( af en fri @aarb (maosus ingenuilis) t)i( ieg togt hospites. 2)eii ^t>be tillige en Stnntirfitfe, mcb iHUt 3oib od '^ 
øenri. ^en t>eb en anben ^irfe i famme DiHtict iBidolidumy Bou- 
lay) mob 6 bospites, feer man ubtrpffeltg, at bend bet^beltøe ^oxh 
Oat ^rori^^d^^rb: ^habent inter ipsum presbiterum ^ ipsos hospl- 
tes de terra arabili bunaaria XX* de pastura bmiuaria III. 

^) 9laar berimob en Zxcti (servus & uxor eius colona p. 22, 251 drc.) 
^Dbe (rgtet en Colona 5 eØer naar en Sremmeb (advena, extraneus) 
oat i famme 2:tIfo^Ibe: p. 256. fmber man iæ^ntigen at røonb og 
^ujha tilfammen ben<e^neé: homiDes s. Germaoi. Soekeimmd, Sømmt^ C«t åt^bm <llalfe af fvttMrill<3oA» 
f9^m, Iler ««fålfeO SS^on; (Bitgnt i CMDnM cBio^ 
gMsei) 7;9M; SrarOe tS^liSi«)* 

Kf N mmfrr mekbeebt 0))(9MaBtr fAmtgdåe Hk titf^ 
t%e Urftrftaier før Mt$ Unberføgelfirt. SM er fifltitlAe« *l o. 
ftf ben froflHPe MofNribrbAos fta OMfben 9lim< XA^*ti» 
triH, ^r vc^jHfi M 9^reg(9enbe er^ fj^m* e(rt)«g I bett^'t^K^e 
Sib tptllU Se^»f|H^ ^ fretMfsu: at e( dCHte *{ 4eE6fC'Mt 
€tov«ø ZftMber^ men fth unber ^Ht I., befbb tnt i^HHi^ 
Sanbabtme fnti af ObeMbøtiber^ »ber befabb e » ere é ^tt r be fr» 
^ WaAøm, 00 flfe bfoi ^(i»be VrnøtreHett beraf^ (ineb ét 
fåffiot 9belfe/ eøer ^bbe dominium utile*)*^* Sfftnbeberi^ 
«ob et fronKpt MbbeMe, fom t)eb SSegtitbelfm af bet 9be 
Mat^ttnbrebe^ er ®ntnb^erre efler CHer af i bet mMb^^^ 
Deb laoo flørre og tninbre Sonbergoarber beelé af faolalbte 
fr<e e«el/ b€M af foftban 3orb, ber Benanme^ SroAegobé 
(mansi serviles); mett aKe i Sffffetfe af Saeftegcbd^ ber 
brtigef af Stto^ttttå Somebe (homiDes, og Coloni), og ff^ox 
UfUmt, tflbeelø ogfaa ttbefletnt $)ot)erf er almfnbeKg Veb^ 
tcrgt 2)et flabed bel ^cr fffe Kgefaa ubtrDffritg angioet^ at bféfe 
Wbcb(et< Contebe tilHge bare giebae adiserijrti, efter ^nd# 
bunbne; men at be i bet minbfle tflltgemeb berr^ S^amiKer/ 9*) B/Kf Introd. to Domesd. B. II. p. 511—28. <<Tota1 of reeorded 
population." 

^ g. 8r. 9B«i(^feI »(^tiS^ifior* ttnte rfuc^mtd be^ dui^mtii^^tteifid^eii 
Ser(&(tn43 in IDeutfc^atib. $rem. 1822. @. 21. ^igcfaa sot( 3. 6. 
%Uif^iavitx, i iani (u\> m af bet St. bonffc Sib.e. 1834 ubfat 
^riidf^rgdmoal fremfalbte)@!nft: #!£)a^ g/At^^iuU^hmiAi^ Sei» 
(åttnifS in X)eutf(((.'< 92euflabt. 1837, @. 46: at ^øtft unbcr (Sari 
ben ©toreé (Sfterfelgerc opficb, bcbSeJnébæfenet oø bet« Wi- 
bru^ be tj^bffe^ønbcrd flaDnSbunbne iltbegenflab. Sornebflas 
bet^ Cpfomfl (^(l^u^Untemurftdfett) bil (an (enlcegse t enbnu fenere 
Sibet: »»fiftcnb ber 3eiten be« gaufhre<|t«.'» @. 47. IM/ r^m tet fyttc*/ ' bUikt ' ben ^fdttiitte , |cMet ^el : sdvit sr** 
mititer s^)* 

d^tattb til at f^/- |t)orfor 3orb|l|K^n og ^^rftetne «Eeb eøn &aafh 
tKt ringere^ mb t)eb m ^itiben: feed bet bøg m^er^ebn i^b bi 
Hftn^Ngovbløbbfr^ fbm forefomme; (U^fgif lerne < bet |>ele nogens 
{ttfibe maa \jo»t »tiet flg efter ^rbenl «<rrb{ »^ 3ff e (letbett 
fttbe« to, ^i»øaeHøir4^ ja9%tttAto|Ma eett^oar^ ja fcD^ 
ipiia et ^Ibt 939el (dimidtam manåuia). !t)el fcrblNitiUge i^> 
4it 6iiabe fiWanb 99 Jlotie ere fblom (Golonus <4(r nxar eius 
€oloiid)^ boø f^rtfemmei? temme(% ^9t>l>ist: SeiitTus 4lr u^or «»ui 
co/ofuT (f. Gr« p. 299. 210); og ba betiMitfé fprbtMttl^ea f^tgøe 
faotBiAes saueti Gerøiaoi* (Sigelebetfr Å^an^tii ét ^Kor eius 
/i^; 209* Lidus & uxor <)a/09i« p* å» Co/^iiti^ A iHXit 
^i^ p. 25. 26« 29. 90. 36 o. fl. <»>)* aiit! ffftbllP beriw«« 

^9lfl fUIbm (moaffee Ua Km ®dng/ p. 2S0> ett CoIoms, 
g{ff tneb en Si^I^nbe CdDGilk)<)^. 2)etim^ forefotmtier 

^'0 ^t ^olonernc^ Kfgtft i ø)>rtgt rettebe fi^ efter ^mms^.WMa^ {m9»* 
drictum, (?) vel per triginta annos") og anfaacg for lotJlig, naar t^^n 
iffe ottcrffreb benne: feer matt hta. af benp. 844 mebbecUe13om af 
St. fipin i flqulfanCen. a 8*28. 

58) 3wiWcrtib ere SCnomaltcrnc ^er faa mange og betpbettge, at ntott 
nep^)e ^it »oire i@tanb til at forftarc bem. 3 8pen Pafat«eau (Pala- 
tiolaro) forefomnter f. dy. p. 10 en @aarb nteb 3 bunuaria ^teiielanbr 
en anben nteb 8 banuaria, ^t>er meben enMtCoionusj p. 11 berimob 
en @aaib nteb 8 banuaria, og 5 Coioni, (btd gamCIier i %U ubgie^re 
25 ^erfoncr 5 bog finbe« bet fa!b»antiøe „soivit sirailiter** i)eb bem aHe tre. 

5®) Stcre 9)?(er!cr fpne«, i gøtge benne Sorbebog, ai l^entpbe j)aa, at en 
Xidt« i @tanbé»llfaar ^ob ringere enb en colonus. (gt ©teb foregs 
fommer en lidus fom ©btne^^rbe: ^iSusebius lidus & uxpr eias 

Uda — ipse non tenet, sed prcBvidet porcos,^* p. 112. (no, 285). 

«>) af et p. 376 mebbcett ©iplom feeé ben t>et be!ienbte Slarfog fertil : 
jfÅncUla in uxorem dacta, virum suum vinculo servitutis obiigat." 
Ind. p. 409. — @. 75 forcfottimer bog ogfaa: Ansegis dr mor eius 
Ancilla S. Germani, Gisleberga, hamines S. Germani. Wt^n (an 
ben(e»neé (t)erfen colonus elier servus. ""»"Til Af 3«i^iN^; mn Mfi Mm timdf^^iit« fn^niif^i (i^ ^^ 
i^b, bfr M( ff I Mur ^^ ^tUfltfUst.etoMb, f^eø ^ific 

SM fclMiMmif S^r^s en tålr(s iøfi^oSmnt, Me wtir 
MN^i^ (BmlMrtfottir boiotfr ctt SRdlwilftiø (nidi«» to 
^Ug$ flkmbfter t« br fiObtoiiuiim V^, dlni iir«At«fr 

(JHd^ft af ViUaoi ofl Bordarii fvarcr, fom mou.flett^ tflSipr 
limtf /^tV2» eg Cohm. 2)(t en 9irflef»øiiteriieé <S|#/ 
00 k^n ofim anførte rnøelffe ^tU, ff^lS m^i^mmtU^ 9llb xi 
{{pibe btn (ntméfotitc ^Ulebnmg oø bel fiObHa^abige 4R<8i|i^ 
til Domesdaybook, antaøer betn for at ttfece ben fanmie SM 
i Solfet/ fra fj^ttUn be nyere engelfle ^orbMere (C^j^y^-hol- 
derO m ubfinrangne; enSR^inø^ f^ |an ^ar j^|)MftN?i efter 
ben bervmte engdfle 9ottf9^(d^/ ViiU. eu^fftene« 2)eniM^ 
Ubbifling.af ben Sil^anb og be S^orJ^o^b^ j^bori ^e ^øel' 
forffle og fenere engelfle Villeins^ dier ViUani, U^A$t tr i 
ebrtgt meget nforbeelogtCg for bereé (orgerlfge dxifjtb^ og fprtler 
>em i <SIa«fe meb SrceSe og iiabnébunbueSi^egne;* ©aome^ 
get mcrrfeUgere er 9ornbf<etn(ngen af benne 9orfattert cut be 
»i^rinbeUge/ i ben jirengejie |)øv(g^eb (ebcube Villeim i (iv%^ 
lM\ ueb en @(at>^i|e i UbøKoelftn af 3øi*biri^time& |>er% 
^ebé^ og ff(enbomé^9let/ eSer tflbeeK beb ubtrt^fM^e %ri!l» 
belfer/ efter^anben ere gaaebe o^er til ben Sorfatning/ l^ori 
te nu, fom Copy-holders , et ©tag* ttrbeftjpere, ber^fter 
SKebfw af fovjIicWg 93ebtcrgt ( be foviWeWge .!^rebflfi»t.er etter ii»«^M^-p*"»«i"*r^Tw« Oioinbe (genere liberam), rtteb J»em ^ait Ja\)be to j)i^ttre. Diéfrf 
IKffom* Ppr^ønøe ^r iitbtil 4bé £ebr meb txn ^emcerfrtoa* ^i ^ 
Quicftnque ex eeram progeni« 9a(i fiiarint/ debeiit sølvere siagulis 
Annis V. Kai. iuiUi vnwn deneraUun cer«, «4 biBQiaariag. CieraiaDi. ^ flfttfeto iigEfte' 09(aa flBøNr fifer øiiiir; mm alkr% 

i^ fort^anHøm er brflemt fi^ ^tmt ©fogé HtbtCbt, forelimtnm 
bog ^dler Sfe gait{!e fielten Ubtryf font biéfr: ^Yacit nuno* 
pøras quantum et jubeturJ' (p dO caroperas, manoperag 
fifanlum ei jubetur«" p. 70. maiic^eras quantum ei ifl/un^ 
gitar p»3« ubt ei injangitur p«38. 41« 44. o*f.l^* Ørempel 
tmOf ^orl^ei 9rttaarttf ot)erga»e bfreø 3>ort) unber Alojlre^ 
f&ref^ttmer p* 31^ ^t)or ber ^aniM ^de ^lodo sancti Ger-^ 
mani, sita in pago Madriacensi." (pais de Madrie). Ijptt- 
nMna 15 fftoe i 9Spcn (villa) Nidalfa (9leatt{btte) , fom 
^adte fKntfet StloHttt btxti (Sltnbommc til StMtlpi Ced b^ 
nufiarki); forbi be tffe (unbe ubrebe ben fl^Ibfge JMgétteneiif 
tft i^ottgen^). 2)e regnebej faolebe^ formobentlfg tneb ttl beri 
filo^e af geffUfge ^otmt>c, font (forbi be foare^ <n Hf jifr 
eiler Aienbelfe i S or) yaa S^bfl fif 92a)on af »SBadgésiniigo^* 
fft anbet^ men ftlbigere (Sxmpcl paa, ^oorlebei to fritaavnir 
S^^Unger^ fom frafagbe ffg bered ^ri^eb^ '^éb deveiieriint 
servi beati Martini éb omnium monachonmi moaa&tecii'! 
(10990 forefoqtmer blanbt Stplomerne p. 370. 

(St foa fulbficenbigt SiSebe af SanbboforfatningeR/ meb 
|>enf9n tfl ict babcerenbe 93orneb{!ab unber Æloflreneé |)er^ 
^ahixtt, ^od S^ranferne før og unber (Sari ben @toreé 
Sib: ^H man tnop af nogen anben famtibig ^iiiorifl Atlbe 
funne banne fig. 2)et bifer oi aHerebe tåbeligt aHe ®runb^ 
traf af bet af^cengige^ eKer »Rørige* Sor^olb/ fom efter^aanben 
afløfle Sroplbommen; og fom tiOige fy>i ben taIWgfle (Sfaéfe af 
%ottct, be ringeve Sorbbrugere, aKerebe i %egt)nbeifen af bet M) ^Isti homilies fhernnt liberi dr ingenoi^ sed qaia fnihlriam regis 
non valebant exercerCf tradidenint alodos suos Sahcto Germano. MB SmiMM ^ ^m i Ommi 

% 9ri|rb. 

^otifolUnc i ^enfccnbe tH @tcenberneé 3{b{!fllclfe og ben 

ticncnbe 8anb6cclaéfe« Jlfl^opnflffl^eb af |)erfFa6 filer ©tunbefer 

^oéJlngelfarerne, i bet 9be— lUe?lar^unbrebe, t)aie \)el F 

4>apfentl(fle iffe meget for(!(eIt(ge fra Sranferneé. 3eg ^(I imfb^ 

iertib i Æort^eb ubt)(fle, ^t)ab ber meb ^eaf^n ^erpaa i'fw 

\)ar e(enbommeIiflt ^oé f^iin germanffFe, fenerc for en !I)eeI mci 

banffe og aubre norbtffe 2»nb)>aanerf b(anbebe kation. — Qt 

gfenfinbe aUerebe ( be ttbligfle angetfar{f!e o^^tegnebe Sebto^gter 

betl famme *X)obUltfjci og S^re^eb { ^ottcti ©tomber ctet • 

Slaéfer; nemlig, foruben be ^erfFenbe Æongejtægter, ben ah 

tnfnbeKge Slb(?t((elfe { Srt^aarne og XvcsiU, og be fetfiet 

@tanbébcnng i3<ti^(^<tAi^ne eUer tlbelébaarne (Éorl^Thane, 

Thaneborn), og ringere %xif>aaxnt, etter 93onber (Ceorl, 

Villain«5)). Ogfaa biéfe ab(!f(te et gfennemfort arffJofratiff 

5Princ(p; Kgefom ot)er^o\)ebet ©tanb*^ etter Cafie^^erffiel t)i(le 

fig fjoi Slngelfarerne fu(bTommen ^axpt ubprcrget« ffnbogfaa 

Ot)ergangcn i ben getflKge @tanb ubflettebe ^er tffc (fom man 

feer af St. (SqUvU ?cbe) ben o})r(nbeIige Sobfelé^ etter ©tanb«* 

))ræg» jarlen agtebeé { 93ibneéb))rb og 6føét>o?rb altib fer 

@ange faa ^øtt fom 93onbem (Sb af fer ^onber fom 3){ebeet)<« 

mcenb gtaibt (un faa meget fom een 3arl^; for bennet iio 

betalte^ fer ©ange faa ^oi SKanbebob, (Wergeld) fom for 

93onbené; og atte be ø))rige Sober for @aar^ Semlceflelfe eSer 

anben t^erfonHg %}o(b )oare i famme ^orl^olb. |>er))eb maa 
bog bemcerfeiJ, at (tgefom b^c (SaRefortrtn^ om jeg faa maa 

ftge, ubgiY attene fra ^obfelen/ faalebeé flrafte bet ftg jetter ®^) X)et f\>nc^ at ogfaa ben norbiilc ©cn<tt)nclfe Bonde unbertiben Jat 
fuubct @teb for Ceorls: y^Bonde or Bunda^ « deimmtnaUeD, Tre- 
queJiUy Applied to the CeorU'* F. Palgr<we Rise and progress of 
the Engl. Common \ft'alth. Lond. 1882. 4to I. p. 16. 'flir tXbitt, eitb IH be omtalte ttettig^bef* ^en ^^Htearnf« 
ø^Drige Vonrbfg^rb/ fortrin og SXaftt oi^ct rfogere Urtbei^tonr^ 
berocbe Adenc ))aa Iffané (Brunbeienbom« Jhin t)eb bentK^ eOet 
fom fr( og fitlb ^ttti^, (Hlaford, Lord) funbe f^an b^be 
in>er )lne SKomb (Men, Vassals), rUcr faabanne ringevi Sti« 
haatn^, btv f^U sjtoet ftg anber Sorben 4 fMVffab^ enten fom 
f)erfonUgt lienenbe, eOer fom 3ort>fo?flere* 3)eii 3art6aarne 
uben 6anb tabte 'otl iftc fin St'bfeléret^ men fleg bog neb i 
«n SfleØemcIa^fe imellem Eori og CeorI; ^9{tfet )eg^ fox faa 
vibe fom Sremflidmgen af bette ^or^Ib er fiffer, betragter 
fom ^t af be intere^nteile og efenbommeligile ^unfter i bet 
angelforffle 9oIfé Organttme« ^iéfe foafalbte ^^Sixhændmen" 
Cforbi be ^bbe fer Sonber^ ^cerb, ogfaa: Sokeraen, lesser 
Thaoes) fjCdibe, Itgefaafuibt fom ben mcegttgfie Thane eSer 
Lord, bered ^(be )}erfon((ge 9t(^b« !De ktbbe be( ingen 
Rnbre at raabe otøer, og fngen fu(b ©^Ibig^eb, eOer ®temme^ 
tet meb ben obelébaame 3lorbeier; mm bereé ^ er fon ^ar 
bered ©ebeienbom/ ^t)orooer be f anbe vaait efter eget Xpffe ^)« 
3>e tunbe/ efter eget Salg^ fr{t>{IUgen ^eng(t>e fig (conimend) 
fom ^afaSer til en ^atl^ ligefom benne ttf Aongen; be (nnbe 
taQC ^oxi til it\)n eller Srug af Sarlen, meb Hfgffter, lige^ 
(om ^onben; men be lunbe o))lofe Sor^olbet, naar be totlbe; 
(ntet @tatDnébaanb/ ingen ^ er fonlig 939 rbe eder Slfgift, 
funbe paalæQQci bcm«^)* ^) ,,By comraon right de Sixhændman was not to be anuexed t« tbe giebe. 
(3 Domesdaybook (ebter tet cm en faaban, at {fan $ar grimet tM at 
^go With his land wheresoever he choose.") Classed among the no- 
bility, whenever the Eorl and the Ceorl are placed in direct oppo- 
sition to each other, he is always considered below the territorial Åri^ 
stocrac^/butdistingoished from the viUainagebj the important right 
of selecting his Hlaford at his will and pleasure." Palgrcwe 1. c. p. 15. 

^) „The predial labours of the Villain vere not exacted from the Sokc* 
roan." Palgrave an\ St* ^ fRMtfbdijl^ik mtfogfé)/ iittttifafMf ^i'iifbfM} tVff ^Mi 
Cnmbftt eø CprinMfin Ml tofntu BIKg^ uma' f9^ ^. 

StoiMrrffb tfo^t ttg^t tt forbe battfle ^tMftm, UK 
ot^fttfor ^r ttMnt; mntttnt t^cmt eu%e i'or 6etr(^traMftfihf 
fTabet ^tptbittiigtn fotii en Ovetgang fta 2r<»fbiMit'Hl 
frf^eb/ (ffffrffn. ®. 94l>* eaahbet ii§tf Oftlil)ii 
i5>er ^€bf cf^rinbrffg ( fl^tbm cf Ola\)irtlaMi^ pufL bcs 
.^risit^tif. — 3 Bforgr macrfte ^Ati fffé f^tldøe 99lA^M«i 
^^Htvtné XfUaMft; unWtQ l^n, ba UnU ptntk føkifm 
Mfbait, og fkfHf |tfttt ( fhtttme ®«be, tjf99t ffan t^otf fir«^^ 
•^an fiiiibe ill^ fbbe^ irten ixl fo(e 3Nb* C^Mrti ^ti MM 
^OYb/ eSet Heb ØaaAfbbMmanb, e«iib69 fXUt 9i9be, fM 
:b(b6(eb ^tt af t»«re i en fff^^i^fs^A^ btt 9tt txiv Inqd 
feriMeWg fm etObnMoaiib/ tfftor beittt« Stetfn^^ Mrii^Mf 
ar f^ fdamegen WatfeKg^et og Ifthnefig^eb f or f% (4IMM 
Sdcfnt^t ^ar fugt: >be ^{gfmie ere { Wkai We^ megkf tUMf 
Srdfene*); bar bet ^fAt$ Ut, at g^irtre <ak 9^t!fh»øti\>4i vbm 
Uttbtageifir fra Ofirføbcfreh af (fl fr(gMtc 3^arfb»:^. -^«ltoK 
imfblerMb føge Cfrtyftttogar fMtr ( (fngtotfb <4ftv S^^bfnaiA^ 
ba fmbe ^i f)(ft i bet Ilte, mett ^rr a(t beb ^imbetfm af 
bet 9be ffaY^vnbrAe, SRcrngbøK af Vavti^be elfer gtt^AøoM 
(^itfertteø Céhnt^ ffngeffirertteé Fi/Mt^ fia obiMe(eiiM ^•y;) sit eremrtonctt ( J{ne ^rc^inbfct eøent% fun giaibt ©tot)n^ 
baa nb et og at ber f. ^jp. i Spttonb nætwtc^ i ortbre J8rrt)e Sot 
ncbe, ttgefaa ftiibi foni i Øiadftiitb: t>a nebeøfor Htoe ^ébert. 

^ 1^ {^age« tbtlfttm mutW^fio^. Stig. e. 2. Q. nt. gere Søift 
00 ©)». Sot»9eber, fem anføre^ (o^ QHxup, om Si^yge^tu)) @ul48- 

*) yt)e fiøtftc SJornebe ^ate frigfbne 5r«l(e, og aTtfaa fittf» 
rebe tU i J)ebett(!abe(« 2:ib; og bette 35omebf!ab ubflrafte« fUtt Uot 
til ?>ion eder Jj^enbe ((&nU ©iætf. ?o» ur. 45); men ogfoaiff 
VOic fom boebe paa ®obfet, fom if!e fel)» eiebe 3orb, men eittcs 
ga!>e ffg i en Snben^ ^ieneRe, eøcr fopftebe 3orb af ^mx^i ^eterfen l 

c. @. 344. |m MV uMttffcf firo t»oI(t<f( IDeittagtlfe f 9i>Ilmobenie, 

mber famme fSMoav, føet l^ot tte ø^Hge gcniKiiiipte og ^nø 
UimifU Solfeflaø« $>ait Mragteé { SoDfite g«tifN fmit |»evy 
i«M Went^m; og tit et ttfornøbcnl^ tsftm at cp^ofte eé 
iNb »ennc Sofffchiéfe/ l^t^id Sdflant M Retbe nøfe nof ^« 
Mre 9off«bre { 9}øKbeii* ptUtt fttc fan jfeø ^ gao« Inb 
påa M omtMdebe €f)ørgéiiuial: ^(Urn O^nMfe man 6»r 
ttflkfoe bfgge biéfe 9offecIa«fer ^oé Sliigeffaireirfir? Ur øøå 
tfH Uitc 9o(( Xrorttom ofte iMit en ^iige af en fiegaaet Wt* 
øiernteg^ ^rfbt tm &9lbige 9le ftinbc i^rebe ben roMge- 
9ok/ oeeb man'''); og fbruben benne og anbre ^tmtie^ 
tmm$ t)e( ogfaa enbeel SreeSe ^od Sårerne l^be tøcmf ft&$m 
Hf fctftffle ^<fangfr* Vlen, fHønbt nnegtiKg mangen ^fg^ 
fofbei imdlem be nnbevtvnngne ajrittertf og beeM 'Setev^rreK" 
^{tfPte ^cr^Mng , og beriitonbt ogfna i ^enfeenbe tS tlfit 
^Wtg^^b^^ og røotnebtfbrl^oibet teeOem S^niS^en eO^; 
Ofitnbeieten og Sonben: Mbt bet bog, ' efnr »in Sbnftig/ 
Mre for btipigt, ^eraf at flutte f!g til, at ben ^etlr dritcOaife 
uf Ceorls ^o4 Kngelfareme ffnlbe nebøamme fra Srittirr, Ut 
iHire fatte i bette Sor^olb af bereé Ooertofnbere'*)* 

Sil be o)øenfor mebbeelte ©rnnbtrcel af be ange(far(f!e 
@t(enberfor^oIb, bfl ieg enbnn fnn foie ben aSemonrfning: at lification, i?hich placed the Ceorl in the rank of tbe ThaneJ'* ^ett 
en faaban (Sientom fhttbe ba gaae i Krt) i tre ^IttQkt, eller fra 
gaberen til ©ønnefønnen. I)en ftbfie reønebeé førfi for abetø^aaren. 

^ PålgravA 1. c p. 29. 

"^^ %al^xate er tilbøieli^ tit at antage bet (I. c. p. 26. 27.). Wlan 
maa ^ not forubfætter at ogfoa en $ee( !DeeIr i Sanbet f|>rebte 
britttlfe Sorbbmgere af ringere ®tanb ere Mebne ))eb bere^ dejtbbel^ 
fer$ men ben engelffe S<erbe^ fCrgument for ben brittifle $>eifcm9 af 
* Ceorls, taget of ®proget, 'Hbe basis of tbe Anglt>->SaxoD is 
B$1gi^% Og af en nteb bet flngdfarijle nær bejlægtet ^iMtci, fom 
oUerebe fer biéfed Slntom^ ialtee i (Sngtonb, mangler ^florif! (S^runb. {NøttM Mfé S«^ ttift nol i bf «aiMnk«<^f f^>K It^ 
imékm U |a«Ie fviPFe Stue« Opttgnclfe og ben upnnatroiife 
Orwfoiiig/ l^oM mobtog«! »ai^itt mtbifiemtibe Ubt^øUng q| 
Ombaiiiflfe i f«iecMle 9oriiør; bgøcr bet bog flairt fei S^« 
uf aao^ta (Sfo^mené )»b^ iwfoøHge ^ovbrboø dto ®Afiti» 
w|ifl<r/ bm bttnmtt Donesday-^Book, at b(n S^licbjft^ 
fiNtt M forniMmci<g ^e fer SHe, U bonb^bte/ loiMnebe Satii^ 
httVf ViUmMy ViUanij miflmbc i Uu famme^ mueUgiti kif 
oBiyebe 9ogft fevringebc £iQlanb# ba t3(0^tt af 9{ormatMrt 
flyrlebf bit angøltadfh 9tip, dicc { otibm Initebed af M 
Ilte War^nbitbr. Ubcn |)iBf9ii tfl be fbrfKeUgcfietmnér 
)Ma Utibemfbettnger af bemte 6(a<fei o))Aomne beb en ^ 
ottben SSobificatiøn of Sønbertic« ®(Køg tS bw^ <Nc^ 
fmbe «{ bm ogfoa i Dome^ey-Book gmiPPe fbm f!aM9iiflii^ 
00 ^oMrf^i^tige^ mm oMr 3!rarBeftattben I^Mdbe ttornrb^^V 
Hf gamle SiUbtt feer man/ at bere« SDagjibonf l^av ))9MtJf 
fbkffielKg, meet eOer minbre bbrbefulb Statur; men at ^ 
rift ffti Sbigelfarente i bet $e(e ^ar ff^xit famme Ubiirofnteg, 
og omtrent famme Sormaal/ fom t^tyi Sranfevnf/ i M pt)rige^ 
S9b{I(aBb; cg ^oé o^ feto; nemlfg at pMt^ ^efle^se oø @ffV 
Inffe ©ierber^ bj^gge^ giere IfSrgtet/ gaae i $iibf«rb (m oeih 
ciuna ire, looge vel prope quocunque dieetur'^) o. f. ^» tf^m^mmmmifm '») „They appear (nemtifi Vittani) ' to have ansvered to Ifae 8*ioo 
CeorW'i (men benne ^enatjnelfc fra be «tbre anøelfoxijle ?oW fote» 
lommer i!!e mere i Domesday B) while the S$rvi answered tq tbe 
, peovoi or ^w««." H. Ellis. 1. c I. p. 81. at be betra^tebe^ \^^ 
frie, fee t)i ogfaa beraf, oX ber i {^^)er 53p \>algted ^Villani fom 
©anbemænb ibianbt be ^erfcner, ber, efter inb(^entet icunb|!a^ W 
Jt)ert ©teb o>>fatte 3orbebogen. Ellis I. p. 21. gappcnber^ '^^ 
troøter ogfaa Ceoris fom »bie ^laéfc bet einfatjen greicn.« 
@ef*. »on (5nøt 1. 573. 

'^) 3 e» gammel, for faa aar ftben 0)pbaQet gorftarinø |?aa Sati» t^«^ 
be forflttellige anøcifayiffe Satibbocla^feré 539rber 03 Stf^ifter efter 
SScbtæøt. (Mss. CottonO Dcnø 2llbcr »ifer % ogfaa beraf, at bet i æfiimbllal cq ^tttti i SDåtiiiMif. 447 

SU hmnt d^tAcAfé ^ Sittgelfaferne ganfVe fnaxAc til 
%^itthenbexné ^o(^ oå^ ^^et tflKge bered llttfal, i 9ør« 
^olb til U øt)Hge ©tønbet og Gla«^. »f 38a^2i;2( W^vnb 
90 ^Stonber^ (£«Kef fKia^fhttet og Søm fovdfontmev (ffO 
imn Donie&day -^ Book siøtt SRoRbtinI imetr f |^c(e CFnglanb^ 
(meb UnbtofiaU af Seirh@l^fre) ert 108/407 Vittani^ t^^ou 
tit tntm maa rt^nti 82/1 rø Bordarit^i i^ (aiibtv tb 9^* 
nMntlUt) 6^03 (7o;arfY Cringevf |)utidmo?ttb) ; faakbed l^etu 
fniid) i ftf ^rle Soffenumgben. S)er(mob beløbet bet ^ele Ibb 
tid af StbeMnKttib f!g hm til nøget ober 9000; (nenil^ em^ 
tmtt 1400 af be ^iere/ lAet ^onend ttmfbbelbaire ^nébt^ 
flbbeit/ "Tenants >^in capite", ^»orttlanbt aSe gefptøe Cerjw** 
rotfoner; eg af "Under-Tenønts", eHer faobanne/ fom igietr 
^be 3[øvbegob« til ec^n af Tenants, 7871). tlntaltt af 
be rfttgeve ^tiboavnef uben 8e^n effet 3ovb bor 10^097; og 
faabattne af benne Slaéfe/ bet ^bbe gibet ftg unbet m Wa^^ 
tigere^ SefEj^ttelfe ("Liberi homines commendait^') bave 2,041 ; (Jambribøc pnbeé en onøclfaxifl Ot^crfffttelfe af bettc fJoanbflfnft. 
C^. :E//t« general Introduction toDomesd. B. II. p. 427).* Sappcn^ 
berg (ar aftri^ft bct$>ete, tilOplp^rag øm ben attøelferiffe, (ooerU 
giørenbe Sonbeftanb, 09 ben« fotffiettiøe %x\zx, »igtiøe Slctftvt^^r 
(unber Sitel: „De dignitate hominum Auglo-Saxonum") af en 
Sinbenbroof! 5lfi!r{ft (i bet |)amb. Sibl.) af Slngelfaifernc« Sotoe i en 
gammel latin)! O^erfcettelfe. !R(einif*e« SWuf. fiit 3uri^pruben^. VI. 

lim. ©. U7^J53. 

*") 2>iéfe fpneé omtrent at Jat>e llaaet (Stig^eb meb »orebanffe^aarb* 
f«ber. („27 Bordarii servientes curiae." (Evesham.) Domesd* I. 
175 b. t>i>U bordarii, a qaibu9 abbas potest babere aliquid adj\itorii 
ib. II. 372. CottarU, Cozeu {%. ^otfaten) i^are ttgfUbe^ $)uuem(enb 
fom bet fvne« meb minbre 3orb. {Mm I. p. 84). Drbet øien* 
fienbe ))i fra od fel)^* y^Kotzæter innæn bondæns garthjilUb." ®(. 
€iafl. ?ot>. III. 12. 2)ct unbertiben ( 9J?ibbeIaIberen forefommcnbe 
^otfarU, er brt famme. (f. Ser. R. D. 1. 168, 2&5» 290. 3)en 
fadalbte A* C^rifé Srøn. 9lp !£) SRad- V. 190 0. 9* Speo* R«gaie 
p. 269. m. 9. @t.) .«v ÉM fhtwttflfr til ftftii i ffwWMil 

More, Iler MMrr) 98,««; (Bi^tserf f •fMtemr (Bm^ 
geMes) V^IMS; Stodfc »,IM'^. 

l%e Mritfiater for Dorr ItoMøgrtftr. S>n er fåé^a «L «. 
«f Un ftøtUfk llio|Nr|bitc6ofl fm ØMf'beti eiiotr< Zt^^lø' 
trilfl/ ^r «r%l%t bit f^ngAHnbi ir^ føm- iftbig I tm^lMk 
WCb tytlb &lrf|«b^ ^De frewfol: ol i{ dUiii I iRM'Mi 
•tovif S:MdNr/ min fW» itabir ^td I., Hfh>b tm I9l|k 
gflttMmm fnit af ObiWbønbir, »tor brfab bi N r rt <8 flft r b c f m 
frt OtaibM, 00 Mr Mol ^o^bi Vrngtnttitt bemf, {M6i 
foiifat 9^ilfi/ eSir ffa\»bi dominium utile*)*^. fSfffubetoi^ 
«øb H fronfffl %bMlt, fon t)ib CigyiiMffnt af M9be 
tlat^iibrcbi^ er Qrttnb^em eBer CKer af i bet n?ftAØ>tt» 
M) 1800 døm og mbibri Sottbergoarbi^ bieM af fiiiatalbte 
fr<i Voi(/ bnW af faabas 3orb, bir ittmomtt SfAØegoM 
(mansi serviles); men aSe i ©røfetfi af Strftigobé, Nr 
brttgif af Stlo^ntté Corttibe (homioes, og Goloni)^ 09 ifwt 
Ufttmt, ttlbeeM ogfaa tibeflcint |)ot)erf er almfnbetfø %f^ 
t(rgt Det ftabej ttel ^r fttc Ugefaa ubtryff eKg angioet^ at biéfe 
fttbibiet« Coraebi tflHge tore giebae adseripti, eller fte))n^ 
bttnbne; mtn at be i bet minbfle tflKgemeb berré 3^amffi(r, W) Enu Introd. (o Domesd. B. II. p. 611—28, "Total of record«! 
population.** 

^ 8- 8^ 9Btl((feI xec^tl^ifior* ttnterfiu^itnd bel gut^nfut^iteilii^ 
Ser(5(tni(3 in ^Deutfc^anb. 9rem. 1822* @. 21. Stgcfaa »i( 3- ^' 
%Uii^tfautx, i (anl (pth en af bet H. bon^fe ^.6. 1834itbfat 
^nilfj^rglmoal ftemtalbte) @Mft: #^al dittl|e]tlii|>batteir(u|e Se^ 
^UntfS in !Deutf(^{." 9{euflabt. 1837, e. 46: at føcfl unbei.iSarl 
ben €5tcrel (gfterfelgere opflob, beb^ejnivcefenct og bet« fW-- 
bruft, be tpbfle ©ønbcrl ftatonibunbne Sibeøenilab. Somebfffl* 
betl Ojpfotnfl C@<!tttft-'Unter»utflgfeit) bil ^an Jcntagge i enbntt fenfff 
Siber: »n)A(renb bet 3eiten bel Saufire^tl.« <& 47. Himl hfMt^^^åHVtb^ hxmt fmrtetr eMffet: ^ot« nmi 
af ben Omforg^ ^^tMtnifb 9tm(å(i»it$WUbUmmtrnt 9!pUQ^ 
nød I Sød^f^itP«}. ^S>€t Uftf^té M tatUi ept>v ctt 
SriffeMie «ft 9n|&)rife/ bet fotvfoiime i be Vegea ttfitf^, 
JHSft |ll%«l« 2)^i^ef| i%eføm bcb et CRrcM|9tfy ler bifrr, 
41 «ian ft^^ wia -^atc føtt fottfétle Waotilal i>j) ®lana«^ ^jfon øtør^ »eb benne franfiffe aotbebog: at enb^u i SQ^^ af; bi* 9be 
"Starj. ftnbe« mibt ( jranfrlQc ^o5 S5ønbenie (>cb ©ibcn af cnfcfte 
^<» latdifle og É^rffrtiøt) finr ftøt^c $)eel lutthr iscQtt tds gamle 
. . t||^,..iftotibt.i 8otm Dg Cgnbelfe t^beeU latMfeteb^ aDøtai^i9fe 
(;iKdnbfot!gne5 fabtoanligcn racb (Snbrtfen w, gnientimmcrneé jfaa 
« efier i»). ©crfblanbt er c tf!c faa matfcligc og iielbnere, f/^jr. til 
9N^«^ i^ifieas^ AmalgtiidiB, Ansgtriafi og Aosegarfns« Atn^gaodab, 
Ansevoldas, Bernegaddus., Denegaiidus, Drettingus, FF04fef^arda£», 
Frodericus (ogfaa Fredericus p. 244) Frotboldus, Frotfridus, Frot- 
. gaodus, Frotgrinias, Frothardas, Frolmundus, (YOltandns, Grimhar- 
dusy Bairboldusy fiardcadus, Ingboldus, MaioUUs, MertmaD0ii9 <jp* 
27), Odelmannos, Sivaldus, Teulbardus, TeutbcHduS; Te^tgaudus, 
Téutgi^miis, feuthardas, Ulfegaudus, Uidemarus, Wiiregaudas. — 
AdflUuMUs, AgliDdis, AHrildis, AHe^iMis, AirboM«, Aiiiiikli«« AB- 
lindte, Ansbeiia; Anso^dis, Baliaflidis^ Bpdi^, ^nebil(!|js, Erb^U^il^ 
Frodeberga, Frodehildis, Frodelindis, Fulcradis, Geirberta, Geirbolda^ 
Girbildis, Gislegildis, Gisletrudis, Gislildis, Grfma, Gritnhildis og 
GiiinoHdlS). Hairtradls, HarliDdis, Inga^ iDgalberga, togntnna, Ise^ 
np^ Lapd% I^olgia, Oidilga, Ragn^ildis (p. 194), SiøbHdis, Jpai- 
berga, Teutbolda, Teutgundis, Teutlindis, Walahildis, Wandrebalda, 
Wantbildis, Warmentradis, Wilehildis, Winegildis, Wistrildis. 2>e 

' -^er atifoTte^a^e, og en gScrøgbe fierer fai&neé aHe, ogfaa i be tipelle 
©friftet obcr afbre t^bffe 9'lat)ne (f. (Sy. gr. SantéUr: btebcutf^ctt 

"Sothamen urib Suna^mert etpmoToglfdSi erUcirt. ftttoita 1886). 3eg 
M nmetigeti anbetiflebé finbe ^eilfg^eb tit at lomme til<^e tt( ett 

tuftmere Unberfogetfe af benne ®ien^anb. 

-. • , '\ 

•O ©flftt*«^ ftnbe^ p. 207 at wqaidanv.hoinD, Relooldus nomine, ex 
familia S. Germani, natus in pago Pan$iaceA9i'', ttar k^uiget. onbens 
fkbd (en, tg ber (in territorio Praviniensi) ^aXtH o^tet en. fril^aaren totn tt«r»iercit1r< loq«<l%e fof^k, fowtim/'ttriOftMiitt 
latnNr^m nbw emHMttUgiiiiiø ^øtee iBiøH^leh^ cnt^ tm; :tifQ^ 
IM ^fitrmmr ^tpbe ben afgføctntt Hcqlt yw Sttjgeiw^ tn 
M%te AHQen»y o« f.t^«^ Mn fnn 4 filli^f N> Mj^eiigttrrSilbifr 
tMb HMctfé Sr9(/ fonf nA 10 ea SrMMHiiib.--^ Stal iSAfr 
fMMr teiBini ,hni iUmUmf^UVon^titawh) iéi^tnWi 

lAtaiftoBfenr/ tcwriHtemm af toibiM'battiwbe4itDni»'^'^^ 
hmiMOtUt^ tfv.ttDttibi ^Sni^flfdH^b'Stogeiie^ 09 
^MftJntaglM af Ø^Ifer, fm afgiot^ JPimgitalørcf; f«u 
9l«w ttogir berfor enbnu i .t)»v 3<b ^o9U i^t pM bm^ 
MMtør M ^>wmwtti 9orfaltt(n^ ( OIMteii \)ar en'^IMfi^ 
Jbtog af ftonøebømme og 9oIfcres(eiPirfg, ter fvvfl^ trfrnfOAffblii 
døil otm ta eiaobtegar af aSooartfr oø Ht^ofrattr: fidi W' 
wortfrv ISovif ^crtaob^ at .^b tnttu mm JalbertlHilolMfcrse 
»ttonbrtr, (Ser '^b anbø^ Stam mim gtoer bon ^ f<la i^fo« 
Jbot {øttt ifi ©agfft;: iStarend ^^^vfamfttg t)ttr"<itf^(«^ 
,f4UtU£e<^ at Siio^%$cnf S^n^tnt as^rtb bff bie fl^ri 
•SvKbtgob^cierev non ff fe ti Imivett, gfoi^be Ubfl^ 
,9 e t/' j(@. U^) aabei% befirttier 9t^c «tn ^ftonbi: yar 
•f.OOliben nbgiorbe ben nnt)(frei*e ^onbeftanb/ «(IM«ti 
•<Stanbf fom fnnbe Jigtiet meb ben, ts^en ^iti^t ^Smilbi 
.teibet; {Øfblib'fn t>ar bet banfleSoit et ftmd'^1% 
»qSf tiebbfeo at t^cetv M, inhtU ber t VlfbUn af mtmiOHm 
-ubuOMte 1^ ^ 'SUoimberlaenbe n^mcMc^ -^ *3li/'^(^«t 
.frft ^f ^ -~ t«f«er t^an ~ »boj faalebc«, at ^artat> l^ttif 
»brim af @{iAbet$ 93efoffit{ng^ nceften ^cle ben arbei' 
.benbe eu«fé, barHbeflne Sr«tle/ 

Mern Un4Sc ^nbet, yaa ben f^i^^^^onh^M-ø^^t* 
nttfr« -Segne, mb fil«be ffl doer, at eft 9(>tfattfcf^Jif • fhamefle« 
iftorlig^eb ttt ben ol^ornge og forbow^frie ^i(lorif!e ^orffcrioj, 9d)»MB(^Ubil^, C^ceofdiffg tø th^ custøm øf tbø mitior") 

be «N)re fai*if?i^normmtstifre S^rfatninger) øn Oisiflce^nll^eb^ 
kfr f^tkmr trt lem^nrbf : at man Dgfaa tø^mt { ifl^Iao^ 

ffme immie in coftunao socage) *^m, frc gASiiie) Sj[b af/ 

iiiit»«Niti»fi^^ men ^cHcr Stt . ffirtr 3øitb¥9Nf)t#^ @f>ktl(iii^ 
bmte Innfee nøbe^ lil at o^ø{»e bm« foegr?); 3 «t>y<gt 
lait oioit egfao/ ^eb at jo^cti^nt 9or§dbet f Domes^ay-^bopk 
imeøm be foriMéffigt @|firub«r 99 3oIf6:(a«{ftr i jS^Idtib i 
ét^tinJ^Hmta af bit Ilte »ay^v iniffVUmk til, ^r 9^H 
be cgetlbge SradM ftotol fHLx aflaget 4)aa fhmmo.Sø/ fom 
3otbf«$Nlnie .-r adtfrffnimtte« 9fHrneb<v •iBiar im mntu^imb/ 
bér bifttutAe «t ®toøé SQteiieinleb {MHem bø ftbiiligc/ jtiel^e 
gbeftaavttf,;Qg Svo^en^ bat tM>a;ft HT ben Ufi^fii ^b{fin84f 
©wibecé afob^ggeré. • I I I \ V ' ^e fftreifiaeftbe Pt^HltfjiiiHSf^ bitte 4 b^re uim 9l9iU f$ 
Sltmenbiife i aSetrogtnCngen af Sonbeflanbeit^ ^ilfa^x i !Dan^ 
«sai^f uiibev SKibtfiolbj^'en^ eOer lU nu og .ba ol fa|)e noget 
€b^ b«^v bet fiafalbte 'tjoniebf at^ eSev ^tabnMiaonb« SUbee ^ Bla^toi^ Comin^tari^s 09 the )aw of £lDf;Und* Bpok II. C^. V. 
of Uie «iicient, Ch. VI. or the moderQ eQgUsl|i tefiur«s. (ISth Ed. 
Lond. 1823. Vol. II. p. 62—105). 

i3) ^The$c teødnts — ^we in 9H other resftectø es^leenkød Id be 

highly